25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Методичні рекомендації. Які ж завдання на сучасному етапі повинна виконувати математика, навчаючи дітей?

Про матеріал

У даному матеріалі детально описано, які завдання повинні реалізовуватися на уроках математики в 2 класі. Детально описано, на яких змістовних лініях будується курс математики, відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Даний матеріал може бути підручним матеріалом для учителів при плануванні та проведенні уроків.

Перегляд файлу

Які ж завдання на сучасному етапі  повинна виконувати математика, навчаючи дітей?

 • Формування здатності логічно міркувати;
 • Вміння відокремлювати властивості предметів і явищ навколишнього світу;
 • Виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності,тощо;
 • Розвиток інтелекту, пам'яті, мовлення, уяви.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс математики будується за такими змістовними лініями:

 • числа, дії з числами;
 • величини;
 • математичні вирази,рівняння, нерівності;
 • сюжетні задачі;
 • просторові відношення, геометричні фігури;
 • робота з даними.

Програма побудована концентрично. Зміст розділів у кожному класі розширюється і доповнюється.

Отож, спочатку узагальнюється і систематизується навчальний матеріал вивчений раніше, з подальшим його розвитком у наступних класах.

Змістовна лінія «Числа, дії з числами» формує в учнів усвідомлені і міцні обчислювальні навички. Зокрема, у 2 класі:

вивчаються таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд,

 а на їх основі – додавання і віднімання 2-цифрових чисел у межах 100 з переходом через розряд;

опановують дії множення і ділення;

ознайомлюються з табличним множенням;

вивчають  таблицю множення до 5 і відповідні їм випадки ділення;

таблицю множення і ділення до 5 учні засвоюють на рівні застосування в обчисленнях;

обчислюють вирази множення і ділення з числами від 6 до 9 з опорою на таблицю множення.

Змістовна лінія «Величини»  Саме вона є важливою ланкою, що пов'язує математику з іншими науками.

Вивчення довжини, маси, місткості, часу, вартості, площі та способи вимірювання цих величин перебуває у взаємозв'язку з формуванням поняття числа. Тому одиниці вимірювання величин вводять поступово по концентрах – десяток, сотня, тисяча, мільйон.

Зокрема, учні 2 класу мають знати такі одиниці вимірювання

 довжини: сантиметр, дециметр, метр та співвідношення між ними;

маси: кілограм, центнер;

місткості: літр;

грошові одиниці і співвідношення між ними;

одиниці вимірювання часу: рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина, визначення часу за годинником.

Змістовна лінія «Математичні вирази, рівняння, нерівності»

Вводять елементи алгебри: числові вирази, вирази зі змінною.

Рівності – числові, рівняння, формули.

Нерівності – числові та зі змінною.

Змістовна лінія «Сюжетні задачі» дає змогу формувати в учнів здатність розпізнавати практичні проблеми, які можна розв'язати, застосовуючи математичні методи.

Отже, ця змістовна лінія:

 • конкретизує навчальний матеріал;
 • розвиває пізнавальні інтереси;
 • є засобом оволодіння прийомами розумової діяльності;
 • виховує вольові якості та естетичні почуття;
 • розвиває вміння будувати судження, робити висновки.

Метою цієї змістовної лінії є формування в учнів загального вміння працювати із задачею, вміння розв'язувати задачі певних типів.

В 1 і 2 класі формують поняття про задачу (просту або складену). Основним завданням є набуття учнями загального вміння розв'язувати сюжетні задачі (у 2 класі вже на 2-3 дії). Починаючи з 3 класу розглядаються типові задачі.

Процес розв'язування задачі формується як перехід від текстової моделі до схематичної (короткий запис, схема, рисунок), а далі до математичної (вираз, рівняння).

Під час роботи над задачею доцільною є перевірка правильності її розв'язку. Така перевірка може бути прямою (встановлення відповідності між числами) та непрямою (складання і розв'язування оберненої задачі або розв'язування задачі іншим способом).

Змістовна лінія «Просторові відношення, геометричні фігури»

Головне завдання цієї лінії полягає у розвитку в учнів просторових уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, абстрагувати;

Формування в учнів практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою креслярських інструментів

Отже, в учнів формують:

 • уявлення та поняття про геометричні фігури на площині та їх істотні ознаки та властивості;
 • вчать розпізнавати геометричні фігури.

Змістовна лінія «Робота з даними»

Основне її завдання:

 • ознайомити молодших школярів на практиці з різними способами подання інформації;
 • вчити читати і розуміти, знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач.

Уся змістова лінія прослідковується в усіх попередніх для уточнення, порівняння, ілюстрації, зчитування інформації ( схеми, таблиці, діаграми, графи).

 

Послідовність розділів курсу і кількість годин для їх вивчення не вказується. Це дає змогу авторам  створювати варіативні підручники. Ми працюємо за підручником, автори якого – Ф. М. Рівкінд та Л. В. Оляницька.

Структура підручника:

 • Розділ І

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас

 • Розділ ІІ

Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд

 • Розділ ІІІ

Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

 • Розділ ІV

Множення і ділення. Табличне множення і ділення.

 • Розділ V

Повторення вивченого у 2 класі.

Обсяг навчального матеріалу у підручнику є необхідним і достатнім для формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей , а також готовності до вивчення математики  на наступному ступені освіти.

Усі уроки , вміщені в підручнику , мають єдину структуру.

Зміст підручника створює умови для застосування диференційованого підходу в навчанні школярів.

 

Працюючи з даним підручником можна використовувати робочі зошити з друкованою основою, зошити для контролю та перевірки знань, дидактичні матеріали (цікаві завдання, відривні картки- бліц та експрес контроль).

Для вчителя – поурочне планування:  «Мій конспект» , «Уроки математики». Ну, і, звичайно, комплекти  демонстраційних таблиць до даного підручника.

 

docx
Додано
8 липня 2018
Переглядів
543
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку