10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Лабораторна робота "Написання словесних штампів, ділових термінів, назв"

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття №16

Тема. Написання словесних штампів, ділових термінів, назв

Мета: закріпити загальні правила письма, розвивати навички швидкої раціональної грамотності, удосконалювати навички читання стенограм, з’ясувати особливості написання словесних штампів, ділових термінів, назв.

 Ключові слова: стенограма, з’єднувальна лінія, злиття.

Література: 1, 3, 7.

Питання для обговорення

  1. Відомі стенографи.
  2. Стенографія майбутнього.
  3. Обмін враженнями від вивчення стенографії.

Теоретичні відомості

Державна єдина система стенографії

В системі М.М. Соколова основу алфавіту містять найпростіші графічні елементи. На відміну від звичайного листа, має смислоразлічітельную значення розмір знака та його положення на рядку. За рахунок цього кількість графічних елементів зведене до мінімуму. Таким чином, графічно спрощується весь алфавіт. Голосні виражаються зміною положення знаків приголосних. Використовуються особливі знаки для вираження найбільш часто зустрічаються поєднань приголосних, як то: СТ, СН, СТР, ПР та інші - т. зв. "Злиті знаки". Використовуються особливі знаки для вираження найбільш часто зустрічаються початкових (РАС-, ЗА-, пере-та ін) і кінцевих сполучень (-ение,-ство та ін), коренів (-ЗДОРОВИЙ-,-Держ-та ін.) ЖД-Залізниця та інші абревіатури. Існують загальні правила скорочення слів (наприклад, скорочення початком слова, початком і кінцем слова, кінцем слова), є і вже закріпилися конкретні скорочення для найбільш частотних слів (наприклад, РЕЗУЛЬТАТ = РЕЗ, ЧАС = ВР та ін.) Деякі часто зустрічаються слова скорочуються особливими знаками (ВИРОБНИЦТВО, ПРОМИСЛОВІСТЬ). Часто зустрічаються словосполучення об'єднуються в т. н. "Фразеограмми" і пишуться без відриву, можливо, з пропуском середини словосполучення. Існує також близько десятка ідеограм. Голосні "А" і "Я" як правило пропускаються, Закінчення у прикметників не пишуться. Використовують надрядкові і підрядкові написання приголосних для позначення голосних

Завдання1. Застенографуйте слова і звірити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Напишіть два рази наведені тут скорочення, потім прочитайте стенограму. Напишіть цей текст під диктовку.

Завдання 3. Зі словами, поданими у вправі №2, скласти речення і застенографувати.

Завдання 4. Прочитати стенограму

 

Завдання 5. Записати скорочення.

 

docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку