Методична розробка інноваційного уроку з предмета «Фізична культура» по темі: «Волейбол»

Про матеріал
Методична розробка написана на основі проведеного уроку з предмету « Фізична культура ». Спортивні ігри: «Волейбол» на тему: «Передачі м'яча двома руками зверху, прийом передача м'яча двома руками знизу. Нападаючий удар. Подача м'яча зверху». Розроблено згідно програми з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Метою написання цієї методичної розробки було показати можливості проведення уроку у режимі розвиваючого інтерактивного навчання за допомогою інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання, а саме: використання методу « Навчаючи − вчуся». Презентацій проектних робіт підготовлених учнями і захист цих презентацій висвітлити різні форми роботина уроці фізичної культури, організацію і методику навчання з волейболу, адже волейбол є важливою складовою фізичної культури та засобом розвитку в учнів рухової активності, гнучкості, витривалості, спритності, точності. Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню молоддю технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й вимогам суспільства.
Перегляд файлу

 

 

 

Методична розробка інноваційного уроку

з предмета «Фізична культура»

по темі: «Волейбол»

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Розробив:

                                                   Вчитель фізичної культури

                                                             Коростенської ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                  №1 з поглибленим вивченням

                        Іноземних мов

                                                 Жилін Валерій Олександрович

 

 

Коростень 2015

 

Анотація

 

Методична розробка написана на основі проведеного уроку з предмету

« Фізична культура ». Спортивні ігри: «Волейбол» на тему:

«Передачі м'яча двома руками зверху, прийом передача м'яча двома руками знизу. Нападаючий удар. Подача м'яча зверху». Розроблено згідно програми з фізичної культури для загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.                                                                                                                             

 Метою написання цієї методичної розробки було показати можливості проведення уроку у режимі розвиваючого інтерактивного навчання за допомогою  інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання, а саме: використання методу « Навчаючи − вчуся». Презентацій проектних робіт підготовлених учнями і захист цих презентацій висвітлити різні форми роботи на  уроці фізичної культури, організацію і методику навчання з волейболу, адже  волейбол є важливою складовою фізичної  культури та  засобом розвитку в учнів рухової активності, гнучкості, витривалості, спритності, точності.

Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню молоддю технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й вимогам суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика і навчально-виховна задача теми уроку

Методична розробка даного уроку написана на основі проведеного  уроку з предмета «Фізична культура і основи здоров'я». Тема заняття : «Передачі м'яча двома руками зверху, прийом передача м'яча двома руками знизу. Нападаючий удар. Подача м'яча зверху».

Матеріал цієї теми має велике значення у формуванні здоров'я та  розвитку в учнів основних фізичних якостей: спритності, швидкості, витривалості. Адже сучасна освіта повинна сприяти оволодінню молоддю технологіями життєтворчості, фізичному розвитку особистості, створювати умови для розкриття потенціалів, забезпечити отримання таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку кваліфікованого робітника й вимогам суспільства.

Запропонована тема має на увазі виконання великої за обсягом роботи за один урок, а саме: удосконалити техніку виконання передач м'яча двома руками зверху і знизу; прийому - передачі м'яча двома руками знизу; навчитися виконувати нападаючий удар з передачі пасуючого; удосконалити верхню подачу м'яча.

Найбільш складною частиною уроку є основна. За цей  час учні отримують велике фізичне навантаження, тому дуже важливо підготувати організм дитини на початку уроку та привести його у попередній стан в заключній частині уроку. Щоб правильно розподілити фізичне навантаження під час уроку, потрібно добре орієнтуватися  в  ступені підготовленості учнів.

Варто звернути увагу на вивчення нового матеріалу, а саме нападаючого удару та як цей технічний елемент є одним з найскладніших і найважливіших  у волейболі. То завдання  вчителя – проаналізувати отримані  уміння та навички учнями  раніше,  вдало підібрати підготовчі вправи, гарно і доступно пояснити техніку виконання вправи,    для того, щоб спланувати наступні уроки з метою вдосконалення вмінь та усунення недоліків .

Побачити, з якими завданнями учні впорались з легкістю, а які викликають певні труднощі, можна, використовуючи такі методи: інструктивний, пояснювальний, інформативно – повідомлю вальний , виконавський, програмовий (використання Інтернету),. Для реалізації  завдань уроку заплановані:  робота в парах, фронтальна , індивідуальна та групова форма роботи.

Матеріал даної теми чітко пов'язаний з матеріалом наступних тем і відповідає Програмі з фізичної культури . Як показує практика, волейбол  є однією з найулюбленіших спортивних ігор серед молоді. Саме тому уроки з теми «Волейбол» сприймаються учнями  з легкістю, підвищеним інтересом та задоволенням. Учні вже мають певні сформовані навички володіння технікою виконання елементів волейболу, тому завданням наступних уроків є вдосконалення і підвищення рівня знань, умінь та навичок.

Урок сприяє вихованню в учнів впевненості у своїх навичках і уміннях, відповідальності і взаємоповаги до партнера, формуванню свідомого ставлення до виконання завдань, вихованню інтересу до занять волейболом , фізичною культурою  та спортом. Спонукає до ведення здорового способу життя.

 

ІІ. Методичні рекомендації з проведення уроку.

      Метою написання цієї методичної розробки було бажання показати можливості проведення уроку за допомогою інноваційних технологій та нестандартних форм і методів навчання.

      З абсолютною впевненістю можна стверджувати, що сама назва розділу  Програми «Спортивні ігри. Волейбол» є засобом зацікавленості учнів матеріалом уроку. Адже волейбол  є однією з найвидовищніших і улюблених ігр. Обов'язковим вважається  чітко спланована  послідовність викладення матеріалів  уроку: в підготовчій частині  учні отримують психологічне налаштування, знайомляться з темою заняття, виконують розминку волейболіста, яка дозволяє перейти до основної частини уроку, де закріплюються навички та вміння з передач та прийому м'яча , верхньої подачі , вчаться виконувати нападаючий удар. розвивається спритність засобами спеціальних вправ та навчальної гри в волейбол. В заключній частині уроку учні виконують вправи на відновлення дихання, підводять підсумки уроку і отримують домашнє завдання.                                                                    

        Для окремих частин уроку рекомендується використання таких методів навчання:  інформативно - повідомлювальний в підготовчій частині уроку при вивченні теоретичного матеріалу є цікавим для учнів, тому що інформацію вони отримують з яскравої презентації, яку заздалегідь приготували їхні однокласники. Це розвиває вміння працювати з інформаційно-комунікативними технологіями та творчий потенціал учнів, їхні організаторські здібності, а також виховує  впевненість у своїх навичках і вміннях, відповідальність і взаємоповагу до партнера, формує свідоме ставлення до виконання завдань і звісно, виховує інтерес до волейболу. Інструктивний та пояснювальний методи необхідні на уроці при вивченні та поясненні виконання вправ.Виконавський та евристичний методи тісно пов’язані з вищезазначеними, без яких просто неможливо уявити практичну частину на уроці. Наявність різноманітних  методів  дозволяє реалізувати всі поставлені завдання на уроці.

Матеріал, який пояснюється, ґрунтується на отриманих раніше знаннях. Використовується варіант простого пояснення нового у порівнянні зі старим, у результаті якого будуть вирішуватися завдання: засвоєння нового матеріалу та повторення старого.  Однією з умов міцності знань є свідоме засвоєння. Тому, щоб учні не тільки запам’ятали, а й глибоко зрозуміли матеріал уроку, потрібен зв'язок з іншими загальноосвітніми предметами:  «Інформаційні технології » та  Валеології. Іншим методом забезпечення міцності засвоєння знань є вправи, за допомогою яких досягається мета уроку:  закріпити отримані учнями навички та вміння  передач та прийому м'яча, подачі м'яча, за допомогою підвідних вправ оволодіння нападаючим ударом,  сприяти розвитку фізичних якостей: спритності, швидкості, поновлювати  рухову пам'ять шляхом повторення отриманих навичок та вмінь. Сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню матеріалу і активності учнів на уроці. Вони презентують власні роботи, аналізують почуте, роблять самостійно висновки, виконують фізичні вправи, передають свої знання іншим.                                                                           

        Тема уроку дозволяє пов'язати  матеріал з вітчизняними досягненнями , налаштувати учнів бути свідомими патріотами своєї країни та формувати  в них прагнення до здорового способу життя.

 Теоретичний матеріал уроку тісно пов'язаний з практичною частиною. Адже перш ніж грати у волейбол, треба знати правила гри та виконувати положення  з техніки безпеки. Але не треба забувати й другий аспект навчання – виховання  в учнів позитивних рис, звичок. Виховання  морально-вольових та комунікативних якостей: дружби, взаємодопомоги, відповідальності відбувається під час командних дій.

 У навчальному процесі велике значення має правильна організація домашнього завдання. Доречним буде диференційований підхід до цього етапу уроку.  Всім учням пропонується   відпрацьовувати техніку  нападаючого удару; розвивати силу м'язів рук і грудей за допомогою віджимання в упорі лежачі . Домашнє завдання тісно пов’язане з матеріалом уроку та є підготовкою до наступних уроків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Тема:            Волейбол

                                                 Завдання: 1.Удосконалити техніку передач м'яча

                                                                   двома руками зверху та прийому

                                                                     - передачі м'яча двома руками знизу.

                                                                     2.Навчити техніці нападаючого удару

                                                                     3.Закріпити техніку виконання подачі                                

                                  м'яча зверху

                                                        4.Спияти розвитку спритності

                                                                 5. Виховувати злагодженість дій  та            

                                                                взаємодопомогу під час гри у

                                                                            волейбол. Підвищити інтерес до гри.

 

Обладнання та інвентар:  м'ячі волейбольні, свисток, секундомір, дошка,                                                                      сітка волейбольна, мультимедійний проектор,  ноутбук, колонки 

           Місце проведення:  спортивний зал

 

з/п

Зміст уроку

Доз.

О.М.В.

 

Підготовча частина

Шикування

Рапорт

Привітання

 

Повідомлення теми і завдань уроку

 

Визначенння ЧСС

 

 

 

 

Розминка

Стройові вправи

  повороти

  стройовий крок

Різновиди ходьби:

  на носках

  на п'ятах

  на внутрішній стороні стопи

  на зовнішній стороні стопи

  звичайна

Біг повільний

 

ЗРВ у русі

1.«Колові рухи зігнитих рук»

В.п.руки до плечей

1-4 вперед

1-4 назад

2.«Відведення рук назад»

В.п. права рука зверху

1-2 ривки рук назад

  1. теж зі зміною положення рук

3.« Відведення зігнутих і прямих рук назад»

В.п. руки перед грудьми зігнуті в ліктях

1-2 відведення зігнутих

3-4 прямих

4.« Випади вперед з скручуванням тулуба»

В.п. руки перед грудьми в замок

1- випад лівою, скручування вправо

2- випад правою, скручування вліво

5.«Нахили тулуба вперед на кожний крок»

1- до лівої

2- до правої

 

Перешикування

Різновиди бігу

 

 біг з високим підніманням стегна

 біг з закиданням гомілки

 біг з підскоками угору на кожну ногу

біг з викиданням прямих ніг уперед

човниковий біг 6м- 6м -9м-3м -3м-9м

 

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8159.JPG

 

Ходьба, відновлення дихання

1- руки через середину вгору - вдих

2- руки через сторони опустити – видих

 

 

 

Основна частина

Шикування

Перевірка домашнього завдання

Захист презентацій

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8161.JPG  D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8163.JPG

 

Розминка з м'ячами

Розподіл класу на групи  

Кидки м'яча у парах

Правою рукою

Лівою рукою

Двома руками

 

 

Удосконалення техніки передач м'яча двома руками зверху та прийому – передачі м'яча двома руками знизу

Передачі м'яча у парах двома руками зверху

Передачі м'яча у парах двома руками знизу

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8168.JPG

Передачі м'яча двома руками  зверху і знизу

у зустрічних колонах з переміщенням

Прийом м'яча після  націленого  удару

 

Розучування техніки нападаючого удару

Підвідні вправи

Імітація нападаючого удару з розбігу

Імітація нападаючого у дару після

зістрибування з гімнастичної лави

Кидки м'яча через сітку з розбігу імітуючи нападаючий удар

Виконання нападаючого удару з передачі пасуючого

Відпрацювання верхньої подачі м'яча

Верхня подача м'яча

 

Навчальна гра

Шикування

 

 

Заключна частина 

Шикування

Біг повільний

Ходьба, вправи на відновлення дихання

1-руки через середину вдих

2-через сторони видих

Релаксація під шум моря і крик чайок

 

Перевірка ЧСС

 

Підведення підсумків уроку

Д/З

 

 

 

 

 

 

 

8-12'

 

 

 

 

 

10''

 

 

 

 

9'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

8-10р

 

 

8-10р

 

 

 

8-10р

 

 

 

 

 

8-10р

 

 

 

 

8-10р

 

 

 

 

3-4'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2'

 

 

 

 

 

30'

 

 

4-6'

 

 

 

 

 

 

 

2-3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10''

 

В одну шеренгу, перевірити готовність до уроку, оголошення теми уроку

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8151.JPG

 

Слідкувати за виконанням

 

 

 

Руки на поясі

Руки за голову в замок

Руки на поясі

 

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\100_8154.JPG

Тримати дистанцію

 

Руки в ліктях не згинати

 

 

 

Лікті не опускати

 

 

 

 

 

Тримати дистанцію, спина пряма

 

 

 

 

Ноги в колінах не згинати, кроки маленькі доставати пальцями рук підлоги

 

Поділ на групи( хлопці ) (дівчата)

 

Групи розташовуються на лицьовій лінії лицем до сітки в одну шеренгу. Всі бігові вправи виконувати до сітки з послідуючим вистрибуванням на сітку.

Коліна піднімати високо

Діставати п'ятами сідниць

 

 

 

 

Відновити дихання

 

 

В одну шеренгу

Учні захищають підготовлені презентації теми:

«Подачі м'яча» 

«Техніка нападаючого удару»

 

 

 

 

Хлопці дівчата

Учні по команді самостійно стають по парах

М'яч кидати по прямій траєкторії

 

D:\ФІЗКУЛЬТУРА\1 школа\фото урок 10кл\DSC_0634.JPG

 

 

Нагадати техніку виконання, виправляти помилки

 

 

 

 

 

 

Бити не сильно, а акцентовано і точно

Прийом м'яча старатись виконати точно в руки б'ющого партнера

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь і показ виконання кожної вправи

 

 

 

 

 

Нагадати як виконується подача м'яча

Виконувати у групах через сітку

 

 

Подачу старатися виконувати націлено C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0694.jpg

В одну ширенгу

Поділити клас на команди

Навчальна гра проводиться за усіма правилами

 

 

 

 

 

В одну шеренгу

Тримати дистанцію

 

Відновити дихання

 

 

Закрити очі і уявити себе на морі

 

 

 

Виставлення оцінок, виправлення помилок

Удосконалення нападаючого удару;

Віджимання в упорі лежачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 березня
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку