7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

КТП "Математика 2 клас Скварцова"

Про матеріал
МАТЕМАТИКА 136 годин (4 години на тиждень) (за підручником С. Скварцова, О. Онопрієнко) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

136 годин (4 години на тиждень)

(за підручником С. Скварцова, О. Онопрієнко)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 № 407)

Створено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Саченко

Тема уроку

Сторінки підручника, № завдання

Дата

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас

 

1

Повторення нумерації чисел першої сотні. Натуральні числа, натуральний ряд чисел.

С. 4,

№ 1-5

 

2

Порівняння чисел. Способи порівняння: за місцем у натуральному ряді; порозрядне порівняння.

С. 5,

№ 1-5

 

3

Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації: 56+1; 56-1; 50+6; 56-6; 56-50; 40+20; 40-20.

С. 6,

№ 1-6

 

4

Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання. Вирази: сума, різниця; доданок, доданок, сума; зменшуване, від’ємник, різниця.

С. 7,

№ 1-4

 

5

Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10.

С. 8,

№ 1-5

 

6

Досліджуємо задачі. Короткий запис, схема, розв’язання відповідь.

С. 9,

№ 1-3

 

7

Досліджуємо задачі. Обернені задачі: шукане стає даним; дане стає шуканим.

С. 10,

№ 1-3

 

8

Аналізуємо задачу. Схема аналізу.

С. 11,

№ 1-4

 

9

Досліджуємо задачі. Задача з двома запитаннями.

С. 12,

№ 1-3

 

10

Досліджуємо математичні вирази, рівності і нерівності. Рівність, нерівність істина або хибна. Вирази: сума різниця.

С. 13,

№ 1-6

 

11

Повторюємо геометричні фігури; величини. Пряма, промінь, відрізок многокутник.

С. 14,

№ 1-6

 

12

Додаємо і віднімаємо числа в межах 100. 43+6, 67-5, 34+ 20, 56-40

С. 15,

№ 1-5

 

13

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно 46+23,  46-23

С. 16,

№ 1-5

 

14

Додаємо і віднімаємо числа порозрядно.

С. 17,

№ 1-5

 

15

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами: 74+23=74+20+3; 74-23=74-20-3.

С. 18,

№ 1-5

 

16

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами.

С. 19,

№ 1-4

 

17

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

С. 20,

№1-5

 

18

Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік.

С. 21

№ 1-4

 

19

Контрольна робота №1

 

 

20

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого в 1-му класі

С. 22

№ 1-4

 

 

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20

 

21

Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки

С. 23,

№ 1-4

 

22

Визначаємо порядок виконання дій у виразах.

С. 24,

№ 1-5

 

23

Складаємо задачі

С. 25,

№ 1-4

 

24

Додаємо і віднімаємо числа частинами. Сума зручних доданків.

С. 26,

№ 1-6

 

25

Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків.

С. 27,

№ 1-3

 

26

Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел.

С. 28,

№ 1-3

 

27

Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа.

С. 29,

№ 1-5

 

28

Використовуємо переставний закон додавання

С. 30,

№ 1-4

 

29

Розв’язуємо задачі із зайвими числовими даними.

С. 31,

№ 1-2

 

30

Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20. Склад чисел другого десятка.

С. 32,

№ 1-4

 

31

Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку додавання і віднімання. Самостійна робота.

С. 33,

№ 1-5

 

32

Обчислюємо периметр многокутника

С. 34

№ 1-3

 

33

Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних. Проста задача.

С. 35,

№ 1-3

 

34

Досліджуємо дві послідовні задачі

С. 36,

№ 1-2

 

35

Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20. Залежність різниці від зміни від’ємника.

С. 37,

№ 1-5

 

36

Контрольна робота №2

 

 

37

Аналіз контрольної роботи. Знайомимось із виразами зі зміною. Значення змінної. Значення виразу зі змінною.

С. 38,

№ 1-4

 

38

Досліджуємо задачі з двома запитаннями.

С. 39,

№ 1-3

 

39

Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів.

С. 40,

№ 1-3

 

40

Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента.

С. 41,

№ 1-5

 

41

Порівнюємо математичні вирази

С. 42,

№ 1-3

 

42

Знайомимося з прийомом округлення.

С. 43,

№ 1-5

 

43

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

С. 44,

№ 1-5

 

44

Віднімаємо на основі правил віднімання числа від суми.

С. 45,

№ 1-5

 

45

Віднімаємо числа різними способами. Самостійна робота.

С. 46,

№ 1-4

 

46

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

С.47

№1-4

 

47

Контрольна робота №3

 

 

 

Розв’язуємо складені задачі

 

48

Аналіз контрольної роботи. Знайомимося зі складеною задачею. Проста задача. Складена задача.

С.49,

№ 1-2

 

49

Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі

С. 50,

№ 1-4

 

50

Ділимо складену задачу на прості. План розв’язування задачі.

С. 51,

№ 1-5

 

51

Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці і суми.

С. 52,

№ 1-5

 

52

Записуємо розв’язання задачі виразом. Розв’язання задачі по діях.

С. 53,

№ 1-3

 

53

Розв’язуємо задачі двома способами

С. 54,

№ 1-3

 

54

Розв’язуємо задачі різними способами

С. 55,

№ 1-2

 

55

Виконуємо дії з величинами.

С. 56,

№ 1-5

 

56

Досліджуємо задачі на знаходження різниці.

С. 57,

№ 1-3

 

57

Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова.

С. 58,

№ 1-3

 

58

Перевіряємо додавання і віднімання. Додавання і віднімання-взаємно обернені дії. Самостійна робота.

С. 59,

  1-5

 

59

Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння.

С. 60,

№ 1-4

 

60

Розв’язуємо задачі. Перевіряємо свої досягнення.

С. 61, 62

№ 1-4

 

 

61

Контрольна робота №4

 

 

 

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд у межах 100

 

62

Аналіз контрольної роботи. Додаємо і віднімаємо числа.

С.63

 №1-5

 

63

Розв’язуємо складені задачі на знаходження третього доданка.

С. 64,

№ 1-4

 

64

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд. Повторення і закріплення вивченого. Підсумковий урок за семестр.

С. 65,

№ 1-6

 

ІІ семестр

65

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд

С. 66,

№ 1-3

 

66

Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння.

С. 67,

№ 1-2

 

67

Додаємо і віднімаємо числа частинами

С. 68,

№ 1-5

 

68

Розв’язуємо задачі

С. 69,

№ 1-2

 

69

Розв’язуємо задачі

С. 70,

№ 1-4

 

70

Додаємо і віднімаємо застосовуючи прийом округлення

С. 71,

№ 1-7

 

71

Обчислюємо різними способами. Додавання і віднімання частинами прийомом округлення; за правилом додавання (віднімання) числа до суми (від суми).

С. 72,

№ 1-5

 

72

Досліджуємо кут. Вершина кута, сторони кута.

С. 73

№ 1-5

 

 

73

Одержуємо прямий кут. Кути більші/менші, ніж прямий

С. 74

№ 1-4

 

74

Досліджуємо прямокутник. Прямокутник: чотирикутник, усі кути прямі.

С. 75

№ 1-4

 

75

Досліджуємо прямокутник.

С. 76

№ 1-5

 

76

Досліджуємо квадрат. Самостійна робота

С. 77

№ 1-6

 

77

Визначаємо периметр многокутника.

С. 78

№ 1-5

 

78

Контрольна робота № 5

 

 

79

Аналіз контрольної роботи. Розв’язуємо задачі.

С. 79

№ 1

 

80

Розв’язування задач

С. 80,

№ 1-2

 

81

Досліджуємо коло і круг. Знайомство з центром і радіусом.

С. 81

№ 1-5

 

82

Досліджуємо коло і круг

С. 82

№ 1-6

 

83

Шукаємо шлях розв’язання задачі. Міркування від числових даних до запитання.

С. 83,

№ 1-6

 

84

Додаємо і віднімаємо числа частинами. 56+27; 73-55.

С. 84,

№ 1-6

 

85

Додаємо і віднімаємо числа частинами.

С.85

№ 1-5

 

86

Розв’язування задач

С. 86,

№ 1-4

 

87

Додаємо і віднімаємо числа частинами.

С. 87

№ 1-3

 

88

Додаємо і віднімаємо числа частинами: 56+27; 73-55. Самостійна робота

С. 88

№ 1-6

 

89

Задачі на знаходження суми.

С. 89

№ 1-2

 

90

Контрольна робота № 6

 

 

91

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел.

С. 90,

№ 1-2

 

92

Розв’язуємо задачі на знаходження суми.

С. 91

№ 1-2

 

93

Досліджуємо задачі

С. 92

№ 1-4

 

94

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно: 46+25; 56-27.

 

С. 93

№ 1-7

 

95

Додаємо і віднімаємо числа різними способами. Додавання і віднімання порозрядно і частинами.

С. 94,

№ 1-5

 

96

Досліджуємо задачі. Зіставлення задач.

С. 95

№1-3

 

97

Досліджуємо задачі. Обчислюємо трьома способами.

С. 96

№ 1-3

 

98

Порівнюємо математичні вирази

С. 97,

№ 1-5

 

99

Використовуємо в обчисленнях прийом округлення: 24­+18=24+20-2; 53-27=53-30+3. Визначення часу за годинником.

С. 98,

№ 1-5

 

100

Додаємо і віднімаємо різними способами

С. 99,

№ 1-4

 

101

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо величини. Самостійна робота.

С. 100

№ 1-4

 

102

Перевіряємо додавання і віднімання. Перевіряємо свої досягнення.

С. 101-102

№ 81-500-809

 

103

Контрольна робота №7

 

 

Вивчаємо арифметичні дії множення і ділення. Табличне множення та ділення

104

Аналіз контрольної роботи. Досліджуємо суму однакових доданків.

С. 103,

№ 1-5

 

105

Досліджуємо різницю кількох однакових чисел.

С. 104,

№ 1-5

 

106

Додаємо і віднімаємо однакові числа

С. 105,

№ 1-4

 

107

Розв’язуємо задачі.

С. 106,

№ 1-5

 

108

Знайомимось із арифметичною дією множення.

С.107

№ 1-5

 

109

Знайомимось із арифметичною дією ділення.

С.108,

№ 1-5

 

110

Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка.

С.109,

№1-4

 

111

Визнаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення.

С.110,

№1-6

 

112

Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею.

С. 111,

№ 1-6

 

113

Досліджуємо взаємозв’язок множення та ділення.

С. 112,

№ 1-6

 

114

Вивчаємо ділення з нулем та одиницею.

С. 113,

№ 1-5

 

115

Відкриваємо спосіб ділення та множення на 10.

С. 114,

№ 1-5

 

116

Вивчаємо ділення на рівні частини.

С. 115,

№ 1-4

 

117

Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах.

С. 116,

№ 1-5

 

118

Обчислюємо таблицю множення числа 2; таблиця ділення на 2.

С. 118-119

№ 1-7

 

119

Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі. 

С. 119

№ 1-4

 

120

Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми.

С. 120

№ 1-2

 

121

Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник.

С. 121

№ 1-5

 

122

Досліджуємо таблицю множення і ділення числа 3.

С. 122-123

№ 1-8

 

123

Розв’язування складених задач на знаходження різниці.

С. 124,

№ 1-3

 

124

Розв’язування задач на різницеве порівняння.

С. 125,

№ 1-4

 

125

Контрольна робота № 8

 

 

126

Аналіз контрольної роботи. Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення числа 4.

С.126

№1-4

 

127

Розв’язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

С. 127,

№ 1-4

 

128

Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів.

С. 128,

№ 1-3

 

129

Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5.

С. 129,

№ 1-6

 

130

Розв’язуємо складені задачі.

С. 130,

№ 1-2

 

131

Вивчаємо кратне порівняння.

С. 131,

№ 1-4

 

132

Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6.

С,132

№1-5

 

133

Розв’язування складених задач на кратне порівняння.

С.133

№1-5

 

134

Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7. Перевіряємо множення та ділення.

С. 134-135

№ 1-6, 1-5

 

135

Узагальнення і систематизація знань Досліджуємо таблицю множення числа 8 та 9; таблицю ділення на 8, на 9.

С.136

№1-6

 

136

Повторюємо вивчене. Підсумковий урок.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Інші матеріали
НУШ
Додано
24 серпня 2019
Переглядів
2744
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку