Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "Координатна пряма. Шкала"

Про матеріал


Тема уроку: Координатний промінь. Шкала.

Мета уроку:

 • -Навчальна - Сформувати в учнів поняття про координатний промінь, ознайомити з означенням координати точки, і шкалою. Формувати вміння та навички порівнювати натуральні числа за допомогою координатного променя, будувати точки із заданими координатами, читати показання на шкалі, робити математичні записи і висновки.
 • -Розвиваюча -Розвивати yважність, окомір.
 • -Виховна - Виховувати зацікавленість предметом, культуру мовлення

Епіграф: «Заняття геометрією непомітно приводить людський розум до винаходів»

Дені Дідро (Французький філософ)

Перегляд файлу

1

 

 Тема уроку: Координатний промінь. Шкала.

Мета уроку:

 • Навчальна - Сформувати в учнів поняття про координатний промінь, ознайомити з означенням координати точки, і шкалою. Формувати вміння та навички порівнювати натуральні числа за допомогою координатного променя,  будувати точки із заданими координатами, читати  показання на шкалі, робити математичні записи і  висновки.
 • Розвиваюча -Розвивати yважність, окомір.
 • Виховна - Виховувати зацікавленість предметом, культуру мовлення

 

     Епіграф: «Заняття геометрією непомітно приводить людський розум  до винаходів»

                                                                             Дені Дідро (Французький філософ)

 

Хід уроку

 1.               Привітання, перевірка готовності до yрокy

Дзвоник всім нам дав наказ —

До роботи швидше, клас.

Попрацюєм всі старанно,

          Щоб пройшов Урок немарно.

 

 1.               Перевірка  домашнього завдання

 

 586.  Накресли промінь з початком у точці A. Відклади на ньому від точки A один за одним чотири відрізки по 2 см кожний.

588.  Накресли пряму, познач на ній три точки. Виміряй довжини всіх утворених відрізків.

561. Накресли відрізок AB = 8 см. Познач на ньому точку C таку, що AC = CB.

 

 1. Актуалізація опорних знань

Експрес   опитування.

 1. Назвіть найпростішу геометричну фігурy. Точка
 2. Що отримаємо, коли з’єднаємо дві точки лінією? Відрізок
 3. Скількома відрізками можна сполучити точки M і N ?

Відповідь . Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком.

 1. Які одиниці довжини ви знаєте ?

Відповідь. мм, см, дм, м, км.

 1. Скільки метрів в кілометрі?

Відповідь. 1000 м.

 1. Скільки сантиметрів у дециметрі?

Відповідь. 10 см.

 1. Чи має пряма початок і кінець?

Відповідь. Пряма не має початку і кінця.

 1. Що дає уявлення про площину?

Відповідь. Уявленння про  частину площини дає , наприклад, поверхня стола, шибки, стелі, якщо уявити, що вони необмежено  продовжені.

 1. Назвати геометричні фігури.

Відповідь. Точка, відрізок, промінь, пряма, площина.

 

 1. Розв’язування задач. (yсно)

Вчитель.  Для того, щоб ви відчули впевненість у своїх силах, ми застосуємо повторений матеріал на практиці.

 1. Чи перетинаються зображені на рисунку 3:
 1. пряма MN і відрізок  AR;
 2.     промінь OT і відрізок AR;
 3.     промінь OT і пряма MN?

 

 

 

 

 

Відповідь. 1)  перетинаються;      2)  ні;       3)  перетинаються.

 1. Відомо, що RT = 124 м, а відрізок TK у 4 рази менший від відрізка RT.

 Знайти довжину відрізка R K.

 

 

 1. Мотивація.

Сьогодні на yроці ми продовжимо працювати з геометричними фігурами.

Послухайте вірш

Серед променів звичайних особливий промінь є

Місце вказує він числам: «Це твоє, а це твоє»

Променя цього початок грає особливу роль

І йому відповідає особливе число – нуль.

     Є й відрізок особливий. Він для променя важливий

     Відтепер вам буде звичний. Цей відрізок одиничний

Промінь зліва йде на право. Слід з нуля нам починати

І робити гідну справy. Місця числам визначати

     Якщо правила ти знаєш

     Числа швидко порівняєш

     Більше те, яке праворуч

     Менше те, яке ліворуч

Саме з таким променем сьогодні ми ознайомимося.

 

                                   21 листопада

                                   Класна робота

                        «Координатний промінь і шкала»

 

 1. Первинне сприймання нового матеріалу.  

Робота з підручником ст. 131                               

Поставте точкy О. Накресліть промінь OX  горизонтально вправо від точки  O  і запишемо біля його початку число 0 . Виберемо будь-який відрізок AB, довжину якого візьмемо за одиницю. Такий відрізок називається одиничним відрізком.

 

 

 

 

 Відкладемо  від початку променя відрізок OK, що дорівнює одиничному відрізку.  Проти  K запишемо  число 1. Кажуть, що точка K відповідає  числу 1, або число 1 зображено точкою K. Коротко це записують так: K(1). Число 1 називають координатою точки  K.

Щоб зобразити на промені число 2, треба відкласти  від  початку променя одним за одним два одиничних відрізки, число 3 три одиничних відрізка і т. д. Таким чином , кожному натуральному числу і числу 0 відповідає одна певна точка променя OX.  Дістали координатний промінь. Точка О, що відповідає початку координатного променя, називається точкою відліку.

Числа, які відповідають точкам координатного променя називають координатами.

Якщо точка L на промені відповідає числу 6 , то довжина відрізка OL дорівнює 6 одиницям.

Координатний промінь дає змогу порівнювати натуральні числа. Якщо координатний промінь спрямований зліва направо, то з двох натуральних чисел більшому відповідає точка, яка лежить праворуч, а меншому ліворуч.

Приклад. 2, оскільки точка K(1) лежить ліворуч від точки  L(6) .

Довжини відрізків вимірюють лінійкою з великими і малими поділкам.

 Систему поділок разом з відповідними числами називають шкалою.

Шкали бувають не лише на лінійках, вони можуть бути різної форми.

Наприклад, координатний промінь, лінійка, кімнатний термометр приклади прямолінійних шкал.

Шкали годинника, спідометра криволінійні.

Щоб прочитати показання на шкалі, треба знати ціну поділки.

 

  C:\Users\ил\Desktop\Урок 5 клас\Спидометр.jpg

Що

Рис  6.

На шкалі спідометра між числами 20 і 40 десять поділок. Тому ціна однієї поділки (4020): 10 = 2.

5. Осмислення  матеріалу і застосування практичних дій.

Початковий рівень. № 606

Яким числам відповідають точки  A, B, C і D на координатному промені (рис. 7 і рис. 8)?

 

 

 

 

Відповідь. A (2),   B(4),   C(5) ,  D(0).

 

Відповідь. A (3), B (1), A (3), D (6), C (8).

 

 

 

Середній рівень.

№ 609.  Яким числам відповідають точки     на рисунку 9 ?

 

 

 

 

 

Відповідь.  К(10), N(50), Q(100), M(130).

№ 611. Познач на координатному промені  точки  A(3),  B(7),  C(2),  T(10).

 

 

 

 

 

Достатній рівень.

№ 623. Між числами 40 і 60 на шкалі є 4 поділки. Знайти  ціну поділки цієї шкали.

Відповідь. 5.

№ 625. Накресли координатний промінь і познач на ньому всі натуральні числа, які: 1) менші від 8;          2) менші від 10 і більші за 5.

 

 

 

 

Відповідь. 1) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.                           2) 6, 7, 8, 9.

 

Вчитель.  Щоб кожний учень сказав, що досяг успіху, потрібно самостійно попрацювати.

 1. Самостійна робота (корекція, обговорення, робота в парах).

Варіант 1.

Середній рівень.

№ 619. Яка з двох точок на координатному промені розміщена  зліва від іншої: та, що відповідає числу 108, чи та, що числу 119?

Відповідь. 108.

Достатній рівень.

№ 628. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4см. На ньому позначено точки  M(37) і  N(40).  Яка довжина відрізка  MN?

Розвязання. Між точками  M і N міститься 3 відрізка по 4 см. Довжина відрізка  M N становить 4 3 = 12 (см).

Відповідь. 12 см.

Варіант 2.

Середній рівень.

№ 620. Яка з двох точок на координатному промені розміщена справа від іншої: та, що відповідає числу 987, чи та, що числу 992?

Відповідь. 992.

Достатній рівень.

629.

На координатному промені позначено точки A(42) і B(56). Довжина відрізка  AB дорівнює 7 см. Знайти довжину одиничного відрізка цього променя.

Розв’язання. Між точками A і B міститься 14 відрізків. Довжина  відрізка AB = 7 см. Переведемо 7 см у міліметри. Тоді 70 : 14 = 5 (мм).

Відповідь. 5 мм.

 

7. Підсумок уроку.

1. На сьогоднішньому уроці  повторили, що таке пряма, промінь, відрізок, площина.

2. Вивчили, що таке координатний промінь, шкала.

3. Розв’язали ряд практичних задач.

4. Застосували набуті знання в стандартних і нестандартних ситуаціях

5. Робили висновки.

Ми переконалися, що дійсно координатний промінь дає змогу порівнювати натуральні числа, дізналися, що кожному натуральному числу і числу 0 відповідає одна певна точка променя ОХ.

Дізналися, що таке шкала, що шкали бувають не лише на лінійках, вони можуть бути різної форми. Щоб прочитати показання на шкалі, треба знати ціну поділки.

 

 1. . Домашнє завдання.

Повторити § 16, § 17 (за підр. Істер) .

Вивчити  §18.

Розв’язати : №610; № 612; середній рівень

                     № 624; № 629 – достатній і високий рівень

9. Оцінювання

10. Корекційна хвилинка. - Ми досягли бажаного і я бачу радість на ваших обличчях ( на партах  - картки, учні   домальовують обличчя і демонструють свій настрій).

 

 

 

 

                                  або                  або

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Палій Олена Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
3349
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку