24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольні роботи для 7 класу (нова програма)

Про матеріал
Посібник складено відповідно до нової програми з хімії для 12-річної загальноосвітньої школи, який стане необхідним при проведенні контролю знань та умінь учнів 7 класу. Він містить контрольні роботи з чотирьох тем. Для кожної теми наведено чотири варіанти робіт та один тренувальний.
Перегляд файлу

Початкові хімічні поняття (І)

Контрольна робота №1

Варіант 1

Рівень 1

 1. Укажіть назву фізичного тіла:

А. кисень    Б. срібний перстень     В. мідь     Г. алюміній

       2.  Укажіть чисту речовину:

             А. нафта      Б. морська вода     В. дистильована вода    Г. молоко

       3.  Укажіть символ Алюмінію:                         А. Са      Б.СІ     В.Н     Г. АІ

Рівень 2

 1. Укажіть суміш, яку можна розділити фільтруванням:

А. води і спирту     Б. сірки і мідних ошурок      В. піску і води     Г. олії та води

        2.   3. Зданого переліку випишіть елементи ІІ періоду:

            А. Натрій        Б. Карбон          В. Оксиген       Г. Фосфор

       3.  Напишіть символи, вимову хімічних елементів за їх назвами та відносну атомну масу:

             А. Магній       Б. Нітроген       В. Калій       Г. Гідроген

Рівень 3

 1. Укажіть подібні та відмінні властивості:          Сірки та крейди
 2. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі:

А. Оксиген                      1. Са                            І. 8

Б. Барій                           2. Ва                            ІІ. 20

В. Сульфур                     3. О                              ІІІ. 16

Г. Кальцій                      4. S                               ІV. 56

        3.   Визначте елемент за положенням у періодичній системі, укажіть його назву, символ та      відносну атомну масу.

             А. ІV період, І група, побічна підгрупа

             Б. ІІ період, V група, головна підгрупа

Рівень 4

        1.Запропонуйте спосіб розділення суміші заліза, сірки та піску. Опишіть послідовність дій.     

2.Визначте кількість протонів та електронів в атомах Алюмінію, Сульфуру, Карбону та вкажіть заряд ядра.

3.Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

Назва

елемента

символ

Номер

періоду

Малий ,

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

Ряд

Порядковий

номер

Ферум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Контрольна робота №1

Варіант 2

Рівень 1

 1. Укажіть назву фізичного тіла:

А. озон      Б. срібло     В. залізо     Г. алюмінієва ложка

       2.  Укажіть чисту речовину:

             А. пробірка   Б. олівець     В. питна сода    Г. молоко

       3.  Хімічним елементом VІ групи є:                         А. О      Б.СІ     В.Р     Г. К

Рівень 2

1.Укажіть суміш, яку можна розділити за допомогою магніту:

А. залізо і алюміній     Б. сірка і мідь      В. пісок і вода     Г. олія і вода

        2.   3. Зданого переліку випишіть елементи ІІІ періоду:

            А. Натрій        Б. Бор       В. Оксиген       Г. Фосфор

        3.  Напишіть символи, вимову хімічних елементів за їх назвами та відносну атомну масу:

             А. Кальцій       Б. Силіцій       В. Натрій       Г. Хлор

Рівень 3

1. Укажіть подібні та відмінні властивості:          Кухонна сіль та  цукор

2. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі:

А. Гідроген                      1.F                            І. 1

Б. Калій                            2.К                           ІІ. 9

В. Алюміній                    3.Н                           ІІІ. 13

Г.Флуор                           4. АІ                         ІV. 19

        3.   Визначте елемент за положенням у періодичній системі, укажіть його назву, символ та      відносну атомну масу.

             А. V період, ІІ група, побічна підгрупа

             Б. ІІІ період, V група, головна підгрупа

Рівень 4

        1.Запропонуйте спосіб розділення суміші заліза, цукру та піску. Опишіть послідовність дій.     

2.Визначте кількість протонів та електронів в атомах Кальцію, Нітрогену, Оксигену та вкажіть заряд ядра.

3.Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

Назва

елемента

символ

Номер

періоду

Малий ,

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

Ряд

Порядковий

номер

 

СІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Контрольна робота №1

Варіант 3

Рівень 1

 1. Укажіть назву фізичного тіла:

А. повітря      Б. мідь     В. залізний цвях     Г. алюміній

       2.  Укажіть чисту речовину:

             А. молоко   Б. дистильована вода    В. нафта    Г. граніт

       3.  Хімічним елементом І групи є:                 А. О      Б. Са     В. С     Г. К

Рівень 2

1.Укажіть суміш, яку можна розділити методом дистиляції:

А. залізо і алюміній     Б. сірка і залізо     В. спирт і вода     Г. олія і вода

        2.   3. Зданого переліку випишіть елементи ІV періоду:

            А. Калій        Б. Бор       В. Хром      Г. Хлор

        3.  Напишіть символи, вимову хімічних елементів за їх назвами та відносну атомну масу:

             А.Нітроген       Б. Бром       В.Літій      Г. Фосфор

Рівень 3

1. Укажіть подібні та відмінні властивості:          Вода та  олія

2. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі:

А. Іод                                1.F                            І. 53

Б. Купрум                         2.Сu                         ІІ. 9

В.Ферум                           3.І                             ІІІ. 26

Г.Флуор                           4. Fе                         ІV. 29

        3.   Визначте елемент за положенням у періодичній системі, укажіть його назву, символ та      відносну атомну масу.

             А. VІ період, ІІ група, побічна підгрупа

             Б. ІІ період, VІІ група, головна підгрупа

Рівень 4

        1.Запропонуйте спосіб розділення суміші заліза, крейди та сірки. Опишіть послідовність дій.     

2.Визначте кількість протонів та електронів в атомах Магнію, Силіцію, Натрію та вкажіть заряд ядра.

3.Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

Назва

елемента

символ

Номер

періоду

Малий ,

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

Ряд

Порядковий

номер

Фосфор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Контрольна робота №1

Варіант 4

Рівень 1

 1. Укажіть назву фізичного тіла:

А. скляна паличка   Б. срібло     В. золото     Г. оцтова кислота

       2.  Укажіть чисту речовину:

             А. колба      Б. лінійка      В. йогурт       Г. мідь

       3.  Хімічним елементом VІІ групи є:                         А. Н      Б.СІ     В. Ве    Г. Са

Рівень 2

1.Укажіть суміш, яку можна розділити методом фільтрування:

А. вода і спирт    Б. сірка і мідь      В. пісок і вода     Г. олія і вода

        2.   3. Зданого переліку випишіть елементи ІІІ періоду:

            А.Аргон        Б. Берилій       В. Оксиген       Г.Силіцій

        3.  Напишіть символи, вимову хімічних елементів за їх назвами та відносну атомну масу:

             А. Купрум       Б. Іод       В. Хром     Г. Ферум

Рівень 3

1. Укажіть подібні та відмінні властивості:          залізо та  сірка

2. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі:

А.Карбон                         1.Br                           І. 6

Б. Цинк                            2.Zn                          ІІ. 35

В.Магній                         3.С                           ІІІ. 12

Г.Бром                            4.Mg                        ІV. 30

        3.   Визначте елемент за положенням у періодичній системі, укажіть його назву, символ та      відносну атомну масу.

             А. ІV період, ІІІ група, побічна підгрупа

             Б. ІІІ період, ІV група, головна підгрупа

Рівень 4

        1.Запропонуйте спосіб розділення суміші вугілля, солі та піску. Опишіть послідовність дій.     

2.Визначте кількість протонів та електронів в атомах Літію, Фосфору, Аргентуму та вкажіть заряд ядра.

3.Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

Назва

елемента

символ

Номер

періоду

Малий ,

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

Ряд

Порядковий

номер

 

С

 

 

 

 

 

 

Оксиген

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Тренувальний варіант

Рівень 1

 1. Укажіть назву фізичного тіла:

А. повітря      Б. лінійка      В. залізо     Г. магній

       2.  Укажіть чисту речовину:

             А. пробірка   Б. кисень     В. нафта    Г. молоко

       3.  Хімічним елементом VІ групи є:           А. S     Б.С    В. Р     Г. К

Рівень 2

1.Укажіть суміш, яку можна розділити за допомогою магніту:

А. залізо і алюміній     Б. сірка і залізо     В. пісок і вода     Г. олія і вода

        2.   3. Зданого переліку випишіть елементи ІІІ періоду:

            А. Магній        Б. Бор       В. Оксиген       Г. Силіцій

        3.  Напишіть символи, вимову хімічних елементів за їх назвами та відносну атомну масу:

             А. Барій       Б. Силіцій       В.Неон       Г. Хлор

Рівень 3

1. Укажіть подібні та відмінні властивості:          крейда та  цукор

2. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента, його символом та порядковим номером у періодичній системі:

А. Оксиген                          1.Zn                            І. 8

Б.  Натрій                            2.Na                            ІІ. 30

В. Алюміній                        3.О                             ІІІ. 13

Г. Цинк                                4. АІ                           ІV.11

        3.   Визначте елемент за положенням у періодичній системі, укажіть його назву, символ та      відносну атомну масу.

             А. ІV період, ІІІ група, побічна підгрупа

             Б. ІІ період, VІІ група, головна підгрупа

Рівень 4

        1.Запропонуйте спосіб розділення суміші міді, цукру та піску. Опишіть послідовність дій.     

2.Визначте кількість протонів та електронів в атомах Купруму, Нітрогену, Хрому та вкажіть заряд ядра.

3.Впишіть у таблицю відомості про хімічні елементи за періодичною системою.

Назва

елемента

символ

Номер

періоду

Малий ,

великий

період

Номер

групи

Головна

чи

побічна

Ряд

Порядковий

номер

Рубідій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Початкові хімічні поняття (ІІ частина)

Контрольна робота №2

Варіант 1

Рівень 1

 1. Укажіть формулу простої речовини неметалу:

А. Н2О          Б. Р        В. СаСІ2         Г. СН4

        2.   Укажіть валентність Магнію у сполуці Mg О та її відносну молекулярну масу:

              А. І , 30       Б. ІІ ,40         В. ІІІ ,45         Г. ІV,55

        3.   Укажіть  хімічне явище:

             А. утворення сніжинок   Б. плавлення скла  В. горіння бензину  Г. утворення бурульок

Рівень 2

        1.   Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

             А. один атом Карбону і два атоми Оксигену    Б. один атом Хрому і три атоми Хлору

        2.  Скласти формули сполук за валентністю:

              А. АІ О         Б.Р (ІІІ) Н        В. Н S(ІІ)        Г. С(ІV) О

        3.  Перетворіть схеми реакцій на рівняння:

             А) CI2O7CI2   +  О2             Б)  Na2O  +H2О → NaOH

Рівень 3

 1. Установіть відповідність речовини та валентності Мангану в ній:

А. Мn F2                                           1. ІІІ

Б. Мn2О3                                         2. ІІ

В. МnО2                                          3. ІV

Г. Мn2О7                                         4. V

                                                         5. VІІ

       2.  Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                       III                                                              I

А) P  +  H2 =  P  H                           Б) AI  +  Br2 =  AI Br

 3. За розкладання кальцій карбонату (СаСО3) масою10 г ,утворився кальцій оксид масою 5,6 г і карбон (ІV) оксид. Обчисліть,яка маса останнього утворилася.

Рівень 4

 1. Скласти формули речовин, до складу яких входять відповідні групи атомів

 

-ОН

- SО4(ІІ)

-РО4(ІІІ)

Na

 

 

 

Zn                           

 

 

 

АІ

 

 

 

 

 1. Де більша масова частка Оксигену в СО чи  СО2.
 2. До складу сполуки входять елементи: Натрій- 43,4% , Карбон- 11,32% та Оксиген. Виведіть формулу сполуки

 

                                  Початкові хімічні поняття (ІІ частина)

Контрольна робота №2

Варіант 2

Рівень 1

1.Укажіть формулу простої речовини металу:      А. АІ          Б. Р        В. ВаСІ2         Г. Н2

        2.   Укажіть валентність Кальцію у сполуці СаО та її відносну молекулярну масу:

              А. І , 30       Б. ІІІ ,40         В. ІІ ,56         Г. ІV,65

        3.   Укажіть  фізичне явище:     А. утворення сніжинок   Б. скисання молока В. горіння бензину  Г. гасіння вапна

Рівень 2

        1.   Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

             А. один атом Феруму і два атоми Оксигену    Б. один атом Купруму і два атоми Хлору

        2.  Скласти формули сполук за валентністю:

              А. СаО         Б.N (ІІІ) Н        В. SV)O        Г. SiV) О

        3. Перетворіть схеми реакцій на рівняння:

             А) Mn2O7MnО2   +  О2             Б)  B  +  О2B2О3

 Рівень 3

    1.Установіть відповідність речовини та валентності Мангану в ній:

А. Мn І2                                            1. І

Б. Мn S2                                          2. ІІ

В. МnО3                                          3. ІV

Г. Мn2О7                                         4. VІ

                                                         5.VІІ

    2.  Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                              III                                                            I

А) Mg  +  P =  Mg P                             Б) AI  +  CI2 =  AICI

     3. Позначте маси вихідних речовин ,якщо утвориться барій хлорид( BаCI2) масою 20,8 г.

              А. 4,0г Bа  і 7,1г СІ2      Б. 13,7г Bа  і 7,1г СІ2   В.3,6г Bа  і 5,9г СІ2  Г. 2,2г Bа   і 7,3г СІ2

Рівень 4

 1. Скласти формули речовин, до складу яких входять відповідні групи атомів

 

-ОН

- SО4(ІІ)

-РО4(ІІІ)

Li

 

 

 

Cu(II)                           

 

 

 

Fe(III)

 

 

 

 

 1. Де більша масова частка Оксигену в NО чи  NО2.
 2. До складу сполуки входять елементи: Гідроген-2,44% , Сульфур-39,02% та Оксиген. Виведіть формулу сполуки.

Початкові хімічні поняття (ІІ частина)

Контрольна робота №2

Варіант 3

Рівень 1

1.Укажіть формулу складної речовини:          А. Н2О          Б. Р        В. СаСІ2         Г. СН4

        2.   Укажіть валентність Цинку  у сполуці ZnО та її відносну молекулярну масу:

              А. І , 31       Б. ІІ ,81         В. ІІІ ,91         Г. ІV,101

        3.   Укажіть  хімічне явище:    А. утворення туману   Б. плавлення скла  В. горіння деревини  Г. утворення бурульок

Рівень 2

        1.   Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

             А. один атом Сульфуру у і два атоми Оксигену    Б. один атом Фосфору і три атоми Хлору

        2.  Скласти формули сполук за валентністю:

              А. Nа О         Б.Р (ІІІ) Н        В. АІ S(ІІ)        Г. С(ІV) Н

        3.  Перетворіть схеми реакцій на рівняння:  А) Cr(ОН)3→ Н2О   +  Cr2О3       Б)  Р  +  О2 → Р2О3

Рівень 3

1.Установіть відповідність речовини та валентності Хлору в ній:

А. СІО2                                           1. І

Б. СІ2О                                            2. ІІІ

В. СІ2О3                                           3. ІV

Г. СІ2О7                                           4. V

                                                         5. VІІ

        2.  Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                         IV                                                          III  I

А) N2  +  O2 =  N  O                             Б) Fe  +  CI2 =  FeCI

      3. У реакції розкладу меркурій (ІІ) оксиду (HgO) утворилась ртуть масою 40,2 г і кисень масою 3,2 г. Обчисліть, яка маса меркурій (ІІ) оксиду розклалась.

Рівень 4

1.Скласти формули речовин, до складу яких входять відповідні групи атомів

 

-ОН

- SО4(ІІ)

-РО4(ІІІ)

К

 

 

 

Zn                           

 

 

 

Со (ІІІ)

 

 

 

       2.Де більша масова частка Оксигену в SiО чи  SiО2.

       3.До складу сполуки входять елементи: Гідроген- 1,25% , Фосфор- 38,75% та Оксиген.

          Виведіть   формулу сполуки.

Початкові хімічні поняття (ІІ частина)

Контрольна робота №2

Варіант 4

Рівень 1

1.Укажіть формулу простої речовини неметалу:       А. Н2О          Б. С        В. ВаІ2         Г. Са

        2.   Укажіть валентність Барію у сполуці ВаО та її відносну молекулярну масу:

              А. І ,143      Б. ІІ ,153         В. ІІІ ,145         Г. ІV,155

        3.   Укажіть  фізичне явище           А. горіння сірника   Б. плавлення скла  В. горіння бензину     Г. скисання соку

Рівень 2

        1.   Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

             А. один атом Силіцію і два атоми Оксигену    Б. один атом Хрому і три атоми Флуору

        2.  Скласти формули сполук за валентністю:      

             А. К О         Б.Р (ІІІ) СІ(І)       В. S(VІ)O        Г. SnV) О

        3.  Перетворіть схеми реакцій на рівняння:

             А) АІ(ОН)3→ Н2О   +  АІ2О3             Б)  Р  +  О2 → Р2О5

Рівень 3

1.Установіть відповідність речовини та валентності Мангану в ній:

А. Мn О                                           1. ІІІ

Б. Мn2О3                                         2. ІІ

В. МnО3                                          3. VІ

Г. Мn2О7                                         4. V

                                                         5. VІІ

       2.  Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                         VI                                                               III

А)Сr  +  O2 =  Cr  O                             Б) Ba  +  N2 =  Ba N

       3. Позначте маси вихідних речовин ,якщо утвориться кальцій хлорид СаCI2 масою 11,1 г.

              А. 4,0г Са  і 7,1г СІ2      Б. 4,8г Са  і 4,7г СІ2   В.3,6г Са  і 5,9г СІ2  Г. 2,2г Са   і 7,3г СІ2

Рівень 4

1.Скласти формули речовин, до складу яких входять відповідні групи атомів

 

-ОН

- SО4(ІІ)

-РО4(ІІІ)

Rb(I)

 

 

 

Hg(II)                           

 

 

 

Ni(III)

 

 

 

        2.Де більша масова частка Оксигену в P2О3 чи  P2О5.

3.До складу сполуки входять елементи: Натрій- 37,71% , Силіцій- 22,95% та Оксиген. Виведіть формулу сполуки.

Початкові хімічні поняття (ІІ частина)

Контрольна робота №2

Тренувальний варіант

Рівень 1

1.Укажіть формулу простої речовини металу:     А. Н2О          Б.Ва        В. С         Г. СН4

        2.   Укажіть валентність Берилію у сполуці ВеО та її відносну молекулярну масу:

              А. І , 20       Б. ІІ ,25         В. ІІІ ,35         Г. ІV,45

        3.   Укажіть  хімічне явище:

             А. утворення сніжинок   Б. плавлення скла  В. горіння магнію  Г. утворення бурульок

Рівень 2

        1.   Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

             А. два атом Фосфору і три атоми Оксигену    Б. один атом Феруму і три атоми Хлору

        2.  Скласти формули сполук за валентністю:

             А. К О         Б.Р (ІІІ) О        В. Н S(ІІ)        Г. С(ІV) СІ(І)

        3.  Перетворіть схеми реакцій на рівняння:   А) Н2О2→ Н2О   +  О2    Б)  Fe + НCI = FeCI2 + H2

Рівень 3

1.Установіть відповідність речовини та валентності Хрому в ній:

А. CrО                                              1. ІІІ

Б. Cr2О3                                           2. ІІ

В. CrО2                                            3. ІV

Г. CrО3                                            4. V

                                                        5. VІ

2. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                          VII                                                                III

А) Mn  +  O2 = Mn  O                             Б) Ca  +  N2 =  Ca N

        3. Позначте маси вихідних речовин ,якщо утвориться магній хлорид MgCI2 масою 9,5 г.

              А. 2,4гМg  і 7,1г СІ2      Б. 4,8г Мg  і 4,7г СІ2   В.3,6гМg  і 5,9г СІ2  Г. 2,2гМg   і 7,3г СІ2

Рівень 4

1.Скласти формули речовин, до складу яких входять відповідні групи атомів

 

-ОН

- SО4(ІІ)

-РО4(ІІІ)

Cs(I)

 

 

 

Zn                           

 

 

 

B(III)

 

 

 

        2.Де більша масова частка Оксигену в SО2 чи  SО3.

        3.До складу сполуки входять елементи: Алюміній- 22,13% , Фосфор- 25,41% та Оксиген.  Виведіть формулу сполуки.

Кисень

Контрольна робота №3

Варіант 1

Рівень 1

 1. Кисень – це … А) безбарвний газ   Б) добре розчинний у воді

В) з різким запахом        Г) легший за повітря

        2.  Укажіть молекулярну масу кисню:

             А)  28       Б) 16     В)32      Г) 8

        3.  Як визначити наявність кисню у посудині?

Рівень 2

 1. З переліку речовин випишіть оксиди та назвіть їх: СаО, ВаСІ2, Р, SO2, CI2O7
 2. Установіть відповідність:

А) 2N2O5= 4NO2 + O2                             1. реакція сполучення

Б) 2Са  +  О2  = 2СаО                             2. реакція заміщення

                                                                 3. реакція розкладу

       3.   Перетворіть схеми реакцій на рівняння та обчисліть суму коефіцієнтів:

             А) Н2О2→ Н2О   +  О2             Б)  Мg+ НCI = MgCI2 + H2

Рівень 3

 1. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                          VII                                                               

А) Mn  +  O2 = Mn  O                             Б) Ca  +  O2 =  Ca O

        2.   Запишіть формули простих речовин і складіть хімічне рівняння :

              А) …  +  … = СS2                                   Б) …  +  … = ZnCI2

        3.   Вуглець масою 1,2 г прореагував з киснем. Утворився карбон (ІV) оксид масою 4,4 г. Обчисліть масу кисню,що вступив у реакцію, запишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

Рівень 4

 1. Написати рівняння реакцій за схемою, обчисліть суму коефіцієнтів у них:

NaNO3→O2→CO2

                 

               AI2O3

 1. Напишіть рівняння горіння:

А) магнію      Б) ацетилену (С2Н2)      В) цинк сульфіду (ZnS)

        3.    Відносна молекулярна маса оксиду в 10 разів більша за відносну молекулярну масу метану(СН4). До його складу входять Ферум- 70% та Оксиген. Виведіть формулу оксиду та обчисліть його молекулярну масу.

 

 

 

                                                                               Кисень

Контрольна робота №3

Варіант 2

Рівень 1

 1. Оксиген розміщений у :

А) І групі головній підгрупі      Б) ІІІ групі побічній підгрупі

В)  VI групі головній підгрупі  Г) VI групі побічній підгрупі

        2.    Укажіть формулу молекули кисню:

               А) О     Б) О2     В) О3    Г) 3О

       3.    Назвіть умови припинення горіння.

Рівень 2

1.    З переліку речовин випишіть оксиди та назвіть їх: ВаО, СаСІ2, Р2О5, S, CI2O

 1. Установіть відповідність:

А) 2КNO3= 2КNO2 + O2                             1. реакція сполучення

Б) 2Ва  +  О2  = 2ВаО                                 2. реакція заміщення

                                                                     3. реакція розкладу

       3.   Перетворіть схеми реакцій на рівняння та обчисліть суму коефіцієнтів:

             А) Н2О→ Н2   +  О2             Б)  СО + О2=  СО2

Рівень 3

 1. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                        VI                                                         III

А) Сr  +  O2 = Cr  O                             Б) H2  +  N2 =  N H

        2.   Запишіть формули простих речовин і складіть хімічне рівняння :

              А) …  +  … = P2S3                                   Б) …  +  … = ZnO

        3.   Берилій масою 9 г прореагував з киснем. Утворився берилій оксид масою25 г. Обчисліть масу кисню,що вступив у реакцію, запишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

Рівень 4

 1. Написати рівняння реакцій за схемою, обчисліть суму коефіцієнтів у них:

KMnO4→O2→SO2

                 

               Fe3O4

 1.  Напишіть рівняння горіння:

А) кальцію      Б) етилену (С2Н4)      В) барій сульфіду (BaS)

        3.    Відносна молекулярна маса оксиду в 71 раз більша за відносну молекулярну масу водню(Н2). До його складу входять Фосфор – 43,66% та Оксиген. Виведіть формулу оксиду та обчисліть його молекулярну масу.

 

 

Кисень

Контрольна робота №3

Варіант 3

Рівень 1

 1. Оксисен розміщений у :

А) ІІ період    Б) IV період           В) V період          Г) VI період

       2.    Укажіть об`ємну частку кисню у повітрі:

               А) 21%        Б)29%        В) 58%         Г) 78%

       3.     Чим відрізняються процеси окиснення і горіння?

Рівень 2

 1. З переліку речовин випишіть оксиди та назвіть їх: MgО, СаІ2, N2O5, O2, Mn2O7
 2. Установіть відповідність:

А) 2AI(OH)3= AI2O3 + 3H2O                 1. реакція сполучення

Б) N2  +  О2  = 2NО                                2. реакція заміщення

                                                                 3. реакція розкладу

       3.   Перетворіть схеми реакцій на рівняння та обчисліть суму коефіцієнтів:

             А) PbО2Pb3О4   +  О2             Б)  AI+ НCI = AICI3 + H2

Рівень 3

 1. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                    VI                                                               III

А)S  +  O2 = S  O                             Б) Ba  +  N2 =  Ba N

        2.   Запишіть формули простих речовин і складіть хімічне рівняння :

              А) …  +  … = PH3                                   Б) …  +  … = HgO

        3.  Обчисліть масу плюмбум (ІІ) оксиду, якщо у реакцію вступило 20,7 г плюмбуму  і 3,2 г кисню. Запишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

Рівень 4

 1. Написати рівняння реакцій за схемою, обчисліть суму коефіцієнтів у них:

KNO3O2SiO2

                 

               Mn2O7

 1. Напишіть рівняння горіння:

А) фосфору     Б) пропану (С3Н8)      В) магній сульфіду (MgS)

        3.    Відносна молекулярна маса оксиду чотиривалентного елемента - 60. До його складу входить Оксиген – 53,33%. Знайдіть елемент та виведіть формулу оксиду.

 

 

 

 

Кисень

Контрольна робота №3

Варіант 4

Рівень 1

 1. Укажіть заряд ядра атома Оксигену:

А) +5      Б) +6     В) +8     Г) +16

        2.   Обчисліть об ємну частку азоту в повітрі:

              А) 21%      Б) 29%       В) 48%      Г) 78%

        3.    Якими 2 способами можна зібрати кисень?

Рівень 2

 1. З переліку речовин випишіть оксиди та назвіть їх: АІ2О3, ВаІ2, Р2О3, O2, CI2O5
 2. Установіть відповідність:

А) 2N2O= 2N2 + O2                                 1. реакція сполучення

Б) 2FeCI3  +  Fe  = 3FeCI2                      2. реакція заміщення

                                                                 3. реакція розкладу

       3.   Перетворіть схеми реакцій на рівняння та обчисліть суму коефіцієнтів:

             А) Нg О→ Нg   +  О2             Б)  Na + Н2O = NaOH + H2

Рівень 3

 1. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                                                                                 III  II

А)H2  +  O2 = H O                             Б) Cr  +  S =  Cr  S

        2.   Запишіть формули простих речовин і складіть хімічне рівняння :

              А) …  +  … = CaC2                                   Б) …  +  … = AIN

        3.   . Обчисліть масу берилій оксиду, якщо у реакцію вступив берилій масою 1,8г і кисень масою 1,6г. Запишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

Рівень 4

 1. Написати рівняння реакцій за схемою, обчисліть суму коефіцієнтів у них:

KCIO3→O2→B2O3

                 

               ZnO

 1. Напишіть рівняння горіння:

А) карбону      Б) етану (С2Н6)      В) кальцій сульфіду (CaS)

        3.    Відносна молекулярна маса оксиду п’ятивалентного елемента – 142. До його складу входить Оксиген -56,34%.  Знайдіть елемент та виведіть формулу оксиду.

 

 

 

 

 

 

 

Кисень

Контрольна робота №3

Тренувальний варіант

 

Рівень 1

 1. Укажіть хімічну властивість кисню:

А) важчий за повітря   Б) підтримує горіння  В) безбарвний газ  Г) без запаху

        2.   У ядрі атома Оксигену міститься:

               А) 16 протонів   Б) 16 нейтронів    В) 8 електронів    Г) 8 нейтронів

        3.   Назвіть умови виникнення горіння.

Рівень 2

 1. З переліку речовин випишіть оксиди та назвіть їх: FeО, HgСІ2, NO2, CI2, CO2
 2. Установіть відповідність:

А) 6Fe2O3= 4Fe3O4 + O2                        1. реакція сполучення

Б) 2Bа  +  О2  = 2BаО                            2. реакція заміщення

                                                                3. реакція розкладу

       3.   Перетворіть схеми реакцій на рівняння та обчисліть суму коефіцієнтів:

             А) KCIO3KCI   +  О2             Б)  AI + НCI = AICI3 + H2

Рівень 3

 1. Складіть формули речовин, що утворюються в результаті реакцій, та розставте коефіцієнти:

                       VI                                                                III

А) Cr  +  O2 = Cr  O                             Б) Ca  +  N2 =  Ca N

        2.   Запишіть формули простих речовин і складіть хімічне рівняння :

              А) …  +  … = H2S                                   Б) …  +  … = ZnO

        3.   Фосфор масою 3,1 г прореагував з киснем. Утворився фосфор(V) оксид масою 14,2 г. Обчисліть масу кисню, що вступив у реакцію, запишіть рівняння реакції, вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

Рівень 4

 1. Написати рівняння реакцій за схемою, обчисліть суму коефіцієнтів у них:

H2O →     O2     →SO2

                 

               AI2O3

 1. Напишіть рівняння горіння:

А) сульфуру      Б) пропену (С3Н6)      В) гідроген сульфіду (H2S)

        3.    Відносна молекулярна маса оксиду двовалентного металу - 56.Масова частка елемента в сполуці – 71,43%. Знайдіть елемент та виведіть формулу оксиду.

 

 

 

                                                                              Вода

Контрольна робота №4

Варіант 1

Рівень 1

 

 1. Позначте визначення розчину:

А) відношення маси розчиненої речовини до маси розчину; 

Б) однорідна система, що складається з розчинника і розчиненої речовини;

В) маса розчиненої речовини, що здатна розчинятися у розчиннику масою 100 г за даної температури;

Г) завись, в якій частинки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами води.

2. Укажіть хімічну властивість води:

А) безбарвна, прозора            Б) взаємодіє з оксидами металічних елементів

В) густина 1г/мл                      Г) не електропровідна

3.Позначте формулу оксиду неметалічного елемента:

А) HNO3          Б) SO3         B) NaOH         Г) Na2S

Рівень 2

1.Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого АІ2О3:

А) АІ(ОН)3       Б) АІ2(SO4)3      В) АІСІ3       Г) АІОНСІ2

2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти:

А) Li2O  +  H2O  LiOH                            Б) P2O5  +  H2OH3PO4

3. Обчисліть та позначте масову частку калій силікату в розчині масою 95 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г.           А) 5,3%         Б) 5,5%         В) 5,6%        Г) 5,7%

Рівень 3

1.Обчислити масову частку Нітрогену та Оксигену в нітратній кислоті.

А) 21% та 73%      Б) 22% та 74%        В) 22% та 76%      Г) 23% та 77%

2.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині натрій хлориду масою 120 г з масовою часткою її 0,20,якщо до нього долили воду об’ємом 70 мл.

3.Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:            Н2О → Х → ВаО →Ва(ОН)2

Рівень 4

1.Обчисліть масу сульфатної кислоти в розчині об’ємом 250 мл з масовою часткою кислоти 0,15 , якщо густина розчину - 1,35г/мл.

2.Обчисліть масову частку калій сульфату в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 120 г з масовою часткою 20% долили розчин масою 200 г з масовою часткою солі 0,12.

                                                                          Вода

Контрольна робота №4

Варіант 2

Рівень 1

 

 1. Позначте визначення масової частки речовини в розчині:

А) відношення маси розчиненої речовини до маси розчину; 

Б) однорідна система, що складається з розчинника і розчиненої речовини;

В) відношення кількості розчиненої речовини до маси розчину;

Г) відношення маси розчиненої речовини до одиниці об’єму розчинника .

2. Укажіть фізичну властивість води:

А) безбарвна, прозора, неелектропровідна,            Б) взаємодіє з оксидами  металічних елементів

В) взаємодіє з оксидами  неметалічних елементів 

3.Позначте формулу оксиду металічного елемента:

А) Са(NO3)2          Б) СаO         B) NaOH         Г) К2SО4

Рівень 2

1.Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого SО3:

А) H2SO3     Б) H2SO4     В) HСІ       Г) H2S

2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти:

А) Na2O  +  H2O  NaOH                            Б) N2O5  +  H2OHNO3

3. Обчисліть та позначте масову частку натрій нітрату в розчині масою 85 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г.             А) 5,3%         Б) 5,5%         В) 5,6%        Г) 5,9%

Рівень 3

1.Обчислити масову частку Літію та Оксигену в літій гідроксиді.

А) 25% та 73%      Б) 29% та 66,7%        В) 30% та 76%      Г) 31% та 77,7%

2.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині калій хлориду масою 150 г з масовою часткою її15% ,якщо до нього долили воду об’ємом 80 мл.

3.Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:              Н2О2 → Х → СО2 → Н2СО3

Рівень 4

1.Обчисліть масу хлоридної кислоти в розчині об’ємом 200 мл з масовою часткою кислоти 0,05 , якщо густина розчину - 1,11г/мл.

2.Обчисліть масову частку кальцій сульфату в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 110 г з масовою часткою 10% долили розчин масою 250 г з масовою часткою солі 0,15.

                                                                          Вода

Контрольна робота №4

Варіант 3

Рівень 1

 

 1. Позначте визначення розчинника:

А) властивість речовин розчинятися у воді; 

Б)речовина, здатна розчиняти інші речовини, з утворенням однорідних систем - розчинів;

В)речовина, що рівномірно розподіляється між молекулами води;

Г)однорідна система, що складається з двох або більше компонентів і продуктів їхньої взаємодії.

2. Укажіть хімічну властивість води:

А)без запаху,смаку            Б) взаємодіє з оксидами  неметалічних елементів

В) температура кипіння - 1000С       Г) температура замерзання – 00С

3.Позначте формулу оксиду неметалічного елемента:

А) H2СO3          Б) СO2         B) КOH         Г) Na2SО3

Рівень 2

1.Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого Fe2О3:

А) Fe(ОН)3       Б) Fe2(SO3)3      В) FeСІ3       Г) FeO

2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти:

А) K2O  +  H2O  KOH                            Б) N2O3  +  H2OHNO2

3. Обчисліть та позначте масову частку цинк хлориду в розчині масою 105 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 15 г.                        А) 12%         Б) 13%         В) 14%        Г) 15%

Рівень 3

1.Обчислити масову частку Фосфору та Оксигену в ортофосфатній кислоті.

А) 21% та 65,3%      Б) 22,1% та 64,5%        В) 31,6% та 65,3%      Г) 33% та 66%

2.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині барій хлориду масою 180 г з масовою часткою її 0,23,якщо до нього долили воду об’ємом 90 мл.

3.Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:                   KMnO4→ Х → CаО → Cа(ОН)2

Рівень 4

1.Обчисліть масу натрій гідроксиду в розчині об’ємом 350 мл з масовою часткою кислоти 0,25 , якщо густина розчину - 1,21г/мл.

2.Обчисліть масову частку калій нітрату в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 230 г з масовою часткою 30% долили розчин масою 150 г з масовою часткою солі 0,16.

                                                                         Вода

Контрольна робота №4

Варіант 4

Рівень 1

 

 1. Позначте визначення індикатора:

А) речовини, що не змінюють своє забарвлення під дією лугів або кислот; 

Б) речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів або кислот;

В) речовини, що здатні розчинятися у розчиннику масою 100 г за даної температури;

Г) речовини, що здатні рівномірно розподілятись між молекулами води.

2. Укажіть фізичну властивість води:

А) температура кипіння - 1000С   Б) взаємодіє з оксидами металічних елементів

В) взаємодіє з оксидами  неметалічних елементів  Г) взаємодіє з металами

3.Позначте формулу оксиду металічного елемента:

А) Ва(NO3)2          Б) Na2O         B) NaOH         Г) СaS

Рівень 2

1.Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого СО2:

А) СаСО3       Б) Н2СО3      В) К2СО3       Г) СО

2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти:

А) Rb2O  +  H2O  RbOH                            Б) CI2O7  +  H2OHCIO4

3. Обчисліть та позначте масову частку калій сульфату в розчині масою 125 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 35 г.             А) 28%         Б) 29%         В) 30%        Г) 31%

Рівень 3

1.Обчислити масову частку Натрію та Оксигену в натрій гідроксиді.

А) 57,1% та 39%      Б) 57,5% та 40%        В) 57,6% та 41%      Г) 57,7% та 42%

2.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині кальцій хлориду масою 115 г з масовою часткою її 0,12, якщо до нього долили воду об’ємом 60 мл.

3.Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:                      КNО3→ Х → Р2О5H3PO4

 

 Рівень 4

1.Обчисліть масу нітратної кислоти в розчині об’ємом 450 мл з масовою часткою кислоти 0,23 , якщо густина розчину - 1,15 г/мл.

2.Обчисліть масову частку калій карбонату в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 170 г з масовою часткою 13% долили розчин масою 230 г з масовою часткою солі 0,02.

Вода

         Контрольна робота №4

                                                      Тренувальний варіант

 

Рівень 1

 

 1. Позначте визначення індикатора:

А) речовини, що не змінюють своє забарвлення під дією лугів або кислот; 

Б) речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів або кислот;

В) речовини, що здатні розчинятися у розчиннику масою 100 г за даної температури;

Г) речовини, що здатні рівномірно розподілятись між молекулами води.

2. Укажіть фізичну властивість води:

А) температура замерзання - 00С   Б) взаємодіє з оксидами металічних елементів

В) взаємодіє з оксидами  неметалічних елементів  Г) взаємодіє з металами

3.Позначте формулу оксиду неметалічного елемента:

А) Ва(NO3)2          Б) СІ2O7         B) NaOH         Г) СaS

Рівень 2

1.Позначте формулу сполуки, що відповідає оксиду, формула якого SiО2:

А) СаSiО3       Б) Н2SiО3      В) К2SiО3       Г) SiО

2. Перетворіть схеми у рівняння реакцій, поставивши коефіцієнти:

А) Сs2O  +  H2O  CsOH                            Б) B2O3  +  H2OH3BO3

3. Обчисліть та позначте масову частку натрій сульфату в розчині масою 225 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 25 г.             А) 11%         Б) 19%         В) 10%        Г) 31%

Рівень 3

1.Обчислити масову частку Калію та Оксигену в калій гідроксиді.

А) 57,6% та 39,6%      Б) 57,5% та 28,6%        В) 69,6% та 28,6%      Г) 57,7% та 42,6%

2.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині кальцій нітрату масою 215 г з масовою часткою її 0,35, якщо до нього долили воду об’ємом 65 мл.

3.Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:                      NaNО3→ Х → N2О5HNO3

 Рівень 4

1.Обчисліть масу бромідної кислоти в розчині об’ємом 550 мл з масовою часткою кислоти 0,13 , якщо густина розчину - 1,13 г/мл.

2.Обчисліть масову частку калій хлориду в новоутвореному розчині, якщо до його розчину масою 270 г з масовою часткою 17% долили розчин масою 330 г з масовою часткою солі 0,04.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лях Наталя Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Глущенко Уляна
Додано
5 квітня 2019
Переглядів
2715
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку