10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

КТП 11 клас II семестр 3 год

Про матеріал
Календарно - тематичне планування для 11 класу. II семестр 3 год, за підручником О. Карпюк "Видавництво Астон" 2019
Перегляд файлу

№ з/п

Дата

Тема

Мовленнєві функції

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Екзаменаційні навички та мікроуміння, загальнонавчальна компетенція

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Говоріння

Письмо

                                                                                                                                    Наука та винаходи    

46

 

Історія виникнення мобільних телефонів

- уміє знаходити необхідну інформацію у тексті

- розпізнає зв’язки між окремими частинами тексту

- доповнює текст реченнями, яких бракує, розуміючи його структуру

- розуміє основну та другорядну інформацію у тексті

A consumer, a handset, a range, stuff, a victim, to enable, average, cellular, digital, sophisticated, emergency service, to install software

 

Ex.1a,p.120

Ex.1a,p.120, ex.2,p.121, ex.3b,p.122

Ex.1b,p.121, ex.3a,p.122, ex.3c,p.123

 

Вивчити ЛО

Стратегії різних видів читання

Розуміння структурно-логічних зв’язків у тексті

Уміння виокремлювати ключову та другорядну інформацію

Розвиток мовної здогадки

47

 

Природничі та соціальні науки

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів

 

 

 

Ex.1,p.124

Ex.2-5,p.124-125, ex.1,p.127

Ex.2-4,p.127-128

Ex.5 ,p 125

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

48

 

Розвиток граматичних навичок

 

 

Adverb Clauses with Time

 

 

 

 

Ex.5,p.128 (W)

49

 

Яка небезпека від інтернету?

- розуміє ключову інформацію в тексті

- вміє визначати головну думку тексту

- встановлює відповідність між заголовками та окремими частинами тексту

- знаходить синонімічні вирази у тексті

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

 

 

Ex.2b,p.129

Ex.5,p.131

Ex.1,2a, p.129, ex.3,4,

p.130, ex.6,p.131

 

Ex.7,p.131 (O)

Розвиток навичок самостійної роботи

Розвиток мовної здогадки

Розуміння лексико-граматичного контексту

 

 

50

 

Десять винаходів

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття

- представити в логічному порядку аргументи до тези

- запитувати і надавати відповіді на питання

 

 

 

Ex.4a, p.133

ex.1-3, p.132-133, ex.4b,5c, p.134

 

Ex4, р 134

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Розвиток мовної здогадки

Стратегії пошукового читання

Уміння працювати в парах, групах

 

51

 

Розвиток навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

52

 

Написання опису електронного пристрою

- знає правила та оформлення ессе

- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розуміє контекст висловлювання

- розповідає про події повсякденного життя, коментує їх та обґрунтовує свою думку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.3, p.136

Ex.4,p.136 (W)

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

 

53

 

Розвиток навичок аудіювання та говоріння

 

 

 

Ex.4, p.138,

Ex.2-3, p.137, ex.1,2, p.140

Ex.5-6, p.138-139

1 ст 137

Ex6 ,p139

 

54

 

Сучасні винаходи

 

 

3 ст 141

4 ст 141

1,2 ст 140

 

Повторити ЛО теми

55

 

Лексико – граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Природа і навколишнє середовище

56

 

Природа і навколишнє середовище

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

Conservation, heritage, recreation, reproduction, reserve, value, virgin, to admire, to constitute, to preserve, precious, invaluable, varying

 

 

Ex.2, p.146,

Ex.1, p.146,

 

Вивчити слова ст. 147

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

57

 

Природа і навколишнє середовище

 

 

ex.1,2, p.150

ex.3,4, p.149

 

Ex.3, p.151 (W), вивчити ЛО

58

 

Вплив діяльності людини на довкілля

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів

 

Defining/ non-defining relative clause

 

 

Ex.1-3, p.153-154

Ex.4,5, p.154

Ex.6, p.155 (W)

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

59

 

Екологічні проблеми

- розуміє ключову інформацію в тексті

- вміє визначати головну думку тексту

- встановлює відповідність між заголовками та окремими частинами тексту

- знаходить синонімічні вирази у тексті

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

Acid rain, extinction, a particle, shortage, waste disposal, to escape, to react, damaging

Defining/ non-defining relative clause

Ex.2, p.156

Ex.8, p.155

Ex.1, p.156, ex.3, p.157

Ex.7, p.155

Ex.4, p.158 (W)

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Розвиток мовної здогадки

Стратегії пошукового читання

Уміння працювати в парах, групах

 

60

 

Екологічні проблеми. Обговорення їх видів

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, почуття

- представити в логічному порядку аргументи до тези

- запитувати і надавати відповіді на питання

An interference, pesticides, to complain, to convince, to dig, to persuade, to remind, harmful, renewable, sustainable

 

 

Ex.2a, p.158

Ex.1, p.158, ex.2b,3,4, p.160

 

Вивчити ЛО

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

 

61

 

Написання твору-роздуму

- знає правила та оформлення твору-роздуму

- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розуміє контекст висловлювання

- розповідає про події повсякденного життя, коментує їх та обґрунтовує свою думку

 

 

 

Ex.3, p.162, ex.5a, p.163

Ex.1,2, p.161

Ex.4, p.163

Ex.5b, p.163 (W)

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

 

62

 

Еко акції. Проектна робота

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди

- представити в логічному порядку аргументи до тези

 

 

 

 

Ex.3,4, p.165, ex.1, p.167

 

Ex.5, p.166 (Project)

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток навичок самостійної роботи

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

63

 

Розвиток навичок говоріння

 

 

 

 

 

Захист проектів

 

 

64

 

 Природа і навколишнє середовище

 

 

 

 

Ex.3, p.168

Ex.4, p.169

 

Ex.2, p.168

Ex4 ,p 169

 

65

 

Лексико- граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Мистецтво

66

 

Мистецтво. Види мистецтва

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з мистецтвом

- висловлює та обґрунтовує свої думки, почуття, враження, описує власний досвід

Ban arrangement of, a shadow, a victim, to absorb, to affect, to enliven, to float, sheer, significant, to catch smb’s breath, to feel a lump in smb’s throat, to make smb gasp, to pore over smth with delight, to put into words, to be sinking out of sight

 

Ex.4a, p.172

Ex.4a, p.172

Ex.4b, p.174

Ex.1, p.172

Ex.5, p.175 (O), вивчити ЛО

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

 

67

 

Мистецтво в житті людини

знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з мистецтвом

- висловлює та обґрунтовує свої думки, почуття, враження, описує власний досвід

 

 

 

Ex.1,2, p.177-178

Ex.6-8, p.176, ex.3, p.178, ex.5, p.179

 

Ex.4, p.178 (O)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

 

68

 

Видатні англійські

митці

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з роботою

- висловлює та обґрунтовує свої думки, почуття, враження, описує власний досвід

 

The Participle

 

Ex.1,2a, p.180

Ex.2b,3, p.181

 

Ex.4, p.181 (W)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

 

69

 

Розвиток граматичних навичок

 

The Participle

 

 

Ex.6,7, p.182,

 

 

70

 

Кіномистецтво

розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- визначає правильність / неправильність тверджень відповідно до  змісту аудіотексту

- питає на надає відповіді стосовно улюбленого фільму, наводячи приклади та аргументи

- знаходить синонімічні фрази в аудіотексті

An approval, a fiction film, a must-see movie, recognition, heartwarming, meaningless, striking, unfavourable, to blend together

 

Ex.2, p.184

 

ex.1, p.183, ex.3, p.184

Ex.5, p.182

Вивчити ЛО ст. 183

Уміння виокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на визначення правильності / неправильності тверджень

Стратегії групування лексики

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

 

71

 

Улюблений фільм

розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- визначає правильність / неправильність тверджень відповідно до  змісту аудіотексту

- питає на надає відповіді стосовно улюбленого фільму, наводячи приклади та аргументи

- знаходить синонімічні фрази в аудіотексті

 

 

Ex.5a,b, p.186

 

Ex.4, p.185, ex.5c, p.186

 

Ex.1, p.186 (O)

Уміння виокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на визначення правильності / неправильності тверджень

Стратегії групування лексики

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

 

72

 

Після вистави

- розуміє ключову та детальну інформацію в тексті

- визначає головну думку тексту та знаходить в тексті необхідну інформацію

- вибирає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- наводить приклади для обґрунтування власної думки

 

 

 

Ex.3b, p.190

Ex.2-4, p.187-190

 

Скласти відгук про картину (усно)

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Стратегії категоризації лексики

73

 

Рецензія на улюблений фільм

- знає правила оформлення та структурування рецензії

- пише рецензію на улюблений фільм, зважаючи на запропоновані комунікативні умови і докладно їх розвиваючи

- використовує активну тематичну лексику і граматичні структури

- використовує різні види сполучників для утворення складних речень

 

 

 

Ex.1a, p.191

Ex.1b,2,3, p.191-192

Ex.4, p.193

Ex.4, p.193 (дописати)

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

 

74

 

Види мистецтв

- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему театру

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

 

 

 

Ex.1-3, p.194-196

Ex.3, p.197, ex.5, p.198

 

Ex.4, p.198 (O)

Уміння виокремлювати основну думку

Стратегії виконання завдань на визначення правильності / неправильності тверджень

Стратегії групування лексики

Уміння працювати в парах

Розвиток мовної здогадки

 

 

Види мистецтв

 

 

Ex.3, p.201

4,5,6 ст 198-199 Ex.1, p.200, ex.4, p.201

1,3,4 ст 201 Ex.6, p.199

 

Ex.2, p.201

75

 

Лекско-граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Життя молоді

77

 

Бути хорошим громадянином

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

An addict, a citizen, drug, government, hardship, a participant, a pregnancy, to benefit, to handle, exhausting, non-existent, worldwide, to get dumped, to get training on, to raise money for

 

 

Ex.2, p.204

Ex.2, p.204

Ex.1, p.204, ex.3,4, p.206-207

 

Ex.5, p.207 (project), вивчити ЛО

Стратегії ознайомлювального та вивчаючого читання

Стратегії виконання завдань множинного вибору

Розвиток мовної здогадки

Стратегії категоризації лексики

78

 

Молодь та суспільство

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- розповідає про суспільство

 

 

 

 

Ex.1-4, p.208-209,

 

Ex 4b, p 209

(O)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

 

79

 

Розвиток граматичних навичок

 

The Infinitive form

 

Ex.1, p.210

ex.2,4, p.211-212

Ex.3, p.212

Ex.5, p.212 (W)

80

 

Емоції.

 

 

 

 

 

- розуміє ключову інформацію в аудіотексті

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- вміє визначати головну думку тексту

- вміє визначати намір того, хто говорить, відповідно до контексту

- встановлює відповідність між твердженнями та змістом аудіотексту

- розповідає про емоції

- просить та надає поради, що стосуються особистих проблем

An anxiety, an envy, a handicap, an intelligence, an illiteracy, a rage, a response, to stunt, contented, vulnerable, to carry away, to gain control, an abuse, bullying, a disease, a disorder, a suicide, to embarrass, to expose, to frustrate, to neglect, outrageous, sexually

 

Ex.2a, p.213, ex.3, p.214

 

Ex.1,2b, p.213,

 

 

 

 

 

Вивчити ЛО

Уміння виокремлювати основну думку

Розуміння текстових референцій

Стратегії виконання завдань на встановлення відповідності

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

82

 

 

Уміння керувати емоціями

 

 

 

 

 ex.1-3, p.215-216

 

Вивчити ЛО

83

 

Рішення проблем. Написання твору-рекомендації

- знає правила та оформлення твору

- розуміє ключову та детальну інформацію в аудіотексті і зазначає правильну відповідь з низки запропонованих варіантів

- розуміє прості висловлювання, повідомлені у природньому темпі

- розуміє контекст висловлювання

- розповідає про події повсякденного життя, коментує їх та обґрунтовує свою думку

 

 

 

 

Ex.1-3, p.217-218

Ex.4, p.218

Ex.4, p.218 (дописати)

Уміння працювати в парах

Уміння брати участь у бесіді

Уміння підбирати синоніми

 

84

 

Молодіжна культура

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- обґрунтовує власні погляди, думки, почуття

- описує власний досвід

 

 

 

Ex.1, p.219

Ex.3, p.220, ex.5, p.221

Ex.2, p.220

Ex.4, p.221 (O)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

 

85

 

Молодіжні організації та громади

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- обґрунтовує власні погляди, думки, почуття

- описує власний досвід

 

 

Ex.3, p.224

Ex.1, p.223, ex.4a, p.225

Ex.6, p.222

Ex.2, p.223

Ex.4b,c, p.226 (O)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах та у групі

Лексико-граматичний аналіз тексту

86

 

Лексико- граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Людина та суспільство

87

 

Україна від минулого до майбутнього

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує Україну, як незалежну державу

Conscious, a favour, nowadays, an advantage, sovereign, a novice, a co-founder, to integrate, to resolve, a security, an issue, dedicated, fundamental, a transparency, to overcome, a collapse, a ranking, a start-up

 

 

Ex.2,3, p.228-229

Ex.1, p.228, ex.4, p.230, ex.7, p.231

 

Ex.5, p.230, ex.6, p.231 (O)

Вивчити ЛО

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

Стратегії запам’ятовування лексики

Навички категоризації лексики

88

 

Політична система в Британії та США

- знає значення, правопис і вимову тематичної лексики активного вжитку

- уміє правильно вживати тематичну лексику в типових комунікативних ситуаціях і контекстах

- описує політичну систему Британії та США

- запитує та надає відповіді на питання, пов’язані з політикою

 

 

 

Ex.1-3, p.232-233

Ex.4, p.233, ex.1,2, p.234

 

Ex.3, p.234 (O)

Стратегії переглядового читання

Розвиток мовної здогадки

Уміння працювати в парах

Лексико-граматичний аналіз тексту

 

89

 

Розвиток граматичних навичок

 

Infinitive

Gerund

Participle

 

 

 

 

Ex 3, p 234

90

 

Рада Європи.

- вміє висловити і обґрунтувати власну думку на тему міжнародних організацій

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

- пояснює відмінності у лексичному значенні схожих за значенням слів та використовує їх у реченнях

An affair, a guideline, headquarters, an integration, jurisdiction, justice, labour, a procedure, violation, to concern, to defend, to promote, legal, human right, voluntary, a member, youth-led, a suggestion, an activist, to donate, a charity, a petition, to raise, to volunteer, to register, to encourage, to approve, to disapprove

 

Ex.2a, p.235. ex.4, p.236

 

Ex.1,3, p.235,

 

 

 

Ex.2b, p.235

 вивчити ЛО

 

 

 

 

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

91

 

З’їзд в Копенгагені

 

 

 

 

 

ex.1,2, p.237

 

 

 

Ex.3, p.238(O),

92

 

Людина та суспільство. Написання статті

- розуміє лексико-граматичний контекст

- вміє обирати правильне слово відповідно до контексту з низки запропонованих варіантів та пояснити, чому інші варіанти відповіді неправильні

- пояснює відмінності у лексичному значенні схожих за значенням слів та використовує їх у реченнях

 

 

 

Ex.1, p.239,

 

 

 

 

 

Ex.2, p.239

Ex.3, p.239

Дописати статтю

 

 

 

 

Уміння структурувати письмове висловлювання

Уміння дотримуватись інструкцій

Уміння надавати аргументи до висловленої думки

 

93

 

Сучасна Україна

 

 

 

 

ex.1, p.241

Ex.4, p.241

3 р242

Ex.2, p.242 (W), ex.3, p.242 (O)

94

 

Україна та демократія

використовуючи активну тематичну лексику та граматичні структури вміє:

- висловити і обґрунтувати власну думку, погляди, щодо демократії

- розпочати, підтримати та завершити бесіду, отримати та надати пояснення, інформацію, що стосується законів

 

 

 

Ex.5, p.243,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.6, p.244 (project)

Розвиток мовної здогадки

Уміння аналізувати лексико-граматичний контекст

Стратегії переглядового читання

95

 

Україна.

Британія

 

 

Ex.3, p.248

 

ex.1, p.247

Захист проектів

 

Ex.2, p.247

Ex.4, p.248

96

 

Лексико- граматичний тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

 

98

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО, граматику

 

99

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені теми

 

100

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

101

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 січня
Переглядів
1585
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку