7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Контрольна робота з теми "Метали"

Про матеріал

Контрольна робота з теми "Метали та їх властивості" в трьох варіантах, яка включає тестові завдання, задачі, перетворення і хімічні реакції,що дає можливість перевірити знання з даної теми.

Перегляд файлу

Варіант І

1.Визначте ряд лужних металів:

а)Cu, Na, Li     б)Na, K ,Fr    в)Cs ,Ag ,Li     г)K, Cu ,Fr

2. Під час хімічної реакції метали:

а) віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня;

б) приєднують електрони зовнішнього енергетичного рівня;

в) не змінюють зовнішній енергетичний рівень.

3. Електроліз переважно використовують для одержання:

а) малоактивних металів;

б) найбільш активних металів;

в) металів, що в ряді активності розташовуються після водню.

4. Найбільшу електро- й теплопровідність має метал:

а) Са; б) Al; в) Ag.

5. Укажіть окисник у реакції:

а) Са;

б) H 2O;

в) H2.

6. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3→Fe2(SO4)3

Перше рівняння розберіть як ОВР, друге і третє запишіть у молекулярно-йонній формі.

7. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Na2 O + H2 O

б) Zn(OH)2

в) Mg + HCl

8. Розв’язати задачу.

 Унаслідок взаємодії лужного металу масою 2,76 г з надлишком води виділився газ об’ємом 1,344 л (н. у.). Визначте метал.

9. Розв’язати задачу.

 Магній гідроксид масою 87 г взаємодіє з хлоридною кислотою. Укажіть масу утвореної солі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІ

1.Визначте ряд лужноземельних металів:

 а)Be ,Zn ,Sr    б)Ca ,Cd ,Mg     в)Mg ,Ca, Ba      г)Ca, Zn, Sr

2. Метали реагують з розчином солі, якщо:

а) до складу солі входить більш активний метал;       

б) до складу солі входить метал такої ж активності;

в) метал-реагент активніший за той, що входить до складу солі.

3. Сплави складаються:

а) тільки з металів;

б) з металів і неметалів;

в) тільки з неметалів.

4. Найвищу твердість мають метали:

а) Cu, Fe; б) Cr, Ti; в) Cr, W.

5. Укажіть відновник у реакції:

а) Al;    

б) H+ ;

в) H2.

6. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

в) Ba Ba(OH)2 Cu(OH)2 CuO CuCl2 CuSO4 BaSO4

Перше рівняння розберіть як ОВР, друге і третє запишіть у молекулярно-йонній формі.

7. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Ва + H2 SO4

б) CaCO3

в) Al + S

8. Розв’язати задачу.

 На двовалентний метал масою 6 г подіяли водяною парою, унаслідок чого виділився газ об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте метал.

9. Розв’язати задачу.

У розчин купрум(ІІ) сульфату, що містить 32 г солі занурили залізну пластинку. Обчисліть масу утвореного чистого металу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ

1.Визначте ряд  металів родини заліза:

а) Fe, Co, Ni     б) Fe, Ru, Os      в) Cr, Mn ,Fe     г) Fe, Kr ,Ru

 

2. З водою за звичайних умов реагують метали:

а) побічних підгруп I–III груп; б) головних підгруп I–II груп;

в) побічної підгрупи VIII групи.

3. Для вповільнення корозії використовують:

а) покриття активного металу менш активним;

б) покриття неметалу металом;

в) покриття металу іншим металом з такою ж активністю.

4. До легких металів належать:

а) Li, Na, Al;   б) Fe, Cu, Ag;   в) Zn, Pb, Au

5. Укажіть відновник у реакції:

а) Fe3+ ;

б) Br2;

в) Fe.

6. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

б) Al2 O3 Al(NO3 )3 Al(OH)3 Al2 O3 K3 AlO3 KCl AgCl

Друге рівняння запишіть у молекулярно-йонній формі.

7. Допишіть рівняння хімічних реакцій:

а) Ba(OH)2 + HI

б) MgO + HNO3

в) Ca(OH)2 + CO2

 

8. Розв’язати задачу.

 На одновалентний метал масою 5,85 г подіяли надлишком води. Виділився газ об’ємом 1,68 л (н. у.). Визначте метал.

9. Розв’язати задачу.

 На кальцій карбонат кількістю речовини 0,5 моль подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду (н. у.), що утвориться в результаті реакції.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
26 березня
Переглядів
85
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку