Методичні прийоми ейдотехнології та ігрові на уроках інформатики як засіб підвищення якості знань учнів

Про матеріал
Методичні прийоми ейдотехнології та ігрові на уроках інформатики як засіб підвищення якості знань учнів
Перегляд файлу

Методичні прийоми ейдотехнології та ігрові

на уроках інформатики як засіб підвищення

якості знань учнів

Пам'ять – це мистецтво, яке потребує

щоденного тренування, але водночас

             є приємним заняттям, яке приносить

 задоволення.

І. Матюгін

Слова про те, що проблемою сучасності  є величезний потік інформації, стали вже банальністю.  Про те від цього ні дітям, ні їх батькам ніскільки не легше. Дуже часто чуємо: «Мій син розумний хлопчик, але йому важко вчитись, бо він неуважний, погано запам’ятовує, не вміє зосередитись…». І в багатьох випадках це справді так.  Без уміння швидко концентрувати свою увагу, запам’ятовувати потрібне і визначати  другорядне дитина просто «дрейфує» в безмежному інформаційному морі. А уроки інформатики в першому і поверхневому сприйнятті дітей – це уроки комп’ютерних  ігор, розваг, уроки, що не потребують серйозного ставлення, їх дивує підручник з інформатики: «Що з ним робити?». Підходи до навчання інформатиці і інформаційним технологіям в школі за останніх двадцять років зазнали суттєві зміни.  Програма ж предмету передбачає  формування у вихованців теоретичної бази знань про інформаційні процеси, та інформаційні системи, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера при використанні прикладних програм загального і спеціального призначення,  формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей, знання основних понять алгоритмізації, загальне уявлення про будову та функціонування комп’ютера, про можливості використання глобальної мережі Інтернет. А також вироблення практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно – комунікаційних технологій. Тому інформатика потребує вироблення спеціальної методики викладання предмету, яка б не зробила його «важким, науково – недоступним», а підтримуючи емоційне сприйняття «легкості», все ж надавала відповідні якісні знання.

Опрацювавши велику кількість педагогічної літератури,  познайомившись з досвідом роботи та методичними напрацюваннями  вирішила адаптувати ейдотехнології до викладання інформатики. Адже в основі ейдетики – сукупність найбільш ефективних та перевірених протягом багатьох років як авторських, так і класичних прийомів запам’ятовування, що робить її актуальною для сучасної школи, тому, що учням для запам’ятовування, відтворення і  переказу пропонується великий обсяг інформації. Сьогодні ця методика популярна серед тих, хто прагне неформальноставитися до процесів пізнання та навчання.  Працюючи з дітьми вчителі зазвичай спираються на логічне мислення й механічну пам'ять, але ефективність таких методик невелика.

Пам'ять   - один із основних процесів психіки людини, та основа, на якій творить мозок; це розумова діяльність людини, її мислення. «Нашу пам'ять  можна уявити у вигляді великої комори. Коли ми заходимо туди і бачимо величезну купу різноманітних речей, що ми витягнемо? Найбільш яскраві речі, які привертають наш погляд. Якщо ми своєю фантазією пофарбуємо необхідну нам інформацію, то витягнути її зі своєї «комори» буде набагато простіше, адже всі «речі», які там зберігаються, будуть кольоровими та незвичайними» .

Протягом декількох років я працюю над реалізацією проблеми «Застосування прийомів ейдотехнології  та ігрових елементів як засіб підвищення якості знань учнів на уроках інформатики».  Ідея досвіду полягає у формуванні особистості,  яка буде здатна навчитись протягом всього життя, застосовувати здобуті знання в певних життєвих ситуаціях. Метою  застосування ейдотехнології та ігрових елементів є підвищення якості запам’ятовування учнями фактологічного і змістового матеріалу з інформатики.

Ейдотехнології мають і глибшу історію заснування та розвитку. Наприкінці ХІХ століття німецькі вчені брати Єнш та лікар Урбанчин, досліджуючи сприйняття інформації гімназистами, встановили, що діти сприймають інформацію як уявний зоровий образ. Цей феномен назвали ейдетизмом.

Пізніше, наприкінці 80-х років ХХ століття, у лабораторії резервних можливостей людини Всесоюзного інституту фізкультури Ігор Матюгін, нині доктор педагогічних наук почав розробляти методику під назвою «Ейдетика».

Ейдос – у перекладі з грецького – образ. Ейдетика – ігрова система, що спирається на властиве кожній людині вміти уявляти та фантазувати, і не тільки за допомогою зорових уявлень, а й відчуття ( тактильних, нюхових, смакових).  Численні експерименти довели, що довготривала пам'ять людини пов’язана тільки з її уявою. Завдяки розвитку образної уяви та яскравої фантазії ейдетика допомагає використовувати ті виняткові можливості,«резерви», які є у кожного з нас.

 На даний час в ейдотехнології налічується 27 методів і численні вправи до них. На уроках інформатики використовуються лише ті методи, що дозволяють сформувати в учнів теоретичну базу знань  предмету, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп´ютерно – інформаційних технологій та підпорядковані трьом основним лініям:

  • сприяють розвитку, запам’ятовуванню нового матеріалу; 
  • формують навики концентрації уяви, уваги, забезпечують релаксацію;
  • продукують розвиток уяви творчості.
  • Радісна, весела атмосфера.
  • Мобільність і доступність ігрового матеріалу.
  • Поділ інформації відповідно до особливостей кожної дитини

 Сучасні уроки інформатики значно відрізняються від традиційних своєю спрямованістю на формування практичних навичок роботи з комп'ютером,  духом постійного співробітництва між учителем і учнем, різними формами, прийомами й методами навчання, у тому числі й нестандартними.

 Вибір методів залежить в першу чергу від вікових психологічних особливостей дітей, завдань уроку  та ейдопідходам, тобто  меті та завданням  їх використання, а саме: концентрація уваги, розвиток  образного мислення, повторення матеріалу; формування позитивних емоцій; розвиток уяви.  В 2-4 класах для запам’ятовування матеріалу уроку  використовуються наступні  методи: метод Аткінсона (піктограми), друдли, метод Ланцюжок», метод Цицерона, акровербальний метод, входження, Ейдетичні ігри.  В 5-11 класах ефективними є метод Цицерона, ланцюговий, асоціативний метод, метод парадоксальних перетворень, метод кодування інформації, Ейдетичні ігри, метод колажів та файлова система при роботі зі словамита ін. З метою формування позитивних емоцій, що значно сприяють концентрації уваги на практиці  використовую фізкультхвилинки, психомоторні ігри хвилинки пам’яті, хвилинки мрій як для молодших учнів, так і для старшокласників. Особливе місце в ейдотехнології посідають методи для розвитку уяви, творчості:  асоціативні малюнки, колажі, ребуси піктограми, кросворди, твори, аплікації, друдли. А в 9-11 класах  продуктивними є ейдос–конспекти, ессе, презентації та ін.. Найчастіше вони використовуються в домашній роботі, адже домашнє завдання зазвичай за ейдотехнологією складається із двох частин: теоретичного відтворення матеріалу та творчої інтерпретації.  Алгоритм і приклади застосування методів ейдотехногії на уроках інформатики в 2-11 класах представлено мною в додатках до опису досвіду. Наведені  в додатках способи запам’ятовування потребують ретельного пояснення учням механізму їх здійснення та тренування. Проте таке навчання, основане на грі, фантазії не обтяжує дитину, викликає позитивні емоції, розподіляє мислитель не навантаження. Методи ейдетики підключають зорові, тактильні, рухові, нюхові аналізатори, тим самим залучаючи різноманітні види пам'яті. Інформація, що супроводжується позитивними емоціями, сприймається вдвічі швидше і тримається у пам'яті довше.  Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини, відповідають законам природи. Велика перевага запам'ятовування будь-якої інформації методами ейдетики -  використання саме довгострокової пам'яті, тобто інформація засвоюється надовго та відтворюється коли це потрібно.

Як свідчить практика елементи  ейдетики  можна використовувати на уроках інформатики  різних типів: вивчення нового матеріалу, закріплення знань, комплексного застосування знань, контролю, оцінки і корекції знань, узагальнення і систематизації. Модель уроку, його етапи, дидактичні завдання  залишаються традиційними для педагогіки.  Ейдотехнологія змінює лише принципи уроку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вся робота вчителя і учнів на моїх уроках підпорядковується  схемі: УЯВА+ПОЗИТИВНА ЕМОЦІЯ=ЗАСВОЄНА ІНФОРМАЦІЯ.Конструювання заняття з використанням елементів ейдетики формує новий підхід до освітніх та виховних технологій, який дозволить кожній дитині комфортно, легко та з задоволенням здобувати нові знання в будь-якому віці.

Саме тому необхідно:

навчати запам’ятовувати новий матеріал швидко і якісно;

збільшувати обсяг пам’яті учнів;

розвивати творчу уяву, фантазію, образне мислення учнів;

навчати мислити послідовно, асоціативно;

розвивати просторову орієнтацію та уявлення;

тренувати вміння розслаблюватись, швидко знімати втому,

знаходитись у доброму настрої

Інноваційність досвіду роботи за проблемою «Методичні прийоми ейдотехнології  на уроках інформатики як засіб підвищення якості знань учнів» полягає в тому, що вперше були адаптовані і апробовані методи і прийоми ейдетики для широкого використання саме на уроках інформатики. Саме завдяки впровадженню ейдетики на навчальних заняттях мої учні мають коефіцієнт якості  знань  з предмету та практичних навичок за методикою В.П. Симонова 64% та 74% (норма і вище норми для шкіл – гімназій), що і відносить досвід до результативних методик. Мої учні є авторами 6 наукових досліджень в рамках МАН. В 2007 – 2012 рр. 19  моїх вихованців захищали  честь району на обласних предметних олімпіадах.

Позитивним в досвіді є його відтворюваність. Завдання вчителя інформатики, що                вирішить застосовувати ейдотехнології на уроках полягають лише у виділенні фізіологічних та психологічних умов запам’ятовування; з´ясуванні основних характеристик  нестандартних методів запам’ятовування, розгляді можливості застосування ейдетики для кращого засвоєння знань та умінь з інформатики. Надійність досвіду впровадження ейдотехнології на уроках інформатики  проявляється в можливості його впровадження, відтворення в масовій практиці. Не виключає можливості використання й інших педтехнологій.

 Ще одна важлива перевага ейдетичного навчання – учень навчається радісно. Радість навчання, так само, як і радість праці, робить дитину здоровішою. Навчання за методикою ейдетики значно скорочує час витрат на підготовку домашніх завдань. Коли дитина бачить, що у неї виходить запам'ятовувати великі обсяги інформації без особливих зусиль і успішно її використовувати, у неї починає з'являтися інтерес до навчання, вона  стає більш посидючою  і працездатною.

 Майже 17 років тому на Україні вперше заговорили про ейдотехнології, вони мають численних учнів, послідовників і прихильників як серед педагогів, так і серед батьків, проте, нажаль, наразі відсутня глибока увага вчителів - практиків інформатики до технології, що майже миттєво поліпшує педагогічний процес на будь – якому етапі. Сподіваюсь, що  зроблені мною кроки на уроках інформатики з ейдетикою по розвитку пам'яті, уяви, уваги, творчості зроблять моїх учнів успішними не лише на моїх уроках, але і в усьому навчальному процесі та в житті. Адже оволодіння нестандартними способами запам’ятовування не лише дозволить знати матеріал, а й сформує  вміння творчо мислити, знаходити незвичні вирішення стандартних задач.  А колег, вчителів – інформатики, запрошую разом долучись до творення НАЙКРАЩОГО, НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІШОГО, НАЙУЛЮБЛЕНІШОГО  для учнів уроку -  інформатики на основі ейдотехнології.

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку