Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті). Лабораторне дослідження №4. Будова кореня.

Про матеріал
Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті). Лабораторне дослідження №4. Будова кореня.
Перегляд файлу

Урок 31

Тема. Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення у ґрунті). Лабораторне дослідження 4. Будова кореня.

Мета:

Освітня: ознайомити учнів з основними функціями кореня та особли- и<х іями його будови, значенням кореня для життєдіяльності рослин.

Розвиваюча: розвивати навички спостереження, вміння робити вис- н» піки та використовувати раніше вивчений матеріал формувати вміння і навички роботи з підручником.

Виховна: виховувати розуміння взаємопов'язаності всіх процесів, що підсуваються на планеті із життєдіяльністю живих організмів, виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку. Комбінований.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

а) словесний: пояснення, розповідь, бесіда.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

в) репродуктивний: прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

Міжпредметні зв’язки: природознавство.

Матеріали та обладнання: плакати або слайди презентації із зображенням будови кореня та його основних функцій, схеми механізму поглинання води коренями та транспорту речовин в коренях рослин.

Основні поняття та терміни: корінь, зони кореня, кореневий чохлик, зона росту, всисна зона, провідна зона, кореневі волоски, поглинання води, укріплення в ґрунті, запасання речовин.

СТРУКТУРА УРОКУ
Організаційний етап ……………………………………………………….. 2 хв
Перевірка домашнього завдання…………………………………………….. 8 хв
Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності .. 3 хв
Вивчення нового матеріалу ……………… 22 хв
Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів ……………. 7 хв
Підведення підсумків уроку ……………… 2 хв
Домашнє завдання …………………………………………………………. 1хв.

 

Девіз уроку: «Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам 'ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.»

 

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Привітання.

Перш ніж ми почнемо проводити урок, давайте повторимо правила, яких нам потрібно дотримуватися на уроці і які вам уже давно відомі:

 1.                    Уважно слухати.
 2.                    Не перебивати.
 3.                    Правило піднятої руки, або не викрикувати.
 4.                    Аналізувати.
 5.                    Зосереджуватись.
 6.                    Допомагати один одному.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Метод «Мікрофон»

 •      Що таке тканина?
 •      Які існують види тканин у рослин?
 •      Які особливості мають покривні тканини?
 •      Що таке орган?
 •      Чим відрізняються між собою вегетативні і генеративні органи?

 

Розробки уроків до теми “Будова та життєдіяльність рослин” для 7 кл.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (протягом уроку).

IV. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне запитання.

- У пустелях денна температура піднімається до 80 градусів, у ночі бувають приморозки, грунт сухий і сольовий. Який орган рослини допомагає вижити за таких умов?

V. Пояснення нового навчального матеріалу

План

1. Зовнішня будова кореня.

2. Типи кореневих систем.

3. Видозміни кореня.

Корінь — вегетативний орган з необмеженим ростом, який за­безпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів жит­тєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження.

Сукупність усіх цих коренів (головного, бічних та додаткових) утворює кореневу систему. За формою розрізняють два типи корене­вих систем: стрижневу і мичкувату. Стрижнева має добре виражений головний корінь, який займає в ґрунті вертикальне положення; від нього відходять бічні корені, що розміщуються в ґрунті радіально.

На поздовжньому розрізі головні, додаткові й бічні корені мають подібну будову і в них можна виділити такі зони: зона росту з коре­невим чохликом, зона розтягування (власне росту) і початок дифе­ренціації клітин, всисна і провідна зони.

Зони кореня:

Кореневий чохлик, клітини чохлика виконують захисну функ­цію, вони пошкоджуються, відмирають, злущуються і на їхньо­му місці утворюються нові клітини.

 • Зона поділу — довжина 2-3 мм, їхні клітини активно діляться (твірна тканина).
 • Зона росту (розтягування) — клітини ростуть, збільшуються в довжину і стають циліндричними, у них з'являються великі вакуолі. Сукупний ріст цієї зони створює силу, завдяки якій корінь заглиблюється в ґрунт. Довжина — декілька міліметрів.
 • Зона всмоктування (вона характеризується наявністю коре­невих волосків. Кореневий волосок — це видозмінений одно­клітинний виріст з шкіри, кореня. Має оболонку, цитоплазму, ядро, лейкопласти, вакуолі з клітинним соком. Кореневі волос­ки живуть 10-20 днів. У сухому ґрунті кореневі волоски роз­виваються інтенсивніше, ніж у вологому. У водяних рослин кореневих волосків не буває. У деяких рослин роль кореневих волосків виконує грибниця гриба, з яким вони вступають у сим­біоз.
 • Провідна зона — це зона бічних коренів, у цій зоні створюються провідні судини і бічні корені.

Фізкультхвилинка

І направо, і наліво,

Щоб нічого не боліло.

Один і два, три і чотири —

Набираємося сили.

Нахилились, повернулись,

До товариша всміхнулись.

 

Видозміни коренів та функції, які вони виконують:

 • Коренеплоди — накопичують поживні речовини в головному корені (буряк, морква).
 • Кореневі бульби — відкладають поживні речовини в бічних ко­ренях (жоржина).
 • Повітряні корені — вбирають воду з повітря (орхідеї).
 • Дихальні корені — забезпечують дихання в болотних рослин (мангрові).
 • Ходульні корені — утримують рослину (кукурудза, баньян).
 • Корені-присоски — добувають органічні речовини із рослини- хазяїна у паразитичних рослин (повитиця).
 • Корені-причіпки — закріплюють рослину на якомусь субстраті (плющ).

 

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема. Будова кореня

Мета: ознайомитися з будовою кореня, встановити основні функції його зон.

Обладнання та матеріали: плакати із зображен­ням будови кореня та його основних функцій, постійні мікропрепарати  перерізом кореня, мікроскоп, зошит, підручник.

Хід дослідження

 1. Розглянути повздовжній переріз кореня за допомогою мікроско­пу (за наявності), ознайомитися із плакатами або слайдами пре­зентації, на яких продемонстровано будову кореня.
 2. Замалювати схему будови кореня в зошиті. Указати на ній зони кореня.

3. Знайти зону поділу, прикриту кореневим чохликом, зону росту, всисну і провідну зони.

4. Скласти таблицю, у якій вказати зони кореня з особливостями їхньої будови та функції, які вони виконують.

5. Зробити висновок, у якому вказати, як пов'язана будова зон ко­реня із функціями, які вони виконують.

VI. Узагальнення знань.

Робота зі схемою

Розробки уроків до теми “Будова та життєдіяльність рослин” для 7 кл.

VII. Підведення підсумків уроку.

- Що сподобалось на уроці? Що залишилось незрозумілим? Чому навчилися? Аргументація оцінок.

VIII. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника по темі §      (конспект уроку).

2. Cловник.

3. Скласти кросворд на тему «Корінь».

docx
Додано
8 листопада 2022
Переглядів
2604
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку