18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота за темою: «Світове господарство» (Розділ І. Національна економіка та світове господарство)

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів географії з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з географії та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

за темою: «Світове господарство» (Розділ І. Національна економіка та світове господарство)

 

(складено до підручника С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко Географія: підруч. 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. – Кам’янець-Подільський: Абетка, о017, згідно навчальної програми «Географія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів) затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вчитель: Скотинюк В.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Володіївецька ЗОШ І-ІІ ступенів»

 

2018 р.

 

Варіант 1

 

Початковий рівень (одне питання – 0,5 бала)

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 

1. Укажіть країну яка належить до «Групи двадцяти»:

а) Аргентина;                                                       б) Австралія;

в) Україна;                                                            г) Португалія

2. Укажіть міжнародну спеціалізацію країн Перської затоки:

а) нафтова промисловість;                                 б) автомобілебудування;                                                                                                                

в) літакобудування;                                             г) зернове господарство                                                                                                                                

3. Першою умовою існування єдиного світового господарства є :                                                                                                                                                            а) розвиток транспорту;                                     б) розвиток великої індустрії;

в) формування світового ринку;                        г) формування колоніальних імперій

4. Визначте країну, яка належить до нафтодобувних країн з високими доходами:

а) Тайвань;                                                           б) Сінгапур;

в) Таїланд;                                                           г) Саудівська Аравія                                        

5. Встановіть міжнародну організацію функціями, якої є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між її членами:

а) ЄС;                                                                   б) АСЕАН;

б) СОТ;                                                                г) ОПЕК

6. До нових індустріальних країн (НІК) належить:

а) Кувейт;                                                            б) Багамські острови;

в) Південна Корея;                                             г) Польща

 

Середній рівень ( одне питання – 1 бал )

Завдання на визначення правильної відповідності.

 

7. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:

1.

Міжнародний географічний поділ праці

А.

історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними та політичними відносинами

2.

Глобалізація

Б.

сукупність усіх видів економічної діяльності людей, яка спрямована на виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг, а також регулювання економічної діяльності

3.

Економічна система

В.

процес всесвітньої економічної, політичної культурної та релігійної інтеграції та уніфікації

 

Г.

процес спеціалізації країн або регіонів на виробництві певних видів продукції або надання певних послуг

 

8. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

1.

Планова економіка

А.

тип економічної системи, що організована на основі ринкової саморегуляції, з державним регулюванням соціальної сфери

2.

Класична ринкова економіка

Б.

тип економічної системи, за якої традиції і звичаї визначають практику використання ресурсів

3.

Традиційна економіка

В.

тип економічної системи, за якої роль основного регулятора економічних відносин виконує ринок

 

Г.

тип економічної системи, за якої економічні ресурси перебувають у державній власності,координація економічної діяльності здійснюється за рахунок центрального керування

 

 

 

 

9. Визначте відповідність між міжнародними організаціями та їхніми прапорами:

 

1.

Організація країн-експортерів нафти

А.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

2.

Європейський Союз

Б.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

3.

Угода про Північно - Американську зону вільної торгівлі

В.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-37.jpg

 

Г.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

Достатній  рівень ( одне питання -  1,5 бала )

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із шести запропонованих варіантів відповіді

 

10. Виберіть правильні твердження  щодо Канади:                                                                                      1. характерна традиційна економічна система                                                                                                   2. Країна середнього рівня розвитку

3. входить до країн «Великої сімки»

4. індекс людського розвитку (ІЛР) високий  (0,935)                                                                               5. є членом Угоди про Північно – Американську зону вільної торгівлі (НАФТА)                                                                                                            6. входить в групу країн, що утворюють напівпериферію світового                                                                  7. ВВП на душу населення становить  107 доларів США на рік  господарства                                                        

                                                                                                                                                                        11. Виберіть правильні твердження щодо класичної ринкової економічної системи:                                                                                                                                                                      1. розподіл товарів відбувається через попит та пропозицію на них

2. не враховується смаки споживачів. Дефіцит товарів

3. розвиток економіки без економічних криз

4. відсутність нерівності людей у розподілі ресурсів та доходів

5. характерною є свобода підприємництва та вибору

6. монопольне панування державної власності у господарстві

7. переважає приватна власність на засоби виробництва

 

 Високий  рівень ( одне питання - 3 бала )

Завдання відкритого типу.

 

12. Що таке світове господарство? Коротко схарактеризуйте основні етапи  його розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

 

Початковий рівень (одне питання – 0,5 бала)

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 

1. Укажіть країну, яка належить до «Великої сімки» :

а) Росія;                                                            б) Австралія;

в) Австрія;                                                        г) Франція

2. Укажіть міжнародну спеціалізацію Японії:                                                                                      а) електроніка та робототехніка;                   б) банківська справа

в) курортне господарство;                              г) літакобудування

3. Індустріальний етап формування світового господарства охоплює період:

а)  з Х – до середини ХІХ ст.;                         б) до середини ХІХ ст

в) середина ХІХ- друга половина ХХ ст.;     г) з кінця ХХ ст.- ХХІ ст.

4. Встановіть міжнародну організацію, яка створена для захисту інтересів країн-експортерів нафти, встановлення на неї єдиних цін підвищення прибутків від продажу:

а) ОПЕК;                                                          б) ФКЕГ ;                                                       

в) НАФТА;                                                       г) АСЕАН

5. До країн з плановою економікою належить:

а) Японія;                                                         б) Саудівська Аравія;

в) Куба;                                                            г) Білорусь;                                                                                                                 

6. Укажіть країну з перехідною економічною системою:

а) Мексика;                                                      б) Казахстан;

в) Китай;                                                          г) Бразилія                                                                          

 

Середній рівень ( одне питання – 1 бал )

Завдання на визначення правильної відповідності.

 

7. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

1.

Соціально-ринкова економіка

А.

сфера обміну товарами та послугами між національними економіками

2.

Світовий ринок

Б.

економічна система, за якої роль основного регулятора економічних відносин виконує ринок

3.

Світове господарство

В.

історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними та політичними відносинами

 

Г.

економічна система, що організована на основі ринкової, з державним регулюванням соціальної сфери

 

8. Установіть відповідність видами транспорту та їх особливостями:

1.

Інформатизація

А.

поділ країн на групи залежно від рівня їх економічного розвитку та значення у світовій економіці й політиці

2.

Регіональна економічна інтеграція 

Б.

застосування електронних засобів у збереженні, передачі та обробці інформації

3.

Соціально-економічна типізація

В.

розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу

 

Г.

зближення та поглиблення взаємодії національних економік,розвиток глибоких та стійких взаємозв’язаних між собою

 

 

 

9. Визначте відповідність між міжнародними організаціями та їхніми прапорами:

 

1.

Міжнародне агентство з атомної енергії

А.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

2.

Асоціація держав Південно-Східної Азії

Б.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

3.

Форум країн-експортерів газу

В.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

 

Г.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

Достатній рівень ( одне питання -  1,5 бала )

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із шести запропонованих варіантів відповіді

 

10. Виберіть правильні твердження  щодо України:                                                             

1. характерна планова економічна система                                                                                                     2. країна з перехідною економікою                                                                                                                

3. є членом  Світової організації торгівлі (СОТ)                                                                                                                                                    

4. входить  в «Групу двадцяти» (G-20)                                                                                                        5. держава з ринковою системою економіки                                                                                                                                                                       6. входить в групу країн, що утворюють  ядро світового господарства 

7. ВВП на душу населення становить 36 тисяч доларів США на рік   

                                                                                                                                                                                                                                            11. Виберіть правильні твердження щодо планової (командно-адміністративної) економічної системи:                                                                                                                                                                     

1. приватна власність на засоби виробництва

2. ринком керують попит та пропозиція

3. монопольне панування державної власності у господарстві

4. стабільність та рівномірний розвиток без економічних криз

5. характерна свобода  підприємництва та вибору

6. характерне значне безробіття серед населення

7.  централізоване планування на певний проміжок часу

 

 Високий  рівень ( одне питання - 3 бала )

Завдання відкритого типу.

 

12. Що таке економічна система? Коротко схарактеризуйте її основні ознаки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

 

 Початковий  рівень (одне питання – 0,5 бала)

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 

1. Визначте країну, яка належить до нафтодобувних країн з високими доходами:

а) Таїланд;                                                          б) Саудівська Аравія;                                                                в) Сінгапур;                                                        г) Тайвань

2. Укажіть міжнародну спеціалізацію країн Перської затоки:

а) нафтова промисловість;                                б) автомобілебудування;                                                                                                                

в) літакобудування;                                            г) зернове господарство                                                                                                                                

3. Першою умовою існування єдиного світового господарства є :                                                                                                                                                            а) розвиток транспорту;                                     б) формування світового ринку;                       

в) розвиток великої індустрії;                            г) формування колоніальних імперій

4. Встановіть міжнародну організацію  членами  якої  є 10 держав Південно-Східної Азії, які проголосили своєю метою сприяння економічному, соціальному та культурному розвитку країн-учасник:

а) СОТ;                                                                в) МАГАТЕ;                                                       

б) АСЕАН;                                                          г) ОПЕК

5. Укажіть країну яка належить до «Групи двадцяти»:

а) Аргентина;                                                       б) Португалія;

в) Україна;                                                           г) Австралія

6. До нових індустріальних країн (НІК) належить:

а) Кувейт;                                                             б) Південна Корея;

в) Багамські острови;                                          г) Польща

 

Середній рівень ( одне питання – 1 бал )

Завдання на визначення правильної відповідності.

 

7. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:

1.

Міжнародний географічний поділ праці

А.

історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними та політичними відносинами

2.

Глобалізація 

Б.

процес спеціалізації країн або регіонів на виробництві певних видів продукції або надання певних послуг

3.

Економічна система

В.

процес всесвітньої економічної, політичної культурної та релігійної інтеграції та уніфікації

 

Г.

сукупність усіх видів економічної діяльності людей, яка спрямована на виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг, а також регулювання економічної діяльності

 

8. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

1.

Класична ринкова економіка

А.

тип економічної системи, що організована на основі ринкової саморегуляції, з державним регулюванням соціальної сфери

2.

Традиційна економіка 

Б.

тип економічної системи, за якої традиції і звичаї визначають практику використання ресурсів

3.

Планова економіка

В.

тип економічної системи, за якої роль основного регулятора економічних відносин виконує ринок

 

Г.

тип економічної системи, за якої економічні ресурси перебувають у державній власності,координація економічної діяльності здійснюється за рахунок центрального керування

 

 

 

 

9. Визначте відповідність між міжнародними організаціями та їхніми прапорами:

 

1.

Угода про Північно - Американську зону вільної торгівлі

А.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

2.

Європейський Союз

Б.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

3.

Організація країн-експортерів нафти

В.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-37.jpg

 

Г.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

Достатній рівень ( одне питання -  1,5 бала )

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із шести запропонованих варіантів відповіді

 

10. Виберіть правильні твердження  щодо Японії:                                                                                      1. індекс людського розвитку (ІЛР) високий                                                                                              2. країна середнього рівня розвитку

3. входить до країн «Великої сімки»

4. ВВП на душу населення становить  107 доларів США на рік                                                                                    5. характерна традиційна економічна система                                                                                                   6. є членом Організації країн-експортерів нафти                                                                                                                                                                                                                                                       7. входить в групу країн, що утворюють ядро світового господарства 

                                                                                                                                                                        11. Виберіть правильні твердження щодо змішаної економічної системи:                                                                                                                                                                      1. розвиток економіки без економічних криз

2. ринковий механізм поєднується з державними методами регулювання економіки

3. не враховується смаки споживачів. Дефіцит товарів

4. характерна для США

5. посилення соціальної спрямованості розвитку економіки                                                                             6. створена у скандинавських країнах: Швеції, Норвегії,Фінляндії

7. відсутність нерівності людей у розподілі ресурсів та доходів

 

 

 Високий  рівень ( одне питання - 3 бала )

Завдання відкритого типу.

 

12. Поясніть поняття «інтернаціоналізація виробництва». Які наслідки цього процесу?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 

 Початковий рівень (одне питання – 0,5 бала)

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 

1. Укажіть країну з перехідною економічною системою:

а) Мексика;                                                      б) Казахстан;

в) Китай;                                                          г) Бразилія                                                                          

2. Укажіть міжнародну спеціалізацію Японії:                                                                                      а) літакобудування;                                        б) банківська справа

в) курортне господарство;                             г) електроніка та робототехніка

3. Укажіть країну, яка належить до «Великої сімки» :

а) Росія;                                                            б) Австралія;

в) Австрія;                                                        г) Франція

4. Індустріальний етап формування світового господарства охоплює період:

а)  з Х – до середини ХІХ ст.;                         б) середина ХІХ- друга половина ХХ ст.;

в) до середини ХІХ ст.;                                   г) з кінця ХХ ст.- ХХІ ст.

5. До країн з плановою економікою належить:

а) Куба ;                                                           б) Саудівська Аравія;

а) Японія;                                                         г) Білорусь

6. Встановіть міжнародну регіональну організацію, яка створена для економічної та політичної консолідації 28 країн Європи:

а) СОТ;                                                            б) ЄС;                                                                              в) ФКЕГ;                                                          г) АСЕАН

 

 Середній рівень ( одне питання – 1 бал )

Завдання на визначення правильної відповідності.

 

7. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

1.

Соціально-ринкова економіка 

А.

економічна система, що організована на основі ринкової, з державним регулюванням соціальної сфери

2.

Світове господарство

Б.

економічна система, за якої роль основного регулятора економічних відносин виконує ринок

3.

Світовий ринок

В.

історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою економічними та політичними відносинами

 

Г.

сфера обміну товарами та послугами між національними економіками

 

8. Установіть відповідність видами транспорту та їх особливостями:

1.

Інформатизація 

А.

поділ країн на групи залежно від рівня їх економічного розвитку та значення у світовій економіці й політиці

2.

Соціально-економічна типізація

Б.

застосування електронних засобів у збереженні, передачі та обробці інформації

3.

Регіональна економічна інтеграція

В.

розвиток економічних зв’язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу

 

Г.

зближення та поглиблення взаємодії національних економік,розвиток глибоких та стійких взаємозв’язаних між собою

 

 

 

9. Визначте відповідність між міжнародними організаціями та їхніми прапорами:

 

1.

Форум країн-експортерів газу

А.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-38.jpg

2.

Міжнародне агентство з атомної енергії

Б.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

3.

Асоціація держав Південно-Східної Азії

В.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

 

Г.

https://mozok.click/uploads/9klas-geography-kobernik/9klas-geography-kobernik-39.jpg

Достатній  рівень ( одне питання -  1,5 бала )

Завдання з вибором трьох правильних відповідей

із шести запропонованих варіантів відповіді

 

10. Виберіть правильні твердження  щодо Китаю:                                                             

1. входить  в «Групу двадцяти» (G-20)                                                                                                        2. належить до країн що розвиваються                                                                                                                 3. індекс людського розвитку становить 0,935 (1 місце)

4. країна з плановою економікою з елементами ринкової                                                                                                                                                                      5. входить до країн «Великої сімки»                                                                                                           6. є членом  Світової організації торгівлі (СОТ)                                                                                                                                                    

7. входить в групу країн, що утворюють  периферію світового господарства 

                                                                                                                                                                        11. Виберіть правильні твердження щодо традиційної економічної системи:                                                                                                                                                                      1. характерне значне безробіття серед населення

2. ціни на товари складаються на основі традицій

3. ринком керують попит та пропозиція

4. ґрунтується на відсталій технології, широкому використанні ручної праці

5. монопольне панування державної власності у господарстві

6. характерна свобода  підприємництва та вибору

7. стабільність та рівномірний розвиток без економічних криз

 

Високий  рівень ( одне питання - 3 бала )

Завдання відкритого типу.

 

12. Що таке глобалізація? Які позитивні та негативні наслідки має процес глобалізації?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді                                           

 

Варіант 1                                               

Початковий рівень

1.б

2.а

3.в

4.г

5.б

6.в

Середній рівень

7. 1-г, 2-в, 3-б

8. 1-г, 2-в, 3-б

9. 1-а, 2-в, 3-г

Достатній рівень

10. 3,4,5

11. 1,5,7

 

Варіант 2                                               

Початковий рівень

1. г

2. а

3. в

4. а

5. в

6. б

Середній рівень

7. 1- г, 2- а, 3-в

8. 1- б, 2- г, 3-а

9. 1- б, 2- в, 3-а

Достатній рівень

10. 2,3,5

11. 3,4,7

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3                                               

Початковий рівень

1. б

2. а

3. б

4. б

5. г

6. б

Середній рівень

7. 1- б, 2- в, 3-г

8. 1- в, 2- б, 3-г

9. 1- г, 2- в, 3-б

Достатній рівень

10. 1,3,7

11. 2,4,5

 

Варіант 4                                               

Початковий рівень

1. б

2. г

3. г

4. б

5. а

6. б

Середній рівень

7. 1- а, 2- в, 3-г

8. 1- б, 2- а , 3- г

9. 1- г, 2- б, 3-а

Достатній рівень

10. 1,4,6

11. 2,4,7

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Левчук Оксана
  Дякую, чудові завдання
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Bozhak Yaroslav
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Подрушняк Любов
  Дуже гарні завдання Щиро дякую. Подрушняк Л.І., вчитель географії м. Сміли
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 листопада 2018
Переглядів
12813
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку