Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. 8 клас Тема 7. Ландшафти України. (9 год)

Про матеріал
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов'язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Дані критерії оцінювання укладені на основі очікуваних результатів навчальної діяльності учнів 8 класу з теми 7 «Ландшафти України» (9 год).
Перегляд файлу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії.

8 клас

Тема 7. Ландшафти України.  (9 год)

 

 

Рівні                 навчальних досягнень

 

Бали

 

Орієнтовні вимоги навчальних досягнень учнів

 I.Початковий      

1

Учень (учениця) називає окремі чинники формування природних ландшафтів та з допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює окремі факти з теми «Ландшафти України» на елементарному рівні, має нечіткі уявлення про ландшафтні об’єкти, що вивчаються, та з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті.  

3

Учень (учениця) відтворює частину начального матеріалу з теми «Ландшафти України», з допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі чинники формування природних ландшафтів в межах України  

II.Середній

 

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал з теми «Ландшафти України», з допомогою вчителя називає чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони; виконує за зразком позначення на контурній карті назв ландшафтів; під час відповіді користується географічною  картою.

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал теми «Ландшафти України», здатний  описувати  ландшафти за типовим планом, припускаючись помилок. Знаходить на карті окремі ландшафти.

6

Учень (учениця) самостійно пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті; відтворює навчальний матеріал з незначним порушенням послідовності характеристик ландшафтів. На середньому рівні володіє тематичною картою

III.Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал теми «Ландшафти України». Достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні поняття і категорії теми «Ландшафти України».  Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу карти ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості. Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку.

9

Учень (учениця) добре  володіє навчальним матеріалом з теми «Ландшафти України», аналізує  і характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

Вміло використовує  картографічний матеріал в ході роботи

IV.Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу в контексті формування ландшафтів  України, усвідомлює і прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів; висловлює  судження  про  природно-ресурсний  потенціал  природних  комплексів. Дає розгорнуту відповідь,  вільно оперує і дає визначення географічним поняттям та може їх класифікувати; використовує різні картографічні джерела

11

Учень (учениця) має глибокі знання з теми «Ландшафти України», застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічний матеріал

12

Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями у  межах вимог навчальної програми з теми «Ландшафти України», висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки  і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

doc
Додано
11 лютого
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку