24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольні роботи з біології 11 клас

Про матеріал
Узагальнити навчальний матерал ,перевірити знання з теми; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання на практиці
Перегляд файлу

І варіант                                                  Контрольна робота

І рівень  ( 1 – 3 бали)

1Скільки ознак враховуються при дигібридному схрещуванні:  

а) 1  б) 2  в) 3  г) багато

2 Кількість хромосом у геномі жінки

А) 23  б) 46  в) 69  г) 96

3 Генотип – це сукупність в організмі

А) генів  б) хромосом  в) ознак

4 Для синдрому котячого лементу характерна деформація:

А) гортані    б) пальців  в) шкіри

5 Завданням селекції у рослин є створення і удосконалення:

А) сортів  б) штамів  в) порід

6 Укажіть приблизну кількість структурних генів у геномі людини:       а)1-5 тис б)20-25 тис  в)100 тис  г) 1 млн

ІІ рівень (4 – 6 балів)

1 Особливості статевого розмноження

2 Штучний добір – це…

3 Вказати гомозиготну особину за домінантними алелями генів: а)aabb б)AABB  в)AAbb г) aaBB  д)AaBb

4 Пояснити терміни : Селекція, гомозигота

ІІІ рівень ( 7 – 9 ) балів

1 У гарбуза білий колір плодів – А домінує над жовтим – а. Визначити, яким буде колір плодів нащадків у F1, якщо схрестити гарбуз, гомозиготний за білим кольором, із гарбузом, гомозиготним за жовтим: а) усі білі б) усі жовті в) половина білі, а половина жовті

2 Вкажіть іншу назву закону Менделя:

А закон розщеплення у співвідношенні 3: 1

Б закон одноманітності гібридів третього покоління

В закон незалежного розподілу генів

Г правило чистоти гамет

3 Що таке мутації і які вони бувають     

ІУ рівень  (10 – 12 балів)

1.У двох сліпих батьків народилася зряча дитина. Чим це можна пояснити?

2 Чому у селекції тварин поліплоїдію не використовують

 

 

 

 

   Контрольна робота 1 варіант

І рівень (1-3 бали)                                              

1 До існування в умовах помірної вологості адаптовані

А)мезофіти    б)гігрофіти    в)ксерофіти     г)ксерофіли

 

2  Органічні речовини з неорганічних утворюють:

А)редуценти       б)продуценти       в)консументи

 

3 Одним з творців синтетичної теорії еволюції є:

А)Ч.Дарвін б)Ж.Б. Ламарк в)В.Ковалевський г)С.Четвериков

 

4 Учення, згідно з яким життя потрапило з космосу – це теорія

А)креаціонізму б)панспермії в)дарвінізму г)хімічної еволюції

 

5)Паразитизм – це фактор

А)абіотичний б)біотичний в)антропогенний г)комплексний

 

6 Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів

А)морфологічний б)фізіолого – біохімічний  в)географічний г)репродуктивний

 

ІІ рівень (4-6 балів)

1 Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

А)Мохи  б)Папороті в)Квіткові г)Водорості д)Голонасінні є)Ціанобактерії  ж)Хвощі з)Плауни и)Дробянки                         

 

2 Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

А)мукор    б)попелиця    в)яблуня   г)сонечко

                             

3 Ароморфози-, Дегенерації-, Редуценти-   це…                      

 

ІІІ рівень ( 7 – 9 ) балів

1 Установіть відповідність                                                                             

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Блоха

2 Пеніцил

3 Олень

4 Верба

5 Водорость

6 Лисиця

7 Качка

8 Червяк

2 Опишіть схему кругообігу Карбону                                             

 

ІУ рівень  (10 – 12 балів)                                                             по 1,5б

1 Чому у процесі еволюції у приматів почав різко збільшуватися об’єм черепної коробки і відповідно маса головного мозку 

2 Опишіть етапи виникнення еукаріотів

 з біології      11 клас                                ІІ варіант

І рівень ( 1 – 3 бали)

1 Основоположником генетики є

А) Мендель   б) Тімірязєв  в) Пирогов

2 Гени розташовані у :

А) у ядрі  б) у цитоплазмі  в) у рибосомах

 3 Фенотип – це сукупність в організмі

А) генів  б) хромосом  в) ознак

4 Полідактилія – це наявність:

А) додаткових пальців  б) зморшок  в) меланіну

 5 Завданням селекції бактерій  є створення і удосконалення:

А) сортів  б) штамів  в) порід

6 Томас Морган працював з:

А) горохом  б) дрозофілами в) мишами  г) червами

ІІ рівень (4 – 6 балів)

1 Що таке розмноження і його види

2 Природній добір -  це…

3 Вказати гомозиготну особину за рецесивними алелями генів: а)aabb б)AABB  в)AAbb г) aaBB  д)AaBb

4 Пояснити терміни: Євгеніка, гетерозигота

ІІІ рівень ( 7 – 9 балів)

1.У помідорів ген, який зумовлює нормальний ріст – Р, домінує над геном карликовості – р. Визначити, яким буде покоління від схрещування гомозиготних високих рослин із карликовими: а)усі високі б) усі карликові  в) половина високі, а половина карликові

2 Виберіть правильне твердження:       Генотип – це..

А сукупність ознак і властивостей організму, що є результатом взаємодії генів і зовнішнього середовища

Б сукупність спадкових чинників організму ( генів)

В генетичний фонд організму певного типу

Г гени типових локусів у хромосомі

3 Мутагени, їх класифікація

ІУ рівень  (10 – 12 балів)

1.Чоловік-дальтонік одружується з жінкою з нормальним колірним зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей?2  Три умови запліднення---

 

 

 

 

з біології   ІІ семестр                  11 клас                ІІ варіант

І рівень (1-3 бали)

1 Риболовля – це фактор

А) біотичний б)абіотичний в)антропогенний

 

2 Харчуються живими організмами

А)редуценти б)продуценти в)консументи г)фото автотрофи

 

3 Явище випадкової зміни частот алелей у популяції

А)добір  б)еволюція  в)генетичний вантаж  г)дрейф генів

 

4 Ознака зберігається незмінною внаслідок добору

А)рушійного б)штучного в)стабілізуючого г)розриваючого

 

5 Взаємини всередині популяцій вивчає

А)аутекологія  б)демекологія  в)синекологія  г)генетика

 

6 Прикладом ідіоадаптації можна вважати

А)щелепи риб   б)крила птахів     в)шерсть крота            г)травлення ехінокока

 

ІІ рівень (4-6 балів)

1 Розмістіть варіанти в послідовності за виникненням груп

А)Найпростіші б)Членистоногі  в)Молюски г)Амфібії д)Черви є)Кишковопорожнинні ж)Птахи з)Ссавці  и)Рептилії

 

2 Розмістіть ланки ланцюга живлення від продуцента

А)спориш  б) аспергіл   в)лисиця   г)кролик

 

3 Ідіоадаптації-, Біорегрес і біопрогрес-, Продуценти-  це…

 

 

 

ІІІ рівень ( 7 – 9 ) балів     

1Установіть відповідність

А Продуцент

Б Консумент І порядку

В Консумент ІІ порядку

Г Редуцент

1 Шовкопряд

2 Білий ведмідь

3 Картопля

4 Дробянки

 5 Корова

6 Собака

7 Ціанобактерії

8 Жук-гнойовик

 

2.Опишіть схему кругообігу  Нітрогену

 

ІУ рівень  (10 – 12 балів)

1 Які біотехнологічні заходи під час вирощування с/г рослин можуть бути використані замість внесення міндобрив

2 Опишіть схему еволюції рослин

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гайдова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Контрольні роботи
Інкл
Додано
4 травня 2020
Переглядів
3196
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку