Краєзнавчий урок « Полтавщина – наша Батьківщина »

Про матеріал

Краєзнавчий урок «Полтавщина – наша Батьківщина »

Мета:

Навчальна - забезпечити в ході уроку засвоєння учнями теми

«The Symbolsof Poltava region and village of Velykoseletske».

  • -ознайомити учнів з гербом та прапором міста Полтави та села Великоселецького

-поглибити знання учнів про селоВеликоселецьке.

Пізнавальна - розвивати інтерес до історії, природи і особливостей

- рідного краю, формувати знання з теми через роботу з лексичним

матеріалом на англiйськiй мовi;

- розширити знання про природу Оржицького краю.

Розвиваюча - сприяти розвитку навичок усного мовлення та писемного мовлення, перекладу через серію вправ; готовності до комунікації; розвивати пам'ять, мислення через постановку проблемних завдань,

- розвивати пізнавальні інтереси, прагнення до вивчення іноземної мови.

Виховна - створити умови для виховання патріотизму, сприяти вихованню почуття гордості за своє рідне місто, край, країну;

-виховувати патріотів рідної держави, повагу до символів мiста та

краю, де вони проживають ;

- формувати національну свідомість школярів.

Перегляд файлу

Краєзнавчий  урок «  Полтавщина – наша Батьківщина  »

 

Мета:                 

          Навчальна - забезпечити в ході уроку засвоєння учнями теми      

       «The Symbols   of Poltava region and village of  Velykoseletske».

  • ознайомити  учнів з гербом та прапором міста Полтави та села  Великоселецького
  • поглибити  знання  учнів  про село  Великоселецьке.

          Пізнавальна - розвивати інтерес до історії, природи і особливостей

          -  рідного краю, формувати знання з теми через роботу з лексичним   

           матеріалом на англiйськiй мовi;

          -  розширити знання про природу Оржицького краю.

Розвиваюча - сприяти розвитку навичок усного мовлення та писемного мовлення, перекладу через серію вправ; готовності до комунікації; розвивати пам'ять, мислення через постановку проблемних завдань,

- розвивати  пізнавальні  інтереси, прагнення до вивчення іноземної мови.

Виховна - створити умови для виховання патріотизму, сприяти вихованню почуття гордості за своє  рідне місто, край, країну;

 иховувати  патріотів  рідної  держави,  повагу  до символів мiста та 

  краю,   де вони проживають ;

- формувати  національну  свідомість  школярів.

Обладнання:  вислови  про Батьківщину, область, презентація, ілюстрації із зображенням герба та прапора Великоселецького та Полтавської області, епіграф,  словники, карта Полтавської  областi, мультимедійний проектор для демонстрації презентацiї.

     На  дошці  плакати  з  висловами та прислiв’ями про  батьківщину:

 

 

“East  or  West, home is best”        

                                                            an English proverb

“There is no place like home”       

                                                             an English proverb

“ Grow  up,  child,  and  remember :  your  Motherland  is  the  best  land.”

                                                                                    Dmytro  Pavlychko

 

Home is home though it be never so homely.          an English proverb

The wider we roam, the welcomer home.                 an English proverb

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

Teacher: Good morning! Sit down, please!

A bell was rang already,                     

It called us to a lesson.

To know more be ready,

About Poltava region.

Пролунав уже дзвінок,

Він покликав на урок.

На уроці не куняйте,

 Полтавщину всі  вивчайте.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Вступне слово вчителя:

We live and study in the Poltava region. Poltava is the spiritual capital of Ukraine, one of the oldest and greenest cities of the country, famous historical and cultural attractions. Poltava contributed to glorious traditions, cares about the beauty of the present, rejuvenated, optimistic about the future. Poltava - the glorious land, our native land. The edge is near and dear to each of us. After all, here we grow, learn, study the history of our native land, and therefore learn to grow true citizens of their country. A famous Ukrainian writer Grigoriy Skovoroda said: "Know your land, yourself, your family and you will see your path in life."

 

 Ми живемо і вчимося на  Полтавщині. Полтавщина – духовна столиця України, одне з найдавніших і найзеленіших міст нашої держави, відоме історичними й культурними пам’ятками.  Полтава примножує славні традиції, дбає про красу теперішню, омолоджується, з оптимізмом крокує в майбутнє.Полтавщина- славна земля, рідний наш край.  Край близький і дорогий кожному з нас. Адже тут ми зростаємо, мужніємо, навчаємось, вивчаємо історію рідного краю, а тому вчимося зростати справжніми громадянами своєї країни. Видатний український письменник Григорій Сковорода сказав: «Пізнай свій край, себе, свій рід – і ти побачиш свій шлях у житті».

III. Робота над темою уроку.

Ознайомлення з гербом  та прапором Полтавської області.

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Flag_of_Poltava.svg/1024px-Flag_of_Poltava.svg.png

 

Верхня смуга білого кольору, що за геральдикою символізує собою гідність, духовність, щирість, чистоту, справедливість.

Нижня смуга синьо-зеленого кольору символізує собою віру, надію, упевненість, боротьбу за свободу (волю), щастя і сільське господарство.

 The upper band is white, in heraldry symbolizes dignity, spirituality, sincerity, purity, justice.

The lower band is blue-green symbolizes faith, hope, confidence, fight for freedom (the will), happiness, and agriculture.

Посередині прапора зображено герб міста.

У XVII cт. Полтава отримала свій перший герб:  « У щиті фона лук натягнутий зі стрілою, що направлена до низу». Початково  лук було зображено  у бойовому положенні – «догори», та без жодних шестикутних зірок.

«Shield of the white background bow tie with an arrow pointing to the bottom". Initially the onion was depicted in firing position — "up", and without any hexagonal stars.

  • Прочитайте в словничку, що означають символи, зображені на гербі  та прапорi області. (Словничок записаний на дошці.)
  • Ознайомлення з гербом  та прапором Великоселецького

 

https://1ua.com.ua/manage/foto/20102/b7415296.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Velykoselecke_h.png

На червоному полі золотоволоса жінка- чарівниця, одягнена в срібну сукню і лазуровий плащ, тримає у правиці золотого меча, сидячи верхи на золотому коні, який крокує по зелених схилах.Щит обрамований декоративним картушем і увінчаний золотою сільською короною. Сюжет герба пов’язаний з горою «Залізна Баба», розташованою між селами Великоселецьке та Малоселецьке, та легендою про чаклунку, яка захистила мешканців від ворогів.

.

On a red field a Golden-haired woman -a sorceress, dressed in a silver dress and blue cloak, holds in her right hand a golden sword, astride a golden horse, which walks on green hills. The shield is framed by decorative cartouche and crowned with a golden crown rural.

The plot of the emblem is associated with the mountain "Iron Woman", located between the villages Velykoselets'ke and Maloselets’ke, and the legend of the witch, which protected the inhabitants from enemies.

А ще також  Великоселецьке славиться своєю мальовничою природою.

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/35168490.jpg

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/53596039.jpg

https://1ua.com.ua/manage/foto/20105/b7612356.jpg

  1. Робота зі словничком. (Діти ланцюжком читають пояснення до елементів герба  та прапора  Полтавської області, підготовлений учень або вчитель показує їх на ілюстрації прапора Полтавської області)

 

Зараз,давайте дiзнаємось про рослинний свiт нашого регiону.

Now,let's know about the  plant world of our region

 

 

 

 

 

 

         При створеннi прапора кожний колiр має своє значення.

Давайте ознайомимось  з ними ближче, називаючи кольори та їх значення англiйською мовою.( Дiти називають кольори англiйською мовою

та читають їх значення.)

Значення кольорiв при створеннi прапора англiйською мовою

When you create a flag each color has its own meaning.

Let's look at them closer, naming colors and their meanings in English.( Children name the colors in English and read their meanings.)

The value of colors in the creation of the flag in English.

У геральдиці білий колір в гербі або на полотнище прапора означає моральну і духовну чистоту, благородство,синій колір символізує велич і славу, честь, вірність і віру.

А червоний колір - мужність, хоробрість, вогонь або кров, пролиту за батьківщину.

Що стосується інших квітів, то жовтий означає могутність, силу, справедливість, знатність і багатство, зелений – надію,чорний - скромність, мудрість і печаль.

Але не треба забувати, що це все відноситься до прапорів європейських або християнських країн. В арабських і африканських країнах значення інші, скажімо, в мусульманських країнах зелений колір вважається кольором ісламу.

In heraldry, the color white in the emblem or the flag of the flag is the moral and spiritual purity, nobility,the blue color symbolizes the greatness and glory, honor, loyalty and faith.

And the red color - courage, bravery, fire, or the blood spilled for the Motherland.

As for other colors, yellow means power, strength, justice, nobility and wealth. green - hope. Black - modesty, wisdom and sadness.

But we must not forget that this all relates to the flags of the European or Christian countries. In the Arab and African countries, the value of the other, say, in Muslim countries, green is considered the color of Islam.

tumblr_inline_mkd91zid6p1qz4rgp

Дiти перекладають знайомi слова та за допомогою вчителя переклюдають незнайомий лексичний матерiал

Отже, ми  ближче познайомились з тваринами та рослинами нашого Полтавського краю та дiзналися про iх символiчне значення. Повторили  назви тварин та кольорiв англiйською мовою. Вивчили  символи нашої рiдноi Полтавщини та вивчили  їх назви англiйською мовою

Зараз я пропоную вам створити ваш власний прапор Полтавської областi та Великоселецького,використовуючи всi набутi знання про наш рiдний край.

So, we got acquainted closer with animals and plants of our Poltava region and learned about their symbolic meaning. Repeated the names of animals and colors in English. Studied the characters of our native Poltava and learned their names in English

 Now I want invite you to create your own flag of Poltava region and Velykoselets'ke using all the acquired knowledge of our native land.

Домашнє завдання

 (Створити  власний прапор Великоселецького та презентувати його)

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
633
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку