Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої компетентності учнів

Про матеріал

Ця стаття допоможе учителям у роботі з учнями. За допомогою цієї технології створюються такі умови для розвитку і формування особистості людини, яка буде здатна реалізовувати свої можливості, самостійно приймати рішення в різних життєвих ситуаціях.

Перегляд файлу

Коучинг як ефективна технологія формування

самоосвітньої компетентності учнів

 

                                                                        Краща людина та, яка більше за

                                                                        все намагається удосконалюватись,

                                                                        і найщасливіший той, хто всього

                                                                        сильніше почуває, що він дійсно

                                                                        самовдосконалюється.

                                                                                                                        Сократ   

               Одним із напрямів сучасної освіти є оновлення педагогічного процесу, внесення змін у традиційну систему за допомогою ефективних технологій. Тому коучинг зацікавив українських педагогів, як одна із ефективних технологій.

               За допомогою цієї технології створюються такі умови для розвитку і формування особистості людини, яка буде здатна реалізовувати свої можливості, самостійно приймати рішення в різних життєвих ситуаціях.

     Коучинг означає наставляти, надихати, тренувати. Завдання тренера-коучера – допомогти людині розвиватися і бути готовою до змін.

     Розрізняють декілька видів коучингу: індивідуальний, груповий, командний, кар’єрний, корпоративний, бізнес - коучинг, лайф - коучинг, коучинг конфліктів. Незважаючи на різновиди, коучинг дозволяє подивитися на себе з іншого боку, оцінити ситуацію, що склалася, знайти різні способи вирішення проблеми, навчитися контролювати свої дії та активно співпрацювати з іншими [3].

     Формування умінь самостійного пізнавального пошуку за допомогою коуч - підходу на окремих заняттях полягає у серіях продуманих запитань для визначення цілей завдань заняття, запитаннях щодо застосування нового матеріалу на практиці.

Перенесений у навчальне середовище, коучинг забезпечує набір методик для формування важливих самоосвітніх умінь особистості, а саме: виокремлення, аналізу, подолання труднощів і проблем, які виникатимуть у процесі навчання; ефективного спілкування та навчанні в колективі, групі, соціальних мережах; умінь самоаналізу та самомотивації [2].

Основне завдання коуча - підтримувати в учнів упевненість у своїх силах, сформувати у них адекватну самооцінку. Віра учнів в свої можливості, ступінь їх усвідомлення сприяють високій навчально-пізнавальної мотивації і формування відповідальності за своє навчання.

Коучинг може вважатися здійсненим тільки в тому випадку, якщо учень приходить до щирого усвідомлення необхідності навчальної

діяльності для досягнення своїх особистих цілей. Завдання коуча - допомогти йому прийти до цього усвідомлення. Як пишуть Е. Парслоу і М. Рей, «ви не можете нікого нічому навчити, перш ніж людина сама цього не захоче. «Ви можете привести коня на водопій, але не в ваших силах змусити її пити! »

Дуже важливо, щоб учень в спільній роботі з коучем зміг визначити свої особисті цілі, прийти до розуміння того, для чого йому необхідна навчальна діяльність [2].

Визначення цілей, до яких учень буде прагнути, дуже серйозна задача. Багатьом учням середньої школи важко побачити зв'язок свого майбутнього з сьогоднішнім днем. Ближче до випускних класах кожен учень вже замислюється про свої цінності і про те, чого він хоче досягти в своєму житті відповідно до них, але часто він всіляко уникає рухатися в напрямку цих цілей, ставити їх і підпорядковувати їм своє життя. Ця необов'язковість, в свою чергу, призводить до зниження його самооцінки і самоповаги. Тому необхідна спеціальна робота з учнями, навчаючи їх цілепокладанню, плануванню і навичкам досягнення поставлених цілей, тобто саме те, що вміє професійно

робити вчитель-коуч.

Особливу увагу при проведенні коучингу в старшому шкільному віці слід приділяти визначенню приватних цілей (проміжних результатів) і складання плану їх досягнення. Коуч разом з учнем повинен здійснювати постійний моніторинг процесу досягнення проміжних цілей і оцінку досягнутого, яка проводиться після кожного етапу. На цій стадії учень повинен знайти для себе відповіді на наступні ключові питання:

«Чи досягнуто поставлені цілі?»;

«Які зміни були внесені в плани і чому? »;

« Чому навчив даний досвід? »;

«Що я зроблю тепер по-іншому?».

В результаті учень повинен розглядати свої помилки і невдачі не як програш або провал, а як цінний досвід, який дозволить більш ефективно просуватися вперед.

Навчальна діяльність буде ефективною лише в тому випадку, коли учень прийме на себе відповідальність за її результати. Корисним тут є спільне з коучем планування процесу досягнення мети і складання його плану. В цей план повинні бути включені відповіді на основні питання коучингу:

  •              Що саме мені необхідно досягти?
  •              Як це конкретно буде виглядати?
  •              Навіщо мені це потрібно?
  •              Як я дізнаюся про те, що досяг бажаного?
  •              Коли я готовий почати цей процес?
  •              Коли цей процес завершиться?
  •              Що конкретно мені слід робити?
  •              Які можливі перешкоди на моєму шляху?

 

Чому реалізацію коучингового підходу в навчанні школярів можна вважати освітньою технологією? Та тому, що він відповідає існуючим визначеням освітньої технології і має всі властиві її компоненти. О.Б. Єпішева трактує освітню технологію як продуману у всіх деталях модель спільної навчальної та педагогічної діяльності з проектування, організації та проведенню навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя, яка передбачає реалізацію ідеї повної керованості навчальним процесом [1].

Модель процесу коучинг складається з декількох чітко визначених етапів:

1. Постановка мети і усвідомлення її реальності.

2. Аналіз необхідних складових успіху.

3. Аналіз наявних можливостей.

4. Визначення шляхів досягнення мети, вибір стратегії.

5. Моніторинг досягнення мети і аналіз результатів.

Для кожного з цих етапів в арсеналі професійного коуча є відповідний набір інструментів і технік, з яких він підбирає найоптимальнішу комбінацію для кожного конкретного учня і кожного конкретного випадку.

Перший і все визначальний крок на цьому шляху, в якому учням може допомогти коуч: усвідомити їх особисту потребу в навчанні. В результаті

цієї роботи учень повинен розпрощатися з ілюзіями щодо того, що його навчання і досягнення цілей (наприклад, успішне закінчення школи та підготовка до вступу до вузу) - це турбота школи і вчителя. Йому необхідно чітко усвідомити, що навчання і розвиток є, перш за все, його особистими завданнями.

На цьому шляху йому допоможе спільна робота з коучем, який буде надавати дієву допомогу, підтримку, ділитися досвідом: буде формувати своєрідну підтримуючу середу (для успішного досягнення цілей, учневі також необхідна підтримка і визнання його успіхів з боку всього класу, колективу вчителів та батьків, що теж є результатом комплексної роботи з учителем-коучем).

Таким чином, важливими умовами формування особистості виховання у процесі застосування технології коучингу є професійна компетентність викладача і свідоме, мотивоване, відповідальне ставлення учнів. Ця особистісно-орієнтовна технологія сприяє формуванню самоосвітньої компетентності особистості, оскільки тренує здатність ефективно діяти і навчатися, усвідомлювати відповідальність, розвиває навички самостійної пізнавальної діяльності.

 

Література

1. Гулчевська Н.А. / Коучинговий підхід у навчанні старшокласників як технологія реалізації сучасної освіти/ Н.А.Гулчевська – [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://gulchevskaya.ru/wpcontent/uploads/2012/11/coaching

_pyrkov.pdf

2. Комар О.А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх вчителів початкової школи до застосування інтерактивної технології/ О. А. Комар – Умань: 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/393/2/zastosyvania_interakt.

3. Хмельницька О.С. Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу/ О.С. Хмельницька- [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/71.pdf

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
5 травня 2018
Переглядів
1048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку