12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Матеріали "Інклюзивна освіта"

Про матеріал
суть індивідуальної програми розвитку для дитини з психофізичними порушеннями та зазначте її основні функції. Основною умовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу починається з розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР), яка допомагає педагогічному колективу закладу пристосувати освітнє середовище до потреб дитини та забезпечити доступність загальноосвітньої навчальної програми.
Перегляд файлу
  1.   Опишіть суть індивідуальної програми розвитку для дитини з психофізичними порушеннями та зазначте її основні функції.

Основною умовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу.

 Індивідуальне планування навчально-виховного процесу починається з розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР), яка допомагає педагогічному колективу закладу пристосувати освітнє середовище до потреб дитини та забезпечити доступність загальноосвітньої навчальної програми.

 Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом та батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм підтримки.

 Індивідуальна програма розвитку виконує низку функцій, у тому числі: навчально-методичну, комунікативну, менеджменту, підзвітності, моніторингу, контролю дотримання нормативних вимог та оцінки.

Навчально-методична функція

Як інструмент організації навчання, індивідуальна програма розвитку окреслює перелік послуг, які надаються учневі. Вона містить загальну інформацію про учня, поточні показники успішності й поведінки, рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації, навчальні цілі, способи та форми оцінювання навчальних досягнень, показники динаміки розвитку, адаптації та модифікації, які необхідно здійснити, враховуючи потреби учня. В ІПР також зазначаються додаткові послуги, які надаються фахівцями (наприклад, психологом, логопедом, корекційним педагогом). Як інструмент організації навчання, цей документ повинен бути достатньо докладним і чітким. У випадку переходу дитини з одного навчального закладу в інший індивідуальна програма розвитку передається разом з іншими документами дитини.

Комунікативна функція

Як засіб комунікації, ІПР спрямована на вирішення одразу кількох завдань. Насамперед, вона інформує всіх значущих для учня осіб (зокрема батьків) про те, чому навчання дитини потребує розробки індивідуальної програми розвитку. ІПР розробляється командою фахівців, які безпосередньо працюють з дитиною, із залученням членів родини. Така співпраця забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та регулює комплекс суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та вчителями у процесі навчання дитини.

Менеджмент

Наступна важлива функція ІПР – це функція менеджменту. Окрім вичерпного переліку різних видів підтримки, додаткових послуг, адаптації та модифікації, необхідних для успішного навчання й розвитку дитини, в ІПР також слід визначити, чи потрібні дитині або її батькам додаткові консультації, спеціальний транспорт, допоміжний персонал та інші супутні послуги. В ІПР треба зазначити, які спеціалісти надають послуги цій дитині та яка щоденна тривалість таких послуг. Це дає змогу адміністрації навчального закладу здійснювати кадровий розподіл і планування.

Забезпечення підзвітності

Ще одна важлива функція ІПР – забезпечення підзвітності. Адже вона є своєрідною угодою між школою та батьками. Укладаючи її, школа бере на себе зобов’язання виділяти ресурси для учня. Наприклад, якщо в ІПР зазначено, що з учнем працюватиме логопед тричі на тиждень по одній годині, то зменшення кількості годин або заміна одного фахівця іншим неприпустимі. Однак, якщо один з наведених альтернативних варіантів більше відповідає потребам дитини, в ІПР слід внести зміни з урахуванням цих потреб.

Моніторинг дотримання нормативних положень та оцінка

Індивідуальна програма розвитку також слугує засобом моніторингу або контролю дотримання нормативних положень. Необхідно добре знати складові ІПР і стежити за тим, щоб усі послуги були описані в ній належним чином. Коли представники управління освіти проводять контроль організації навчально-виховного процесу закладу, перевіряють якість надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, вони насамперед звертають увагу на ІПР. Саме вона є документальним свідченням організації навчання таких дітей в інклюзивних умовах, а отже, предметом вивчення при здійсненні контролю та наданні методичної допомоги органами управління освітою.

  1.   Зазначте функції основних членів команди з розроблення індивідуальної програми розвитку для дитини з психофізичними порушеннями щодо різних аспектів освітнього процесу та опишіть принципи їхньої взаємодії. Результати подайте у таблиці 4.

Таблиця 1

Члени команди з розроблення ІПР

Оцінювання

розвитку дитини

Планування

навчального процесу

Робота з дітьми під час

уроку /навчального заняття

Моніторинг

результаті в

Педагог 

 Проведення тестування/оцінку відповідності набору знань /здібностей

 Складання  плану з чітко поставленими цілями

 Прагнення досягнути максимальних цілей корекції знань/здібностей дитини

 Постійний контроль засвоєння знань та підбір нових методів у разі потреби.

Асистент вчителя /вихователя

Психологічна підтримка дитини за для  зниження психологічного тиску на дитину  

 Корегування нюансів планування навчання

 Допомого в донесенні знань (при потребі )

 Донести додаткову інформацію, (реакції чи зміни в поведінці дитини)

 

3. Опишіть особливості співпраці педагога (вчителя, вихователя) з асистентом вчителя/вихователя щодо різних аспектів освітнього процесу (додайте необхідну кількість рядків для опису основних обов`язків).

Таблиця 2

 

Обов’язки педагога

Спільна відповідальність

Обов’язки асистента

Оцінювання навчальних потреб

Оцінювання Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з ООП

Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП. Відвідувати зустрічі зі складання ІНП, ІПР.

Планування

Планування • Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси. • Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП. • Визначити пріоритети

Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня

 Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю

Проведення навчальної діяльності

• Виконувати плай уроку, проводити навчання згідно з цим планом. • Спостерігати за процесом навчання, за потреби допомагати учням з ООП. • Залучати учнів з ООП до виконання окремих видів діяльності спільно з класом. • Моделювати навчальні методи та належну мову. • Надати асистентам ресурси

Чітко висловити результати та обмінятись досвідом. • Обговорити конкретні стратегії, діяльність та результати, виконання завдань ІНП. • Обговорити розташування робочого місця. • Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування уроків учнями з ООП

Проводити додаткове пояснення учням з ООП , адаптувати завдання, враховуючи можливості учня з ООП, корегувати їх навчальну діяльність. • Спостерігати за їх діяльністю. • Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок. • Сприяти розвитку зв’язного мовлення учнів з ООП (під керуванням учителя) • Вести спостереження, надавати вчителю об'єктивну інформацію щодо навчальної діяльності учнів з ООП

Моніторинг результатів

Слідкувати за прогресом учнів з ООП та оцінювати його. • Слідкувати за виконанням ІНП

Обговорити спостереження. • Обмінятись інформацією. • Обговорити пропозиції щодо доповнення ІНП, ІПР (чи внесення змін)

Спостерігати за поведінкою учнів та надавати інформацію вчителю. • Збирати та записувати дані для подальшої оцінки учня, внесення доповнень до ІНП. • Вносити пропозиції вчителю щодо завдань, розроблених для учня з ООІІ

Спілкування з батьками

Співпраця за для досягнення цілі

Дотримуватися конфіденційності

Звітувати перед батьками стосовно поведінки учня та наслідків

Спілкування з фахівцями

Спілкування за дляпокращенння методики

Обговорити інформацію про учня

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ

 

 

4. Ознайомтеся з індивідуальною програмою розвитку

(https://docs.google

com/file/d/1pYjHxFMjoROeLQ2laUCJ-ep177Dn8tvZfZac-NGWQA/view), зазначте позитивні сторони та що необхідно покращити відповідно до основних складових ІПР, визначених у додатку до Постанови КМУ №588 від 09.08.2017р.:

Складова ІПР

Позитивні сторони

Що потребує покращення

Відомості про особливості розвитку учня

 

 

Наявний рівень знань і вмінь

 

 

Додаткові освітні і соціальні потреби

 

 

Пихолого-педагогічна допомога

 

 

Адаптації і модифікації

 

 

 

Вибачте, але посилання не відкрилось, тому я не змогла виконати дане завдання ..

1

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Виховна робота
Додано
9 грудня 2020
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку