КТП до підручника start up 2 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування розраховане на 15 навчальних тижднів (45 уроків) 1 семестру 2019-2020 навчального року.
Перегляд файлу

Дата

Зміст уроку

Очікувані результати

Мовний інвентар

Комунікативні вміння

Лексика

Граматика

Фонетика

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприймання (читання)

Усна взаємодія та

усне висловлювання (говоріння)

Писемне висловлювання

(письмо )

Домашнє завдання

UNIT 1. My Family and Friends. Моя сімя та друзі.

 

1

 

Hello, friends/ Привіт, друзі! Формування навичок іншомовного мовлення.

Запитує та називає власне ім’я та імена друзів.

 

 

 

Впр. 1, с. 5

Впр.2, с. 5

Впр.3, с. 5

 

 

Впр. 1, с. 5

Впр.2, с. 5

Впр.3, с. 5

Впр. 4, с.5

Впр.5, с. 5

 

Повторити

впр.

1, с. 5

2

 

Good morning/ Доброго ранку! Розвиток навичок усної взаємодії.

Вітається (в залежності від часу доби). Запитує як справи та розповідає про свої.

 

 

 

Впр. 1, с. 6

Впр.2, с. 6

Впр.4, с. 6

 

 

Впр. 1, с. 6

Впр.2, с. 6

Впр.3, с. 6

Впр. 4, с.6

Впр.5, с. 6

 

Повторити

Впр. 3, с.6

3

 

I am seven / Мені сім років.

Розвиток навичок сприйняття на слух. Лічба в межах 10.

Складає розповідні та питальні речення за зразком. Рахує в межах 10.  Запитує про вік людини та може назвати свій.

 

Present Simple “to be”

Літера «і»

Впр. 1, с. 7

Впр.3, с. 8

Впр.4, с. 8

 

Впр. 5, с.8

Впр. 1, с. 7

Впр.2, с. 7

Впр.3, с. 8

Впр. 6, с. 8

 

Впр. 4, с. 8

Повторити

Впр.3, с.8 

4

 

I am from Ukraine / Я з України. Розвиток навичок зорового сприймання. Читання. Рольова гра.

 

Запитує про національність та дає відповіді.

Ukraine, Australia, Canada,  USA

Present Simple “to be”

Літери «а» та «r»

Впр.1, с. 9

Впр.3, с. 9

Впр. 4, с. 9

Впр.2, с.9

Впр.5, с.9

 

Повторити

впр. 2, с. 9

5

 

Meet my family/Зустрічайте мою сім’ю . Розвиток навичок усної взаємодії та усного висловлювання. 

 

Запитує інших та відповідає на запитання про членів родини

 

'have got' in the present tense

 

Літера «о» та буквосполуч.

«th»

Впр. 1, с.10

Впр.2, с.10

Впр.4, с.10

Впр.3, с.10

Роздатковий матеріал

Повторити

Впр. 2, с.10

6

 

They are my grandchildren/ Вони мої онуки. Розвиток навичок сприйняття на слух.

Називає членів родини

Mum, granny, dad, granddad, grandchildren

 

 

Впр. 1, с.11

Впр.2, с.11

Впр.3, с.11

Впр. 4, с.11

Впр.1, с.11

Впр.5, с.11

 

Повторити

Впр.4, с.11

7

 

Have you got a cousin? / У тебе є двоюрідний брат?  Розвиток навичок сприйняття на слух.

 

Розуміє короткі, прості запитання, відповідає на них.

Cousin,

Uncle,

Aunt

'have got' in the present tense

 

Літери «h»

«u»

Впр. 1, с.12

Впр.2, с.12

Впр.4, с.12

Впр.5, с.12

Впр. 1, с.12

Впр.3, с.12

Впр.4, с.12

Роздатковий матеріал

Повторити

впр.5, с. 12

8

 

My morning / Мій ранок. Розвиток навичок усного мовлення.

 

Повторює речення в Present Simple та за малюнками складає власні

Get up, brush teeth, wash face, have breakfast, go to school, get dressed

Present Simple

Літера «e» та буквоспол.«sh»

Впр. 1, с.13

Впр.2, с.13

 

Впр. 4, с.14

Впр.3, с.14

Впр.5, с.14

Роздатковий матеріал

Повторити

 нові слова

та фрази

9

 

After school/Після школи.  Розвиток навичок усного висловлювання.

 

Описує свою діяльність після школи, уживаючи прості слова та формульні вирази

After, school, go home, play computer games, do the homework, help mum

Present Simple

Літера «с»

Впр. 1, с.15

Впр.2, с.15

 

Впр. 4, с.15

Впр.1, с.15

Впр.3, с.15

Впр.5, с.15

 

Повторити

нові слова

та фрази

10

 

My weekend / Вихідні.  Розвиток навичок усного висловлювання. Робота з малюнками.

 

Описує свою діяльність на вихідних, уживаючи прості слова та формульні вирази

Weekend, tidy my room, visit, meet my friends

Present Simple

Літера «i»

Впр. 1, с.16

Впр.2, с.16

 

Впр. 4, с.16

Впр.1, с.16

Впр.3, с.16

Впр.5, с.16

 

Повторити

нові слова

та фрази

11

 

Story time / Час історій. Розвиток навичок сприйняття на слух  та  усної  взаємодії.

Повторює історію з опорою на малюнок

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

нові слова

та фрази

12

 

 

 

Revision / Повторення.

Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

нові слова

та фрази

Unit 2. My School / Моя школа

13

 

I have got a schoolbag /У мене є шкільна сумка. Розвиток навичок зорового сприймання. Читання слів.

Називає шкільне приладдя, здогадується про значення слів, які супроводжуються малюнком , запитує інших та відповідає на запитання

 

A schoolbag, a book, a copybook, a pencilcase, a pen, a pencil, a ruler, a sharpener

'has got' in the present tense

 

Літера «р» та буквоспол.

«оо»

Впр. 1, с.21

Впр.2, с.21

Впр.3, с.21

 

Впр.4, с.21

Впр. 1, с.21

Впр.3, с.21

Впр.5, с.21

 

Роздатковий матеріал

Повторити

Впр.2, с.21

14

 

What colour is your rubber? / Якого кольору твоя гумка? Розвиток навичок усної взаємодії.

Розуміє короткі, прості запитання та відповідає на них, розпізнає знайомі слова з опорою на наочність.

Розпізнає кольори з опорою на наочність

 

 

What, blue, black, orange, green, yellow, grey, pink

It is….

Літера «а» та буквосп. «ck»

Впр. 1, с.22

Впр.2, с.22

 

Впр.4, с.23

Впр. 1, с.22

Впр.3, с.23

 

Роздатковий матеріал

Повторити

Впр. 3, с.23

15

 

My classroom / Моя класна кімната. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з малюнками.

Розуміє короткі, прості запитання та відповідає на них, розпізнає знайомі слова з опорою на наочність.

 

A classroom, a window, a door, a desk, a blackboard, a chair, a bookcase, a play area, a computer

What’s that?

This is…..

Літери «u» та «d»

Впр. 1, с.24

Впр.2, с.24

 

Впр.4, с.25

Впр. 1, с.24

Впр.2, с.24

Впр.3, с.25

Впр.4, с.25

 

Роздатковий матеріал

Повторити

нові ЛО

16

 

Where is my pen? / Де моя ручка? Розвиток навичок усної взаємодії.

 

Розуміє короткі, прості запитання та відповідає на них, розпізнає знайомі слова з опорою на наочність.

 

Where, in, under

Where is…?

Prepositions of place

Буквоспол.«Wh»

Впр. 1, с.26

Впр.2, с.26

 

Впр. 4, с.26

Впр. 1, с.26

Впр.3, с.26

 

Роздатковий матеріал

Опрацювати

розд.маеріал

17

 

Open your book! /

Розгорни свою книжку. Розвиток навичок сприйняття на слух та зорового сприймання.

 

Розуміє та виконує прості вказівки/

інструкції/команди

 

Stand up,

come in, sit down, open, put, close

 

 

Літера «n» та буквосп. «ee/ea»

Впр. 1, с.27

 

Впр. 3, с.27

Впр. 1, с.27

Впр. 2, с.27

Впр. 4, с.27

 

 

Роздатковий матеріал

Повторити

Впр. 3, с.27

18

 

We can paint! / Ми вміємо малювати. Розвиток навичок усного висловлювання.

Розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації, здогадується про значення слів, якщо вони супроводжуються малюнком

Read, write, make a robot, paint

Модальне дієслово «can»

Буквоспол.«ng»

Впр. 1, с.28

Впр. 2, с.28

 

Впр. 4, с.28

Впр. 1, с.28

Впр. 3, с.28

Впр. 5, с.28

 

Роздатковий матеріал

Повторити

нові ЛО,

скласти 4 речення з

«can»

19

 

Can you play football? / Ти вмієш грати у футбол? Розвиток навичок усної взаємодії.

 

Розуміє короткі, прості запитання, твердження, реагує на них,

запитує інших та відповідає на запитання

Run, jump, skip, play football, play tennis, swim

Модальне дієслово «can»

Літери «o» та «j»

Впр. 1, с.29

Впр. 2, с.29

 

Впр. 4, с.29

Впр. 1, с.29

Впр. 2, с.29

Впр. 3, с.29

Впр. 5, с.29

Роздатковий матеріал

Повторити

нові ЛО,

скласти 4 питальні речення з

«can»

20

 

School rules /

Шкільні правила. Розвиток нав. усного висловл.

 

Розуміє твердження, розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації

 

Don’t ……

Літера «у»

Впр. 1, с.30

Впр. 2, с.30

 

Впр. 4, с.30

Впр. 1, с.30

Впр. 3, с.30

Впр. 5, с.30

Роздатковий матеріал

Опрацювати

роздатковий матеріал

21

 

School things / Шкільні речі. Розвиток навичок сприйняття на слух.

 

Розуміє короткі твердження, розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації

 

This is….

That is….

 

Впр. 2, с.31

Впр. 1, с.31

 

Впр. 3, с.31

Впр. 4, с.31

Впр. 5, с.31

Роздатковий матеріал

Повторити

ЛО уроку

22

 

School is fun / школа – це весело.

Розуміє короткі твердження, розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації

 

 

 

Впр. 3, с.32

Впр. 2, с.32

Впр. 1, с.32

Впр. 5, с.32

Впр. 1, с.32

Прочитати

Впр. 2, с.32

23

 

Story time / Час історій.

Повторює історію з опорою на малюнок

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

ЛО уроку

24

 

Revision / Повторення.

Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3.  Tasty Food/ Смачна їжа

 

25

 

My breakfast / Мій сніданок. Розвиток навичок зорового сприймання. Робота з текстом та словами.

Називає їжу, здогадується про значення слів, які супроводжуються малюнком, запитує інших та відповідає на запитання

 

Breakfast, tasty, egg, sausage, tea, cheese, sandwich, milk, cup, glass

'have got' in the present tense

 

Літера «g» та буквосп. «ch»

Впр. 1, с.37

Впр. 2, с.37

 

Впр.4, с.38

Впр. 1, с.37

Впр. 3, с.37

Впр. 5, с.38

Роздатковий матеріал

Повторити

ЛО уроку, прочитати

Впр.4, с.38

26

 

We like fruit / Ми любимо фрукти. Розвиток навичок усного висловлювання.

Називає фрукти, здогадується про значення слів, які супроводжуються малюнком, запитує інших та відповідає на запитання, розрізняє та утворює однину та множину.

Peach, pear, orange, cherry, grape, strawberry, kiwi, banana

'have got' in the present tense,

Plural

 

 

Впр. 1, с.39

Впр. 2, с.39

 

Впр. 4, с.40

 

Впр. 1, с.39

Впр. 3, с.40

Впр. 5, с.40

 

 

Роздатковий матеріал

Повторити

 впр. 2, с.39

27

 

I don’t like peas / Я не люблю зелений горошок. Написання слів.

 

Вміє висловити вподобання.

Peas, cabbage, cucumber, onion, tomato, potato, carrot.

I like….

I don’t like….

 

Літера «g»

Впр. 1, с.41

Впр. 2, с.41

 

Впр. 4, с.41

 

Впр. 1, с.41

Впр. 3, с.41

Впр. 5, с.41

 

Роздатковий матеріал

Опрацювати

Впр. 3, с.41

Впр. 4, с.41

 

28

 

What’s in your lunchbox? / Що у твоєму ланч-боксі?  Розвиток навичок усної взаємодії.

 

Розуміє короткі, прості запитання, твердження, реагує на них,

запитує інших та відповідає на запитання

Water, biscuits, juice, nuts, yoghurt,  chocolate

I like….

I don’t like….

 

Літера «w»

Впр. 1, с.42

Впр. 2, с.42

 

Впр. 4, с.42

 

Впр. 1, с.42

Впр. 3, с.42

Впр. 5, с.42

 

Роздатковий матеріал

Повторити

ЛО уроку

29

 

Let’s have dinner! /

Пообідаймо! Формування навичок писемного продукування. Написання слів.

 

Розуміє твердження, розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації

 

I like….

I don’t like….

 

 

Впр. 1, с.43

Впр. 2, с.43

 

Впр. 4, с.44

 

Впр. 1, с.43

Впр. 3, с.44

Впр. 5, с.44

 

Роздатковий матеріал

Прочитати

Впр. 4, с.44

30

 

Family supper /

Сімейна вечеря. Розвиток навичок усного висловлювання та усної взаємодії.

 

 

 

 

 

Реагує на короткі, прості твердження, якщо вони вимовляються повільно й чітко, розпізнає знайомі слова, що супроводжуються малюнками,  описує малюнки

Chicken, spaghetti, lemon

I like….

I don’t like….

 

 

Впр. 1, с.45

Впр. 2, с.45

 

Впр. 4, с.46

 

Впр. 1, с.45

Впр. 3, с.46

Впр. 4, с.46

Впр. 5, с.46

 

Роздатковий матеріал

Опрацювати

Впр.2, с.45

31

 

My menu / Моє меню. Розвиток навичок зорового сприймання.

 

 

'have got' in the present tense,

 

 

Впр. 1, с.47

Впр. 2, с.47

 

Впр. 4, с.47

 

Впр. 1, с.47

Впр. 3, с.47

Впр. 5, с.47

 

Впр. 4, с.47

 

Повторити

ЛО теми

32

 

How much is it? / Скільки це коштує? Розвиток навичок сприйняття на слух.

 

 

 

 

 

Розуміє короткі, прості запитання, твердження та реагує на них.

Рахує в межах 20.

Numbers 11-20

 

 

Впр. 1, с.48

Впр. 2, с.48

 

Впр. 4, с.48

 

Впр. 1, с.48

Впр. 3, с.48

Впр. 5, с.48

 

Впр. 4, с.48

 

Повторити

ЛО (11-20)

33

 

Let’s go to the café! /

Ходімо в кафе. Розвиток навичок усної взаємодії.

 

 

 

 

Впр. 1, с.49

 

 

Впр. 2, с.49

Впр. 3, с.50

Впр. 4, с.50

Впр. 6, с.50

 

 

 

Опрацювати

Впр. 5, с.50

 

34

 

Story time / Час історій. Розвиток навичок сприйняття на слух  та  усної  взаємодії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

ЛО теми

35

 

Revision / Повторення

Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4. Our holidays / Наші свята

36

 

What day is it today? / Який сьогодні день?.

Розвиток навичок сприйняття на слух  та  усної  взаємодії.

Розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації. Розпізнає знайомі слова з опорою на наочність.

 

Days of the week

Present Simple

Буквоспол.«ау»

Впр.1, с. 55

Впр.2, с.55

Впр. 3, с.55

Впр.1, с. 55

Впр.4, с. 56

Впр.5, с. 56

 

 

 

Роздатковий матеріал

Повторити

дні тижня

37

 

Happy birthday! / З днем народження! Розвиток навичок сприйняття на слух  та  усної  взаємодії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітає з днем народження, запитує та розповідає про вік

 

Present Simple

Буквоспол.«ir, er, ur»

Впр.1, с. 57

Впр.2, с.57

Впр.4, с. 58

 

Впр.1, с. 57

Впр.3, с.58

Впр.5, с. 58

 

Прочитати

Впр.4, с. 58

 

38

 

 

Birthday party / вечірка з нагоди дня народження.

Формування навичок писемного продукування.

 

 

Буквоспол.«all»

Впр.1, с. 59

Впр.2, с.59

Впр.4, с. 60

 

Впр.1, с. 59

Впр.3, с. 60

Впр.5, с. 59

 

Роздатковий матеріал

Опрацювати

Впр. 4b, с.60

39

 

It’s Christmas time / Час Різдва.

Розвиток навичок усної взаємодії.

 

 

Реагує на короткі, прості твердження, якщо вони вимовляються повільно й чітко, розпізнає знайомі слова, що супроводжуються малюнками,  описує малюнки

Bright, beautiful, nice, new.

 

Буквоспол.«ar, ight»

Впр.3, с. 61

 

Впр.5, с. 61

 

Впр.1, с. 61

Впр.2, с. 61

Впр.4, с. 61

 

 

 

Роздатковий матеріал

Вивчити ЛО

Впр. 2, с.61

40

 

Christmas cards / Листівки до Різдва.

Формування навичок писемного продукування.

 

 

Буквоспол.«еа, ее»

Впр. 1, с.63

Впр. 3, с.63

 

 

Впр. 4, с.64

Впр. 5, с.64

Впр. 1, с.63

Впр. 2, с.63

Роздатковий матеріал

Опрацювати

Впр. 6, с.64

41

 

New Year presents / Новорічні подарунки.

Розвиток навичок усної взаємодії.

 

 

Буквоспол.«ch»

Впр.1, с.65

Впр. 2, с.65

 

Впр.1, с.65

 

Впр. 4, с.65

Прочитати

Впр.3, с.65

42

 

 

New Year party / Новорічна вечірка.

Розвиток навичок сприйняття на слух  та  усної  взаємодії.

 

 

 

Впр.1, с.66

Впр. 2, с.66

Впр.4, с.67

Впр.1, с.66

Впр. 3, с.67

Впр.5, с.67

 

 

Прочитати

Впр.4, с.67

43

 

Happy holidays! / Щасливих свят.

Розвиток навичок усної взаємодії.

 

 

 

Впр.2, с.68

 

Впр.3, с.68

Впр.4, с.69

 

 

Впр.1, с.68

Впр.2, с.68

Впр. 5, с.69

 

 

Роздатковий матеріал

Повторити

ЛО теми

44

 

It’s time to have fun / Час розважатись

 

 

 

 

Впр.1, с.70

Впр.3, с.71

 

Впр.4, с.71

 

Впр.1, с.70

Впр.2, с.70

Впр.4, с.71

 

 

Впр.5, с.71

Повторити

ЛО теми

45

 

Revision / Повторення

Узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
30 серпня
Переглядів
2003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку