Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з інформатики для 10-11 класу на тему "Базова структура алгоритму – лінійна"

Про матеріал
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи на тему "Базова структура алгоритму – лінійна " для студентів коледжу з дисципліни інформатика (учнів 10-11 класу відповідно до рівня дисципліни) - наведені приклади виконання завдань лабораторної роботи.
Перегляд файлу

АБОРАТОРНА РОБОТА № 10.2

Тема: Базова структура алгоритму –  лінійна

Мета: визначити основні правила побудови алгоритмів лінійної структури графічним способом та набути практичні навички роботи з редактором блок-схем AFCE.

Обладнання: комп’ютери типа Pentium з ОС Windows (XP, Seven), програма-редактор блок-схем AFCE.

Теоретичні основи:

Базова лінійна структура

Ця команда утвориться з послідовності команд, що випливають одна за іншою. При записі на псевдокоді команди відокремлюються одна від іншої за допомогою крапок з комою. При виконанні алгоритму команди виконуються одна за іншою в тім порядку, як вони записані. Для позначення початку і кінця команди проходження використовуються службові слова початок і кінець (алгоритмічні скобки).

У загальному вигляді команда проходження може бути представлена так: початок  «дія» ; «дія» ; . . . ; «дія»  кінець

Під дією розуміється або проста, або складена команда. Ці команди можуть записуватися або в рядок, або в стовпець – одна під одною.

Надалі буде використовуватися запис команд у стовпець.

Службові слова початок і кінець виконують роль дужок. Наявність дужок дозволяє розглядати команду проходження як єдина дія, що розпадається на послідовність більш простих дій.

Команда проходження (псевдокоди):

початок

уведення (х);

у=х2+5;

z= ;

кінець

Схема команди проходження показана на рисунку 10.3.

З команд проходження будується лінійний алгоритм:

 Алгоритм називається лінійним, якщо він містить N кроків, усі кроки виконуються послідовно друг за другом від початку до кінця.

 

Приклад виконання завдання:

Задача: Скласти схему алгоритму обчислення радіусів описаної (R1) і вписаної (R2) окружностей трикутника зі сторонами рівними a,b,c. Виконати алгоритм для a=4,1;  b=1,2; c=9,6.

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 1. Введення вихідних даних –  a,b,c
 2. Розрахувати полупериметр трикутника АВС за формулою –
 3. Розрахувати площу трикутника АВС за формулою Герона –
 4. Розрахувати радіус описаної навколо трикутника АВС окружності –

 1. Розрахувати радіус вписаної в трикутник АВС окружності –

 1. Виведення результату – R1 та R2.

 

Алгоритм рішення задачі – графічний засіб – блок-схема:

 

 

Алгоритм рішення задачі – псевдокод алгоритмічною мовою:

алг Алгоритм обчислення радіусів окружностей АВС

нач

| Ввод (a, b. c)

| P := (a+b+c)/2

| S := sqr(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

| R1 := (a*b*c)/(4*S)

| R2 := (2*S)/(a+b+c)

| Вивод (R1,R2)

кон

Порядок виконання роботи:

 • Розробити алгоритм рішення задачі словесним методом та записати його в звіті;
 • Побудувати блок-схему в редакторі AFCE;
 • Ввести команди в символи блок-схеми;
 • Замалювати блок-схему в звіті;
 • Записати псевдокод програми рішення задачі;
 • Представити рішення задачі в програмі AFCE викладачу.

 

Завдання №1: Скласти схему алгоритму обчислення загального опору ланцюга, що складається з трьох резисторів, опір яких R1=12 Ом,  R2=17 Ом,  R3=2,9 Ом, з'єднані паралельно:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2: Скласти схему алгоритму обчислення площі фігури, яка утвориться між окружністю радіуса R1 і укладеною усередину неї окружністю радіуса R2:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3: Скласти схему алгоритму обчислення об'єму усіченого конусу з основами S1 і S2 і висотою h:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

 

 1. Які засоби завдання алгоритмів Ви знаєте?
 2. Надайте їм характеристики.
 3. Дайте визначення простої команди алгоритму? 
 4. Дайте визначення складної команди алгоритму?
 5. Скільки типів базових структур алгоритмів ви знаєте?
 6. Яка базова алгоритмічна структура називається лінійною?
 7. Яким символом зображується в блок-схемі команда введення/виведення даних?
 8. Яким символом зображується в блок-схемі команда розрахунку формули?
 9. Якими символами починається та закінчується алгоритм?
 10. Які розміри символів та їх залежності використовуються при побудові блок-схеми?
 11. Як з'єднуються символи в блок-схемі?

 

Висновок: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторну роботу виконав студент____________________________________________________

                                                                                                                        Підпис.                                                  Прізвище, ініціали

 

Лабораторну роботу перевірив і прийняв викладач ________________________________________

                                                                                                                                                       Підпис.                                   Прізвище, ініціали

 

 

________________________                                           _______________________________

                               Дата                                                                                                                                             Оцінка

Заходи безпеки:

ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ РОБОТИ НА ПК (стор. 9)

Форма звіту:

 1. Роздрукувати звіт з лабораторної роботи за методичними вказівками:
 • тема;
 • мета;
 • теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • контрольні питання;
 • лист висновку по роботі.
 1. заповнити всі необхідні місця в звіті виконання завдань лабораторної роботи:
 2. відповісти на контрольні питання;
 3. написати висновок по роботі;
 4. здати звіт викладачу.

 

 

docx
Додано
20 листопада
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку