9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Курсова робота "Організація роботи з обдарованими дітьми у процесі викладання історії з власного педагогічного досвіду"

Про матеріал

Двадцять перше століття – це століття освіти й духовності. Майбутнє України залежить не від розмірів її території чи потужності виробництва, а від інтелектуальної могутності, творчого, спортивного потенціалу молоді. Хорошівщина є невичерпною скарбницею талановитих і працьовитих дітей.

Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для України. В школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Завдання стоїть таке – створити привабливий імідж навчального закладу, щобу дітей було бажання відвідувати школу. Основою формування іміджу школи є:

-кожна дитина має гарні задатки від народження;

-кожна дитина повинна прагнути реалізувати ці здібності.

Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

на тему:

«Організація роботи з обдарованими дітьми у процесі викладання історії з власного педагогічного досвіду»

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Ковальчук Олена Миколаївна,

вчитель історії Хорошівської гімназії

 

Науковий керівник: Адамович Інна Валентинівна

 

 

 

 

 

Хорошів 2018


ЗМІСТ

 

ВСТУП

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ……………………….5

1.1. Система роботи з виявлення обдарованих дітей…………………………………....5

1.2. Форми роботи з обдарованими дітьми…………………………………………...….5

ІІ. ШЛЯХИ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ…………………………………………………………………………...….8

2.1. Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми………...8

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………....9

Список використаних джерел….………………………………………………………..11

 


 


ВСТУП

Двадцять перше століття – це століття освіти й духовності. Майбутнє України залежить не від розмірів її території чи потужності виробництва, а від інтелектуальної могутності, творчого, спортивного потенціалу молоді. Хорошівщина є невичерпною скарбницею талановитих і працьовитих дітей.

Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для України. В школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Завдання стоїть таке – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб  у дітей було бажання відвідувати школу. Основою формування іміджу школи є:

 • кожна дитина має гарні задатки від народження;
 • кожна дитина повинна прагнути реалізувати ці здібності.

Здібності та задатки розвиваються та реалізують при умові сприятливого зовнішнього і внутрішнього середовища. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізається від однокласників своїми здібностями в тому чи іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю. Виховувати обдаровану дитину, адаптованої до сучасного життя, досить важко.

Освіта двадцять першого століття надає великого значення роботі з обдарованими дітьми. Історія роботи з обдарованими дітьми має свою історію. Термін «обдарований» був вперше вжитий А. Треєм у 1839 році. У розумінні слова «геній». Так, у Європі ця проблема серйозно розглядається з початком минулого століття, а в 1975 році створено Всесвітню раду з питань обдарованих дітей. Також роботу з обдарованими  дітьми дослідували вітчизняні та зарубіжні вчені:

 • підвищена пізнавальна активність ( О. Матюшкін, Г. Уолберг, Р. Семенова та інші);
 • здатність тривалий час концентрувати увагу на проблемі та пошуках ії розв’язання ( Л. Туктаєва, Ю. Гільбух);
 • раннє усвідомлення мети і цілей своєї діяльності (С. Рашер, Н. Лейтес);
 • яскраво виражена незалежність, надання переваги індивідуальній роботі перед груповою, індивідуалізм (Ю. Гільбух).

Почуття самоповаги, самоусвідомлення, творчої сили та вміння контролювати себе (Е. Торранс, О. Матюшкін).

Здатність вийти за рамки завдання (Д. Богоявленська, Л. Туктаєва).

Працюючи з обдарованими дітьми, слід звернутися до праць В.О Сухомлинського, а зокрема «Серце віддаю дітям», «Сто порад учителеві», «Вчити вчитися» та інших робіт.

Кожен вчитель, на мою думку, повинен формувати власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання найкращих знань і вміннь застосовувати їх  у життєвих ситуаціях.

Об’єкт: обдаровані діти, види, принципи.

Предмет: особливості навчання обдарованих дітей.

Метою моєї роботи є виховання активних громадян України, які вміють розуміти, аналізувати з історичної точки зору суспільно-політичні події. Кожна дитина від природи наділена гарними здібностями. Щоб ці здібності розкривалися і дитина мала змогу їх реалізувати на користь собі і суспільству, необхідно допомогти їй відшукати в собі найкраще і створити умови для самовдосконалення і самовираження. Діти повинні бути готовими до зустрічі з труднощами в умовах конкуренції, вміти себе захищати, бути морально стійкими. Розширення свого  кругозору повинне стати потребою їх життя.

Завдання: погляди вчених на проблему обдарованих дітей; обґрунтування форм і методів роботи з обдарованими дітьми. Специфіка навчання цих дітей.


І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 1.1. Система роботи з виявлення обдарованих дітей:

 • спостереження за роботою учнів на уроках історії та позакласних заходах;
 • аналіз результатів самостійних та контрольних, творчих робіт;
 • аналіз результатів участі учнів в шкільних, районних, обласних олімпіадах, різних конкурсах.

1.2. Форми роботи з обдарованими дітьми:

 • урочна діяльність включає в себе фронтальну (бесіди, ігри, лекції, семінарські заняття та інше), групову (парні, постійні групи з переміною функцій їх учасників) та індивідуальну форму навчання.

Щоб розвинути інтелектуальну обдарованість учня на уроці, використовую дослідницькі методи роботи для створення умов постійного включення у ситуації, в яких вони висловлюють свою думку, свої аргументи, докази, вміти користуватися з добутими знаннями, не боятися ставити запитання вчителю, учням, з’ясовувати не зрозуміле, вміти рецензувати відповіді однокласників, давати поради, застосовувати зіставлення та аналогії, давати об’єктивні оцінки історичним подіям, читати додаткову літературу, документи. Саме це відбувається на таких уроках:  урок-конференція, урок-суд та інші.

Щоб урізноманітнити роботу використовую такі форми роботи: «Мозкові штурми», «Інтелектуальний марафон», «Урок-залік», робота з історичними джерелами, картами, документами, ілюстраціями. Обдаровані діти отримують складні завдання, наприклад, підготувати мультимедійний міні-проект за поданими темами на урок. Часто учні отримують випереджувальні завдання і під час уроку доповнюють розповідь вчителя на уроці.

Велику роль відводиться домашнім завданням у форму дослідження, а саме:

 • скласти твір ессе з використанням історичних документів за відповідною темою;
 • скласти різнорівневі запитання до теми і знайти цікавий матеріал.

Наступна складова частина позаурочної роботи є навчально-пізнавальна діяльність учнів спрямована на оволодіння ними, фактичним матеріалом з даної теми. Система позаурочної роботи включає:

 • додаткові індивідуальні завдання навчального і розвивального спрямування;
 • факультативні заняття;
 • робота з підготовки обдарованих дітей до олімпіад юних істориків;
 • робота у філії «Еврика» Житомирського територіального відділення МАН України;
 • щорічна участь в науково-практичній конференції на базі історичного факультету Житомирського державного університете імені Івана Франка.

Така робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, формувати стійкі потреби у самостійному пізнанні. Робота педагога з обдарованими дітьми – це складний процес. Він вимагає від вчителів професійності, особистісного зростання та роботи з іншими учителями та батьками. Щиро потрібно цікавитися успіхами дитини і це дасть результат.

Результатом роботи є науково-дослідницька діяльність яка проводиться з талановитими дітьми. Так учень 9-А класу Хорошівської гімназії Житомирської області Ткач Сергій став учасником 14 науково-практичної краєзнавчої учнівсько-студентської конференції «Наш рідний край: історія і сьогодення», що проводилася 11 квітня 2017 року на базі Житомирського державного університету імені І. Франка. Під час пленарного засідання він представив виступ на тему «Горошківський Голокост».

Зокрема, Сергій сказав: «Проблема, над якою працюють педагоги гімназії, «Упровадження технології розвитку критичного мислення в освітній процес гімназії з метою формування творчої особистості і патріота України». Історична пам'ять як основа патріотичного виховання у нашому навчальному закладі представлена багатьма напрямками, важливе місце вивчення Голокосту у нашому містечку та районі. Протягом двох років було написано дві роботи на дану тему: «Трагічні сторінки Володарщини» та «Горошківський Голокост». Ці теми висвітлюються на сторінках гімназійної газети «Інформпост», районної газети «Прапор», на сайті Хорошівської гімназії.

Вчитель і діти брали участь науково-практичній конференції «Запорізькі єврейські читання - 2017», Освітнього семінару – школи з історії Голокосту в місті Очакові, який проводив Український центр вивчення історії Голокосту, Міжнародної школи з викладання та вивчення історії Голокосту при Меморіальному комплексі Яд Вашем (Єрусалим) у листопаді 2017 року.

Конференцію проведено на високому рівні. Кожен виступ було коментовано. Усі учасники конференції нагороджені грамотами, а їх науковий керівник – подяками.

Учні 10-А класу зробили науковий документальний фільм-проект «Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою». Ці слова Тараса Шевченка можуть бути найвищою характеристикою тих справжніх людей, які свідомо і добровільно ризикують життям, аби захистити наше із вами мирне небо, щоб дати можливість жити іншим людям, щоб могла жити і розвиватися рідна Україна. Саме до цієї когорти належать наші земляки які загинули в АТО: Пилип Слободенюк, Сергій Порозінський, Олексій Богуш, Микола Кучер, Максим Перепелиця, Сергій Фролов, Олег Яндюк.

Також був зроблений учнями 11-Б класу проект «Діти війни» який брав участь у науково-практичній учнівсько-студентській конференції в місті Львів на базі історичного факультете Львівського державного університету імені І. Франка. Робота була нагороджена почесною відзнакою.

Діти щорічно займають призові місця в районних та обласних олімпіадах з історії.

Участь у заходах такого рівня дає підґрунтя для подальшої науково-дослідницької діяльності та творчого пошуку.


ІІ. ШЛЯХИ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

Інтелектуально обдарованим дітям притаманні психологічні особливості які ускладнюють їхні стосунки з класом, вчителями та самим собою. Таким дітям подобаються складні ігри, як правило, які не подобаються однокласникам. Вони не терпимі до всього примітивного. Складні відносини у них із батьками і завдають їм чимало клопоту: погано їдять, задають нескінченні запитання «Чому?», підвищена активність.

Складні відносини складаються із самим собою. Діти ставлять перед собою певну мету і досягають її і знов ставлять нову, і так до безконечності. До чого прагнеш, немає ніде.

Практика свідчить, що знання, отримані механічно, є мертвими і не можна використати з метою продукування нових знань, тобто, в творчій діяльності. Таким чином, тільки досвід, уміле спостереження, дослідження об’єктів у їх взаємозв’язку сприяє засвоєнню реальних фактів і розвиває здібність до самостійної думки.

Робота з обдарованими дітьми повинна передбачати використання таких форм і методів навчальної діяльності, які б спонукали учнів до активної самостійної діяльності та пошуково-дослідницької діяльності, стимулювали розвиток здібностей школярів. Серед них можна виділити методи творчого характеру: проблемні, пошукові, евристичні, дослідницькі, проектні, в поєднанні з методами фронтальної, індивідуальної та групової роботи, індуктивні та дедуктивні методи, самосійну роботу з використанням дослідницьких, експериментальних та пошукових методів, застосування різноманітних розвиваючих творчих вправ та завдань, методів і прийомів інтерактивного навчання.

2.1. Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби і інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів.

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язане з навчанням цих дітей.

6. Мати педагогічні і спеціальну освіту.

7. Мати живий та активний характер.

8. Володіти почуттям гумору.

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення.

10. Мати творчий світогляд.

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

12. Володіти емоційною стабільністю.

13. Уміти переконувати.

14. Мати схильність до самоаналізу.

Розвиток творчих здібносте6й учнів – це справа не одного дня, а результат наполегливої і систематичної праці протягом довгого часу і всього життя.

Єдиних вимог і рекомендацій щодо навчання обдарованих дітей не існує, адже кожна дитина – унікальна особистість.

Вчителю для навчання обдарованих дітей необхідно знати їхні особливості, перейматися проблемами, інтересами, розвивати здібності дитини. Лише особистість може виховувати особистість і талант може виростити новий талант.

Постійно працюючи з обдарованими дітьми, слід пам’ятати слова В.О. Сухомлинського: «У дитині ми повинні бачити завтрашню дорослу людину, - ось в цьому, мені здається, і полягає життєва мудрість батька, матері, педагога. Іншими словами – потрібно вміти любити дітей».


ВИСНОВОК

Обдаровані діти – майбутнє нашої країни, гордість і честь України, а тому перед кожним вчителем стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для розвитку всебічно обдарованої молоді.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства подальшого розв’язання потребує проблема забезпечення особистісної самореалізації та професійного самовизначення обдарованих дітей у нових соціально-економічних умовах.

Саме тому для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є показником духовного і матеріального поступу країни, де далі актуальнішою стає проблема навчання і розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать Укази Президента України про державну підтримку обдарованої молоді (квітень, 2000) та про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 р.р. (лютий 2001р.), а також Закон Верховної Ради України «Про позашкільну освіту» (червень 2000).

Серед педагогів і психологів існує, як мінімум, дві точки зору на навчання обдарованих. Згідно з однією з них, для навчання обдарованих дітей необхідно створювати спеціальні класи та спеціальні освітні установи. Згідно з іншою точці зору, обдаровані діти повинні навчатися разом з усіма дітьми, інакше вони не навчитися жити серед «нормальних» людей, спілкуватися і працювати з ними.

На закінчення необхідно нагадати, що робота педагога з обдарованими дітьми - це складний процес який ніколи не припиняється. Він вимагає від учителів і вихователів особистісного зростання, хороших, постійно поновлюваних знань у галузі психології обдарованих і їх навчання, а також тісної співпраці з вчителями, адміністрацією і обов'язково з батьками обдарованих дітей. Робота з обдарованими дітьми потребує постійного зростання майстерності, педагогічної гнучкості, вміння відмовитися від того, що ще сьогодні здавалося творчою знахідкою і сильною стороною.

Робота з обдарованими дітьми виступає одним з варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність. Взагалі масова освіта є одним з найбільш важливих інститутів сучасного суспільства. Це утворення за самою своєю природою зобов'язана дбати, в першу чергу, про більшість учнів. Однак орієнтована на середній рівень школа виявляється не дуже добре пристосованої для тих, хто сильно відрізняється від цього середнього рівня як в бік менших, так і великих здібностей.

Таким чином, саме високо обдаровані люди здатні зробити найбільший внесок у розвиток суспільства, і тратити таланти даремно  є недозволеною помилкою для розвитку будь-якої країни, а зокрема і для України.

Отже, сьогодні необхідно визнати, що система робити з обдарованими учнями – один з пріоритетних напрямів роботи школи, що вимагає вдосконалення науково-методичної роботи та освітнього процесу загально-освітніх навчальних закладів; залучення до роботи з обдарованими школярами вчителів, які мають високі професійні і особистісні якості, а також психологів та спеціалістів різного профілю; осмислення значення розвитку обдарованих дітей кожним членом суспільства і посилання у  зв’язку з цим уваги до проблеми формування позитивної мотивації навчання і виховання підростаючого покоління

 


Список використаних джерел

 1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах / А. Анджайчак // Обдарована дитина. – 2000. - №5. С. 8-13.
 2. Кравцова О. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час / О. Кравцова // Обдарована дитина. 2010. - №8. С. 2-5.
 3. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. - М.: Знание, 1991.
 4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. - 1989. - №6. - С. 29-33. 8.  
 5. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. - М., 1992. 9.  
 6. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М., 1972.
 7. Лейтес Н.С. «Вікова обдарованість і індивідуальні відмінності», Москва - Воронеж;1997.
 8. Закон України «Про загальну середню освіту»
 9. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року.
 10.  Настенко Н. Рекомендації щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами / Н. Настенко // завуч. – 2000. №6. С. 16-20.
 

1

 

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1886
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку