Контрольні та самостійні роботи "Контрольні та самостійні роботи за 5 клас"

Про матеріал

Містить контрольні та самостійні роботи за 5 клас з таких тем:

- "Натуральні числа"

- «Додавання натуральних чисел»,

-«Віднімання натуральних чисел»

-"Додавання і віднімання натуральних чисел"

Перегляд файлу

Діагностична самостійна робота

Варіант – 1

 1. Запишіть автора та композитора гімну України.          (1б)
 2. Знайдіть значення виразу:  .              (2б)

Виберіть правильний варіант відповіді:

А

Б

В

Г

Д

5832

108

18

5032

20750

 1. Скільки натуральних чисел міститься між числами

17 і 93?                                                                               (1б)

 1.  Розв’яжіть рівняння. Визначте відповідність.

1                                   А  4332

2                                Б  118

3                             В   5                      (2б)

4                                  Г  10098

                                                        Д  128   

5. У книжці три оповідання. Перше займає 92 сторінки, друге – на 25 сторінок менше, ніж перше, а третє займає стільки сторінок, скільки перше та друге разом. Скільки всього сторінок у книжці?                                               (2б)

6.  Запишіть натуральні числа-сусіди для числа n+1.        (1б)                                                    

7. Мотоцикліст і велосипедист, відстань між якими 272 км,  їдуть назустріч один одному. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо швидкість велосипедиста 12 км/год, а швидкість мотоцикліста 56 км/год.                                (2б)

8.  Як  зміниться різниця, якщо від’ємник збільшити на 7 одиниць?                                                                           (1б)

 

Додаткове завдання:

9. Поставте замість зірочок такі цифри, щоб були правильними записи: 1) ; 2) .                 

 

Діагностична самостійна робота

Варіант – 2

 1. Запишіть автора та композитора гімну України.             (1б)
 2. Знайдіть значення виразу:  .                   (2б)

Виберіть правильний варіант відповіді:

А

Б

В

Г

Д

2

209

29

1015

27

 1. Скільки натуральних чисел міститься між числами

    29 і 86?                                                                                (1б)

 1.  Розв’яжіть рівняння. Визначте відповідність.

     1                                   А  136

     2                               Б  101

     3                           В   236                     (2б)

     4                              Г  5211

                                                            Д  126   

5. У дитячий садочок привезли сливи, груші та яблука. Слив привезли 28 кг, груш – на 16 кг більше, ніж слив, а яблук стільки, скільки  груш та слив разом. Скільки всього кілограмів фруктів привезли у дитячий садочок?        (2б)

6. Запишіть натуральні числа-сусіди для числа k.           (1б)

7. Два мотоциклісти їдуть назустріч один одному. Швидкість одного 62 км/год, а швидкість другого – 54 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між  ними становить 348 км.                                                                (2б)

8. Як  зміниться різниця, якщо від’ємник зменшити на 4 одиниці?                                                                               (1б)

 

Додаткове завдання:

9. Поставте замість зірочок такі цифри, щоб були правильними записи: 1) ; 2) .                     

 

 

Самостійна робота №2

Варіант -1

1.Запишіть цифрами числа:

     А) тридцять дев’ять тисяч сто два ____________

     Б) шістдесят три мільярди сто двадцять мільйонів дев’ятнадцять

        ____________________                                                                 (2б)

2. Запишіть цифрами число, у якому: 3 тисячі, 5 одиниць, 7 десятків, 

    2 сотні _______________                                                                  (1б)

3. Скільки мільйонів містить число 23 456 037 471? ____________ (1б)

4. Запишіть цифрами і словами число, яке складається з восьми трійок:

    А) ____________________

    Б) ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ (2б)

5. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряді між числами

   35 і 55? ________________                                                                 (1б)

6. Запишіть числа, натурального ряду, які є сусідами числа  x+7

   ________________________                                                              (1б)

7. Запишіть найменше трицифрове натуральне число _________   (1б)

8. Запишіть п'ять послідовних натуральних чисел, сума яких дорівнює

    320.  ______________________________________                        (1б)

9. Запишіть словами число 32 030 406 і подайте його у вигляді

    суми розрядних доданків:

    А)_____________________________________________________

    _______________________________________________________

    _______________________________________________________

    Б) Визначіть і запишіть у цьому числі кількість:

        *  сотень ________________                                                       (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №2

Варіант -2

1.Запишіть цифрами числа:

     А) сто дев’ять тисяч вісімдесят ____________

     Б) двісті три мільярди двадцять мільйонів дев’ять

        ____________________                                                                  (2б)

2. Запишіть цифрами число, у якому: 7 сотень, 9 тисяч, 6 одиниць,

   8 десятків _______________                                                              (1б)

3. Скільки тисяч містить число 33 756 037 401? ____________         (1б)

4. Запишіть цифрами і словами число, яке складається з семи двійок:

    А) ____________________

    Б) ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ (2б)

5. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряді між числами

   42 і 66? ________________                                                                 (1б)

6. Запишіть числа, натурального ряду, які є сусідами числа  x-1

   ________________________                                                              (1б)

7. Запишіть найбільше чотирицифрове натуральне число _______ (1б)

8. Запишіть три послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює

    3120.  ______________________________________                       (1б)

9. Запишіть словами число 18 300 987 і подайте його у вигляді

   суми розрядних доданків:

    А)_____________________________________________________

    _______________________________________________________

    _______________________________________________________

    Б) Визначіть і запишіть у цьому числі кількість:

        * мільйонів ________________                                                    (2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №2

Варіант -3

1.Запишіть цифрами числа:

     А) сімнадцять  тисяч триста двадцять ____________

     Б) сорок три мільярди двадцять вісім мільйонів сім

        ____________________                                                                  (2б)

2. Запишіть цифрами число, у якому: 2 тисячі, 9 одиниць, 7 десятків _______________                                                                               (1б)

3. Скільки мільйонів містить число 333 006 837 000?____________ (1б)

4. Запишіть цифрами і словами число, яке складається з восьми сімок:

    А) ____________________

    Б) ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ (2б)

5. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряді між числами

   15 і 29? ________________                                                                 (1б)

6. Запишіть числа, натурального ряду, які є сусідами числа  x+109

   ________________________                                                              (1б)

7. Запишіть найменше натуральне число _________                         (1б)

8. Запишіть п'ять послідовних натуральних чисел, сума яких дорівнює

    520.  ______________________________________                        (1б)

9. Запишіть словами число 12  871 416  і подайте його у

    вигляді суми розрядних доданків:

    А)_____________________________________________________

    _______________________________________________________

    _______________________________________________________

    Б) Визначіть і запишіть у цьому числі кількість:

        * мільйонів ________________                                                      (2б)

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №2

Варіант -4

1.Запишіть цифрами числа:

     А) чотириста дев’ять тисяч вісімдесят ____________

     Б) сто три мільярди двадцять тисяч сто

        ____________________                                                                  (2б)

2. Запишіть цифрами число, у якому: 3 сотні, 6 тисяч, 9 одиниць,

   5 десятків _______________                                                              (1б)

3. Скільки тисяч містить число 103 706 030 401? ____________       (1б)

4. Запишіть цифрами і словами число, яке складається з семи дев’яток:

    А) ____________________

    Б) ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ (2б)

5. Скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряді між числами

   32 і 56? ________________                                                                 (1б)

6. Запишіть числа, натурального ряду, які є сусідами числа  x-11

   ________________________                                                              (1б)

7. Запишіть найбільше натуральне число _______                             (1б)

8. Запишіть три послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює

    909.  ______________________________________                        (1б)

9. Запишіть словами число 20 201 305  і подайте його у

    вигляді суми розрядних доданків:

    А)_____________________________________________________

    _______________________________________________________

    _______________________________________________________

    Б) Визначіть і запишіть у цьому числі кількість:

                * сотень ___________________                                              (2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Натуральні числа

Варіант-1

 

 1. Запишіть цифрами число:
 1. тридцять два мільйони тринадцять тисяч;
 2. сто три мільярди сім тисяч двадцять п’ять.                                 (1б)
 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 2, 5, 9.                                                                (1б)
 2. Точка С – середина відрізка АВ. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АС рівна 4 см 6 мм.                             (1б)
 3. Запишіть числа 10003, 10300, 1030, 13000 у порядку спадання.      (1б)
 4. На координатному промені праворуч від точки А(3) сім разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку В. Яка координата   точки В?                                                                                                            (1б) 
 5. Запишіть усі цифри, якими можна замінити зірочку, щоб нерівність стала правильною  .                                                           (1б)
 6. Точка С належить відрізку АК, АС=21 см, відрізок СК у 3 рази менший за відрізок АС. Знайдіть довжину відрізка АК.                                  (1б)
 7. У школі три перших класи по 32 учні в кожному. Для них отримали букварі у 5 упаковках по 22 підручники у кожній. Чи вистачить букварів для всіх першокласників?                                                    (2б)
 8. Порівняйте значення виразів:

       і                                                     (2б) 

 1.       До якого чотирицифрового числа треба додати 7, щоб отримати найменше п’ятицифрове число?                                                        (1б)

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Натуральні числа

Варіант-2

 

 1. Запишіть цифрами число:

1) дванадцять мільйонів три тисячі два;

2) три мільярди двадцять сім тисяч.                                                  (1б)

 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 3, 7, 11.                                                              (1б)
 2. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АС рівна 3 см 8 мм, а точка С – середина відрізка АВ.                          (1б)
 3. Запишіть числа 60003, 10600, 1060, 16000 у порядку зростання.    (1б)
 4. На координатному промені праворуч від точки А(4) вісім разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку В. Яка координата   точки В?                                                                            (1б) 
 5. Запишіть усі цифри, якими можна замінити зірочку, щоб нерівність стала правильною  5*43>.                                                                 (1б)
 6. Точка М належить відрізку ВН, ВМ=4 см, відрізок МН у 4 рази більший за відрізок ВМ. Знайдіть довжину відрізка ВН.                (1б)
 7. У школі два третіх класи по 29 учнів у кожному. Для них отримали підручники з математики у 6 упаковках по 12 підручників у кожній. Чи вистачить підручників для всіх третьокласників?                        (2б)
 8. Порівняйте значення виразів:

    і                                                      (2б) 

 1.       Від якого п’ятицифрового числа треба відняти 4, щоб отримати найбільше  чотирицифрове число?                                                      (1б)

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Натуральні числа

Варіант-3

 

 1. Запишіть цифрами число:

1) тринадцять мільйонів тринадцять тисяч двісті;

2) триста мільярдів сім тисяч п’ять.                                                    (1б)

 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 4, 9, 12.                                                                (1б)
 2. Точка С – середина відрізка АВ. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АС рівна 6 см 9 мм.                             (1б)
 3. Запишіть числа 10007, 10700, 1070, 17000 у порядку спадання.      (1б)
 4. На координатному промені праворуч від точки А(5) шість разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку В. Яка координата точки В?                                                                                                                         (1б) 
 5. Запишіть усі цифри, якими можна замінити зірочку, щоб нерівність стала правильною  .                                                           (1б)
 6. Точка С належить відрізку АК, АС=28 см, відрізок СК у 7 разів менший за відрізок АС. Знайдіть довжину відрізка АК.                                  (1б)
 7. У школі три перших класи по 33 учні в кожному. Для них отримали букварі у 4 упаковках по 27 підручники у кожній. Чи вистачить букварів для всіх першокласників?                                                    (2б)
 8. Порівняйте значення виразів:

       і                                                        (2б) 

 1.       До якого чотирицифрового числа треба додати 7, щоб отримати найменше п’ятицифрове число?                                                        (1б)

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Натуральні числа

Варіант-4

 

 1. Запишіть цифрами число:

1)двадцять два мільйони триста тисяч два;

2)три мільярди двадцять мільйонів сім.                                            (1б)

 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 5, 7, 13.                                                              (1б)
 2. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АС рівна 4 см 7 мм, а точка С – середина відрізка АВ.                          (1б)
 3. Запишіть числа 80007, 80700, 8070, 87000 у порядку зростання.    (1б)
 4. На координатному промені праворуч від точки А(2) сім разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку В. Яка координата   точки В?                                                                                                  (1б) 
 5. Запишіть усі цифри, якими можна замінити зірочку, щоб нерівність стала правильною  6*58>.                                                                 (1б)
 6. Точка М належить відрізку ВН, ВМ=3 см, відрізок МН у 4 рази довший за відрізок ВМ. Знайдіть довжину відрізка ВН.                  (1б)
 7. У школі два третіх класи по 32 учні у кожному. Для них отримали підручники з математики у 6 упаковках по 16 підручників у кожній. Чи вистачить підручників для всіх третьокласників?                        (2б)
 8. Порівняйте значення виразів:

    і                                                   (2б) 

  10. Від якого шестицифрового числа треба відняти 6, щоб отримати найбільше  п’ятицифрове число?                                                       (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота  «Додавання натуральних чисел»

Варіант -1

 1. Запишіть властивості додавання.                                            (2б)
 2. Знайдіть суму чисел: 6857230482 і 54729642954.                   (2б)
 3. Виконайте додавання, обравши зручний порядок дій:

302+56883+1698+117                                                                  (2б)

 1. Обчисліть:  1) 9км 56см + 12км 63см;

                     2) 2год 35хв + 6год 42хв                                        (2б)

 5.  У трикутнику ODE сторона DO більша, ніж сторона DE

    на 5 см, а сторона DE менша, ніж сторона OE, на 30 см.

   Знайдіть периметр ∆ ODE, якщо DE=45 см.                               (3б)

 1. У записі 5555 поставте між цифрами знак «+» так, щоб

отримати 110.                                                                              (1б)

Самостійна робота  «Додавання натуральних чисел»

Варіант -3

 1. Запишіть властивості додавання.                                             (2б)
 2. Знайдіть суму чисел: 4845692342 і 94863642976.                    (2б)
 3. Виконайте додавання, обравши зручний порядок дій:

197+2414+2303+47586                                                                (2б)

 1. Обчисліть:  1) 11дм 16мм + 31дм 63мм;

                   2) 2т 35ц + 6т 75ц                                                     (2б)

 5.  У трикутнику ODE сторона DO менша, ніж сторона DE

    на 5 см, а сторона DE більша, ніж сторона OE, на 15 см.

   Знайдіть периметр ∆ ODE, якщо DE=35 см.                               (3б)

6. У записі 5555 поставте між цифрами знак «+» так, щоб

отримати 560.                                                                              (1б)

 

Самостійна робота  «Додавання натуральних чисел»

Варіант -2

 1. Запишіть властивості додавання.                                            (2б)
 2. Знайдіть суму чисел: 7532965482 і 37829649648.                   (2б)
 3. Виконайте додавання, обравши зручний порядок дій:

1888+87239+481+1112                                                                (2б)

 1. Обчисліть:  1) 11т 56ц + 9т 87ц;

                     2) 12дм 35мм + 6дм 76мм                                    (2б)

 5.  У трикутнику ABC сторона BC менша, ніж сторона AB

    на 5 см, а сторона AB  більша, ніж сторона AC, на 3 см.

   Знайдіть периметр ∆ ABC, якщо AB=16 см.                               (3б)

 1. У записі 7777 поставте між цифрами знак «+» так, щоб

отримати 804.                                                                              (1б)

Самостійна робота  «Додавання натуральних чисел»

Варіант -4

 1. Запишіть властивості додавання.                                             (2б)
 2. Знайдіть суму чисел: 8765492394 і 34598452976.                    (2б)
 3. Виконайте додавання, обравши зручний порядок дій:

437+637849+1563+62151                                                            (2б)

 1. Обчисліть:  1) 51км 65м + 31км 43м;

                   2) 12год 35хв + 11год 53хв                                      (2б)

 5.  У трикутнику ABC сторона BC більша, ніж сторона AB

    на 8 см, а сторона AB менша, ніж сторона AC, на 23 см.

   Знайдіть периметр ∆ ABC, якщо AB=25 см.                                  (3б)

6. У записі 6666 поставте між цифрами знак «+» так, щоб

отримати 132.                                                                              (1б)

 

 

                   Самостійна робота  «Віднімання натуральних чисел» Варіант -1

 1. Виконайте дію:  854119 – 47254.                                                       (1б)
 2. Обчисліть, на скільки число 59428:
 1. більше від 54609;     2) менше за 79529.                                   (2б)
 1.  Обчисліть:  1) 70 км 600м – 2 км 875м;

                      2) 15 год 3 хв – 2 год 40 хв.                                            (2б)

 4.  Обчисліть зручним способом:

        1) 849 – (249 + 176);        2) (756 + 235) – 356.                                  (2б)

 5.  В одній школі навчається 518 дітей, у другій – на 64 мен-

      ше, а в третій стільки дітей, скільки в першій та в другій              (2б)

      школах разом. Скільки всього дітей навчається у трьох школах?

 1. У трьох цехах заводу працює 425 робітників. У другому цеху працює 147 робітників, що на 12 робітників менше, ніж у першому. Скільки робітників працює у третьому цеху?              (3б)

Самостійна робота  «Віднімання натуральних чисел» Варіант -2

 1. Виконайте дію:  826235 – 48081.                                                     (1б)
 2. Обчисліть, на скільки число 48234:
 1. більше від 42627;     2) менше за 58974.                               (2б)
 1.  Обчисліть:  1) 3 м 7 см – 1 м 41 см;

                     2) 26 год 3 хв. – 2 год 40 хв.                                       (2б)

 4.  Обчисліть зручним способом:

        1) 741 – (341 + 216);        2) (654 + 289) – 454.                             (2б)

 5.  До магазину завезли фрукти: яблук 438 кг, груш – на 69 кг

 менше, а слив стільки, скільки яблук і груш разом.                    (2б)

      Скільки всього фруктів завезли до магазину?            

  6. За три дні учні розв’язали 273 задачі. За перший день розв’язали 106 задач, що на 18 задач більше, ніж за другий. Скільки задач розв’язали за третій день?                                                            (3б)

Самостійна робота  «Віднімання натуральних чисел» Варіант -3

 1. Виконайте дію:  7911378 – 34759.                                            (1б)
 2. Обчисліть, на скільки число 54783:
 1. більше від 51149;     2) менше за 69864.                           (2б)
 1.  Обчисліть:  1) 8 дм 1 см – 5 дм 6 см;

                     2) 17 хв 32 с – 7 хв 48 с                                          (2б)

 4.  Обчисліть зручним способом:

        1) 914 – (417 + 314);        2) (429 + 237) – 229.                          (2б)

 5.  В одній школі навчається 429 дітей, у другій – на 54 біль-

      ше, а в третій стільки дітей, скільки в першій та в другій        (2б)

      школах разом. Скільки всього дітей навчається у трьох школах?

 1. У трьох цехах заводу працює 548 робітників. У другому цеху працює 189 робітників, що на 23 робітники більше, ніж у першому. Скільки робітників працює у третьому цеху?           (3б)

Самостійна робота  «Віднімання натуральних чисел» Варіант -4

1.Виконайте дію:  987345 – 56984.                                                     (1б)

 1. Обчисліть, на скільки число 67843:
 1. більше від 64578;     2) менше за 59764.                               (2б)
 1.  Обчисліть:  1) 3 м 7 см – 1 м 41 см;

                     2) 26 год 3 хв. – 2 год 40 хв.                                       (2б)

 4.  Обчисліть зручним способом:

        1) 929 – (129 + 498);        2) (256 + 343) – 156.                             (2б)

 5.  До магазину завезли фрукти: яблук 359 кг, груш – на 78 кг

 більше, а слив стільки, скільки яблук і груш разом.                    (2б)

      Скільки всього фруктів завезли до магазину?            

  6. За три дні учні розв’язали 349 задач. За перший день розв’язали 96 задач, що на 37 задач менше, ніж за другий. Скільки задач розв’язали за третій день?                                                            (3б)

 

Контрольна робота №2

Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант-1

 

 1. Знайдіть суму чисел  564839 і  98543.                                (1б)

      2.  Яке число менше за число 37125 на 1125?                   (1б)

      3. Пшениці зібрали 458 т, що на 89 т більше, ніж жита.

          Скільки тонн пшениці та жита зібрали разом?             (1б)

      4. Знайдіть значення виразу ,

                                                                   якщо . (1б)

      5. Обчисліть 15 хв 27 с – 4 хв 49 с.                                     (1б)

      6. З’ясуйте, на скільки сума чисел 157 і 293 менша від

                                                                                  числа 495.  (1б)

      7. Обчисліть найбільш зручним способом:

              1) (813+226) – 713;         2) 1244 – (644+209).          (2б)

      8. Турист ішов пішки год зі швидкістю 4 км/год і 2 км

          їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення

          відстані , яку подолав турист.                                       (1б)

      9. На ділянці висадили розсаду: рядів помідорів 

          і  рядів перцю по 8 штук у кожному ряді. Скільки

          всього розсади помідорів і перцю висадили на ділянці,

          якщо ,  ?                                                     (1б)

      10. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване 

          збільшити на 4, а від’ємник зменшити на 5?                (1б)

      11. У першому вагоні електропотягу їхало на 42 пасажири

           більше, ніж у другому. На зупинці з першого вагону

          вийшло 39 пасажирів. Скільки пасажирів має увійти до

          другого вагону, щоб у ньому стало на 25 пасажирів

          менше, ніж у першому?                                              (1б)

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант-2

 

 1. Знайдіть різницю чисел 675342 і  98543.                        (1б)

      2.  Яке число більше за число 741655 на 1655?               (1б)

      3. Пшениці зібрали 375 т, що на 98 т менше, ніж жита.

          Скільки тонн пшениці та жита зібрали разом?            (1б)

      4. Знайдіть значення виразу ,

                                                               якщо .      (1б)

      5. Обчисліть 55 год 47 хв – 4 год 49 хв.                            (1б)

      6. З’ясуйте, на скільки різниця чисел 457 і 293 більша від

                                                                              числа 95.       (1б)

      7. Обчисліть найбільш зручним способом:

              1) (397+248) – 148;         2) 1256 – (139+356).           (2б)

      8. Турист ішов пішки год зі швидкістю км/год і 4 км

          їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення

          відстані , яку подолав турист.                                      (1б)

      9. У саду висадили саджанці: рядів яблунь і  рядів

         груш по 20 штук у кожному ряді. Скільки всього

         саджанців яблунь і груш висадили в саду, якщо ,

          ?                                                                             (1б)

      10. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване 

          зменшити на 3, а від’ємник збільшити на 7?               (1б)

      11. У першому вагоні електропотягу їхало на 15 пасажирів

           більше, ніж у другому. На зупинці до першого вагону

          ввійшло 28 пасажирів. Скільки пасажирів має вийти з

          другого вагону, щоб у ньому стало на 55 пасажирів

          менше, ніж у першому?                                                  (1б)

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант-3

 

 1. Знайдіть суму чисел  684539 і  87593.                                (1б)

      2.  Яке число менше за число 649325 на 1125?                 (1б)

      3. Пшениці зібрали 387 т, що на 79 т більше, ніж жита.

          Скільки тонн пшениці та жита зібрали разом?             (1б)

      4. Знайдіть значення виразу ,

                                                                якщо .    (1б)

      5. Обчисліть 18 хв 7 с – 9 хв 19 с.                                       (1б)

      6. З’ясуйте, на скільки сума чисел 273 і 197 менша від

                                                                                  числа 595.  (1б)

      7. Обчисліть найбільш зручним способом:

              1) (867+326) – 467;         2) 1374 – (644+474).            (2б)

      8. Турист ішов пішки год зі швидкістю 5 км/год і 9 км

          їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення

          відстані , яку подолав турист.                                       (1б)

9.На ділянці висадили розсаду: рядів помідорів і  рядів

 перцю по 9 штук у кожному ряді. Скільки всього розсади помідорів і перцю висадили на ділянці,

          якщо ,  ?                                                     (1б)

      10. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване 

          збільшити на 5, а від’ємник зменшити на 7?                 (1б)

      11. У першому вагоні електропотягу їхало на 53 пасажири

           більше, ніж у другому. На зупинці з першого вагону

          вийшло 37 пасажирів. Скільки пасажирів має увійти до

          другого вагону, щоб у ньому стало на 35 пасажирів

          менше, ніж у першому?                                                   (1б)      

 

 

 

 

Контрольна робота №2

Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант-4

 

 1. Знайдіть різницю чисел 583742 і  98583.                        (1б)

      2.  Яке число більше за число 848395 на 1655?               (1б)

      3. Пшениці зібрали 396 т, що на 89 т менше, ніж жита.

          Скільки тонн пшениці та жита зібрали разом?            (1б)

      4. Знайдіть значення виразу ,

                                                            якщо .      (1б)

      5. Обчисліть 47 год 17 хв – 8 год 25 хв.                            (1б)

      6. З’ясуйте, на скільки різниця чисел 573 і 286 більша від

                                                                            числа 107.       (1б)

      7. Обчисліть найбільш зручним способом:

              1) (576+739) – 539;         2) 1239 – (139+356).           (2б)

      8. Турист ішов пішки год зі швидкістю км/год і 4 км

          їхав велосипедом. Складіть формулу для обчислення

          відстані , яку подолав турист.                                      (1б)

      9. У саду висадили саджанці: рядів яблунь і  рядів

         груш по 11 штук у кожному ряді. Скільки всього 

         саджанців яблунь і груш висадили в саду, якщо , 

         ?                                                                             (1б)

      10. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване 

          зменшити на 4, а від’ємник зменшити на 7?               (1б)

      11. У першому вагоні електропотягу їхало на 17 пасажирів

           більше, ніж у другому. На зупинці до першого вагону

          ввійшло 29 пасажирів. Скільки пасажирів має вийти з

          другого вагону, щоб у ньому стало на 55 пасажирів

          менше, ніж у першому?                                                  (1б)  

 

 

 

 

 

Самостійна робота  «Кути. Многокутники»

Варіант -1

1.  Побудуйте кути, градусна міра яких рівна і  .                         (1б) 

2. Одна із сторін трикутника дорівнює 24 см, друга – у 4 рази коротша від першої, а третя – на 16 см довша за другу. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

3. Периметр чотирикутника дорівнює 48 см, одна з його сторін дорівнює 15 см, а решта три сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника.                                                                                       (2б)

4. Периметр рівнобедреного рівний 50 см, а його основа см. Складіть вираз для знаходження  бічної сторони трикутника.        (2б)

5. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

    1) дві його сторони дорівнюють по 3 см, а кут між ними - ;           (2б)

    2) одна його сторона дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, - і  .                                                                                     (2б)  

6. При якому значенні   , значення виразу     на 93

    більше за 123?                                                                                                   (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота  «Кути. Многокутники»

Варіант -2

1.  Побудуйте кути, градусна міра яких рівна і  .                         (1б) 

2. Одна із сторін трикутника дорівнює 21 см, друга – на 5 см довша від першої, а третя – у 2 рази коротша за другу. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

3. Периметр п’ятикутника дорівнює 64 см, одна з його сторін дорівнює 16 см, а решта чотири сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони п’ятикутника.                                                                                           (2б)

4. Периметр рівнобедреного рівний 50 см, а його бічна сторона см. Складіть вираз для знаходження  основи трикутника.                     (2б)

5. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

    1) дві його сторони дорівнюють 3 см і 5 см, а кут між ними - 120;    (2б)

    2) одна його сторона дорівнює 7 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, - і  .                                                                                  (2б)     

6. При якому значенні   , значення виразу     на 102 більше

    за 130?                                                                                                                 (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота  «Кути. Многокутники»

Варіант -3

1.  Побудуйте кути, градусна міра яких рівна і  .                         (1б) 

2. Одна із сторін трикутника дорівнює 18 см, друга – у 2 рази довша від першої, а третя – на 13 см коротша за другу. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

3. Периметр чотирикутника дорівнює 52 см, одна з його сторін дорівнює 16 см, а решта три сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника.                                                                                       (2б)

4. Периметр рівнобедреного рівний 73 см, а його основа см. Складіть вираз для знаходження  бічної сторони трикутника.        (2б)

5. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

    1) дві його сторони дорівнюють по 4 см, а кут між ними - ;           (2б)

    2) одна його сторона дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, - і  .                                                                                     (2б) 

 6. При якому значенні   , значення виразу     на 87  більше

     за 113?                                                                                                          (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота  «Кути. Многокутники»

Варіант -4

1.  Побудуйте кути, градусна міра яких рівна і  .                         (1б) 

2. Одна із сторін трикутника дорівнює 28 см, друга – у 4 рази коротша від першої, а третя – на 13 см довша за другу. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

3. Периметр п’ятикутника дорівнює 84 см, одна з його сторін дорівнює 24 см, а решта чотири сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони п’ятикутника.                                                                                           (2б)

4. Периметр рівнобедреного рівний 65 см, а його бічна сторона см. Складіть вираз для знаходження  основи трикутника.                     (2б)

5. За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо:

    1) дві його сторони дорівнюють 4 см і 5 см, а кут між ними - 110;    (2б)

    2) одна його сторона дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони по  .                                                                                          (2б)     

6. При якому значенні   , значення виразу     на 82 більше

    за 137?                                                                                                                 (1б)

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cамостійна робота №1 

Рівняння

Варіант – 1

 1. (8 балів) Розв’яжіть рівняння і поставте у відповідність кожному з них                                                               (1- 4) його корінь (А – Д)

1.

(x+38) – 59 = 125

А

820

2.

478 – (256+x) = 143

Б

608

3.

(x – 483)+164 = 501

В

365

4.

875 – (x – 61) = 328

Г

146

 

 

Д

79

 1. (2 бали) Яке число потрібно підставити замість а, щоб коренем рівняння         було число 37?
 2. (2 бали) При якому значенні x, значення виразу x –108 на 93 більше за 123? 

Cамостійна робота №1

 Рівняння

Варіант – 2

 1. (8 балів) Розв’яжіть рівняння і поставте у відповідність кожному з них (1- 4) його корінь (А – Д)

1.

(x29) + 75 = 154

А

515

2.

703 – (652 – x) = 566

Б

95

3.

(x + 458) – 156 = 348

В

108

4.

878 – (x + 364) = 419

Г

933

 

 

Д

46

 1. (2 бали) Яке число потрібно підставити замість а, щоб коренем рівняння         було число 65?
 2. (2 бали) При якому значенні x, значення виразу 121 –  x менше за 130 на 102? 

 

Cамостійна робота №1

Рівняння

Варіант – 3

 1. (8 балів) Розв’яжіть рівняння і поставте у відповідність кожному з них (1- 4) його корінь (А – Д)

1.

(x – 76) – 85 = 104

А

1161

2.

325 – (x – 617) = 219

Б

560

3.

(952 – x) – 137 = 255

В

64

4.

356 + (x + 61) = 481

Г

723

 

 

Д

265

 1.  (2 бали) Яке число потрібно підставити замість а, щоб коренем рівняння         було число 49?
 2. (2 бали) При якому значенні x, значення виразу 237 – x  більше за 133 на 87? 

Cамостійна робота №1

 Рівняння

Варіант – 4

 1. (8 балів) Розв’яжіть рівняння і поставте у відповідність кожному з них (1- 4) його корінь (А – Д)

1.

114 – (x+27)  = 39

А

1403

2.

659 – (345 – x) = 427

Б

227

3.

(x – 536) – 143 = 724

В

48

4.

(x + 358) – 459 = 126

Г

1117

 

 

Д

113

 1. (2 бали) Яке число потрібно підставити замість а, щоб коренем рівняння  було число 47?
 2. (2 бали) При якому значенні x, значення виразу x –127 на 98 більше за 137? 

 

Контрольна робота «Рівняння. Кути. Многокутники»

Варіант -1

 1. Побудуйте: 1) , градусна міра якого рівна ;                    
 1. , градусна міра якого рівна   34.                    (1б) 
 1. РРвропоамсплобмрРозв’яжіть рівняння: 1) ;

                                       2)                                                   (1б)

3.   Знайдіть сторону восьмикутника, у якого всі сторони рівні, а  

      периметр дорівнює 128 см.                                                                       (1б)

4. Складіть вираз для знаходження  основи рівнобедреного трикутника, якщо периметр цього рівний 47, а бічна сторона см.                 (1б)

5.  Довжина однієї з сторін прямокутника дорівнює 28 см, що на 15 см менше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.                                                                                                  (1б)

6.  Розв’яжіть рівняння:  .                                              (1б)

7.  З вершини розгорнутого кута MKP проведено два промені KE і KS так,

     що . Обчисліть градусну міру .  (2б)

8.  Прямокутник, сусідні сторони якого дорівнюють 18 см і 36 см, та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата.            (2б)

9.  За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо

    одна його сторона дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, дорівнюють і  .                                                                  (1б) 

10. При якому значенні   , значення виразу     на 87  більше

     за 113?                                                                                                                (1б)

 

 

 

 

 

Контрольна робота «Рівняння. Кути. Многокутники»

Варіант -2

1. Побудуйте: 1) , градусна міра якого рівна 6; 

                          2)  , градусна міра якого рівна   148.                   (1б) 

 1. РРвроРозв’яжіть рівняння: 1) ;

                                       2)                                                   (1б)

3.   Знайдіть сторону семикутника, у якого всі сторони рівні, а  

      периметр дорівнює 105 см.                                                                       (1б)

4. Складіть вираз для знаходження  бічної сторони трикутника, якщо периметр цього рівний 80 см, а його основа см.                         (1б)

5.  Довжина однієї з сторін прямокутника дорівнює 36 см, що на 17 см більше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.                                                                                                  (1б)

6.  Розв’яжіть рівняння:  .                                         (1б)

7.  З вершини розгорнутого кута DOS проведено два промені OT і OH так,

     що . Обчисліть градусну міру .  (2б)

8.  Квадрат зі стороною 14 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 18 см, мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника.                                                                                                  (2б)

9.  За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо

    дві його сторони дорівнюють по 3 см, а кут між ними - .               (1б) 

10. При якому значенні   , значення виразу     на 93

    більше за 123?                                                                                                   (1б)

 

 

 

 

Контрольна робота «Рівняння. Кути. Многокутники»

Варіант -3

 1. Побудуйте: 1) , градусна міра якого рівна ;                    

, градусна міра якого рівна   58.                  (1б) 

 1. РРвропоамсплобмрРозв’яжіть рівняння: 1) ;

                                       2)                                                   (1б)

3.   Знайдіть сторону шестикутника, у якого всі сторони рівні, а  

      периметр дорівнює 114 см.                                                                       (1б)

4. Складіть вираз для знаходження  основи рівнобедреного трикутника, якщо периметр цього рівний 97, а бічна сторона см.                 (1б)

5.  Довжина однієї з сторін прямокутника дорівнює 21 см, що на 17 см менше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.                                                                                                  (1б)

6.  Розв’яжіть рівняння:  .                                            (1б)

7.  З вершини розгорнутого кута OKG проведено два промені KE і KS так,

     що . Обчисліть градусну міру .  (2б)

8.  Прямокутник, сусідні сторони якого дорівнюють 16 см і 32 см, та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата.           (2б)

9.  За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо

    одна його сторона дорівнює 7 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, дорівнюють і  .                                                                  (1б) 

10. При якому значенні   , значення виразу     на 82 більше

    за 137?                                                                                                                 (1б)

 

 

 

 

Контрольна робота «Рівняння. Кути. Многокутники»

Варіант -4

1.Побудуйте: 1) , градусна міра якого рівна 74; 

                          2)  , градусна міра якого рівна   167.                   (1б) 

 1. РРвропоамсРозв’яжіть рівняння: 1) ;

                                       2)                                                   (1б)

3.   Знайдіть сторону дев’ятикутника, у якого всі сторони рівні, а  

      периметр дорівнює 117 см.                                                                       (1б)

4. Складіть вираз для знаходження  бічної сторони трикутника, якщо периметр цього рівний 75 см, а його основа см.                         (1б)

5.  Довжина однієї з сторін прямокутника дорівнює 26 см, що на 11 см більше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.                                                                                                  (1б)

6.  Розв’яжіть рівняння:  .                                         (1б)

7.  З вершини розгорнутого FOM проведено два промені OT і OH так, що . Обчисліть градусну міру .(2б)

8.  Квадрат зі стороною 16 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 26 см, мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника.                                                                                              (2б)

9.  За допомогою лінійки і транспортира побудуйте трикутник, якщо

    дві його сторони дорівнюють 3 см і 5 см, а кут між ними - .          (1б) 

10. При якому значенні   , значення виразу     на 97

    більше за 256?                                                                                                   (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 1

Множення. Переставна властивість множення

Варіант – 1

 1. Знайдіть число, яке у 290 разів більше за число 12.                                          (1б)
 2. Знайдіть суму 135 доданків, кожний з яких дорівнює 5.                                 (1б)
 3. Знайдіть значення виразу:  якщо .                                    (1б) 
 4. Знайдіть значення виразу: .                                                 (1б)
 5. Обчисліть: 140007140.                                                                                             (2б)
 6. Порівняйте значення виразів: і  .                     (2б)
 7. Один учень на рік використовує 57 зошитів. Скільки зошитів потрібно          на рік для 170 940 таких учнів?                                                                                      (2б)
 8. У сторона , вона менша за сторону у 3 рази.       Знайдіть довжини сторін , якщо сума всіх довжин трикутника                        дорівнює 113 см.                                                                                                         (2б)

 

 

Самостійна робота № 1

Множення. Переставна властивість множення

Варіант – 2

 1. Знайдіть число, яке у 305 разів більше за число 13.                                             (1б)
 2. Знайдіть суму 120 доданків, кожний з яких дорівнює 7.                                    (1б)
 3. Знайдіть значення виразу:  якщо .                                        (1б) 
 4. Знайдіть значення виразу: .                                                   (1б)
 5. Обчисліть: 120005130.                                                                                               (2б)
 6. Порівняйте значення виразів: і  .                               (2б)
 7.   Скільки центнерів пшениці зібрали з 350270 га, якщо врожайність       пшениці становить 27 ц з гектара?                                                                            (2б)   
 8. На трьох полицях 104 книжки, причому на першій полиці 48 книжок, а на другій – у 2 рази менше, ніж на першій. Скільки книжок на другій і третій полицях окремо?                                                                                                           (2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 1

Множення. Переставна властивість множення

Варіант – 3

 1. Знайдіть число, яке у 306 разів більше за число 13.                                         (1б)
 2. Знайдіть суму 125 доданків, кожний з яких дорівнює 6.                                 (1б)
 3. Знайдіть значення виразу:  якщо .                                      (1б) 
 4. Знайдіть значення виразу: .                                                 (1б)
 5. Обчисліть: 13000120.                                                                                             (2б)
 6. Порівняйте значення виразів: і  .                        (2б)
 7. Один учень на рік використовує 59 зошитів. Скільки зошитів потрібно          на рік для 160 870 таких учнів?                                                                                (2б)
 8. У сторона , вона більша за сторону у 4 рази.       Знайдіть довжини сторін , якщо периметр трикутника                        дорівнює 156 см.                                                                                                         (2б)

 

 

Самостійна робота № 1

Множення. Переставна властивість множення

Варіант – 4

 1. Знайдіть число, яке у 280 разів більше за число 16.                                         (1б)
 2. Знайдіть суму 130 доданків, кожний з яких дорівнює 8.                                 (1б)
 3. Знайдіть значення виразу:  якщо .                                    (1б) 
 4. Знайдіть значення виразу: .                                                 (1б)
 5. Обчисліть: 170003150.                                                                                             (2б)
 6. Порівняйте значення виразів: і  54 .                           (2б)
 7.   Скільки центнерів пшениці зібрали з 450470 га, якщо врожайність       пшениці становить 26 ц з гектара?                                                                         (2б)   
 8. На трьох полицях 239 книжки, причому на першій полиці 36 книжок, а на другій – у 2 рази більше, ніж на першій. Скільки книжок на другій і третій полицях окремо?                                                                                                         (2б)

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Множення натуральних чисел»

Варіант -1

 

 1. Знайдіть суму 120 доданків, кожний з яких дорівнює 6.           (1б)
 2. Знайдіть значення виразу , якщо .                    (1б)
 3. Обчисліть: .                                                           (1б)
 4. Скільки центнерів пшениці зібрали з 350 270 га, якщо врожайність пшениці становить 28 ц з гектара?                             (1б)
 5. Обчисліть, використовуючи сполучну властивість множення:

1) ;                     2) .                                        (1б)

 1.  Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:
 1. ;       2) .                         (1б)
 1.   З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 80 км/год, а другого – 90 км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яка буде між ними через год після початку руху.                              (2б)
 2. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 3 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 45 км/год, що є на 10 км/год більша за швидкість другого?                                                               (2б)
 3. З одного міста в інше одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 76 км/год, а вантажного – 58 км/год. Якою буде відстань між ними через 4год після початку руху?                                                                                  (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Множення натуральних чисел»

Варіант -2

 

 1. Знайдіть суму 115 доданків, кожний з яких дорівнює 8.           (1б)
 2. Знайдіть значення виразу , якщо .                 (1б)
 3. Обчисліть: .                                                           (1б)
 4. Один учень за рік використовує 57 зошитів. Скільки зошитів потрібно на рік для 170 950 таких учнів?                                          (1б)
 5. Обчисліть, використовуючи сполучну властивість множення:

1) ;                     2) .                                        (1б)

 1.  Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:
 1. ;       2) .                         (1б)
 1.   З одного порту в другий одночасно вийшли пароплав і катер. Швидкість пароплава дорівнює   км/год, а катера –   км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яка буде між ними через k год після початку руху.                                                                       (2б)
 2. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 4 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 55 км/год, що є  на 15 км/год менша за швидкість другого?                                          (2б)
 3. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 87 км/год, а вантажного – 69 км/год. Якою буде відстань між ними через 6 год після початку руху?            (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Множення натуральних чисел»

Варіант -3

 

 1. Знайдіть суму 109 доданків, кожний з яких дорівнює 5.           (1б)
 2. Знайдіть значення виразу , якщо .                    (1б)
 3. Обчисліть: .                                                           (1б)
 4. Скільки центнерів пшениці зібрали з 430 350 га, якщо врожайність пшениці становить 27 ц з гектара?                             (1б)
 5. Обчисліть, використовуючи сполучну властивість множення:

1) ;                     2) .                                        (1б)

 1.  Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:
 1. ;       2) .                         (1б)
 1.   З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 70 км/год, а другого – 96 км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яка буде між ними через  t  год після початку руху.                              (2б)
 2. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 5 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 47 км/год, а другого                         52 км/год?                                                                                                  (2б)
 3. З одного міста в інше одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 76 км/год, що є на 22 км/год більша, ніж вантажного. Якою буде відстань між ними через 5 год після початку руху?                                                (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Множення натуральних чисел»

Варіант -4

 

 1. Знайдіть суму 105 доданків, кожний з яких дорівнює 9.           (1б)
 2. Знайдіть значення виразу , якщо .                 (1б)
 3. Обчисліть: .                                                           (1б)
 4. Один учень за рік використовує 56 зошитів. Скільки зошитів потрібно на рік для 180 870 таких учнів?                                          (1б)
 5. Обчисліть, використовуючи сполучну властивість множення:

1) ;                     2) .                                       (1б)

 1.  Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:
 1. ;       2) .                         (1б)
 1.   З одного порту в другий одночасно вийшли пароплав і катер. Швидкість пароплава дорівнює   км/год, а катера –   км/год. Складіть вираз для обчислення відстані, яка буде між ними через m  год після початку руху.   
 2. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 4 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 55 км/год, а другого 63 км/год?                                                                                                 (2б)
 3. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 57 км/год, що є на 13 км/год менша, ніж вантажного . Якою буде відстань між ними через 6 год після початку руху?                                                                                            (2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Рівняння і текстові задачі»

Варіант -1

 

 1. Розв’яжіть рівняння:    а)   ;                                                          (1б)

                                       б)  ;                                                 (1б)

                                       в) ;                                              (1б)

                                       г) ;                                           (1б)

                                       д) .                                           (1б)        

 1. Шафа і стіл коштують разом 2340 грн, причому стіл коштує у 3 рази менше, ніж шафа. Яка ціна шафи? Складіть і запишіть рівняння, яке відповідає умові задачі.                                                                                      (2б)
 2. З двох міст, відстань між якими дорівнює 556 км, одночасно назустріч один одному вирушили два автомобілі і зустрілися через 4 год після початку руху. Швидкість одного з них дорівнює 67 км/год. Чому дорівнює швидкість другого автомобіля?              (2б)
 3. Один завод виготовляє 100 моторів за 4 дні, а його конкурент виготовляє 120 таких самих моторів за 5 днів. Який завод за 18 днів виготовить більше моторів і на скільки?                                (2б)
 4. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 9 разів, а дільник зменшити у 3 рази?                                                                                (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Рівняння і текстові задачі»

Варіант -2

 

 1. Розв’яжіть рівняння: а)  ;                                                  (1б)

                                       б)  ;                                            (1б)

                                       в) ;                                            (1б)

                                       г) ;                                        (1б)

                                       д) .                                             (1б)        

 1. Площа двох ділянок дорівнює 264 га, причому площа однієї з них у 3 рази більша за площу другої. Яка площа більшої ділянки? Складіть і запишіть рівняння, яке відповідає умові задачі.      (2б)
 2. З двох сіл, відстань між якими дорівнює 9 км, одночасно в одному напрямі виїхали два вершники. Попереду їхав вершник зі швидкістю 7 км/год. Через 3 год після початку руху його наздогнав другий вершник. Чому дорівнює швидкість другого вершника?                                                                                        (2б)
 3. Перший насос за 3 хв викачує 150 л води, а другий  за 4 хв викачує 160 л води. Який з насосів викачає більше води за 15 хв і на скільки?                                                                                              (2б)
 4. Як зміниться частка, якщо ділене зменшити у 12 разів, а дільник збільшити у 4 рази?                                                                         (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Рівняння і текстові задачі»

Варіант -3

 

 1. Розв’яжіть рівняння: а)   ;                                                 (1б)

                                         б)  ;                                            (1б)

                                         в) ;                                          (1б)

                                         г) ;                                         (1б)

                                         д) 7.                                            (1б)        

 1. Шафа і стіл коштують разом 1879 грн, причому стіл коштує у 3 рази більше, ніж шафа. Яка ціна стола? Складіть і запишіть рівняння, яке відповідає умові задачі.                                       (2б)
 2. З двох станцій, відстань між якими дорівнює 768 км, одночасно назустріч один одному вирушили два потяги і зустрілися через 6 год після початку руху. Швидкість одного з них дорівнює 72 км/год. Чому дорівнює швидкість другого потяга?                     (2б)
 3. Один завод виготовляє 96 деталей за 4 дні, а його конкурент виготовляє 125 таких самих деталей за 5 днів. Який завод за 17 днів виготовить більше деталей і на скільки?                             (2б)
 4. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 5 разів, а дільник зменшити у 10 разів?                                                                         (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Рівняння і текстові задачі»

Варіант -4

 

 1. Розв’яжіть рівняння: а)   ;                                                 (1б)

                                       б)  ;                                            (1б)

                                       в) ;                                         (1б)

                                       г) ;                                        (1б)

                                       д) .                                             (1б)        

 1. Площа двох ділянок дорівнює 395 га, причому площа однієї з них у 4 рази менша за площу другої. Яка площа меншої ділянки? Складіть і запишіть рівняння, яке відповідає умові задачі.     (2б)
 2. З двох станцій, відстань між якими дорівнює 32 км, одночасно в одному напрямі виїхали два поїзди. Другим їхав поїзд зі швидкістю 62 км/год, який через 4 год після початку руху наздогнав поїзд, що їхав попереду. Знайдіть швидкість першого поїзда.                                                                                             (2б)
 3. Перший насос за 6 хв викачує 180 л води, а другий  за 5 хв викачує 160 л води. Який з насосів викачає більше води за 19 хв і на скільки?                                                                                       (2б)
 4. Як зміниться частка, якщо ділене зменшити у 6 разів, а дільник збільшити у 12  разів?                                                                         (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Множення і ділення натуральних чисел

Варіант – 1

 

 1. Обчисліть:  1) ;              2) ;                                        (1б)

                     3) ;            4) .                                (1б)  

 1. Розв'яжіть рівняння: 1) ;

                                       2) .                                                 (1б)                                             

 1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:
 1. ;    2)   .           (1б)                                                                                      
 1. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 14, неповна частка – 5, а остача – 6.                                                                                                       (1б)
 2. За 5 гвоздик і 7 троянд заплатили 104 грн. Ціна  одієї гвоздики грн. Запишіть вираз для знаходження вартості однієї троянди.             (2б)
 3. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 87 км/год, а вантажного – 69 км/год. Якою буде відстань між ними через 2 год після початку руху?                                             (2б)
 4. Три робітники виготовили разом 762 деталі, причому другий виготовив у 3 рази більше деталей, ніж третій, а перший – на 177 деталей більше, ніж третій. Скільки деталей виготовив кожний робітник?                                                                                                        (2б)
 5. Як зміниться частка, якщо ділене зменшити у 2 рази, а дільник збільшити у 4 рази?                                                                            (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Множення і ділення натуральних чисел

Варіант – 2

 

 1. Обчисліть:  1) ;              2) ;                                          (1б)

                     3) ;            4) .                                  (1б)  

 1. Розв'яжіть рівняння: 1) ;

                                       2) .                                               (1б)                                             

 1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:

;   2)   .         (1б)                                                                                      

 1. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 16, неповна частка – 7, а остача – 3.                                                                                                       (1б)
 2. Купили 9 кг картоплі та 6 кг цибулі, заплативши за всю покупку 87 грн. Запишіть вираз для знаходження вартості 1 кг картоплі, якщо ціна  1 кг цибулі грн.                                                                                 (2б)
 3. З одного міста в інше одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 76 км/год, а вантажного – 58 км/год. Якою буде відстань між ними через 3 год після початку руху?                                                                                      (2б)
 4. На трьох полицях 629 книг. На першій полиці  у 2 рази більше книжок, ніж на другій, а на третій – на 141 книжку більше, ніж на другій. Скільки книг на кожній полиці?                                                  (2б)
 5. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 6 разів, а дільник зменшити у 3 рази?                                                                            (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Множення і ділення натуральних чисел

Варіант – 3

 

 1. Обчисліть:  1) ;              2) ;                                        (1б)

                     3) ;           4) .                                   (1б)  

 1. Розв'яжіть рівняння: 1) ;

                                       2) .                                                 (1б)                                             

 1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:

;    2)             (1б)                                                                                      

 1. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 16, неповна частка – 7, а остача – 9.                                                                                                       (1б)
 2. За 7  гвоздик і 9 троянд заплатили 284 грн. Ціна  одієї троянди грн. Запишіть вираз для знаходження вартості однієї гвоздики.            (2б)
 3. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 3 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 45 км/год, а другого  55 км/год?(2б)
 4. За три дні зібрали 2464 кг цукрових буряків. За перший день зібрали в 3 рази більше, ніж за другий, а за третій – у 4 рази більше, ніж за другий. Скільки кг буряків збирали щодня?                                         (2б)
 5. Як зміниться частка, якщо ділене зменшити у 3 разів, а дільник збільшити у 6 разів?                                                                            (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 4

Множення і ділення натуральних чисел

Варіант – 4

 

 1. Обчисліть:  1) ;              2) ;                                          (1б)

                     3) ;            4) 9105.                                  (1б)  

 1. Розв'яжіть рівняння: 1) ;

                                       2) .                                               (1б)                                             

 1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:

;   2)   .         (1б)                                                                                      

 1. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює 17, неповна частка – 8, а остача – 6.                                                                                                       (1б)
 2. Купили 11 кг картоплі та 5 кг цибулі, заплативши за всю покупку 172 грн. Запишіть вираз для знаходження вартості 1 кг цибулі, якщо ціна  1 кг картоплі грн.                                                                                       (2б)
 3.   З одного порту в другий одночасно вийшли пароплав і катер. Швидкість пароплава дорівнює   км/год, а катера –   км/год. Знайдіть  відстань, яка буде між ними через 3  год після початку руху.                                                                                                                 (2б)
 4. Між трьома школами розподілили 350 тлумачних словників. У  першу школу відправили  у 2 рази більше словників, ніж у другу, а в третю – на 150 словників більше, ніж у другу. Скільки словників відправили у кожну школу?                                                                       (2б)
 5. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити у 8 разів, а дільник зменшити у 4 рази?                                                                             (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичне лото

Картка №1

           У картці закресліть ті клітинки, які на вашу думку є відповідями на слідуючі запитання лото, попередньо  дописавши потрібні одиниці вимірювання. Розв’язки до задач пишіть на цьому аркуші.

 

6

11

81

15

40

2

22

3

25

64

27

9

 

Запитання для лото

 1. Обчисліть:  .                                                                                            (1б)
 2. Яка площа квадрата зі стороною 9 см?                                               (1б)
 3. Яка площа прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см?                        (1б)
 4. Периметр квадрата 20 см. Знайдіть його площу.                             (1б)
 5. Знайдіть значення виразу: 102 : 25+62  .                                               (1б)
 6. Знайдіть значення виразу:  , якщо .                       (1б)                         
 7. Площа прямокутника 126 см2, його довжина  - 21 см. Знайдіть ширину прямокутника.                                                                            (1б)  
 8. Знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює 28 см2, а одна з його сторін – 7 см.                                                                        (2б)
 9. У скільки разів площа квадрата зі стороною 6 см більша за площу квадрата зі стороною 2 см?                                                                    (2б)
 10. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:

куб різниці чисел 11 і 8.                                                                           (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Математичне лото

Картка №2

          У картці закресліть ті клітинки, які на вашу думку є відповідями на слідуючі запитання лото, попередньо  дописавши потрібні одиниці вимірювання. Розв’язки до задач пишіть на цьому аркуші

 

26

50

21

49

81

16

4

13

74

36

7

64

 

Запитання для лото

 1. Обчисліть:   .                                                                                         (1б)
 2. Яка площа квадрата зі стороною 8 см?                                             (1б)
 3. Яка площа прямокутника зі сторонами 3 см і 7 см?                      (1б)
 4. Периметр квадрата 24 см. Знайдіть його площу.                           (1б)
 5. Знайдіть значення виразу: 92 - 82: 2.                                                   (1б)
 6. Знайдіть значення виразу , якщо .                       (1б)                         
 7. Площа прямокутника 161 см2, його довжина  - 23 см. Знайдіть ширину прямокутника.                                                                          (1б)  
 8. Знайдіть периметр прямокутника, площа якого дорівнює 42 см2, а одна з його сторін – 6 см.                                                                      (2б)
 9. У скільки разів площа квадрата зі стороною 8 см більша за площу квадрата зі стороною 2 см?                                                                  (2б)
 10. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення:

сума квадратів чисел 5 і 7.                                                                    (1б)

 

 

 

 

 

 

Cамостійна робота

Прямокутний паралелепіпед.

Площа поверхні. Об’єм.

Варіант – 1

 

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть: а) грані, яким належить точка С

                                              б) ребра, що дорівнюють ребру AD;

                                               в) грань, яка дорівнює грані  DD1C1C ;

                                               г) грані, що мають спільне ребро СC1.                (2б)                           

 1. Побудуйте піраміду  SPBC.  Користуючись рисунком, запишіть:

                                       а) бічні грані піраміди; 

                                               б) ребра основи піраміди.                                     (1б)

 1. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см, 4 см і 7 см. Знайдіть: а) суму довжин всіх ребер паралелепіпеда;                         (1б) 

                   б) площу поверхні паралелепіпеда.                                       (2б)

 1. Складське приміщення має форму прямокутного паралелепіпеда. Його площа дорівнює 312 м2, а об’єм – 1248 м3.  Знайдіть висоту цього приміщення.                                                                                         (1б)
 2. Cума довжин усіх ребер куба дорівнює 36 см. Чому дорівнює об’єм куба?                                                                                                                   (2б)
 3. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 7 дм, ширина – на      1 дм менша від висоти, а довжина – в 2 рази більша за ширину. Знайдіть об’єм паралелепіпеда.                                                                 (2б)
 4. Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його         (1б) довжину збільшити у 4 рази, ширину – в 2 рази, а висоту – у 5 разів.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Cамостійна робота

Прямокутний паралелепіпед.

Площа поверхні. Об’єм.

Варіант – 2

 

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть: а) грані, яким належить точка В1

                                              б) ребра, що дорівнюють ребру СD;

                                               в) грань, яка дорівнює грані  ВВ1C1C ;

                                               г) грані, що мають спільне ребро В1C1.            (2б)                           

 1. Побудуйте піраміду  SМКР.  Користуючись рисунком, запишіть:

                                       а) бічні грані піраміди; 

                                               б) ребра основи піраміди.                                   (1б)

 1. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см, 5 см і 6 см. Знайдіть: а) суму довжин всіх ребер паралелепіпеда;                       (1б) 

                   б) площу поверхні паралелепіпеда.                                     (2б)

 1. Басейн має форму прямокутного паралелепіпеда. Його площа дорівнює 570 м2, а об’єм – 1710 м3.  Знайдіть глибину басейну.    (1б)
 2. Cума довжин усіх ребер куба дорівнює 24 см. Чому дорівнює об’єм куба?                                                                                                                 (2б)
 3. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 6 м, ширина – на 2 м більша від висоти, а довжина – в 2 рази менша за ширину. Знайдіть об’єм паралелепіпеда.                                                                                (2б)
 4. Як зміниться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його       (1б) довжину зменшити у 3 рази, ширину – в 2 рази, а висоту – у 4 разів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорська контрольна робота

за І семестр, 5 клас

Варіант – 1

 

 1. Побудуйте:  а)  APS, градусна міра якого 152˚;

                            б) прямий DCP.                                                                   (1б)

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть грані, що мають спільне ребро В1В.                       (1б)                           
 2. Розв’яжіть рівняння: а) ;

                                       б) .                                                    (1б)

 1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 6, неповна частка – 7,

а остача – 5?                                                                                                        (1б)

 1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 7 дм.                          (1б) 
 2.  Поле прямокутної форми має площу 96 а, його довжина – 40 м. Обчисліть периметр поля.                                                                               (2б)
 3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15 см, довжина – на   9 см більша за ширину, висота – у 3 рази менша від довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.                                                           (2б)
 4. З одного міста в інше одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 87 км/год, а вантажного – 58 км/год. Якою буде відстань між ними через 3 год після початку руху?                                                                                           (2б)
 5.  При якому значенні , значення виразу    на 93

 більше за 123?                                                                                                   (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорська контрольна робота

за І семестр, 5 клас

Варіант – 2

 

 1. Побудуйте:  а)  DKL, градусна міра якого 73˚;

                             б) розгорнутий  DOF.                                                      (1б)

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть грані, що мають спільну вершину D.                    (1б)                           
 2. Розв’яжіть рівняння: а) ;

                                       б) .                                                     (1б)

 1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 7, неповна частка – 5,

а остача – 4?                                                                                                      (1б)

 1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 8 дм.                        (1б) 
 2.  Поле прямокутної форми має площу 84 а, його ширина – 42 м. Обчисліть периметр поля.                                                                             (2б)
 3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 9 см, довжина – у 2 рази більша від ширини, висота – на 3  менша від довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.                                                                                   (2б)
 4. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 3 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 47 км/год, а другого  56 км/год?              (2б)
 5. При якому значенні , значення виразу    на 59

 менше за 256?                                                                                                (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорська контрольна робота

за І семестр, 5 клас

Варіант – 3

 

 1. Побудуйте:  а)  SDH, градусна міра якого 127˚;

                            б) прямий TNP.                                                                   (1б)

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть грані, що мають спільне ребро C1C.                        (1б)                           
 2. Розв’яжіть рівняння: а) ;

                                       б) .                                                    (1б)

 1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 8, неповна частка – 7,

а остача – 4?                                                                                                        (1б)

 1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 9 дм.                          (1б) 
 2.  Поле прямокутної форми має площу 180 а, його довжина – 12 м. Обчисліть периметр поля.                                                                               (2б)
 3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 17 см, довжина – на   3 см менша за ширину, висота – у 2 рази менша від довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.                                                           (2б)
 4. З одного порту в другий одночасно вийшли пароплав і катер. Швидкість пароплава дорівнює   км/год, а катера –   км/год.    (2б) Знайдіть  відстань, яка буде між ними через 3  год після початку руху.                                                                                                                
 5.  При якому значенні , значення виразу    на 76

 більше за 249?                                                                                                   (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорська контрольна робота

за І семестр, 5 клас

Варіант – 4

 

1. Побудуйте:  а)  OPF, градусна міра якого 68˚;

                             б) розгорнутий  KLD.                                                   (1б)

 1. Побудуйте прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Користуючись рисунком, запишіть грані, що мають спільну вершину D1.                   (1б)                           
 2. Розв’яжіть рівняння: а) ;

                                       б) .                                                     (1б)

 1. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 9, неповна частка – 6,

а остача – 5?                                                                                                      (1б)

 1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 5 дм.                        (1б) 
 2.  Поле прямокутної форми має площу  165 а, його ширина – 11 м. Обчисліть периметр поля.                                                                             (2б)
 3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18 см, довжина – у 2 рази менша від ширини, висота – на 6  більша від довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.                                                                                   (2б)
 4. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 78 км/год, а вантажного – 59 км/год. Якою буде відстань між ними через 2 год після початку руху?                                                (2б)
 5. При якому значенні , значення виразу    на 87

 менше за 289?                                                                                                 (1б)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cамостійна робота « Звичайні дроби»

Варіант – 1

 

1. Запишіть дріб три сьомих. Число «сім» показує   …, а число «три» показує…                                                                                             (1б)

2. Запишіть дріб, який має знаменник 9, а чисельник на дві одиниці менший.                                                                                                (1б)

3. Яку частину години становлять 3 хвилини?                                   (1б)

4. Десяту  частину дециметра називають …                                       (1б)

5. У класі 28 учнів, із них 13­­­  – дівчата. Яку частину класу становлять дівчата?                                                                                                (1б)

6. Скільки градусів становлять розгорнутого кута.                       (2б)          

7. В автопарку 180 автомобілів. У рейс вийшло автомобілів.  Скільки автомобілів вийшло в рейс?                                                               (2б)

8. Довжина доріжки в саду дорівнює 18м. Першого дня замостили плиткою    доріжки, а другого –  решти. Скільки метрів доріжки залишилось замостити плиткою?                                                     (3б)

 

Cамостійна робота « Звичайні дроби»

Варіант – 2

 

1. Запишіть дріб сім восьмих. Число «сім» показує   …, а число «вісім» показує…                                                                                             (1б)

2. Запишіть дріб, який має чисельник 7, а знаменник на дві одиниці більший.                                                                                               (1б)

3. Яку частину тижня становлять 2 доби?                                          (1б)

4. Соту  частину центнера називають …                                            (1б)

5. Дівчинка зібрала 85 грибів, із них 32 були білими. Яку частину всіх грибів становлять білі гриби.                                                             (1б)

6. Скільки градусів становлять прямого кута.                               (2б)          

7. У тролейбусному депо 240 тролейбусів,   із них вийшли на лінію.  Скільки тролейбусів вийшло на лінію?                                            (2б)

8. У мікрорайоні 15 будинків. У червні відремонтували    всіх

   будинків, а в липні –    решти. Скільки будинків залишилось відремонтувати?                                                                                  (3б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №2

«Звичайні та мішані дроби»

Варіант – 1

 

 1. Порівняйте дроби: 1)  і 1;   2)   і  .                                                      (1б)
 2. Розташуйте в порядку спадання числа: .                 (1б)
 3. Запишіть число 9 із знаменником 11.                                                  (1б)
 4. Петрик впіймав 6 окунів, що становить    усієї риби, яку він піймав.

Скільки риб піймав Петрик?                                                                         (1б)

 1. Запишіть три дроби, які на координатному промені розташовані праворуч від дробу .                                                                                   (1б)
 2. При яких натуральних значеннях k дріб є правильним?              (1б)
 3. Запишіть звичайні дроби у вигляді мішаних:                             (1б)
 4. Знайдіть значення виразу , якщо .    (1б)
 5. Розв’яжіть рівняння: 1)     2) .                      (2б)
 6. На заправці було 380 тонн палива. Першого дня використали   палива, а другого – палива. Скільки тонн палива використали за два дні?                                                                                                           (1б)
 7. Знайдіть корені рівняння  =.                                                           (1б)

 

 

 

 

Самостійна робота №2

«Звичайні та мішані дроби»

Варіант – 2

 

 1. Порівняйте дроби: 1)  і ;   2)   і  .                                                      (1б)   
 2. Розташуйте в порядку зростання числа: .                (1б)
 3. Запишіть число 5 із знаменником 12.                                                  (1б)
 4. Петрик за день прочитав 48 сторінок книги, а це дорівнює   

усієї книги. Скільки сторінок має книга?                                               (1б)

 1. Запишіть три дроби, які на координатному промені розташовані ліворуч від дробу .                                                                                       (1б)
 2. При яких натуральних значеннях k дріб є неправильним?         (1б)    
 3. Запишіть звичайні дроби у вигляді мішаних:                             (1б)
 4. Знайдіть значення виразу , якщо .    (1б)
 5. Розв’яжіть рівняння: 1)     2) .                      (2б)
 6. До магазину завезли 80 кг помідорів. Першого дня продали   усіх помідорів, а другого –    всіх помідорів. Скільки кілограм помідорів продали за два дні?                                                                                (1б)
 7. Знайдіть корені рівняння  =.                                                           (1б)                                                                          

 

 

 

 Контрольна робота №6

Звичайні дроби

Варіант – 1

 

І рівень

 1. Порівняти числа:

а) і ;    б) і 1;    в) і ;          г) і .                  (1б)

2.   Виконати дії:

1) + ;   2) ;   3) 1 - ;   4) .                 (2б)

 

ІІ рівень

3.   Запишіть мішані дроби у вигляді неправильних:

      а) ;   б) .                                                                                         (1б) 

 1. Петрик за день прочитав 48 сторінок книги, а це дорівнює   

усієї книги. Скільки сторінок має книга?                                               (1б)                                                                      

 1.  При якому натуральному значенні х дріб буде правильним?         (1б) 

ІІІ рівень

 1. Розв’язати рівняння: а)   .          (2б)
 2. Мама спекла 32 тістечка. Ольга з’їла усіх тістечок, а її сестра Ірина – усіх тістечок. Скільки тістечок з'їли сестри разом?      (1б)

IV рівень

 1. Знайти натуральні значення х, при яких є правильною нерівність .                                                                                         (1б)
 2. Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність (1б)
 3. Виконати дії:.                                                              (1б)

 

Контрольна робота №6

Звичайні дроби

Варіант – 2

 

І рівень

 1. Порівняти числа:

а) і ;    б) і 1;    в) і ;    г) і .                         (1б)

2.   Виконати дії:

1) + ;   2) ;   3) 1 - ;   4) .                 (2б)

 

ІІ рівень

3. Запишіть мішані дроби у вигляді неправильних:

      а) ;   б) .                                                                                         (1б) 

4.  Купили 6 кг картоплі, що становить усіх куплених овочів. Скільки овочів було куплено?                                                                             (1б)

5.  При якому натуральному значенні х дріб буде неправильним?  (1б) 

 ІІІ рівень

6.  Розв’язати рівняння: а)  ;     б) .                 (2б)

7. У магазині продали 150 кг фруктів. У перший день продали усіх фруктів, а в другий – усіх фруктів. Скільки кг фруктів було продано за два дні?                                                                                (1б)                                                                             

IV рівень

 1. Знайти натуральні значення х, при яких є правильною нерівність .                                                                                            (1б)
 2. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність ?            (1б)
 3.  Виконати дії  .                                                                       (1б)                              

 

Контрольна робота №6

Звичайні дроби

Варіант – 3

 

І рівень

 1. Порівняти числа:

а) і ;    б) 1 і ;    в) і ;       г) і .                    (1б)

 1. Виконати дії :

1) + ;   2) ;   3) 1 - ;   4) .                  (2б)

 

ІІ рівень

 1. Запишіть мішані дроби у вигляді неправильних:

а) ;      б) .                                                                                     (1б)

 1. Купили 12 кг шоколаду, що становить всього шоколаду. Скільки кг шоколаду купили?                                                                               (1б)
 2. При якому значенні х дріб буде правильним?                              (1б)

ІІІ рівень

 1. Розв’язати рівняння: а) ;   б) .                  (2б)
 2. У класі навчаються 28 учнів. З них займаються спортом , а музикою – усіх учнів класу. Скільки всього учнів класу займаються спортом і музикою?                                                         (1б)                                                                                                          

IV рівень

 1. Знайти натуральні значення х, при яких є правильною нерівність .                                                                                        (1б)  
 2.  Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність (1б)      
 3. Виконати дії: .                                                                (1б)    


              

Контрольна робота №6

Звичайні дроби

Варіант – 4

 

І рівень

 1. Порівняти числа:

а) і ;    б) 1 і ;    в) і ;     г)   і  .                         (1б)

 1.   Виконати дії:

1) + ;   2) ;   3) 1 - ;   4) .                  (2б)

 

ІІ рівень

 1.       Запишіть мішані дроби у вигляді неправильних:

а) ;      б) .                                                                                      (1б)

 1. У саду росте 36 яблунь, що становить усіх дерев. Скільки дерев росте в саду?                                                                                          (1б)                                                                                                                                             
 2. При якому значенні х дріб буде неправильним?                          (1б)

ІІІ рівень

 1. Розв’язати рівняння: а) ;     б) .                  (2б)
 2. У книзі 360 сторінок. У перший день Миколка прочитав , а в другий – усієї книжки. Скільки всього сторінок прочитав Миколка за два дні?                                                                              (1б)

IV рівень

 1. Знайти натуральні значення х, при яких є правильною нерівність .                                                                                        (1б)                     
 2. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність ?(1б)
 3.  Виконати дії: .                                                              (1б)

 

Бліц-опитування «Десяткові дроби»

Варінт – 1

 1. Запишіть десяткові дроби:                                                                                              (1б)

1)___________2)_____________3)____________4)______

 1. Запишіть правило про запис дробової частини десяткового дробу:  _______________________________

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________                                                      (1б)

 

 1. Запишіть назви розрядів числа: 73,85614.                                                                     (1б)               

7_______________________6_______________________

3_______________________1_______________________

8_______________________4_______________________5_______________________

 

 1. Запишіть у вигляді десяткового дробу числа:                                                               (1б)   
 1. =               2)                 3)

 

 1. Обведіть цифру, яка стоїть у розряді тисячних у записі числа 4295,2193.                (1б)

 

 1. Запишіть число 2,13 неправильним дробом ______                                                     (1б)

 

 1. Запишіть у метрах вирази десятковим дробом:
 1.       4 м 26 см =
 2.       22 м 5 дм =
 3.       42 см =                                    
 4.       6 мм =                                                                                                                        (2б)

 

 1. Запишіть у гривнях і копійках:
 1. 9, 05 грн =
 2. 0,37 грн =
 3. 232,25 грн =
 4. 0,01 грн =                                                                                                                    (2б)

 

 1. У скільки разів   хв менше, ніж 4 хв 10 с?                                                                    (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Бліц-опитування «Десяткові дроби»

Варінт – 2

 1. Запишіть десяткові дроби:                                                                                            (1б)

1)___________2)_____________3)____________4)______

 1. Запишіть правило про запис дробової частини десяткового дробу: _______________________________

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________                                                    (1б)

 

 1. Запишіть назви розрядів числа: 683,9421.                                                                   (1б)               

6_______________________4_______________________

8_______________________2_______________________

3_______________________1_______________________9_______________________

 

 1. Запишіть у вигляді десяткового дробу числа:                                                             (1б)   

1)  =               2)                 3)

 

 1. Обведіть цифру, яка стоїть у розряді сотих у записі числа 6415,2869.                    (1б)

 

 1. Запишіть число 0,03 неправильним дробом ______                                                   (1б)

 

 1. Запишіть у метрах вирази десятковим дробом:

1) 5 м 76 см =

 1. 12 м 3 дм =
 2.       7 дм =                                    
 3.       55 мм =                                                                                                                    (2б)

 

 1. Запишіть у гривнях і копійках:
 1. 8, 15 грн =
 2. 0,07 грн =
 3. 53,47 грн =
 4. 0,91 грн =                                                                                                                 (2б)

 

 1. У скільки разів 5 год 50 хв більше, ніж?         (2б)

 

 

 

 

Бліц-опитування «Десяткові дроби»

Варінт – 3

 1. Запишіть десяткові дроби:                                                                                               (1б)

1)___________2)_____________3)____________4)______

 1. Запишіть правило про запис дробової частини десяткового дробу: _______________________________

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________                                                      (1б)

 

 1. Запишіть назви розрядів числа: 47,96253.                                                                     (1б)               

4_______________________2_______________________

7_______________________5_______________________

9_______________________3_______________________6_______________________

 

 1. Запишіть у вигляді десяткового дробу числа:                                                               (1б)   

=               2)                 3)

 

 1. Обведіть цифру, яка стоїть у розряді одиниць у записі числа 6528,5692.                  (1б)

 

 1. Запишіть число 5,07 неправильним дробом ______                                                     (1б)

 

 1. Запишіть у метрах вирази десятковим дробом:
 1. 2 м 6 см =
 2. 37 м 3 дм =
 3.       59 мм =                                    
 4.       9 дм =                                                                                                                         (2б)

8. Запишіть у гривнях і копійках:

 1. 7, 23 грн =
 2. 478,07 грн =
 3. 0,29 грн =
 4. 1,52 грн =                                                                                                                    (2б)

 

9.У скільки разів   хв менше, ніж 4 хв 10 с?                                                                     (2б)

 

 

 

 

 

Бліц-опитування «Десяткові дроби»

Варінт – 4

 1. Запишіть десяткові дроби:                                                                                            (1б)

1)___________2)_____________3)____________4)______

 1. Запишіть правило про запис дробової частини десяткового дробу: _______________________________

________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________                                                    (1б)

 

 1. Запишіть назви розрядів числа: 352,7859.                                                                   (1б)               

3_______________________8_______________________

5_______________________5_______________________

2_______________________9_______________________7_______________________

 

 1. Запишіть у вигляді десяткового дробу числа:                                                            (1б)   

1) 6 =               2)                 3)

 

 1. Обведіть цифру, яка стоїть у розряді тисячних у записі числа 8721,2745.              (1б)

 

 1. Запишіть число 1,71 неправильним дробом ______                                                   (1б)

 

 1. Запишіть у метрах вирази десятковим дробом:

1) 1 м 97 см =

 1. 11 м 7 дм =
 2. 11 дм =                                    
 3.       9 мм=                                                                                                                       (2б)

 

 1. Запишіть у гривнях і копійках:
 1. 7, 39 грн =
 2. 0,42 грн =
 3. 512,47 грн =
 4. 0,96 грн =                                                                                                                (2б)

 

 1. У скільки разів 4 год 30 хв більше, ніж?                                                          (2б)

 

 

 

 

Самостійна робота «Десяткові дроби»

Варіант -1

 

 1. Запишіть розряди десяткового дробу: 36289,79035.           (3б)

Округліть дане число до: 1) сотих;   2) десятків;

3) тисяч;    4) одиниць;     5) десятих; 

6) найвищого розряду.                                                           (3б)

 1. Виконайте дії: 1) 3,7+15,07;     2) 43,48 – 2,7.                      (2б)
 2. Збільшіть число 5,6 на 5,65.                                                  (1б)
 3. На скільки число 2,057 більше, ніж 1,9?                              (1б)   
 4. Розв’яжіть рівняння: 1)                            (1б)

                                     2)                (1б)

 

 

Самостійна робота «Десяткові дроби»

Варіант – 2

 

 1. Запишіть розряди десяткового дробу: 95307,59138.           (3б)

Округліть дане число до: 1) сотих;   2) десятків;

3) тисяч;    4) одиниць;     5) десятих; 

6) найвищого розряду.                                                           (3б)

 1. Виконайте дії: 1) 13,7+5,08;     2) 63,5 – 3,92.                      (2б)
 2. Збільшіть число 8,17 на 5,9.                                                  (1б)
 3. На скільки число 3,27 менше, ніж 12,3?                              (1б)   
 4. Розв’яжіть рівняння: 1)                                (1б)

                                    2)              (1б)

 

 

 

 

Самостійна робота «Десяткові дроби»

Варіант – 3

 

 1. Запишіть розряди десяткового дробу: 59087,89423.         (3б)

Округліть дане число до: 1) сотих;   2) десятків;

3) тисяч;    4) одиниць;     5) десятих; 

6) найвищого розряду.                                                          (3б)

 1. Виконайте дії: 1) 33,6+5,07;     2) 25,08 – 3,9.                     (2б)
 2. Збільшіть число 8,6 на 3,97.                                                 (1б)
 3. На скільки число 3,068 більше, ніж 2,63?                          (1б)   
 4. Розв’яжіть рівняння: 1)                             (1б)

                                     2)          (1б)

 

 

Самостійна робота «Десяткові дроби»

Варіант – 4

 

 1. Запишіть розряди десяткового дробу: 63870,91278.         (3б)

Округліть дане число до: 1) сотих;   2) десятків;

3) тисяч;    4) одиниць;     5) десятих; 

6) найвищого розряду.                                                          (3б)

 1. Виконайте дії: 1) 22,74+6,8;     2) 73,5 – 4,83.                     (2б)
 2. Збільшіть число 7,28 на 6,07.                                               (1б)
 3. На скільки число 5,07 менше, ніж 13,8?                             (1б)   
 4. Розв’яжіть рівняння: 1)                              (1б)

                                    2)          (1б)

 

 

 

 

Контрольна  робота №7

«Десяткові дроби»

Варіант -1

 

І рівень:

 1. Порівняйте: а) 13,495  і  13,5;      

                      б)  0,756  і   0,7556.                                                            (1б)        

 1. Округліть:   а) 137,894 до  сотих;  

                     б)  1875,3925 до десятків.                                                  (1б)                        

 1. Виконайте дії: а) 4,97+32,475;    

                          б) 23 – 2,983.                                                                  (1б)

 

ІІ рівень:

 1. Швидкість катера за течією річки дорівнює 32,5 км/год, а власна швидкість катера 29,7 км/год. Обчисліть швидкість катера проти течії річки.                                                                                                        (2б)
 2. Обчисліть, записавши дані величини в кілограмах:

а) 5,7 кг + 845 г;

б) 3 кг 50 г – 1873 г.                                                                                (1б)

 

ІІІ рівень:

 1. Запишіть три числа, кожне з яких більше на 2,81 і менше від 2,83. (1б)
 2. Одна зі сторін трикутника дорівнює 12,3 см, що на 3,7 см більше за другу сторону і на 2,9 см менше від третьої. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

 

ІV рівень:

 1. Знайдіть значення виразу, вибравши найбільш зручний порядок обчислень: а) (9,67+5,391) – 3,67;                                                         (1б)

                    б) 0,989 – (0,145+0,489).                                                     (1б)

 1. Якщо деяке число зменшити на 0,87, а потім отриману різницю відняти від 5,08, то отримаємо 2,073. Знайдіть невідоме число.      (1б)

 

 

Контрольна  робота № 7

 «Десяткові дроби»

Варіант -2

 

І рівень:

 1. Порівняйте: а) 275,739  і  275,74;      

                      б)  0,983  і   0,9829.                                                           (1б)        

 1. Округліть:   а) 285,878 до  сотень;  

                     б)  3849,5025 до тисячних.                                               (1б)                        

 1. Виконайте дії: а) 5,86+37,299;    

                          б) 27 – 2,928.                                                                 (1б)

 

ІІ рівень:

 1. Швидкість катера проти течії річки дорівнює 21,7 км/год, а власна швидкість катера 23,8 км/год. Обчисліть швидкість катера за течією річки.                                                                                                       (2б)
 2. Обчисліть, записавши дані величини в метрах:

а) 9,5 м + 289 см;

б) 4 м 3 см – 397 см.                                                                               (1б)

 

ІІІ рівень:

 1. Запишіть три числа, кожне з яких більше на 6,53 і менше від 6,55. (1б)
 2. Одна зі сторін трикутника дорівнює 15,5 см, що на 3,3 см менше від другої сторони і на 1,7 см більше за третю сторону. Обчисліть периметр трикутника.                                                                            (2б)

 

ІV рівень:

 1. Знайдіть значення виразу, вибравши найбільш зручний порядок обчислень: а) (5,93+7,282) – 3,93;                                                         (1б)

                    б) 0,952 – (0,452+0,213).                                                    (1б)

 1. Якщо число 42,1 зменшити на невідоме число, а потім до отриманої різниці додати 36,27, то отримаємо 50. Знайдіть невідоме число.   (1б)

 

 

Контрольна  робота №7

 «Десяткові дроби»

Варіант -3

 

І рівень:

1. Порівняйте: а) 17,836  і  17,83;      

                      б)  0,367  і   0,3667.                                                            (1б)        

 1. Округліть:   а) 6528,738 до  тисяч;  

                     б)  1487,939  до сотих.                                                       (1б)                        

 1. Виконайте дії: а) 8,78+26,475;    

                          б) 21 – 3,897.                                                                  (1б)

 

ІІ рівень:

 1. Швидкість катера за течією річки дорівнює 37,8 км/год, а власна швидкість катера 35,9 км/год. Обчисліть швидкість катера проти течії річки.                                                                                                        (2б)
 2. Обчисліть, записавши дані величини в тоннах:

а) 8,7 т + 658 кг;

б) 5 т 50 кг – 2763 кг.                                                                              (1б)

 

ІІІ рівень:

 1. Запишіть три числа, кожне з яких більше на 4,75 і менше від 4,77. (1б)
 2. Одна зі сторін трикутника дорівнює 13,9 см, що на 2,7 см більше за другу сторону і на 3,9 см менше від третьої. Обчисліть периметр трикутника.                                                                                              (2б)

 

ІV рівень:

 1. Знайдіть значення виразу, вибравши найбільш зручний порядок обчислень: а) (8,79+9,294) – 4,79;                                                         (1б)

                    б) 0,839 – (0,147+0,439).                                                     (1б)

 1. Якщо деяке число збільшити на 2,84, а потім отриману суму відняти від 9,08, то отримаємо 2,073. Знайдіть невідоме число.                     (1б)

 

 

 

Контрольна  робота №7

 «Десяткові дроби»

Варіант -4

 

І рівень:

 1. Порівняйте: а) 385,239  і  385,24;      

                      б)  0,678  і   0,6778.                                                           (1б)        

 1. Округліть:   а) 285,898 до  одиниць;  

                     б)  3748,591 до десятих.                                                    (1б)                        

 1. Виконайте дії: а) 7,96+28,299;    

                          б) 25 – 2,478.                                                                 (1б)

 

ІІ рівень:

 1. Швидкість катера проти течії річки дорівнює 27,8 км/год, а власна швидкість катера 29,9 км/год. Обчисліть швидкість катера за течією річки.                                                                                                       (2б)
 2. Обчисліть, записавши дані величини в дициметрах:

а) 6,9 дм + 275 см;

б) 71 дм 3 см – 485 см.                                                                           (1б)

 

ІІІ рівень:

 1. Запишіть три числа, кожне з яких більше на 5,84 і менше від 5,86. (1б)
 2. Одна зі сторін трикутника дорівнює 16,7 см, що на 3,8 см менше від другої сторони і на 2,9 см більше за третю сторону. Обчисліть периметр трикутника.                                                                            (2б)

 

ІV рівень:

 1. Знайдіть значення виразу, вибравши найбільш зручний порядок обчислень: а) (9,856+6,35) – 4,35;                                                         (1б)

                    б) 0,828 – (0,428+0,363).                                                    (1б)

 1. Якщо число 7,8 збільшити на невідоме число, а потім отриману суму відняти від 40,27, то отримаємо 27,6. Знайдіть невідоме число.      (1б)

 

 

Самостійна робота

«Множення десяткових дробів»

Варіант -1

 

 1. Запишіть правило множення десяткового дробу на 100: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)
 2. Запишіть правило множення десяткового дробу на 0,1: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)
 3. Запишіть переставну, сполучну та розподільну властивості множення:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (3б)

 1. Обчисліть зручним способом:
 1. =  __________________________________
 2. = ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________                (2б)

 

 1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:
 1. , якщо с=0,3;     
 2. , якщо .                                                      (2б)

 

 1. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 1,4 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 43,7км/год, а другого 57,8км/год?  (1б)

 

 

 

 

Самостійна робота

«Множення десяткових дробів»

Варіант -2

 

 1. Запишіть правило множення десяткового дробу на 0,01: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          (2б)
 2. Запишіть правило множення десяткового дробу на 1000: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          (2б)
 3. Запишіть переставну, сполучну та розподільну властивості множення:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            (3б)

 1. Обчисліть зручним способом:
 1. =  ________________________________
 2. =____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________               (2б)

 

 1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:
 1. , якщо =0,4;     
 2. , якщо .                                                  (2б)

 

 1. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 67,6 км/год, а вантажного – 54,8 км/год. Якою буде відстань між ними через 2,8 год після початку руху?                                           (1б)

 

 

Самостійна робота

«Множення десяткових дробів»

Варіант -3

 

 1. Запишіть правило множення десяткового дробу на 1000: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)
 2. Запишіть правило множення десяткового дробу на 0,01: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)
 3. Запишіть переставну, сполучну та розподільну властивості множення:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (3б)

 1. Обчисліть зручним способом:
 1. =  __________________________________
 2. = _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:
 1. , якщо с=0,6;     
 2. , якщо .                                                      (2б)

 

 1. З двох пристаней одночасно назустріч один одному вирушили два катери, які зустрілися через 1,7 год. Яка відстань між пристанями, якщо швидкість першого катера 63,7км/год, а другого 59,8км/год?  (1б)

 

 

 

Самостійна робота

«Множення десяткових дробів»

Варіант -4

 

 1. Запишіть правило множення десяткового дробу на 0,001: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         (2б)
 2. Запишіть правило множення десяткового дробу на 10: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          (2б)
 3. Запишіть переставну, сполучну та розподільну властивості множення:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            (3б)

 1. Обчисліть зручним способом:
 1. =  ________________________________
 2. =____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________               (2б)

 

 1. Спростіть вираз та обчисліть його значення:
 1. , якщо =0,9;     
 2. , якщо .                                                  (2б)

 

 1. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили легковий і вантажний автомобілі. Швидкість легкового автомобіля дорівнює 57,6 км/год, а вантажного – 53,9 км/год. Якою буде відстань між ними через 2,3 год після початку руху?                                           (1б)

 

 

Гра «Обери правильну відповідь»

Варіант -1

Встановіть відповідність між часткою (1-6) та її значенням (А-Ж), обчислення виконайте в стовпчик, відповіді запишіть у відповідний бланк:

1

25,26:60

А

0,35

2

935:220

Б

0,02

3

18,91:62

В

4,25

4

780:300

Г

0,2

5

16,2:81

Д

2,6

6

18,95:5

Е

0,421

 

 

Є

3,79

 

 

Ж

0,305

 

Бланк  відповідей:

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Обери правильну відповідь»

Варіант -2

Встановіть відповідність між часткою (1-6) та її значенням (А-Ж), обчислення виконайте в стовпчик, відповіді запишіть у відповідний бланк:

1

468:3600

А

5,09

2

14,985:45

Б

0,13

3

3563:700

В

0,25

4

1,28:32

Г

0,025

5

25,656:8

Д

0,333

6

0,45:18

Е

0,04

 

 

Є

3,207

 

 

Ж

3,27

 

Бланк  відповідей:

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Обери правильну відповідь»

Варіант -3

Встановіть відповідність між часткою (1-6) та її значенням (А-Ж), обчислення виконайте в стовпчик, відповіді запишіть у відповідний бланк:

1

5,13:9

А

0,291

2

4,032:16

Б

1,8

3

75,6:24

В

0,09

4

10,8:120

Г

0,9

5

27:25

Д

0,252

6

0,873:3

Е

3,15

 

 

Є

0,57

 

 

Ж

1,08

 

Бланк  відповідей:

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Обери правильну відповідь»

Варіант -4

Встановіть відповідність між часткою (1-6) та її значенням (А-Ж), обчислення виконайте в стовпчик, відповіді запишіть у відповідний бланк:

1

0,738:30

А

24,5

2

882:36

Б

0,36

3

94:400

В

0,246

4

1,44:60

Г

0,306

5

26,01:85

Д

0,024

6

15,75:7

Е

0,0246

 

 

Є

2,25

 

 

Ж

0,235

 

Бланк  відповідей:

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Ділення десяткових дробів»

Варіант -3

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 100, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 0,1, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 

 1. Для того, щоб десятковий дріб поділити десятковий дріб, треба:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 1. Розв’яжіть рівняння:
 1. ;                                                                               (2б)
 2.   .                                                                       (2б)

 

 1. Теплохід пройшов 74,58 км за течією річки і 131,85 км проти течії. Скільки часу теплохід був у дорозі, якщо його власна швидкість дорівнює  31,6 км/год, а швидкість течії – 2,3 км/год?                        (2б)

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Ділення десяткових дробів»

Варіант -4

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 0,01, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         (2б)

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 1000, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         (2б)

 

 

 1. Для того, щоб десятковий дріб поділити десятковий дріб, треба:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            (2б)

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

;                                                                              (2б)

2) .                                                                  (2б)

 

 1. Моторний човен проплив 46,68 км за течією річки і 49,7 км проти течії. Скільки часу витратив човен на весь шлях, якщо його власна швидкість дорівнює  37,2 км/год, а швидкість течії – 1,7 км/год?    (2б)

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Ділення десяткових дробів»

Варіант -1

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 1000, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 0,01, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                 (2б)

 

 1. Для того, щоб десятковий дріб поділити десятковий дріб, треба:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                (2б)

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

;                                                                           (2б)

2) .                                                                        (2б)

 

 1. Катер пройшов 100,1 км за течією річки і 99,47 км проти течії. Скільки часу витратив катер на весь шлях, якщо його власна швидкість дорівнює  36,4 км/год, а швидкість течії – 2,1 км/год?                       (2б)

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

«Ділення десяткових дробів»

Варіант -2

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 0,001, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          (2б)

 

 1. Для того, щоб поділити десятковий дріб на 10, треба: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         (2б)

 

 1. Для того, щоб десятковий дріб поділити десятковий дріб, треба: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     (2б)

 

 1. Розв’яжіть рівняння:

;                                                                          (2б)

2) .                                                                (2б)

 

 1. Теплохід пройшов 81,49 км за течією річки і 113,62 км проти течії. Власна швидкість теплохода дорівнює  26,4 км/год, а швидкість течії – 1,7 км/год.  Скільки часу теплохід був у дорозі?                           (2б)

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

«Множення і ділення десяткових дробів»

Варіант – 1

 

І рівень:

 1. Обчисліть: а) ;           б) ;             в) ;      

                    г) ;        д) ;               е) .      (3б)

ІІ рівень:

 1. У скільки разів число 24,8 більше  за число 0,8?                                  (1б)
 2. Розв’яжіть рівняння: .                                                     (1б)
 3. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 18,2 см.          (1б)

 

ІІІ рівень:

 

 1. Обчисліть зручним способом:

                                  .                              (1б)                                  

 1. Спростіть вираз 

                                  і знайдіть його значення, якщо .              (2б)                                                                       

ІV рівень:                             

 1. Човен ішов 2,2 год за течією річки і 1,4 год проти течії. Який шлях подолав човен за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює       2,3 км/год, а власна швидкість човна становить 18,9 км/год?                   (2б)

 

 1. Один доданок дорівнює 0,105, що становить 0,42 суми. Знайдіть другий доданок.                                                                                       (1б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

«Множення і ділення десяткових дробів»

Варіант – 2

 

І рівень:

1. Обчисліть: а) ;           б) ;             в) ;      

                    г) ;              д) ;                    е) . (3б)

ІІ рівень:  

 1. Яке число у 5,7 разів більше  за число 0,8?                                         (1б)
 2. Розв’яжіть рівняння: .                                                    (1б)
 3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 1,2 см.                (1б)

 

ІІІ рівень:

 

 1. Обчисліть зручним способом:

                                  .                          (1б)                                  

 1. Спростіть вираз 

                                і знайдіть його значення, якщо .              (2б)                                                                       

ІV рівень:                             

 1. Катер ішов 2,6 год проти течії річки і 1,6 год за течією. Яку відстань пройшов катер за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює           1,9 км/год, а власна швидкість катера становить 27,3 км/год?          (2б)

 

 1. Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник дорівнює 9,6 і становить 0,16 зменшуваного.                                                              (1б)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

«Множення і ділення десяткових дробів»

Варіант – 3

 

І рівень:

 1. Обчисліть: а) ;           б) ;             в) ;      

                    г) 43;        д) ;                  е) .     (3б)

ІІ рівень:

 1. У скільки разів число 0,9 менше  за число 72,9?                                  (1б)
 2. Розв’яжіть рівняння: .                                                     (1б)
 3. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 36,8см.           (1б)

 

ІІІ рівень:

 

 1. Обчисліть зручним способом:

                                  .                            (1б)                                  

 1. Спростіть вираз 

                                  і знайдіть його значення, якщо .              (2б)                                                                       

ІV рівень:                             

 1. Човен ішов 1,9 год за течією річки і 1,7 год проти течії. Який шлях подолав човен за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює          2,5 км/год, а власна швидкість човна становить 22,7 км/год?             (2б)

 

 1. Один доданок дорівнює 3,78, що становить 0,45 суми. Знайдіть другий доданок.                                                                                                    (1б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 8

«Множення і ділення десяткових дробів»

Варіант – 4

 

І рівень:

1. Обчисліть: а) ;           б) ;             в) ;      

                    г) ;           д) ;                    е) . (3б)

ІІ рівень:  

 1. Яке число у 7,8 разів більше  за число 0,9?                                         (1б)
 2. Розв’яжіть рівняння: .                                                      (1б)
 3. Знайдіть площу квадрата, сторона якого дорівнює 1,6 см.                (1б)

 

ІІІ рівень:

 

 1. Обчисліть зручним способом:

                                  .                          (1б)                                  

 1. Спростіть вираз 

                                і знайдіть його значення, якщо .              (2б)                                                                       

ІV рівень:                             

 1. Катер ішов 2,4 год проти течії річки і 1,7 год за течією. Яку відстань пройшов катер за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює           1,8 км/год, а власна швидкість катера становить 26,4 км/год?          (2б)

 

 1. Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник дорівнює 6,5 і становить 0,13 зменшуваного.                                                              (1б)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бліц-опитування «Відсотки»

Варіант – 1

 

 1. 1% числа 400 становить  ____________;    5% числа 0,2 становить __________;

      1% числа 5 становить ______________;     8% числа 40 становить ________.        (2б) 

 

 1. Запишіть у вигляді десяткового дробу:

7% =  ________ ;   23% = ___________;  125% = _________;