7 жовтня о 19:00Вебінар: Як педагогічні працівники можуть створити безпечний онлайн-простір для учнів

Мережеві технології як важливий інструмент сучасного уроку

Про матеріал
У даній статті йдеться про різновиди мережевих технологій, переваги та недоліки використання їх на уроках англійської мови. У статті приводяться приклади завдань використання мережевих технологій на уроках англійської мови. Ключові слова: електронна пошта, відеоконференція, соцмережа, мобільний додаток, блог, довідникова система, пошукова система.
Перегляд файлу

У даній статті йдеться про різновиди мережевих технологій, переваги та недоліки використання їх на уроках англійської мови. У статті приводяться приклади завдань використання мережевих технологій на уроках англійської мови.

Ключові слова: електронна пошта, відеоконференція, соцмережа, мобільний додаток, блог, довідникова система, пошукова система.

 

Мережеві технології як важливий інструмент сучасного уроку

Сьогодні важко уявити урок без використання комп’ютерних технологій. І зараз ми все частіше і частіше занурюємось у світову мережу інтернет.

Комп’ютерна мережа -  це об'єднання комп'ютерів та інших пристроїв лініями зв'язку таким чином, що комп'ютери (або їх користувачі) можуть обмінюватись ресурсами (інформацією, даними) один з одним. https://uk.wikipedia.org/

У  навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов для 5-9 класів від 07.06.2017 року однією із змістових ліній виділена «Онлайн взаємодія». Очікуваним результатом формування  даної змістової лінії є оволодіння вміннями спілкуватися онлайн на загальні теми, розміщувати в мережі інтернет розповіді про власне життя, проводити просте спілкування повсякденного характеру, ставити запитання про те, що цікавить, обмінюватися інформацією зі співрозмовником,  реагувати на питання співрозмовника усно та письмово, коментувати отриману інформацію в форматі онлайн.

Зрозуміло, що використання мережевих технологій за таких умов стає просто необхідністю.

Для вчителя постає завдання створити на уроці підґрунтя для використання мережевих технологій.

Мережеві технології – це використання таких інструментів навчання, як електронна пошта, відеоконференції, соцмережі, мобільні додатки, онлайн-конкурси, блоги, довідкові та пошукові системи.

Електронна пошта  — спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

https://uk.wikipedia.org/

Приклади завдань,

Написати електронного листа на задану тему (про свою сім’ю, про свої хобі, про пори року, улюблене свято і т.д.)

Отримання на імейл спеціальних завдань та подальше їх виконання. Є спроба використання тут вчителем диференційованих завдань.

Проведення квестів за допомогою електронної пошти.

Переваги використання електронної пошти на уроках англійської мови:

 • носить комунікативне спрямування;
 • сприяє формуванню індивідуального підходу;
 • зручність при виконанні завдання для учня;
 • сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів;
 • є можливість вчителем проведення корекції  та пояснення помилок у листі-відповіді;
 • сприяє формуванню інформаційної грамотності.

Недоліки використання електронної пошти:

Не всі учні зможуть виконати завдання через відсутність у них вдома інтернет зв’язку.

Не можна відслідкувати, наскільки учень самостійно виконав те чи інше завдання.

Відеоконференції — телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Відеоконференція — один із видів програмного забезпечення для взаємодії між людьми, що спільно працюють над однією проблемою.

https://uk.wikipedia.org/

Переваги використання відеоконференцій на уроках англійської мови:

корисні для формування усного продукування та усної взаємодії, учні можуть працювати вдома, є можливість залучити велику кількість слухачів.

Соцмережа -  онлайн платформа, за допомогою якої люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити користувачів всіма можливим шляхами для взаємодії один з одним - відео, чати, зображення, музика, блоги та інше.

https://uk.wikipedia.org/

Популярними соцмережами є Facebook, Twitter, Like і т.д.

Соцмережі прекрасно можна використовувати для зв’язку, для додаткового пояснення та уточнення інформації, для постановки запитань, для виконання домашніх завдань, для перегляду відео-проектів та голосування за них. Спектр використання соцмереж дуже широкий.

Мобільні додатки — програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях.

https://uk.wikipedia.org/

 Розвиток мобільних додатків стрімко зростає в сфері освіти. На даний час існує величезна кількість корисних якісних освітніх мобільних додатків. Зокрема, їх можна умовно виокремити на кілька груп: організаційні,  навчальні, контрольні.

Організаційні: Mindmap, Brainstorming, Edevo Teacher, Classroom.

Навчальні: для формування сприймання на слух, граматичних навичок, лексичного запасу, відпрацювання фонетики, сприяння розвитку читання і т. д. Наприклад, British Council, Oxford University Press (Oxford Phonics World), Cambridge University Press (Quick Minds apps.com) Jolly Phonics Lessons.

Контрольні: мобільні додатки у вигляді різноманітних тестів (Quiz your English, Test Your English I).

На мою думку, бажано вибирати додатки створені носієм мови.

Без сумніву, такі додатки мають багато переваг, зокрема, можна вчитись, коли є час, бажання, безкоштовні, прості у використанні, різноманітні, доступні, додаток завжди знаходиться під рукою.

Онлайн-конкурси – конкурси з різних навчальних предметів, які проводяться онлайн. Наразі конкурси-онлайн стають популярними. Найголовнішими перевагами таких конкурсів є проста реєстрація учасників, швидкі результати конкурсу, цікава форма проведення, отримання сертифікату.

Такі конкурси проводяться з метою підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення англійської мови,  створення умов для реалізації їх творчих здібностей, сприяють формуванню уяви, творчого мислення, формування мовних компетентностей. Зрозуміло, що завдання конкурсів розробляють з врахуванням вимог навчальних програм з англійської мови. Такі конкурси надають змогу перевірити знання лексики і простих мовних зворотів з англійської мови.

На мою думку, найкращим серед таких конкурсів є Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок». Доступний та цікавий конкурс для знавців англійської мови.

Блоги — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості.

https://uk.wikipedia.org/

Переваги використання блогів на уроках англійської мови:

 • учень описує повсякденне життя у реальному часі;
 • формування усного та писемного продукування;
 • сприяє індивідуального підходу;
 • сприяє мотивації учнів;
 • формування креативності.

Довідникова система – це упорядкований предметний матеріал, книга, що містить узагальнені, стислі впорядковані відомості з певних галузей науки, професій, тощо, які можна легко знайти онлайн.

https://uk.wikipedia.org/

Це, зокрема, словники та енциклопедії онлайн. Не потрібно завантажувати цілі словники, можна просто знайти лише одне слово, яке цікавить, онлайн.

Користування словником актуальне для вивчення іноземних мов. Тепер будь-яке слово можна знайти за 2 секунди та в будь-який момент. Більш корисними словниками є одномовні, тлумачні. Такі словники містять пояснення слів, приклади їх вживання, синоніми, фразові дієслова, ідіоми.

Наприклад,

Знайти лексичне значення слів погоди у тлумачному словнику, а потім здогадатись слова-назви погоди за її лексичним значенням. Можна вправу проводити в групах або як змагання.

Завдання для перевірки транскрипції слів.

Завдання знайти наукові цікаві факти про тварин.

Переваги використання довідникової системи на уроках англійської мови:

 • немає потреби завантажувати інформацію на диск;
 • швидкість пошукового запиту;
 • виділення головної інформації;
 • підвищення інформаційної грамотності.

Пошукова система - це складний програмно-апаратний комплекс, що призначений для здійснення пошуку ресурсів в Інтернет, збереження відомостей про них в своїх базах і надання користувачу переліку посилань відповідно до його пошукового запиту.

https://uk.wikipedia.org/

Переваги використання пошукової системи на уроках англійської мови:

 • надає інформацію за запитом максимально швидко і просто;
 • сприяє розвитку ініціативності учнів, критичного мислення;
 • формування самостійності;
 • формування вміння інформаційної грамотності.

Існують різні пошукові системи: Google, Yahoo, Bing. Користувачі вибирають зручні для себе. Google.com – найвідвідуваніший сервіс у світі, працює по всьому світу, можна знайти інформацію 101 мовою.

За допомогою пошукової системи можна знайти інформацію, яка цікавить за лічені секунди.

Приклади,

Знайти, яка погода в різних точках світу у реальному часі (London, Oslo, Rome, Madrid, Berlin) при вивченні теми «Погода», 5 клас.

Знайти, яка зараз година у різних країнах світу.

Знайти текст до пісні.

Знайти за картинкою автора винаходу.

Учні здійснюють пошук і озвучують потрібну інформацію. Ідеально підходить для роботи в групах, для створення проектів, портфоліо, лепбуків. Проводити пошук можна за словами, пропозиціями, через картинки, відео. Бажано навчити учнів робити «правильні» запити до пошукової системи, щоб отримати максимально «правильний» результат.

        Звичайно, мережа інтернет у навчальному процесі характеризується не тільки позитивними сторонами, але  й має свої недоліки. Зокрема, це обмеженість доступу до інтернету, психологічна залежність від віртуальної реальності, шкідливої інформації в інтернеті. Завдання вчителя - зробити інтернет безпечним для учнів та спрямувати на виховання культури користувача інтернету. Використовувати мережу інтернет потрібно виважено, не забувати, що інтернет є лише додатковим засобом навчання.

          Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновки, що використання мережевих технологій підвищує ефективність уроку, сприяє урізноманітненню форм уроку, сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення англійської мови, сприяє розвитку вміння виділяти головне, формуванню самостійності, враховує індивідуальні особливості учнів, спонукає до розвитку творчих здібностей учнів, більш міцному засвоєнню навчального матеріалу.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чабанюк Тетяна Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
15 лютого 2019
Переглядів
345
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку