16 квітня о 15:00Вебінар: Мотивація до навчання під час карантину

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. 10 клас Тема 2. Країни Азії (7 год)

Про матеріал
Дані критерії оцінювання укладені на основі очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 10 класу з теми 2 «Країни Азії» (7 год).
Перегляд файлу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії.

10 клас

Тема 2. Країни Азії (7 год)

 

 

Рівні                 навчальних досягнень

 

Бали

 

Орієнтовні вимоги навчальних досягнень учнів

 I.Початковий      

1

Учень (учениця) називає окремі країна Азії та з допомогою вчителя знаходить їх на тематичних картах

2

Учень (учениця) відтворює окремі факти з теми «Країни Азії» на елементарному рівні, має нечіткі уявлення про сектори економіки.  

3

Учень (учениця) відтворює частину начального матеріалу з теми «Країни Азії», з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі характеристики їх господарства.  

II.Середній

 

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал з теми «Країни Азії».  Частково називає домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів економіки високорозвиненої країни та країн, що розвивається; виконує за зразком позначення на контурній карті країн Азії; під час відповіді користується географічною  картою

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал теми «Країни Азії», здатний  розрізняти поняття «рівень урбанізованості країни» та «темпи урбанізації»; припускається помилок. Знаходить на карті окремі країни Азії

6

Учень (учениця) самостійно наводить приклади промислових виробництв та послуг окремих країн регіону; відтворює навчальний матеріал з незначним порушенням послідовності економічних характеристик. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

III.Достатній

7

Учень (учениця) аналізує динаміку чисельності та статево-вікову структуру населення окремих країн Азії на основі аналізу статево-вікових пірамід. Достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) показує на карті найбільші міста країн, світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн; проектує вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал країни; дає оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн; складає: комплексну економіко-географічну характеристику Японії, Китаю, Індії.

9

Учень (учениця)  знаходить та систематизує необхідну інформацію для характеристики країни; ілюструє добірками статистичної інформації, графіками, діаграмами процеси інформаційно-технологічного прориву Японії та Китаю; використовує тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення, розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни; рейтинги показників соціально-економічного розвитку країн для обґрунтування їхнього місця у світі та регіоні; порівнює чинники міжнародної спеціалізації Японії, Китаю, Індії; володіє навчальним матеріалом з теми «Країни Азії», Вміло використовує  картографічний матеріал в ході роботи

IV.Високий

10

Учень (учениця) пояснює  особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних районів (центрів) обробної промисловості; характеризує структуру експорту та імпорту товарів та послуг окремих країн регіону; обґрунтовує основні напрямки експорту капіталу й технологій та закордонного підприємництва Японії; усвідомлює сучасну географічну картину світу, Дає розгорнуту відповідь,  вільно оперує і дає визначення географічним поняттям та може їх класифікувати; використовує різні картографічні джерела

11

Учень (учениця) має глибокі знання з теми «Країни Азії», застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічний матеріал. Робить висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів у Китаї, Японії та Індії; порівнює позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі Японії, Китаю та Індії; оцінює роль державних інституцій та громадянського суспільства у розвитку країни; висловлює власні судження що до перспектив взаємовигідного співробітництва України з країнами Азії

12

Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями у  межах вимог навчальної програми з теми «Країни Азії», висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки  і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

.

 

 

 

 

 

doc
Додано
11 лютого
Переглядів
124
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку