Метафори, як один із шляхів формування неологізмів в англійській мові.

Про матеріал

. В цьому розділі ми би хотіли розглянути саме метафори, як процесс формування неологізмів. З точки зору структурно-семантичних характеристик метафори-неологізми є як нові повні метафори так і часткові, представлені складними словами, стійкими словосполученнями з метафорично переосмисленими окремими компонентами.

Перегляд файлу

Метафори, як один із шляхів формування неологізмів

 

Звісно, нові слова з’являються завжди, але різними шляхами. В цьому розділі ми би хотіли розглянути саме метафори, як процесс формування неологізмів. З точки зору структурно-семантичних характеристик метафори-неологізми є як нові повні метафори так і часткові, представлені складними словами, стійкими словосполученнями з метафорично переосмисленими окремими компонентами (golden handcuffs – виплати і бонуси, використовувані для утримання співробітника в компанії; dead tree edition – паперова версія газети або журналу, які також публікуються в Інтернеті – дерев’яний рубель, заморозити ціни). Аналітична структура англійської мови проявляється в наступному. У стійких словосполученнях, складних словах, утворених шляхом словоскладання, зрощення або злиття частин основ, метафоризации зазвичай піддається одно із слів словосполучення або одна з основ складного слова. Нове значення формується у слова і словосполучення в цілому, (species barrier – імунітет (букв.: бар’єр від представників біологічного виду), spyware – програмне забезпечення, призначене для стеження за діями користувача: перехоплює пошту, інформацію, що вводиться, stock parking – акції, передані іншій людині, щоб приховати ім’я власника (букв.: цінні папери + парковка), idea hamster – людина, що постійно пропонує нові ідеї (букв.: ідейний хом’як), mail bomb – величезна кількість повідомлень, відправлених на одну електронну адресу, внаслідок чого комп’ютер не може обробити отримані данні (букв.: почтова бомба) [4, c. 65].

У інших випадках в складних словах і словосполученнях переосмисленню піддаються обидва корені або обидва слова словосполучення. Наприклад, словосполучення sleeping policeman – штучно створена перешкода на асфальтовому покритті дороги для обмеження швидкості автомобілів (букв.: сплячий поліцейський) формує нове значення на базі переосмислення. Але таких повних метафор в системі складних слів і стійких словосполучень значно менше, ніж часткових. Досить різноманітним є і емоційно-експресивне забарвлення неологізмів. Термінологічні сфери поповнюються нейтральними метафорами (church planting – створення церковної общини (букв.: посадка церкви) – (елемент пам’яті, грошова ін’єкція). Для розмовної мови і публіцистичного стилю більшою мірою характерна наявність емоційно-експресивних одиниць (traffic evaporation – зниження щільності руху в мегаполісі, show pony – зовні приваблива людина, яка любить бути в центрі уваги, low-hanging fruit – легко досяжна мета). Слід зазначити, що джерелом експресивних номінацій часто стають поза літературні старти, передусім, жаргони, де метафоричною спосіб найменування є одним з найпродуктивніших.