Методичні рекомендації "Інтеграція в початковій школі".

Про матеріал

У проекті розглянуто поняття інтеграції, розкрита його сутність з наукової та психолого-педагогічної точки зору, визначена роль і місце серед сучасних педагогічних підходів в освіті. Подані розробки інтегрованих уроків в початковій школі та орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Слов’янський районна рада Донецької області

Комунальний заклад «Центр обслуговування закладів освіти Слов’янського району»

Районний навчально-методичний кабінет

Райгородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

 

 

Інтеграція  в початковій школі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017р.

 

 

 

Інтеграція в початковій школі.

Авторський колектив:

Бондар Лілія Іванівна, вища кваліфікаційна категорія,старший вчитель, вчитель початкових класів, керівник ШНМК вчителів початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІступенів.

Гриньова Дар’я Георгіївна,  ІІ кваліфікаційна категорія, вчитель початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІступенів.

Мельникова Валентина Михайлівна, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, вчителів початкових класів Райгородоцької ЗОШ

І-ІІІступенів.

Пристінська Радмила Петрівна, ІІ кваліфікаційна категорія, вчитель початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІступенів.

Чечель Світлана Володимирівна,  І кваліфікаційна категорія, вчитель початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІступенів.

 

 

 

У проекті розглянуто поняття інтеграції, розкрита його сутність з наукової та психолого-педагогічної точки зору, визначена роль і місце серед сучасних педагогічних підходів в освіті. Подані розробки інтегрованих уроків в початковій школі та орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються.

 

 

 

 

Рецензенти:

Головань Марина Миколаївна, завідуюча  Слов’янського районного методичного кабінету.

Лагоша Ганна Олегівна, методист Слов’янського районного методичного кабінету.

 

 


Зміст.

1.Що таке інтеграція.

2. Опора інтеграції.

3. Роль інтегрованого уроку в навчанні молодших школярів.

4. Актуальність проблеми.

5. Ознаки інтегрованого уроку.

6. Класифікація та структура інтегрованих уроків.

7. Учитель як інтегратор.

8. Яка користь від інтегрованих уроків.

9. Чому потрібні інтегровані уроки.

10. Проведення інтегрованих  уроків .

          11.Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та  відповідних тем до навчання                          що синтезуються в 1 класі.     

12. Інтегрований урок з математики і трудового навчання в 1 класі.

13. Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та  відповідних тем до                                   

навчання що синтезуються в 2 класі.

14.Інтегрований урок з математики  та природознавства  в 2 класі.

15.Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та  відповідних тем до                                   

навчання що синтезуються в 3 класі.

  16. Інтегрований урок з математики та курсу «Я у світі».   (3 клас)

17. Інтегрований  урок української мови  та читання у 3 класі.

18. Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та  відповідних тем до                                   

навчання що синтезуються в 4 класі.

  19. Інтегрований урок з української мови та курсу «Я у світі».   (4 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Бондар Лілія Іванівна,  вчитель

                                                                            вищої кваліфікаційної категорії,

                                                                старший вчитель Райгородоцької ЗОШ.

Що таке інтеграція?

«Інтеграція»- це процес пристосування і об’єднання розрізненних елементів в єдине ціле при умові їх цільової функціональної однотипності. В перекладі з латинської «інтеграція» означає «відтворення».

Опора інтеграції.

Інтеграційні процеси базуються на трьох підпорах:

 1.                   Опора на знання з багатьох предметів.
 2.                   Взаємозв’язок в змісті окремих дисциплін.
 3.                   Зближення однорідних предметів, розвиток загальних рис для ряду предметів.

 

Роль інтегрованого уроку в навчанні молодших школярів.

Основним завданням початкової школи є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. Ці завдання передбачаються Державним стандартом початкової загальної освіти.

Максимально розширити уявлення маленького учня про світ, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожної дитини, розвивати її здібності. Особливо важливим є утримання у дитини позитивного ставлення й інтересу до навчання. Реалізувати ці завдання можливо сукупністю навчальних предметів, кожен з яких — це важлива складова частина змісту початкової освіти.

Навчальні дисципліни  розширюють і поглиблюють уявлення школярів про навколишній світ,  розвивають образне та логічне мислення, творчі здібності дітей, сприяють формуванню загальнонавчальних умінь, навичок та закладають основи світогляду. Але  розвиток національної освіти потребує підвищення  результативності навчання, що не може задовольнити використання можливостей програм з усіх навчальних предметів. Навчально-виховний процесс  повинен спиратися не лише на традиційну методику та практику, а й шукати нові підходи до розв’язання завдань, поставлених новими вимогами і життям. Використання інтегрованого навчання, в сучасній школі є актуальним, оскільки успішна методична реалізація передбачає досягнення мети якісної освіти. Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість учням досягнути усвідомленої потреби в міркуванні та висловлюванні своїх думок, вносити у звичайну систему уроків новизну, змінювати суворі кордони предметного викладання, що допомагає дітям сприймати важливі поняття через призму доступного, цікавого та зрозумілого.

 

Актуальність проблеми.

Для сучасного етапу реформування української національної школи характерним є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу інформації і зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Сьогодні розвиток освіти як системи повинен реалізуватися через системні знання, що є необхідними для формування цілісного, системного та тварчого мислення. Ці знання можуть бути отримані на основі інтеграції гуманітарних і фундаментальних дисциплін, які повинні орієнтуватися на світовий рівень розвитку науки. Такий підхід сприяє формуванню цілісних уявлень про світ і людину в цілому. Пошуки шляхів удосконалення системи освіти в школі сприяють відродженню такого поняття, як інтеграція навчання, що поступово знаходить втілення у практиці початкової школи. Сучасна початкова освіта характеризується системними змінами у структурі та змісті. Переосмислення самого навчання, ролі учня як суб’єкта навчально-виховного процесу, а також суспільні зміни зумовлюють нетрадиційні підходи до вирішення багатьох суспільних проблем. Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л. Носенко. Сутність інтеграції як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види розкриті в працях С.У. Гончаренка, С. Вашуленка, С.В. Загв’язінського, В.П. Тименка, С.І. Якименка. Дидактичні можливості інтеграційних занять багатокомплектного змісту початкової освіти досліджували такі вчені як Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, О.Я. Савченко, В.П. Тименко, Р.В. Ільченко та інші. Мета сьогодення – довести ефективність впровадження інтегрованих уроків у початковій школі. Педагогічно організована навчально–пізнавальна діяльність учнів проектує розвиток всієї системи знань в цілому і кожного її елемента окремо. Аби спрямувати навчально – пізнавальну діяльність на створення інтегративних конструкцій, обрати засоби і визначити умови, що сприятимуть інтеграції знань, необхідно уявити всю сферу майбутнього засвоєння знання як багатоманітність різноякісних елементів, здатних до взаємопроникнення і взаємоперетворення  У змісті навчання інтеграція знань здійснюється злиттям в одному предметі (темі) елементів різних навчальних предметів шляхом широкого міждисциплінарного підходу, який передбачає визначення інтегративних принципів загальноосвітнього значення. І. Петрова вважає, що взагалі „методологічною основою усіх видів зв’язків у навчальному процесі виступають: матеріальна єдність світу, розвиток і перетворення в природі та мислення, спільність теорії і практики, всебічність вивчення явищ і процесів ”  Одним із напрямків методичного збагачення уроків у початкових класах, як зазначає О.Я.Савченко, є проведення їх на основі інтеграції змісту.  Доцільність інтегрованих уроків випливає із завдань інтеграції знань, умінь та навичок учнів з основ наук. Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. Такий урок спрямований на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Він забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико – матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості і сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосовування.

 

 

 

 

 

 

Ознаки інтегрованого уроку.

Діючі програми для початкової школи дозволяють зробити висновок, що всі предмети початкової ланки мають своєрідний інтеграційний потенціал. Метою навчальних занять, побудованих на інтегрованому змісті, є створення передумов для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування системного виникнення уяви, позитивно-емоційного ставлення до пізнання. Урок в сучасних умовах повинен носити творчий характер.

 Варіанти таких уроків різноманітні. Наприклад, можна провести інтегрований урок з української мови не тільки з двома, а й навіть трьома-чотирма іншими предметами. Які ж ознаки такого уроку? Перш за все це урок, який вирішує конкретні перспективні завдання інтегрованого конкурсу, тому що є його складовою частиною. Якщо урок один з певної теми, він вирішує коло завдань, які можна виконувати тільки завдяки інтегруванню. Але в будь-якому випадку, наприклад, інтегрований урок з математики, не може бути ізольованим. Він, органічно поєднаний з попереднім і наступним уроками, є складовою всього навчально-виховного процессу. Визначивши завдання уроку (навчальні, розвиваючі, виховні), необхідно зіставити рівень освітлення певного поняття в підручниках, можливості кожного з предметів, об`єднаних на уроці, варіанти використання додаткового матеріалу. Слід зазначити, що учні, відвідавши, наприклад, інтегрований урок з математики, повинні бути зайняті не тільки математичними обчисленнями, а й різними видами діяльності і підбір цих видів має бути ретельним.

  Зважаючи на це, виділяють фактори, що сприяють активній розумовій діяльності в процесі інтегрування навчальних предметів:

• прийняття сполучення предметів для інтеграції;

• ретельний відбір змісту, методів, прийомів, враховуючи вікові особливості дітей;

• адекватність дій учителя та його вихованців.

Інтеграція шкільного змісту може бути повною або частковою. Уроки, побудовані на інтегрованому змісті, створюють передумови для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування систематичного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Але інтегровані уроки не повинні перевантажувати дітей враженнями, вони не повинні бути множиною окремих картин, а повинні існувати для однієї мети. Для цього необхідно завчасно проаналізувати календарне планування і відібрати ті питання з програми, які близькі за змістом або метою використання. Адже до проведення інтегрованих уроків потрібно готуватися не лише вчителеві, а й учням. Інтегрований урок має свою особливу структуру.

 

Класифікація та структура інтегрованих уроків

Педагоги проводили дослідження, яке показало, що інтегровані уроки, подібно до традиційних, можна класифікувати за такими ознаками:

І. За дидактичною метою:

1)  інтегровані уроки засвоєння нових знань;

2)  інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок;

3)  інтегровані уроки узагальнення і систематизації знань;

4) інтегровані контрольні уроки;

ІІ. За етапами навчальної діяльності:

1)вступні інтегровані уроки;

2) інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом;

3) інтегровані уроки формування понять, вивчення законів і правил;

4) інтегровані уроки застосування знань на практиці;

5) інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок;

6)інтегровані уроки повторення і узагальнення матеріалу.

Вивчаючи структуру кожного типу уроку вчитель повинен враховувати тему і зміст, предметів, які інтегруються на одному уроці, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, в яких проводитиметься урок, рівень підготовки учнів.

Майже в усіх типах інтегрованих уроків наявні такі структурні елементи:

•вступна частина,

•перевірка домашнього завдання,

вивчення нового матеріалу,

закріплення нового матеріалу,

повідомлення домашнього завдання, закріплення уроку.

Вступні інтегровані уроки передбачають:

повідомлення учням теми, мети і завдань уроку,

мотивацію навчання школярів,

сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу.

Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом включають:

сприймання й усвідомлення учнями практичного матеріалу,

осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

Інтегровані уроки формування понять передбачають:

вивчення нового матеріалу,

виведення законів і правил, тобто, осмислення всього вивченого на основі формування понять.

На інтегрованих уроках формування практичних умінь і навичок головна увага звертається:

 на виконання вправ під час вивчення нового матеріалу (вступні мотиваційні та пізнавальні вправи),                  

первинне застосування нових знань (пробні вправи),

самостійні застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням),

творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

На інтегрованих уроках застосування знань на практиці передбачається:

осмислення змісту послідовності застосування, способів виконання дій,

самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя;

звіт учнів про роботу й теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

На інтегрованих уроках повторення і узагальнення матеріалу найбільша кількість часу відводиться:

на відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань;

узагальнення і систематизацію основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.

 

Учитель як інтегратор.

Учитель продумує етапи уроку, щоб вони не тільки були методично правильні, але, долаючи які дитина не відчувала б великих труднощів, а засвоювала матеріал впевнено, з цікавістю і легкістю. Для цього потрібно опуститися до рівня сприйняття дітей і так підібрати дидактичний матеріал, щоб висвітлити певне поняття системно, цілісно, скористатися наявними можливостями кожного предмета. Для кращого сприймання матеріалу потрібно вибрати відповідну наочність, щоб вона вдало доповнювала етапи уроку. Інколи навчальний матеріал має великий  об`єм, і всі завдання неможливо виконати протягом 40 хвилин (коли інтегруються 3-4 предмета), тоді інтегроване заняття проводять на 2-3 уроках. До інтегрованих уроків  готуються заздалегідь і  учні. Вчитель дає відповідні завдання, матеріал для повторення. Пропонуюється дітям попередньо попрацювати в парах, групах,  кожна дитина індивідуально виконує   підготовчі завдання. Бажано задіяти в процес уроку  кожного учня, але так, щоб не перевантажити дітей. Про ефективність інтегрованого уроку можна зробити висновки за рівнем засвоєння учнями понять, їх враженнями від уроку, а також за емоційним станом учнів. Тому вдало проведений урок - це велика праця і досягнення сучасного вчителя, тим більше якщо цей урок -  інтегрований.

 

                 Яка користь від інтегрованих уроків.

Навчальний процес ділиться на цикли, де кожен об`єднується темою. Тема охоплює певну, змістовно легко відокремлювану галузь в рамках загальної предметної і понятійної сфер. Кожна конкретна тема випливає з попередньої і є обґрунтуванням для введення наступних. Наприклад, разом інтегровані уроки "навколишній світ та математика" спрямовані не тільки на відпрацювання обчислювальних навичок, а й несуть пізнавальну спрямованість. Таким чином, введення в навчальний процес таких занять допомагає:

1. Створювати сприятливі умови для актуалізації потенціалу учня, його пізнавальних потреб і інтелектуальних здібностей.

2.Сприяє запам’ятовуванню проти бажання, коли матеріал міститься в памяті не тому, що його потрібно запамятовувати, а тому, що його неможливо не запам’ятати, оскільки учень зацікавлений змістовної складової матеріалу.

3. Приводить до використання «внутрішніх резервів» дітей, що, в свою чергу, дозволяє підвищити ефективність навчання.

Як показує практика, найбільш доцільно нестандартні уроки використовувати як підсумкові , узагальнення і закріплення знань, умінь і навичок, або при введенні нової теми. Не треба зловживати подібними формами організації навчального процесу, так як це може призвести до втрати стійкого інтересу до досліджуваної дисципліни і самого процесу навчання. Підготовка до нестандартного уроку здійснюється відповідно до алгоритму колективної творчої діяльності: формулювання мети уроку, планування, підготовка, проведення уроку, висновки.

Необхідно розглянути стратегію, тактику організації колективної творчої діяльності учнів, на кожному етапі. Нестандартні уроки руйнують штампи в організації навчального процесу, сприяють його оптимізації. У процесі підготовки будь-якого типу уроку використовуються різні види навчальної роботи: фронтальна, групова, парна та індивідуальна.

Чому потрібні інтегровані уроки.

Інтегрований урок в початковій школі вносить в звичайну структуру початкової шкільної освіти новизну, оригінальність, сприяє формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання, створюють сприятливі умови для реалізації особисто орієнтованого, розвивального навчання молодших школярів. Тому інтегрований урок в початковій школі заслуговує достатньої уваги. Він сприяє підвищенню ефективності навчання, оскільки, спираючись на знання, набуті під час вивчення інших предметів, учні знаходять нові логічні зв`язки в навчальному матеріалі. А це, в свою чергу, розвиває в них інтерес до навчання, активізує мислення, робить їх знання свідомими, міцними. Крім того, міжпредметні зв`язки дають можливість раціонально використовувати час, відведений на вивчення навчального матеріалу, вагомо зменшує навантаження учнів.

 

Проведення інтегрованих  уроків .

Проведення інтегрованих уроків  в процесі навчання  допоможе вчителю  стимулювати прагнення досягнути кращих результатів у навчанні , а також підвищити педагогічну майстерність. Проаналізувавши річне календарне планування, зіставивши матеріал навчальних програм з різних предметів, вибирають можливі варіанти побудови інтегрованих уроків. Наступним кроком є узгодження часу вивчення певних понять, оскільки інтегровані теми у кожного предмета повинні бути в річному плануванні розміщені у невеликому часовому інтервалі одна від одної. Це важлива умова проведення інтегрованих занять. Врахувавши ці обставини, складають орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються.  Наведемо приклад такого інтегрування у початкових класах.

 

 

 


Чечель С.В., І кваліфікаційна категорія, вчитель початкових класів                                Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Приклади інтегрування у 1 класі.

№ з/п

Предмети

Відповідні теми, що інтегруються

1

Природознавство

Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Сонце.

Сонечко за всіма ходить.

Сонце – огнецвіт.

2

Природознавство

Образотворче мистецтво

Тварини.

Ліплення тварин.

3

Навчання грамоти

Природознавство

Трудове навчання

“Наша Батьківщина”.

Наша держава – Україна.

Знаки державної символіки.

4

Природознавство

Основи здоров’я

Ти – школяр.

Правила безпечної поведінки в школі.

5

Навчання грамоти

Природознавство

Назви професій.

Усі професії потрібні …

6

Українська мова

Основи здоров’я

Слова ввічливості.

Культура спілкування.

7

Основи здоров’я

Фізична культура

Природознавство

Рух і здоров’я.

Рухливі ігри.

Різноманітність дитячих ігор.

8

Природознавство

Навчання грамоти

Образотворче мистецтво

Рослини.

“Наші зелені друзі”.

Чудо-дерево.

9

Основи здоров’я

Фізична культура

Ти ростеш

Режим дня школяра.

10

Навчання грамоти

Природознавство

Звуки мовлення. Букви.

Вшанування рослин і тварин.

11

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Природознавство

Сніжна зіронька горить.

Витинанки.

Зима.

12

Трудове навчання

Природознавство

Робота з пластиліном. Ліплення квітів.

Рослини рідного краю.

 


 Інтегрований урок з математики і трудового навчання.

                                                                            Підготувала вчитель

                                                                            початкових класів,

 І кваліфікаційної категорії

                                                                   Чечель

Світлана Володимирівна

 

Математика.  Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування

                            прикладів виду 7+1+1, 7 – 1 – 1. Складання і розв’язування

                            прикладів та задач. 

Трудове навчання. Різання паперу. Геометричні фігури з паперу.

 Мета.  На основі практичних дій і знань про послідовність чисел у

                      натуральному ряді розкрити прийоми додавання й віднімання 1

                      Формувати знання про те, що при додаванні до числа 1

                      одержуємо наступне число, а при відніманні 1 дістаємо

                      попереднє число. Удосконалювати вміння розпізнавати

                      геометричні фігури.

    Розвивати спостережливість, мислення, увагу. Вправляти

                      вирізати геометричні фігури з паперу.

    Виховувати точність, акуратність в роботі.

Обладнання:  таблиці «Додавання і віднімання 1», предметні

                      малюнки, картон, ножиці, олівці, геометричні фігури,

                      таблички з назвами «сходинок».

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку. «Урок-мандрівка»

 До лісу сьогодні йдемо, поспішайте! 

 Увагу, фантазію, речі збирайте,

 Бо ліс той казковий. Там звірі живуть.

 А шлях туди «Сходами знань» всі звуть.

 Девіз нашого уроку такий:

Міркуємо – швидко,

  Відповідаємо – точно,

  Пишемо – гарно.

ІІ. Підготовча робота.

 1. Слово вчителя.

 - Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у мандрівку.  А помандруємо ми чарівним потягом.

 -   Де нам взяти потяг?

 -   Зараз ми самі його змайструємо. А для цього треба повторити геометричні фігури.

 2. Перша сходинка «Геометрична». 

     Самостійна робота на картках.

 Завдання: прямокутник розфарбувати червоним кольором, п’ятикутник – синім, шестикутник – зеленим.

 

  

 

 «Перевір»

 -  Яка фігура залишилась?

 Об’єднання в групи. У кого залишились квадрати – об’єднайтесь у І групу.

 - У кого залишились кружечки – об’єднайтесь у ІІ групу.

 - У кого залишились трикутники – об’єднайтесь у ІІІ групу.

 3. Робота в групах.

    - Уявіть собі, що ми знаходимось у великому цеху. Будемо працювати над створенням потягу.

        - Але всі повинні пам’ятати про правила техніки безпеки, особливо під час роботи ножицями (повторення правил техніки безпеки).

- Пригадайте,як працювати ножицями?

- Як треба передавати ножиці сусідові по парті?

Пояснення вчителя,вирізання геометричних фігур учнями.

Складання поїзда з вирізаних геометричних фігур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Скільки вагонів у нашому поїзді? (3)

- Діти 1 ряду займають місця в І вагоні, 2 ряду – в ІІ вагоні, 3 ряду – в ІІІ вагоні.

- Отже, поїхали!

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.  Друга сходинка  «Цифрова» .

а) Каліграфічна хвилина.

- Щоб пройти 2 сходинку, треба написати цифровий диктант з вивчених цифр.

Цифровий диктант:

 • Записати наступне число: 5, 2, 8. 
 • Записати попереднє число: 4, 7, 2. 

- А тепер запишіть вивчені числа  в послідовності від меншого до

 більшого.  «Перевір»

Представники кожного ряду ( 3 учнів) вибирають пелюстки зі складом чисел 8, 9, 10.

- Скласти квіточку з тих пелюсток, які є складом числа ( у кожної квітки в середині записана цифра). 

2.  Третя сходинка  «Комп’ютерна».    

- Наступна сходинка «Комп’ютерна». Подивіться зараз фільм. Хто буде уважний, той здогадається, над якою темою ми будемо працювати сьогодні на уроці.

Перегляд фрагменту фільму для малят «Учись рахувати».

- Хто ж здогадався, що ми будемо сьогодні вчити під час нашої мандрівки?   

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 - Сьогодні ми будемо вчитися додавати і віднімати 1, а також познайомимося з таблицями додавання і віднімання 1.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Четверта сходинка «Рахувальна». 

     Колективна робота з геометричним матеріалом.

     - Порахуйте кружечки. Додамо ще 1 кружечок. Скільки стало кружечків? Як називається число 5 по відношенню до числа 4? (Наступне)   4+1=5

  Висновок:  якщо до числа додаємо 1, то отримуємо наступне число. 

Вивішується на дошці схема:

 

 

 

- Порахуйте кружечки. Що треба зробити, щоб було 4 кружечки? (Відняти, забрати 1 кружечок). Як назвати число 4 по відношенню до числа 5?

Висновок:  якщо від числа віднімаємо 1, то отримуємо попереднє число. ---

Робота за таблицею додавання та віднімання числа 1.

Вчитель.     Ми у лісі, друже, глянь,

                    Повен ліс див-дивувань:

                    Тут звірів навчає

                    В справжнісінькій школі

                    Учитель Сова.

 2. П’ята сходинка «Обчислювальна».  

      Давайте пояснімо звірям усім,

      Як із 6 одержати 7.            (6 * = 7)

 А білкам віконечко швидко закриємо –

 Врятуємо від дощику їх та зігріємо.      (4 * =3)

  - Як отримати результати цих прикладів? 

Запис з коментуванням:

       2 + 1              4 + 1 + 1                                                               

       4 – 1              8 – 1 – 1

Ми так працювали,

Що трошки втомилися.

На лузі зеленім разом опинилися.

V. Фізкультхвилинка.  Шоста сходинка «Спортивна».

 Йшли ведмедики малі,                       (Діти крокують на місці)

 Нахилились до землі.                         (Діти нахиляються вперед,

                                                                        торкаються руками підлоги).

 Потім встали, руки в боки,                (Стають рівненько).

 І зробили три підскоки.                      (Три рази підстрибують).

 Потім розминали плечі.                      (Роблять кругові рухи руками).

 Руки вгору                                            (Піднімають прямі руки вгору).

 опустили                                               (Опускають руки).

 А першачки за парти сіли.                  (Сідають за парти). 

 

 

 

VІ. Розвиток математичних знань та вмінь.

1. Розв’язування прикладів (самостійно).

 Ось Зайчик. Він приклади дома розв’язував.

Ні мамі, ні таткові їх не показував.

Ви їх перевірте – чи відповідь правильна?

Самостійно працюємо – часу не гаємо!

          І в.                      ІІ в.                        А (додатково)

     6 – 1= 7               7 +  1 = 6       6 + 1 + 1 =

     3 + 1= 2               4 – 1 = 5               9 – 1 – 1 =

Зошит Синички я відкриваю –

Кожний роботу свою з ним звіряє. «Перевір».

    - Підніміть зелений сигнал, хто виконав правильно все завдання. Молодці.

     2. Сьома сходинка «Мислительна».

 Ведмедик не хоче до школи рушати:

 Він грався – задачі забув розв’язати.

 Швиденько Ведмедику ми допоможемо.

 Розв’яжемо дружно – знання всіх примножимо.

Задача 1 – самостійно на планшетах.

 Було у Лисиці 7 яблук кислиць.

 Одне вона з’їла, а скільки лишила?     (7 – 1 = 6) 

Задача 2 – самостійно на планшетах.          

 Дивіться, під кущем причаївся Їжак. 

Збирати грибочки він, діти, мастак.

На спині у нього вже 5 сироїжок,

1 маслючок та 1 підберезник.

Тож скільки грибочків приніс на обід

Їжак, що шукав їх у лісі, як слід?                 (5+1+1=7)

3.  Восьма сходинка «Кмітлива» («Чарівна шкатулка»).

      Бліц-опитування по рядах – групова робота.

 У мене в руках незвичайна шкатулка.

 Щоб її відкрити – потрібне чарівне слово,

 Я прошу вашої допомоги.

          (Діти просять: «Шкатулко, відкрийся, будь ласка»).

 У шкатулці – цікаві задачки, які учні розв’язують усно.

 •        Біла курка знесла 3 яйця, зозуляста – 2, а півень – 1. Скільки яєць знесли кури?  (2)
 •        На тину сиділо 6 горобців. До одного з них підскочив кіт. Скільки горобців залишилось на тину? (Жодної).
 •        На груші виросло 5 яблук, а на ялинці – лише 1. Скільки всього яблук виросло? (Жодного).
 •        На подвір’ї  гралися 6 мишенят. Прибігла кішка і сіла. Скільки звірів стало на подвір’ї? (Одна кішка, мишенята повтікали)  
 •        У вазі 3 ромашки і 2 тюльпани. Скільки ромашок у вазі?  (3 ромашки).
 •        Поле орали 5 тракторів. У 2 закінчилось паливо, і вони зупинились. Скільки тракторів залишилось у полі? (5 тракторів).

 

VІІ .  Підсумок уроку.

- Діти, ось ми й подолали останню сходинку. Давайте згадаємо разом, що ми робили              сьогодні на уроці?

Учень 1. У лісі казковім сьогодні бували:

       Одиницю до чисел додавали й від чисел її віднімали.

Учень 2. Друзям найменшим спритно допомагали,

       Між тим, для себе знання здобували…

Учень 3. Приклади розв’язані, є відповіді в задачах.

       Відомо тепер усім: серед нас немає дітей ледачих!

«Молодці».

Урок підходить до кінця.

  Ми гарно працювали.

  І раді повідомить вам –

  Всі труднощі здолали..

     Гра «Мікрофон»

- Найбільше мені сподобалось …

- Найбільше мене вразило …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристінська Р.П.,ІІ кваліфікаційна  категорія,

                             вчитель початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються. (2 клас)

Предмети

Теми, що інтегруються

 1.  

Математика

Основи здоров.я

Доба і тиждень, рік і місяці.

Розпорядок дня

 1.  

Математика

 

Трудове навчання

Приклади та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел. Многокутник.

Згинання і складання паперу. Аплікація « Летюча тарілка»

 1.  

Математика

 

Образотворче мистецтво

Прямокутник .Знаходження числових значень буквених виразів.

Силуетні зображення будівель

 1.  

Математика

Трудове навчання

Порівняння довжин відрізків.

Макетування. Міні - місто

 1.  

Математика

 

Основи здоровя

Творча робота над задачею. Вимірювання довжини ламаної лінії

Перехрестя

 1.  

Математика

Образотворче мистецтво

Поняття « довжина» і « ширина» прямокутника.

Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини

 1.  

Математика

Трудове навчання

Периметр прямокутника.

Макетування. Казковий будиночок.

 1.  

Математика

Основи здоров.я

Види кутів. Прямий кут.

Як поводитися за столом

 1.  

Математика

Образотворче мистецтво

Кругові приклади.

Формування художньо – конструктивних навичок створення статичного чи динамічного образу в скульптурі ( круглій або рельєфі)

 1.                     

Математика

Трудове навчання

Квадрат. Периметр квадрата.

Макетування. Лялькові меблі із сірникових коробок.

 1.                     

Математика

 

Основи здоровя

Читання прикладів на множення. Розв.язування задач.

Культура спілкування.

 1.                     

Математика

 

Образотворче мистецтво

Коло, круг та їх елементи. Центр кола( круга), радіус, діаметр.

Елементарні поняття про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки.» Ходить гарбуз по городу»

 

 Інтегрований урок у другому класі з математики та природознавства. «Морська подорож».

Підготувала вчитель

                                                                            початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІст.,

 ІІ кваліфікаційної категорії

Пристінська Радмила Петрівна.

Тема: Додавання і віднімання в межах 100. Круглі числа. Істинні та хибні висловлювання. Розв'язування задач. Наша планета – Земля. Чому відбувається зміна пір року.

Мета: закріпити вміння та навички додавання та віднімання
в межах 100, повторити поняття «круглі числа», продовжити роботу з істинними та хибними висловлюваннями, удосконалювати навички розв'язання задач, розширити знання про Землю як планету Сонячної системи, дати уявлення про рух Землі та зміну пір року;

Розвивати логічне мислення, пам′ять, увагу, спостережливість, фантазію, розум.

Виховувати любов до математики, інтерес до явищ природи.

Обладнання: малюнки кораблів, кросворд, картки-тести, картки парної роботи, картки індивідуальної, підручник, комп′ютер, мультимедійна дошка та слайди презентації.

Хід уроку:

 1.                   Організація класу

Я вітаю Вас усіх

І дорослих і малих.

Вам я хочу побажати

Віру в себе не втрачати,

В океані знань пливти

Досягти скоріш мети!

 1.                   Мотивація навчальної діяльності
 • Діти,  поставте числа в порядку зростання і ви прочитайте що відбудеться на нашому уроці.

50

1

12

48

7

31

24

ж

п

д

о

о

р

о

1

7

12

24

31

48

50

п

о

д

о

р

о

ж

 1.                 Повідомлення теми і мети уроку
 • Так, ми сьогодні здійснимо морську подорож на кораблях. Подорожуючи ми закріпимо  навички додавання та віднімання в межах 100. Згадаємо істинні та хибні висловлювання, попрацюємо над задачею та з'ясуємо чому відбувається зміна пір року.
 •  Кожний з вас отримав квиток на сьогоднішній рейс. Прочитайте назву кораблів.

Радість

Кмітливість

Уважність

Квиток на морську подорож

Корабель: __________________                                                             

Відправлення :  о   _________                                                 

Прибуття : о __________

Зупинки:

1.Острівець Каліграфії.

2.Обчислювальна бухта

3. Мис Уваги.

4. Країна Фантазії.

5. Пізнавальний півострів.

6. Підсумкова затока.

Ціна квитка: уважність, гарні навички і правильні відповіді на уроці

 

 

 • Важливою умовою нашої подорожі будуть ваші очікування. Подумайте та запишіть на стікерах чого ви очікуєте від нашого уроку. Прикріпіть стікери на квиток. Будьте уважні
  та не загубіть їх, вони нам ще знадобляться.
 1.                   Робота над матеріалом уроку
 • Наші кораблі зробили першу зупинку на острівці Каліграфії. Впоравшись із каліграфічною хвилинкою можемо вирушити далі.
  1.                 Хвилинка каліграфії

5, 3, 1, 7, 9, 8, 4, 2, 10, 6.

 • Прочитаємо разом ці числа вголос.

(Вчитель закриває рядок чисел)

 • Запишіть по пам'яті числа, які ви запам'ятали.

11, 2, 3, 14, 6, 20, 5, 13, 0, 7.

 • Подивіться на числа мовчки. (10 секунд)

(Вчитель закриває числа)

 • Запишіть по пам'яті числа, які ви запам'ятали.

10, 30, 100, 50, 32, 40, 20, 90.

 • Спишіть числа, виключіть зайве число.

100, 90, 80, …

Продовжте ряд.

 • Як називаються числа двох останніх рядків.
 • Як розташовані числа останнього рядка.
 • Розташуйте числа в порядку зростання.
  1.                 Розв'язування прикладів

Наша друга зупинка – «Обчислювальна бухта». Ви повинні показати які ви дружні та розумні. Розв'яжіть ці приклади
по командах.

Радість

Кмітливість

Уважність

10 + 6 =

13 – 3 =

10 + 8 =

25 + 2 =

16 + 3 =

34 + 3 =

48 – 10 =

90 – 1 =

25 – 10 =

36 – 6 =

20 + 4 =

43 – 3 =

95 – 2 =

38 + 2 =

57 – 6 =

69 – 30 =

46 – 20 =

98 – 3 =

35 + 5 =

87 – 2 =

73 – 30 =

84 + 3 =

52 + 4 =

41 + 6 =

 • Подивимось, хто швидше та правильно виконав приклади. Обведіть кругле число. Перевіримо.

Рушаємо далі. Ось і берег – це мис Уваги. Давайте відпочинемо та зробимо зарядку.

 1.                   Фізкультхвилинка на увагу
 1.                 Робота над істинними та хибними висловлюваннями
 • Діти нам пірати прислали лист. Давайте його прочитаємо.

 

Привіт, малеча!

Вам пишуть листа учні 2-Б класу справжньої піратської школи. На уроці математики ми вивчаємо істинні та хибні висловлювання і вважаємо, що всі ці висловлювання істинні. Чи згодні ви з нами?

 

Вчитель:

 • Давайте з допомогою світлофорів перевіримо чи всі висловлювання істинні? Як зробити хибні висловлювання істинними?
 •                     Усі двоцифрові числа – круглі.
 •                     Будь-яке двоцифрове число більше, ніж одноцифрове.
 •                     Кожне наступне число менше, ніж попереднє.
 •                     Натуральний ряд чисел нескінчений.
 •                     1 дм = 100 см
 •                     1 м = 10 дм
  1.                 Робота по розвитку фантазії

Вчитель:

 • В країні Фантазії на небі з'явилися хмарки. Подивіться на них уважно. На що вони схожі?

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вчитель:

А тепер спробуйте скласти задачу про хмари і розв'язати її.

 1.                 Розв'язування задачі
 •  Складіть задачу за короткою умовою. Виберіть задачу, яку б ви хотіли розв'язати – на одну  чи дві дії. Виконайте розв'язання.

Задача:               Дощові хмари – 10

Легкі хмаринки - ?, на 2 >, ніж дощ. хмар

 1.                 Хвилинка релаксації. Зарядка для очей
 • Сядьте прямо, розслабтесь. І не рухаючи головою спробуйте очима прослідкувати за предметами, що рухаються.

Місяць пропливає по нічному небу. А ось зірка летить, загадайте бажання. Комети освітлюють нічне небо. Ранок. Виглянуло сонечко, воно вам всміхається. Темна хмаринка ненадовго закрила сонце, пішов дощик. Він швидко пройшов. Приплив чарівний лебідь. Ось і вечір. На небі знову місяць.

Ми з вами побачили зміну дня та ночі. Згадайте, чому вона відбувається? Скільки годин триває доба?

 1.   Робота над  природничим матеріалом
 • На Пізнавальному півострові живуть аборигени, які не розуміють чому відбувається пір року. Давайте розберемося самі та пояснимо їм, як це відбувається.
 • Які пори року ви знаєте?
 • Чому відбувається зміна пір року?
 • Давайте переглянемо фільм, та дізнаємося чи правильні наші припущення.

(Перегляд документального фільму з коментуванням вчителя)

 • Ви знаєте, що наша планета обертається немов велетенська дзиґа. Рухається вона навкруги власної осі. Вісь – це уявна похила лінія, що з'єднує північний і південний полюси. Вісь похила. Згадайте шкільний глобус, який має похилу вісь обертання. Саме нахил земної осі викликає зміну пір року. Отож Земля обертається навкруги своєї вісі та одночасно з цим вона обертається навкруги Сонця. Орбіта – це шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця – не є круглим, він витягнута. Два рази на рік Земля відходить від Сонця на більшу  відстань, а потім 2 рази на рік – підходить ближче. Ви можете подумати, що через це у нас буває зміна пір року, але це на так. Причиною настання зими та літа є все ж таки нахил земної вісі. Під час руху Землі по сонячній орбіті, кут нахилу не міняється. В результаті на одній частині свого шляху Земля більше повертається до Сонця своєю нижньою частиною – південною півкулею. На іншій ділянці шляху – більше сонячної енергії отримує північна півкуля. Якщо б зміна пір року залежала не від положення вісі Землі, а від відстані Землі до Сонця, тоді зима та літо наступали 2 рази на рік.
 • Так, чому ж відбувається зміна пір року?
 • Як називається час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця?
 • Скільки днів триває рік?
 • Дізнавшись про зміну пір року, ми впоралися і тепер зупинимося в Підсумковій затоці
 1.   Закріплення вивченого матеріалу

Вставте такі числа, щоб рівності стали істинними.

2 дм 3 см = … см

6 дм 5 см = … см

1 м 3 дм = … дм

3 м 1 дм = … дм

50 см = … дм

90 дм = … м

 1.   Підсумок уроку
 • Підіб'ємо  підсумки. Що вам сподобалося на уроці?
 • А тепер давайте згадаємо про наші стікери та перевіримо чи справдилися ваші очікування. У кого очікування підтвердилося, зніміть стікер та повісьте на свій корабель.
 • Згадайте як називалися ваші кораблі. ( Радість, кмітливість, уважність)
 • Як ви думаєте, чи знадобилась нам сьогодні кмітливість та уважність?
 • Чи відчували ви радість?

- Ви сьогодні дуже гарно працювали і досягли мети. Дякую вам за гарну роботу на уроці.

7. Домашнє завданняС. 13 № 59

 

 

 

 

Мельникова В.М.,  вища кваліфікаційна  категорія, вчитель-методист Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель початкових класів.

Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються. (3 клас)

Предмети

 Тема, що інтегрується

1.

«Літературне читання», «Я у світі», «Основи здоров’я»

Духовні потреби людини»

2.

«Математика» , «Природознавство»

Утворення трицифрових чисел. Рослинний. Тваринний світ.

3.

«Математика». «Літературне читання», «Природознавство».

 Л.Глібов «Чиж і Голуб», «Закріплення знань табличного множення і ділення». «Птахи».

4.

«Трудове навчання», «Природознавство»

 «Будова сонячної системи». Робота з папером. Виготовлення космічного корабля в техніці орігамі.

5.

«Я у світі», «Образотворче мистецтво».

 Писанкарство в Україні. Створення ескізу Великодньої писанки.

6.

«Українська мова», «Я у світі».

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.  Сім чудес України.

7.

 «Я у світі», «Літературне читання», «Трудове навчання».

 Народні промисли.  Український національний одяг.  Виготовлення з ниток  ляльки-мотанки.

8.

«Природознавство», «Математика».

Додавання і віднімання круглих десятків. Тварини рідного краю взимку.

9.

«Українська мова», «Природознавство»

 Зв'язок прикметників з іменниками.  Природа взимку.

10.

«Українська мова», «Основи здоров’я»

Визначення роду прикметників. Природні  чинники здоровя.

11.

«Літературне читання», «Я у світі».

Друзі пізнаються в біді. Вміння товаришувати.

12.

«Я у світі», «Трудове навчання».

Народні свята зимового циклу. Виготовлення подарунків, листівок до зимових свят.

13.

«Математика», «Основи здоров’я».

 Міри часу. Доба, година, хвилина, секунда.

Працездатність і відпочинок учня. Активний відпочинок.

 14.

«Українська мова», «Літературне читання», «Я у світі».

Прикметники-антоніми. Складання розповіді «Мій товариш». Г.Бойко. «Як невдаха виступав», «Сашко». Людські чесноти.

15.

«Математика», «Я у світі»

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Подорож картою України.

 

 

 

Інтегрований урок  математики та курсу «Я у світі».              (3 клас)

                                                               Підготувала вчитель початкових класів

                                                                 Райгородоцької ЗОШ, вища кваліфіка-

                                                                 ційна категорія, вчитель методист,

                                                                 Мельникова В.М.                            

Тема. Ділення виду 64:16 (способом випробовування). Задачі на три дії, пов’язані із знаходженням невідомого зменшуваного. Подорож картою України .

Мета.        Ознайомити учнів з прийомом ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробовування. Удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі, розвивати логічне мислення, математичне мовлення, уміння працювати і в групі, і самостійно.

Виховувати увагу. Повагу один до одного.

Збагачувати знання про культурно-історичну спадщину українського народу, виховувати повагу до пам’яток культури.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: інтегрований урок математики, «Я у світі».

Методико-дидактичне забезпечення:підручник «Математика»  3 клас. (автор М.В.Богданович),

Картки для усного рахунку, сигнальні картки, «Чарівні квіти».                                                                             Матеріально-технічне забезпечення: кольорові олівці, комп’ютер, проектор.

 

                                                  Хід уроку

І   Організація класу.

                 Вже дзвінок нам дав сигнал.

                  Працювати час настав.

                 То ж і ти часу не гай

                 Працювати починай.

 •                  Усі готові до уроку?
 •                  Зошит є?  
 •                  Підручник є?
 •                  Ручка є7
 •                  Добрий настрій маємо?
 •                  Маємо!
 •                  Тоді ми наш урок розпочинаємо.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

              Сьогодні  у нас незвичайний урок математики. Ми будемо не тільки вчитися розв’язувати нові приклади, задачі.  Ми більше дізнаємося про культурну спадщину нашого народу.

     Нині в Україні налічується  177 тисяч пам’яток культурно-історичної спадщини, але тільки 7 заслужили почесне знання  Чудес України. Сьогодні на уроці ви про них почуєте.

         Відправляємось у подорож.

Слайд 1. Місто Кам’янець-Подільський. C:\Users\Admin\Downloads\Kijow lawra pieczerska - Сім чудес України — Вікіпедія_files\200px-Kamianets-Podilskyi-1.jpg

Заповідник "Кам'янець".

Кам'янець-Подільський — місто, що зберегло дух середньовіччя. Своєрідність і унікальність його полягають у гармонійному поєднанні природи, середньовічного міста та фортеці. Місто не має аналогів у Європі.

Раніше Кам'янець був столицею краю і бажаним об'єктом для багатьох країн. Спочатку ним заволоділа Литва (в чиє правління і був побудований замок), потім Польща, Османська імперія, Росія, Радянський Союз, і, нарешті, Україна.

Завдяки неприступності, створеній спільними зусиллями людини і природи, за Кам'янець-Подільською фортецею закріпилася репутація "побудованої рукою Бога".

Природа подарувала фортеці високі прямовисні береги і широке русло Смотрича, а людина спорудила високі стіни фортеці та унікальний Замковий міст, що сполучає Старе місто із фортецею через каньйон, якому 2 000 000 років.

До складу Кам'янець-Подільської фортеці входять одинадцять башт, кожна з яких має свою назву й історію. Так, наприклад, найвища башта названа Папською тому, що була збудована на кошти, виділені папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі був ув'язнений український народний герой Устим Кармелюк.

ІІІ. Контроль і корекція знань з математики.

                 Які числа ви почули під час розповіді? ( 2 000 000, 11,   ІІ, тричі)

1. «Мозковий штурм» (повторення необхідних теоретичних знань) 

              -Як називаються числа при множенні?

             - Як називаються числа при діленні?

             - Як перевірити дію ділення?

             - Як знайти невідомий множник?

              -Як знайти ділене?

                   2. Усний рахунок.

            1)  Знайти зайве число (18,20,27,35,56,63,72,81) (повторення таблиці множення на 9).

           2) Робота в парах. Взаємоперевірка.

                              70:7             30:3            80:8

                             80:4              60:2            90:3

           3) Колективна усна робота. Обчислити ланцюжок.

                                (12•3 – 72:6):6

             Продовжуємо подорож.

       Слайд 2.  Хотинська фортеця.

 

C:\Users\Admin\Downloads\Kijow lawra pieczerska - Сім чудес України — Вікіпедія_files\200px-Xotin1.JPG

 

На іншому березі Дністра знаходиться Хотинська фортеця — свідок численних війн та суперечок....

Не випадково скелястий мис над Дністром наші предки називали "Хотінь". Назва міста походить від     дієслова "хотіти", оскільки мис був бажаним та надійним місцем для давніх поселенців.

Завдяки вигідному розташуванню, Хотин був центром розвитку ремесел і торгівлі, які, в свою чергу, сприяли розквіту культури та економіки міста. Хотин завжди привертав увагу завойовників. З метою захисту від них була споруджена фортеця, яка пережила століття і бачила під своїми мурами полчища воїнів Османської (турецької) імперії, вояків Дмитра Вишневецького (Байди), Петра Дорошенка. Під час визвольної війни українського народу проти польської шляхти у Хотин двічі вступали війська Богдана Хмельницького.

Відома Хотинська фортеця і подіями Хотинської війни, яка прославила запорозьких козаків та вря­тувала Західну Європу від вторгнення яничар. У цій битві було важко поранено гетьмана Петра Сагай­дачного внаслідок чого він пішов з життя.

Упродовж XVII ст. Хотин переходив з рук у руки, ним володіли і польські королі, і турецькі феодали, неодноразово місто визволяли запорозькі козаки.   Хотинська фортеця увійшла до 7 чудес України.

Сьогодні Хотин — одне з найбільших міст Чернівецької області.

 Національний заповідник - острів "Хортиця".

C:\Users\Admin\Downloads\Kijow lawra pieczerska - Сім чудес України — Вікіпедія_files\200px-Дніпро_Хортиця.jpg

Острів "Хортиця" є найбільшим островом на Дніпрі. Тут поєдналися степи, ліси, рідкісні види рослин та пам'ятки геології.

Дуже важливою та значущою є історична спадщина цього краю.

Нерозривно пов'язана історія Хортиці з Київською Руссю. За однією з версій, саме тут у 972 році загинув в бою з печенігами князь Святослав Ігорович.

Але найяскравіші події в історії Хортиці пов'язані, безумовно, з запорозькими козаками, адже саме тут знаходилося славетне козацьке укріплення — Запорізька Січ.

"Січ" називалася тому, що це було розчищене серед лісу місце, укріплене частоколом з висічених кілків. Перші укріплення з'явилися тут ще в 1556 році. Дмитро Вишневецький (на прізвисько "Байда") зібрав розрізнені козацькі ватаги і збудував на Хортиці своєрідне місто-фортецю, яка стала захистом від татар.

Саме на Хортиці Богдан Хмельницький отримав підтримку реєстрових козаків у часи Визвольної війни. З Хортиці вирушали у козацькі походи проти поляків гетьман Петро Сагайдачний зі своїм військом.

Фізхвилинка  Дихальна вправа. Мета. Активізувати роботу стовбурових відділів мозку, ритмування правої півкулі, енергетизації мозку.

Стискання пальців у кулак із заломленим всередину великим пальцем. Зробити видих. Не     поспішаючи, стиснути з силою кулак. Потім, послаблюючи  силу стискання кулака, зробити вдих. Вправа повторюється 5 разів. Вправа допомагає запам’ятовувати важливу і складну інформацію.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу вчителем. Бесіда. №943. Колективний розгляд.

                  Первинне закріплення.

             60:30                90:30                80:40

                                (біля дошки з поясненням)

           Розв’язування прикладів з коментуванням.

              39:13         42:14          70:14        60;12

           Робота в групах .№944

    V. Розвиток математичних знань.

 1.    Робота над задачами.

         №946 (усно)

№947 (самостійно) Взаємоперевірка.

           2. Робота в групах. Розв’язати приклади і розфарбувати квітку. (3 – жовта пелюстка, 4 – блакитна,5 – рожева, 6- червона)

                               (приклади на пелюстках)

                    75:15              36:12                96:16                48:12

           3. Самостійне розв’язання в зошиті

                                 85:17

      Слайд 3.   Києво-Печерська лавра.

C:\Users\Admin\Downloads\Kijow lawra pieczerska - Сім чудес України — Вікіпедія_files\Kijow_lawra_pieczerska.jpg

 

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра - одна з найбільших православних святинь України, чоловічий монастир Української православної церкви.

Заснований у 1051 році, за князя Ярослава Володимировича монахом Антонієм як печерний монас­тир. Вважається одним із перших монастирів на Русі. Учень Антонія — Теодосій, звів багато наземних будівель і головний собор.

Назва лаври "Печерська" походить від слова "печери", бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Частими відвідувачами печерного монастиря були князь Ізяслав, син Київського князя Ярослава Мудрого та київська знать, яка жертвувала кошти на будівництво наземного храму та келій.

Києво-Печерська лавра зіграла важливу роль у розвитку давньоруської культури, вона була центром літописання. Тут перекладав і переписував твори іноземних авторів літописець Нестор.

До наших днів збереглася майже у первозданному вигляді Троїцька надбрамна церква над воротами головного входу в Лавру. Вона вистояла, незважаючи на численні війни, пожежі та інші нещастя, яких зазнавала Лавра впродовж своєї історії.

 

4. Задача. На екскурсію до Києва приїхало 60 учнів. До острова «Хортиця» - у 3 рази менше, ніж до Києва, а до Кам’янець- Подільського – у 4 рази менше, ніж до Києва і «Хортиці» разом. Скільки дітей приїхало до Кам’янець – Подільського?(колективне розв’язання).

 

5. VІІ. Домашнє завдання. №950, №951.  Підготувати розповідь про історичні пам’ятки свого краю.

VІІІ. Рефлексія.

Технологія «Мікрофон».

Сьогодні на уроці я навчився…

Сьогодні на уроці я дізнався…

 

 

Гриньова Дар’я Георгіївна, спеціаліст ІІ категорії, вчитель початкових класів Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що синтезуються. (4 клас).

Предмети

Теми, що інтегруються в 4 класі

1

Природознавство

Інформатика

 

 

Планети земної групи.

Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

2

Українська мова

Основи здоровя

 

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту- міркування.

Складові здорового способу життя

3

Математика

 

 

Природознавство

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, повязані з площею прямокутника.

Масштаб.

4

Я у світі

Природознавство

Вчимося любити свою Батьківщину.

Україна на карті світу.

5

Природознавство

Математика

Сонячна система та її склад.

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розвязування задач і рівнянь. Побудова кола.

6

Українська мова

Природознавство

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах.

Природні зони України. Карта природних зон

7

Літературне читання

Трудове навчання

Олександр Дерманський  «Чудове чудовисько»

Робота з пластичним матеріалом. Виготовлення обємних фігур тварин.

8

Математика

Природознавство

Я у світі

 

Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху.

Найбільші країни Євразії.

Ти і світ людей.

9

Я у світі

Українська мова

 

Символіка що це таке? Національна символіка України.

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами.

 

10

Я у світі

 

Школа вихованості. Чемним треба бути скрізь. Культура поведінки учня.

11

Літературне читання

Я у світі

 

Всеволод Нестайко «Злочин Жори Горобейка».

Про правопорушення.

12

Основи здоровя

природознавство

Яким повітрям ми дихаємо.

Використання і охорона природних багатств України.

13

Математика

Природознавство

 

Інформатика

Круглі числа.  Периметр прямокутної ділянки

Географічна карта. Умовні знаки на географічній карті.

Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

14

Літературне читання

Я у світі

Українська мова

Дмитро Павличко «Два кольори»

Державні символи України

Доповнення речень і текстів прикметниками

15

Літературне читання

Трудове навчання

Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь…»

Виготовлення штучних квітів обємної форми.

16

Українська мова

 

 

Я у світі

Прикметники- антоніми, прикметники- синоніми. Вживання прикметників у прямому і переносному значенні.

Школа вихованості. Людські чесноти.

17

Українська мова

 

Основи здоровя

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами.

Руйнівники здоровя.

18

Літературне читання

Я у світі

Алан Мілн «Вінні-Пух»

Культура спілкування.

19

Літературне читання

Природознавство

 

Алан Мілн «У зоопарку»

Заповідні території та охорона природи в Україні.

 

20

Українська мова

 

Літературне читання

Розвиток мови. Старі та нові слова в мові. Висловлювання про мову.

Міфи. Міфологічні образи в художньому творі.

21

Літературне читання

Основи здоровя

Олександр Довженко «Воля до життя»

Хочу, можу, треба. Бажання, можливості, обовязки. Воля  людини.

22

Математика

 

 

Природознавство

Інформатика 

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Визначення відстаней на карті.

Корисні копалини України, їх види.

 

23

Українська мова

 

 

 

Інформатика

Уживання  знака мякшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженнями та циклами.

24

Літературне читання

Я і Україна

Основи здоровя

Остап Вишня «Федько Зошит»

Духовні потреби людини

Про знайомство і дружбу.

 

 

            Розробка інтегрованого уроку в 4 класі

 

«Віночок вити – життя любити».

1666.tif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Вчитель початкових класів,

                                     Райгородоцької ЗОШ І-ІІІ ст.,

ІІ-кваліфікаційна категорія,

                                                  Гриньова Д.Г.

Тема. Віночок вити – життя любити.

Мета уроку: повторити й узагальнити вивчене про іменник; розвивати розумові та мовленнєві здібності учнів, логічне мислення та пам’ять, орфографічну пильність; формувати в учнів уміння давати обґрунтовану відповідь на запитання; ознайомити з історією українського віночка, звичаями та обрядами, пов'язаними з цим чудовим оберегом; прищеплювати любов до українського слова, повагу до народу, землі, до традицій та минулого України; закріпити знання про значення квітів,  значення кольорів стрічок; розвивати пошуковий інтерес народознавчого характеру і поглиблювати знання у даній сфері.

Матеріали до уроку: ілюстрації до уроку, емблеми квітів для створення груп, схеми для вправи «Асоціативний кущ», мультимедійна презентація, мікрофон.

 

 

 

Хід уроку

 

І. Підготовча частина

1.Організаційний момент

Які в народу звичаї крилаті,
Який багатий наш духовний світ!
Традиції живуть у кожній хаті
І їх вивчають діти з юних літ.
Щоб українцями по світу крокувати,
Й на цій землі прожити недарма.
І щоб ніхто не зміг нам дорікати,
Що в нас коріння власного нема.
Традиції ніколи не вмирали,
Їх українці свято берегли.
А в світлий час їх з пам’яті дістали
І, наче стяг, в майбутнє понесли.

- На сьогоднішньому уроці ми вирушимо в цікаву подорож.

2. Вправа очікування

-Діти, а що ви очікуєте від цього уроку? Продовжіть речення:

Я хочу, щоб урок був…

На цьому уроці я …

 

ІІ. Основна частина

1.Повідомлення теми і мети уроку

-Кожна нація, кожен народ мають свої звичаї. У нашого народу існують різні символи та обереги – вишиванки, рушник, лялька-мотанка, маки. Одним із них є також  віночок.  У народі кажуть, що той, хто вміє віночок вити, зможе й долю собі прихилити.

-А з чого складається вінок?

-Тема нашого сьогоднішнього уроку: "Віночок вити – життя любити”. Ми з вами дізнаємось, яка це наука – сплести правильно віночок. А також зрозуміємо значення кожної квітки і стрічки у віночку. Нехай наш урок нагадає кожному з нас чарівну пору цвітіння українських полів, прохолодний ставок, над яким схилилися старезні верби, красуються біля самої водички кущики калини, а над шляхом височіють темно зелені тополі, на яких змостили гнізда лелеки, улюблені птахи нашого народу.

 

2.Девіз уроку

«Не намагайся бути першим, а намагайся бути кращим».

-Для нашої мандрівки нам стануть в нагоді такі правила:

1. Один за всіх – всі за одного.

2. Умій говорити та слухати.

3. Поважай усі висловлені думки.

4. Будь ввічливим: не ображай і не ображайся.

5. Будь активним.

6. Пиши та говори правильно.

3. Поділ учасників на групи

http://pulmonaryhypertensionrn.com/wp-content/uploads/2014/10/shutterstock_57621076-1024x1024.jpg-Традиція виплітання віночка дійшла до нас із сивої давнини. Змалечку бабусі вчили дівчаток вишивати й віночки плести, бо вірили, що віночки захищають людину від хвороб, згубного ока, недоброго духу. Кожна з дівчат виготовляла свій вінок по-своєму. І ми сьогодні будемо плести наш спільний дружній вінок. А зараз прошу вас розділитися на групи згідно кольору вашої квіточки, яку ви отримали на початку уроку.

I група «Барвінок» :

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/124/826/124826511_3.png 

II група «Калина» :
 

 

https://mnogo-kartin.ru/image/cache/catalog/kartiny-na-stekle/cvety/56-min-800x500.jpg 

http://whitemandarin.com/content/ingredients/114/middle.jpgIII група «Маки» :

 

 

IV група «Мальви»:

 

 

-Не забувайте, діти, що працювати в групі треба злагоджено, активно. За кожне правильно виконане завдання ваша група буде отримувати квіточку. А в кінці уроку ми підрахуємо їх кількість.

4.Вправа «Асоціативний кущ».

-Кожній групі треба скласти асоціативний кущ на тему «Іменник», обрати тільки картки, що відповідають темі нашого уроку.

 

5.Роз’єднати слова і прочитати прислів’я і приказки

1.ТОЙХТОВМІЄВІНОЧОКВИТИЗМОЖЕЙДОЛЮСОБІПРИХИЛИТИ.
2.ТРИМАЙХАТИНОЧКУЯКУВІНОЧКУ.
3. ЯКИЙВІНОЧОКТАКИЙІГОЛОСОЧОК.
4. ВІНОЧОКВИТИЖИТТЯЛЮБИТИ.
5. ХАТАЯКВІНОЧОК,ГОСПОДИНЯЯККВІТОЧКА.
6. ВІНОЧОКОБЕРІГЛЮДСЬКОЇ ДУШІ.

 

6.Гра «Продовж ряд слів»

1-група- за 2 хвилини написати якомога більше назв лікарських рослин;

2-група-написати якомога більше назв польових квітів;

3-група-написати якомога більше назв культурних квітів.

 

7.Вставити у  вірш потрібні  слова-  відгадки
Вінок Україні сплітаємо, друже!
Знай, квітка найперша в віночку, то – ___________.
Де б не цвіла, але _________________віднині
Серце своє віддає Україні.


Пишна_______________, чи скромна шипшина –
З ружі почнемо вінок України.
__________________в вінку, як в садочку квітує
__________________ себе, як надію дарує.

Квітка смерть перемагає, 
Тож ніколи не вмирає.
От __________________________ і зветься
На здоров’я нам дається.


________________________ до вінка в’яжи
У квітці цій – життя душі.
Як небо квітка ця блакитна,
В вінку займає місце гідне.
До вінка вплетем ________________________–
 

Нагадає хату рідну,
Нагадає землю рідну –
До вінка вплетем __________________________.
_________________________ в віночку –
Від неба, від літа.
__________________________ – це квітка, 
Що вміє дружити.
Волошка нас в свята
Церковні вітає,
В відварі з волошок
Нас мати купає.


_________________ у вінку, як сонячний бурштин,
А навкруги бурштину – білі вії.

На запитання всі вона відповіда
Цю ніжну квітку не лякають зливи.


Як без вишні не садок,
Так без _______________ – не вінок.
Цілу купу нарвемо –
Всім віночки сплетемо.


Квіти _____________, квіти _______________
Доплітаємо ми до вінка.
Поруч з білими – ніжно-рожеві
Подивіться, яка це краса.
(РУЖА;ТРОЯНДА;МАЛЬВА;БЕЗСМЕРТНИКОМ;БАРВІНОК;КАЛИНУ;ВОЛОШКА;РОМАШКА;МАКУ;ЯБЛУНІ; ВИШНЕВІ)

8.Вправа «Джерело знань»

Мета: сприяти актуалізації раніше набутих знань.

Очікування: вправа дає можливість для самовираження, формує позитивний настрій на роботу.

Хід вправи:

-Українці споконвіку люблять і шанують квіти. Наші предки вважали, що їх даровано нам Богом. Немає жодної української хати, біля якої дбайливі руки господині не влаштували б яскравих квіткових острівців. Квіти милують око, хвилюють душу, прив'язуючи наші серця до рідної домівки. Вони - на вишиваних рушниках: символізують доброту, щирість душі й оберігають від хвороби, злого ока.

-Старі люди знали, і ми переймаємо від них знання про кожну квітку, що входить до віночка. Бо то ж не просто прикраса — то обереги. Ось чорнобривець. Ця квітка нагадує мені рідну домівку, мамині руки, її ласку. Дівчата вплітали чорнобривці, щоб гарними на вроду бути, чорнобровими. Я вплітаю її до нашого віночку. А зараз поміркуйте, що вам нагадує квітка вашої команди, що ви про неї знаєте, на що вона вам схожа, що символізує?

1 група «Барвінок» :Барвінок — символ життя, він має довгі пагінці — безконечники, які стеляться по садочку, горнуться до оселі людської. Листячко цупке, не боїться суховію, з нього, нанизуючи одне на одне, дівчата виготовляли стрічки-віночки, сколювали ним волосся, щоб не заважало у буденній роботі. А квіти барвінку — яскраво-сині, з жовтою серединкою, надзвичайно скромні, нагадують зірочки на вечірньому небі. Використовували барвінок у лікуванні застудних захворювань, для поліпшення зору; ним хліб святковий прикрашали, виготовляли весільні букетики і до віночка вплітали.

2 група «Калина»:Калина — символ України, символ краси та дівочої вроди. Це дерево нашого українського роду. Колись воно пов"язувалося з народженням Всесвіту і назву свою взяло від давньої назви Сонця — Коло. Червоні ягоди калини із ягідками-сердечками — то символ крові та невмирущого роду.

3 група «Мак:Ніжна пелюстка маку несе в собі память роду. Дівчата, в сімї яких був загиблий, з любовю і сумом покладали на голову віночки із семи маків, присягаючи цим зберегти і продовжити рід. А взагалі мак у віночку зявився дуже давно. І він є не лише символом туги й печалі, а й дає сон і думку береже.

4 група «Мальва»:Мальва – символ найдорожчого – любові до рідної землі, свого народу. Всім, хто вирушав у далеку дорогу, вони нагадували: там земля мила, де мати родила!»

Фізкультхвилинка

9.Гра «Цікаві торбинки»

Наше завдання: згрупувати за родами іменники-назви рослин.

10.Створення «Сенкану»

У кожного народу є свої обереги. Калина – уособлення кохання, краси, щастя. Рушники та віночок – це теж символи нашого народу.

Завдання : скласти сенкан зі словами.

1-група вінок

2-група калина

3-група мак

(Зачитування учнями сенкану)

11.Вправа «Кольори»

-Ось який гарний вінок в нас вийшов, але чогось в ньому не вистачає. Український вінок, окрім безлічі квітів, обов’язково мав бути прикрашений стрічками. В’язати стрічки слід у певній послідовності, це ціла наука. Люди вірили в їхню магічну силу. Стрічки оберігають волосся від поганих очей. Вимірювались вони довжиною дівочої коси, щоб сховати її. І сором був тій дівчині, у якої стрічки повязані недбало або не за порядком. Вязати стрічки треба теж уміти і символи їхні знати. (Кожна група отримує стрічку)

-Подивіться на стрічки, вони всі різняться за кольорами. Найпершу у віночок, посередині, вяжуть світло-коричневу стрічку — символ землі-годувальниці. Попрацюємо над елементами колористики, спробуйте описати ваші асоціації згідно кольору стрічки та прикрасьте віночок. 

ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

1.Аналіз групової роботи на уроці

А тепер давайте підрахуємо наші квіточки ?(рахунок карток, оцінювання групової роботи)

2.Гра „МІКРОФОН" 

На уроці мені сподобалося... 

Мене здивувало... 

Я запам’ятав...

Найцікавішим було…

ІV.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (творче)

1.Написати міні-твір «Квітка моєї душі»

2.Дібрати 2-3 загадки на тему «Віночок»

3.Намалювати український вінок.

Хай біда і горе минають ваш дім.

Доброго здоров’я  зичу вам  усім.

 

 

                                Список використаних джерел.

 

 1. Байбара Т. М. Я і Україна: Підручник для 3 класу. — К.: Форум, 2012.
 2. Байбара Т. М. Я і Україна: Підручник для 4 класу. — К.: Форум, 2012.
 3. Богданович М. В. Математика: Підручник для 1 кла- су. — К.: Освіта, 20012.
 4. Богданович М. В. Математика: Підручник для 2 кла- су. — К.: Освіта, 2012.
 5. Богданович М. В. Математика. 3 клас. — К.: Освіта, 20012.

  6.Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе .

  7.Вашуленко М. С., Дубовик О. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова.

  8. Гончаренко С.У., Козловська І.М. Теоретичні основи дидактичної інтеграції .

  9. С.У. Гончаренко, І.М. Козловська // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 2. – С. 9-18.

10. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

11. Іванчук М.Г. Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі: навч. метод. Посібник  М.Г.Іванчук. – Чернівці: Рута, 2001.- 120 с.

12. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах / О.Я.Савченко. - К. : «Магістр - 8», 1997. – 256 с.

13.Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення. К. ІЗМН, 1998.-336с.

doc
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
1149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку