Критерії оцінювання з географії

Про матеріал
Розробка РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ «Географія. 6-9 класи» учнів 6 класу, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти відповідно до модельної навчальної програми (автори Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В., Даценко Л.М., Назаренко Т.Г., Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Нікитчук А.В.,Яценко В.С., Довгань Г.Д., Грома В.Д., Горовий О.В.)
Перегляд файлу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

«Географія. 6-9 класи»

учнів 6 класу, які здобувають освіту

відповідно до нового Державного стандарту

базової середньої освіти

відповідно до модельної навчальної програми

(автори Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В., Даценко Л.М., Назаренко Т.Г., Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Нікитчук А.В.,Яценко В.С., Довгань Г.Д., Грома В.Д., Горовий О.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає значення географічних знань у житті людини; методи географічних досліджень, за допомогою вчителя може  вести власні географічні спостереження

2

Учень (учениця) відтворює методи географічних досліджень, має нечіткі уявлення про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини; з допомогою вчителя може  вести власні географічні спостереження

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про географію як науку, значення географічних знань у житті людини; з допомогою вчителя може вести власні географічні спостереження, самостійно називає методи географічних досліджень

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини. Називає методи географічних досліджень, виконує за зразком географічні спостереження

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал про географію як науку,  значення географічних  знань у житті людини, здатний описувати методи географічних досліджень допускаючи помилки; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних географічних положень про географію як науку,  відтворює значення географічних знань у житті людини; методи географічних досліджень. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини; має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про природні та суспільні явища; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом, вмінням вести власні географічні спостереження,

8

Учень (учениця) відтворює методи географічних досліджень, встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності між природними та суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює засвоєний матеріал про географію як науку, значення географічних  знань у житті людини допускаючи певні неточності. Робить прості висновки. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою, вміння вести власні географічні спостереження,

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини; вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про методи географічних досліджень; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи, вміння вести власні географічні спостереження

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу здійснює оцінку природних і суспільних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; розуміє методи географічних досліджень, дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про географію як науку, значення географічних знань у житті людини; вільно відбирає і узагальнює необхідну географічну інформацію, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела, вміння вести власні географічні спостереження

11

Учень (учениця) має глибокі знання про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує методи географічних досліджень, вміння вести власні географічні спостереження

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про географію як науку,  значення географічних знань у житті людини; використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує методи географічних досліджень, робить відповідні висновки і узагальнення; здатний вести власні географічні спостереження, розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗЕМЛЯ НА ГЛОБУСІ Й КАРТІ

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; види масштабів, вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, як рухи Землі впливають на її природу й життя людей

2

Учень (учениця) відтворює відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; незначну частину навчального матеріалу, розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, види масштабів, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт; як рухи Землі впливають на її природу й життя людей

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; глобус як джерело інформації, відмінності; зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; види масштабів, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називає окремі географічні поняття

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті. Називає як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; види масштабів, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, відповідно до теми конкретного уроку, компоненти географічної оболонки та складові господарської діяльності; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі , глобус як джерело інформації, відмінності; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, визначення напрямків на плані та умовних знаків; вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, види масштабу; як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних географічних положень про розвиток первинних пізнань про Землю; як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; відтворює значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, відмінності, особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; глобус як джерело інформації, відмінності; зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт. Має чіткі уявлення про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні географічні поняття про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, відмінності; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт. Логічно відтворює засвоєний матеріал як рухи Землі впливають на її природу й життя людей допускаючи певні неточності Робить прості висновки. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом про глобус як джерело інформації, відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі; пояснює як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; , вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; формувати первинні знання про особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; представляє різні види масштабів, вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт, здійснює оцінку природних і суспільних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; розуміє прикладний характер географічних знань, дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі; вільно відбирає і узагальнює як рухи Землі впливають на її природу й життя людей; оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, глобус як джерело інформації, відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу; визначення напрямків на плані та умовних знаків; вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень;значення карт, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує як рухи Землі впливають на її природу й життя людей

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про глобус як джерело інформації, відмінності зображення  форми Землі на глобусі та карті; особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, масштаб, види масштабу;  вимірювати відстані на карті та плані, вимірювання відстаней на географічних картах різних за масштабом, картографічні онлайн-сервіси та онлайн-ресурси для організації власних географічних досліджень; значення карт , використовує міжпредметні зв’язки, самостійно аналізує природні та суспільні явища про розвиток первинних пізнань про Землю; значення навколосвітніх подорожей Ф. Магеллана для пізнання Землі, як рухи Землі впливають на її природу й життя людей;робить відповідні висновки і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1. Літосфера

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері; літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням; за допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про форми рельєфу земної поверхні; основні форми рельєфу Землі, має нечіткі уявлення про внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням; з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називає форми рельєфу земної поверхні; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням. Називає форми рельєфу земної поверхні; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері; літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням; здатний описувати форми рельєфу земної поверхні; рельєф дна Світового океану; знаходить на карті гори і рівнини, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння про причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; відтворює внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері; літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України; способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті; різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;  гірські породи за походженням. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює внутрішню будову Землі та її складові елементи; внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України; способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням; гірські породи за походженням; має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про форми рельєфу земної поверхні; рельєф дна Світового океану; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України; способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням; встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності між природними та суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює форми рельєфу земної поверхні;

основні форми рельєфу Землі, рельєф дна Світового океану; допускаючи певні неточності. Робить прості висновки. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері; літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті; гірські породи за походженням;, вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про форми рельєфу земної поверхні; основні форми рельєфу Землі, рельєф дна Світового океану; пояснює різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням; причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті; 

гірські породи за походженням; здійснює оцінку різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням; передбачених навчальною програмою; розуміє прикладний характер географічних знань, дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі;; вільно відбирає і узагальнює необхідну географічну інформацію, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері; літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; рельєф дна Світового океану; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України; способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням; гірські породи за походженням; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; процеси зовнішніх сил Землі та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про внутрішню будову Землі та її складові елементи; взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються у літосфері;літосферні плити та види руху літосферних плит; складові частини будови Землі та літосферних плит; рухи літосферних плит та їхні наслідки;              процеси зовнішніх сил Землі; види  вивітрювання та ерозії; абсолютну і відносну висоту місцевості, відмінності між ними; гори і рівнини за висотою; фізичну карту світу, півкуль, України;

способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті;  різноманітність гірських порід та мінералів, їх походженням та використанням;

гірські породи за походженням;, використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на причини виникнення землетрусів, виверження вулканів та гейзерів на Землі; самостійно аналізує рельєф дна Світового океану, робить відповідні висновки і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства

й за допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про атмосферу, її пошарову будову, значення шарів атмосфери для Землі та людей; склад атмосферного повітря, абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; має нечіткі уявлення про значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; виникнення постійних та змінних вітрів; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства, з допомогою вчителя може будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; самостійно називає склад атмосферного повітря, причини утворення вітру; причину існування атмосферного тиску

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює причину існування атмосферного тиску; утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів. Називає склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства, компоненти географічної оболонки та складові господарської діяльності; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює значення шарів атмосфери для Землі та людей; склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі, здатний описувати склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства допускаючи помилки; знаходить на карті теплові пояси землі, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних географічних положень, відтворює значення шарів атмосфери для Землі та людей; склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства з незначними порушенням послідовності характеристик географічних об’єктів та явищ. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює причину існування атмосферного тиску; утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює причину існування атмосферного тиску; утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності між природними та суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює засвоєний матеріал про склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства, допускаючи певні неточності. Робить прості висновки про роль атмосфери для життя на Землі; наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства. Застосовує здобуті знання на практиці (виявляє основні забруднювачі атмосфери). Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом про атмосферний тиск та причини його зміни;  причину існування атмосферного тиску; утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; вміє його аналізувати, може застосовувати будувати розу вітрів; має чіткі уявлення про склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства омпоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку значення повітряної оболонки Землі передбачених навчальною програмою; розуміє причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; види атмосферних опадів; теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про склад атмосферного повітря, атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; випаровування та конденсацію водяної пари; абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі, знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства; узагальнює роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людств, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями, використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує склад атмосферного повітря, значення повітряної оболонки Землі; атмосферний тиск та причини його зміни;  визначати їх найістотніші ознаки; причину існування атмосферного тиску; причини утворення вітру; виникнення постійних та змінних вітрів; будувати розу вітрів вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розрізняє абсолютну і відносну вологість повітря; хмари,туман,їхні відмінності в утворенн; види атмосферних опадів; особливості формування опадів та закономірності їхнього розподілу на території Землі теплові пояси землі та причини нерівномірного розподілу сонячного тепла та світла на земній поверхні; погоду та її елементи; типи погоди, причини зміни погоди;  клімат, циклони й антициклони, вологість повітря і глобальний розподіл опадів; знати кліматотвірні чинники; роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства, робить відповідні висновки і узагальнення про роль атмосфери для життя на Землі; виявити основні забруднювачі атмосфери, наслідки їхньої дії; визначити шляхи боротьби із забрудненням повітря для збереження здоров’я людства; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Гідросфера

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів за допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів;

острови, півострови, розрізняти їх за походженням; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі,

має нечіткі уявлення про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері, з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називає частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів , називає окремі географічні поняття « вітрові хвилі»,      « цунамі», « припливи і відпливи» , « морські течії»

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері, вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ, ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів. Називає частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, здатний описувати острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів допускаючи помилки; знаходить на карті окремі острови,півострови, льодовики річки, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних частин Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; острови, півострови, види  руху води в океані, болота, особливості їх утворення , льодовики та багаторічну мерзлоту, відтворює знання про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ; особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; острови, півострови, види  руху води в океані, болота, особливості їх утворення , значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ; особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту,  багаторічну мерзлоту;  утворення льодовиків і вічної мерзлоти, має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, особливості штучних водойм; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні знання про  загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод. Логічно відтворює знання про річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні ; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок;допускаючи певні неточності. Робить прості висновки про взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері;. залежність поширення озер від кліматичних умов, ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсі. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом про частини Світового океану; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі,

рослинний і тваринний світ; особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні ; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; пояснює ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води; умови утворення підземних вод;

ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу про частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів, передбачених навчальною програмою; розуміє закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні ; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; підземні води; умови утворення підземних вод; дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері; ; закономірності розподілу життя в океані; впливу різних чинників на поширення органічного світу океану; аикористання водних ресурсів, охорони водних об’єктів; узагальнює залежність поширення озер від кліматичних умов; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері, частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням; закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про частини Світового океану: океани, моря, затоки, протоки; глибину океанів і морів; види  руху води в океані, закономірності їх виникнення та особливості поширення на земній кулі, острови, півострови, розрізняти їх за походженням;

особливості штучних водойм; льодовики та багаторічну мерзлоту, утворення льодовиків і вічної мерзлоти; річки як частини світового кругообігу води в природі; основні види вод суходолу – поверхневі і підземні; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов; підземні води;  умови утворення підземних вод; ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів, використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує закономірності розподілу життя в океані; вплив різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів, болота та особливості їх утворення, значення, користь і шкідливість, рослинний і тваринний світ; самостійно аналізує загальну кількість води на Землі та її розподіл між складовими частинами гідросфери;   взаємозв’язки явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері основні види вод суходолу – поверхневі і підземні ; елементи річкової системи, річкову долину; живлення річок; залежність поширення озер від кліматичних умов, робить відповідні висновки і узагальнення розподілу життя в океані; впливу різних чинників на поширення органічного світу океану; використання водних ресурсів, охорони водних об’єктів; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає найбільшу живу систему планети – біосферу, грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі земельні ресурси України;  використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні;  особливості взаємодії людини з біосферою, за допомогою вчителя знаходить відмінності між поширенням живих організмів;

2

Учень (учениця) відтворює поширення живих організмів; причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, має нечіткі уявлення про найбільшу живу систему планети – біосферу, грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, визначити його склад та властивості, земельні ресурси України;  використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; 

особливості взаємодії людини з біосферою; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу найбільшою живою системою планети – біосферою, складом та її межами;  , з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називаєпоширення живих організмів; грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, визначити його склад та властивості,  причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;  використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; 

особливості взаємодії людини з біосферою

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні. Називає найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні, здатний описувати найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних географічних положень, відтворює грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні, найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал і має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні. Має чіткі уявлення про найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні географічні поняття про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України, встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності між природними та суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює засвоєний матеріал про найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою, допускаючи певні неточності. Робить прості висновки щодо раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні;   особливості взаємодії людини з біосферою. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом про найбільшу живу систему планети – біосферу, його склад та властивості, вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; пояснює причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні; розуміє поняття грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України, дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки про найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою; вільно відбирає і узагальнює необхідну географічну інформацію, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України;   особливості взаємодії людини з біосферою та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про грунт, як особливе природне тіло та умови його утворення, використання ґрун­тових ресурсів України; раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводять в Україні, використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує найбільшу живу систему планети – біосферу, визначити його склад та властивості, робить відповідні висновки і узагальнення про особливості взаємодії людини з біосферою; причини різноманітності ґрунтів та закономірності їх поширення на Землі, земельні ресурси України; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Природні комплекси

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; види природних комплексів  за масштабом, їхня охорона, систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів й за допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про види природних комплексів  за масштабом, має нечіткі уявлення про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів, з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називає види природних комплексів  за масштабом

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів. Називає види природних комплексів  за масштабом,  під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів, здатний описувати види природних комплексів  за масштабом; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних видиів природних комплексів  за масштабом, відтворює взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал про види природних комплексів  за масштабом і має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює види природних комплексів  за масштабом, їхня охорона, встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки компонентів природи. Логічно відтворює засвоєний матеріал про природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки, допускаючи певні неточності. Робить прості висновки про систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних 

ресурсів. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом, вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки, пояснює види природних комплексів  за масштабом, систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних ресурсів; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку природних і суспільних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; розуміє взаємозв’язки компонентів природи, закономірності географічної оболонки; дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені висновки природні комплекси та географічну оболонку; вільно відбирає і узагальнює систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних ресурсів, оперує більшістю географічних понять; використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних  ресурсів та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями про види природних комплексів  за масштабом, використовує міжпредметні зв’язки висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує взаємозв’язки компонентів природи; природні комплекси та географічну оболонку; закономірності географічної оболонки; робить відповідні висновки і узагальнення систему заходів для забезпечення збереження і відновлення природних ресурсів; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Антропосфера

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) називає значення антропосфери як

географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі й за допомогою вчителя знаходить відмінності між ними

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; має нечіткі уявлення про значення антропосфери якгеографічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про значення антропосфери як

географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; з допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання використовуючи карту, самостійно називає зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі

Середній

4

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини. Називає зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді користується картографічним матеріалом

5

Учень (учениця) відтворює значення антропосфери як

географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; здатний описувати як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі допускаючи помилки; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною програмою

6

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних географічних положень як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; відтворює значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою

Достатній

7

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. Має чіткі уявлення про значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; вміє спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом

8

Учень (учениця) відтворює основні географічні поняття зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності між природними та суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює засвоєний матеріал, допускаючи певні неточності. Робить прості висновки як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини. Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною номенклатурою.

9

Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним матеріалом зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; вміє його аналізувати, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; пояснює як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; вміло використовує картографічний матеріал в ході роботи.

Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; розуміє як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; робить узагальнені висновки; вільно відбирає і узагальнює необхідну географічну інформацію значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини, використовує різні картографічні джерела.

11

Учень (учениця) має глибокі знання про значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу; зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з різними додатковими джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічний матеріал.

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями, використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує як під  впливом господарської діяльності людини змінюється природа; позитивну і негативну сторони впливу, робить відповідні висновки і узагальнення значення антропосфери як географічного й соціального середови ща життя та діяльності людини; зміну компонентів природи в результаті діяльності людей і зміни ПК Землі; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.

 

docx
Додано
17 жовтня 2023
Переглядів
570
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку