15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Методичні рекомендації "Використання схем,логічних ланцюжків на уроках географії у шостому класі."

Про матеріал

Запропонований матеріал можливо використовувати на уроках географії у шостому класі на різних етапах уроку.

Дуже часто увага дітей на уроках може розсіюватися. Причини можуть бути різні : втомленність дітей, особистий настрій дитини. Але ж навчальний матеріал потрібно донести до дітей так, щоб вони його зрозуміли. Для того щоб закріпити та впевнитись у розумінні учнями навчальної теми, можна на кінцевому етапі уроку, в якості закріплення, запропонувати учням скласти певні схеми, побудувати логічні ланцюжки, використовуючи розповідь вчителя та підручник.Також цей матеріал можна використовувати під час пояснення нової теми.на уроці

Перегляд файлу

       Використання схем,логічних ланцюжків на уроках географії у шостому 

       класі.

 

 Дуже часто увага дітей на уроках може розсіюватися. Причини  можуть бути різні : втомленність дітей, особистий настрій дитини. Але ж  навчальний матеріал потрібно донести до дітей так, щоб вони його зрозуміли.

Для того щоб закріпити та впевнитись у розумінні учнями навчальної теми, можна на кінцевому етапі уроку, в якості закріплення, запропонувати учням скласти певні схеми, побудувати логічні ланцюжки, використовуючи розповідь вчителя та підручник. Але вчитель ,постійно під час закріплення навчального матеріалу ,повинен допомагати та направляти дітей. Також цей вид роботи вчитель може виконувати сам на дошці під час пояснення нового матеріалу. Але при цьому постійно звертатися до дітей, закликаючи їх до співпраці, спонукаючи їх  думати ,вчитися робити висновки, В такому випадку діти та вчитель виступають як партнери у навчанні.  Демократичний стиль спілкування на уроці у ланцюжку «вчитель-учень ; учень-вчитель», сприяє доброзичливій атмосфері  та спонукає дитину до партнерства у навчанні разом з вчителем.

      Запропонований матеріал можна використовувати на різних етапах урока географії у шостому класі: як то під час закріплення навчального матеріалу, так і під час його пояснення ( на етапі вивчення нового матеріалу).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Г Е О Г Р А Ф І Ч Н А   О Б О Л О Н К А   Т А   Ї Ї

                                                  С К Л А Д О В І .

 

 

 

                                           Л  І  Т  О  С  Ф  Е  Р  А  .

 

 

Земна кора          астеносфера         мантія          ядро .

 

 

 

        Т и п и   з е м н о ї   к о р и  .

                              

 

 

 

К о н т и н е н т а л ь н и й                                                            О к е а н і ч н и й

                                                                                                                                

           Осадовий шар                                                                            Осадовий

           Гранітний шар                                                                       Базальтовий

           Базальтовий шар                                                                                               

 

 

 

 

             Р у х и    л і т о с ф е р н и х

                             п л и т .

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальні                                                                                 Вертикальні

                                                                                                                   

 Утворення гір                                                                                  Затоплення

                                                                                                           окремих

                                                                                                           ділянок суші                                                                                         

 

 

 

 

       К а т а с т р о ф і ч н і   я в и щ а   в   л і т о с ф е р і  .    

 

 

 

Землетруси                                                                            Виверження вулканів

 

 

Епіцентр                                                                                   Конус вулкана

Гіпоцентр                                                                                 Кратер, жерло

Сейсмічні пояси                                                                      Гарячі джерела

Сейсмографи                                                                           Гейзери

 

 

 

 

 

 

                      Г і п о т е з а

                   А. В е г е н е р а

                    

 

 

 

 

                                                        П А Н Г Е Я

 

 

 

          Л а в р а з і я                                                              Г о н д в а н а

                                                                                                           

 

 

                                                  Північна  Америка

                                                  Південна Америка

                                                          Євразія

                                                          Африка

                                                          Австралія

                                                          Антарктида

 

В и в і т р ю в а н н я  -  це руйнування і зміни гірських порід під дією коливань температури повітря , вологи й живих організмів .

 

 

 

 

      В и д и   в и в і т р ю в а н н я .      

 

 

 

 

Ф і з и ч н е                                     Х і м і ч н е                               О р г а н і ч н е

 

 

Вплив змін                                      Повітря і води                            Вплив живих

температури                                   з розчиненими                            організмів.

повітря                                            в ній речовинами        

 

 

 

          М і н е р а л и   т а   г і р с ь к і   п о р о д и   з   я к и х   с к л а д а є т ь с я 

                                                     з е м н а   к о р а  .

 

М і н е р а л и – природні утворення , які складаються з однієї речовини.

 

Г і р с ь к і   п о р о д и – це сполучення кількох мінералів або скупчення одного

                                           у великій кількості в земній корі.

 

 

          Гірські породи за походженням.             

                                                                                                          

 

 

 

 

Магматичні                                       Осадові                                    Метаморфічні

 

 

 

 

                          Уламкові               Хімічні            Органічні

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
725
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку