10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Матеріали до майстер класу з астрономії

Про матеріал
Збізка містить матеріали для підготовки учителя до вивчення тем з астрономії.
Перегляд файлу

СЗШ I-III cт №1 смт Крижопіль

 

 

 

 

 

Учитель фізики: Козаченко М.Б.

 

 

 

 

 

2018

Що таке майстер-клас

Майстер-класс (МК)— це передача свого професійного досвіду майстром (учителем), його последовні виважені  дії, що призводять до заздалегідь изначеного результату.

Професійна майстерність завжди є плодом  досить тривалої  практичної  праці  вчителя.  Але праці осмисленої, наповненої  вдумливими  роздумами над усілякими проблемами своєї  професійної  діяльності.

Майстерність приходить з  роками або,  як стверджують злі  язики, не приходить зовсім.  У сьогоднішньому контексті професійна майстерність означає насамперед уміння швидко та  якісно вирішувати  освітньо-виховні задачі, а якщо бути ще більш  точним, то сьогодні активно впроваджується у практичну педагогіку технологічна парадигма розвитку професіоналізму, що означає здатність учителя  гранично  точно ставити освітньо-виховні задачі та логічно,  послідовно, найбільш оптимальним  шляхом  вирішувати їх.

Майстерність вчителя, а саме так в одному з варіантів можна пояснити ідею майстер-класу, виявляється насамперед  утіленими в життя ознаками інноваційності. Але інноваційності не спонтанно-емпіричної, а відзначеної свідомістю свого професійного досвіду, його системною опрацьованістю, вивіреністю до рівня технологічно послідовного алгоритму педагогічних дій, що ведуть до заздалегідь позначеного виховно-освітнього результату.

 Для успішного проведення майстер-класу вчителю потрібна технологія системного реагування на проблеми, що виникають перед  ним.  Для повноцінного використання технології  потрібно насамперед цілісно усвідомити та узагальнити надбаний матеріал. Саме таке оброблення досвіду дає вчителю практику не тільки успіх у роботі, а й реальну можливість складно й послідовно, з  користю для справи представити свої досягнення колегам, адміністрації, методичному об’єднанню, нарешті, атестаційній комісії.

Оптимальною формою на сьогодні саме і є майстер-клас.  Фактор "взаємо" тут особливо важливий. Адже пряме відтворення, механічне повторення  професійних досягнень сьогодні практично безперспективне, воно не дасть належного ефекту. Особистісний фактор у професійній діяльності вчителя сьогодні як ніколи раніше вимагає врахування й уваги. Будь-які професійні  успіхи так чи інакше "замішані" на індивідуально-психологічній основі.

Отже, майстер-клас є унікальною за своїм типом формою нарощування професіоналізму вчителя в тій чи іншій конкретній сфері "педагогічного відтворення". Але як і будь-яка інша форма роботи з професійним  досвідом учителя, вона вимагає невпинного "шліфування" й удосконалення.

Нескінченно правий В. Сухомлинський, стверджуючи, що "стає майстром педагогічної праці швидше за все той, хто відчув у собі дослідника". Презентація напрацьованого професійного досвіду для його обміну та взаємообміну в ході проведення майстер-класу пред’являє досить істотні вимоги і до сторони, яка демонструє свій досвід, і до сторони сприймаючої й оцінюючої. У цьому зв’язку виникає проблема науково-методичної компетентності учасників майстер-класу. Перед учителем-майстром постає ціла низка проблем:

Які грані свого досвіду краще представити для осмислення в ході майстер-класу?

Яким чином краще зробити це?

Усі ці й багато інших аналогічних запитань висувають сьогодні форму майстер-класу в ряд особливо пріоритетних і перспективних ланок систематичного активного підвищення кваліфікації фахівців району, міста, області, регіону та країни в цілому. Учителям є чим поділитись, але питання полягає в тому, як це краще зробити, як забезпечити проведення майстер-класів на якісно високому рівні.

Результатом такого аналітичного оброблення досвіду повинен стати науково-методичний опис досвіду, його схематизована оцінка за адекватним алгоритмом проведеного аналізу.  Саме тому підготовка та проведення майстер-класів є копіткою працею, результати якої дадуть про себе знати в повному обсязі набагато пізніше.

Відразу ж виникає питання про наявність у педагога письмово оформлених теоретико-аналітичних розробок або яких-небудь інших ілюстративно-методичних матеріалів. Адже їх наявність дозволяє учасникам майстер-класу за гранично короткий час зануритись у суть представленого педагогічного досвіду

З іншого боку, не можна списувати з рахунків і ту важливу обставину, що учасники конкретного майстер-класу самі мусять бути професійно готовими до докладного теоретико-методичного аналізу досвіду, який вони представляють. Ще один важливий момент технології підготовки та проведення майстер-класу стосується прояснення випереджального питання про те, на якому принципово можливому структурному рівні професійного досвіду вчителя реалізується та чи інша авторська інноваційна ідея.

В якості універсальної робочої схеми можна запропонувати як мінімум чотирьох ланкову модель опрацювання професійного досвіду вчителя в майстер-класі:

1) рівень частково-предметних технологій, системи технологічних дій, пов’язаних із засвоєнням дітьми спеціально-профільних навчальних компетентностей із даного предмета;

2) рівень загальнометодичного порядку. Він більш широкий та об’ємний, що допускає перенос напрацьованих учителем-майстром технологічних моделей і на сферу інших навчальних предметів, предметних галузей, реалізованих у даній освітній установі;

3) рівень психологічний, що забезпечує педагогічну результативність за рахунок залучення в навчальний процес тих чи інших індивідуально-психологічних структур дитини, у процес створення мотиваційно-запитного освітньо-виховного простору, який організується вчителем;

4) рівень власне педагогічний, що задає свою особливу логіку вибудовування професійних педагогічних дій учителя, і вже цим, власне кажучи, пояснюється багато й багато чого в результатах, яких досягає педагог-майстер.

На завершення ще одне важливе зауваження про методику підготовки та проведення майстер-класу. Представлення досвіду на майстер-класі буде однобічним і неповним, якщо не оглянути результати педагогічного досвіду в широко зорієнтованому контексті, не спробувати дати розгорнуту панораму різноманітних думок і його оцінок. Тут важливі і думка випускників, і погляд батьків, і вчителів-колег.

Форма роботи майстер-класу в найсильнішому ступені залежить від напрацьованого вчителем стилю своєї професійної діяльності, яка, в остаточному підсумку, й задає на майстер-класі споконвічну точку відліку в побудові загальної схеми проведення цього цікавого організаційно-педагогічного заходу. А ініціатива, бажання та прагнення педагога-майстра представити свій досвід у цій організаційно-педагогічній формі сторицею окупляться можливістю одержати такий необхідний будь-якому справжньому професіоналу матеріал для творчих роздумів, подальшого послідовного вибудовування свого поступального руху до висот справжнього педагогічного професіоналізму, активного сходження шляхом безперервного професійного росту та самовдосконалення.

 

Майстер-клас: «Наша планетна система»

Під час вивчення теми зазвичай виходять із розуміння самого поняття «планета» як тіла, що рухається навколо Сонця та світить відбитим від його поверхні сонячним світлом. З одного боку це не дозволяє розділити великі і малі планети, відділити великі планети від астероїдів і періодичних комет. З іншого боку, випромінювання планет в інфрачервоному діапазоні та радіодіапазоні – це їхнє власне теплове випромінювання.

    На початку вивчення цієї теми доцільно скористатись поняттям газової, льодяної та важкої компонент речовини Сонячної системи та їх розподілом у протопланетній хмарі. Це дозволяє учням зрозуміти причини існування планет земної групи та планет-гігантів і відмінностей в їх фізико-хімічній природі. Без цього викладання теми може звестись до простого перелічування планет та їх характеристик, що переобтяжує матеріал великою кількістю фактів і кількісних даних без встановлення логічних зв‘язків між ними.

     Вважаю доцільним, всупереч загальноприйнятій схемі вивчення теми, коли розглядаються окремі планети у порядку їхньої відстані від Сонця, учням подавати основні відомості про орбітальний рух та осьове обертання, розміри та фізико-хімічні властивості планет, їхню внутрішню будову, будову їх атмосфер у вигляді послідовності таблиць (як у додатках). Таким чином матеріал у таблиці вивчається по вертикалі, а не по горизонталі, тобто вивчається значення певної характеристики всіх планет у порівнянні між собою. Так , наприклад, зіставлення розмірів, густин та хімічного складу одразу чітко виявить розподіл планет на планети земного типу та планети-гіганти, різницю між воднево-гелієвими Юпітером і Сатурном, та льодяними, хоча й рідкими Ураном і Нептуном, різницю між атмосферою Землі й атмосфера ми Венери та Марса і т. п.

     Порівняння значень різних характеристик планет між собою, а також наслідки, що випливають із цього порівняння, стає предметом пізнавальної діяльності учнів, а не механічне заучування цих характеристик.

     Єдина незручність полягає у тому, що діти повинні вести конспект, для того, щоб вдома можна було вибрати необхідний матеріал з підручника чи іншого джерела.   

Використання комп'ютерних технологій при вивченні астрономії.

Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти в Україні та реалізації процесу інформатизації є розвиток електронної освіти як неперервного процесу. Сьогодні нікого не здивуєш наявністю комп'ютерів у закладах освіти, почали розвиватися Internet і Web-технології, що в свою чергу привело до все доступності освітнього інформаційного середовища. Це надає можливість здійснювати самоосвіту, розширювати можливості  неперервної освіти, підвищувати оперативність і ефективність управління системою освіти.

 Швидкий розвиток останнім часом технічних і програмних можливостей персональних комп'ютерів, а також розповсюдження нового виду інформаційних технологій, що отримали загальну назву «Креативні технології», створюють реальні можливості для їхнього використання в системі освіти з метою розвитку творчих здібностей людини в процесі навчання.

Серед основних видів таких технологій можна назвати такі:

 1                 гіпертекстові технології, 

 2                  мультимедіа

 3                  Flash технології.

 4                  віртуальна реальність.

  Нагадаємо їх можливості:

1. Гіпертекстова технологія. Дозволяє працювати з великими об’ємами понятійної інформації, за допомогою гіперпосилань здійснюється перехід до ілюстративного матеріалу, моделей астрономічних явищ та процесів, відео фрагментів, що ілюструють явища в Всесвіті, а також забезпечують доступ до історичних довідок та біографій вчених  (необхідна наявність інтернету).

2. Мультимедійні технології. Вони передбачають можливість створення інтерактивних систем, що забезпечують роботу не лише з текстами та статичною графікою, а й з рухомими відеозображеннями, голосом та високоякісним звуком.  Причому засоби мультимедіа дозволяють повторні демонстрації, сповільнене спостереження, що у більшості випадків практично спостерігати неможливо.

3.  Flash  технології.

Анімація в Flash заснована на зміні властивостей об'єктів, що використовуються в «мультику». Наприклад, об'єкти можуть зникати або з'являтися, змінювати своє положення, форму, розмір, колір, ступінь прозорості і т.д. В Flash передбачено три різні механізми анімації об'єктів: покадрова («класична») анімація, коли автор сам створює або імпортує з інших додатків кожний кадр майбутнього «мультика» і встановлює послідовність їх перегляду; автоматична анімація (так звана tweened-анимация), при використовуванні якої автор створює тільки перший і останній кадри мультиплікації, а Flash автоматично генерує всі проміжні кадри, анімація на основі сценаріїв; сценарій є описом поведінки об'єкту на власній мові Flash, яка називається ActionScript.

 Важливою особливістю сучасної освіти є широке запровадження так званих новітніх, або інформаційних технологій навчання. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес розширює можливості вдосконалення навчального процесу, підняття його на більш високий рівень.

Величезний обсяг інформації, який весь час збільшується вимагає від викладача не тільки вміння донести інформацію учням, а й задіяти для  успішного її засвоєння усі доступні важелі впливу на свідомість учня. Так, використання комп’ютерних технологій дозволяє перетворити процес навчання в активний процес пізнання. Сьогодні використання технологій мультимедіа та гіперпосилань сприяє кращому сприйняттю та запам’ятовуванню учнями навчального матеріалу.

 

Використання комп’ютерних технологій, зокрема мультимедіа, в електронному навчально-методичному комплексі з астрономії, передбачають можливість створення інтерактивних систем, що забезпечують роботу не лише з текстами та статичною графікою, а й з рухомими відеозображеннями та високоякісним звуком. Причому засоби мультимедіа дозволяють повторні демонстрації, сповільнене спостереження за небесними світилами, що у більшості випадків реально поспостерігати практично неможливо.

4. Віртуальна реальність походить від моделювання, яке використовується для  складних тренувальних задач. Фундаментальна ідея моделювання – це створення реальної ситуації для того, хто навчається. Моделювання використовується на комп’ютерах, що дозволяє відтворювати різні можливості моделей, але проектування та використання може бути досить тривалим та потребує значних зусиль.

На уроках астрономії  потужним важелем виступають гіпертекстові технології, адже вони дозволяють працювати з великими об’ємами понятійної інформації, за допомогою гіперпосилань здійснюється перехід до ілюстративного матеріалу, моделей, відеофрагментів, що ілюструють небесні світила, явища, що відбуваються у Всесвіті, а також забезпечують доступ до історичних довідок та біографій вчених. Сьогодні Web – вузли вміщують самі різні види інформації: графічні об’єкти, звукові кліпи, анімаційні зображення, відеофільми і просто текстові документи.

Організовуючи урок вивчення нового матеріалу з астрономії при залученні комп’ютерної техніки викладач може значно розширити можливості традиційного уроку використовуючи значну кількість ілюстрацій, відеофрагментів та моделей планет сонячної системи проектуючи їх мультимедійним проектором на інтерактивну дошку та монітори комп’ютерів в мережі. .

В наш час досить астрономія є цікавою наукою. Адже для учнів є актуальними такі питання як: чи одні ми – живі істоти – в цьому великому і загадковому Всесвіті, яка структура нашої планети, якою вона була на початкових стадіях розвитку, і, взагалі, які тіла існують в Сонячній системі, яка подальша доля розвитку нашої системи (планет, Сонця, супутників), чому комети світяться і мають прекрасний „хвіст”, яка існує загроза з боку космосу для життя на Землі тощо.

Висвітлити ці запитання можна з допомогою ЕНМК користуючись історією астрономії, висновками вчених та фахівців з астрономії, поліентології, геології та інших наук.

ЕНМК знаходиться в мережі навчального закладу. Для перегляду  досить завантажити титульну сторінку сайту  index.htm. Сайт складається з 6  Web – сторінок: сонячна система, Сонце, закони руху планет, видатні вчені, історичні відомості. На кожній з цих сторінок розміщено спеціальні гіперпосилання, якими представлена навігація по сайту і за допомогою яких можна інтерактивно потрапити на будь-яку сторінку сайту.

При наведенні курсора миші на деякі ілюстрації чи фотографії з’являється пояснювальний текст, що робить ці зображення повноцінними і зрозумілими. Майже на кожній поданій сторінці спочатку зображено інформаційну таблицю, яка іноді необхідна незалежно від поданого нижче тексту. ЕНМК вміщує близько 100 різних малюнків та ілюстрацій. Мова відображення текстової інформації – українська. На кожній сторінці крім матеріалу підручника, також міститься інформація з книжок, наукових статтей та журналів

ЕНМК допомагає учням досить легко та з зацікавленістю вивчати ряд тем курсу астрономії: «Об’єкти, що входять у Сонячну систему», «Планети Сонячної системи», «Розвиток і будова тіл Сонячної системи», «Хімічний склад Сонячної системи». ЕНМК є допоміжним посібником як для вчителя, так і для учня, простота і наглядність якого може використовуватись як теоретичний матеріал при проведені уроків з астрономії, так і джерелом інформації при підготовці учнів до занять. . Для вміння користування даним ЕНМК досить знати основні функції будь-якого браузера.

Цікавими уроками з великою кількістю інформації є уроки з тем: «Планети земної групи, планети гіганти». Тому, організовуючи урок вивчення нового матеріалу з астрономії при залученні комп’ютерної техніки викладач може значно розширити можливості традиційного уроку використовуючи значну кількість ілюстрацій, відеофрагментів та моделей планет сонячної системи.

Сьогодні на ринку навчальних комп'ютерних програм є великий вибір електронних підручників, тренажерів, лабораторних комплексів. Усе більше і більше з'являється програм, пристосованих для використання в навчальних закладах, не є винятком комп’ютерні прграми з астрономії.

Stellariumце вільний  планетарій для вашого компьютера з відкритим вихідним

                       кодом. Він відображає небо таким, яким Ви бачите його на власні очі, в

                       бінокль  чи телескоп. Просто введіть свої координати  і досліджуйте небо!

STARCALC карта зоряного неба

Астрономія 11 кл

 

Програми для астронома

 

Планетарії

Windows

1. StarCalc - ИХМО, лучший планетарий для повседневных астрозадач из России (freeware) http://www.relex.ru/~zalex/  (рус.)

2. Cartes Du Ciel - отличный планетарий для печати карт и отождествления слабых объектов (freeware) http://www.stargazing.net/astropc/  (рус.)

3. Stellarium - великолепный планетарий в прямом смысле слова (freeware) http://www.stellarium.org/

4. C2A - мощный планетарий класса Cartes du Ciel (freeware) http://astrosurf.com/c2a/english/index.htm

5. HNSky - быстрый и мощный планетарий с полным списком возможностей (freeware) http://www.hnsky.org/  (рус.)

6. AlphaCentaure - (freeware) http://astrosurf.com/alphacentaure/english/index1.htm

 

Планувальники

Windows

1. CNebulaX - мощный планировщик наблюдений с возможостью просмотра/печати красивых поисковых карт и управлением телескопом (freeware) http://www.uv.es/jrtorres/CNebulaX_down.html

2. Astroplanner - Планирование наблюдений туманных объектов (shareware/freeware) http://www.ilangainc.com/ASTROPLANNER/  (только англ)

3. DeepSky2000 - мощный планировщик наблюдений (shareware/freeware) http://www.deepsky2000.com

 

Симулятори

Windows

1. Celestia - симулятор Вселенной (freeware) http://www.shatters.net/celestia/

2. Orbiter - симулятор космических полетов (freeware) http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/

3. Open Universe - симулятор Солнечной системы (freeware) http://www.openuniverse.org/

 

Місяць

Windows

1. Virtual Moon Atlas - виртуальный атлас Луны(freeware) http://astrosurf.com/avl/  (рус.)

2. Lunar Occultation Workbench (LOW) - мощный пакет для наблюдателей покрытий звезд и планет Луной (freeware) http://www.doa-site.nl/software.html

3.Occult - расчет покрытий Луной звезд и астероидов (freeware) http://www.lunar-occultations.com/iota/occult3.htm

 

Програми обробки астрозображень

Windows

1. IRIS - редактор и стэкер астрономических изображений (freeware) http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

2. RegiStax - программа сложения планетных снимков (freeware) http://registax.astronomy.net/

3. PixInsight - редактор астрономических изображений (freeware/shareware) http://pleiades-astrophoto.com/

4. DeepSkyStacker - программа сложения снимков с высоким разрешением (freeware) http://deepskystacker.free.fr/english/index.html

5. SAOImage DS9 - профессиональная программа для работы с CCD-изображениями (freeware) http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/

6. UTHSCSA ImageTool - мощная профессиональная программа обработки научных изображений http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html

7. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

 

Програми обробки зображень, в т.ч., астрономічних

Windows

1. TheGimp - мощный аналог Photoshop (freeware) http://gimp-win.sourceforge.net/ (рус.)

2. Paint.Net - достаточно мощный, активно развивающийся графический редактор с поддержкой слоев, эффектов и плагинов. (freeware) http://www.getpaint.net/index2.html

3. ImageAnalyser - редактор/анализатор изображений со множеством фильтров (freeware) http://meesoft.logicnet.dk

 

Астрометричні програми

Windows

1. IzmCCD - лучшая российская разработка (freeware) http://izmccd.puldb.ru/   (рус.)

2. Charon - (freeware) http://www.projectpluto.com/charon.htm

3. Astrometrica - (shareware/freeware) http://www.astrometrica.at/

4. PIXY System - (freeware) http://www.aerith.net/misao/pixy/index.html

5. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

 

Програми-автогіди

Windows

1. ProGuider - отчественная разработка, ИМХО, лучшая в своем классе (freeware) http://www.astronica.ru/category/proguider/  (рус.)

2. GuideDog (freeware) http://www.barkosoftware.com/GuideDog/index.html

3. Guidemaster (freeware) http://www.guidemaster.de/index_en.asp

4. PHD Guiding (freeware) http://www.stark-labs.com/phdguiding.html

5. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

 

Керування DSLR-камерами

Windows

1. DSLR Shutter (freeware) http://www.stark-labs.com/DSLR_Shutter.html

2. DSLRControl (freeware) http://www.barkosoftware.com/DSLRControl/index.html

3. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

 

Автоматизація спостережень

Windows

1. TeleAuto -автогидирование, управление CCD, телескопом и куполом, обработка изображений (freeware) http://www.teleauto.org/indexEn.php

2. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

 

Генератори ефемерид і астрокалендарі

Windows

1. Астрономический Календарь (АК) - российская разработка, ИМХО, лучшая в своем роде (freeware) http://moscowaleks.narod.ru/galaxy143.html  (рус.)

2. EmapWin - Подробные карты солнечных затмений за +/- 3000 лет (freeware)  http://www.kotenmon.com/cal/emapwin_eng.htm (только англ)

3. AstroCalc - Эфемериды планет и их спутников  (freeware) http://guillaume.bertrand3.free.fr/AstroCalc_en.html  (+рус)

4. Planetary, Lunar, and Stellar Visibility - отличный калькулятор/визуализатор эфемерид видимости планет и их спутников (freeware) http://www.alcyone.de/PVis/english/ProgramPVis.htm

5. GraphDark - калькулятор-визуализатор условий видимости астрономических объектов.(freeware) http://home.clara.net/rfleet/graphdark/gdkindex.html

 

Програми для роботи з вебкамерою

Windows

1. Astro-Snap - программа захвата и обработки изображений планет с вебкамеры (shareware/freeware) http://www.astrosnap.com/

2. AVIRaw - програма для работы RAW AVI-файлами для http://arnholm.org/astro/software/aviraw/index.htm

3. VirtualDub - конвертер/редактор/граббер видео http://www.virtualdub.org/

4. Audella - многофункциональная программа для цифровой астрофотографии. Позволяет автогидировать,  управлять DSLR и вебкамерой, обрабатывать наблюдения (freeware) http://www.audela.org/english_audela.php

5. Craterlet - программа для захвата видеопотока с вебкамер в формате AVI и для получения единичных снимков.  (freeware) http://www.stark-labs.com/craterlet.html

 

ШСЗ

Windows

1. Heavensat - (freeware) http://www.heavensat.ru/ (рус.)

2. Orbitron - Satellite Tracking System - хорошо предсказывает вспышки Иридиумов (freeware?) http://www.stoff.pl

 

Змінні зорі

Windows

1. C-MuniPack - пожалуй, самая мощная из бесплатных программ с возможностью поиска/изучения переменных на фотоснимках (freeware) http://integral.physics.muni.cz/cmunipack/index.html

2. Varobs - программа в помощь наблюдателям переменных (freeware) http://www.astrosurf.com/astropc/varobs/index.html

3. WinWWZ - программа анализа наблюдений переменных, общепринятая в AAVSO  (freeware) http://www.aavso.org/data/software/winwwz.shtml

4. MagPlot - программа визуализации и первичного анализа наблюдений переменных, общепринятая в AAVSO  (freeware) http://www.aavso.org/data/software/magplot.shtml

5. VSNChart - DOS-программа построения карт окрестностей переменных звезд (кто-бы под Windows переписал, т.к. исходный код под Basic открыт) (freeware) http://www.britastro.com/vss/vsn-plot.html

 

Програми для спостереження Сонця

Windows

1. ActiveRegionExplorer - (freeware?)  http://www.raben.com/downloads/SetupActiveRegionExplorerFull.exe

2. Planetary, Lunar, and Stellar Visibility - калькулятор  визуализатор физических эфемерид Солнца, планет и их спутников (freeware) http://www.alcyone.de/PVis/plsv31.exe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
3 березня 2020
Переглядів
414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку