Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з інформатики для 10-11 класу на тему "Базова структура алгоритму – розгалужена"

Про матеріал
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи на тему "Базова структура алгоритму – розгалужена" для студентів коледжу з дисципліни інформатика (учнів 10-11 класів відповідно до рівня дисципліни) - наведені приклади виконання завдань лабораторної роботи.
Перегляд файлу

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10.3

Тема: Базова структура алгоритму –  розгалужена

Мета: визначити основні правила побудови алгоритмів розгалуженої структури графічним способом та набути практичні навички роботи з редактором блок-схем AFCE.

Обладнання: комп’ютери типа Pentium з ОС Windows (XP, Seven), програма-редактор блок-схем AFCE.

Теоретичні основи:

Базова структура розгалуження

За допомогою команди розгалуження (розвилки) здійснюється вибір одного з двох можливих дій у залежності від умови.

На псевдокоді ця команда в загальному вигляді записується так:

 

якщо <умова>

       то <дія 1>

       інакше <дія 2>

все

 

Дії, зазначені після службових слів то й інакше, можуть бути простими або складними командами. При виконанні команди розгалуження виконується тільки одна з дій: якщо умова дотримана, то виконується дія 1, у противному випадку – дія 2.

На рисунку 10.4 показана схема команди розгалуження. У тому випадку, коли умова дотримана, продовження виконання алгоритму відбувається по стрілці «+», у противному по стрілці «—».

Команда розгалуження може використовуватися в скороченій формі (корекція), коли у випадку недотримання умови ніяка дія не виконується. На псевдокоді корекція записується так:

 

якщо <умова>

    то <дія>

все

 

Зображення корекції у виді схеми показане на рисунок 10.5.

На командах розгалуження будується структура алгоритму, що розгалужується.

 

Алгоритм називається розгалуженим, якщо послідовність виконання кроків алгоритму змінюється в залежності від деяких умов.

 

Умова – це логічне вираження, що може приймати два значення: «так(+)» — якщо умова вірна і «ні(-)» — якщо умова невірна. Будь-яка умова складається з трьох частин: ліва частина, знак порівняння, права частина.

Приклади умов: А>0, Х<А+У, Z=5.

 

 

Приклад виконання завдання:

Задача: Скласти схему алгоритму обчислення квадрата найбільшого з трьох чисел – а, b, с.

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 1. Введення вихідних даних –  числа a,b,c;
 2. Порівняти числа a і b, якщо a= b , то величині max привласнити значення числа a або  b, інакше – порівняти числа a і b, якщо a< b , то величині max привласнити значення числа b, інакше величині max привласнити значення числа a;
 3. Порівняти числа с і max, якщо с> max, то величині max привласнити значення числа с інакше – пропустити – величина max має значення максимального з трьох чисел;
 4. Обчислити квадрат максимального з трьох чисел Z;
 5. Вивести значення квадрату максимального з трьох чисел Z.

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:    Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

Порядок виконання роботи:

 • Розробити алгоритм рішення задачі словесним методом та записати його в звіті;
 • Побудувати блок-схему в редакторі AFCE;
 • Ввести команди в символи блок-схеми;
 • Замалювати блок-схему в звіті;
 • Записати псевдокод програми рішення задачі;
 • Представити рішення задачі в програмі AFCE викладачу.

 

Завдання №1: Скласти схему алгоритму обчислення значень функції В(p), де

В(p)=      а p залежить від х, як p(х)= 

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2: Скласти схему алгоритму визначення: чи є кут С трикутника АВС зі сторонами a, b, c тупим, прямим  або гострим:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №3: Скласти схему алгоритму перевірки положення точки з координатами А(х00) відносно кола з радіусом r – в колі, за колом або на окружності, рівняння окружності задане формулою r2=x2+y2:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №4: Скласти схему алгоритму визначення, чи є трикутник АВС зі сторонами a, b, c – рівносторонній, рівнобедрений, довільної форми:

 

Алгоритм рішення задачі – словесний засіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм рішення задачі:

Графічний засіб – блок-схема:      Псевдокод алгоритмічною мовою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

 

 1. Які типи розгалужень в алгоритмі Ви знаєте?
 2. Надайте їм характеристики.
 3. Дайте визначення команді розгалуження в алгоритмі? 
 4. Які конструкції в псевдокоді описують розгалуження?
 5. Яка базова алгоритмічна структура називається розгалуженою?
 6. Яким символом зображується в блок-схемі команда перевірки умови?
 7. Дайте визначення поняттю «гілка» в алгоритмі розгалуження?
 8. Скільки гілок може мати розгалуження в алгоритмі?
 9. Надайте визначення поняттю «умова» в алгоритмі розгалуження?
 10. Які правила завдання умови в розгалуженні Ви знаєте?

 

Висновок: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторну роботу виконав студент____________________________________________________

                                                                                                                        Підпис.                                                  Прізвище, ініціали

 

Лабораторну роботу перевірив і прийняв викладач ________________________________________

                                                                                                                                                       Підпис.                                   Прізвище, ініціали

 

 

________________________                                           _______________________________

                               Дата                                                                                                                                             Оцінка

Заходи безпеки:

ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ РОБОТИ НА ПК (стор. 9)

Форма звіту:

 1. Роздрукувати звіт з лабораторної роботи за методичними вказівками:
 • тема;
 • мета;
 • теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • контрольні питання;
 • лист висновку по роботі.
 1. заповнити всі необхідні місця в звіті виконання завдань лабораторної роботи:
 2. відповісти на контрольні питання;
 3. написати висновок по роботі;
 4. здати звіт викладачу.

 

 

docx
Додано
20 листопада
Переглядів
22
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку