«Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

Про матеріал
Мета уроку: Формування загально професійних компетентностей, розкрити сутність змісту поняття та видів енергії, ознайомлення з основними видами механічної енергії; розуміти фізичний зміст явищ та процесів; інтерпретувати отриманні знання для пояснень фізичних фактів в різних навчальних і практичних ситуаціях.
Перегляд файлу

 

Тема: «Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

Мета уроку: Формування загально професійних компетентностей

розкрити сутність змісту поняття та видів  енергії, ознайомлення з основними   видами механічної енергії; розуміти фізичний зміст явищ та процесів; інтерпретувати отриманні знання для пояснень фізичних фактів в різних навчальних і практичних ситуаціях.

Формування ключових компетентностей:

Інформаційно-цифрова;

Природнича наука і технологія

Ініціативність і підприємливість

Очікувані результати: здобувачі освіти розкривають сутність поняття енергії як фізичної величини, стан тіла і зміна якої визначає роботу, застосовування формул потенціальної і кінетичної енергій при обчислені розрахункових задач; використовують отримані знання для пояснень фізичних фактів та 

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Методи і прийоми навчання:

Інтерактивні: інтерактивні вправи «Продовжить речення», виконання інтерактивного онлайн-тесту «Майстер-клас»

 Репродуктивні: словесні, наочні, практичні

Інформаційно-рецептивні: робота з підручником та роздатковим матеріалом.

КМЗ: картки із завданням, підручники, гаджети учнів на базі Android 5.0 під час онлайн-тестування, дитяча іграшка – заводна машинка.

 

Хід уроку

 

1. Організаційна частина.                        - привітання

     -перевірка присутніх

-заповнення журналу

 

 

2. Актуалізація опорних знань. (самостійна робота з теми « Потужність. Механічна Робота»)

 

 

 

 

Фізична величина

позначення

формула

 

потужність

 

 

 

 

А

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

3. Мотивація навчальної діяльності

 

Сьогодні ми з вами ознайомимося з новими поняттями, які мають досить велике практичне значення. Але спочатку давайте згадаємо, що ми живемо в цивілізованому світі, а тому користуємося його досягненнями. А якими саме? Це світло, тепло, вода. Уявіть собі, що раптом вимкнули електрику. Зникне освітлення, не працюватимуть телевізори, магнітофони, комп’ютери, холодильники, зупиниться електротранспорт.

Чимало незручностей спричинить раптове відключення опалення. Що ви відчуєте?

А якщо в усьому місті раптово не стане води? Що тепер ви відчуєте?Звичайно не можна приготувати їжу, помити руки.

Ми з вами пригадали різні прояви одного і того самого поняття – енергії. А що ж таке енергія?

Енергія – це здатність будь якого тіла виконувати певну роботу.

 

4. Повідомлення теми, формулювання мети й основних завдань.

 Запишіть тему сьогоднішнього уроку: «Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

 

5. План вивчення уроку.

1.  Визначення енергії

2.  Механічна енергія

3.  Потенціальна енергія

4.  Кінетична енергія

 

6. Вивчення нового матеріалу.

А тепер давайте перейдемо на кухню. Ви збираєтесь до училища. Мама

поставила кип’ятити чайник з водою, він спочатку спокійно гріється на газовій плиті, а потім через певний час починає шуміти і ось ви помічаєте, що на ньому починає підстрибувати покришка і бризкати з нього вода. Чому? Та тому, що вона під час згорання газу отримала енергію і передала її покришці.

Перейдемо до майстерні вашого виробничого навчання. Ось ваш майстер  хоче просвердлити отвір у стіні. Взяв електродриль, але він не працює. Чому? Бо ще не ввімкнений у мережу. Якщо дриль увімкнути, він почне працювати. Це є проявом електричної енергії.

Таким чином, ми ознайомилися з деякими видами енергії.

На попередньому уроці ми з’ясували, що робота пов’язана з переміщенням, тому вона може виконуватися тільки за умови, що тіла рухаються. Якщо тіло рухається  то виникає фізична величина -  ЕНЕРГІЯ.

Енергія – це фізична величина, яка   показує яка можн бути виконана робота  при переміщені тіла.

Позначають енергію символом   E.

В деяких довідниках енергію позначають  W.

Одиниця енергії в СІ, як і роботи, – Джоуль: [E] = Дж.

Існують такі види енергії

У фізиці розрізняють два види механічної енергії: потенціальну і кінетичну.

 Якщо тіло нерухоме, але на нього діє певна сила, то кажуть, що воно має потенціальну енергію. Потенціальна енергія тіла залежить від висоти, на якій перебуває це тіло

Презентація в 9 класі до теми "Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах"

Потенціальна енергія пружно деформованої пружини використовується для виконання роботи в більшості механічних годинників, автоматичних клапанах, для автоматичного закриття дверей, амортизаторах автомобілів.

 Якщо Як зміниться потенціальна енергія пружно деформованого тіла зі  збільшенням його деформації в три рази? 

C:\Users\Валентина\Desktop\images.jpgЗбільшиться в 3 рази.
Збільшиться в 9разів
Збільшиться в ?3 рази
Зменшиться у ?3 рази.

Енергію рухомого тіла називають кінетичною енергією.
Кінетичною енергією називають енергії, яку має тіло внаслідок свого руху (зумовлена рухом тіла). Тіло може мати і потенціальну, і кінетичну енергії. Наприклад літак, що летить над землею на деякій висоті, має і потенціальну(взаємодія з землею), і кінетичну(рух) енергії.

Суму кінетичної і потенціальної енергій тіла називають повною механічною енергією тіла:

 

 

7. Закріплення матеріалу. (Розв’язування задач)

 

1. Обчисліть потенціальну енергію  рюкзака, який лежить на парті, відносно підлоги. Маса портфеля – 3 кг, висота парти – 80 см.

 

Дано:

СІ

Розв’язання:

Еп = mgh

Eп  = 3· 0,8 ·10 = 24

п]= кг · м · Н/кг = Н·м =Дж

Відповідь: Еп = 24Дж

m=3кг

 

h=80 см

0,8м

g = 10 Н/кг

 

Еп -?

 

 

2. Визначте кінетичну енергію велосипедиста масою 50 кг, який рухається зі швидкістю 10 м/с.

 

Дано:

Розв’язання:

Ек =

Eк  = 50· 102: 2= 2500

к]= кг · м/с2 = Дж

Відповідь: Ек = 2,5 кДж

m=50кг

v=10м/с

Ек -?

 

3. Цеглина масою 5 кг має потенціальну енергію 20 Дж. На якій висоті над підлогою розташована цеглина, якщо за нульовий рівень узято поверхню підлоги?

 

Дано:

Розв’язання:

Еп = mgh             h =

h = 20: (5·10) = 0,4

[h]= Дж : кг · Н/кг = м

Відповідь: Еп = 0,4м (40см)

m=5кг

Еп  = 20Дж

g = 10 Н/кг

h=?

 

4. Тіло рухається зі швидкістю 7,2 км/год. Визначте масу цього тіла, якщо його кінетична енергія становить 5 Дж.

 

Дано:

СІ

Розв’язання:

Ек =          m=

m = 2·5: 22 =2,5

 [m]= Дж :·м/с2   = кг

Відповідь: m = 2,5кг

Ек = 5Дж

 

v=7,2 км/год

2м/с

m-?

 

 

 5. Висота, з якої падає вода на одній із ГЕС, дорівнює 275 м. Щосекунди через турбіну проходить 155 м3 води. Визначте значення енергії, що витрачається в турбіні за 1 с? Чому дорівнює ККД турбіни, якщо її електрична потужність 300 МВт?

 6. Порівняйте кінетичну енергію кулі масою 9 г, що летить зі швидкістю 300 м/с, і людини масою 60 кг, що біжить зі швидкістю 18 км/год.

 

Гра «Продовжіть  речення»

 

 1. Кожне тіло має…….енергію
 2. За рахунок енергії тіло може виконати ……роботу
 3. Листок,що висить на дереві має ……….потенціальну
 4. Мяч,що летить має …….кінетичну
 5. Потенціальна енергія залежить  від ……висоти і маси
 6. Кінетична енергія залежить від ……..маси і швидкості
 7. Швидкість тіла збільшилася у 2рази то кінетична енергія ….збіл. у 4
 8.  

Домашнє завдання.Додаткове завдання. Підготувати повідомлення на тему «Використання потенціальної та кінетичної енергії на будівельних майданчиках», «Використання енергії води і вітру» (на вибір).

 

 

Фізична величина

позначення

формула

Одиниці вимірювання

 

потужність

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична величина

позначення

формула

Одиниці вимірювання

 

потужність

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична величина

позначення

формула

Одиниці вимірювання

 

потужність

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична величина

позначення

формула

Одиниці вимірювання

 

потужність

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична величина

позначення

формула

Одиниці вимірювання

 

потужність

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/KiCV94ViDMp5wtkeIsbQrscOft_fAhC5VB65FgltTJPBKeCL0d-lWjDWyAKeeSFafViEm9Ky8WauNlzT6Tu6DctPTsnhtDTfBCtLuu_3F1zwWPA5=w1280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

з теми «Імпульс тіла. Робота»

 

ВАРІАНТ 1

 

 1. Чому дорівнює зміна імпульсу сили?

А. m  Б. mgh  В. ∆t  Г. m2 / 2

 

 1. Одиниця роботи в СІ – це …

А. … ньотон.  Б. … джоуль.       В. …ват.       Г. … паскаль. 

 

 1. Яка з названих фізичних величин є  векторною?

А. Робота.  Б. Шлях.  В. Імпульс.  Г. Маса.

 

 1. Робота не виконується, якщо кут між векторами сили та переміщення дорівнює …

А. …нулю.  Б. …30º .  В. … 90º.  Г. … 180º

 

 1. З якою швидкістю повинна летіти хокейна шайба масою 160 г, щоб її імпульс був такий же, як імпульс кулі масою 8 г, яка летить із швидкістю 600 м/с?

 

Самостійна робота

з теми «Імпульс тіла. Робота»

 

ВАРІАНТ 1

 

 1. Чому дорівнює зміна імпульсу сили?

А. m  Б. mgh  В. ∆t  Г. m2 / 2

 

 1. Одиниця роботи в СІ – це …

А. … ньотон.  Б. … джоуль.       В. …ват.       Г. … паскаль. 

 

 1. Яка з названих фізичних величин є  векторною?

А. Робота.  Б. Шлях.  В. Імпульс.  Г. Маса.

 

 1. Робота не виконується, якщо кут між векторами сили та переміщення дорівнює …

А. …нулю.  Б. …30º .  В. … 90º.  Г. … 180º

 

 1. З якою швидкістю повинна летіти хокейна шайба масою 160 г, щоб її імпульс був такий же, як імпульс кулі масою 8 г, яка летить із швидкістю 600 м/с?

Самостійна робота

з теми «Імпульс тіла. Робота»

 

ВАРІАНТ 2

 

 1.                Чому дорівнює  імпульсу тіла?

А. m  Б. mgh  В. ∆t  Г. m

 

 2.    Одиницю  роботи 1 Дж можна записати  як …

А. … 1   Б. …1   В. … 1 Н·м  Г. … 1

 

3. Яка з названих фізичних величин є  векторною?

А. Імпульс.  Б.Робота  В. Маса.  Г. Шлях.

 

 1. Робота не виконується, якщо…

А. … кут між векторами сили та переміщення дорівнює нулю.

Б. … тіло рухається по інерції.

В. … тіло вільно падає на землю.

 

Потяг масою 2000т, рухаючись прямолінійно, збільшив швидкість від 36 до 72 км/год. Знайти зміну

docx
Додав(-ла)
Чумак Жанна
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (академічний та профільний рівень) 10 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
Додано
3 січня
Переглядів
894
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку