5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Методичні рекомендації "Практична робота№4" в рамках вивчення теми: «Поверхневі води України» («Фізична географія України» 8 клас).

Про матеріал

У поданих рекомендаціях пропоную при роботі на місцевості використовувати сучасні мультимедійні додатки які, в свою чергу, викличуть інтерес у учнів та полегшать виконання даної роботи. Маю на увазі навігаційні додатки, що набули популярності та мають широкомасштабне використання: туристичні, автомобільні, екскурсійні і інші.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо проведення практичної роботи

з географії №4 в

рамках вивчення теми:

«Поверхневі води України»

(«Фізична географія України» 8 клас).

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: вчитель географії

ЗОШ І-ІІ ступенів с. Дзвиняч

Теслюк Н.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    «Єдиний шлях до пізнання – дія»
                                                                                                       Б.Шоу

 

                                                                                «Реформування освіти має на меті

                зробити її більш якісною та доступною для учнів.

                             Найширші можливості для цього має поступовий

                            перехід до програмного комп’ютерного вивчення  

                                          шкільних предметів».

(Із Національної доктрини розвитку

освіти України ХХІ ст.)

На  сучасному етапі  розвитку суспільства важливим є формування   людини, спроможної жити в глобалізованому та швидкозмінному світі, особистості з інноваційним типом мислення, культури і поведінки.  

     Стратегічні акценти  навчання  географії розставляються у контексті становлення нової освітньої парадигми, що  передбачає реалізацію принципів  особистісно зорієнтованої освіти,  забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання, оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання,   упровадження в навчально-виховний процес   інноваційних  педагогічних технологій.      

    Мабуть не секрет, що в сьогоднішніх умовах безмежного інформаційного простору, зміни інтересів підростаючого покоління, нівелюється мотивація до навчально-пізнавального процесу в учнів. Аби якось зацікавити та стимулювати дітей до навчання, потрібно їх зацікавленість різними сучасними г'аджетами, мультимедійними засобами повернути в русло навчання та пізнання навколишнього середовища з використанням сучасних методів та засобів ІКТ. Завдяки такому підходу можливості сучасного уро­ку значно розширюються. Інформатизація  навчального  процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю,  спричиняє істотні зміни у діяльності учнів.

Хочу запропонувати вашій увазі практичне використання новітніх мультимедійних засобів навчання на уроках географії.

 В рамках вивчення курсу «Фізична географія України» 8 клас , програмою пропонується ряд практичних робіт, що спрямовані на збір і вивчення різноманітного краєзнавчого матеріалу. Маю зазначити, що на перший погляд  така робота є  цікавою, діти із задоволенням ідуть на місцевість, адже в першу чергу це зміна виду діяльності,  відомо, що активні методи навчання є більш дієві ніж пасивні. Але це тільки на перший погляд. Безпосередній збір краєзнавчого матеріалу передбачає тривалу та рутинну роботу: постійний та чіткий опис місцевості, численні заміри, поетапний аналіз та порівняння, в багатьох випадках повторні заміри заради виправлення помилок чи нівелювання похибок. Зазвичай така робота дітям швидко набридає, звідси знижується  продуктивність та ефективність  навчання, а також погано засвоюється алгоритм дій при виконанні конкретних практичних робіт. Тому, враховуючи все вище сказане, пропоную при роботі на місцевості використовувати сучасні мультимедійні додатки  які, в свою чергу, викличуть інтерес у учнів та полегшать виконання даної роботи.  Маю на увазі  навігаційні додатки, що набули популярності та мають широкомасштабне використання: туристичні, автомобільні, екскурсійні і інші. Звичайно ж, з такої кількості мультимедійного продукту на ринку інформаційних технологій, вибрати щось одне важко, але можливо. Для цього необхідно уважно проаналізувати тему та мету практичної роботи,  детально продумати алгоритм виконання дій. Саме такі кроки спростять вибір програми, що в подальшій роботі принесе очікуваний результат.

      Зупинюся  на практичній роботі №4 в рамках вивчення теми: «Поверхневі води України» («Фізична географія України» 8 клас).

Метою даної роботи є: поглибити практичні уміння характеризувати водні ресурси України та визначати основні проблеми їх використання; сформувати поняття характеристики річок та вміння розв’язування задач на визначення похилу річки; продовжити виховання в учнів бережливого ставлення до природи, прищеплювати любов до рідного краю.

 

Конкретизуючи тему та мету пропоную провести мотиваційну бесіду:

«Україна забезпечена водними ресурсами недостатньо: досить зауважити, що за цим показником країна посідає одне з останніх місць в Європі. Чому це так? Насамперед, тільки за останні два десятиріччя обсяг водоспоживання зріс удвічі. Тому важливою проблемою стало ефективне використання прісних вод та їх охорона. Вирішенню цієї проблеми сприяє знання таких показників  як похил та падіння річки. Падіння річки – це різниця між висотами поверхні води біля витоку та гирла. Похил річки – це величина  падіння , поділена на довжину річки

Виходячи із усього вищесказаного можна зрозуміти, що ключовим завданням у практичній роботі №4 є визначення похилу річки. В практикумах запропоновано найбільші річки України, а також формулу, за якою потрібно обчислити їх похил. Маю зазначити, що для загального ознайомлення цього достатньо, але для глибшого розуміння  даної теми та набуття практичних навичок  пропоную  учням визначити похил річки, що протікає в межах нашого  населеного  пункту.

Першим етапом   є формування  математичної  основи  даної роботи,  це буде виглядати таким чином:

 

а.png

с.png                                                               в.png

 

 

АС (П ) – падіння річки

АВ (Д)  – довжина річки

Пр   похил річки

 

Другим етапом стало ознайомлення та встановлення на смартфони та планшети  навігаційного додатку. Для цього попередньо розглянула декілька варіантів і зупинила свій вибір на навігаційному додатку Sygic бо  він  має повний набір складових, необхідних для виконання даної практичної роботи. Декілька слів про мультимедійну програму: « У 2009 році Sygic став найпопулярнішим навігаційним продуктом для  iPhone, а ще через кілька місяців з'явився варіант для Android. Ще через рік компанія оформила першість у реалізації повноцінного 3D-інтерфейсу серед навігаційних додатків. З  2008 Sygic  не покидає списки найбільш швидкозростаючих IT-компаній Deloitte Fast 50 CEE і Deloitte Fast 500 EMEA. У її портфоліо десятки навігаційних додатків для різних операційних систем, які адресовані не тільки приватним особам, але і транспортним компаніям. Остання новинка - додаток Family GPS racker, яке відстежує переміщення друзів і членів сім'ї, дозволяючи обмінюватися повідомленнями.» ( Інформація скопійована із офіційного сайту компанії розробника продукту).

Третій етап – це вихід на місцевість з метою проведення необхідних замірів та збору  краєзнавчого матеріалу. Фіксування початкової та кінцевої точок відліку за допомогою навігаційного додатку Sygic.  Детальний опис місцевості та різних географічних об’єктів, які зустрічаються на маршруті.

Четвертий етап – аналіз та систематизація зібраного матеріалу, обчислення похилу річки, що протікає в межах нашого населеного пункту. Обговорення та оформлення презентацій за даною практичною роботою.

Цікавими та нестандартними є такі уроки як для вчителя так і для учнів,  спільний інтерес суб’єкта та об’єктів навчального процесу працює на чітке формування практичної навички  у других та досягнення мети уроку.                                                                                                                      Розглядаючи психологічний момент цього виду роботи, варто наголосити, що зміна стандартної обстановки , традиційного спілкування вчитель – учень на щось, що не обрамлюється загальними правилами урочної форми роботи, сприяє більшій  відкритості, комунікабельності та емоційності дітей. Заняття  такого типу доцільно проводити в межах резервного часу з огляду на те,  що вони потребують попередньої підготовки та не обмежуються вузькими часовими рамками.

Аналізуючи   викладене  вище,  можу зробити такі  висновки:

  Використання  комп’ютерних технологій дає такі  переваги в порівнянні з традиційним уроком :

  • засвоєння  учнями на сучасному рівні нових важливих знань, умінь, навичок;
  • самоосвіта й самовдосконалення особистості учня й учителя;
  • оптимальність та результативність   при  вивченні й викладанні географії;
  • можливість ефективного  використання  у всіх видах урочної  й позаурочної діяльності;
  • високий рівень уваги і зацікавленості до навчання з боку учнів 

протягом усього уроку;

  • обсяг виконаних завдань набагато перевищує обсяг виконаних

завдань на звичайних уроках;

  • групова робота характеризується високою активністю кожного  

учня, а індиві­дуальна - їх відповідальністю.

 

І все ж вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми,  залишається  за вчителем. Тільки  учитель, враховуючи зміст інформаційного супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань.

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Теслюк Наталя
Додано
16 квітня 2018
Переглядів
741
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку