23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Методична розробка уроку виробничого навчання з професії "Фотограф (фотороботи)"

Про матеріал

Мета даної методичної розробки: Ознайомити з інноваційними методами та дидактичними засобами навчання, які можуть бути використані на уроці під час вивчення даної теми, формами та методами проведення заняття, обумовити взаємозв'язок матеріалу даної теми з іншими темами програми та іншими предметами курсу. В роботі показано які методи, форми та прийоми використовуються при вивченні даної теми. Також в методичній розробці представлені рекомендації майстра виробничого навчання, щодо проведення вступного, поточного, заключного інструктажів та дидактичні матеріали, які використовуються для проведення даного уроку.

Перегляд файлу

Методична розробка уроку виробничого навчання

з професії: «Фотограф; фотороботи»

майстра виробничого навчання Антонюк Світлани Володимирівни

Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки

 

ВСТУП

 

Зі змінами в суспільстві змінилися вимоги до майстра виробничого навчання. Велика роль в організації навчально-виховного процесу відводиться майстру виробничого навчання, адже якість підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від його професійного рівня. Сьогодні, з урахуванням розвитку технологічних процесів, майстер виробничого навчання повинен знати галузь господарства, мати глибокі знання педагогіки і психології.

Процес навчання – сам урок виробничого навчання – це співпраця учнів з майстром виробничого навчання.

Успіх уроку залежить від того, наскільки учні засвоїли тему, і в визначальній мірі визначається ступенем творчого відношення майстра виробничого навчання до своєї повсякденної праці.

Важливими якостями майстра виробничого навчання є вміння бачити перспективу, відчувати нове, використовувати кращий педагогічний і практичний досвід навчання і виховання, постійно підвищувати свою кваліфікацію, професійну майстерність. Ніякі форми, інструкції і положення не зможуть так дієво вплинути на учнів, як особистий приклад майстра виробничого навчання.

Вважаю, що урок повинен викликати позитивний емоційний настрій і почуття задоволеності роботою, як майстра виробничого навчання, так і учнів.

Висока організація виробничого навчання передбачає наявність якісно продуманого плану уроку, чітку уяву про його цілі; розуміння учнями, які роботи вони будуть виконувати і де вони їх зможуть використати.

Отже, представляю своє бачення уроку виробничого навчання.

    


ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Тема програми № 9: Фотозйомка для документів.

Тема уроку № 1: Ознайомлення з вимогами до фотографій на документи.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА МЕТА:

Методична мета уроку: методика використання творчої роботи при активізації опорних знань учнів та створення проблемної ситуації при закріпленні нового матеріалу

Навчальна мета: Ознайомити учнів з основними вимогами до фотографій на документи та відповідним ПЗ.

Виховна мета: Виховувати в учнів бережливе відношення до обладнання та майна училища.

Розвиваюча мета: Розвивати професійне мислення та увагу.

Матеріально-технічне і дидактичне оснащення уроку: комп’ютерний клас, матеріали письмового інструктування у вигляді електронної презентації, практична робота для актуалізації опорних знань учнів, завдання для закріплення нового матеріалу, наочні зразки документів із фото

ХІД УРОКУ

 1. Організаційна частина – 5 хвилин:
  1.        Перевірка зовнішнього вигляду учнів.
  2.        Перевірка наявності учнів.
  3.        Перевірка готовності робочих місць до початку уроку.

Організаційна частина уроку виробничого навчання умовно складається із

психофізіологічної сторони і питань техніки безпеки. Психофізіологічна сторона виявляється в урахуванні особливостей переходу учнів із непрацюючого стану до навчально-виробничої діяльності на уроці (необхідно психологічно підготувати учнів, переключити їх увагу на трудову діяльність). Методично цей елемент уроку будується таким чином: майстер виробничого навчання перевіряє присутність учнів групи та  одночасно поглядом оцінює стан учня (визначається готовність учня до роботи), при необхідності звертає увагу на зовнішній вигляд учня та емоційний стан. Правильна організація учнів дозволяє майстру налаштувати їх до спільної та ефективної роботи, створити діловий настрій.

 1. Вступний інструктаж – 1 година 30 хвилин:
  1.    Повідомлення теми та мети уроку.
  2. Актуалізація опорних знань учнів:
   1. Виконання практичної (творчої) роботи.

Учням надана наступна інформація:

 • Папка з фото

 • Папка з різними фонами

Завдання учнів – за 15 хвилин створити колаж, використовуючи задній фон, дати назву колажу та підписати його. Виконане завдання учні відправляють за вказаною адресою на робочий стіл викладача. Майстер в/н під час виконання практичної роботи, спостерігає за процесом створення колажу, та при необхідності, вказує на помилки. Такий вид актуалізації опорних знань учнів дає можливість визначити відсоток засвоєного матеріалу та дає можливість зрозуміти, яку інформацію учень не засвоїв на належному рівні.

Практичне завдання

 1. Створіть колаж формату А4, використовуючи 5 фотозображень із даної папки, попередньо їх відретушувавши.
 2. Виберіть задній фон з поданих зразків.
 3. Дайте назву колажу.
 4. Збережіть створений фотоколаж у папку за адресою: \\192.168.4.9 \ Матеріали на Пуюл \ група 16 \ ВН 16.03.2018

 

 

Час на виконання – 15 хв.

 

Критерії оцінювання:

Учень, який зробив найкращий колаж отримує

+1 бал до підсумкової оцінки за урок.


 1. Аналіз робіт учнів.

На екран монітора майстра в/н виводиться колаж кожного учня почергово. Учні мають можливість оцінити роботи інших учнів, спів ставити із своєю роботою та одночасно вчаться знаходити помилки допущені під час роботи в графічному редакторі. Майстер в/н аналізує кожну роботу та вказує на недоліки та позитивні елементи в роботі. Найкраща робота визначається колективно. 

 1.        Пояснення нового матеріалу із використанням електронної презентації:
  1. ознайомлення з видами фотосвітлин для документів:
 • загальні вимоги до фото на документи;
 • що заборонено в фото на документи;
 • правила фотографування дітей;
 • вимоги до фото на паспорти (паспорт громадянина України та загранпаспорт);
 • фото для віз в різні країни;
 • інші розміри фотосвітлин для документів;
 • послідовність дій обробки фотозображень.

 1. Підготовка робочого місця до фотографування.

Учні почергово називаю обладнання та пристосування, яке повинно бути в фотостудії.

 1. ознайомлення з відповідним ПЗ (он-лайн) для роботи з фото на документи.

Учні запускають он-лайн редактор і разом із майстром в/н опрацьовують кожний етап обробки фото, здійснюють монтаж одягу, встановлюють необхідні параметри та роздруковують комплект фотографій.

 1.        Закріплення нового матеріалу – створення проблемної ситуації.

Майстром в/н на екран виводиться декілька фотокарток (а саме 4 шт.) учню або учениці необхідно вибрати правильний варіант фото на документи, а в не правильних вказати на помилку. Таким чином, учні вчаться робити висновки з отриманої інформації та обґрунтовувати свою думку.

 1.      Пояснення завдання на урок.

Учням доводиться інформацію стосовно того, яку роботу учні будуть виконувати на сьогоднішньому уроці, обсяг необхідної роботи до виконання.

Практична робота

 

1. Опрацюйте фотоматеріал в графічному редакторі після того, як відфотографуєте одне одного.

2. Зкадруйте фото відповідно до вимог для різних видів документів.

3. Збережіть їх в одному документі та проаналізуйте інформацію.

 

2.6. Доведення до учнів норм часу та критерій оцінювання при виконанні практичної роботи.

 1.        Доведення вимог з ОП.
 1. Поточний інструктаж – 4 години 15 хв.:
  1. Організація робочого місця.
  2. Самостійна робота учнів:
   1. робота з матеріалами письмового інструктування;

Учні мають можливість повторно, самостійно, в необхідному для них темпі опрацювати інформацію та законспектувати її в зошиті.

 1. виконання практичної роботи (проведення фотозйомки на документи);

В приміщенні фотолабораторії учні попарно проводять фотозйомку одне одного, таким чином вони можуть практично застосувати отриманні знання під час вступного інструктажу.

 1. обробка фотозображень на різні види документів згідно із завданням;
 2. удосконалення процесу зйомки та прийомів фотографування.
 1. Цільові обходи робочих місць майстром в/н:
  1. контроль за індивідуальною діяльністю учнів;
  2. контроль за виконаннями вимог охорони праці;
  3. індивідуальний інструктаж на робочому місці;
  4. видача додаткових завдань найбільш встигаючим учням.
 2. Прийом та оцінювання виконаної практичної роботи.
 1. Заключний інструктаж – 10 хвилин:
  1. Підведення підсумків уроку.
  2. Повідомлення балів учням. Аналіз допущених помилок та методи їх усунення. Вказати на кращі роботи.
  3. Повідомлення домашнього завдання.
  4. Прибирання робочих місць і навчального кабінету.

Заключний інструктаж - підведення підсумків виконання учнями групових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, які застосовувались на уроці; об'єктивне оцінювання підсумків їх практичної дія­льності.

Основна мети цього інструктажу - на основі фіксації досягнень і недо­ліків показати учням, чому вони навчилися на уроці, оцінити рівень їх вмінь і творчої активності.

 

 

ВИСНОВКИ

Методика й організація виробничого навчання кардинально залежить від мети цього навчання на відповідному періоді (етапі). Мета навчання, тобто те, чого потрібно досягти, визначає зміст, і форми, і методи, і засоби навчання.

В залежності від специфіки досліджуваного матеріалу, мети навчання, особливостей організації уроку, досвіду майстра структура інструктажу може змінюватися, однак усі переховані елементи в будь-якому випадку в ньому зберігаються.

Успіх багато в чому залежить від правильного підбору й формулювання питань і самої процедури опитування. Мета опитування учнів при проведенні вступного інструктажу не тільки в тім, щоб перевірити знання учнів (хоча це теж важливо), скільки в забезпеченні здатності застосувати ці знання на практиці, закріпити теорію й практику. Тому питання для такого поєднання повинні мати суто практичну спрямованість.

При формулюванні питань варто мати на увазі те, що для відповіді на питання необхідно не тільки пригадування, але й активне мислення учнів. Такі «продуктивні» питання звичайно починаються словами «Чому», «Поясніть», «Порівняйте й зробіть висновок», «Обґрунтуйте» і т.п. Звичайно, питома вага таких питань повинна наростати поступово в міру нагромадження учнями досвіду й знань.

На уроках, де учні будуть виконувати роботи комплексного характеру, питання, що спонукають активну розумову діяльність учнів, мають особливе значення, тому що і зміст матеріалу уроку, і рівень підготовленості учнів дозволяють активізувати мислення учнів.

Важливо не тільки активізувати мислення учнів, але і зовні активізувати групу на цьому початковому етапі проведення вступного інструктажу. Способи такої зовнішньої активізації учнів можуть бути різними.

Основу вступного інструктажу складає пояснення і показ прийомів, способів виконання навчально-виробничих завдань – при вивченні операцій і робіт технологічної послідовності обробки і виробів, та виконання майбутньої роботи – при виконанні робіт комплексного характеру. Головне завдання майстра на цьому найважливішому етапі вступного інструктування – закласти у свідомості учнів міцну основу для успішного виконання майбутніх вправ чи самостійної роботи.

Досвідчений майстер завжди знає, у чому найчастіше виникають труднощів учнів, які типові помилки вони звичайно, допускають і процес вступного інструктування будує з позиції попередження цих помилок і труднощів.

Велика вихована роль особистого прикладу майстра, насамперед прикладу високої професійній майстерності, в організації власної праці. Якщо в майстра немає плану року, якщо він безладно переходить від одного питання інструктажу до іншого, якщо на його робочому місці інструменти й документація безладно, він ніколи не виховає організованого працівника, не доможеться порядку в групі. З рішенням виховних задач тісно зв’язаний стиль діяльності майстра, обстановка проведення вступного інструктажу, педагогічний такт майстра, характер його взаємин з учнями. Загальний психологічно-морально-психологічний клімат, створений майстром на уроці.

Важливий структурний елемент вступного інструктажу – закріплення, перевірка та засвоєння учнями навчального матеріалу. Методика й організація проведення цієї частини інструктажу визначається головною метою вступного інструктування – підготувати учнів до успішного виконання інструктажу здійснюється звичайно, у формі опитування учнів.

Майстер може виробити індивідуальний стиль діяльності тільки при умові, якщо гарно знає слабкі та сильні сторони своєї особистості і вміє опиратися на сильні сторони, розвиваючи їх. Самовдосконалення дає позитивні результати тільки у зв’язку з творчим використовуванням досвіду других майстрів. При цьому важливо перейняти не сам досвід у чистому вигляді, а основу педагогічну сутність.

Перелік використаних джерел

1. http://kipt.sumdu.edu.ua/metodychna-robota/

2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/30714/

3. http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/

4. http://ito.vspu.net/ped_prakt_5_kyrs/files/2013/Backo/Preview/page-102.html

5. http://dnzocpto.okht.net/

 


АНОТАЦІЯ

 Мета даної методичної розробки: Ознайомити з інноваційними методами та дидактичними засобами навчання, які можуть бути використані на уроці під час вивчення даної теми, формами та методами проведення заняття, обумовити взаємозв’язок матеріалу даної теми з іншими темами програми та іншими предметами курсу. В роботі показано які методи, форми та прийоми використовуються при вивченні даної теми. Також в методичній розробці представлені рекомендації майстра виробничого навчання, щодо проведення вступного, поточного, заключного інструктажів та дидактичні матеріали, які використовуються для проведення даного уроку.                                                                                   

 

doc
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
634
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку