Методична розробка уроку "Рослинний покрив України" 8 клас

Про матеріал
Ознайомлює з рослинним покривом України, типами рослинності, рослинними угрупуваннями, рослинами, які занесені до Червоної книги.
Перегляд файлу

1

 

Тема уроку: Різноманітність рослинності. Закономірності поширення  

рослинного покриву в Україні. Рослинні угрупування. Червона та Зелена книги  

України. Рослинні ресурси, їх охорона та відтворення.                   

Мета: сформувати в учнів знання про основні типи рослинного покриву України та стан рослинних ресурсів; познайомити їх із матеріалами Червоної книги України; визначити основні закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити аналізувати карту рослинності України; характеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; продовжувати розвивати навички образного, абстрактного та критичного мислення; спонукати учнів до об’єктивного аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, дбайливого ставлення до рослинних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами.

Обладнання: карта рослинності України, атласи ,схема «Рослинність України», комп’ютерна презентація

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Основні поняття та назви: рослинність, флора, лісова, лучна, болотна, степова рослинність, природна рослинність, рослинні ресурси, Червона книга України, Зелена книга України.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні типи рослинного покриву України; характеризувати видовий склад рослинності; розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України, ендемічні і зникаючі види рослин; аналізувати карту рослинності України, знаходити за її допомогою необхідну навчальну інформацію; оцінювати вплив господарської діяльності на рослинний покрив, стан рослинних ресурсів; робити висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні.

Хід уроку

Хто музики і квітів в серці не несе,

Хто цю гармонію зневажити зуміє,

Той не живе,  він просто животіє .                 

                                   Ліна Костенко

I. Організаційний момент

Коротко назвати основні етапи уроку, форми роботи та обладнання, яке необхідне для результативної навчальної діяльності. Визначити рівень готовності учнів до уроку, перевірити підготовку випереджальних домашніх завдань для оцінки можливостей реалізації плану уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

 • Які природні компоненти ми вивчали на попередніх уроках ?
 • Чим відрізняється рослинність від чотирьох попередніх компонентів, вивчених раніше ?
 • Чому рослинність називають «індикатором» властивостей інших природних компонентів» ?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ        УЧНІВ

Вступне слово вчителя

   На формування рослинності України впливають такі чинники, як це геоморфологічні, кліматичні, грунтові, історичні умови розвитку території, антропогенні. Рослинний покрив є найбільш уразливим природним компонентом, тому що його розміщення і формування залежать від складу гірських порід, рельєфу, клімату, грунтів. Якщо змінюється хоча б один компонент – змінюється і видовий склад рослинності.

IV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності.

2. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

3. Червона книга України.

4. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

5. Рослини в усній народній творчості .

1. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності.

1. Прийом «Словничок»

Зясування змісту поняття «флора».

 1. У давньогрецькій міфології богиня квітів, весни, а також веселощів.
 2. Історично складена сукупність видів рослин, що населяють певну територію або населяли її в минулі геологічні часи.

2.Розповідь учителя

Поширення рослин і тварин як одного з компонентів природи залежить і від складу гірських порід, рельєфу місцевості, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів. Якщо змінюються властивості хоча б одного з цих компонентів, змінюється й рослинність. А разом зі змінами рослинності змінюється і склад тваринного світу певної місцевості.

Певний тип рослинності, як правило, відповідає певному типу ґрунтів, і навпаки. Тому за поширенням ґрунтового покриву можна встановити райони поширення природної рослинності. (Робота з ОІС)

Лісова, лучна, степова, болотна, прибережно-водна, водна — це основні типи рослинності, які виділяють у межах України.

Завдання: за допомогою карти атласу «Рослинність» знайдіть райони поширення названих типів рослинності в межах України.

Ліси — це найскладніші рослинні угруповання природного (або штучного) походження з переважанням деревних порід рослин, що утворюють один верхній ярус і кілька під’ярусів. Крім деревного, виділяють яруси: підлісок (чагарників і молодих дерев), чагарниково-трав’янистий і мохово-лишайниковий.

 Описи лісу зустрічаються в поезіях багатьох поетів. Ліс описаний і у віршах Ліни Костенко:

«Цей ліс живий.

У нього добрі очі.

Шумлять вітри у нього в голові.

Старезні пні, кошлаті поторочі,

літопис тиші пишуть у траві».

                          Ліна Костенко

На території України ростуть мішані ліси, які складаються з хвойних порід дерев (сосни, ялини) та листяних дерев (дуба, берези, осики тощо), і хвойні ліси: світлохвойні, у яких переважає сосна, та темнохвойні, у яких переважають ялина та ялиця.

За картою атласу знайдіть та покажіть території, у яких поширені ліси. Спробуйте пояснити, чому саме на цих територіях.

Робота з діаграмою в атласі «Розподіл площі лісів по породах»

Різновиди лісів ( ОІС)

Вік  найстарішого дуба в Україні   понад 1300 років.  Дуб-патріарх має обхват 8,4 метра,  його ледве охоплюють,  узявшись за руки, п'ятеро людей.  Росте дуб - в урочищі “Юзефінська  дача” на Рівненщині.

Степи — це рослинні угруповання, у яких переважає посухостійка трав’яниста рослинність. Степи формувалися на відносно вирівняних ділянках в умовах недостатнього ґрунтового й атмосферного зволоження, на лесоподібних суглинках. Більша частина степових рослин перебуває під землею. Посеред літа трави часто засихають.  Степи поділяють на:  лучні, справжні, пустельні, напівсаванні.

Завдання: поясніть, чому це відбувається.

Луки складаються з рослин, що потребують достатнього ґрунтового зволоження, більшого, ніж у степах. На відміну від степів, лучні рослини залишаються зеленими протягом усього вегетаційного періоду. Важлива властивість лучної рослинності – здатність відростати після скошування або поїдання тваринами.

Запитання: чи знаєте ви, чому саме луки є найбільш цінними для пасовищного тваринництва? (Важливою властивістю лучної рослинності є здатність відростати після скошування або поїдання тваринами. Тому луки використовують у сільському господарстві як сіножаті й пасовища.)

Луки, представлені багаторічними травами, сформувалися в заплавах річок, у западинах вододілів, на балках, на західних яйлах Кримських гір, на полонинах Карпат.

Болотний тип рослинності складається з найбільш вологолюбних рослин. Він поширений на Поліссі, на западинах заплав і біля низьких берегів річок. Переважають низинні трав’яні й трав’яно-мохові болота (із рогозу, очерету, лепехи, осок) із домішкою низькорослих сосен, вільхи чорної, верб. Верхові болота з переважанням сфагнових мохів і біднішим видовим складом рослин поширені менше.

Відповідно до закону широтної зональності розподіл рослинного покриву для рівнин України з півночі на південь так: мішані дубово-соснові ліси (субори) дубові ліси (діброви) лучні степи різнотравно-типчаково-ковилові степи (північні) типчаково-ковилові степи (середні) полинно-злакові степи (сухі, південні).

2. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Розповідь учителя

(Розповідь учителя супроводжується фронтальною бесідою з учнями, роботою з настінною картою й картами шкільного учнівського атласу.)

Завдання: пригадайте матеріал, який ви вивчали в 7 класі. Як відбувається зміна рослинності на рівнинах, а як — у горах?

Таким чином, ми вже знаємо, що за законами широтної зональності та висотної поясності відбувається зміна рослинних угруповань. Ці закони діють і на території України.

Широтна зональність – характерна для рівнин, де з півночі на південь вони поступово змінюються ( див. карту «Рослинність»)

Висотна поясність – проявляється в горах ( як наслідок зниження температури повітря та збільшення кількості опадів із висотою).

Висотна поясність рослинного світу проявляється в горах Криму та Карпат. На Південному березі Криму сформувалася рослинність, перехідна від лісів помірного поясу до сухих субтропіків, а на прохолодніших північних схилах ростуть широколистяні ліси. (Робота з картою в атласі «Поширення порід дерев» в Кримських горах, Карпатах). У горах є чимало рослин-ендеміків, які зростають лише на певній невеликій території, реліктів – рослини, які пережитками давніх геологічних епох.

 

3. Червона книга України. 

Розповідь учителя

Червона книга України — основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові та практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення й раціональне використання.

До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи ростуть у природних умовах на території України, у межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони, і перебувають під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.

Книга є офіційним державним документом про сучасний стан видів фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження й науково обґрунтованого відтворення.

Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Вміщено також нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.

До Червоної книги України занесені 530 видів рослин і грибів, які поділені на такі категорії: 1) зниклі; 2) що зникають; 3) рідкісні; 4) невизначені;

5) недостатньо відомі; 6) відновні.

Зелена книга України - зібрання інформації про рідкісні і типові рослинні угрупування, які також потребують охорони. Вони містять типові зональні угрупування, а також унікальні для України види, які збереглися після освоєння територій і площі яких зменшуються. Усього до Зеленої книги занесені 127 типових, рідкісних , ендемічних, реліктових рослини, ті що потребують охорони, наприклад дубові ліси, ліщинові в лісостепу; грабово-дубові, плющові ліси Подільської височини; унікальні, які ніде не зустрічаються – модриново-кедрово-ялинові чорницеві ліси Карпат; ті що перебувають на межі зникнення (ліси із сосни кримської).

Повідомлення учнів

Виступи учнів із повідомленнями про рослини, занесені до Червоної книги України. (Демонстрація слайдів рослин, занесених до Червоної книги.)

Робота з картою атласу «Лікарські рослини»

4. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона   і відтворення.

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд відеофрагмента про заповідник Асканія Нова із подальшим його обговоренням (http://video.bigmir.net/show/103843/).

Розповідь учителя

Ви вже знаєте, що родючі ґрунти в межах території нашої країни значно розорані, тож можна зробити відповідний висновок про те, що природна рослинність на більшості території України не збереглася.

Під впливом господарської діяльності людини склад рослинності та її розподіл суттєво змінилися. На 3/4 території України — поля, парки, сади, штучно утворені або перетворені людиною. Природна лісистість території України сягала близько 44 %, а сучасна становить близько 15,6 %. Степи збереглися лише маленькими клаптиками в заповідниках, на схилах балок і річкових долин, які не є зручними для ведення сільськогосподарських робіт.

Рослинні ресурси, на які багата флора України, використовували ще наші далекі пращури. Незважаючи на значно змінений під впливом господарської діяльності людини видовий склад рослин на сьогодні в Україні є десятки та сотні видів рослин лікарських, вітамінних, дикорослих плодових, олійних, дубильних, фарбувальних.

Запитання: чи знаєте ви щось про такі рослини?

Із 1075 видів рослин України, які мають визнану лікувальну дію, 56 видів — дерева, близько 40 видів — чагарники та напівчагарники, 312 видів — представники безлісих лучно-болотних, луч­но-степових, лучних, прибережно-водних угруповань.

1 га лісу  - за день дає 200 кг кисню;

 За рік в середньому  дає:

 67,9 кг грибів;

 170 – 450 кг дикорослих ягід (малини, ожини, суниці, чорниці та  ін.);

 100 – 200 кг меду;

 10 т березового соку;

 30 кг лікарської сировини;

 650 кг живиці;

 10 – 20 ц трави;

 10 т березового лубу для виробництва  дьогтю;

Офіційна фармакологічна індустрія та практична медицина України до розпаду СРСР (1991 р.) використовувала 170 видів дикорослих лікарських рослин. Інвентаризація біологічних ресурсів природної флори України, яка має лікувальну дію, свідчить, що тільки для 103 видів зі 170 є достатній ресурсний потенціал, який дозволяє виготовити лікарські препарати чи безпосередньо лікувати хвороби, задовольняючи попит населення. Це бруньки сосни та берези, кора дуба, плоди горобини, глоду, трава грициків, споришу, хвоща, квітки волошки, ромашки тощо.

Сировина 25 видів лікарських рослин вирощується сьогодні в господарствах. Природні ресурси окремих видів лікарських рослин є виснаженими настільки, що ці види занесені до Червоної книги України, хоча ще 20 років тому в Українських Карпатах були виявлені, наприклад, значні запаси арніки лікарської. Дослідження 1953—1954 рр. свідчать, що зарості арніки на відрогах масивів Чорних гір, Свидовця та Горган становили кілька тисяч гектарів, що давало можливість щорічно заготовляти 5—10 тонн сухих суцвіть. (Робота з картою атласу «Поширення лікарських рослин»).

Запитання: які висновки можна зробити щодо цієї інформації?

5. Рослини в усній народній творчості.

Рослини супроводжують людину все її життя . Широко  використовувалися вони і в усній народній творчості українського народу. Це казки, легенди, приказки, прислів’я, повіря, загадки.

Легенди про рослини.

Волошка.

Середина літ. З давніх – давен в Україні ці дні вважалися гарячою порою. Не лише тому, що вони були такі спекотними. Наставали жнива. І нині золотаві поля пшениці та жита зблизька дивляться на нас очима польових ромашок та синіми-синіми, як саме небо, волошковими очима.

Серце завмирає, коли згадуєш легенду про русалку, яка закохалась у молодого й дуже вродливого хлопця Василя. Довго заманювала вона хлопця в свою стихію, але все було марним. Тоді вона перетворила Василя на квітку волошку, щоб погляд його прекрасних очей завжди приносив радість тим, що оточують його.

Квітки Вероніки

Колись давно серед барвистого різнотрав’я вероніки не було. Та якось одна красуня-наречена дізналася, що її суджений захворів на якусь дивну хворобу. Юнак гинув на очах і жодні ліки не допомагали йому. Дівчина звернулася до чаклуна й попросила знайти таку цілющу рослину, яка могла б повернути до життя її коханого. А коли дізналася, що такої трави не існує, погодилася стати нею сама. Лягла на Землю і простелилася ніжною травою з блакитними очима. У траву влилася молода жива сила і вірність кохання. Це і врятувало хлопця. А траву назвали «Вірність Ніки».

Безперечно кожний народ використовував і використовує у своїх святах, обрядах різноманітні рослини – квіти і трави, кущі і дерева. Не є винятком і українці, хліборобський народ, який упродовж усього свого існування прив’язаний до землі і до рослин як до продукту цієї землі та кінцевого результату його праці.

Рослини в українських святах.

Рослини брали участь в обрядах і священнодійствах цілий рік, не тільки влітку та весною, коли все живе розквітає, а й восени і навіть узимку. 13 грудня (на Андрія) жінки прикрашали діжі диким хмелем, з якого згодом роботи пійло й напували ним корів перед першим вигоном на пашу, щоб ті не боялися грому та щоб їх не зачіпали вовки й інші звірі. Через п’ять днів , на Варвари, дівчата ставили у воду гілки з вишень, якщо гілочки зацвітали на Різдво, то це віщувало швидкий шлюб.

На «Різдво» із сухих соломяних стебел робили «павуків»- квадратні та ромбоподібні фігури, оздоблені кольоровим папером. Наступне свято, пов’язане з рослинами, - Вербна неділя. У цей день святили в церкві вербові галузки і жартома били ними один одного, приказуючи: «Не я бю , верба бє!». Але найбільше свято  - Великдень – обходився без рослин. Наступне свято, у якому фігурують рослини, - Семена – 23 травня, коли всі без винятку рослини мають лікувальну та магічну

силу. На Трійцю також збирали лікувальні трави, росу, яка також, як вважалося була лікувальною. Увечері в клечальну суботу йшли босоніж до лісу аби нарвати галуззя клена, липи, ясена чи осоки й оздобити ними ворота, хлів, оселю.

Першого дня Трійці дівчата йшли в поле чи ліс, плели по віночку й тримали їх до Петрівки, щоб у цей час русалки не залоскотали. Також на долівках хати слали лепеху.

Ще одне рослинне свято – Івана Купала, коли прикрашали вербу, водили біля неї хороводи, а потім спалювали на купальському вогнищі.

На Маковія у церкві святять мак, волошки, чорнобривці, на Спаса – яблука.

Обжинки (цілий цикл хліборобських свят на честь збирання врожаю) були прямо повязані з рослинами, які відігравали в них ключову роль. Плели обрядові вінки з колосу; на полі залишали не вижатим останній сніп – дідух або бороду. Також шанувався і перший сніп – «воєвода», «зажинок», що має неабияке ритуальне значення, з нього випікали весільні короваї та інші обрядові хліби.

Отже, саме рослини були найпершими і найосновнішими об’єктами поклоніння наших пращурів і не втратили свого значення і пізніше.

 • Які ви знаєте загадки про рослини ?

Приклади загадок

 • Що цвіте без цвіту ? ( Папороть)
 • Без голови , а ногу маю: бриля на неї одягаю.(Гриб)
 • Стоять в лузі сестрички, золотенькі очі , білі вії (Ромашки)
 • Хоч мороз усе побив, його не займає (барвінок)
 • Ніхто її не лякає, а вся тремтить (Осика)
 • В чистім полі він росте: на високих ніжках, в зелених панчішках, квіточки блакитні, оченьки привітні. (Льон).
 • Біле - не сніг, зелене - не луг, кучеряве - не людина . (Береза).
 • І не дівка, а червоні стрічки носить. (Калина)
 • Сини в шапках, а батько – ні (Дуб і жолуді)
 • Стоять красуні на воді, вінки на них білі й золоті (Латаття).

 

 

 

Повіря про цвіт папороті

За народними повірями опівночі на Івана Купала квітує червоним цвітом таємнича рослина папороть. Таємничість її полягає в тому, що квіток папороті ніхто ніколи не бачив, але здавна люди розповідали, що цвіте вона дуже мало, лише мить. Через те, добути чудо-квітку купальської ночі нелегка справа. Бо обертається вона всією нечистою силою, яка є на світі білому. Тяжко доведеться тому сміливцю, котрий наважиться заволодіти цвітом папороті. Та коли пощастить, стане він багатим. Адже квітка папороті нібито має незвичайні властивості: вона може вказувати на заховані скарби, відкривати минули і віщувати майбутнє, роботи свого володаря невидимим. Щасливий господар квітки міг чути і розуміти, як розмовляють між собою трави та дерева.

Що повинен роботи відважний мисливець, щоб здобути вогнецвіт? Увечері, тобто на передодні Івана Купала, мав він іти до куща папороті, який примітив заздалегідь, застелити освячену скатертину (на які святилися на Великдень паски), накреслити освяченим ножем навколо себе коло, окропити кущ свяченою водою і починати молитися аж до півночі. Як витримає, не піддасться на витівки нечистого ( а той буде коїти таке, що у страшному сні не присниться), не вийде за межі оберегового кола, то чекає на нього дивне видіння: на його очах зявляться пуп’янок папороті, який рівно опівночі стане яскравою як вогонь квіткою. Разом з цим , почне гриміти грім і блиматимуть сотні блискавок, підтверджуючи тим самим інші назви папороті: жар-квітка чи вогнецвіт. А квітка відразу ж упаде на розстелену скатертину, і треба швиденько встигнути її скласти і сховати її за пазуху. А потім тікати не обертаючись, щоб там не відбувалося по заду. Якщо ж злякаєшся й обернешся, зникне здобутий вогнецвіт, а з ним і надії на багатство та щастя.

     Отже, як ми бачимо рослини пов’язані з усіма сторонами людського життя.

V. Узагальнення та систематизація знань

Індивідуальні завдання (розгадування кросвордів) окремим учням

Завдання : Перевірте, чи знаєте ви рослини Українських Карпат. Виберіть з нижче зазначених рослин ті, що ростуть в Карпатах. Запишіть їх назви в табличку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: едельвейс, тис, дуб, граб, бук, клен, липа, смородина, брусниця, явір, ялиця, ялина (смерека), бузина, модрина, чорниця, ялівець, вільха, малина, сосна, бузина, яблуня, нарцис.

                                                        Угорський кросворд

Знайдіть 19 назв дерев, які ростуть на Україні

 

Г

О

Я

Б

Б

Е

Я

Л

И

Н

А

Р

І

Л

А

Р

В

Г

Р

А

Б

Р

Х

У

З

Е

І

Б

А

А

К

И

Я

Н

В

А

Л

Ь

А

К

О

С

С

Л

И

В

А

Х

Ц

І

С

Р

Е

П

Ш

И

Я

С

Е

Я

И

Г

Р

Я

Н

С

М

Е

Н

А

К

Ш

У

К

Л

Л

Д

Р

Е

К

Ч

А

Я

Н

Е

И

У

Б

О

С

Е

Р

Е

Ш

Н

П

А

А

К

И

 

 

Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні за допомогою карти «Рослинність» шкільного географічного атласу виконують завдання:

1. Знайдіть на карті території, представлені лісом, степовою, лучною та болотною рослинністю.

2. Назвіть рослини, занесені до Червоної книги України.

3. Назвіть найбільш поширені в українських лісах породи дерев.

4. Назвіть лікарські рослини, що ростуть у межах України, знайдіть території їх поширення на карті.

5. Схарактеризуйте склад рослинності, характерної для нашої території.

Прийом «Бліцопитування»

2. Назвіть фізико-географічні чинники, що впливають на поширення рослинних угруповань і різноманітність рослинного покриву території України.

3. Чому і як людина змінила рослинний покрив України?

4. Як впливають на формування рослинних угруповань рельєф, ґрунти, клімат?

 

 

 

Прийом «Знайди пару»

Учитель або один із учнів називає рослину, а клас називає рослинне угрупування до якого вона характерна: сосна, бук, шавлія, астрагал, конюшина, береза, граб тонконіг, тис ягідний, липа, клен, ковила, будяк, кульбаба, лоза, жовтець, росичка, сфагнум, очерет, осока, аїр, тополя, полин, рогіз, деревій, щавель.

VI . Підсумки уроку.

Заключне слово.

 • Рослинність України характеризується різноманіттям видового складу.
 •  У межах України виділяють такі основні типи рослинності: ліси, луки, степи, болота;
 • У рослинному покриві рівнин чітко простежується широтна зональність, а в горах – висотна поясність;
 • Рослинний світ України зазнав значних змін через господарську діяльність та потребує відтворення, дбайливого ставлення та охорони.

VIІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §25 підручника

2. Випереджальні завдання:

1) Намалюйте одну з тварин, занесену до Червоної книги України, для оформлення виставки «Географічний вернісаж» та підготуйте повідомлення про неї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ОІС до теми «Рослинний покрив»

РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ

(10-15 тисяч видів)

 Рослини – 10 тис. видів

 Гриби – 15тис. видів

 Лишайники – 1 тис. видів

Червона книга України (1992 р.):

Рослини: 511 видів

Гриби: 30 видів

 

ОСНОВНІ ТИПИ РОСЛИННОСТІ

 

 

docx
Додано
30 січня 2019
Переглядів
1840
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку