Контрольні тести із зарубіжної літератури для 8 класу

Про матеріал
Збірка контрольних робіт із зарубіжної літератури для 8 класу за новою програмою.
Перегляд файлу

1

 

 

Збірник

контрольних різнорівневих тестових завдань

із зарубіжної літератури

 

                                    8 клас

 

C:\Users\Мария\Desktop\збірка.jpg

 

 

                                         Біла Церква

2018

 

 

Бондаренко О.В., учитель російської мови та зарубіжної літератури ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Різнорівневі тестові завдання покликані допомогти перевірити рівень навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти із зарубіжної літератури у 8 класі за чинною програмою «Зарубіжна література.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 59 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.)» під редакцією доктора філологічних наук, професора О.М. Ніколенко з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова КабінетуМіністрів України від 20.04.2011 р. №462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи (2016 р.))

 

 

 

 

Зміст

 

Контрольна робота №1 «Вступ. Священні книги людства»……………….4

Контрольна робота №2 «Антична література»…………………………………..7

Контрольна робота №3 «Середньовіччя як літературна доба»………….10

Контрольна робота №4 «Злет людського духу в літературі доби Відродження» …………………………………………………………………………………….13

Контрольна робота №5 «Із літератури європейського бароко. Із літератури класицизму» ……………………………………………………………………17

Контрольна робота №6 «Література ХХ-ХХІ століття.  А. де Сент-Екзюпері. Р. Бах» ………………………………………………………………………………..20

Відповіді до тестових завдань …………………………………………………………..24

Використані джерела ………………………………………………………………………..26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1

Вступ. Священні книги людства

І варіант

І. Тестові завдання (1-4 завдання – 0,5 балів за кожну правильну відповідь,

5  - 6 завдання – 1 б)

1) Художню літературу називають мистецтвом слова, бо вона:

     а) твориться митцями;       б) має своїм матеріалом мову ;    

     в) займає першорядне місце серед інших мистецтв;   

     г) відображає життя  в словесних художніх   образах?

2). Веди – це пам’ятка кінця ІІ-І тисячоліття до н.е., що протягом століть існувала в усній формі і належить:

      а) арабській літературі;           б) грецькій літературі;

      в) індійській літературі;          г) перській літературі.

3). Чотири Євангелія, дії святих апостолів, ідеологічна частина – 14 послань апостола  Павла, соборні послання інших апостолів, а на завершення Апокаліпсис – це зміст  :

       а) Старого Заповіту;    б) Нового Заповіту;    в) всієї Біблії;    г) Танаху?

4). Кожна сура в Корані починається словами: «В ім’я всемилостивого, всемилосердного  Бога». Це:

       а) умовний заголовок;     б) басмала;   в) аят;     г) самхіт

5) Встановіть відповідність  між родами літератури та їх жанрами:

1. Епос;                                а) казка;

2. Лірика;                             б) трагедія;

3. Драма                               в) сонет;

                                              г) новела;

                                              д) ода;

                                              е)комедія.

6).  Продовжіть речення одним словом

     а) узагальнена картина життя, емоційно й естетично втілена в конкретну художню  форму творчою уявою митця – це….

      б) різновид мистецтва, основним засобом якого є словесні художні образи – це …

      в) рід літератури, що відображає життя за допомогою дій та діалогів дійових осіб та   призначений для постановки на сцені – це…

ІІ рівень. Письмові відповіді на запитання (по 2 б. за кожну відповідь)

7) Що спільного між Ведами, Біблією та Кораном?

8) Посніть значення біблійних афоризмів:

     Соломонове рішення 

     Зарити свій талант у землю

.

ІІІ рівень. Напишіть твір на одну із запропонованих тем ( 4 б.)

 • Чи можна назвати праведною ту людину, яка нікого не вбила і не обікрала? Чому? (твір-роздум)
 •  Що могло б статися, якщо б батько не простив блудного сина? Спроектуйте цю історію на сучасність.
 • Що сучасна людина може відкрити для себе у священних книгах?

 

 

Контрольна робота №1

Вступ. Священні книги людства

ІІ варіант

І. Тестові завдання (1-4  завдання -0,5 бали за кожну правильну відповідь,

5 – 6 завдання  – 1 бал)

1).  Веди мають виняткове значення для вивчення історії:

       а) Ірану;     б) Індії;     в) Єгипту;     г) Греції.

2). До кого звернені слова Господа з «Першої Книги царів»: «А навіть дам тобі те, чого ти  не просив: і багатство, і славу, так що рівні тобі не буде між царями, покіль віку твого»:

      а) до царя Давида;   б) до царя Йосафата;  

      в) до царя Соломона;    г) до царя Надава.

3). У Корані сури:

      а) нумеруються і мають назви, які виражають головну думку;        

      б) тільки нумеруються;      

      в) нумеруються і мають назви умовні – це якесь згадане в тексті слово чи ім’я.

4).  Передісторія єврейського народу («П’ятикнижжя»), далі  - історія, потім – літературні пам’ятки, а на  кінець – Книга пророцтв – це зміст:

      А) Нового Заповіту;    б) Старого Заповіту;       

      в) всієї Біблії;    г) Корану  

 5). Встановіть відповідність між священними книгами та датою їх створення;

1. Коран                                   а) ХІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е

2. Веди                                      б) 650-655 рр. 

3. Біблія                                    в) ХІІ ст. – VІ ст. до н.е.

                                                  г) 572 – 580 рр.

6).  Продовжіть речення одним словом:

      а) рід літератури, в основі якого лежить розповідь про події та їх учасників – це….

      б) рід літератури, у якому життя відображене через передавання думок, душевних  станів, переживань, настроїв людини за певних обставин – це …

      в) історико-мистецьке явище, поступальний розвиток світової літератури від  найдавніших часів до сьогодення – це…

 

ІІ рівень. Письмові відповіді на запитання (по 2 б.)

1) Що відмінного  між Ведами, Біблією та Кораном?

2) Посніть значення біблійних афоризмів:

     Нести свій хрест

     Терновий вінець

 

ІІІ рівень. Напишіть твір на одну із запропонованих тем ( 4 б.):

 • Чи можна назвати праведною ту людину, яка нікого не вбила і не обікрала? Чому? (твір-роздум)
 •  Що могло б статися, якщо б батько не простив блудного сина? Спроектуйте цю історію на сучасність.
 • Що сучасна людина може відкрити для себе у священних книгах?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Контрольна  робота №2

Антична література

І варіант

І.Тестові завдання (1-6 завдання – 0,5 б.  за кожну правильну відповідь;

 7-9завдання -1 б.)

    1. Що означає слово «античний»?

        А) класичний;  б) давній;   в) зразковий;  г) давньогрецький.

    2. Визначте, з якою метою давні греки створювали міфи:

         а) пояснити навколишній світ;  б) віддати шану богам; 

         в) показати красу світу;   г) зробити життя цікавішим.

   3.  З чого починається поема «Іліада»?

         а) з уславлення подвигів Ахілла;  б) зі сварки Ахілла та Агамемнона; 

         в) з уславлення богів-олімпійців;  г) зі звертанням до музи.

   4.  Несподівані сюжетні повороти, зміни людської долі у Гомера відбуваються завдяки:

        а) активній діяльності і сильній волі героїв;

        б) зіткненню інтересів різних персонажів;

        в) втручанню всемогутніх богів; 

        г) бездіяльності героїв у відповідальні моменти.

    5.  Визначте основну тему поезій Тіртея:

          а) оспівування кохання та життєвих насолод;      

          б) роздуми над сенсом життя; 

          в) заклик до захисту вітчизни; 

          г) дошкульне висміювання людських недоліків.

    6. Укажіть провідну тему «Сумних елегій» Овідія – сум за:

          а) коханою;       б) Батьківщиною;      в) молодістю;   

          г) дружбою;      д) матір’ю.

    7. Установіть відповідність між літературним терміном та його визначенням:

  1. Ода                А) двоскладова стопа з наголосом на першому складі; 

  2. Строфа          Б) жанр лірики, у якому виражені настрої журби;  

  3. Хорей            В) урочисто-патетичний вірш на честь певної особи чи події;

  4. Елегія            Г) двоскладова стопа з наголосом на другому складі ;

                            Д) кілька віршованих рядків, об’єднаних римою і змістом.

  8. Установіть відповідність між героєм та назвою твору:

        1. Венера, Анхіз                               А. «Одіссея»

        2. Гефест, Гермес                             Б. «Енеїда»

        3. Паріс, Агамемнон                        В. «До Мельпомени»

        4. Поліфем, Демодок                       Г. «Іліада»

                                                                   Д. «Прометей закутий»

 9.  Доповніть визначення одним словом, наведіть приклади таких творів.

        Драматичний твір, який грунтується на гострому, непримиренному конфлікті   особистості з навколишнім світом і майже завжди завершується смертю головного      героя  – це …

 10.   Поясніть відомий вам крилатий вислів,  пов’язаний з подіями Троянської війни, -  троянський кінь (2б)

 11.  Творче завдання (4 бали). Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем

 • Які відкриття ви зробили, познайомившись із античною лірикою?
 • Античний театр. Який він?
 • Два герої Троянської війни: Гектор та Ахілл
 • Чим мене вразила поема «Енеїда»?

 

 

Контрольна робота  №2

Антична література

ІІ варіант

 Тестові завдання (1-6 завдання – 0,5 б. за кожну правильну відповідь,

7-9 завдання - 1 б.)

 1. В основі поем Гомера лежить цикл міфів:

а) про героїв;  б) троянський;   в) фіванський;  г) про аргонавтів.

     2.   Причиною головних подій «Іліади» є:

            а) гнів Ахілла;  б) гнів богів;

            в) викрадення Ахілла;   г) зруйнування Трої.

    3.   Що зобразив бог-коваль Гефест на щиті Ахілла:

           А) карту грецьких колоній;            б) перемогу греків над Троєю; 

           в) план Трої;                                     г) світобудову «гомерівської доби».

    4.   За що Аполлон розгнівався на ахейців?

           А) не принесли гідної жертви в храмі;    б) зруйнували храм Аполлона;

           в) убили жерця храму Аполлона;             г) викрали доньку жерця.

    5. Укажіть головну тему поезій Сапфо:

           а) тема вірності;     б) тема дружби;  

           в) тема кохання;       г) тема природи.

     6.  Закінчіть твердження: «Горацій у своїх поезіях започаткував традицію…»:

          а) оспівування країни;    б) возвеличення можновладців;

          в) творчих підсумків;      г) власного возвеличення.

   7. Установіть відповідність між жанром літератури та назвою твору:

          1. Ода                                                А. «Прометей закутий»

          2. Елегія                                            Б. «Енеїда»

          3. Трагедія                                        В. «До Мельпомени

          4. Поема                                            Г. «Сумні елегії»

                                                                     Д. «Прометей»

   8. Установіть відповідність між автором та його твором

           1. Вергілій                                     А. «Енеїда»

           2. Тіртей                                        Б. «До богів подібний»

          3. Овідій                                         В. «До Мельпомени»

          4. Горацій                                      Г. «Добре вмирати тому…»

                                                                 Д. «Життя поета»

    9.  Доповніть визначення одним словом, .наведіть приклади таких творів

           Жанр лірики, що виражає піднесені почуття, викликані важливими історичними  подіями, діяльністю визначених осіб – це …

   10.   Поясніть відомий вам крилатий вислів,  пов’язаний з подіями Троянської війни,:  яблуко розбрату (2 б.)

   11. Творче завдання. (4 б.) Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: 

 • У чому ви вбачаєте гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада»?
 • Мої думки про лірику античності.
 • Прометей – вічний образ світової літератури.
 • Еней: володар долі чи її раб?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Комбінована контрольна робота №3

Середньовіччя як літературна доба

І варіант

Оцінювання: 1-4 завдання – по 0,5 б., 5-7 завдання – 1 б., 8-9 завдання -2 б., 10 завдання- 3б.

 1. Хто і коли вперше ввів в ужиток термін «епоха Середньовіччя»?
 2. Назвіть термін, визначенням якого є: «Ліричний вірш, який складається з 12-15 бейтів. Кожний бейт містить завершену думку, яка розвивається,доповнюється в наступному бейті. Тематика – оспівування коханої жінки, вина, природи, спогади про молодість».
 3. Визначте жанр поезії:

Всі таємниці пильно зберігай,

Щоб не дізнався нелюд і шахрай.

І зваж: як з іншими ти поведешся,

Того від інших і собі чекай.

 1. Чим є образ «ганку» у вірші Лі Бо «Печаль на яшмовому ганку…»?
 2. Установіть відповідність між поетом і темою їхньої поезії.

1.Людина і природа                                                         А. Омар Хайям

2. Уславлення патріотизму, справедливості                 Б. Ду Фу

3. Туга за Батьківщиною                                                 В. Лі Бо

4. Філософське осмислення буття                                 

    6.  Установіть відповідність між цитатою та її автором.

         1. «Входжу в річку, грає осіння вода…»                           А. Омар Хайям

         2. «Боюсь неправедно прожити на землі…»                     Б. Лі Бо

         3. «Як жаль, що діти нерозумні                                          В. Ду ФУ

              У мудрих родяться батьків…»

        4. «А що, якби серпи, мотики й рала

              Повикувати нам з блискучих лат…»

7.Установіть відповідність між цитатою та художнім засобом.

 1. «Як жалко, що весна моя скінчилась                                     А.Порівняння

       І книга юності навік закрилась!»

 2. «Метляюсь по світу. З ким себе порівняти?                           Б. Метафора

       Між небом і землею. Чайка на мілині піщаній.»

 3. «Любов – це сонечко,що всесвіт зігріває,                               В. Епітети

      Любов – чудесний птах, що в квітнику співає»

 4. «Чотири речі нам потрібні, щоб невеселих збутись дум:      Г. Образи-

       Здорове тіло, добра вдача, ім’я хороше, світлий ум             символи 

  

8. Прокоментуйте цитату з рубаї Омара Хайяма: «Будь сам собою, не гадай про завтра,/  В минуле не дивись, живи сьогодні!»

9. Чим можна пояснити, що в «Пісні про Роланда» змінені історичні факти? Поясніть.

10.  Творче завдання. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

 • Цінності середньовічної людини та їх утілення  в поезії Близького та

Далекого Сходу.

 • Чим, на вашу думку, середньовічний твір «Пісня про Роланда» може зацікавити

сучасних читачів?

 

 

Комбінована контрольна робота

Середньовіччя як літературна доба

ІІ варіант

Оцінювання: 1-4 завдання – по 0,5 б., 5-7 завдання – 1 б., 8-9 завдання -2 б., 10 завдання- 3б.

 1. Які хронологічні межі Середньовіччя? Що являє собою ця епоха?
 2. Назвіть термін, визначенням якого є: «Чотиривірш у ліричній і філософській поезії народів Близького Сходу. Має особливе римування: римується перший, другий і четвертий рядки».
 3. Визначте жанр поезії:

Знання – це скарб, йому й ціни не зложиш.

Визбируй же його, де тільки можеш!

 1. Яка тема вірша Ду Фу «Пісня про хліб і шовк»?
 2. Установіть відповідність між культурною зоною та поетом або твором.

1.Далекосхідна                                                        А. Омар Хайям. Рубаї

2. Візантійська                                                         Б. Ду Фу

3. Близькосхідна                                                      В. «Пісня про Роланда»

4. Західноєвропейська                                 

    6.  Установіть відповідність між цитатою та її автором.

         1. «Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?                        А. Ду Фу

               В очах у розуму зіниця й зір – не ми?»                          

         2. «На яшмових сходах біліє холодна роса»                        Б. Омар Хайям

         3. «Скинь, лежебоко, лінощів кирею                                    В. Лі Бо

              Нас Бог для праці витворив із глею»

        4. «Листи з Батьківщини для мене дорожчі від злота»

 

7.Установіть відповідність між цитатою та художнім засобом.

   1. «Я б краще вороном копався у ріллі»                                 А.Порівняння

   2. «Не квапся мухою до страви будь-якої!»                           Б. Метафори

   3. «Поблизу галереї росте сосна-одиначка -                          В. Епітети

         В такої, природно, розкидисте гілля й густе

   4. «Кульгава старість, юність бистронога -                           Г. Образи-

         Все товпиться до вічного порога»                                         символи

8. Прокоментуйте цитату з рубаї Омара Хайяма: «Того, що суджено, боятися не треба. / Боюсь неправедно прожити на землі»

9. Доведіть, що «Пісня про Роланда» - це середньовічний героїчний епос.

10. Творчі завдання. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем:

 • Людина – центр лірико-філософської поезії Омара Хайяма.
 • Чим, на вашу думку, середньовічний твір «Пісня про Роланда» може зацікавити сучасних читачів?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №4

Злет людського духу в літературі доби Відродження.

 

І варіант

Тестові завдання (0,5 балів за кожну правильну відповідь)

1..Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті, В.Шекспір, Ф.Петрарка, Сервантес представляють добу (назва).

2. Назвіть країну, де зародилася ця епоха.

3. Ідеал титанів доби Відродження:

     а) освічений монарх;            б) вчений, дослідник, мандрівник;  

     в) гармонійно розвинена  особистість.

4. Назвіть поета, головний твір життя якого – італомовний твір «Книга пісень»:

    а) Данте;     б) Петрарка;       в) Шекспір;       г) Боккаччо.

5. Свій роман «Дон Кіхот» Сервантес написав:

     а) під час перебування в Італії;    б) у полоні в Алжирі;  

     в) у королівській в’язниці Севільї

6. Дон Кіхота називали ще Рицарем Сумного Образу. Це прозивне ім’я дав йому:

      а) бакаляр Самсон Карраско, перебраний за рицаря Місяця-Білозора;

      б) корчмар, який «висвячував» Дон Кіхота на рицаря;

      в) сам автор роману «Дон Кіхот»;       г) Санчо Панса.

7. Крилатий вислів «битва з вітряками» символізує:

      а) справу, із самого початку безнадійну;  

      б) Дон Кіхот вітряки сприйняв за велетнів;

      в) прагнення перетворити дійсність всупереч грубій реальності.

8. Вільям Шекспір народився у місті

     а) Лондон;                                    б) Страсбург - на – Ейвоні;    

    в) Стретсворд - на – Ейвоні;       г) Львів.

9. Він працював у театрі

     а) "Гамнібус";          б) "Глобус";          в) "Куля";          г) "Земля".

10. Шекспір не був

     а) драматургом;            б) поетом;           в) романістом;                г) актором.

11. Трагізм долі Ромео і Джульєтти зумовлений:

     а) нещасливими випадковими обставинами, що призвели до смерті;   

     б) тим, що суперником Ромео був Паріс;

     в) зіткненням старого і нового, феодальної і гуманістичної моралі.

12. Вічні образи – це:

     а) будь-які образи художньої літератури, які дожили до наших днів;

     б) тільки найвизначніші, які зберегли своє естетичне значення;

     в) тільки два -  образи Прометея та Дон Кіхота.

 13.  Встановлюємо логічний зв'язок: (1 бал)

    А. Сонети Шекспіра.            1. Багатодітний селянин

                                                    2. Родич герцога і друг Ромео

    Б. Санчо Панса                       3. Смаглява леді

    В. Тібальд                              4. Двоюрідний брат Джульєтти

    Г. Меркуціо                       5. Слуга Капулетті

 

14. Дайте відповідь одним словом, наведіть приклади ( 1 бал)

    Усталена лірична форма, що складається з 14 рядків, написаних п’ятистопним ямбом. Основна тема таких ліричних творів – кохання. Це…

    

15. Творче завдання.  Дайте відповідь на одне із запитань (4 бали)

 • Доведіть, що твір «Ромео і Джульєтта» В.Шекспіра за жанром є трагедією.
 • Чим відрізняється «шекспірівський театр» від античного?
 • На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» - весела книга. А французький письменник В. Гюґо писав, що «за сміхом Сервантеса криються сльози». Підтвердіть чи спростуйте цю думку.
 • Доведіть, що Дон Кіхот – це вічний образ світової літератури.
 • У чому відмінність між сонетами Ф. Петрарки та В. Шекспіра? Наведіть приклади.

 

 

Контрольна робота №4

Злет людського духу в літературі доби Відродження.

ІІ варіант

Тестові завдання (0,5 балів за кожну правильну відповідь)

1..Знайдіть помилкове твердження. Представники Відродження:

     а) в Італії – Петрарка Боккаччо, Леонардо да Вінчі, Рафаель;  

     б) в Англії – Шекспір, Марло, Джонсон, Флетчер;  

     в) у Франції – Омар Хайям, Рудакі, Нізамі.

2. Його збірка «Канцоньєре» започаткувала європейську ліричну поезію Нового часу,   породила цілу літературну течію:

     а) Данте;     б) Боккаччо;     в) Петрарка.

3. Твір «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» є

     а) рицарським романом у дусі творів про короля Артура;  

     б) пародією на рицарські романи;    в) фантастичним романом.

4. Дон Кіхот і Санчо Панса рідняться:

     а) своїм соціальним походженням;      

     б) простодушністю, чесністю, безкорисливістю;

     в) практичністю, тверезою розсудливістю.

5. Ставши рицарем Дон Кіхотом, Алонсо ставить собі за мету:

     а) подорожувати; 

     б) здійснювати подвиги, брати участь у рицарських турнірах;

     в) захищати всіх бідних, знедолених, нівечити всяке зло та кривду.

 6. Назвіть твір, який не належить перу В.Шекспіра: «Гамлет», «Отелло», «Король Лір»,  «Дон Кіхот», «Ромео і Джульєтта», «Дванадцята ніч»

 7. Назвіть роки життя Вільяма Шекспіра:

     а) 1562-1618 рр.;      б) 1564-1616 рр.;   

     в) 1548-1620 рр.;      г) 1568-1624 рр.

8. Яку із сонетних форм застосував В.Шекспір?

     а) три чотиривірші та двовірш;              б) два чотиривірші та два тривірші;        

     в) два тривірші та два чотиривірші;      г) один чотиривірш та два тривірші.

 9. Як познайомилися Ромео і Джульєтта?

      а) на карнавалі у Капулетті;      б) на святі у Монтеккі;    

      в) на площі у Вероні.

10. Що було причиною смерті Ромео та Джульєтти ?

      а) ворожнеча Монтеккі та Капулетті;        б) примхи долі;     

      в) сильне взаємне кохання.

11. Основна тема трагедії «Ромео і Джульєтта»:

      а) родова ворожнеча Монтеккі та Капулетті;   

      б) історія кохання Ромео і Джульєтти;

      в) підготовка до одруження Джульєтти з Парісом.

12. Що вирішує зробити Джульєта, щоб не одружуватися з Парісом:

      а)утекти з міста;     б) кинутися з башти;        в) отруїтися.

 

13.  Встановлюємо логічний зв'язок: (1 бал)

    А. 1 – 126 сонети.                                     1.  Радість і краса кохання

                                                                        2.  Кохання сильніше смерті

    Б. 153, 154 сонети                                     3. Смаглява леді

    В. 127- 152 сонети                                     4. Дружба з молодим юнаком.

    Г. Трагедія «Ромео і Джульєтта»                 5.  Любов до матері

14. Дайте відповідь одним словом. Наведіть приклади (1 бал)

      Драматичний твір, що ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті  особистості, яка прагне максимально втілити свої прагнення, з об’єктивною  неможливістю їхньої реалізації. Це…

 

15. Творче завдання.  Дайте відповідь на одне із запитань (4 бали)

 • Доведіть, що твір «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра за жанром є трагедією.
 • Чим відрізняється «шекспірівський театр» від античного?
 • На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот»-  весела книга. А французький письменник В. Гюґо писав, що «…за сміхом Сервантеса криються сльози». Підтвердіть чи спростуйте цю думку.
 • Доведіть, що Дон Кіхот – це вічний образ світової літератури.
 • У чому відмінність між сонетами Ф. Петрарки та В. Шекспіра? Наведіть приклади.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №5

Із літератури європейського бароко. Із літератури класицизму.

І варіант

І-ІІ рівні. Укажіть правильну відповідь (1 бал за кожну правильну відповідь)

 1. Який літературний напрям першим набув загальноєвропейського масштабу:

      а) реалізм;    б) бароко;   в) класицизм?

       2. Які уявлення лежать в основі світогляду бароко:

           а) про людину як самоцінність;  б) про гармонійну особистість;

           в) про дисгармонійність світу;   г) про еволюційний розвиток ідеалів людства?

       3. Якою особистістю є типовий герой літератури бароко:

             а) гармонійною;   б) героїчною;  в) бунтівливою;  г) мрійливою?

      4. Який жанр є провідним у літературі класицизму:

             а) трагедія;  б) комедія;   в) драма;   г) роман?

      5.  Яка епоха є каноном для митців класицизму: 

            а) античність;  б) середньовіччя;  в) Відродження;  г) бароко?

      6.  Який жанр провідний у творчості Мольєра:

            а) трагедія;   б) комедія;  в) драма;  г) байка?

 

ІІІ рівень. (За кожну правильну відповідь – 1 бал)

  7. Установіть відповідність між жанрами та їх класифікацією у мистецтві класицизму:

                           1. Трагедія                                                      А. Піднесений

                           2. Комедія                                                       Б. Високий

                           3. Драма                                                          В. Середній

                                                                                                    Г. Низький

      8. Розташуйте в хронологічній послідовності події в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

           а) весілля Доранта та Дорімени;

           б) заняття пана Журдена з учителем філософії;

           в) новий костюм пана Журдена;

           г) позика грошей Доранту.

     9. Продовжіть речення. 

        Основним для багатьох класицистичних творів є конфлікт між …

ІV рівень.

10. Напишіть невелику творчу роботу на одну із тем (3 бали):

 1. Доведіть, що вірш Дж. Донна  «Щоб мучить мене…» є прикладом літературного бароко.
 2. Розкажіть про особливості літератури бароко в Україні.
 3. Доведіть, що метафора – «королева» літератури бароко.
 4. Чи застарів образ пана Журдена?
 5. Яку людину можна назвати шляхетною? (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»)
 6. Розкрийте зміст назви комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

 

 

 

 

Контрольна робота №5

Із літератури європейського бароко. Із літератури класицизму.

ІІ варіант

І-ІІ рівні. Укажіть правильну відповідь (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Яка тема вперше пролунала в мистецтві бароко?

  а) безпорадностіі людини перед грізною владою Бога;

  б) кошмару і жаху;

             в) висміювання недоліків людини;

             г) страшного фатуму, що переслідує людство?

       2.  Використання яких художніх засобів є характерним для літератури бароко:

              а) епітетів;    б) метафор;    в) уособлень;     г) порівнянь?

      3.   Хто є теоретиком класицизму:

             а) Мольєр;      б) Расін;          в) Буало;           г) Рішельє?

      4.   Яка якість людини є культовою в мистецтві класицизму:

             а) душа;          б) розум;         в) почуття ;       г) сила?

      5.   Які людські вади нещадно викриваються в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

            а) жадібність, скупість; 

            б) марнославство, претензії на аристократизм;

            в) лінощі, байдикування, дармоїдство;

            г) хитрість, крутійство, лукавство?

     6.   Закінчіть речення: «Постійні експерименти з театральною формою і технікою гри,  прагнення знайти свого читача сприяли тому, що Мольєр створив новий жанр, який  називається….»:

             а) висока комедія;              б) низька комедія; 

             в) комедія-фарс;                 г) комедія-балет.

 

ІІІ рівень. ( За кожну правильну відповідь – 1 бал)

      7.  Установіть відповідність між літературним напрямом та його характерними рисами:

          1. Пишний, барвистий стиль                                                    

          2. Орієнтація на античність                                                    А. Бароко

          3. Тяжіння до контрастів                                                        

          4. Складна метафоричність                                                     Б. Класицизм

          5.Нормативність мистецтва

          6. Схематизм літературних образів                            

     8.  Розташуйте в хронологічній послідовності події в п’єсі Мольєра «Міщанин-шляхтич»:

          а) урочистий обід, влаштований Журденом на честь маркізи Дорімени;

          б)  весілля Клеонта та дочки Журдена;

          в)   посвячення Журдена в «мамамуші»;

          г)  зустріч Журдена з учителями і кравцем.

     9.  Назвіть літературний термін, якому відповідає визначення: «Драматичний твір, у   якому  засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові  явища, у якому зображуються смішні життєві положення і характери».

ІV рівень.

10.  Напишіть невелику творчу роботу на одну із тем ( 3 бали):

 1.  Доведіть, що вірш Дж. Донна «Щоб мучить мене…» є прикладом літературного бароко.
 2. Розкажіть про особливості літератури бароко в Україні.
 3. Доведіть, що метафора – «королева» літератури бароко.
 4. Чи застарів образ пана Журдена?
 5. Яку людину можна назвати шляхетною? (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»)
 6. Розкрийте зміст назви комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №6

Література ХХ-ХХІ століття.

А.де Сент-Екзюпері. Річард Бах

І варіант

Тестові завдання. За кожну правильну відповідь 1-10 завдання – 0,5 б.

1.Художній символ – це…

   а) умовне означення якогось поняття іншим  на основі подібності;

   б) те саме, що алегорія;               в) фольклорний образ.

2. Філософську казку «Маленький принц»  Екзюпері написав:

    а) у пустелі Сахара;           б) у Франції;              в) у США

3. Виберіть відповідь словами самого Екзюпері:

    Дорослі, яким у дитинстві автор «Маленького принца» малював «слона в удаві», говорили, що це капелюх, тому що:

    а) рисунки були невдалі;       б) вони забули, що родом із дитинства;   

    в) трудна життєва дорога «висушила» їхню уяву.

4. Жива вода, яку шукають  пілот і маленький принц, це символ:

     а) безсмертя;         б) істини;         в) дружби.

5. Знайдіть помилкове твердження.

    Мораль філософської казки-притчі «Маленький принц»:

     а) життя дане людині, щоб прожити його з іншими людьми;

     б) і в дорослому житті треба пам’ятати, що ми родом із дитинства;

     в) де б ми не були, куди б не мандрували, всюди залишаємося трагічно самотніми.

6.  Змія у казці-притчі А. де Сент-Екзюпері символізує:

      а) фізичну смерть, за якою безсмертя душі;

      б) життєву мудрість;       в) хитрість і підступність.

7. Укажіть, яку літературу представляє Р. Бах:

      а) англійську;      б) канадську;      в) німецьку;     г) американську.

8. Визначте жанр твору «Чайка Джонатан Лівінгстон» Р. Баха:

    а) оповідання;          б) новела;           в) повість;           г) притча.

9. Укажіть назву місцевості, де за вироком Зграї опинялися Вигнанці (твір      Р.Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон»):

    а) Далекі Скелі;                  б) Коло Ганьби; 

    в) Неприступна Скеля;      г) Узбережжя Самотності.

10. На думку зграї, сенс життя

    а) незбагненний;                             б) полягає у пошуках їжі;

    в) полягає у нових відкриттях;      г) кожен із зграї визначає сам .

11. Напишіть, кому з героїв твору А.де Сент-екзюпері «Маленький принц» належать слова: «Узнати можна лише те, що приручиш… Людям уже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців. Але ж немає таких торговців, що продавали б приятелів, і тим-то люди не мають приятелів». Яка роль цього персонажу у творі? (1 бал)

12.Продовжіть речення. Доведіть, що твір Р.Баха можна означити цим терміном.

     Короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, зорієнтований здебільшого на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття – це…. (1,5 бали)

13.Складіть схему подорожі маленького принца на чужі планети.(1,5 бали)

15. Творче завдання. Дайте відповідь на одне із запитань. (3 бали)

 • Поясніть афоризм Екзюпері: «Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш»
 • Які факти біографії письменника А.де сент-Екзюпері відображені в казці «Маленький принц»?
 • Написати лист товаришу з аргументованими порадами прочитати твір Річарда Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон»
 • Чи легким є шлях людини до досконалості? (за твором Р. Баха «Чайка джонатан Лівінгстон»)

 

 

 

                                           Контрольна робота №6

Література ХХ-ХХІ століття.

А. де Сент-Екзюпері. Р. Бах

ІІ варіант

Тестові завдання.

1.Притча – це …

    а) алегоричне оповідання повчального змісту із яскравою мораллю;

    б) те саме, що байка;               в) те саме, що приказка.

2. Перший художній твір французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері:

     а) «Південний поштовий»;       б) «Нічний політ»;        в) «Планета людей»

3. Маленький принц у повісті Екзюпері – це …

    а) казковий герой;      б) добрий ангел;  

    в) частинка людської душі, яка висвітлює найбільш людяне.

4. Мотив смерті у казці-притчі зв’язаний із алегоричним образом:

     А) лиса;            б) змії;                             в) колодязя.

5. Знайдіть хибне твердження:

    «Своя» троянда маленькому принцу найдорожча, бо:

      а) найкрасивіша;      б) з нею він зв’язаний піклуванням і турботами;

      в) вона його любить, хоча не зізнається у цьому.

6. Простий секрет відкрив лис на Землі маленькому принцу:

      а) краса врятує смерть;          б) добре бачить тільки серце;        

      в) зігріває лише любов.

7. Продовжте твердження: «Повчальність твору «Чайка Джонатан Лівінгстон» дає змогу назвати його…»:

    а) думою;      б) казкою;     в) легендою;     г) байкою;      д) притчею.

8. Укажіть ім’я наставника Джонатана Лівінгстона у творі  Р. Баха:

    А) Салліван;   б)  Чіанг;   в) Флетчер Лінд;  г) Чарлз Роланд.

9. Укажіть, кого Р.Бах згадує в епіграфі-присвяті до твору «Чайка Джонатан Лівінгстон»:

     а) легендарного пілота Дж. Лівінгстона, ім’ям якого названо головного

         героя твору;

     б) усіх авіаторів, хто сміливо прямував до мрії, незважаючи на перешкоди;

     в) маленького принца – героя твору А. де Сент-Екзюпері;

     г) справжнього Джонатана-чайку, що живе в душі кожної людини.

10. Чіанг навчає Джонатана

       а) пересуватися у просторі й часі зі швидкістю думки;         

       б) вміти знаходити багато риби;         в) літати з високою швидкістю;   

       г) змиритися із законами .

11. Напишіть, кому з героїв твору Р.Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон» належать ці слова: « Чому ти не можеш поводитись, як усі? Оті низькі польоти – це забавка для пеліканів та альбатросів! Чому ти нічого не їси?» Яка роль цього персонажа у творі? (1 бал)

12. Продовжіть речення. Наведіть приклади з твору Р. Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон».

       Протиборство між характерами або обставинами в художньому творі; у структурі художнього твору він виступає як ідеологічно значуще зіставлення (опозиція) відповідних образів та ідей – це …. (1,5 бали)

13. Складіть схему про шлях Джонатана Лівінгстона до високої мети (1,5 бали)

14. Творче завдання. Дайте відповідь на одне із запитань. (3 бали)

 • Поясніть афоризм Екзюпері: «Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш»
 • Які факти біографії письменника А. де сент-Екзюпері відображені в казці «Маленький принц»?
 • Написати лист товаришу з аргументованими порадами прочитати твір Річарда Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон»
 • Чи легким є шлях людини до досконалості? (за твором Р. Баха «Чайка джонатан Лівінгстон»)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Відповіді  до тестових завдань

 

 

Контрольна робота №1 «Вступ. Священні книги людства»

І варіант

1)г;  2)в;  3)б; 4)б; 5) 1 а,г; 2в,д; 3 б,е;

6) а - художній образ; б – література;  в - трагедія.

ІІ варіант

1)б; 2)в; 3)в; 4) б; 5) 1б, 2в, 3а;

6) а – епос, б – лірика, в – літературний процес.

 

Контрольна робота №2 «Антична література»

І варіант

1)Б;  2)А;  3)Г;  4)В;  5)В;   6)Б.

7) 1в, 2д, 3а, 4б;      8) 1б,  2д,  3г, 4а.

9) трагедія

ІІ варіант

1)Б;  2)А;  3)Б;  4)Г;  5)В;  6)В.

7) 1в, 2  ,  3а,  4б;      8) 1а, 2г, 3в, 4д.

9) ода

 

Контрольна робота №3 «Середньовіччя як літературна доба»

І варіант

1.Італійські гуманісти на межі XV-XVI ст.

2. Газель.   3. Рубаї.

4. Це межа між світом природи і помешканням людини. Ганок – конфлікт, зіткнення «широкого світу» з «приватним світом»; моральних норм із почуттями; життєвих обставин із внутрішнім світом людини.

5. 1-в, 2-, 3-б, 4-а.

6. 1-б, 2- а, 3 - , 4-в.

7. 1 –б, 2 – г. 3 – а, 4 – в.

ІІ варіант

1.VXIV ст., епоха крайнощів. Людина або грішна, або свята, або хороша, або погана.

2. Рубаї. 3. Бейт.

4. Це тема війни і миру, долі людей. війна – це протиприродне явище. Поет оспівує мирне життя своєї Батьківщини, прагне повернути до нього своїх співвітчизників.

5. 1 – б, 2 - , 3 – а, 4 – в.

6. 1 – б, 2 – в, 3 - . 4 – а.

7. 1 –б, 2 – а, 3 – г, 4 – в.

 

Контрольна робота №4 «Злет людського духу в літературі доби Відродження»

І варіант

1)Відродження; 2) Італія;  3) в;  4)б;  5)в;  6)г;  7)а;  8)в;  9)б;  10)в;  11)в;   12)б

13) 1 –б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 –

14) сонет

ІІ варіант

1)в; 2) в; 3) б; 4) б; 5)в; 6) «Дон Кіхот»; 7) б;  8) а;  9) а;  10) а;  11) б;  12) в.

13) 1 – б, 2 – г, 3 – в, 4 – а, 5 -;

14) трагедія.

 

Контрольна робота № 5 «Із літератури європейського бароко. Із літератури класицизму»

І варіант

1)б;  2)в;  3)в;  4)а;  5)а;  6)б; 7) 1 –б, 2 – г, 3 – в;

8) 1б,2в, 3г, 4а;   9) розумом і серцем.

ІІ варіант

1)а;  2)б;  3)в;  4)б;  5)б;  6)а;  7) а – 1,3,4,  б – 2,5,6;

8) 1 – г, 2 – а, 3 – в, 4 – б;   9) комедія.

 

Контрольна робота №6 «Література ХХ-ХХІ століття. А. де Сент-Екзюпері. Р. Бах»

І варіант

1)а;  2)в;  3)б;  4)б;   5)в;  6)б;  7) г;  8) г;   9)г;  10) б;

11) Лис;   12) притча.

ІІ варіант

1)а;   2)а;   3)в;   4)б;   5)а;    6)б;   7)д;   8)б;   9)г;   10)а;

11) мати чайки Джонатана;    12) художній конфлікт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела

 

 1. Береза Б.З., Замойська М.Є. Зарубіжна література ( в завданнях і запитаннях). 8 клас. Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 68 с.
 2. Зарубіжна література. Книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків. 8 клас 12-річної школи / І.В.Юсипович, К.Н. Баліна, О.В. Каєнко та ін. – К.: Грамота, 2008. – 448 с.
 3. Зарубіжна література за новою програмою: 9 клас: 1 семестр/ упоряд. Н. Жданова, І. Жеміоніс. – К.: Шк. Світ, 2009. – 128 с.
 4. Зарубіжна література: Тести. 5 – 12 класи: посіб./ Авт.-укл.: О.М. Ніколаєнко. О.В. Орлова, Т.М. Конєва. – К.: Академія, 2007. – 352 с.
 5. Зарубіжна література: Уроки. 8 клас/ за заг. ред. О. Бондаренко, О.Чмигової. – Київ: «Вид. дім «Перше вересня», 2016. - 236 с.
 6. Зіневич Л. С., Деменюк Л.О. Зарубіжна література (в завданнях і запитаннях). 9 клас. – Тернопіль: СМП «Астон», 2001. – 64 с.
 7. Кисельова Н.В. Зарубіжна література. Завдання для тематичного оцінювання. 9 клас. – Х.: Країна мрій, 2007. – 80 с.
 8. Куцевол О. М. Зарубіжна література. 9 клас. Розгорнуте планування уроків. – К.: Ленвіт, 2002. – 144 с.
 9. Куцінко О.Г. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 368 с.
 10. Світова література. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 2015/ Ф.М. Штейнбук, К.В. Таранік-Ткачук, О.О. Гузь, І.П. Дворницька. – К.: Грамота, 2014. – 256 с.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Євсеєва Тетяна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кос Александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кучеренко Наталія Сергіївна
  Дуже добре викладений матеріал. Величезний труд автора і велика подяка Вам за цей матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
31 травня 2020
Переглядів
10489
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку