МАТЕРІАЛИ ДОСВІДУ для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» у номінації «Керівник гу

Про матеріал
МАТЕРІАЛИ ДОСВІДУ для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» у номінації «Керівник гуртка – 2019»
Перегляд файлу

D:\Галина Алексеевна\Джерело творчості\Палійчук\алёна\12472528_818137691623707_200962584238400689_n.jpg        Палійчук

        Нінель

       Анатоліївна

 

 

 

керівник зразкового колективу гурток живопису і

графіки студії образотворчого мистецтва

комунального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості» Кам’янської міської ради

 

 

C:\Users\Галина\Desktop\СТОД\new_centr.jpg

 

 

 

Департамент з гуманітарних питань Камянської міської ради

Комунальний заклад «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості»  Кам’янської міської ради

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДОСВІДУ

для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу

майстерності педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів

«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»

у номінації «Керівник гуртка – 2019»

 

 

 Керівник зразкового колективу

 гурток живопису і графіки студії

 образотворчого мистецтва

 Комунального закладу «Центр  позашкільної роботи та

 дитячої творчості»

 Кам’янської     міської ради

 Палійчук Нінель Анатоліївна

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\12215.jpg

 

Кам’янське

2019 рік

Анотація педагогічного досвіду

керівника зразкового колективу гурток

живопису і графіки студії образотворчого мистецтва

комунального закладу «Центр позашкільної роботи

та дитячої творчості» Кам’янської міської ради

Палійчук Нінель Анатоліївни

      «Нація, яка навчить своїх дітей                                                                         малювати в тій мірі, що й писати                                                                                     і читати, перевершить усі інші

      в галузі науки і мистецтва»

          Д.Дідро 

 Ці слова показують значущість такої діяльності, як малювання. А малювання – це творчість.

 Тема досвіду: Створення умов для творчого самовираження вихованців засобами образотворчого мистецтва як основи для формування конкурентоспроможної особистості.

 Актуальною потребою сьогодення я вважаю виховання творчої особистості, яка здатна вносити прогресивні зміни в життя суспільства, здійснювати вибір, визначати мету і розв’язувати проблеми, розраховуючи на свої сили, знання та вміння. Проблема раннього виявлення і навчання талановитої молоді – пріоритетна задача в сучасній освіті. Від її рішення залежить інтелектуальний і економічний потенціал рідного міста, області та держави в цілому.

 За інноваційним потенціалом власний досвід роботи вважаю модифікованим, тому що пов’язую його з використанням удосконалених відомих методик, впровадженням оригінальних форм і методів навчання і виховання.

Досвід керівника я набуваю на протязі 35 років, працюючи  керівником гуртка образотворчого мистецтва в Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості.

Сьогодні в гуртку навчається 57 вихованців віком від 6 до 17 років - 4 різновікові групи  (підготовча, молодша, середня, старша )  початкового, основного та вищого рівнів.

Мета початкового рівня: ознайомлення дітей з теорією малюнку та живопису, різними видами малювання; з творчістю відомих художників; розвиток початкових навичок роботи з різними видами матеріалів.

Мета основного рівня навчання: удосконалення навичок малювання; формування поняття про основу орнаменту і шрифту, закони колористики, про види та жанри живопису; виховання творчого підходу до створення кожної композиції; розвиток уяви та фантазії, вміння аналізувати малюнок.

Мета вищого рівня навчання: засвоєння таких головних тем, як простір, об’єм, форма колір і закони композиції; засвоєння поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій; володіння комп’ютерною графікою.

Я працюю за модифікованою навчальною програмою гуртка живопису та графіки, яка розрахована на 4 роки навчання,  схвалена засіданням педагогічної ради закладу.

Останнім часом до навчальної програми додано розділ «Комп’ютерна графіка».

Структура програми, послідовність опанування змісту визначені відповідно до вікових особливостей образотворчої діяльності дітей.

Робота з ними проводиться диференційно в залежності від рівня їх підготовки, персональних можливостей, природних обдарувань. В гуртку займаються як  творчо обдаровані діти, так і ті, які просто люблять малювати, ліпити, творити. Основна моя мета  – це відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися й розквітнути.

Програма включає в себе і індивідуальні заняття з обдарованими дітьми за вищим рівнем навчання.

Першочерговою умовою для мене  в позашкільному закладі є моя професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність. Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння методикою викладання предмета у відповідності до специфіки навчально-виховного закладу у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями, які я, як керівник гуртка, вважаю обов'язковими в своїй роботі.

Моя багаторічна практика свідчить, що становлення дитини як творчої особистості особливо яскраво виявляється у спілкуванні з цим видом  мистецтвом. На заняттях гуртка формуються гуманістичні загальнолюдські цінності; розвивається пізнавальний інтерес до  образотворчого мистецтва; виховуються потреби у сприйманні та інтерпретації художніх творів; розвиваються творчі здібності; формується художньо-образне асоціативне мислення, уява, фантазія; набувається  досвід активної художньо-естетичної діяльності; розвиваються риси колективізму, підвищується рівень культури спілкування; формуються позитивні риси характеру: наполегливість, вимогливість, терпіння, взаємоповага, доброзичливість. Усі ці якості позитивно впливають на навчально-виховний процес в цілому.

Поступово розвиваючи даний напрямок своєї діяльності, спираючись на досягнення педагогічної науки, використовуючи методи сучасної педагогіки, я шукаю нові підходи у навчанні та вихованні, які відповідають потребам часу та розвитку творчої особистості, спрямовані на досягнення творчих і культурних цінностей.

При підготовці та проведенні занять гуртка я використовую візуальний компонент - наочний матеріал, знайомство з новими техніками, перегляд яскравих зразків образотворчого мистецтва; теоретичний компонент  -пояснення правил виконання малюнків з урахуванням вікових особливостей дітей; практичний компонент - ознайомлення й опрацювання елементів певної техніки образотворчого мистецтва; закріплення шляхом багаторазового повторення; тренування зорової пам’яті;  рефлексивний компонент  -передбачає аналіз і порівняння виконаних робіт, що дозволяє оцінити позитивні моменти і недоліки.

Одним із моїх пріоритетних завдань, як керівника гуртка образотворчого мистецтва, є виховання творчої особистості. Немає таких професій – від земних до космічних, де можна було б обійтися без творчої уяви, немає такої праці, де б не потрібні були наполегливість, кмітливість, оригінальність. А творчі сили просто сплять…

Дослідження вчених усе частіше нагадують, що людина за своєю природою – творець. А я, як керівник гуртка – консультант, дослідник, опонент, рецензент, творча людина, «лоцман», який вказує правильний шлях у морі знань, нарешті – творчий приклад вчителя, який надихає як найкраще.

«Є у людини два світи –

Із них один, що нас створив,

А другий завжди твориш ти

У міру власних сил…»

   М.Заболоцький

Я допомагаю дитині творити другий світ,  світ різнобічний, виразний, прекрасний.

Як досвідчений керівник гуртка, я цілеспрямовано реалізую не тільки навчальну, а й виховну функцію, пов’язану з розвитком особистості дитини, маю свій погляд на  виховну систему, відмінний від інших.

Діяльність вихованців  мого гуртка не обмежується виконанням навчальних та власних творчих робіт. Вони є активними учасниками і неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських, міжнародних, обласних та міських конкурсів.  Серед найпомітніших останніх мистецьких форумів, у яких брали участь вихованці: Міжнародний литовсько-український конкурс «Дружать діти на планеті» (м. Дніпро), «Чорнобильська палітра» (м.Дніпро), «Знай і люби свій край» (м. Дніпро),  «Знай і люби свій край» (м. Київ), «Дудл для Гугла» «Україна – моя мрія».

Вихованки Осипенко Олександра, Штефан Марина, Кудін Михайло та інші в різні роки були лауреатами обласної  премії «Обдаровані діти – надія України». Прізвища п’ятьох вихованців занесені до буклету обласного конкурсу «Різдвяні візерунки».

Персональні виставки «Світанкові відчуття» Осипенко Олександри, «Оглянись на себя» Родіної Євгенії, «Светлячки на ладони мира» Биковської Софії та Палій Єлизавети, «Я подарую тобі райдугу» Козлової Софії, «Какого цвета счастье» Колоди Юлії - культурна подія в місті.

Гурток живопису та графіки студії образотворчого мистецтва посідає в місті одне з чільних місць з підготовки підростаючого покоління для навчання в навчальних закладах різного рівню акредитації, а також надає необхідну допомогу широкому дитячому загалу у справі поліпшення навичок в опануванні образотворчим мистецтвом, виконуючи роль додаткової освіти до шкільної програми. Заняття в гуртку - це не тільки навчання, а і профорієнтація. Багато випускників гуртка обрали професії, пов’язані з образотворчою діяльністю. Опанувавши фах художника чи професію, дотичну до світу мистецтва, вони працюють учителями в школах, дизайнерами, художниками-оформлювачами, майстрами декоративно-ужиткового мистецтва тощо. Не переривається і взаємозв’язок між колишніми вихованцями та нинішнім творчим колективом гуртка: творчі виставки в приміщенні гуртка старших друзів, їхні консультації та поради своїм меншим колегам є безцінним вкладом у справу навчання та виховання підростаючого покоління.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Докладені спільні зусилля  привели до значущого результату – в 2014 році  гуртку живопису і графіки студії образотворчого мистецтва Центру позашкільної роботи та дитячої творчості було присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив».

Я плекаю надію, що пробуджуючи хист дітей до творчості, я допомагаю зробити юним перші кроки у світ мистецтва, усвідомити необхідність «плести нитку» духовності так, щоб вона не переривалась.

В своєму представленому досвіді я ділюсь проведенням уроків з творчого проекту «З любовю до тварин, братів наших менших» для вихованців середньої і старшої груп.

Сподіваюсь, що мій досвід буде цікавим і корисним заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам, вчителям образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти та керівникам гуртків і організаторам видовищних заходів закладів позашкільної освіти.

 

 

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (15).jpg

 

 

 

 

Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради

Комунальний заклад «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості»  Кам’янської міської ради

 

 

Конспект уроку

Анімалістичний жанр в живописі:

«З любов’ю до тварин, братів наших менших»

(Методичні рекомендації)

 

             Автор: Палійчук Нінель Анатоліївна

        керівник зразкового колективу

        гурток живопису і графіки студії                                                                                                                 образотворчого мистецтва

 

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\e85_2.jpg

 

 

м. Кам’янське

2019 рік

Цільова група: Старша група, основний рівень

                            13-15 років (15 осіб)

Мета:

навчальна:

- навчити передавати характерний образ тварин, розширити знання про анімалістичний жанр;

- формувати навички участі у дискусіях, вміння порівняння власної думки з думками інших і толерантного ставлення до них, виявлення ініціативи та взаємодопомоги  у груповій роботі;

- розвивати навчально-пізнавальні, інформаційні, самоосвітні та підприємницькі компетенції, що передбачають оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності;

виховна:

- виховувати в учнів естетичне ставлення до дійсності та мистецтва; світоглядні уявлення і ціннісні художні орієнтації, розуміння зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини;  естетичний смак, захоплення красою оточуючого світу, дбайливе ставлення до братів наших менших;

розвиваюча:

- розвивати знання про анімалістичний жанр,  уміння малювати тварин в емоційному стані; уважність, уяву, допитливість, спостережливість; сприяти розвитку естетико-сенсорної сфери особистості.

Оперативні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає:

 • про анімалістичний жанр;
 • розуміє характерні риси тварин;

вміє:

 • малювати тварин в емоційному стані;
 • передавати пластику форм тіла тварини;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку;

може: 

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • порівнювати власну думку з думками інших і толерантно ставитися до них;  проявляти ініціативу та взаємодопомогу;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми.

Методи і техніки:

- інформаційний дайджест;

- дискусія ;

- бесіда;

- робота в групах;

-  інтерактивні  технології;

-  практична робота.

Базові поняття і терміни:

-  «Червона книга»;

-  анімалістичний жанр;

-  художні техніки;

-  дискусія

Допоміжні матеріали:

№ 1- Відеоролик про тварин.

№ 2 – «Акваріум».

№ 3  - «Анімалізм – жанр образотворчого мистецтва»

№ 4– «Cучасні анімалісти»

№ 5 -   Гра «Перевтілення»

№ 6 – Вправа «Мікрофон»

№ 7– Теоретичний матеріал «Відображення характеру тварин»

№ 8 – Інтерактивна технологія «Коло ідей»

Обладнання:

- дошка,

- ДVД-програвач,

- диск,

- фото тварин,

- творчі роботи,

- матеріали для малювання: палітра, папір А3, олівці, акварель, гуаш, пензлики,

Тривалість: 2 години

 ХІД  УРОКУ.

1.Вступна частина.

1.1 Привітайтеся, подивіться один на одного і посміхніться, створіть позитивний настрій для гарного проведення уроку.

1.2.Зацікавте дітей переглядом короткого та емоційно насиченого відеоролика про тварин  -10 хвилин.

Допоміжний матеріал  №1. Відеоролик про тварин.

1.3. Повідомте тему уроку: « З любов’ю  до тварин, братів наших  менших».

Акцентуйте увагу на актуальності існуючої проблеми та значимості сьогоднішнього заняття.

1.4.Проведіть інформаційний дайджест: «Глобальне питання - зникнення тварин з планети Земля». Для кращої подачі нового матеріалу  допоможе метод  засвоєння  інформації за короткий проміжок часу - інтерактивна технологія

 «Акваріум». Ця технологія вдосконалить вміння дискутувати й аргументувати свою думку на етапі осмислення нового матеріалу, навчить спілкуватися,  максимально сприятиме  розвитку співчуття до тварин - 15 хвилин.

 Підсумуйте та обговоріть з учнями хід групової роботи, прокоментуйте дискусію та налаштуйте учнів на тему для малювання « З любов’ю до тварин, братів наших  менших».

 

Допоміжний матеріал №2. Інтерактивна технологія «Акваріум».

    2. Основна частина.

    2.1. Проведіть бесіду про анімалістичний жанр в живописі. Художники люблять тварин як частину природи, як усе живе, як красиву, граційну істоту.

   2.2. Розкажіть про митців анімалістичного жанру. Покажіть роботи художників-анімалістів. Акцентуйте на особливостях та унікальності кожної роботи.

Допоміжний матеріал №3.  «Анімалізм – жанр образотворчого мистецтва».

Допоміжний матеріал №4. « Cучасні анімалісти».

    2.3. Зробіть розминку. Гра «Перевтілення» дає змогу переключити увагу, відпочити, спонукає виявити творчі здібності, дозволяє дітям невимушено висловлювати свої думки та  відчути себе акторами. По вибору керівника можна провести гру «Мікрофон», яка оперативно залучає дітей до діяльності, актуалізації опорних знань.  5-10 хвилин.

Допоміжний матеріал №5. Гра «Перевтілення».

Допоміжний матеріал №6. Гра «Мікрофон».

Опис ігор:

Гра –« Перевтілення».

Гуртківці по черзі перетворюються на будь-яких тварин, решта відгадує, що це за тварина.

Завдання: «Перетворись на тварину». « Відгадай характер тварини».

Гра—«Мікрофон».

В грі « Мікрофон»( це може бути олівець, пензлик) діти по черзі відповідають на питання керівника.

   2.4. Надайте практичне завдання:  малювання образу тварини з характерною для неї рисою.  Активізуйте знання та вміння дітей. Покажіть на дошці або  планшеті варіанти вирішення композиції: горизонтальна, вертикальна, квадратна. Нагадайте  з чого починаємо малюнок і як треба малювати. Ще раз нагадайте про будову тварин, в основі якої лежать геометричні форми. Отже треба зробити побудову олівцем від основи, а потім збагатити його деталями. Наголошуйте на необхідності дотримуватися пропорційності між частинами тіла тварин, пластичності  лінійних контурів форм. На прикладах учнівських малюнків роздивіться гарні якості робіт та проаналізуйте типові помилки в композиції та в малюванні тварин. Допомагайте вирішити проблемні ситуації, які виникають у дітей. Стимулюйте тих, хто зазнав творчої невдачі.

Допоміжний матеріал № 7. Теоретичний матеріал «Відображення характеру тварини». 

   2.5.Виконуємо роботу в живописній техніці (акварель, гуаш).

           Дайте пораду щодо кольорового вирішення композиції. При роботі в кольорі треба своєчасно визначити, яку пору року зображати на малюнку, час доби, освітлення, тіні, стан природи тощо. Починати роботу треба з великих частин та потім працювати над деталями, зважуючи на оточуюче середовище. Нагадайте про охайність при користуванні фарбами.

   3. Підведення підсумків практичного завдання

   3.1. Аналіз робіт проводиться разом з  дітьми. Визнайте найкращі роботи та гарні якості усіх малюнків. Аналізуйте та оцінюйте роботи учнів за такими критеріями:

- правильність форми;

- чітка виразність характеру;

- естетична привабливість роботи.

   3.2. Експозиція дитячих робіт.

   3.3. Зробити висновки та одержати очікувані результати допоможе  проведення інтерактивної технології «Коло ідей».

 Технологія «Коло ідей» спонукає шукати можливості створення  підприємницької діяльності,  списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення гострого питання: «Що я, як художник, можу зробити для безхатніх тварин» - 10 хвилин.

Допоміжний матеріал №8. Інтерактивна технологія «Коло ідей».

    3.4. Акцентуйте на важливості кожного малюнку для    підтримки безхатніх тварин.

               Виділіть найцінніші ідеї реалізації дитячих робіт :

                          - проведення благодійної ярмарки;

                          - адресна допомога;

                          - виставки-продажі в ветлікарнях, у цирку та звіринцях тощо.

 

                                                                     Допоміжний  матеріал №1.

Відеоролик про тварин.                                                     

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\15423.006.png
 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\tumblr_nw84a5fL0c1rcvh74o1_250.jpg Починаючи з 1600 року на нашій планеті вимерло біля 200 видів тварин, причому більше половини з них – за останні 150 років.

 За малим виключенням, всі вони зникли з провини людини.               

 До початку XXI століття стало вочевидь, що необхідно приймати спеціальні запобіжні заходи для порятунку тваринного та і рослинного світу.

                                                                                               Допоміжний матеріал № 2

Інтерактивна технологія «Акваріум»

 Прийом «Акваріум» ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати й аргументувати свою думку на етапі осмислення нового матеріалу.

Тривалість: 15 хвилин

Облаштування: стільці та столи, розміщені для роботи в групах та вільного обміну думками, фліпчартова дошка з маркерами.

Обладнання: папір для запису, ручки.

Опис гри:

Тема для обговорення: « Зникнення тварин з планети Земля».

 Об’єднайте три команди по 5 чоловік по основним кольорам: червоний, жовтий, синій. Одну з груп садимо в центр кімнати. Ця група отримує завдання  для проведення групової дискусії.

Питання для дискусії:

1. Охорона диких тварин.

2. Проблема безхатніх тварин.

 3. Людина – друг, чи ворог тварині?

 Діти читають питання вголос та обговорюють його в групі.

За 3 хвилини діти  підсумовують можливі варіанти розв’язання проблеми. Зовнішнє коло учнів слухає, не втручаючись. Коли спливає час, відведений для дискусії, група повертається на свої місця. Запитайте  всю групу:

- Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

- Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

- Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

  Після цього інша група займає місце в «акваріумі» й обговорює наступне питання. Підведіть підсумки обговорення теми. На дошці зафіксуйте основні пропозиції. Підсумуйте та обговоріть з учнями хід групової роботи, прокоментуйте дискусію та налаштуйте учнів на тему для малювання « З любов’ю  до тварин, братів наших  менших».                                                                                                                                                                                                                                                                                   Допоміжний матеріал № 3

Анімалізм - жанр образотворчого мистецтва

 Анімалізм – це жанр образотворчого мистецтва, що поєднує природничо-наукове і художнє начала і ґрунтується на пошані, благоговінні і любові художника до тварин .

 Зображення тварин є найдревнішим жанром в образотворчому мистецтві. Цей жанр називається анімалістичним (від французького слова «анімал» - тварина), а художників, що малюють тварин, відповідно, називають анімалістами. Коли в образотворчому мистецтві з’явилися зображення тварин? Можна впевнено сказати, що саме тварин люди почали зображувати перш за все. Це пояснюється природно. Адже харчування первісна людина здобувала, головним чином, полюванням. Малюючи звіра, мисливець вивчав (пізнавав) його.

 Приблизно з ХІХ ст. почалася серія відкриттів, пов’язаних із розвитком археологічної  науки. Майже в усіх кінцях світу було знайдено зразки матеріальної культури давніх часів: стоянки первісних людей зі знаряддями праці з каменю й кістки, а також намальовані на стінах печер або вирізані на знаряддях праці і зброї силуети звірів.    У печерах, куди археологам часом було важко потрапити, знаходили іноді цілі музеї первісного живопису. Один із них - печера Ласко, що знаходиться на півдні Франції. Сотні фігур, обведених темними контурами, жовтих, червоних, коричневих, писаних охрою, сажею прикрашають стіни печери: голови оленів, козли, коні, бики, бізони, носороги майже в натуральну величину. У печері Ласко ми зустрічаємо спробу зобразити масову сцену зі складним сюжетом. Поранений списом бізон, біля нього вражений мисливець. А збоку - носоріг. Усе це - прославлення  не людської могутності, а звіриного, над чим людині ще не належить торжествувати. В хитрості й винахідливості людина почувала свою перевагу над звіром. Але звір часто був сильнішим і краще озброєним від природи. І тому людина поважала й страхалася звіра. Та коли людина зображувала вражених зброєю, помираючих тварин, вона вже ніби віщувала і прославляла свою майбутню перемогу над ними.

 Пізніше, коли людина освоїла такий пластичний матеріал, як глина,  з’явилася  кераміка. З історії ви знаєте, що перші зображення   тварин належать до епохи палеоліту (33 тис. років до н.е.). Мистецтво цього періоду,  головні життєві інтереси первісної людини - полювання  і рибальство. Наскальні малюнки вражають нас реалізмом і життєвістю, яскравістю образів. На території України в період Трипільської культури (наприкінціIV-III тис.до н. е.) майстри на глиняних посудинах серед орнаментальної композиції  розміщали стилізовані зображення людей і тварин: собаки, бика, козла тощо, виготовляли фігурки із глини. Кераміка - це  художні вироби з випаленої глини. Образ тварини знайшов своє втілення і в цьому матеріалі. Коли людина навчилася обробляти метал і створювати необхідні для свого існування речі, вона теж намагалася їх прикрасити. Про це свідчать знайдені під час розкопок на півдні України мечі, щити, прикраси тощо. В оздобленні цих предметів знаходимо теж тварин. Тварина виступає вже як декоративний мотив.

  У VII ст. до н. е. у степах між Доном і Дунаєм з’явилися кочові племена скіфів. Своєрідним і яскравим художнім явищем був так званий тваринний стиль з характерними зображеннями тварин і птахів, якими прикрашали предмети побуту. Скіфські художники вміли спостерігати і зображувати правдиво натуру, надавали зображенням декоративно-орнаментального вигляду. Мистецтво стародавніх скіфів вплинуло на мистецтво стародавніх греків. Багато таких пам’яток стародавньої культури зберігається в Ермітажі - державному музеї Росії у Санкт-Петербурзі. Золота фігура оленя з кургану біля ст. Костромської (VII ст. до н. е.), рельєфна пластина, знайдена прикріпленою на круглому залізному щиті в могилі вождя, золота пантера з кургану біля ст. Келермеської та ін.

 Зустрічаємо ми образ тварини і в культурі Стародавнього Єгипту.

(Розгляд фігури сфінкса - лева з людською головою). Тут уже інше відношення до тварин. Вони наділяються людськими якостями. Прадавні художники вносили елементи фантастичності в образи тварин. Мідний рельєф, що прикрашав вхід до стародавнього храму ( Вавилон). Орел із левиною головою тримає в пазурах двох оленів. Голова бика з арфи (царська гробниця Ура). Грецька культура знаменує кінець звіра, погрозливої й давлючої сили, безпощадну владу природи над людиною. Звір фігурує в грецькій культурі як складова частина природи, а не як її володар. Образ тварини ми зустрічаємо в грецькому вазописі, прикрасах тощо. Але існували і релігії, які забороняли зображення тварин (мусульманство). В епоху середньовіччя зображення деяких тварин заборонялось під страхом смерті

(кішка вважалася твариною «від диявола»).

 З любов’ю зображували тварин скульптори Стародавнього Риму, епохи Відродження, Просвітництва  ХІХ ст. Роздивіться фоторепродукції: Донателло «Гаттамелата», Е. Фальконе  «Мідний вершник»,  М. Мікешин  «Кінна статуя

 Б. Хмельницького» в Києві. Ці величезні монументальні скульптурні твори дотепер прикрашають музеї і площі Риму, Санкт-Петербурга і  Києва. Але особливо інтересними для нас є твори камерної скульптури, дрібної пластики, декоративного й народного мистецтва.

 У багатьох музеях зберігаються роботи відомих скульпторів-анімалістів

Є. Лансере, П. Клодта, В. Ватагіна, Чарушина Є І. та інших майстрів.

  З великою майстерністю вивчали тварин і митці епохи Відродження. Начерки  коня, виконаних Леонардо да Вінчі, картини «Заєць» А. Дюрера. Увагу анімалістичному жанру приділяли П. Рубенс, Е. Делакруа, П. Жеріко.

Багато які художники свої знання в цьому жанрі використовували для створення живописних полотен, графічних творів, у книжковій графіці, мультиплікації, декоративно-прикладному мистецтві.

 Український живописець М. Самокиш все життя малював коней, хоча його вважають художником-баталістом. Отже, анімалістичний жанр тісно пов'язаний  з іншими жанрами. Картини М. Самокиша «Кавалергарди»,

 А. Пластова  «Літо».

 Сучасні художники зображують тварин уже з іншої причини, ніж у стародавні часи. Вони люблять їх як частину природи, як усе живе, як красиву, граційну істоту. Художники - анімалісти вивчають тварин із записником і олівцем у руках, роблять дуже багато малюнків з натури і начерків. Це розвиває спостережливість і гостроту зору, уважність, швидкість рук, професіональність, вміння точно схоплювати головне і відкидати свідомо другорядне. Анімаліст, перед тим як приступати до втілення своїх задумів у матеріалі, уважно вивчає анатомію тварин, їх форми, будову, пізнає їх властивості й звички.                                                                                                                                                                                                                               Допоміжний матеріал № 4

«Cучасні анімалісти»

  Василь Олексійович Ватагін - графік, скульптор, один з кращих художників-анімалістів XX століття. Автор численних книжкових ілюстрацій і станкових творів. Природа, тварини, птахи цікавили його з дитинства, а улюбленим заняттям було малювання. Протягом всього життя Ватагін працював в області наукової ілюстрації, що вимагала від нього якраз точного «наукового» малювання. Вчений-зоолог і художник-анімаліст насилу уживалися в одній людині.

 Перші скульптурні досліди Ватагіна відносяться до 1908 року і носять сліди наслідування єгипетському мистецтву - це рельєфи «Кондор», «Бізон», «Мавпа»,  Одна з кращих робіт цього періоду - «Голова білого ведмедя» (1911, дерево). Потужна, виразна, вирубана конкретно і сміливо, - скульптура створює образ, повний «звіриного гідності». Подальші зусилля художника спрямовані до створення емоційного і живого образу звіра, його характерних жестів, звичок, пластики, до досягнення «простоти і зрозумілості зображення». Його «палітра» збагачується, крім дерева, він працює в мармурі, фаянсі, теракоті, майоліці, ріже по кістці.

  Почуття невичерпної любові до тваринного світу, захват і захоплення його вражаючим розмаїттям і досконалістю, - лежали в основі творчості Ватагіна. Він часто звертається до жанру звіриного портрета: «Голова орангутанга», «Голова горили», «Голова левиці» та ін. 

 Ватагін все життя займався науковою ілюстрацією. Він ілюстрував підручники, зоологічні таблиці, путівники по зоосаду. Багато років працював для Дарвінівського і Зоологічного музеїв, створивши більше 400 живописних панно і близько 100 скульптур і скульптурних груп на мотиви первісної культури.

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (5).jpg  C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (6).jpg

 

 Все життя В. А. Ватагін малював, ліпив, вирізав з дерева і тесав з каменю звірів. Його хвилювала таємниця перетворення реального звіра в далекий від подібності натурі, але яскравий і живий образ. Все-таки у власній творчості біолог, знавець анатомії та повадок звірів весь час боровся з художником, готовим побачити у тваринному свого "молодшого брата". Скульптури Ватагіна анатомічно правильні, але це не наукові посібники, вони узагальнено, пластично виразні, образні.

 Крім наукових видань, художник ілюстрував та дитячі книги. Його приваблювали твори Е. Сетона-Томпсона (1922 р.), Р. Кіплінга (1920-50-е р.р.),

 І. С. Тургенєва (1926 р.), Дж. Лондона (1926), Л. М. Толстого (1933, 1940 р.р.),

В. В. Біанкі (1941р.) та інших письменників. Ілюстрації його були часом сухуваті, як в атласі, але в кращих роботах він уміло підпорядковував зоологічно бездоганно намальованого звіра течією літературного, навіть казкового сюжету. Більше всього це вдалося йому в багато разів перевидано "Мауглі" Р. Кіплінга (1926 р.).

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (7).jpg  C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\Без названия (1).jpg

Ватагін ілюстрував і власну книгу - "Зображення тварини. Записки анімаліста", яка була вперше опублікована в 1957 р.

 Сьогодні Ватагін-мислитель особливо цікавий що бачила в природі взірець довершеності і гармонії, раніше багатьох він позначив морально-етичні проблеми відношення до природи, актуальність яких зростає з кожним днем. Присвятити себе зображенню живої природи Ватагіна змусили два рівновеликих захоплення - наука і мистецтво.

  Геннадій Наумович Глікман - однин із улюблених, давно знаних художників-анімалістів, є графік та скульптор-анімаліст. Найвідоміша серія поштівок «Мауглі» (21 листівка видавництва «Мистецтво», Київ,1983р.), на яких надзвичайно ліричні образи. Глікман ілюстрував твори Л. Українки, В.Маяковського, О. Толстого, В. Біанкі, М. Горького, К.Ушинського і багатьох інших письменників. Біля ста малюнків тварин він підготував для Української Радянської Енциклопедії (1960-іроки).

         http://os1.i.ua/3/1/9785584_69049fa4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 Дуже цікаві нові сучасні митці, зі своєю самобутньою манерою виконання, свіжим сприйняттям тваринного світу.

 Mirko Hanak  - чеський художник -  ілюстратор, який мав популярність, передусім, як талановитий анімаліст.

http://s59.radikal.ru/i166/1009/0e/bf64a6a5c6e1t.jpg

Художник-анімаліст Anne London.
 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/35517494.ce/0_af7fe_917da295_orig.jpg

Художник Джефф Хєм (Jeff Ham).

http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/104793308.4c6/0_af5af_5efaf377_XL.jpg

 Сербський художник Endre Penovac.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/104793308.4ab/0_add74_10f1a144_XL.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Допоміжний матеріал № 5                                                                                                            Гра  «Перевтілення»

Тривалість: 10 хвилин

Обладнання:  таблиці, картки для гри

Опис гри:

 Гра створює позитивний настрій, допомагає подолати побоювання деяких учнів щодо активної участі в занятті.

Завдання. Візьміть будь – яку картку з назвою тварини та картку з  ознаками емоцій. Продемонструйте  тварину та емоцію. Наприклад:  пройдіться, як грізний лев, великий слон, полохливий заєць, гордий півень, лисиця потрапила в курник…

 Гуртківці по черзі перетворюються на будь-яких тварин, решта відгадує, що це за тварина.

 Картки для гри: назви тварин.

 

 

   слон

 

 

жираф

 

  білка

 

заєць

 

 лисиця

 

   вовк

 

ведмідь

 

   тигр

 

  козел

 

 мавпа

 

 лемур

 

панда

 

  ягня

 

кенгуру

 

    кінь

 

миша

 

пацюк

 

свиня

 

вівця

 

бобер

 

бегемот

 

тюлень

 

собака

 

    кіт

 

хом’як

 

корова

 

   бик

 

крокодил

 

    лев

 

  олень

 

   їжак

 

 зебра

 

носоріг

 

  лама

 

черепаха

 

Картки для гри: ознаки характеру.

 

 

полохливий

 

жадібний

 

ніжний

 

злий

 

гордий

 

грізний

 

граційний

 

навіжений

 

веселий

 

жалюгідний

 

мрійливий

 

сумний

 

нахабний

 

самозакоханий

 

хитрий

 

дурний

 

переляканий

 

кумедний

 

ледащий

 

боязкий

 

радісний

 

ласкавий

 

байдужий

 

здивований

 

швидкий

 

рухливий

 

сердитий

 

сонний

 

сміливий

 

упертий

 

кмітливий

 

стрімкий

 

спокійний

 

впевнений

 

жахливий

 

тихий

 

                                                                                    Допоміжний матеріал № 6

Вправа «Мікрофон»

Обладнання: іграшковий мікрофон або предмет, імітуючий мікрофон (це може бути олівець, пензлик).

Тривалість: від 3до10 хвилин.

Опис вправи:

 Вправа «Мікрофон» актуалізує опорні знання та оперативно залучає учнів до діяльності.

 Поставте запитання. Запропонуйте певний предмет (ручку, олівець тощо), що виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово. Умова для дітей: говорити швидко, лаконічно.

Діти по черзі відповідають на питання:

Що можуть робити тварини?

Наприклад: собака - гавкає ,бігає, кусається, спить, сидить, їсть, лащиться…

Хто як пересувається: бігає, повзе, стрибає, пливе або літає?

Наприклад: вовк—бігає (білка, їжак, лисиця, лелека, олень, ведмідь, горобець, гусак, верблюд…)

Що можуть робити очі? (Дивитися, заплющуватися, жмуритися, кліпати.)

Що може робити ніс (рот, дзьоб, ноги, лапи, вуха, хвіст…)?

Назвіть тварин, які сильніші за людину, швидші, легші, нижчі, вищі, важчі…

                                                                        Допоміжний матеріал № 7                                                                                                             

 «Відображення характеру тварин»

  В.О.Ватагін вважав, що недостатньо передавати зовнішню схожість зображуваної тварини з натурою, необхідно пізнати всю складність характеру тварини. Спостережлива людина помітить «пихатий» вираз у верблюда, «споглядальний»--у бика, «благородний»--у собаки. Художник-анімаліст В.А. Ватагін, кажучи про створення образу в анімалістичному мистецтві, пише: «Окрім зовнішньої сторони, я завжди шукав в етюді і прагнув виразити характер, властивий даному звіру або птаху, передати його індивідуальність, його емоційний стан, врешті-решт створити портрет тварини, саме портрет як індивідуальний образ, насичений емоційним змістом.

  Хто-небудь, хто спостерігав тварин, мав з ними справу, хто з увагою ставиться до них, знає, які різноманітні і складні їх переживання, які різноманітні їх емоції, які виразні їх відчуття радості або засмучення, ласки або образи, туги або задоволення.  Анімалізм є особливою, самостійною спеціальністю, вибраною художником за схильностями та інтересами, пристрастю до зображення тварин. Тварина є головною темою, «героєм» твору, його зображення є основною метою художника...".

 «Опановуй природу через циліндр, шар і конус»--казав французький художник Поль Сезан. Прості форми утворюють основу зображення.

Також згадайте усі складові постаті тварини, її повадки, звички.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Допоміжний матеріал № 8

Інтерактивна технологія « Коло ідей».

Обладнання: дошка, маркери, папір.

Тривалість: від 5 до10 хвилин.

Використовуйте цю інтерактивну технологію для вирішення гострих питань, створення списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення. Технологію застосовуйте, коли всі групи мають одне й те саме завдання-питання і після обговорення свої ідеї представлятимуть по черзі.

Спонукайте  дітей знайти ідеї та можливості для реалізації дитячих робіт, щоб допомогти безхатнім тваринам.

Опис  технології «Коло ідей».

 1. Дайте завдання групам. Питання для обговорення: «Що я, як художник, можу зробити для збереження та охорони тварин?» Робота в малих групах.

 2. Надайте слово кожній групі. По черзі висловлюються думки  по колу, поки не вичерпаються всі ідеї. Це дозволить кожній групі  висловитися, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію. Зверніть увагу!  Все, що пропонують учні, слід прийняти й обговорити. Не слід казати їм, що це не правильна чи правильна відповідь, треба лише допомогти опрацювати інформацію і прийняти рішення-підсумок

 3. Занотовуйте на дошці думки груп.

 4. Підведіть підсумок спілкування у «Колі ідей». Виділіть найцінніші ідеї реалізації дитячих робіт і використанні їх, як орієнтир в подальшій підприємницькій діяльності:  проведення благодійних ярмарок, виставок - продажей  в ветлікарнях, у цирку та звіринцях .

4. Домашнє завдання   

            Націльте дітей на дієву допомогу безхатнім тваринам :

                        - спостерігати;

                        - виявляти потреби тварин;

                  - прийняти участь в долі якоїсь тваринки (по можливості)

Презентувати свої спостереження на наступному занятті.

 

 

 

 

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (1).jpg

 

 

 

 

 

 

Департамент з гуманітарних питань Камянської міської ради

Комунальний заклад «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості»  Кам’янської міської ради

 

 

 

 

Конспект уроку

Анімалістичний жанр в живописі:

«Тварини - які вони є».

 (Методичні рекомендації)

 

           Автор: Палійчук Нінель Анатоліївна

      керівник зразкового колективу

      гурток живопису і графіки студії                                                                                      образотворчого мистецтва

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\tumblr_nw7c5xDH9C1rcvh74o1_250.jpg

 

м. Кам’янське

2019 рік

Цільова група: Середня група (основний рівень)

9-11 років (15 осіб)

Мета :

- навчити малювати тварин, спостерігати характерні риси тварин, передавати пластику форм тіла тварини, використовувати динаміку рухів у зображені тварини, розширити знання про анімалістичний жанр;

 - формувати інтерес до навчання за допомогою гри, вміння порівнювати власні думки з думками інших і толерантно ставитися до них, виявлення ініціативи та взаємодопомоги  у груповій роботі;

- розвивати  у дитини здібності відображати в образотворчих роботах спочатку в простій, далі складнішій, конкретній і виразній формі висновки своїх спостережень за тваринами, компетенції, що передбачають оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності;

- виховувати в учнів самостійність, естетичне сприйняття навколишнього світу, прищеплювати любов до тварин, активізувати душевні пориви.

Оперативні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає 

 • про анімалістичний жанр;
 • прийоми організації композиції.

розуміє

 • про будову тварини залежно від геометричних форм (умовно), з яких вона складається;

вміє

 • передавати пропорції та форми тіла тварини;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку.

може   

 • порівнювати власну думку з думками інших і толерантно ставитися до них;
 • проявляти ініціативу та взаємодопомогу;
 • удосконалювати вміння працювати матеріалами;
 • виразити свої думки та почуття художніми засобами.

      Методи і техніки:

- бесіда;

- робота в групах;

-  інтерактивні  технології;

- індивідуальна робота;

-  практична робота.

 Базові поняття і терміни:

-  пропорції;

-  анімалістичний жанр;

-  художні техніки;

Допоміжні матеріали:

№1-Мультфільм про Вінні Пуха та його друзів.

№ 2 – Інтерактивна форма «Ажурна пилка».

№3 – Бесіда про будову тварин.

№4  - «Анімалізм – це жанр образотворчого мистецтва».

№ 5– «Cучасні анімалісти».

№6 -   Гра «Перевтілення». « Мікрофон».

№ 7– Теоретичний матеріал «Зображення  тварин».

№8 – Цікаве про тварин.

Обладнання:

 •                 дошка,
 •                 ДVД-програвач,
 •                 диск,
 •                 фото тварин,
 •                 творчі роботи.
 •                 матеріали для малювання: палітра, папір А3, олівці, акварель, гуаш, пензлики,

Тривалість: 90 хвилин

Міжпредметні зв’язки:

- зоологія;

 - геометрія.

Техніка виконання:

- живописна техніка: акварель, гуаш.

        До теми відносяться: малювання тварини, малювання фантастичних

тварин, малювання тварин з казок, передача характерного образу, малювання  начерків тварин, малювання з натури, тематичне малювання.

 

ХІД  УРОКУ.

 

 1.Вступна частина.

      1.1 Привітайтеся, подивіться один на одного і посміхніться, створіть позитивний настрій для гарного проведення уроку.

1.2.Зацікавте дітей переглядом мультфільму про Вінні Пуха, Віслюка Іа, Пятачка та Сову - 10хвилин.

Допоміжний матеріал №1. Мультфільм .

 

1.3. Про кого йде мова діти зрозуміли з переглянутого відеоролика. Повідомте тему уроку та проаналізуйте будову тварин в мультфільмі.

Акцентуйте увагу на геометричні форми будови тварин, показуючи на дошці роздруковані фото тварин, де червоним маркером, прямо на фото намальовані геометричні фігури - пасивна форма навчання. Побудуйте на дошці малюнок тваринки. Це буде активна форма навчання. Підкресліть головне - геометричні форми в основі будови кістяка тварини.5 хвилин.

1.4. Для кращої подачі нового матеріалу  допоможе метод  засвоєння  інформації за короткий проміжок часу - інтерактивна технологія

«Ажурна пилка». Ця технологія вдосконалить вміння дискутувати й аргументувати свою думку на етапі осмислення нового матеріалу, навчить спілкуватися,  максимально сприяє  розвитку колективної творчості.

Об’єднайте три команди по 5 чоловік по основним кольорам: червоний, жовтий, синій. Роздайте кожній групі підготовлені видруки  набори геометричних фігур, з яких треба намалювати якомога більше тварин. Побудова тіла з геометричних фігур, тобто трикутник + овал = їжачок, коло + овал = слон. Краще якщо це буде композиція з тварин.

Підсумуйте та обговоріть з учнями хід групової роботи, прокоментуйте дискусію та налаштуйте учнів на тему для малювання «Звірі, які вони є».

15 хвилин.

Допоміжний матеріал №2. Інтерактивна технологія «Ажурна пилка».

 

2. Основна частина.

2.1.Проведіть бесіду про анімалістичний жанр в живописі. Художники люблять тварин як частину природи, як усе живе, як красиву, граційну істоту.

2.2.  Розкажіть про митців анімалістичного жанру. Покажіть роботи художників-анімалістів. Акцентуйте на особливостях та унікальності кожної роботи. 5 хвилин.

Допоміжний матеріал №3  «Анімалізм – жанр образотворчого мистецтва».

 

Допоміжний матеріал №4 « Cучасні анімалісти».

 

2.3. Розминка. 5 хвилин.

Допоміжний матеріал №5 Гра « Перевтілення».

 

Гра «Перевтілення» дає змогу переключити увагу, відпочити, спонукає виявити творчі здібності, дозволяє дітям невимушено висловлювати свої думки та  відчути себе акторами. По вибору керівника можна провести гру   «Мікрофон», яка оперативно залучає дітей до діяльності, актуалізації опорних знань. 5-10 хвилин. Активні ігри: «Мікрофон», «Перевтілення».

 Опис ігр:

Гра –« Перевтілення».

Гуртківці по черзі перетворюються на будь-яких тварин, решта відгадує, що це за тварина.

Завдання: «Перетворись на тварину». « Відгадай характер тварини».

Допоміжний матеріал №6 Гра «Мікрофон».

 

Гра—«Мікрофон».

В грі « Мікрофон»( це може бути олівець, пензлик) діти по черзі відповідають на питання керівника.

2.4. Переходимо до головного завдання -  малювання образу тварини. Вибір фото тварини для візуального познання . 40 хвилин.

 •                 Використання геометричного засобу малювання.
 •                 Використання поетапного засобу малювання.

  Активізуйте знання та вміння дітей. Покажіть на дошці або на планшеті варіанти вирішення композиції: горизонтальна, вертикальна, квадратна. Нагадайте  з чого починаємо малюнок і як треба малювати. Ще раз нагадайте про будову тварин, в основі якої лежать геометричні форми. Отже треба зробити побудову олівцем від основи, а потім збагатити його деталями.

А.П. Сапожніков казав, що кращім способом допомогти учню правильно будувати зображення форми будь якого предмета є метод її упрощеня в початковії стадії малювання. Спочатку учень повинен визначити геометричну основу форми предмета, а потім вже переходити к уточненням.

 «Одним з таких способів є засіб розкладання будь-якого з видимих предметів на простіші геометричні фігури, якими є трикутники, прямокутники, тощо, - казав Сапожників. Нема тварини, птаха, комахи, квітки, рослини, форми яких взагалі не можуть бути заковані указаними фігурами.»

 Наголошуйте на необхідності дотримуватися пропорційності між частинами тіла тварин, пластичності  лінійних контурів форм. На прикладах учнівських малюнків роздивіться гарні якості робіт та проаналізуйте типові помилки в композиції та в малюванні тварин. Допомагайте вирішити проблемні ситуації, які виникають у дітей. Стимулюйте тих, хто зазнав творчої невдачі.

 

Допоміжний матеріал №7  Теоретичний матеріал «Зображення тварини».

2.5.Виконуємо роботу в живописній техніці (акварель, гуаш). Дайте пораду щодо кольорового вирішення композиції. Починати роботу в живописі теж треба з великих частин  та потім працювати над деталями, зауважуючи на оточуюче середовище. Нагадайте про охайність при користуванні фарбами.

 

3. Підсумкова частина.

3.1. Огляд робіт проводиться разом з  дітьми. Визнайте найкращі роботи та

гарні якості усіх малюнків. Аналізуйте та оцінюйте роботи учнів за такими критеріями:

 • правильність форми;
 • чітка виразність характеру;
 • естетична привабливість роботи;
 • аналіз поширених помилок.

3.2. Експозиція дитячих робіт.5 хвилин.

 Все, що критикують учні, слід прийняти й обговорити. Не слід казати їм, що це правильно чи не правильно, треба лише направляти їх дискусію-аналіз.

3.3.Домашнє завдання.5 хвилин.

    - спостереження за тваринами;

    - дієва допомога безхатнім тваринам;

    - участь в долі якоїсь тваринки  (по можливості)                            


                                                                              Допоміжний матеріал №1                                                Мультфільм про Вінні Пуха та його друзів.

 

 

ce81c05e5cec4fd76b47ae5900e62459

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Допоміжний матеріал №2                                                                                    

 Інтерактивна технологія «Ажурна пилка»

Прийом «Ажурна пилка» ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати й аргументувати свою думку на етапі осмислення нового матеріалу.

Тривалість: 15 хвилин

Облаштування: стільці та столи, розміщені для роботи в групах та вільного обміну думками,  дошка.

 

Обладнання: папір з маркерами.

Опис гри: « Ажурна пилка».

 •  Об’єднайте три команди по 5 чоловік за основними кольорами: червоний, жовтий, синій.
 •  Кожній команді надайте екземпляри різних геометричних фігур (коло, овал, квадрат, трикутник) з яких в своїй основі складається фігура тварини, і яку треба намалювати. Цікавіше буде зробити з цих тварин композицію.
 •  «Синя» група малює  з овала, кола.
 • « Червона» група малює з трикутника, овала.
 • «Жовта» група малює з трикутника, кола, прямокутника.

Діти обговорюють це завдання вголос та розробляють його в групі. Вони пропонують можливі варіанти розв’язання завдання, вибирають найкращий з запропонованих та реалізують в композицію.  В кінці відповідають на питання:

-  чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

-  чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

-  який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Коли спливає час, відведений для роботи, в групах міняються по одному учню для свіжих додаткових ідей в композиції. 

Підведіть підсумки розробки теми. На дошці зафіксуйте три малюнка.

Підсумуйте та обговоріть з учнями хід групової роботи, прокоментуйте дискусію та налаштуйте учнів на тему для малювання: «Тварини- які вони є?».                           

 

                                                                                                                                                         

Зразки геометричних фігур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Допоміжний матеріал № 3    «Анімалізм – жанр образотворчого мистецтва».     

  Анімалістика - (від лат. Animal - тварина, звір) - жанр образотворчого мистецтва, присвячений тваринному світу. Художників, що працюють в цьому жанрі, називають анімалістами.

 Анімалістичний жанр поєднує природничо-наукові і художні початки і розвиває спостережливість і любов до природи. Художник-анімаліст приділяє основну увагу художньо-образній характеристиці тварини, його звичок, місця його існування (наприклад, в станковому живописі і скульптурі, в естампі): декоративна виразність фігури, силуету, забарвлення особливо істотна в парковій скульптурі, розписах, дрібній пластиці; часто (особливо в зображеннях казок, байок, в алегоричних і сатиричних зображеннях) тваринне «олюднюється», наділяється властивими людям межами, вчинками і переживаннями. Незрідка головним завданням анімаліста стає точність зображення тварини (наприклад, в зображеннях наукової і науково-популярної літератури).

 Приклад досконалості в зображенні тварин дає первісне мистецтво. Наскальні малюнки, знайдені в Іспанії (Альтаміра), Франції (Ласко, Фон-де-Гом), вражають дивовижною життєвістю передачі образу і рухів тварин - биків, диких коней, оленів, ведмедів, бізонів.

 У середньовічному мистецтві звірі і птахи стали «говорящими» символами: собака означала вірність і захист, голуб - мир і надію, мавпи - людські пристрасті і бажання. Особливе місце посів образ агнця (ягняти) - символ невинної жертви Христа. Ця символіка зберігалася, але разом з тим спрага нових знань спонукала художників пильно вивчати вигляд і звички тварин, зарисовуючи їх з натури. Тварини з'являються в альбомних начерках і живопису Пізанелло; А. Дюрер з точністю вченого відтворює кожну шерстинку у пухнастій шкірці зайця («Зайченя», 1502), із захватом замальовує екзотичного звіра («Носоріг»).

 Усе це—прославлення  не людської могутності, а звіриного, над чим людині ще не належить торжествувати. В хитрості й винахідливості людина почувала свою перевагу над звіром. Але звір часто був сильнішим і краще озброєним від природи. І тому людина поважала й страхалася звіра. Та коли людина зображувала вражених зброєю, помираючих тварин, вона вже ніби віщувала і прославляла свою майбутню перемогу над ними. З історії ви знаєте, що перші зображення   тварин належать до епохи палеоліту (33 тис. років до н.е.). Мистецтво цього періоду  головні життєві інтереси первісної людини—полювання  і рибальство. Наскальні малюнки вражають нас реалізмом і життєвістю, яскравістю образів.

 На території України в період Трипільської культури (наприкінці  IV-III тис. до н. е.) майстри на глиняних посудинах серед орнаментальної композиції  розміщали стилізовані зображення людей і тварин: собаки, бика, козла тощо, виготовляли фігурки із глини. Кераміка - це  художні вироби з випаленої глини. Образ тварини знайшов своє втілення і в цьому матеріалі. Коли людина навчилася обробляти метал і створювати необхідні для свого існування речі, вона теж намагалася їх прикрасити. Про це свідчать знайдені під час розкопок на півдні України мечі, щити, прикраси тощо. В оздобленні цих предметів знаходимо теж тварин. Тварина виступає вже як декоративний мотив.

 У VII ст. до н. е. у степах між Доном і Дунаєм з’явилися кочові племена скіфів.  Своєрідним і яскравим художнім явищем був так званий тваринний стиль з характерними зображеннями тварин і птахів, якими прикрашали предмети побуту. У виробах скіфського «звіриного стилю» фігурки тварин і людей сплітаються у вигадливий орнамент. Скіфські художники вміли спостерігати і зображувати правдиво натуру, надавали зображенням декоративно-орнаментального вигляду. Мистецтво стародавніх скіфів вплинуло на мистецтво стародавніх греків. Зустрічаємо ми образ тварини і в культурі Стародавнього Єгипту. Грецька культура знаменує кінець звіра, погрозливої й давлючої сили, безпощадну владу природи над людиною. Звір фігурує в грецькій культурі як складова частина природи, а не як її володар.

 З любов’ю зображували тварин скульптори Стародавнього Риму, епохи Відродження, Просвітництва, ХІХ ст. Український живописець М. Самокиш все життя малював коней, хоча його вважають художником-баталістом.

 Отже, анімалістичний жанр тісно пов'язаний  з іншими жанрами. Сучасні художники зображують тварин уже з іншої причини, ніж у стародавні часи. Вони люблять їх як частину природи, як усе живе, як красиву, граційну істоту. Художники - анімалісти вивчають тварин із записником і олівцем у руках, роблять дуже багато малюнків з натури і начерків. Це розвиває спостережливість і гостроту зору, уважність, швидкість рук, професіональність, вміння точно схоплювати головне і відкидати свідомо другорядне. Анімаліст перед тим, як приступати до втілення своїх задумів у матеріалі, уважно вивчає анатомію тварин, їх форми, будову, пізнає їх властивості й звички.

 

                                                                                       Допоміжний матеріал № 4                                                     « Cучасні анімалісти»

 Євген Іванович Чарушин - графік, письменник.  Оформив кілька десятків книжок для дітей. Ілюстрував власні розповіді. Його книжки виходили в Англії, США, Японії, Індії, Болгарії, інших країнах; їх загальний тираж перевищує шістдесят мільйонів примірників. Чарушин Є. І. - один із самих улюблених дітьми художників світу тварин. Він був найкращим художником-анімалістом. Рівних йому не було. Але Євген Чарушин був і одним з тих добрих і гуманних дитячих письменників, які зберегли безпосередність і свіжість дитячого погляду на світ тварин і дитячого сприйняття життя, які зуміли по-доброму і з ясною простотою донести цей погляд до дитячої свідомості. Мистецтво Євгена Чарушина, добре, людяне, радує вже не одне покоління маленьких читачів і вчить їх любити чарівний світ звірів і птахів.

 У Чарушина все було дивно. Починаючи з прізвища. Здавалося б, етимологія прізвища «Чарушин» сходить до слів «Чара», «чарівник», «чарувати». Це дуже спокуслива версія, адже сам художник і письменник Чарушин Є. І. зачарував кілька поколінь дітей своїми добрими, гуманними розповідями і малюнками про життя тварин.

 Перша книга з ілюстраціями Євгена Івановича - розповідь В. Біанкі «Мурзук» (1928 рік) - привернула увагу не тільки маленьких читачів, але і знавців книжкової графіки. У 1929 році Чарушин зробив кілька книг: «Дикі звірі», «Різні звірі», «Вільні птахи», «Як ведмедик великим ведмедем став».

У 1930 році Чарушин спробував писати невеликі оповідання. Вже в першому його оповіданні - «Щур» (1930) - виявилося не тільки знання звіриних характерів, а й гарне почуття гумору.

 Останньою книгою Чарушина стали «Дітки в клітці» С.Я. Маршака. А в 1965 році йому посмертно була присуджена золота медаль на міжнародній виставці дитячої книги в Лейпцигу.

 На все життя художник і письменник Чарушин зберіг дитяче світовідчуття і якийсь дитячий захват перед красою світу природи.

 Світ тварин посеред первозданної природи - його батьківщина. Він все життя розповідав про неї і малював цей чудовий зниклий світ, намагаючись зберегти і передати дітям його душу.

 Є. І. Чарушин проілюстрував багато книг В. Біанкі, М. Пришвіна,

С. Маршака, а також свої власні книги про тварин. І вже в перших малюнках проявився особливий почерк художника-анімаліста. Розмивами туші, акварелі Є. Чарушин по-особливому передає пухнасте хутро звірів. Точно обрана поза, вираз очей, руху так виразні, що малюнки відразу полонять дітей. Білизна нефарбованого листа імітує нескінченність сніжного простору. Два легких торкання кисті - ось тобі і хвойні гілочки. Художник навмисно спрощує малюнок, так як розуміє, що головне - розповісти про свого героя. Він зосереджує увагу дитини на образі і тому опускає зайві деталі. Дуже своєрідна манера письма художника: кольоровими плямами створювати враження силуету та об'єму. Для своїх малюнків Чарушин використовує всього 3-4 фарби. Але це не заважає йому домагатися відчуття колірного багатства хутра, оперення. Герої його немов живі. Тому вони такі близькі і зрозумілі дитині.

 Є.І. Чарушин - прозаїк, дитячий письменник. У 1930-і роки став одним з кращих художників дитячої книги, дизайн якої в той час вже остаточно склався в особливий напрямок у  мистецтві. У пройнятих теплим гумором, виконаних в манері вільного акварельного малюнка анімалістичні ілюстрації  Чарушина до своїх власних книг («Вовчика та інші», 1931; «Микитка та його друзі», 1938;

«Про Томка», 1957) і творів інших авторів  для дітей пізнавальні цілі органічно поєднуються із завданнями виховання етичної свідомості та любові до природи.

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\Без названия (6).jpgC:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\Без названия (5).jpg

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\images (8).jpg  C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\Без названия (4).jpg

 

Його ілюстрації, естампи, порцеляновий скульптура, книги експонувалися на багатьох міжнародних виставках в Софії, Лондоні, Парижі.

 В ілюстраціях Е І. Чарушина, художника-анімаліста, світ звірів розкрито в яскравих образах, з великою теплотою і гуманністю. У нього свої прийоми передачі форми, кольору і фактури. Його герої реалістичні, і казкові одночасно. Він прагне лаконічними засобами виразити характер кожного звіра, передати радість спілкування з живим. Є.І. Чарушин докладно і конкретно вивчив тварин, що, створюючи свої малюнки, міг не думати про точність передачі форми або пропорції, так що це малося на увазі вже саме собою. Такий підхід допомагав зосередитися на створенні образів. Кожна ілюстрація не схожа на іншу, в кожної свій власний емоційний образ - певний характер в певному стані.

 Є. І. Чарушин виробив свій метод ілюстрування - суто мальовничий. Він малює не контурно, а, можна сказати антіконтурно, надзвичайно майстерно, плямами і штрихами. Звір може бути зображений просто "кошлатим" плямою, але в цьому плямі відчувається і настороженість пози, і характерність руху, і особливість фактури - пружність піднятою дибки довгою і жорсткої вовни разом з пуховою м'якістю густого підшерстя.

"Я привчався з дитинства розуміти тварину - розуміти його рухи і міміку. Мені зараз навіть якось дивно бачити, що деякі люди зовсім не розуміють тварина".

 Костянтин Тихонович Лавро - український художник-ілюстратор, книжковий графік.

 У 90-ті роки ХХ ст. Костянтин (Кость)Тихонович Лавро підготував серію цікавих ілюстрацій для відомих українських видавництв «Свенас», «Криниця», «Довіра», «Грайлик». Співпрацюючи з видавництвом «Криниця», обдарований художник виконав оригінальні ілюстрації до популярних українських народних казок: «Колобок», «Курочка ряба», «Ріпка», «Лисиця та Журавель»,«Пан Коцький», «Кирило Кожум'яка», «Солом'яний бичок», «Рукавичка». У цих книжках Кость Лавро виявив себе вмілим художником-анімалістом. У своїх малюнках він майстерно передав рухи тварин — лисенят, ведмежат, вовченят, гусенят і вміло показав їх характерні «звички». Завдяки чудовому художньому дару Костянтину Лавру вдалося перетворити звичайних звірів на казкових героїв. На сторінках дитячих книжок, які він ілюстрував, читачі мали можливість спостерігати за поведінкою здивованого кота «пана Коцького», хитрої рудої лисиці і простодушного зайця. Такий прийом Кость Лавро застосовував невипадково. Художник вважав, що створені ним анімалістичні образи мають передавати дітям почуття ідеальної гармонії світа і добра.

 

Lisiztya_zhuravel

 

Rukavichka

 

Kurochka_ryaba 

Solomyan_bichok

Ілюстрації К. Лавра до українських народних казок із серії «Мої найперші книжечки» для видавництва «Криниця».

 

                                                                                 Допоміжний матеріал № 5                                                                                                                                                                                                                                                    

 Гра  «Перевтілення»

Тривалість: 10 хвилин

Обладнання:  таблиці , картки для гри

Опис гри:

Гра створює позитивний настрій, допомагає подолати побоювання деяких учнів щодо активної участі в занятті.

Завдання. Візьміть будь – яку картку з назвою тварини та картку з  ознаками емоцій. Продемонструйте  тварину та емоцію.

Наприклад: - Пройдіться, як грізний лев, великий слон, полохливий заєць, гордий півень, лисиця потрапила в курник…

 Гуртківці по черзі перетворюються на будь-яких тварин, решта відгадує, що це за тварина.

Картки для гри: назви тварин.

 

 

   слон

 

 

жираф

 

  білка

 

заєць

 

 лисиця

 

   вовк

 

ведмідь

 

   тигр

 

  козел

 

 мавпа

 

 лемур

 

панда

 

  ягня

 

кенгуру

 

    кінь

 

миша

 

пацюк

 

свиня

 

вівця

 

бобер

 

бегемот

 

тюлень

 

собака

 

    кіт

 

хом’як

 

корова

 

   бик

 

крокодил

 

    лев

 

  олень

 

   їжак

 

 зебра

 

носоріг

 

  лама

 

черепаха

 

Картки для гри: ознаки характеру.

 

   полохливий

 

     жадібний

 

       ніжний

 

          злий

 

       гордий

 

       грізний

 

   граційний

 

  навіжений

 

       веселий

 

    жалюгідний

 

   мрійливий

 

     сумний

 

      нахабний

 

  самозакоханий

 

      хитрий

 

      дурний

 

  переляканий

 

     кумедний

 

    ледащий

 

      боязкий

 

      радісний

 

     ласкавий

 

   байдужий

 

   здивований

 

      швидкий

 

    рухливий

 

     сердитий

 

    сонний

 

     сміливий

 

    упертий

 

      кмітливий

 

    стрімкий

 

   спокійний

 

    впевнений

 

    жахливий

 

        тихий

 

                                                                                  Допоміжний матеріал № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Вправа «Мікрофон»

Обладнання: іграшковий мікрофон або предмет імітуючий мікрофон (це може бути олівець, пензлик).

Тривалість: від 3до10 хвилин.

Опис вправи:

Вправа «Мікрофон» актуалізує опорні знання та оперативно залучає учнів до діяльності.

Поставте запитання. Запропонуйте певний предмет (ручку, олівець тощо), що виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово. Умова для дітей: говорити швидко, лаконічно.

Діти по черзі відповідають на питання:

          - що можуть робити тварини?

         Наприклад: собака - гавкає ,бігає, кусається, спить, сидить, їсть, лащиться

 •           - хто як пересувається: бігає, повзе, стрибає, пливе або літає?

         Наприклад: вовк - бігає (білка, їжак, лисиця, лелека, олень, ведмідь, горобець, гусак, верблюд…)

 •          - що можуть робити очі? (Дивитися, заплющуватися, жмуритися, кліпати.)
 •          - що може робити ніс (рот, дзьоб, ноги, лапи, вуха, хвіст…)?

Назвіть тварин, які сильніші за людину, швидші, легші, нижчі, вищі, важчі.

 

                                                                                 Допоміжний матеріал № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Відображення характеру тварин.

Малювання тварин  з геометричних форм. 

        «Опановуй природу через циліндр, шар і конус» - казав французький художник Поль Сезан. Прості форми утворюють основу зображення.Також згадайте усі складові постаті тварини, її повадки, звички. Малювати тварин з натури непросто, та ось чому. Діло в тому, що звірі знаходяться в спокої дуже рідко і тому, ніж вчити дітей малювати з натури, навчить їх  стежити за тваринами, їх діями та повадками, запам’ятати, зрозуміти. Все це допоможе і надалі при малюванні з натури. А поки займайтеся спостереженнями.

         Запропонуйте дітям спостерігати за тваринами з тим, щоб вони,уважно дивлячись на форми їх тіла і повадки, спробували знайти аналоги в побуті - це допоможе їм намалювати вибрану тварину. Наприклад, щеня, згорнуте клубком, і схожий на клубок. Гадюка, яка повзе по землі, нагадує відрізок мотузки. Орел у небі, розкинув крила, нагадує літак, жираф своєю довгою шиєю - будівельний кран.

         В процесі спостереження за тваринами спонукайте дітей запам’ятовувати деталі, їх форми, якості та пропорційні співвідношення. Наприклад, у качки ноги короткі, тонкі, з великими перепонками та кріпляться понизу тулуба. У страуса ноги довгі, вузловаті, з могутніми пальцями та кігтями, а до тулуба кріпляться з боків. При спостереженні за характером тварини все  має  значення:  розмір  голови по відношенню  до тулуба, довжина та уклін шії, форма ніг та крил. Звісно, форми тварин, їх дії в природі набагато складніші, ніж це можна виразити, але щоб научитися малювати складне, треба починати з простого, старатися  приблизити до свідомості навчаючого  об’єкт малювання. Дуже корисно знайти аналогії між частинами тіла тварини та самими розповсюдженими геометричними фігурами, а також малювання в цій спрощеній системі.

         Візьмемо, наприклад - слона. Його тулуб - овал , ноги - прямокутники , голова та вуха - трикутники. Залишається тільки домалювати деталі, хвіст і хобот - і малюнок готов. Але малюнок получиться тільки в тому разі, якщо ви не будете забувати про пропорційні співвідношення. В противному випадку з слона вийде миша.

                                                                                 Допоміжний матеріал № 8                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Цікаві факти про тварин                                           

 

 99% живих істот, що жили на Землі, вимерли.

          В Африці та Америці існують так звані войовничі мурахи, які вбивають всіх, хто трапляється на їхньому шляху, і від яких рятуються втечею навіть леви.

          У Бразилії живуть метелики, які виділяють сильний запах, тому їх спеціально тримають вдома, щоб вони ароматизували повітря.

          У середньовічній Європі бобра вважали рибою і дуже цінували його м'ясо.

          У США для виявлення витоків газу на газогонах залучають грифів, які мають винятковий нюх. Правда, для цього доводиться додавати до складу природного газу речовину із запахом тухлого м'яса.

          Усередині лев'ячого прайду 9 / 10 здобичі в «родину» постачають левиці.
          Вовк - не такий вже хижак, яким його прийнято вважати. У всякому разі, він цілком може обходитися жабами, комахами, навіть ягодами і дарами полів і городів, а якщо взагалі немає що їсти - переходить на деревні бруньки, мохи та лишайники.

         Час початку перельоту птахів визначається тільки погодою, причому напрямок і сила вітрів більш важливі, ніж температура навколишнього повітря.

         Європейці, приїхавши до Австралії, питали у аборигенів: «А що це тут у вас за дивні стрибаючі звірі?». Аборигени відповідали: «Кенгуру», - що означало: «Не розуміємо!».

         Єдині тварини, що хворіють проказою, крім людини, - броненосці.

         Тварина з найбільшим мозком по відношенню до тіла - мураха.

         Тварина, котра довше всіх може не пити, - щур.

         За останні 4 000 років не була одомашнена жодна нова тварина.

         Зуби у равлика розташовані на язику, яким він зрізує і перемелює їжу.

         Щороку від укусів бджіл гине людей більше, ніж від укусів змій.

         Колібрі не можуть ходити.

         Кількість ворон у зграї, яка збирається взимку на нічліг де-небудь на лісовій галявині, може досягати 200-300 тисяч.

         Кров коника білого кольору, лобстера - блакитна.

         Крокодили ковтають камені, щоб глибше пірнати.

         Кріт може за одну ніч прорити тунель довжиною 76 метрів.

         Лінивці проводять 75% життя уві сні.

         Морська зірка може вивернути свій шлунок навиворіт.

         Незважаючи на горб, хребет у верблюда прямий.

         Потрібно 4 години, щоб зварити круто страусине яйце.

         Орангутанги попереджують про агресії гучною відрижкою.

         Основна їжа найбільшої з отруйних змій - королівської кобри - це інші змії, в тому числі і її родичі. Знищуючи велику кількість отруйних змій, королівська кобра в багатьох місцях свого проживання здобула собі добру славу.

          Пінгвіни можуть підстрибувати у висоту більше ніж на півтора метри.

          Полярні ведмеді можуть бігати зі швидкістю 40 км/год.

          Співають тільки солов'ї - самці, висловлюючи тим самим відданість і любов своїй подрузі, яка, як правило, сидить десь поблизу, не подаючи голосу.

          Переслідуваний хижаком жираф здатний розвинути швидкість до 50 км/год, тобто він у стані обігнати самого жвавого скакового коня.

           При браку їжі стрічковий черв'як може з'їсти до 95 відсотків ваги свого тіла - і нічого!

           Самки слонів ляскають вухами по боках, збираючи своїх дитинчат.      Кролик барабанить по землі ногами, подаючи сигнал про небезпеку.

           Найдовший хробак - лінеус довжелезний - сягає 15 метрів і живе у європейських берегів Атлантики.

           Скорпіони можуть нічого не їсти майже два роки, а кліщі - до 10 років!

           Слон - єдина тварина з 4 коліньми.

           Слони й люди - єдині ссавці, які можуть стояти на голові.

           Собаки жіночої статі кусають частіше, ніж пси.

           У акул імунітет до раку.

           У кішки, падаючої з 12-го поверху, більше шансів вижити, ніж у кішки, яка падає з 7-г

           У равлика близько 25 000 зубів.

           Чорна павучиха може з'їсти до 20 павуків на день.

           Щоб зробити кілограм меду, бджілка повинна облетіти 2 млн. квіток.

          Шимпанзе - єдині тварини, які можуть впізнавати себе в дзеркалі.    Язик синього кита важить до 4 тонн. Як великий слон!

 

 

 

C:\Users\Галина\Desktop\СМИ\FOTO\шарапат настяфото\tumblr_nw7c81rNwq1rcvh74o1_250.jpg1297857271

 

docx
Додано
1 квітня 2019
Переглядів
196
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку