29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Методична розробка з англійської мови "Визначники кількості. English Quantifiers and Partitives"

Про матеріал

Основна мета розробки - збагатити словниковий запас учнів/студентів(тематичний та активний), розширити межі його активізації, навчити учнів/студентів спілкуватися, висловлювати власну думку, підтримувати розмову, дискутувати іноземною мовою. Розробка передбачає також оволодіння певним обсягом екстралінгвістичничних знань, що є необхідною передумовою для повноцінного активного володіння сучасною іноземною мовою.

Перегляд файлу

Міністерство освіти  і науки України

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

 

 

Іноземна мова

Слова - визначники кількості в англійській мові .

English Quantifiers and Partitives .

Методична розробка

 

 

 

 

                                                         Розробила викладач іноземної мови  Казимірчук І.Р.

                                                                      Розглянуто та затверджено на засіданні               предметної комісії філологічних  дисциплін

Протокол № _____ від ________

Голова предметної комісії

 ______________ / Шокот Л. М./

 

 

                                               2018

            Зміст методичної розробки:

 

 • Пояснювальна записка
 • Теоретичний матеріал
 • Вправи
 • Література
 • Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

     Методична  розробка  призначена  для  проведення  занять  з англійської  мови  як    іноземної  зі  студентами  першого  курсу різних спеціальностей.  Основна  мета  розробки -  збагатити словниковий запас студентів(тематичний та активний), розширити межі його активізації,  навчити  студентів  спілкуватися,  висловлювати  власну  думку, підтримувати  розмову,  дискутувати  іноземною  мовою.  Розробка  передбачає також  оволодіння  певним  обсягом  екстралінгвістичничних  знань,  що  є необхідною  передумовою  для  повноцінного  активного  володіння  сучасною іноземною мовою.

      Розробку  складено  згідно  з  програмними  вимогами  основного  курсу іноземної  мови.  Основна  увага  зосереджена  на  опануванні  тематичним словником  та  активною  лексикою.  Система  вправ  розрахована  як  на самостійну  роботу  вдома  чи  в  аудиторії,  так  і  на  колективну  роботу  на заняттях  з  англійської  мови.  Навчання  та  практичне  опанування граматики  здійснюється  на  основі  підручників  і  посібників  з  граматики англійської мови, виданих як в Україні, так і за кордоном.

 Методична розробка призначена у допомогу студентам при роботі над розвитком практичних навичок у оволодінні іноземною мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичний матеріал

Слова - визначники кількості в англійській мові .

English Quantifiers .

    Незлічувані іменники - вельми обширна категорія і часто вона складна для розуміння носіїв української мови, оскільки дуже багато незлічуваних англійських іменників при перекладі на українську мову перетворюються на обчислювані . Відповідно, виникають труднощі при перекладі з української на англійську. Крім того, існує думка, що незлічувані іменники в англійській мові - це така категорія іменників, яка називає предмети / речовини / явища , які не можна порахувати. У більшості випадків це дійсно так, але, на жаль, не завжди. Так, наприклад, існує група незлічуваних іменників , які можуть ставати обчислюваними залежно від контексту.

    Для простоти запам'ятовування незлічуваних іменники в англійській мові можна розділити на кілька смислових груп , які об'єднують іменники з певним значенням .

1 . Назви напоїв , продуктів харчування , рідин наприклад:

• Wine - вино 

• Flour - борошно 

• Juice – сік

2 . Назви всіляких речовин , природних ресурсів , хімічних елементів і сполук наприклад: 

• Oil - нафта 

• Gold - золото 

• Propane – пропан

3 . Назви природних та будівельних матеріалів наприклад: 

• Clay - глина 

• Concrete – бетон

4 . Назви сипучих і інших речовин, що складаються з безлічі невеликих частинок наприклад: 

• Salt - сіль 

• Semolina – манка

5 . Назви природних явищ наприклад: 

• Hail - град 

• Fog – туман

6 . Більшість збірних іменників наприклад: 

• Laundry - білизна 

• Game - дичина (не плутати з обчислюються a game - матч , гра)

7 . назви хвороб наприклад: 

• Smallpox - вітрянка 

• Pneumonia – пневмонія

8 . назви мов наприклад: 

• Italian - італійський 

• Ukrainian – український

9 . Абстрактні поняття (відмітна риса часте наявність закінчень - ity , - ance , - ness або - ence ) наприклад:

 • Evil - зло 

• Silence – тиша

10 . Назви рис характеру наприклад: 

• Cheerfulness – життєрадісність

 • Commutability – товариськість

11 . Більшість герундіевих форм наприклад: 

• Drawing - малювання 

• Rock climbing - скелелазіння 

Особливості вживання незлічуваних іменників в англійській мові можна згрупувати в кілька простих і доступних правил.

 Щоб пов'язувати англійські слова у фрази , необхідно знати більше лексики , і одне з найважливіших компонентів у словосполученнях і реченнях - це визначники , тобто слова , які йдуть перед іменниками . Ними можуть бути прикметники , числівники , займенники , і деякі інші частини мови .

Визначники кількості або як їх в англійському називають   Quantifiers / 'qwɔntifaiəz / часто зустрічаються англійських

There are three types of quantifier;

 • neutral quantifiers,
 • quantifiers of large quantity, and
 • quantifiers of small quantity

 

 

Affirmative

Negative

Interrogative

 

Neutral

some, several, a number of, enough

any, enough

any, enough

Large quantity numerous

numerous, plenty of, a lot of, lots of, too many

much, many, too many

much, many, too many

Small quantity

few / a few, Little / a little

 

 

1. Neutral quantifiers:

     Some and any: several, a number of,  etc.

Some and any є і визначниками і артиклем водночас в багатьох текстах, some є неозначним артиклем в множині, множиною артиклів "a" чи "an";але частіше, some означає деяку кількість.

Some вживається в стверджувальних реченнях; він замінюється на any в заперечних і питальних реченнях.

Examples:

       I've got some apples in my basket and some water in my bottle.

      I haven't got any apples in my basket, nor any water in my bottle.

      Have you got any apples in your basket? Have you got any water in your bottle?

      We had some visitors last weekend, but we didn't have any this weekend

      Have you got any rooms free for the night of September 30th ?

Several and a number of  означає "більше, ніж один, але менше, ніж багато". Вони зазвичай не використовуються в заперечних або питальних реченнях, тільки в стверджувальних.

For example

     There are several books / a number of books by J.K.Rowling in our library.

      Several people / A number of people said that they'd seen the missing child.

Enough означає достатня кількість, він використовується в заперечених  і питальних реченнях.

We can get tickets for the concert, I've got enough money now.

Have you got enough money for the tickets?

NOTE: не переплутайте «enough- достатньо», як визначник, стоїть перед іменником, з «enough - досить» як підсилювач прикметника:

    That's good enough for me.

2. Large quantity quantifiers:

 

Займенники many/much, (a) few/(a) little

Зі зчислювальними іменниками 

З незчислювальними іменниками

Примітки

many

much

 

У значенні «багато» в заперечних і запитальних реченнях

There aren’t many flights to Calcutta.

 

Has you son many friends at school? 

 

 

I haven’t much work to do.

 

Is there much money in the bank? 

 

В стверджувальних реченнях much/many вживається зі словом too, very, so, as. чи замінюється словами a lot/lots of, plenty of.

 

You spent too much time on your homework.

 

I met lots of interesting people on this trip.

В значенні «багато, значна частина»

 

Many of the students work in summer. 

 

Much of what you said is true. 

 

 

a few

a little 

 

 

Небагато декілька

The police asked him a few questions. 

 

I’d like a little time to think about your offer. 

 

 

 

 few 

 

 

little 

 

 

 

 

Мало

 

 I have few opportunities to practice my English. 

 

We worked on it all day but made little progress. 

 

Few and little часто замінюються ловами not many і not much

 

There are few Spanish books in the bookstore. = There aren’t many Spanish books in the bookstore.

I have little time. =  I haven’t got much time.

 

 

 

 

В даній роботі ви можете ознайомитися зі словами , які використовуються для визначення кількості Partitives :

- Слова, які називають ємності

- Слова, що вживаються з незлічуваними іменниками

- Слова, що вживаються з абстрактними іменниками

- Слова, що вживаються з іменниками , що складаються з двох частин

- Слова, що вживаються з групами предметів чи людей

Існує велика кількість слів , використовуваних для визначення кількості . Зазвичай вони приєднуються до відповідного іменника за допомогою прийменника of , наприклад a piece of bread (шматочок хліба) або a group of people (група людей).Так , наприклад , існує ряд слів, які називають ємності :

a jar of marmalade банку джему

a bottle of champagne пляшка шампанського

a cup of teaчашка чаю

a glass of water склянка води

a carton of milk пакет молока

a bowl of soup миска супуa

can of cola банку «Коли»

a jug of orange juice глечик апельсинового соку

a tin of fish банка рибних консервів

a packet of spaghetti пачка макаронів

a vase of flowers ваза з квітамиa

tube of toothpaste тюбик зубної пасти

a box of matches коробок сірників

З незліуваними іменниками ми можемо використовувати ряд слів, які допомагають нам вказати на те, що щось присутнє в кількості «одного»:

a sheet of paper аркуш паперу

a slice of bread шматочок хліба

a loaf of bread буханець хліба

a bar of chocolate плитка шоколаду

Ми також можемо використовувати слово «piece» з багатьма іменниками, в тому числі й абстрактними.приклад:

a piece of cake шматочок торта

a piece of wood шматок деревини

a piece of information блок інформації

a piece of luck вдала пригода.

Найбільш поширеним словом для визначення кількості є «bit», слово яке позначає «маленька кількість», але може також вживатися в більш загальному сенсі.

А bit of butter шматочок масла

a bit of time трошки часу

Деякі іменники складаються з двох частин , наприклад штани ( дві штанини ) або черевики (лівий і правий). У цьому випадку для визначення кількості вживається сполучення « a pair of » наприклад :

a pair of socks пара шкарпеток

two pairs of boots дві пари черевиків

three pairs of stockings три пари панчіх

Коли ми говоримо про групу предметів або людей, ми можемо використовувати такі слова наприклад:

a herd of cows стадо корів

a group of people група людей

a bunch of flowers / grapes букет квітів / гроно винограду

a gang of youth / kids / teenagers ватага молоді / дітей / тінейджерів

 

 

 

 

 

 

Вправи

1. a) Imagine you are given a shopping list, which you see below. Think  in  what  shops  you  can  buy  theses  things  and  put  the names of items in the graphs of the chart.

b) Sum up what you have written and say what and where you can buy:

 e.g. I can buy ….. at baker’s.

a loaf of brown bread a bottle of vinegar

1 large cod 2 medium-sized herrings

1 kg of pork

a tin of sardines

3 lemons 2 kg of potatoes

0.3 kg of ham a large chicken

1 small cabbage biscuits

a tin of condensed milk a bag of flour

a bunch of radishes a 0.5 kg pack of sour cream

a drum of margarine 0.2 kg of butter

0.5 kg of cheese

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 1. Comyns Carr J., Eales F. Cutting Edge. Intermediate (With Key): Workbook.
 2. Madrid: Longman. 1998. – 96 p.
 3. Comyns Carr J., Cunningham S., Moor P. Cutting Edge. Intermediate:
 4. Teacher’s Resource Book. – Madrid: Longman. 2002. – 176 p.
 5.  Eales F. Cutting Edge. Intermediate and Upper Intermediate (Tests with Answer
 6. Key). – Madrid: Longman. 2002. – 78 p.
 7.  Шевелёва С. А. Учебное пособие по английскому. – М.: АРГО,

 1994. – 140 с.

 1. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 1997
 2. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови. – К.: Освіта, 2001
 3. Шпак В. К. Англійська мова для повсякденного спілкування. – К.: В. шк.., 2000
 4. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – С-Пб.: Золотой век, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

PARTITIVES

Partitives are words like: a glass of water. a cup of tea

 1. A bag of: chips, flour, cookies.
 2. A bunch of grapes.A bunch bananas.
 3. A book of matchesA book ofstamps.
 4. A stick of gum.A stick of butter.
 5. A containerof butter…A container…
 6. A bar of soap.A bar of chocolate.
 7. A pack of gumA pack of cigarretes
 8. A roll of paper.A roll of toiletpaper.
 9. A carton of: milk, cigarrets, eggs.
 10. A slice of bread.A slice of pizza.
 11. A piece of pie.A piece of chiken.
 12. A can of soda.A can of soup.
 13. A bowl of soup.The Rose bowl.
 14. A jar of jam.A jar of mayonnaise.
 15. A loaf of bread.Meatloaf.
 16. A package of winnies.A package of muffins.
 17. A bottle of: coke, of catsup, wine, oil.
 18. A bathtub.A tub of butter.
 19. A tube of: cream, steel, tooth paste.

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
2 грудня 2018
Переглядів
1043
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку