28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

КП на 2019-2020 р. (за підручником Й.Я.Ривкінда)

Про матеріал
Навчальна програма: Інформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804. Навчальний підручник: Ривкінд Й.Я. Інформатика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Вид-во «Генеза», 2016.
Перегляд файлу

Інформатика, 8 клас

(2 години на тиждень, усього 70 год)

Навчальна програма: Інформатика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Навчальний підручник: Ривкінд Й.Я. Інформатика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Вид-во «Генеза», 2016.

№ уроку

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення (6 год)

 1.  

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Кодування символів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

 

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 2. Опрацювання текстових даних (8 год)

 1.  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Практична робота 3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Практична робота 4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 3. Створення та публікація веб-ресурсів (11 год)

 1.  

Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота. 5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (7 год)

 1.  

Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

 

 

 

Тематичне оцінювання

І семестр

Тема 5. Алгоритми та програми (29 год)

 1.  

Інструктаж з БЖД. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Створення програми з кнопками та написами. Тематичне оцінювання.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Поле, його властивості.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Величини (змінні і константи), їхні властивості.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Налагодження програм.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Налагодження готової програми.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Цикл з післяумовою.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

 

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 6. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів (9 год)

 1.  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 

 

 1.  

Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 1.  

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

 

II семестр

РІЧНА

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 8 клас, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
1003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку