Методична розробка "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках французької мови"

Про матеріал

У методичній розробці розглядаються форми і методи, які перетворюють учня із об'єкта навчання в повноправного учасника навчальної діяльності, які активізують навчально-пізнавальну діяльність школярів (кооперативне навчання, інтерактивні технології, особистісно зорієнтовані).

Перегляд файлу

Відділ освіти Дубенської райдержадміністрації

Варковицька гімназія

 

 

 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці французької мови

 

 

C:\Users\Таня\Documents\7.jpeg

 

 

 

                                           Підготувала вчитель

                                           французької мови

                                              Шабада Тетяна Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми всі розуміємо значення мов у нашому житті, адже вивчати мову – це розуміти людство. А вивчати французьку мову це, як говорив Мішель Барон, відкриватися світу, це відкривати нові можливості, висловлювати свої думки, дії та взаємодії. У 20-му та на початку 21-го століть цій чудовій мові не дуже легко конкурувати з англійською. Така ситуація вимагає від учителів французької мови постійного вдосконалення, поглибленого вивчення мови, вдосконалення методики викладання, постійних пошуків нових форм передачі знань дітям, ефективних способів, які сприяли б зацікавленості до мови, до Франції, до її історії та культури. C:\Users\Таня\Documents\33.jpg

 "Значне місце в розумовому вихованні належить іноземній мові. Нашим ідеалом повинно бути те, щоб учні відчували живе слово іноземної мови, вкладали у вивчені ними слова і словосполучення такі уявлення, почуття, думки, які в них вклав народ", - ці слова В. О. Сухомлинського стали для мене певним орієнтиром  в педагогічній діяльності.  

Я прихильник  форм і методів, які перетворюють учня із об’єкта навчання в повноправного учасника навчальної діяльності. Доцільними на уроці вважаю всі методики, які активізують навчально-пізнавальну діяльність школярів (кооперативне навчання, інтерактивні технології, особистісно зорієнтовані).  

 Починаючи впровадження інтерактивних методик на уроках французької мови, я поступово включала їх елементи, проводила з учнями своєрідні «інструктажі», які допомагали дітям зрозуміти суть нових форм і прийомів на уроці.  Вважала за краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять у семестрі, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри». Використовувала спочатку прості інтерактивні вправи – мозковий штурм, мікрофон, роботу в парах. Коли і в мене, і в учнів з’явився досвід подібної роботи, заняття стали проходити набагато легше, а підготовка не потребувала такого значного часу. Зараз мої учні залюбки працюють в групах, використовують метод «ПРЕС», коло ідей, карусель та ін. Я даю учням завдання самостійно виконати певну підготовчу роботу до уроку, не нагромаджую кількість інтерактивних вправ на уроці. Під час самої роботи даю учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його осмислено, а не механічно виконали. Дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи.

C:\Users\Таня\Documents\42.jpgНа уроках постійно використовуються аудіо- та відеоматеріали,  під час занять та при підготовці до уроків учні активно послуговуються  інтернетресурсами.

Використання інтерактивного навчання для мене не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, а відтак – кращій результативності навчання.

Пропоную приклади використання інтерактивних вправ на уроках французької мови.

 

Portrait moral d’un ami

 Production orale. Utilisation de méthode “Presse”.

Professeur – Et dans la vie, avez-vous beaucoup d’amis? Qui peut parler de son ami? Comment est-il (elle)?

Mon ami (e)

 

J’ai …

Il (elle) s’appelle …

Mon ami (e) est … (traits physiques)

Il (elle) est … (traits de caractère)

… aime …

Il (elle) adore …

Mon ami (e) déteste …

Je l’adore, mon ami (e) à moi.

 

À votre avis, est-ce que la mère peut être la meilleure amie? Et le père? (Presse)

 

Je pense … Parce que … Par exemple … Donc …

 

La vie des jeunes en France

 

Objectifs:

- mobiliser rapidement des solutions pour résudre un problème;

- être capable à refléchir, faire l’analyse et discuter des problèmes scolaires;

- s’entraîner à réagir spontanement dans situations de communication;

- correspondre avec des élèves français;

- découvrir la region partenaire (observation de la carte de France).

Niveau: septième année, le français comme la deuxième langue.

Matériel: articles des journaux, la carte de la France.

Contenus:

- presentation plus détaillée du thème;

- travail avec les matérieux authentiques.

 

I. Commencement

Professeur – Nous allons continuer le travail d’après le thème “La vie des jeunes en France”. Aujourd’hui, on discute les droits de l’enfant en France et chez nous, en Ukraine, et le problème de la violence à l’école.

Comment compennez-vous – être jeune?

 

 

 

J’ai des droits!

Le 20 novembre, c’est la journée des droits de l’enfant en souvenir de la convention signee ce jour-là, en 1989.

Le droit de vivre dans un logement decent, d’être nourri à sa faim, de boire de l’eau potable, d’être soigné et vaccine, d’aller à l’école …mais aussi le droit de s’exprimer, de se sentir en sécurité, de jouer: le 20 novembre 1989, 191 pays de l’ONU ont signé un texte, une convention, montrant qu’ils étaient d’accord pour reconnaître des droits spécifiques aux enfants.

 

Qu’est-ce que desirent les adolescents?

 

L’observation du schéma  des problèmes des jeunes .

- Quels types de la violence scolaire concerne l’école française et ukrainienne?

- Quels types des rapports different l’école française?

- Qu’est-ce qu’il y a en Ukraine et il n’y a pas en France et au contraire?

- Quelle violence est plus souvent/plus rare?

- Qui sont les auteurs et les victimes de la violence?

- Que faire pour exterminer la violence à l’école?

 

 

 

 Travail en groups.

1 – presentez l’école, la classe, l’activité du comité de vie scolaire sur le problème.

2 – Étudiez la carte de la France et recherché un établissement (en vue de contact/échange sur le problème), expliquez votre choix.

3 – Écrivez une lettre sur le problème à une école de partenaire.

4 – Faites le schema de l’attaque sur la violence scolaire.

 

 

1

Vive la musique!

 

 

En français, le terme «chanson»  a un sens très large.

 Souvent, les frontières des genres musicaux disparaissent et le français cohabite naturellement avec d'autres langues : l'ukrainien, l'espagnol, l'anglais, des langues africaines, etc., démontrant ainsi l'attachement des artistes d'origine étrangère а leur pays et à leur terre d'accueil.

A travers ces chansons, le français apparaît comme une langue d'ouverture sur le monde.

Les chansons peuvent être fructueusement associées à l'apprentissage de la langue, à la connaissance de la France et du monde francophone. Cependant, elles sont d'abord faites pour être écoutées, chantées, partagées, pour danser et pour faire la fête...

0000226042-previewBonne écoute, bonne lecture, bon travail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en route

Au départ, l'intérêt du document est seulement connu du professeur. L'objectif de cette étape est d'aveiller l'intérêt, la curiosité des apprenants. Pour créer une motivation à découvrir, à écouter la chanson, nous allons créer un lien entre les apprenants et le document.

Exemples :

 Ecrire le mot "chanson" au tableau. Pour vous, c'est quoi une chanson ? (de la musique, des instrments, une mélodie, etc.)

Quels sont les instruments de musique que vous connaissez en français ? (la guitare, le saxophone, etc.)

 Etablir en commun un champ sémantique sur le théme de la chanson proposée. Exemple : A deux, en deux minutes, cherchez tous les mots que vous connaissez sur le theme "week-end". Ecrivez un texte en utilisant le plus grand nombre de mots cités.

 Ecrire une phrase qui commence par les premiers mots de la chanson choisie.

 Compléter un texte qui utilise des extraits des paroles.

 Ecouter l'introduction musicale de la chanson et faire des hypothèses sur la suite.

 Débattre sur des aspects thématiques de la chanson avant de l'écouter.

 

 

У процесі вивчення іноземної мови особливим видом вправ, які мотивують навчальну діяльність школярів, є дидактичні ігри.

  Гра – це засіб навчання і виховання. Вона розвиває мислення, кмітливість, збагачує увагу учнів, спонукає їх до пошуку, активізує при вивченні нового і закріпленні вивченого матеріалу. Гра сприяє створенню оточення реального спілкування в умовах позитивного психологічного клімату, позитивних емоцій. Це, в свою чергу, спонукає школярів до власного висловлювання, розвиває мову. Під час гри аудіювання взаємодіє з говорінням, тобто для того, щоб відповісти на запитання, треба розуміти співбесідника.

   В грі ролі розподіляються між учнями, а для вчителя завжди є можливість врахувати рівень знань школярів, їх інтереси, нахили. C:\Users\Таня\Documents\49.jpeg

   Вона об’єднує колектив, сприяє підвищенню мотивації, вчить швидко перевтілюватися, швидко реагувати на мову інших.

   У процесі гри можна здійснювати різні організаційні форми роботи: індивідуальну, парну, групову, колективну, задіюючи різну кількість учнів.

Пропонований урок містить різноманітні  ігрові завдання, що, безперечно, сприяє зацікавленій роботі на занятті.

 

Classe 5

 

Les préparatifs pour Nouvel An

 

Objectifs:

- répéter les mots de sujet “L’hiver”, les couleurs, les chiffres;

- former les phrases en utilisant ce lexique;

- decrire l’hiver, raconteur la poésie;

- travailler en paire et individuellement.

Moyens didactiques: les images, les crayons de couleurs variées, le sapin, les jouets de Noël, les feuilles de papiers.

Niveau: élèves de 5 (premier année, le français comme la deuxième langue).

 

Déroulement

 

I. Salutation

Professseur – Bonjour, mes élèves!

Élèves – Bonjour, Madame!

Un, deux, trois

Sans bruit assieds-toi.

Enfants, silence!

La leçon de français commence!

Professseur – Je suis très contente de vous voir. Comment ça va? Tout va bien chez vous? Alors, passons à notre leçon. Qui est de service aujourd’hui?

Élève – Moi, je suis de service aujourd’hui.

Professseur – Qui est absent?

Élève – Tout le monde de là.

 

II. La gymnastique phonétique.

       Professseur – Merci beaucoup. Asseyes-toi! Écrivez la date d’aujourd’hui. D’abord faisons la gymnastique phonétique. Lisez les mots avec les sons [ἓ], [ԝa], [ã].

Le sapin, l’ étoiles, grande, noire, à droite, la boulangerie, le pain, le magasin, le vent.

- Écrivez au trois colonnes (avec les sons [ἓ], [ԝa], [ã]).

 

III. Le travail avec les images.

Professseur – Regardez au tableau, vous voyez les images. Quelle saison est-ce?  De quelle couleur est la neige? De quelle couleur est le sapin? Que font les enfants? Qui peut d’ecrire cette saison?

Élève – C’est l’hiver. Il fait froid. Tout est blanc. La neige couvre la terre, les arbres, les maisons. Les enfants lugent, patinent, skient.

Professseur – Vous savez la poésie “L’hiver”. Qui veut raconter?

Élève – C’est l’hiver

            Il fait froid.

             La neige couvre

             Tous les toits.

 

IV. Les jeux didactiques.

 Professseur – Maintenent, nous jouons un peu.

1. “Écouter la parole”. Enseignant  appelle un certain nombre de mots. Si dité    noms de son mot familier, les élèves répétent, si ce n’est pas le silence.

Patiner, le tamboure, la neige, dormir, le soleil, le plancher, une carte postale, Papa Noël, envoyer, les étoiles, le buisson, luger.

 

2. “La feuille intelligente”. Le professeur donne deux feuille de papier, sur lesquelles chaque élève doit écrire un mot sur le sujet “L’hiver”. Les mots ne doivent pas être répétés.

 

3. “Qu’est-ce qu’a disparu?” Au tableau il y a 5-10 illustrations, les élèves considèrent leurs 30 secondes, puis ferment les yeux et comptent jusqu’à 10. Enseignant prend un image, et les enfants ont à dire que a disparu.

 

Professseur – Nous allons nous reposer. Levez-vous! Faisons la gymnastique.

1, 2, 3 – un petit soldat

4, 5, 6 – fait l’exercice.

Les bras en avant,

Aux épaules, sur les pupitres.

Nous marchons, marchons, marchons.

Nous sautons, sautons, sautons.

Faire les exercices nous aimons.

 

4. “Père Noël coloré”. Chaque élève a une photo-coloration de Papa Noël. Sur chaque element du dessin est un nombre de 1 à 6. Il faut écouter professeur et colorizer le dessin.

 

5. “Décorer l’arbre de Noël”. Les élèves ont les decorations, il faut les prendre, nommer et décorer le sapin.

 

V. Jeu de rôle “Au magasin”. Travail en paire.

Il faut composer le dialogue sur le modèle (p. 73, ex. 5).

 

VI. Conclusion de leçon.

Professseur – Il est temps. Notre leçon est presque finie. Aujourd’hui, nous avons appris beaucoup d’information intéressante. Je suis contente de votre travail. Merci beaucoup. Vos notes pour le travail aujourd’hui sont …

 

VII. Devoir à domicile. Ex. 5, p. 77.

 

 

 

 

C:\Users\Таня\Documents\12.jpeg

Є різні трактування творчості. Для мене творчість, насамперед, пов'язана зі словами «активність», «діяльність»», «процес», «пізнання» й обов'язково стоїть поряд з учнями. На мою думку, учитель повинен пройти певні етапи професійного розвитку, щоб із гордістю сказати: «Я - професіонал своєї справи». Безумовно, щоб досягти цього, необхідно володіти передовими технологіями, інноваційними методами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

C:\Users\Таня\Documents\59.jpg

1. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі//Запоріжжя:Просвіта, 2000.

2. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід//К., 2002.

3. Семенов С.М. Дидактична гра як форма навчання//К., 1989.

4.Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання//Харків, 2003.

5.Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика//К.: Партнер, 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку