Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Методична розробка уроку та роздаткові навчальні конспекти за темою "Discover American English"

Про матеріал

Тут ви знайдете детальний план-конспект уроку "Відкриваємо для себе американський варіант англійської мови", де описані відмінності у правописі, лексиці, вимові між британським та американським варіантами англійської мови, а також навчальні конспекти для учнів.

Перегляд файлу

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України                                                                        Управління освіти Чернігівської облдержадміністрації                                                             Чернігівський професійний будівельний ліцей

 

 

 

методична розробка уроку                                                             англійської мови за темою

 

 

«Discover                                   American English»  

 

 

                            викладач англійської мови     Чехова Анжела Юріївна 

                                            спеціаліст вищої категорії              

 

 

 

 

 

 

 

ЧПБЛ 16

Розмовна тема   Оточення людини

Тема уроку:        Відкриваємо для себе американський варіант

                               англійської  мови.      «Discover American English»                 

(Реекомендовано проводити даний упрок для груп з середнім рівнем (Intermediate level) володіння англійською мово. )

 

Методична мета: провести порівняльний аналіз британського та американського варіантів англійської мови.

Навчальна мета: навчити розрізняти відмінності у лексичному, граматичному, мовленнєвому та орфографічному налаштуванні даних мовних варіантів.

                                                ХІД УРОКУ

1. Вступна частина. Примітки викладача.Teaching Notes.

1. Підготовка до мовленнєвої діяльності.  Групове обговорення.                                                         Warming up. Discussion.

Are there big differences in the way people speak your language?                                     Are there some words that are only used in certain places?                                             What differences in pronunciation are there?

2. Актуалізація учнівського практичного досвіду. Парна робота.

English across the Atlantic.

2. 1 Words you know                                                                                                                                          Do you know any words from American English?                                                             Can you tell the difference between British and American English?                                How do British and American English sound different?

Work with a partner, brainstorm as many words as you know which are different in American and British English.

(Викладач допомагає в роботі, даючи натяк на те, які одиниці мови та які явища можна представити, наприклад, ти можеш навести приклад відмінностей у правописі, у граматичній структурі або у вимові).

British English. Hints: spelling, vocabulary, grammar differences, etc.

Add some more words that your teacher knows.                                                                                               Some more differences:English. Hints: spelling, vocabulary, grammar differences, etc.

(Учні надають такі диференціації в обох варіантах мови)

Spelling

US English uses ‘-or’, where UK English uses ‘-our’.  Color  colour   Neighbor  neighbour

US English uses ‘-er’, where UK English uses ‘-re’.    Center  centre  Theater  theatre

Grammar

American English and British English sometimes        AE: It’s twenty of six. It’s five use different prepositions.                                             after nine.                                                  BE: It’s twenty to six. It’s five past nine.

American English doesn’t use the Present perfect         AE: I think I broke my leg.                                                                     as much as British English.                                             BE:  I think I’ve broken my leg.

Pronunciation

‘r’ is often not pronounced in British English. It is         AE: car /ka:r/ hard /ha:rd/                                                          always pronounced in American English.                       BE: car /ka:/ hard /ha:d/

 ‘a’ is usually short in American English but                  AE: ask banana                                                                                                   is  often long in British English.                                      BE: ask banana

2.2.  Робота у зміненних умовах. Аудіювання.

British or American?

Listen to six people speaking. Are they British or American? Write ‘BE’ or ‘AE’ for each one. (Учні намагаються зрозуміти, хто з дикторів спілкується на якому варіанті англійської мови).

Typescript

 1. Well, I don’t think British and American English are so different. (UK)
 2. They sound different, but most of the words are the same. There aren’t any real communication problems. (USA)
 3. I was talking on the phone to someone over there and he said he would give me a ring later. I thought, is he mad? A ring? What for? Anyway, he meant he was going to call me later! (USA)
 4. The accent’s different, that’s all really. Oh, and some words. (UK)
 5. I was in London once and asked somebody where the nearest drugstore was. They didn’t know what I was talking about! They say chemist or something. (USA)
 6. They say cookies, we say biscuits. They say jelly and we say jam. It’s just words like that. (UK)

UK English

                USA English                             

 1. rucksack
 2. queue
 3. petrol
 4. block of flats
 5. trousers
 6. dustbin
 7. shop
 8. boot (of a car)
 9. bonnet (of a car)
 10. chemist
 11. garden
 12. lift
 13. lorry
 14. tap
 15. cooker
 16. cinema
 17. underground
 18. pavement
 19. postbox
 20. jam
 21. crisps
 22. chips
 23. biscuits
 24. sweets
 25. tarmac
 26. holiday
 27. autumn
 1.       backpack
 2.       line
 3.       gas
 4.       apartment building
 5.       pants
 6.       trashcan
 7.       store
 8.       trunk (of a car)
 9.       hood (of a car)
 10. drugstore
 11. yard (a garden in US English tends to sp. refer to a vegetable garden)
 12. elevator
 13. truck
 14. faucet
 15. stove
 16. movie theatre
 17. subway
 18. sidewalk
 19. mailbox
 20. jelly
 21. chips
 22. French fries
 23. cookies
 24. candy
 25. pavement
 26. vacation
 27. fall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лекція викладача. Більш детальний аналіз відмінностей у складі обох варіантів мови.     Some differences  (Викладач дає на волячі питання, з`ясовуючи, що відомо учням ще).

 • Why is it all right to walk on the pavement in Britain, but not a good idea in the USA?
 • If you asked for chips in an American restaurant, why would the waiter be surprised?
 • Why would people in Britain be surprised if you asked for gas for your car? 
 • ‘Pavement’ in Britain is ‘sidewalk’ in the USA.
 • ‘Pavement’ in the USA is ‘tarmac’ in Britain.  
 • ‘Chips’ in the USA are in Britain ‘crisps’ in Britain. 
 • ‘Chips’ in Britain are’ French fries’ in the USA.
 • ‘Gas’ in the USA is ‘petrol’ in Britain.

3.1 Первинне засвоєння нового матеріалу. Розвиток граматичних навичок читання. Reading  Read the sentences. Where does each person come from – Britain or America? (пристосування окремих мовленнєвих ситуацій до певного мовного середовища)

 • Can you tell me where the nearest chemist is?  (Britain)
 • Do you have a trashcan here?                            (United States)
 • Is there a subway near here?                             (United States)
 • I live in a block of flats.                                        (Britain)
 • It’s quarter of three.                                             (United States)
 • Take the lift. It’s quicker the walking.                  (Britain)

 3.2 Розвиток навичок критичного читання (знаходження лексичних відповідностей). Match the British English and American English words.

          B.E.

           A.E.

           KEY

1. Holiday
2. Biscuits
3. Cinema
4. Underground
5. Sweets
6. Autumn
7. Postbox
8. Cooker
9. Rucksack
10. Tap

a. fall
b. stove
c. candy
d. mailbox
e. backpack
f. faucet
g. vacation
h. subway
i. movie theatre
j. cookies

 1. g
 2. j
 3. i
 4. h
 5. c
 6. a
 7. d
 8. b
 9. e
 10. f

 

3.3 Аналіз розширених лексичних одиниць з коментуванням варіанту мови

1. Mother to son in the car:’ I just went to the shops and bought all this food. Could you open the boot for me, please?’                                                      (British English)

2. Please line up on the right – hand side for movie tickets. (American English; The word ‘movie’ is also used in Britain now.)

3. Jim:    ‘Which way do you want to go to Grandma’s?’

    Tracy: ‘Let’s just take the highway; it’s faster. ’(American English)

4. Anna: ‘Where did you go for your holidays?’

    Susan: ‘We went to Greece. It was fab. ’            (British English)

5. Tom: ‘I’d like a large portion of chips with that fish, please. ’(British English; ‘fish and chips’ is a typical dish in Britain. What the rest of the world refer to as ‘chips’ (crisps in the UK) is commonly served in bags.)

6. Clerk in fast - food restaurant: ‘Do you want a bag of chops with that sandwich?’ (American English)

4. Рефлексія. (Учні згадують одиниці обох варіантів мови, аналізують, до якої тематики вони відносяться і будують кластер, відносячи окремі слова до окремого грона)

 

 

 

 

 

 

 

5.  Заключна частина. Висновки. Оцінювання

     Separated by the same language?

What does the headline mean? Discuss this quotation by George Bernard Shaw means, historically and today. Do you know any historical events that may have shaped differences between Americans and British people? Do you personally know any Americans or any British people? Have you noticed any differences? What about British and American TV programmes and movies? Or newspapers and magazines?

     Домашнє завдання.

You may look at some web pages for major British and American papers and see if you can see any differences. (учням пропонується підготуватися до наступного уроку з власними спостереженнями щодо наявності різниці удвох варіантах тієї самої мови. Можливо використання прикладів з інтернету – ролики, фрагменти ТВ-програм, відео епізоди, газетні статті тощо. Своїми спостереженнями учні повинні поділитися групі).

Students may be asked to prepare for this discussion for the next lesson. They can compare newspapers on the web, for example, The New York Times (www. nytimes. com) and The Guardian (>www. gurdian. co. uk) for differences.

 

 

 

 

                                                            STUDENTS HANDOUT

1. Discussion.                                                                                                                                                    Are there big differences in the way people speak your language?                                                                     Are there some words that are only used in certain places?                                                                                 What differences in pronunciation are there?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

2. English across the Atlantic.                                                                                                                             2.1. Words you know                                                                                                                                     Do you know any words from American English?                                                                                              Can you tell the difference between British and American English?                                                                      How do British and American English sound different?                                                                                    Work with a partner, brainstorm as many words as you know which are different in American and British English. Hints: spelling, vocabulary, grammar differences, etc. Add some more words that your teacher knows.

 

 

 

2.2 British or American? Listen to six people speaking. Are they British or American? Write ‘BE’ or ‘AE’ for each one.   (1.  2.  3.  4.  5.  6.)

3. Some differences                                                                                                                                            Why is it all right to walk on the pavement in Britain, but not a good idea in the USA?                                                     If you asked for chips in an American restaurant, why would the waiter be surprised?                                    Why would people in Britain be surprised if you asked for gas for your car?

Read the sentences. Where does each person come from – Britain or America?

Can you tell me where the nearest chemist is?

I live in a block of flats.

Do you have a trashcan here?

It’s quarter of three.

Is there a subway near here?

Take the lift. It’s quicker the walking.

Match the British English and American English words.

          B.E.

           A.E.

          B.E.

           A.E.

          B.E.

           A.E.

1. Holiday
2. Biscuits
3. Cinema
4. Underground

a. fall
b. stove
c. candy
d. mailbox

5. Sweets

6. Autumn
7. Postbox

8. Cooker

e. backpack

f. faucet
g. vacation
h. subway

9. Rucksack

10. Tap

i. movie theatre j. cookies

 

 

 

Read the sentences and decide whether they are written British English or American English.

 1. Mother to son in the car:’ I just went to the shops and bought all this food. Could you open the boot for me, please?’
 2. Please line up on the right – hand side for movie tickets.
 3. Jim: ‘Which way do you want to go to Grandma’s?’
 4. Tracy: ‘Let’s just take the highway; it’s faster. ’
 5. Anna: ‘Where did you go for your holidays?’
 6. Susan: ‘We went to Greece. It was fab. ’
 7. Tom: ‘I’d like a large portion of chips with that fish, please. ’
 8. Clerk in fast - food restaurant: ‘Do you want a bag of chops with that sandwich?’

4. Separated by the same language?

What does the headline mean? Discuss this quotation by George Bernard Shaw means, historically and today. Do you know any historical events that may have shaped differences between Americans and British people? Do you personally know any Americans or any British people? Have you noticed any differences? What about British and American TV programmes and movies? Or newspapers and magazines? You may look at some web pages for major British and American papers and see if you can see any differences.

                                                    Background information

George Bernard Shaw, the author of this quotation was born in Dublin, Ireland; in 1856. His family was too poor to send him to university, so he was self-taught. When he was in his early twenties, he moved to London worked as journalist. After hearing a lecture on nationalization, Shaw become interested in the socialist movement and soon joined various socialist organizations. Besides writing for and about socialism, he started to write plays, often with a political background. Major Barbara, Man and Superman and Saint Joan are some of the most famous. He was awarded the Nobel Prize for literature in 1925. George Bernard Shaw died in 1950.

Although this lesson presents American English and British English as two distinct varieties of English, in reality there is enormous variation within each country – both regionally and socially, and in terms of register. The differences presented in this lesson are generalizations.

The ‘standard ‘English of Britain is generally taken as the speech of educated people who live in London and the south – eastern part of England (typified by ‘BBC English’), but this is only one of many regional dialects (which include London Cockney, Northern dialects, Midland dialects, South Western dialects, Welsh dialects, and Scottish, Cornish, and Irish dialects ).

It is more difficult to talk in terms of a ‘standard’ American English and there is a considerable number of dialect regions across the United States. United States English has also had a strong influence on Canadian English.

In addition to British and American, there are also many other varieties. There are distinct Australian dialects and New Zealand dialects as well as South Asian (including India and Pakistan) and South African varieties. There are also varieties in each of the African states where English is an official language (Botswana, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Uganda, Kenya, The Gambia, Sierra Leone, Nigeria, Ghana and Liberia).

People often ask which is the ‘correct’,’ best’, or ‘purest’ form. There is no answer to that question as each variety has evolved to meet the needs of the people who speak it. Some varieties have a higher status than other varieties, mainly because they are the varieties spoken by these that economic and/or political power.

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку