Матеріали до контрольної роботи з біології на тему: "Дихальна та кровоносна системи організму людини"

Про матеріал

Розробка містить різнорівневі завдання для проведення контрольної роботи на тему: "Дихальна та кровоносна системи організму людини". До уваги підготовано 28 варіантів, кожен з яких містить різні форми завдань, передбачає роботу з малюнками.

Перегляд файлу

Варіант 1

1. Дайте визначення поняттю:

Кров – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконує кров? Коротко охарактеризуйте кожну з них.
 2. Визначте взаємозв’язок будови та функцій стінок серця.
 3. Обгрунтуйте взаємозв’язок серцево-судинної системи та дихання як єдиної функціональної системи. Про що він свідчить?

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 2

1. Дайте визначення поняттю:

Лімфа – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

А. Які функції виконує дихання? Коротко охарактеризуйте кожну з них.

Б. Визначте взаємозв’язок будови та функцій артеріальних та венозних судин.

В. Яку будову мають бронхи? Які хвороби ви знаєте, пов’язані з цим органом, у чому їх суть?

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

Варіант 3

1. Дайте визначення поняттю:

Дихання – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконує серце? Коротко охарактеризуйте кожну з них.
 2. Визначте взаємозв’язок будови та функцій легень.
 3. Що входить до складу дихальних шляхів людини? Опишіть будову та функції одного з органів дихальної системи.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 4

1. Дайте визначення поняттю:

Кровообіг – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконує слиз у носоглотці?
 2. Поясніть механізм зсідання крові.
 3. Що входить до складу внутрішнього середовища людини? Опишіть будову та функції однієї із цих складових.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

Варіант 5

1. Дайте визначення поняттю:

Лімфообіг – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконують голосові зв’язки? Поясніть механізм утворення звуку.
 2. Поясніть мале коло кровобігу.
 3. Назвіть форменні елементи крові. Опишіть будову та функції одного з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 6

1. Дайте визначення поняттю:

Вдих – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконує плевральна рідина?
 2. Поясніть велике коло кровобігу.
 3. Назвіть кроветворні органи. Опишіть будову та функції одного з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

1. Дайте визначення поняттю:

Систола – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконують еритроцити? Чому дорослі еритроцити втратили ядро?
 2. Поясніть механізм переливання крові. Які ви знаєте кровозамінники?
 3. Назвіть об’ємні показники дихання та охарактеризуйте один із них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 8

1. Дайте визначення поняттю:

Легені – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконують альвеоли? Поясніть, за яким принципом рухається кисень з крові до клітин.
 2. Поясніть мале коло кровобігу.
 3. Назвіть етапи дихання. Опишіть суть одного з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

Варіант 9

1. Дайте визначення поняттю:

Діастола – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконують лейкоцити? Поясніть механізм фагоцитозу.
 2. Поясніть коло лімфообігу.
 3. Назвіть інфекційні хвороби дихальної системи. Опишіть суть однієї з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Поясніть, у чому заключаються відмінності між групами крові.

 

 

 

Варіант 10

1. Дайте визначення поняттю:

Життєвий об’єм легень – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які функції виконують капіляри?
 2. Поясніть сутність атеросклерозу.
 3. Опишіть механізм утворення тромбу.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

Варіант 11

1. Дайте визначення поняттю:

Імунітет – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть роботу серця.
 2. Чим відрізняються права та ліва легені?
 3. Назвіть неінфекційні хвороби дихальної системи. Опишіть суть однієї з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 12

1. Дайте визначення поняттю:

Гіпотонія – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть значення тромбоцитів.
 2. Чим відрізняються права та ліва частини серця?
 3. Назвіть хвороби серцево-судинної системи. Опишіть суть однієї з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Поясніть сутність клітинного дихання.

 

 

 

 

Варіант 13

1. Дайте визначення поняттю:

Гортань – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть регуляцію вдиху та видиху.
 2. Що означає резус-конфлікт?
 3. Назвіть види кровотеч. Опишіть суть однієї з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 14

1. Дайте визначення поняттю:

Резервний об’єм вдиху – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть роботу легень.
 2. Чим відрізняються між собою форменні елементи крові?
 3. Назвіть хвороби дихальної системи. Опишіть суть однієї з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 15

1. Дайте визначення поняттю:

Резервний об’єм видиху – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть роботу еритроцитів (згадати про оксигемоглобін, карбгемоглобін).
 2. Охарактеризуйте склад крові?
 3. Поясніть будову та принцип роботи серцевих клапанів.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 16

1. Дайте визначення поняттю:

Електрокардіограма – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть велике коло кровообігу.
 2. Охарактеризуйте будову гортані.
 3. Назвіть функції серця та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Поясніть принцип переливання крові та явище резус-конфлікту.

 

Варіант 17

1. Дайте визначення поняттю:

Інфаркт – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть принцип роботи тромбоцитів.
 2. Чим відрізняються між собою венозна та артеріальна кровотечі?
 3. Назвіть функції лімфи та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 18

1. Дайте визначення поняттю:

Вени – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть принцип роботи лімфоцитів.
 2. Чим відрізняються між собою природний та штучний імунітет?
 3. Назвіть функції крові та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

Варіант 19

1. Дайте визначення поняттю:

Альвеоли – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть механізм регуляції діяльності серця.
 2. Що складає серцевий цикл? Скільки він триває?
 3. Назвіть функції лімфообігу та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 20

1. Дайте визначення поняттю:

Бронхіоли – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть принцип регуляції дихання.
 2. Чим відрізняються між собою вдих і видих?
 3. Охарактеризуйте будову трахеї. Чому її стінка, суміжна із стравоходом, товща за інші?

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

Варіант 21

1. Дайте визначення поняттю:

Реципієнт – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть принцип роботи глотки.
 2. Чим відрізняються між собою групи крові?
 3. Назвіть функції тканинної рідини та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 22

1. Дайте визначення поняттю:

Інсульт– це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Чому еритроцити мають форму двоввігнутих дисків?
 2. Які існують кровотворні органи?
 3. Назвіть речовини, що входять до складу крові.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

Варіант 23

1. Дайте визначення поняттю:

Серце – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть, чому при фізичному навантаженні виникає біль у лівому підребер’ї?
 2. Чим відрізняються між собою венозна та артеріальна кровотечі?
 3. Назвіть етапи зсідання крові та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 24

1. Дайте визначення поняттю:

Тромб – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть механізм руху крові в організмі людини.
 2. Чим відрізняються між собою вени та артерії?
 3. Назвіть функції крові та охорактеризуйте їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

 

Варіант 25

1. Дайте визначення поняттю:

Плазма – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть мале коло кровообігу.
 2. Чим відрізняються між собою права й ліва частини серця?
 3. Охарактеризуйте газообмін між кров’ю та клітинами.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 26

1. Дайте визначення поняттю:

Дихальна система – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. У чому суть роботи серця?
 2. Як взаємопов’язані кровоносна й дихальна системи?
 3. Охарактеризуйте будову носової порожнини.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

 

Варіант 27

1. Дайте визначення поняттю:

Оксигемоглобін – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть регуляцію процесів дихання.
 2. Яку будову мають легені?
 3. Назвіть функції лімфи та поясніть їх.

3. Допрацюйте малюнок:

Підпишіть позначення на малюнку.

 

 

 

Варіант 28

1. Дайте визначення поняттю:

Гемофілія – це …

2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Поясніть принцип роботи тромбоцитів.
 2. Чим відрізняються між собою права та ліва легені?
 3. Назвіть функції крові та поясніть одну з них.

3. Допрацюйте малюнок:

Чим відрізняються групи крові між собою?

doc
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
498
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку