Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Кросворд "Літературний процес к. ХIХ – поч. ХХ ст. М. Рильський, П Тичина, В. Сосюра"

Про матеріал

В тематичний кросворд ввійшли питання літературного процесу відповідного періоду (15%), життєвого і творчого шляху письменників (50%), з теорії літератури (10%), питання на знання текстів творів (20%), загальні питання (5%).

Перегляд файлу

Літературний процес к. ХIХ – поч. ХХ ст.

М. Рильський, П Тичина, В. Сосюра.

По горизонталі.

2. Пам`ятка давньоруської літератури. 6. Село, в якому пройшло дитинство Рильського М. 15. Один із братів Крутоноженків з оповідання ,,Суд Винниченка В. 16. Лицемірне, нещире вихваляння. 17. Вчений, поет-неокласик 20-х рр. ХХ ст. 18. Ім`я кінорежисера Довженка. 19. Представник драматургії поч. ХХ ст. 22. ,,Неокласичний…” автори М. Рильський, Микола Зеров та ін. 23. Неокласик Микола Драй- ... . 25. М. Рильський ,,Рідна мова,,... століть . 27. Закінчена частина драматичного твору. 29. Поема  Рильського ,, ... про рідну матір . 30. Лірика П. Тичини ,,Ви знаєте, як ... шелестить . 32. Збірка П. Тичини „Перемагать і ...” . 35. Автор віршованих поетичних творів. 37. Особа, що здійснює підготовку і випуск друкованих видань. 39. Коротка хутряна безрукавка в гуцулів. 40. Заступництво, підтримка. 42. Один із основних тропів. 43. Інтимна лірика М. Вороного „На... 45. Ідейно-художня своєрідність творчості письменника. 48. Епічні твори. 49. Інтимна лірика П. Тичини ,,О панно ...” 50. Різновид оповідання. 52. Вірш, у якому вираженні настрої смутку. 53. Збірка М. Рильського ,, ... терезів” . 55. Наукова праця, де докладно висвітлюється важливе питання. 56. Цикл поезій, які ввійшли до збірки П. Тичини ,,Сонячні кларнети” . 57. Періодичне видання поч. ХХ ст. 59. Міфічний птах, символ безсмертя. 63. Титул настоятеля чоловічого монастиря. 64. Пора року, портрет якої Тичина подає в поезії ,,Арфами, арфами . 65. Великий ліро-епічний віршований твір. 67. Тривалий період часу, ознакою якого є визначні події. 69. Один із видів ліричної поезії. 70. Перша частина складних слів, що значенням відповідає ,,псевдо” . 71. Один із зачинателів сатирично-гумористичної літератури поч.. ХХ ст. 72. Ім`я режисера театру ,,Березіль . 73. Кілька віршованих рядків, пов`язаних між собою системою рим. 74. Роман Євгена Плужника к. 20-х рр. ХХ ст. 75. Місто, в якому жив і творив П. Тичина. 76. Вірш зі збірки ,,Сонячні кларнети П. Тичини. 78. Спосіб і форма передачі дійсності у літературі. 80. Кілька літературних творів, пов`язаних спільним сюжетом, персонажами. 81. Гнучкий прутик, який використовували для покарання. 83. Старовинна канонічна форма вірша, що виникла в Італії в 13 ст. 84. Стиль пізнього класицизму в мистецтві п. ХIХ ст. (Франція). 86. Припущення, що ґрунтується на ймовірності. 87. Поема В. Сосюри, присвячена темі громадянської війни. 88. Трискладова стопа, з наголосом на третьому складі. 90. Літературно-художнє об`єднання 20-х рр. ХХ ст. 93. Стилістична фігура (з грецької – пропуск ) . 99. Дії, спрямовані на те, щоб протистояти іншим. 101. Видатна в якійсь галузі діяльності людина. 102. Дуже короткий проміжок часу. 104. Вірш із першої збірки Олександра Олеся ,,Чари ...” 106. Ім`я селянина, який відвернув масову розправу в оповіданні ,,Салдатики! Винниченка В. 107. Подія чи система подій, в яких розкриваються характери. 110. Великий за розміром епічний прозовий твір. 114. Поет, автор збірок ,,Д`огорі , ,,Доробок . 115. Вірш Олександра Олеся, де розкрито алегоричну картину поразки революції 1905 р. 116. Один із основних літературних родів. 117. Те, що і новела. 118. Прозаїст початку ХХ ст. , член спілки ,,Плуг . 119. Літературний нарис. 121. Вид театрального мистецтва. 123. П`єса Васильченка С. ,,Під Тарасове ... 124. Землевласник-дворянин. 125. Майданчик для молотьби, очищення зерна. 127. Літературний псевдонім Кандиби. 128. Син Дедала, який перший піднявся в повітря (давньогрецький міф). 130. Надруковане оголошення про виставу. 131. Юрій Клен, Микола Зеров та ін. , ті, які відмежувалися від ,,пролетарської літератури,, . 134. Один із засновників літературної організації ,,Плуг” . 139. Твір В. Винниченка, де розкривається внутрішній світ дитини. 140. Лідер українських ,,ліфівців” . 141. Віршовий розмір, шестистопний дактиль. 142. Мова, яка розмірена, ритмічно організована.

По вертикалі.

1. Один з братів Крутоноженків з оповідання ,,Суд, В. Винниченка. 3. Один із журналів, з яким співробітничав Микола Вороний. 4. Жанр газетної публіцистики. 5. Назва періодичного видання поч. ХХ ст. ,,Громадський ... 7. Один із способів викладу матеріалу в художньому творі. 8. Письменник, який створює новели. 9. Те, чого намагаються досягти. 10. Назва збірки  Рильського М. ,, .... й виноград .11. Заключна частина твору ( післямова). 12. Ім`я поета ХХ ст. Йогансена. 13. Ім`я одного з членів спілки ,,Плуг ( Бонно). 14. Документ, який дає право на здіснення певних повноважень. 20. Переселення з батьківщини з якихось причин в іншу країну. 21. Оповідання В. Винниченка. 24. Повторювана у віршах група складів. 26. Поет. 27. Посланець Бога. 28. Тема ліричного твору. 31. Загальнообов`язкове правило. 33. Прізвище пана з оповідання ,,Салдатики! Винниченка. 34. Один з журналів  часів громадянської війни. 36. Один із літературних родів. 38. Автобіографічний роман В. Сосюри ,,Третя ...” .  39. Збірка оповідань Панча Петра. 41. Естетична категорія,  що виражає єдність загального та індивідуального в конкретному образі. 42. Сильне фізичне чи моральне страждання. 43. Поема ,,Золотий гомін П. Тичини ,, з тисячі грудей прокочується могутнє слово ... . 44. Взірець досконалості. 46. Невеликий ліричний вірш, покладений на музику. 47. Інтимна лірика М. Вороного ,,Нічого ...” 51. Чотиривірш. 54. Збірка віршів Є. Плужника 1933 року видання. 58. Особа, яка висвітлює актуальні проблеми сучасності. 60. Рідина, що міститься у клітинах, тканинах рослинних організмів. 61. Звання Тичини за видатні досягнення в галузі літератури. 62. Тичина як член органу державної влади. 64. Поезія Тичини з пейзажним мотивом із збірки ,,Сонячні кларнети” . 65. Натхнення, запал, почуття великого захоплення. 66. Позбавлення волі, взяття під варту. 68. Особа, яка створила художній твір. 76. Оповідання В. Винниченка. 77. Дослідження, шляхом розгляду складових частин чого-небудь. 79. Добро і .... . 82. Початок билин, дум. 85. Перше кохання П. Тичини. 89. Абетка. 91. Виконавець ролей у театральних виставах. 92. Поезія із збірки П. Тичини ,,Сонячні кларнети . 94. Автор роману ,,Третя рота . 95. Яка померла. 96. Справжнє прізвище Олександра Олеся. 97. Внутрішній поштовх . 98. Невеликий за розміром твір мистецтва. 100. Ім`я драматурга Кочерги. 103. Населений пункт. 105. Пейзажна лірика із збірки ,,Сонячні кларнети П. Тичини. 108. Місто, в якому навчався  Вороний в університеті. 109. Збірка М. Рильського 1959 р. ,,Голосіївська ..... 111. Зірка, яку зриває з неба ліричний герой в поезії  Сосюри В. ,,Так ніхто не кохав. 112. Стан дуже сильного нервового збудження. 113. З цим журналом співробітничав М. Вороний ,, .... і слово. 118. Новела Г. Косинки. 120. Засновник жанрів кіноповісті та кінопоеми. 122. Природжена темна пляма на шкірі. 124. Поетична збірка М. Вороного. 126. Той, хто аналізує, оцінює літературні твори. 129. Лірик-імпресіоніст 20-х рр.. ХХ ст. 132. Літературний псевдонім Освальда Бургардта. 133. Бог кохання. 135. Поезія М. Рильського раннього періоду ,, .... чорніє. 136. Літературне угрупування поч. ХХ ст. 137. Перша частина слів, яка вживається для зменшення. 138. Збірка  Йогансена 1929 року.                     


 

 

1

 

 

2

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

 

 

 

 

 

 

 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

  22

 

 

 

 

 23

 

 

 

 

 

 24

 

 

 

 25

 

 26

 

 27

 

 

 

 

 

 28

 

 29

 

 

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 

 31

 

 

 

 

 32

 

 

 

 

 33

 

 

 

 

 

 

 

 34

 

 35

 

 

 

 

 

 

 

 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  37

 

 

 

 

 

 

 38

 

 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40

 

 

 

 

 41

 

 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43

 

 

 

 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45

 

 

 

 

 

 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47

 

 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50

 

 

 

 

 

 

 51

 

 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54

 

 

 55

 

 

 

 

 

 

 

 56

 

 

 

 

 

 

 

 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 58

 

 

 

 

 

 59

 

 

 

 

 60

 

 

 

 

 

 

 

 61

 

 

 

 

 

 

 

 62

 

 

 

 

 

 

 

 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64

 

 

 

 

 

 65

 

 

 

 66

 

 67

 

 

 

 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69

 

 

 

 

 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71

 

 

 

 

 

 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73

 

 

 

 

 

 

 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75

 

 

 

 

 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77

 

 

 

 

 

 

 

 78

 

 

 

 79

 

 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81

 

 82

 

 

 

 83

 

 

 

 

 

 84

 

 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88

 

  89

 

 

 

 

 

  90

 91

 

 

 

 92

 

 

 93

 

 

 

 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  96

 

 

 

 

 

 

 

 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  98

  99

 

 

 

 

 

 

 100

 

 

 

 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 103

 

 

 

 104

 

 

 

 

 

 

 

 105

 

 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 107

 

 

 

 

 

  108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

110

 111

 

 112

 

 

 

 

 

 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 114

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116

 

 

 

 

 

 

 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 119

 

 

 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121

 

 122

 

 

 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 124

 

 

 

 125

 

 126

 

 

 

 

 

 127

 

 

 

 

 

 128

 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130

 

 

 

 

 

 

 131

 

 

 132

 

 133

 

 

 

 

 

 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 135

 

 

 

 

 

 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

 

 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповіді.

По горизонталі.

2. Ізмарагди. 6. Романівці. 15. Никифор. 16. Лестощі. 17. Зеров. 18. Олександр. 19. Куліш. 22. Марш. 23. Хмара. 25. Гул. 27. Акт. 29. Слово. 30. Липа. 32. Жить. 35. Поет. 37. Редактор. 39. Кептар. 40. Захист. 42. Метафора. 43. Скелі. 45. Стиль. 48. Епіка. 49. Інно. 50. Новела. 52. Елегія. 53. Знак. 55. Трактат. 56. Пастелі. 57. Жовтень. 59. Фенікс. 63. Ігумен. 64. Весна. 65. Поема. 67. Епоха. 69. Гімн. 70. Квазі. 71. Вишня. 72. Лесь. 73. Строфа. 74. Недуга. 75. Київ. 76. Сонце. 78. Образ. 80. Цикл. 81. Різка. 83. Сонет. 84. Ампір. 86. Здогад. 87. Оксана. 88. Анапест. 90. ВАПЛІТЕ. 93. Еліпсис. 99. Опір. 101. Гігант. 102. Момент. 104. Ночі. 106. Явтух. 107. Сюжет. 110. Роман. 114. Йогансен. 115. Айстри. 116. Лірика. 117. Оповідка. 118. Панч. 119. Етюд. 121. Цирк. 123. Свято. 124. Пан. 125. Тік. 127. Олесь. 128. Ікар. 130. Афіша. 131. Неокласик. 134. Божко. 139. Намисто. 140. Семенко. 141. Гекзаметр. 142. Віршована.

По вертикалі.

1. Никанор. 3. Зоря. 4. Репортаж. 5. Друг. 7. Опис. 8. Новеліст. 9. Ціль. 10. Троянди. 11. Епілог. 12. Майк. 13. Сава. 14. Мандат. 20. Еміграція. 21. Салдатики. 24. Стопа. 26. Лірик. 27. Ангел. 28. Мотив. 31. Закон. 33. Партнер. 34. Музагет. 36. Драма. 38. Рота. 39. Калюжа. 41. Типове. 42. Мука. 43. Слава. 44. Ідеал. 46. Романс. 47. Нічого. 51. Катрен. 54. Рівновага. 58. Публіцист. 60. Сік. 61. Лауреат. 62. Депутат. 63. Ім`я. 64. Вітер. 65. Пафос. 66. Арешт. 68. Автор. 76. Суд. 77. Аналіз. 79. Зло. 82. Заспів. 85. Поліна. 89. Азбука. 91. Актор. 92. Туман. 94. Сосюра. 95. Покійниця. 96. Кандиба. 97. Імпульс. 98. Мініатюра. 100. Іван. 103. Село. 105. Сонце. 108. Львів. 109. Осінь. 111. Оріон. 112. Афект. 113. Життє. 118. Політика. 120. Довженко. 122. Родимка. 124. Поезії. 126. Критик. 129. Косинка. 132. Клен. 133. Амур. 135. Поле. 136. Гарт. 137. Міні. 138. Ясен.


Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
18 лютого 2018
Переглядів
503
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку