8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

М. Коцюбинський.«Дорогою ціною» — «перлина української белетристики» (А. Єнсен)

Про матеріал
Дана презентація чудово підійде для проведення мультимедійного уроку з української літератури. Використані методи (евристична бесіда, проблемні запитання) допоможуть восьмикласникам характеризувати образи головних героїв твору, досліджувати, як випробування гартують характер людини, як виникає протест проти будь-якого насильства над людиною. Школярі матимуть змогу осмислювати вчинки персонажів, визначати типові та індивідуальні риси, робити власні висновки, аналізувати вчинки героїв. Використовуються різні форми та методи роботи, які втілені за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Запропоновані завдання мають різні ступені складності, тому можуть бути використані й під час проведення контрольної роботи.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

М. Коцюбинський.«Дорогою ціною» — «перлина української белетристики» (А. Єнсен)

Номер слайду 2

«Письменник глибоко проникає в душу українського народу, добре знає його спосіб життя і характер». Шведський історик, слов'янознавець, перекладач Альфред Єнсен

Номер слайду 3

Епос — один з основних родів літератури, у творах якого життя розкривається у фор-мі авторської розповіді чи розповіді одного з персонажів. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 4

Основними способами зображення подiй, явищ, людей в епiчних творах є розповiдь та опис. Для епосу характернi такi ознаки:вiдтворення подiй у часi;зображення людини через її вчинки, поведiнку, особливостi мовлення, авторську характе­ристику, оцiнки iнших персонажiв, описи рiзних подiй, фактiв;здебiльшого прозова мова.

Номер слайду 5

оповiдання, новела, казка, легенда, притча, нарис, анекдот Жанрові форми епосу. Малі форми. Середня форма. Великі формиповiстьроман, епопея

Номер слайду 6

Повість — чималий за обсягом епічний твір, у якому змальовано широку картину життя кількох персонажів протягом три-валого часу. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 7

епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням.невеликий прозовий твір, сюжет якого ґрунтується на певному (рідко кількох) епізоді (епізодах) з життя одного (іноді кількох) персонажа (персонажів). ОПОВІДАННЯ ПОВІСТЬ

Номер слайду 8

зображується одна, зрідка кілька подій з життя головного героя;нетривалий час дії;стислість розповіді та опису;основних дійових осіб три-чотири. ОПОВІДАННЯ ПОВІСТЬзображується кілька подій з життя одного-двох героїв;тривалий час дії;докладність розповіді про події, широкі описи;основних персонажів чотири-шість. Епічний твір; прозова форма

Номер слайду 9

Пригодницький твір — твір із захоплюю-чим сюжетом про складні випробування, через які проходять герої. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 10

Події відбувалися „у тридця-тих роках минулого століття”, приблизно 1834-1836 роки, коли була ліквідована Задунайська Січ; показано масову втечу селян у Бессарабію і за Дунай. Написаний твір у 1901 році (опублікований 1902 році)

Номер слайду 11

ЧАС У ТВОРІДруга половина XVIII ст. Гайдамацький рух,Максим Залізняк,Іван Гонта,Умань,Кодня. Початок XIX ст. Небувала антикріпосницькаборотьба,втеча від панів,Устим Кармалюк. Декілька тижнів. Фрагмент із життя Остапа і Соломії

Номер слайду 12

Ретроспективаа) пригадування подій, що передували моменту фабули, в якому перебуває оповідач або персонаж епічного твору; б) одна з форм психологічного аналізу, за допомогою якої твориться художній час. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Риси пригодницького сюжету в повістіНевелика експозиція, у якій окреслюється історична атмосфера часу. Динамічність розгортання подій. Велика кількість пригод, несподіваних пово-ротів сюжету. Прийом переодягання (Соломія переодяга-ється в парубка).

Номер слайду 15

Риси пригодницького сюжету в повістіПригоди й несподіванки під час подорожі: переховування біля переправи через Дунай, у плавнях, зустріч пораненого Остапа з вовком, екзотична сім’я циган. Несподівана кінцівка: загибель Соломії й ви-живання Остапа, незважаючи на поранення та пізніші випробування, про що дізнаємося з епілогу.

Номер слайду 16

Риси романтичного (психологічного) сюжету. Боротьба за своє кохання — основний мотив поведінки Соломії. Жіночність і мужність, винахідливість і рішучість головної героїні. Пейзаж як засіб відтворення переживань героїв. Зображення внутрішнього стану під час двобою Остапа з вовком.

Номер слайду 17

Сюжет — подія або система пов’язаних між собою подій, у процесі розвитку яких розкриваються характери персонажів, а відтак і зміст художнього твору. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 18

Сюжетний ланцюжок

Номер слайду 19

ЕкспозиціяЄдиним оружжям Остапа була вода, і він час од часу обливав нею вовка. Зав’язка. Розвиток діїКульмінація. Розв’язка. Душа рветься до сонця, а ті-ло тягне до себе чорна безод-ня. Він йшов тепер прудко, сильно вимахуючи ціпком... Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Соломіїн човен повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки загалакали.

Номер слайду 20

Композиція твору

Номер слайду 21

Композиція — побудова літературного тво-ру, розташування в певній послідовності всіх його частин, продумане розгортання подій і групування та розстановка персо-нажів. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Номер слайду 22

КОМПОЗИЦІЯекспози­цiя,зав'язка,розвиток подiй, кульмiнацiя,розв'язка. Сюжетні елементи. Позасюжетні елементипортрет, авторський відступ, інтер'єр,екстер'єр,пейзаж,пролог,епiлог

Номер слайду 23

Пролог (з грецьк. — передмова, слово) вступ, що містить розповідь про події, які передували основній розповіді. Прочитавши пролог повісті «Дорогою ціною», ви відразу зорієнтуєтеся в добі, яка зображена, у її особливостях. Це допоможе глибше зрозуміти зміст усього тексту.

Номер слайду 24

Епілог (з грецьк. — після, слово) післяслово, заключна частина твору, що розповідає про події, які відбулися після завершення розв'язки.

Номер слайду 25

Вступ (експозиція) до оповідання. У коротенькому вступі характеризується суспільно-політичне життя на Україні в 30-х роках ХІХ століття, коли розгортаються події, змальовані в оповіданні, а також згадує про ще давніші події з історії боротьби українського народу за свободу і незалежність. Коцюбинський висловлює свій погляд на життя народу як на «віковічну боротьбу двох станів, панського і мужичого».

Номер слайду 26

Втеча Остапа і Соломії від пана. IІ частина (розвиток дії)I частина (зав’язка сюжету)Переправа через Прут і поранення головного героя.

Номер слайду 27

Перебування Остапа у плавнях, пошуки Соломією порятунку. Поєдинок юнака з вовком. IV частина. IІІ частина. Головні герої у циган, арешт Остапа.

Номер слайду 28

Спроба Соломії визволити коханого з-під турецької варти. Розв’язка твору — загибель головної героїні. Епілог. V (кульмінація) частина. Старий Остап живе самотою і чекає зустрічі у вічності з коханою.

Номер слайду 29

Вступ і закінчення є своєрідною історичною рамкою, що охоплює зображені в творі події.

Номер слайду 30

Робота в парах. Завдання: розмістити події, які відбувалися у творі, по порядку.

Номер слайду 31

1. Арешт циган та Остапа.2. Остапа поранено.3. Остап тікає на вільні землі.4. Остап під опікою старої циганки.5. Поєдинок з вартою турецького човна.6. Соломія вирішила приєднатися до Остапа.7. Остап віч-на-віч із вовком.8. Знайомство з Іваном Котигорошком.9. Невдала спроба тікати.10. Переправа плотом через річку.11. Смерть Соломії.

Номер слайду 32

Відповідь: 3, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 7, 1, 5, 11.

Номер слайду 33

12 запитань для найуважніших Назвіть прізвище Остапа. Як звали пана, від якого втекли головні герої повісті? Ким був чоловік Соломії? Скільки років було Остапові на час втечі? Яке парубоцьке ім’я запропонував Остап Соломії?

Номер слайду 34

12 запитань для найуважніших6. Через яку річку переправились герої твору перед Остаповим пораненням?7. Хто приходить до Остапа у мареннях?8. Хто допомагав Соломії визволити Остапа?9. Бакшиш – це …10. Яку зброю роздобув Іван для нападу на турків?

Номер слайду 35

12 запитань для найуважніших11. Скількох турків здолали Іван та Соломія, намагаючись відбити Остапа?12. Соломія втонула у річці …

Номер слайду 36

ВІДПОВІДІ Мандрика Роман Хурман 20 років Семен Прут7. Дідусь8. Іван Котигорошок 9. Хабар10. Турецький пістоль11. Жодного12. Дунай

Номер слайду 37

1. Остап збирае:ться втекти за А Дон. Б Дунай. Б Днiпро. Г Днiстер. Тестові завдання

Номер слайду 38

2. Остаповi належитъ реплiка. А Я тебе духом перехоплю човном на той бiк, а там чагарником ... Б Спiймають - катуватимуть нелюди, живого не пустять ... В У Сiч iз тобою ... Приймаєш товариша чи не приймаєш?Г Пек тобi, маро ... Чисто парубок ... Куди ти й по що?

Номер слайду 39

3. Установiть вiдповiднiсть. Слово1 чугаiвка2 хурман. З дiдич4 хлоп. Лексичне значення. А свита. Б дiдусь. В вiзник. Г селянин. Д помiщик

Номер слайду 40

4. У дорозi до Остапа й Соломii пристав. А Іван. Б дiд Овсiй. В мiрошник Яким. Г кордонний козак

Номер слайду 41

5. Прочитайте речення. Вона рвала його, ламала, крутила i била ногами, а вiн згинався, упирався, зчiплювався вгорi китицями, ранив їй руки i тiльки корiнням тремтiв, немов од скритого реготу. У цьому уривку наявний художнiй засіб. А iнверсiя. Б анафора. В метаморфоза. Г персонiфiкацiя

Номер слайду 42

6. Сюжет пoвicтi розгортається в такiй послiдовностi: А Соломiя шукає вихiд - думки Остапа про смерть - переможний поєдинок з вовком - поранення Остапа. Б поранення Остапа - Соломiя шукає вихiд - думки Остапа про смерть - переможний поєдинок з вов-ком. В думки Остапа про смерть - Соломiя шукає вихiд - поранення Остапа - переможний поєдинок з вовком. Г поранення Остапа - Соломiя шукає вихiд – пере-можний поєдинок з вовком - думки Остапа про смерть

Номер слайду 43

7. Слова Оце ззаду пам'ятка вiд пана, а спереду, мiж ребрами, маю дарунок вiд москаля належать. А Раду. Б Івановi. В СоломiїГ Остаповi

Номер слайду 44

8. Звiльнити Остапа вiд турків Соломії допоміг (допомогла)А Раду. Б Гіца. В Іван. Г Марiуца

Номер слайду 45

9. Установiть вiдповiднiсть. Уривок 1 ... ярмо було накладене на шию дикому туровi, загнаному, знесиленому...2 ... якась страшна жiнка, блiда, простово­лоса, у подертiй одежi...3 ... вiкна були повидиранi, комишевi стріхи обсипались i кiнцi лат стирчали з них...4 ... Дорого заплатив я за волю, гірку цiну дав... А епiлог; Б пролог; В портрет; Г екстер'єр; Д інтер'єр.

Номер слайду 46

10. Записати цифровий код логічної послідовності розвитку сюжету повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського.1. Прощання Соломії з косою.2. Переправа до Туреччини, поранення Остапа.3. Погроза пана віддати Остапа у рекрути.4. Соломія проводжає Остапа.5. У циганів. 6. Робота у болгарина.7. Втікачі у проваллі.8. Зустріч Соломії з Іваном.9. Соломія губиться у плавнях. 10. Смерть Соломії.11. Арешт Остапа.12 Спогади Остапа.

Номер слайду 47

Цифровий код: 3, 4, 1, 7, 2, 9, 5, 6, 11, 8, 10, 12. ВІДПОВІДЬ

Номер слайду 48

Сюжетні лінії

Номер слайду 49

Обидві сюжетні лінії (боротьба за волю і прагнення до особистого щастя) завершуються поразкою головного героя.

Номер слайду 50

Проблематика твору

Номер слайду 51

воля та рабство;насильство над людиною;непереможна сила кохання;самовідданість;мужність та сила волі;боротьба за щастя.

Номер слайду 52

Символічний підтекст назви твору. Головні герої заплатили найвищу ціну за волю, за бажання щасливо жити — ціну життя. Однак своїм коханням вони довели, що щирість та самовідданість здатні подарувати людині хоча б невеликі, але такі бажані краплини щастя, дати сили для боротьби. Їхнє почуття увійшло у вічність, стало основою моральної стійкості особистості.

Номер слайду 53

Остап Мандрика, Соломія, Іван Котигорошок, дід Овсій, цигани Раду, Гіцу, Маріуца. Персонажі твору. Михайло Коцюбинський“Дорогою ціною”

Номер слайду 54

Жертовність. Прагнення до волі, рішучість, сміливість, взаємодопомога. Волелюбність. Соломія. Остап. ТовариськістьІван

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Цитатна характеристика до образу Остапа«... Його, стрункого й міцного, з гарними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засма-леному обличчю».«Хай воно загориться без вогню й диму... Втечу... Піду за Дунай, може, ще там люди не пособачи-лись...»

Номер слайду 57

Цитатна характеристика до образу Остапа«Не так мані страшно ляха, як злість бере на наших людей: застромив віл шию в ярмо та й байдуже йому, тягне, хоч ти що... Ех, піду, де воля, де інші люди...»

Номер слайду 58

Цитатна характеристика до образу Остапа«Се одиноке світло серед сонного села було немов останнім «прощавай» рідного закутка, ниткою, що в’язала його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину віконце згасло, і Остап почув, як разом із зниклим світлом в його серці щось урвалось і село геть одсунулось од його. Остап непомітно для себе зітхнув...»

Номер слайду 59

Цитатна характеристика до образу Остапа«Дивне почуття охопило Остапові груди: замість радості — сильне обурення стрепехнуло його істоту. В один момент відчув він усі кривди й знущання, які зазнав у покинутому краї, і, твердо упираючись ногами в ногу, на панщизняну землю, він затис кулак і погрозив на той бік річки».

Номер слайду 60

Цитатна характеристика до образу Остапа«Та хіба він сам за весь свій двадцятилітній вік не був лишень панською худобою? Хіба його батько, мати, Соломія, навіть дідусь його, що ходив у Січ, а потім різав панів в Умані, — хіба ж вони не стали такою худобою? Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан, розлучити його з Соломією та силою оддати її за свого хурмана, не міг би сивого дідуся катувати на стайні нагаями... не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово».

Номер слайду 61

Цитатна характеристика до образу Остапа«Ті билиці-казки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав затаївши дух й не зводячи розжеврілого ока з уст дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал».«І враз Остапові зробилось весело і легко, Він по-чувся на волі. Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди, розлилась по всіх жилах, запро-халась на волю...»

Номер слайду 62

Цитатна характеристика до образу Остапа«Як живий буду, землю оратиму, рибальством житиму... все ж краще на волі, ніж під паном...»«Остап теж не боявся смерті. Йому тільки хоті-лось перед смертю побачити Соломію».

Номер слайду 63

Цитатна характеристика до образу Остапа. Остап про Соломію: «Вона така добра, так кохала його, вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожалкувала кіс своїх задля нього, вона доглядала його, як рідна мати, була вірна, як товариш».«Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає й не дочекається, коли злучиться з нею...»

Номер слайду 64

ОСТАПЗДАТНИЙ ДО СИЛЬНИХ ПОЧУТТІВ, КОХАННЯВОЛЕЛЮБНИЙМАЄ СИЛЬНУ ВОЛЮ, ЖАГУ ДО ЖИТТЯМУЖНІЙ, СИЛЬНИЙКМІТЛИВИЙСМІЛИВИЙРОЗСУДЛИВИЙРОМАНТИК

Номер слайду 65

Орієнтовний план характеристики Остапа1. Остап Мандрика — кріпак-бунтар, що прагнув вирватися на волю.2. Портрет і зовнішність героя.3. Риси характеру героя:а) мужність і бунтарство;б) ненависть до панів;в) щирість і доброта;г) рішучість і винахідливість;

Номер слайду 66

Орієнтовний план характеристики Остапад) здатність до ризику;е) терпимість і волелюбність;є) ніжність і чуйність у ставленні до Соломії;ж) вірність у коханні;з) працьовитість, любов до землі;и) оптимістичність, життєлюбність.5. Остап — борець за волю, щасливе життя поневоленого люду.

Номер слайду 67

Номер слайду 68

Номер слайду 69

Цитатна характеристика до образу Соломії«Серце нило в Соломії од жалю й тривоги. Їй легше було б, коли куля потрапила до неї».«Соломії ставало моторошно. «Брешеш, бре-шеш... — хотіла вона кинути в лице злому морокові, — він мій... він буде жити... його не дуже поранено... адже він стільки пробіг...»»

Номер слайду 70

Цитатна характеристика до образу Соломії«Зате вона почула вогкий холод, що проймав її наскрізь. Та вона не хотіла виймати з-під голови в Остапа своєї одежини і тільки ско-рчилась, щоб хоч трохи зігрітись... Він вигої-ться, він житиме... вона не дасть йому заги-нути...»

Номер слайду 71

Цитатна характеристика до образу СоломіїВона не мала часу на обережність — комиш бив її по лиці і навіть скалічів ногу. Та то були дріб-ниці. Коли б швидше знайти Остапа, вона тоді знов подасться на роз-відки, тільки не буде такою дурною, не за-буде значити дорогу.

Номер слайду 72

Цитатна характеристика до образу Соломії«Соломії не так жалко було себе, як Остапа; вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий і самотній у пущі і вигляда її з оче-ретів, їй жаль стало молодого змарновано-го життя...»

Номер слайду 73

Цитатна характеристика до образу Соломії«Ні, вона не хоче гинути отут! Як тільки на світ займеться і можна буде йти, вона піде просто, просто і буде йти, аж поки дійде до краю. Вона знайде там людей, оддасть їм усі свої гроші, що висять зашиті в торбинці на шиї, і з ними обшукає плавні та знайде Остапа».

Номер слайду 74

Цитатна характеристика до образу Соломії«Соломія все йшла. Вона зібрала свою енер-гію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто і зав-зято з вірою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди».

Номер слайду 75

Цитатна характеристика до образу Соломії«Люді добрі, — благала Соломія, стоячи на колінах, — змилуйтесь, прийміть нас до ха-ти... Ви ж бачите — пропадаємо... Чоловіка мого пострелено, він ледве живий, мало не загинули ми в плавнях... Я вам оддячу, я вам одроблю... Візьміть усе, що маю... все... та не кидайте нас... Ось нате...».

Номер слайду 76

Цитатна характеристика до образу Соломії«Однак Соломія не тратила надії і навіть не дуже журилась. Молодість брала своє. Коли вони не за-гинули в плавнях, коли не пропали й досі, то вже тепер не загинуть, — аби Остап швидше вигої-вся».«Коли тільки річ у грошах, — вона заставить се-бе, а роздобуде їх. Вона від рота відриватиме ко-жен шматок, кожен день складатиме на викуп».

Номер слайду 77

Цитатна характеристика до образу Соломії«Соломія була певна, що не дозволить перевезти Остапа за Дунай. Як це станеть-ся, що вона зробить, вона не знада, але певність у тому зростала в ній з кожним днем. Вона ладна піти на видиму смерть, коли цього треба».

Номер слайду 78

ЗДАТНА ДО СИЛЬНИХ ПОЧУТТІВ, КОХАННЯГОТОВА ДО САМОПОЖЕРТВИ ЗАРАДИ КОХАНОГОСИЛЬНАКМІТЛИВА, СПОСТЕРЕЖЛИВАМУЖНЯРІШУЧАСОЛОМІЯ

Номер слайду 79

Н. Кобринська„…В оповіданні … виділяється новий образ жінки, овіяний романтичним ореолом. Це мужній, сильний характер, приклад, гідний наслідування. В теперішніх часах, коли література переповнена словами, часто неприродною декламацією, Ваша Соломія — то джерело під час спеки...”

Номер слайду 80

Зібрати цитати до характеристики образів Остапа і Соломії. Скласти характеристику образів (за вибором). Домашнє завдання

Номер слайду 81

Письменник щодо уярмленого народу використовує заперечне порівняння вола і тура. Знайдіть у цих образах спільне та відмінне. Віл. Свійська тваринапокірна,невимоглива,невибаглива. Великі,сильніТур. Дика тваринане терпить неволі,непокірний

Номер слайду 82

Розподіліть образи повісті на реалістичні, реалістично-алегоричні, алегорично-символічні Комиш, пожежа, вітер, ріка, плавні, човен, дорога, рушниця, небо.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}РеалістичніРеалістично-символічніАлегорично-символічнічовенрушницяпожежаплавнірікадороганебовітеркомиш

Номер слайду 83

Що символізує туман?Туман, крізь який продираються Остап із Соломією, символізує марність їхніх поривань, провіщує невдачу в майбутньому. Туман символізує безперспективність, невідомість, складність шляху, який обрали герої повісті. Як світло де-не-де блимало крізь млу туману, так їхня надія пробивалася через морок сумних думок.

Номер слайду 84

Пригадайте, який колір домінував при змалюванні картин пожежі у плавнях (ІІІ частина), аргументуйте відповідь цитатами з тексту. Червоний«Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хмари...»Визначте його символічний зміст. Червоні барви символізують страх, породжений пожежею.

Номер слайду 85

Вміти характеризувати образи твору (реалістичні та алегоричні), художні засоби (виписати 5-7 прикладів). Поміркуйте над питанням, чому письменник назвав свій твір „Дорогою ціною”. Спробуйте дібрати власну назву до твору. Домашнє завдання

Номер слайду 86

Номер слайду 87

Словникова робота за твором

Номер слайду 88

- поспільство — трудовий народ, селянство;- кіш — козацький табір, стоянка; - дідич — поміщик, володар; - в некрути ( в рекрути) — у військо; - канчук — нагайка; - збасаманений (від басаман— смуга на тілі від удару батогом) — дуже побитий;- сакви — торби;

Номер слайду 89

- катряга — тут: курінь; емісар (від лат. emissar — посланець) — особа, що виконує секретне доручення; - кучма — шапка з овечого хутра; - чугаїнка — верхній одяг, свитка; - довідне, довідно — цілком певно, достовірно; - хустя — білизна; - пікет (від фр. piquet, буквально — кілок, віха) — невеликий сторожовий загін.

Номер слайду 90

Робота над текстом

Номер слайду 91

— Як ви вважаєте, хто головний герой повісті — Остап чи Соломія?— Які другорядні персонажі є у творі? Яка їхня роль у розкритті теми, ідеї, образів головних героїв?— До речі, критики закидали М. Коцюбинському, що ці образи невмотивовані, недостатньо художньо виписані і ледь не зайві. А ви як вважаєте?— Які образи можна вважати символічними, алегоричними?

Номер слайду 92

Номер слайду 93

ВІКТОРИНА «Чи уважно ви читали твір?»

Номер слайду 94

Коли відбувались події у творі? З ким порівнює автор український народ? За що селянство платило дорогу ціну?Хто розповідав Остапові про Січ, козацтво, боротьбу з панами? Про що розповідали емісари?Хто був провідником на переправі?

Номер слайду 95

7. До кого звернулися Остап і Соломія після невдалої спроби?8. Чому втікачі, переховуючись, раптом погасили вогнище?9. Чому Іван Котигорошко залишив рідне село?10. Яка подія підштовхнула Остапа залишити циган?11. Що завадило Остапові і Соломії залишити циган?12. Кого зустріла Соломія на базарі?

Номер слайду 96

1. У 30-х роках минулого століття2. З диким туром3. За волю4. Дідусь5. Закликали на вільні землі6. Дід Овсій7. Мірошника Якима8. Почули кінський тупіт9. Втік від дружини10. Раду привів крадених коней11. Арешт Остапа12. Івана Котигорошка. ВІДПОВІДЬ

Номер слайду 97

Номер слайду 98

Тестові завдання

Номер слайду 99

а) не прагне отримати хоча б початкову освіту; в) виявив бажання потрапити на протилежний берег Дунаю; г) лише п’є та гуляє.б) байдуже ставиться до власної долі; Правильна відповідь. Правильна відповідь!За що Остап засуджує простий люд?Бо покріпачений:

Номер слайду 100

а) жорстокою;в) масовою;г) одвічною. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Боротьбу двох станів — панського і мужичого — М. Коцюбинський називає:б) хронічною;

Номер слайду 101

а) Румунії;б) Росії;г) Угорщини. Правильна відповідь. Правильна відповідь!На півдні якої країни «стояло військо і заслоняло волю»?в) Бессарабії;

Номер слайду 102

а) У хаті старого лірника; б) На краю лісу;г) Біля панського колодязя. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Де відбувалося розставання Остапа з коханою?в) Під вербами біля ставка;

Номер слайду 103

а) Не забувати про нього;в) Щоб вона писала йому листи;г) Щоб та позичила йому трохи грошей. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Про що попросив Остап Соломію, вирушаючи в дорогу? б) Доглядати дідуся-героя;

Номер слайду 104

а) Вже добре зігрілись;б) Напекли картоплі; г) Хтось чужий кричав у темряві.  Правильна відповідь. Чому втікачі, переховуючись, раптом погасили вогнище? в) Почули кінський тупіт;Правильна відповідь!

Номер слайду 105

б) Дунай;в) Ворскла;г) Знам’янка. Правильна відповідь. Річка, за якою знаходиться Туреччинаа) Прут;Правильна відповідь!

Номер слайду 106

б) однієї школи і п’яти хаток;в) хати-читальні і двох мазанок;б) млина і двох хаток. Правильна відповідь. Циганський виселок складався за) трьох хаток;Правильна відповідь!

Номер слайду 107

а) Читали Біблію;в) Грали в карти;г) Ремонтували одяг і взуття. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Що робили цигани ввечері? б) Пили спиртне;

Номер слайду 108

а) Бо він вважався втікачем;в) Оскільки ухилявся від сплати податків;г) За вказівкою зрадника. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Через що Остапа пов’язали турецькі жовніри?б) Через цигана;

Номер слайду 109

а) За наказом хазяїна;в) Придбати коханому нове взуття; г) Найнятися на роботу. Правильна відповідь. Правильна відповідь!Для чого Соломія подалася на базар? б) Купити одяг Остапу;

Номер слайду 110

а) Інших циган;б) Міграційної служби;в) Багатого болгарина; Правильна відповідь. Правильна відповідь!Щоб знайти Остапа, Іван порадив Соломії звернутися дог) Поліцейської дільниці.

Номер слайду 111

Назвіть три ключових слова, які можуть презентувати повість «Дорогою ціною».коляхннявьаборобт

Номер слайду 112

pptx
Додано
8 лютого
Переглядів
3041
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку