Методичні рекомендації "Біологія на 2021/2022 н.р.

Про матеріал
Чинними залишаються інструктивно-методичні листи МОН України, рекомендації ТОКІППО щодо викладання біології за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 н.р. Питання щодо організації освітнього процесу і в умовах очного, і в умовах дистанційного навчання очікуємо в рекомендаціях МОН України на 2021/2022 н.р.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала: консультант КУ ЦПРПП Зборівської міської ради. Вожак Ольга Володимирівна

Номер слайду 2

Актуальні питання щодо викладання природознавства, біології, екологіїу 2021/2022 навчальному році

Номер слайду 3

У 2021-2022 навчальному році навчання хімії у закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392.

Номер слайду 4

У 2021/2022 н.р. природознавство, біологія, біологія і екологія, природничі науки у ЗЗСО вивчатимуться за такими навчальними програмами:

Номер слайду 5

Природознавство:5 клас – Навчальна програма зприродознавства для 5 класу загальноосвітніхнавчальних закладів, затверджена наказом. Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804(оновлена). Програму розміщено на офіційному веб-сайтіМіністерства освіти і науки України. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas. Розподіл годин у програмі є орієнтовним.

Номер слайду 6

Виходячи з наявних умов навчально-методичного і матеріального забезпечення, вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, у тому числі змінювати порядок вивчення розділів, тем.

Номер слайду 7

У кожному розділі програми виділено рубрики «Практичні роботи» і «Практичні заняття» та « Навчальні проекти ». «Практичні роботи» і «Практичні заняття» проводяться і реалізуються на уроці. Виконання практичних робіт оцінюєтьсяобов’язково у всіх учнів. Робота учнів під час практичних занять, якіспрямовані на формування компетентностей,може не оцінюватись або оцінюватисьвибірково.

Номер слайду 8

Програмою передбачено виконання упродовжнавчального року чотирьох обов’язковихпроєктів, спрямованих на формування певнихпровідних умінь і навичок. Орієнтовний опис проєктів, запропонованихпрограмою, уміщено на електронному ресурсі«Навчальні проекти до курсу«Природознавство(5 клас)» за посиланням: http://prirodaprojects.blogspot.com/

Номер слайду 9

У вересні 2021 року розпочнеться навчання у 5-х класах загальної середньої освіти, які за Наказом Міністерства освіти і науки України № 406 від 02.04.2021 р. є учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» у 2021/2022 навчальному році. Перелік модельних програм, які схвалені Міністерством освіти і науки України освітньої галузі «Природнича» наведено у наказі Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795». Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-modelnim-navchalnim-programam-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti).

Номер слайду 10

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у 5-х класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» для закладів загальної середньої освіти, які є учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (Лист Міністерства освіти і науки №4.5/2303-21 від 06.08.2021).

Номер слайду 11

Біологія:6-9 класи – Навчальна програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України. Режим доступу :https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas8-9 класи з поглибленим вивченням біології - Навчальна програма з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983. Режим доступу: https://goo.gl/GDh9g. C

Номер слайду 12

Біологія і екологія:10-11 класи – Навчальна програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv10-11 класи – Навчальна програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: профільний рівень, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Програму розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Номер слайду 13

Слід зазначити, що у 2021/2022 навчальному році продовжується впровадження експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10 - 11 класах закладів загальної середньої освіти. Експериментальне впровадження здійснюватиметься на базі закладів освіти – учасників експерименту, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 № 863. До експерименту також можуть долучитися заклади освіти, які подадуть заявку на включення їх до експерименту. До експериментального впровадження підготовлено 4 проекти навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки», яким надано гриф відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»:

Номер слайду 14

проект 1 – «Природничі науки» для 10-11 класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Інтегрований курс (авт. Дьоміна І. О.,Задоянний В. А., Костик С. І.);проект 2 – «Природничі науки» 10-11 клас. Інтегрований курс (авт. Засєкіна Т. М., Буняк М. М., Бухтіяров В. К., Григорович О. В., Капіруліна,С. Л., Козленко О. Г., Нюкало Т. Г., Семененко І. Б., Сокол Т. К., Шабанов Д. А., Шагієва Р. Р.);проект 3 – «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери» для 10-11 класів (авт. Шабанов Д . А., Козленко О. Г.); проект 4 – «Природознавство» 10-11 класи (авт. Ільченко В. Р., Булава Л. М., Гринюк О. С., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х.). Заклад освіти обирає на свій розсуд будь-який варіант програми. На вивчення цього курсу навчальним планом Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408, передбачено 4 години на тиждень. Викладати цей курс можуть вчителі, які викладають предмети «Фізика», «Біологія», «Хімія», «Географія». Передбачається, що весь курс викладає один учитель.

Номер слайду 15

Розподіл годин у програмах з біології, біології і екології є орієнтовним. Резервні години можуть бути використані дляповторення, систематизації, узагальненнянавчального матеріалу, контролю та оцінюваннярезультатів навчання учнів.

Номер слайду 16

Кількість годин на вивчення біології Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 у всіх закладах загальної середньої освіти біологія вивчається:у 5 класі ( Природознавство) - 2 години на тиждень,у 6 класі- 2 години на тиждень,у 7 класі –2години на тиждень,у 8 класі – 2 години на тиждень,у 9 класі – 2 години на тиждень, Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IIІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, біологія і екологія вивчається:на рівні стандарту в 10 класі - 2 години на тиждень;на профільному рівні в 10 класі - 5 годин на тиждень.на рівні стандарту в 11 класі – 2 години на тиждень;на профільному рівні в 11 класі - 5 годин на тиждень.на академічному рівні – 1,5 години на тиждень

Номер слайду 17

Календарно-тематичне планування На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим.

Номер слайду 18

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах1. Види письмових робіт. Основними видами класних і домашніх письмових робіт є:- розв’язування задач і вправ;- оформлення результатів лабораторних і практичних робіт ( досліджень) відповідно до навчальних програм;- складання таблиць, схем, написання рефератів, тощо.

Номер слайду 19

Виконання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають перш за все практичні уміння, визначені метою роботи. Лабораторні роботи теж оформляються учнями в зошиті та обов’язково оцінюються. Лабораторні дослідження- не оцінюємо. При проведенні практичних чи лабораторних робіт (досліджень) обов’язково у класному журналі “Зміст уроку” записуємо-Інструктаж з БЖД.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програма передбачає виконання та захист проєктів дослідницького спрямування з представленням результатів роботи. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь в одному навчальному проєкті.

Номер слайду 22

Зміст навчального матеріалу курсів біології включає демонстрації колекцій, муляжів, мікропрепаратів, дослідів, опудал, зображень, моделей.* Особливу увагу слід звертати на обов’язкове використання у навчальному процесі демонстрацій.* Об’єкт, що демонструється має бути доступним всіх учням. Не варто перевантажувати урок наочністю. Кожен об’єкт має з’являтись тоді, коли він необхідний.

Номер слайду 23

2. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до орієнтовних вимог до оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».- Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи. - З біології проводиться дві тематичні контрольні роботи: у першому і другому семестрах. Проведення семестрової контрольної роботи програмами з біології не передбачено. Контрольна робота повинна вміщувати в себе 4 рівні складності. Контрольні роботи не проводяться в понеділок- 1 урок, п’ятниця- 7 урок.

Номер слайду 24

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, невиконував вимоги навчальної програми, у колонці з написом. Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не. Підлягає коригуванню. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу вколонку з написом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповіднуклітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а(неатестований).

Номер слайду 25

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригованасеместрова оцінка виставляється без дати у колонку з написом. Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводятьсянавіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис уколонку Скоригована не ставиться. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом. Річна без зазначення дати не раніше, ніж через 3 дні післявиставлення оцінки за ІІ семестр.

Номер слайду 26

Номер слайду 27

3. Кількість і призначення учнівських зошитів Для виконання усіх видів письмових робіт з біології потрібно мати такі зошити: один для класних і домашніх робіт, другий – для лабораторних і практичних робіт. Для контрольних робіт передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються в школі протягом навчального року. Оцінка за ведення зошитів з біології не виставляється.

Номер слайду 28

4. Про обсяг і характер домашніх завдань з біології Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, навихідні та святкові дні. Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якомуетапі уроку. Не допускається подача домашнього завдання під час чи післядзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі нефіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставитизапитання; учитель не встигає пояснити суть домашньогозавдання. Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними:фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка,творча тощо.

Номер слайду 29

pptx
Додано
26 серпня 2021
Переглядів
2468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку