29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

КТП для 1 класу за підручником Quick Minds 1

Про матеріал
КТП для 1 класу за підручником Quick Minds 1. Додані всі теми згідно чинної Програми та методичних рекомендацій.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 1 клас 2020/2021 н.р.

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Очікувані результати навчання

Інтегровані змістові лінії

Соціокультурна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Лексика

Граматика/Фонетика

Аудіювання/Читання

Елементи письма/Говоріння

ТЕМА 1: Я, моя родина і друзі.

1.

 

Знайомство

SB p.4

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати писемну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Співати разом

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

What’s your name?

 

Пісня Whats your name?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Представити себе

2.

 

Привіт! Давай знайомитись!

SB p.5

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Спілкування мовами:

уміння засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську культуру, традиції, критично оцінювати їх

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

I’m…

 

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Діалогічне мовлення: запитати про чиєсь ім’я та надати відповідь

 

3.

 

Правила нашого класу

.B p.6

Класні інструкції

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Classroom instructions: listen, stand up, say ‘‘hello’’, sit down, sing

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня  Actions

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Виконувати дії, давати інструкціїї товаришам

4.

 

Різнобарвний світ.

SB p.7

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

Кольори: green, blue, red, yellow

My hat is…

Прослухати назви кольорів на малюнку та вказати на них

Називати кольори

 

5.

 

Мій вік. Скільки тобі років?

SB p.8

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Особливості привітання та знайомства

Цифри: one, two, three, four, five

Listen, show and say.

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

 

Рахувати та показувати цифри.

6.

 

Радий тебе зустріти.

SB p.9

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Особливості привітання та знайомства

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What’s your name?

 

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Розповісти про себе, використовуючи малюнок.

 

7.

 

Кольори. Ігри з кольорами.

SB p.10-11

Називати кольори предметів

Класні інструкції

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Співпрацювати в парі

Colours: orange, purple, green, red, yellow, blue

How old are you?

What’s your name?

 

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Називати кольори

Зіграти у гру “Саймон каже”.

8.

 

Різнобарвні тварини.

SB p.12-13

Назвати тварин на малюнку

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Animals: hippo, giraffe, zebra, flamingo, lion, parrot, elephant

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви тварин

9.

 

Мій улюблений колір.

SB p.14-15

Називати кольори предметів

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

                  Гра 

Yellow? No!

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про колір предметів

10.

 

Скільки пальців на руці?

SB p.16-17

Розуміти опис малюнку

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Numbers: six, seven, eight, nine, ten

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Демонструвати розуміння висловлювань

Реагувати на опис малюнку, показувати правильний персонаж

11.

 

Співаємо із задоволенням.

SB p.18-19

Розуміти послідовність дій пісні

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Number song

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

12.

 

Веселі ігри.

SB p.20-21

Повторення структур, представлених  у розділі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Цифри та кольори

white, black, pink, grey

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Грати в ігру, розрізняючи цифри від 1 до 10

13.

 

Друзі

SB p.22

Особливості привітання та знайомства

Співати разом

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

What’s your name?

I’m…

What a nice name!

Пісня Whats your name?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

14.

 

Знайомство з друзями.

SB p.23

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

 

 

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Цифри: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

How old are you?

I’m (age)

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

15.

 

Мої уподобання.

SB p.24

Називати кольори предметів

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hi, my name’s (name)

We’re…

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

16.

 

Що подобається моїм друзям.

SB p.25

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

Кольори: red, blue, green, orange, purple, yellow, brown; colour, balloon

My hat is…

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них

 

17.

 

Хоббі моїх однокласників.

SB p.26-27

Описувати предмети

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

my turn

cool, power, cat

Look at me.

What about you?

I speak to animals.

Історія “Meet the Super Friends

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

18.

 

У нас все добре.

Закріплення вивченого по темі.

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Виконання тестових завдань

Привітання, вік

Цифри від 1 до 10

 

How old are you?

What’s your name?

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

      ТЕМА 2: Школа.

19.

 

Шкільне життя

SB p.28

Назвати предмети в класі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

pencil, chair, bag, rubber, book, desk, notebook, ruler, pencil case, school

What’s this?

your, my

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви шкільних предметів

20.

 

Шкільні речі

SB p.29

Назвати предмети в класі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What’s this?

It’s a (ruler).

Is it a (ruler)?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухане

 

Ставити питання та відповідати на них

 

21.

 

Школа – наш другий дім.

SB p.30

Назвати предмети в класі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

It isn’t my pen.

 

Пісня “What’s this”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про належність предметів

22.

 

На уроці.

SB p.31

Розуміти та виконувати вказівки

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

please

Sit (at your desk).

Open your (bag).

Close your (book).

Pass me (a pen).

Демонструвати розуміння висловлювань

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повторювати за прослуханим

Даватиінструкції іншим учням

23.

 

Шкільний етикет.

SB p.32-33

Розвиток навичок аудіювання

Дякувати

Просити вибачення

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Правила ввічливості

Стежити за презентованою інформацією

peaches, , fat rat, dog

Watch out!

I’m sorry.

It’s OK, Mum.

Here you are.

Thank you.

Come back!

Here’s (your pencil).

Історія “Watch out, Flash!

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Інсценувати історію

24.

 

Я люблю ходити до школи.

Test

Teachers Book p. 72-73

Закріплення вивченого по темі.

 

Обговорення історії

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила ввічливості

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

a [æ]

A fat rat in a black bag.

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

                                                                                                                                                                                    ТЕМА 3: Дозвілля.

25.

 

Вивчення літер (Aa, Bb, Cc, Tt)

SB p.34

Називати предмети, які знаходяться на намюлку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Computer, apple, apricot, tiger,crocodile, tenis, crab, bat

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів, які закінцуюються на фонікс -at

Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Вивчення літер (Aa, Bb, Cc, Tt)

SB p.34

Контроль навичок письма.

26.

 

Мої улюблені іграшки.

SB p.36

Розповідати про свої іграшки

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

kite, doll, monster, plane, ball, go-kart, toy shop, race, computer game, train, car, bike

Let’s go!

That’s right.

There’s a (kite).

ПісняToy shop

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

27.

 

Іграшки мого друга.

SB p.37

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hello! How are you?

I’m fine, thanks.

What’s your favourite toy?

My favourite toy’s my ball.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Контроль навичок читання.

Ставити питання та відповідати на них

 

28.

 

Смаки та уподобання.

SB p.38

Повідомляти про смаки та уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hi, my name’s (name)

We’re…

Пісня. Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

29.

 

Давай пограємось!

SB p.39

Описувати предмети

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Співпрацювати в парі

long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new

a/an

 

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Контроль навичок аудіювання.

Ставити питання та відповідати на них, розповідаючи про свою іграшку

 

30.

 

Дозвілля

SB p.40-41

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

Правила поведінки

 

First

Hold on!

Congratulations!

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What a/an (ugly old go-card)!

Go!

That isn’t fair!

Just a minute!

e [e]

Ken and his ten red pens.

Історія “The go-kart race

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення з історії

Інсценувати історію

Пропонувати речі та дякувати

Правопис слів

 

31.

 

Дозвілля і відпочинок

SB p.42-43

Описувати предмети

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Розуміти  конкретну інформацію

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Ставити питання та відповідати на них

Контроль навичок говоріння

32.

 

Якми граємось у класі.

SB p.44-45

Test

Teachers Book p. 74-75

Закріплення вивченого по темі.

 

Описувати предмети

Повторення структур, представлених  у трьох попередніх розділах

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Інші предмети англійською

Cut out, stick

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти вказівки

 

Розповідати про шкільне приладдя

Робити  плакат

Називати  предмет та цифри під час гри

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 1 клас 2020/2021 н.р.

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Очікувані результати навчання

Інтегровані змістові лінії

Соціокультурна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Лексика

Граматика/Фонетика

Аудіювання/Читання

Елементи письма/Говоріння

ТЕМА 4: Природа.

 33

 

Вивчення літер (Pp, Nn, Ss, Dd)

SB p.108-109

Називати предмети, зображені  на малюнку

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

panda, salad, nose, dog, mat, pan, sad, cap, fan, tap

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –ad, -ap, а також на фонікси, які раніше вивчалися Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання ліетр  Pp, Nn, Ss, Dd  за зразком

33.

 

Мої маленькі улюбленці.

SB p.46

Розповідати про тварин

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, pet show, all

What’s the problem?

ChantPet show

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

Називати тварин

34.

 

Тварини навколо нас.

SB p.47

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Обізнаність та самовираження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

in, on, under, draw

Draw (a rat).

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

35.

 

Скільки тваринок я бачу?

SB p.48

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Множина іменників -s

Пісня “Look at the spiders”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Ставити питання та відповідати на них

36.

 

Улюблені тварини

SB p.49

Повідомляти про смаки та уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки Співпрацювати в парі

happy mouth, sad mouth

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I like/don’t like…

What about you?

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

37.

 

Вгадай тварику.

SB p.50-51

Розвиток навичок аудіювання

 

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки: хоробрість

Стежити за презентованою інформацією

come back, touch

clever, amazing

Touch (him)!

I’ve got an idea!

brothers and sisters

They like (spiders).

Історія “The spider”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

38.

 

Де ховаються тварини.

SB p.52-53

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Інші предмети англійською: природознавство

camouflage, snake, crocodile, butterfly, tiger, giraffe, hide, grass, leaf, ground

Say why it is difficult to (see the animals).

Find the differences.

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повідомляти про місцезнаходження тварин та описувати їх

39.

 

Домашні улюбленці –  найкращі друзі.

Розповідати про тварин

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

 

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I like/don’t like…

What about you?

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Намалювати свого домашнього улюбленця

40.

 

Вивчення літер (Gg, Ii, Kk Ww)

SB p.110-111

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Indian, iguana, kangaroo, wolf, gorilla, kite, kiwi

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –in, -ig, -it. Читання слів, які починаються на дітери «с», «k» Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання літер  Gg, Ii, Kk, Ww  за зразком

Вивчення літер (Gg, Ii, Kk Ww)

 

41.

 

Як говорять тварини

Закріплення вивченого по темі.

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, pet show, all, in, on, under

I like/don’t like…

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

                                                                                                                                                                  ТЕМА 5: Харчування.

42.

 

Продукти харчування SB p.54

Обговорювати продукти харчування

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

banana, cake, cheese, sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, lunchtime, queue

What’s for lunch?

ChantLunchtime!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати та розуміти значення окремих слів

Називати продукти харчування

43.

 

Мій ланч у школі.

SB p.55

Повідомляти про належність чогось певній особі

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

sandwich, the same lunch

I’ve got…

I haven’t got…

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Читати про себе і розуміти речення

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

44.

 

Сніданок з сімєю вдома.

SB p.56

Повідомляти про належність чогось певній особі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

 

Стежити за презентованою інформацією

kitchen, milk, juice, help

 

Come and take him out!

 

Пісня “Tommy’s in the kitchen”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

 

45.

 

Їжа і твої друзі

SB p.57

Запитувати з метою отримати більш детальну інформацію

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Have we got any (cheese)?

Yes, we have.

No, we haven’t.

great (juice)

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

46.

 

У піцерії.

SB p.58-59

Розвиток навичок аудіювання

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Правила поведінки: терплячість

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією

please, hot

Where’s (Misty)?

What have you got?

Історія “The pizza”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

47.

 

Наш продуктовий кошик.

SB p.60-61

Обговорення історії

Повідомляти про наявність предметів

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією,

Виконувати мовленнєві зразки

sorry, stop, shop, hot dog

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Who says…?

o [ɒ]

Polly stops at the shop for hot day.

Write a shopping list!

Put (carrots) on the list.

Розуміти короткі і прості вказівки

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Ставити питання та відповідати на них

Правопис чисел

Відтворювати мікромонолог

 

48.

 

Національна українська кухня

 

Називати тварин та розповідати про них

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Potato, tomato, carrot, cabbage, meat, holubtzy, hotpot, borshch, zrazy

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки,

Називати склад блюд

Національна українська кухня

 

49.

 

Вивчення літер (Oo, Ll, Xx) та буквосполучень ck, ng

SB p.112-113

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

box, lemon, olive, fox, clock, king

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –og, -ox, -ot, -op. Читання слів, які містять буквосполучення «сk», «ng» Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання літер  Oo, Ll, Xx,   за зразком

Вивчення літер (Oo, Ll, Xx) та буквосполучень ck, ng

 

50.

 

Мій ланч бокс.

Закріплення вивченого по темі.

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

 

 

 

Виконання тестових завдань

banana, cake, cheese, sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, sandwich

I’ve got…

I haven’t got…

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

ТЕМА 6: Свята (в Україні та у країні виучуваної мови).

51.

 

Сімейне свято.

SB p.62

Розповідати про свою сім’ю

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

■ уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Уважно стежити за презентованою інформацією

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Chant “My family!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Називати членів родини

Правопис слів

 

52.

 

Знайомство із сімєю.

SB p.63

Запитувати з метою підтвердження або заперечення інформацію, про яку питають

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

 

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

This is…

That’s…

Is that…?

Yes, it is. No, it isn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

53.

 

Традиції нашої сімї.

SB p.64

Розповідати про свій день

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Стежити за презентованою інформацією

king, queen, royal

We’re the royal family

Пісня “We’re the royal family”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Повторювати за прослуханим

Називати членів сім’ї

 

54.

 

Наші найблищі родичі.

SB p.65

Запрошувати інформацію про членів родини

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Who is that?

That’s…

What’s her/his name?

Her/His name’s…

Прослуховувати та  відповідно реагувати на прослухані висловлювання

Ставити питання та відповідати на них

55.

 

Погода на свята.

SB p.68-69

Розповідати про погоду та природні явища

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Інші предмети англійською: природознавство

sunny, cold, hot, rainy, snowy, cloudy

 It’s sunny.

It’s raining.

It’s cold.

It’s hot.

It’s snowing.

It’s cloudy.

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Повторювати за прослуханим

 

56.

 

Святкова погода в різних країнах світу

SB p.70-71

Розповідати про погоду в різних країнах світу

Уміння вчитися упродовж життя:

■ використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Інші предмети англійською: природознавство

Scotland , Mexico, Spain, China

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

57.

 

Вивчення літер(Ee, Jj, Vv) та буквосполучення th

SB p.74-75

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Eeephant, vase, jaguar, jet,  hen, bed

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –et, -en, -ed. Читання слів, які містять буквосполучення «th» Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання літер  Oo, Ll, Xx,   за зразком

Вивчення літер(Ee, Jj, Vv) та буквосполучення th

SB p.74-75

   58.

 

Відпочинок з сім’єю.

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

■ уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Виконання тестових завдань

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

This is…

That’s…

Is that…?

Yes, it is. No, it isn’t.

Who is that?

That’s…

What’s her/his name?

Her/His name’s…

Вказувати відповідний малюнок

Вписувати слова

  59.

 

Святковий одяг

SB p.72-73

Обговорювати одяг Повідомляти про смаки та уподобання

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Уважно стежити за презентованою інформацією

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

hurry up, bro (brother), get dressed, clothes, jeans, sweater, jacket, skirt, short, cap, shoes, T-shirt, trousers, put on, let’s rap, time for school, do

Do you like…?

Yes, I do.

No, I don’t.

 

Chant “Put on your T-shirt“

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Елементи читання – презентація слів

Називати предмети одягу

Правопис слів

Ставити питання та відповідати на них

  60.

 

Різнокольоровий

одяг

SB p.74

Обговорювати одяг Повідомляти про смаки та уподобання

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

cool (clothes), super

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня “I’m a cool, cool cat”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Читати словосполучення та розуміти їх значення

Повторювати за прослуханим

 

  61.

 

Що ти вдягаєш на свято?

SB p.75

Обговорювати одяг

Описувати людину

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I’m  wearing…

Are you wearing..?

Yes, I am.

No, I’m not.

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Гра

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

  62.

 

Предмети національного українського одягу

Називати національний український одяг

Розуміти і виконувати, прості інструкції вчителя

shirt, vyshyvanka, wreath, bloomers, skirt

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки,

 Давати усний опис одягу

Предмети національного українського одягу

 

 

  63.

 

Предмети одягу

SB p.78-79

Обговорювати одяг

Описувати людину

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміння конкретної інформації

trainers

get dressed, clothes, jeans, sweater, jacket, skirt, short, cap, shoes, T-shirt, trousers

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків Present Continuous

Розуміння детальної інформації

Контроль навичок читання.

Визначати та називати людину за описом

  64.

 

Вивчення літери (Uu) та буквосполучень ch-, sh-

SB p.72-73

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Sun, mug, nut, mum

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –og, -ox, -ot, -op. Читання слів, які містять буквосполучення «сh», «sh» Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання літери  Uu за зразком

Вивчення літери (Uu) та буквосполучень ch, sh

SB p.72-73

  65.

 

Предмети одягу

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Соціальна:

■ уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Виконання тестових завдань

 

 

Вказувати відповідний малюнок Контроль навичок аудіювання.

Розфарбовати відповідно до прочитаного

   66.

 

Частини тіла

SB p.80

Описувати людину

Математична:

■ уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot, off it goes, make, kit

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Chant “Let’s make a robot!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати окремі слова

 

Називати види частини тіла

Правопис слів

  67

 

Вивчення літери (Zz, Qq, Yy) та буквосполучень qu, oo, ee

SB p.118-119

Називати предмети, зображені  на малюнку

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

zebra, yak, queen

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, а також речень Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання літер  Zz, Qq, Yy   за зразком

Вивчення літери (Zz, Qq, Yy) та буквосполучень qu, oo, ee

Контроль навичок письма.

  68.

 

Моє тіло

SB p.81

Описувати людину, її здібності

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

jump, kick a ball, touch toes, skip

can/can’t

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Повідомляти про здатність виконувати певні дії

Контроль навичок говоріння

  69.

 

Як ми рухаємось на святі

SB p.82-83

Запитувати та повідомляти про людину та її здібності

Уміння вчитися упродовж життя:

■ самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

sing, stand on one leg, anything Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Can you say who I am? Can you…?

Yes, I can.

No, I  can’t.

Пісня “Can you say who I am?”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Гра.

Ставити запитання та повідомляти про здатність виконувати певні дії

  70.

 

Перевіримо, що знаємо.

Закріплення вивченого по темі.

Повторення структур, представлених  у розділі

Ініціативність і підприєм-ливість:

■ уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Правила поведінки: командна робота

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

g [g]

Greg’s got a big bag and a green go-kart

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
5 листопада 2020
Переглядів
1218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку