22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Методичний посібник "Де лелека водиться , там щастя родиться"

Про матеріал
Посібник містить тексти, розробки уроків , додатковий матеріал для роботи з учнями початкових класів не тільки з літературного читання, але й природознавства, народознавства, позакласного читання, , "Я у світі" .
Перегляд файлу

ВЏЩIЛ ОСВПИ САМЫРСЬКОТ РАЙДЕР)КАДМШIСГРА1.ЏТ

ШФОРМАЩЙНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНГР

де лелека водиться, там щастя родиться

Методичний для


У пост— ±брано матер'ал про одного i3 ф*тин" фауни - леле.су, який можна впористати на       уроках      рщнот мови, трюодот—ства, математики.

легенди, скоромовки, i приказки, загадки, казки, фсворди,        вправи,

тнспекти уро“в.

Адресований вчителям початкових

категори у початкових класах

                                                                       141                             - ДНЗ”


3MicT

1.                                                               Вступ

2.                                                               про лелеку

З.                   приказки,             про лслску .                    4

4. Загадки про лелеку .    5 5.

6.                                                                                                                            Скоромовки про лелеку .   8

7.                                                                                                                            [гри, кросворди,    завдання, про лелеку     9

8.                                                                                                                            про лелеку ................................ 12

9.                                                                                                                            Легенди про лелеку .   13

10.                                                                                                                     Тексти     nepeka3iB про лелеку ...............  15

11.                                                                                                                     Конспект уроку з навчання грамоти для 1 -го класу

„Написання рядковот букви „л” (ел). Складовий

17

12.                                                                                                                     Конспект уроку з розвитку зв' язного


мовлення, читання та природознавства для 2-го класу. Складання художнього опису лелеки 20

13.                                                                                                                     TBip за

З клас .25

14.                                                                                                                     Конспект уроку з розвитку зв'язного мовлення для 4-го класу.

       Робота над складанням               папер(в  30

15. Твори для позакласного читання,

 

                            казки

32

1


з Вертош    формувати в доповораО      знання, у тмову јотот јвформзцй« Навчити      учитися, вирбюи тез ш.ојбдјйхий iHTepec до знань i прагнення до збдгаченяя ними— це   з важливих завдань,

             япмаетоо                     вчителем початкових kJ1aciB.

у МОјзо»пйЖ дасах В формуються ocH0BHi ддя vpopytcepe— школя» розвиваються нахили й зХбЁосјч Туй, • дмфоються i навички самост—дасдоюватџд рсмцсщовати навчальний MaTepiarr.

“.;г:е;•±, .Найважлйфоюж уоводо* виховання цих якостей е јптвищрння   3kNBHocTi        розвиток у них iHTepecy е умовою       навчання. бути у вправ,

Ле.лека

Ранньою весно10 повер гао•ься з вирпо лслекл. 13 i” великий i красивий птах i3 снвкно-б[лнм      черни м и оперенням. Коли BiH не летить, а криланам здасться, шо BiH увесь     i тульки йот \BiCT (IY\) чорний. Коли ж лелека випростуе сво\ крила, ми бачимо. 1_1to нс крил та донге покривне пјр'я чорне, а \BicT, як i все ЛЛЈ10. lM0BipH0, що вед „норного гуза-• походи i назва чорногуз. Хле kPiM 1lici загиьнопоншренот назви. у pi311\1X УкраТни чорногуз ще мас waki назви: бусоль, бусел, бузько, гайстер, боцян.

Звичайно лелеки  но !licax. дссь нобли зу озера, болота — там де плодиться багат жаб. разом з гадюками та вужами с головною поживою для цього пл А„ха.

Але далеко не BCi Ј1елеки гнвдяться но велика частина селиться у близькому  з людинон», птахами. У нас на Ykpafl!i чорногуз в'с свос на xaTi, або на великих деревах — JAY6i, JIVllli, - [_цо ростуть на чи в саду. Г тздо в'сться не на один pik, а на багато P0kiB. кожноТ весни, коли пара J1eJ1ckiB поверласлљся з далекоТ  вони лише тдтримуоть свос старе i там виводять пташенят.

CTapi лелеки i p03YMHi птахи, вони не бояться людей, до яких звикли.   ж лелеки. коли вперше прибувають у незнайому Тм спочатку боязкј,  завжди     Але, як вони що люди поклали для них дерев'яне колесо на даху або на  дерева, стовпа, то      ж догадуються, що це доброзичливе запрошення i починшоть будувати   BipHicTb тим самим викликали у людей любов до лелек. З ix HaBecHi, коли вони повертаються до старых

33 народным  господарство, в якому е ле.деки е щаеливим i забезпеченим лиха слереже” кажуть селяни.

У народ\ вважакучт., шо лелеки приносять щастя.

                 Лелекн          (€poi баппьох легенд, казок,

 “0Bip'H, приказки, прикмети.

Коли зруйнувати лелечине то лелеки запалять хату де було

                          Лелеки селяться                      добрих людей.

На кожнт     i       пасеться, i будько жаби ловить.

Ьлаговпценпя чорн«н.з мае знесги бодай одне яйце.

[1рилет\в лелека — весну лрин[с злалека. [Тегелсг\в я Десну - прав\с ва,м весну!

                           Обл{тдв            

          В кого ОССЛИВСА ни    яслска - ТОМУ       буде „“10BikY.

                            дс ле,лска зам           родиться.

                                           Ковгнув„ як Ьудько           .

Лелеки ;мно Абиранньсч до вирпо - буле рання i холодна ость.

4


Загадки

Хату на xaTi мае,

Жабам рахунок знае.

(Лелека)

Дзьобом птах цей, як захоче,

Затр(скоче, залопоче, Зразу жаби полякаються Bci уводу поховаються.

Що це таке?

Жабам, бачте, небезпека,

Бо на        TiM ...      (Лелека)

Птах великий i красивий,

Чорний, або

Гострий дзьоб, T0HeHbki ноги,


Вернувся з далеко; дороги. (Лелека)

Дивна птаха чорно-б[ла

У гн(здо на хату

Довгим дзьобом знай стукоче, щось сказати хоче.

— Де ж це ти була?

— Далеко !

— Як звуть тебе ? ... (Лелека)

ноги заввишки, такий Hic завдовжки.

Хату на xaTi мае, BCiM жабам рахунок знае. (Лелека)

за моря,

У кра;

На будинках             в'ють,

Звуть же Тх ... (Лелеки)

BiH великий i красивий,


Довгий дзъоб. тоненыё ноги. з   дороги.

По болот походжа€

Рахучок жабам зна€. (Лежка)

У червоних

В б[лому халат.

BiH весною пра-леТв

1 сндитъ на хат{. (.7езек•а)

ноги. такий Hic. по болоту ходить CkPi3b.

Хату на xavi МДЕ. жабам ра»нок знаю. (Легека)

ДОБА ноги. Довгий Hic

I1pII-RTiB —           i1pEHic

Смачнукх жабеняток

Для своТх мияток. (Пелеха)

птах через дал,

CiB на воротах

У червоних чоботах. (Лелека)

kpi3b    долини. kpi3b мертвий 11iC0k.

З чужоТ кратни

Верн.звся посол.

Сто#ь BiH чиновний,

В чоботях червонных

Ус[м напоказ. (.7елека)

Довгоногий чорног.зз У болотечку загруз.

Будем його рятувати


За хвостика витягапт, Щоб не плакав чорногуз, [Цо в болотечку затру-з.

Ходить бусол по Чан! Чан! жабок по Хап! Хап!

жабки:

Ква! Ква!

Пострибали      листочки: Раз! два!

Довгоногий чорногуз У болотечку загруз.

Будем його рятувати

За хвостика витягати,

Щоб не плакав чорногуз, Що в болотечку загруз, Раз! Два! Три!

Чотири! П'ять!

Будем            обмивать.

Хай летить c06i на волю шукас кращу долю.

Ходить бусол по болоту:

Чап-чалап, чап-чалап! Поглядас, чи немас Де малих зелених жаб.

Враз пригнулась,

Щоб одразу ухопить,

А         гпг у не; жабка —

Стриб! 1 зникла в одну мить! жабки

Рахували лапки: — В мене п'ять i в мене п'ять — Вийшов бусол з комишу — Вас до школи запишу! Жабки митгю до води —

Поховались хто куди.

I чого було

Бо не                рахувати!

Скоромовки

З коси Бузько на балку (косар косу там брав на брус), i ciB Бузько в на балку, на довгий брус.

Грицько Бойко

Бусол

В ciH0kocax,

    В              росах

Заросився Бусол

Босий.

Сонце

Блисне — Бусол

Свисне.

Лет[ла лелека, заклекотала до лелеченят.

В. Дмухар


броду бусол бродить, Бусленя з собою водить. Бережись зелена жабко, Бо вполюе бусленятко!

лелека

Кашу з глека,

           Хоч                нелегко.

Та в лелеки довга шия — BiH i з глека кли BMie.

Ходить бусол по болоту, кличе   на роботу.

кажугь: „Не хочу!”

Бусол каже: „Заплачу!”

1гри, кросворди,     вправи Гра „Кум-кум”

1.    Кум-кум, кум-кум!

Питаються жабенята найстаршоТ жабки, кум-кум:

— Хто це високо сидить на краечку хатки, кум-кум, I достойний i поважний ходить, наче пан той важний, Хоч в i в чоботях, а все ходить по болотах?

2.    Ой ж ви ще  мот жабенята, кум-кум! Чорногуз це довгий, наш ворог заклятий, кум-кум! жабенята!

Жаба, Жабенята, та Чорногуз (бузько, лелека). Жаба сидить на  У кутку в kiMHaTi стоћъ Чорногуз з палицею або з патичком у

«Кум-кум, кум-кум» прискакують Жабенята до Жаби, приклавши долонями руки до ши; й питаються про


того, хто «сидить на краечку хатки». час того, як вони його описують, що BiH пристойний та поважний, витягаються вгору, поклавши руки в бом.

За словами «Ходить, наче пан» виступають правою ногою наперед, гордо вверх голову пйџймаючи.

За словами «Хоч в i в  ведуть руками вид шит до самого низу.

За словами «А все ходить по болотах» високо ноги, вдаючи, що ходять по болотах.

ще «кум-кум» та покивавши при тому головами то вл[во, то вправо,      навкруги Жаби, заглядають у    й чекають, що вона скаже. Шсля П Жабенята,      скачуть на BCi боки, але раптом Чорногуз, ходить широкими кроками, високо ноги та штовхаючи паличкою, наче дзьобом, все перед собою, ловить Жабу, Жабенята.

Жабки, що до Чорногуз доторкнувся паличкою, падають на землю, а з тих двох ocTaHHix, що Чорногуз Тх не доторкнувся, вибирають нового Чорногуза та стареньку Жабку, i гра починаеться знову.

Кросворд „Весела грамота”

1.    Майстер цей з'явився рано, На даху помудрував

Г без цегли, i без крана c06i побудував.

2.    Вчитель Олю запросив до дошки:

— Ти читала про Котигорошка?

— Так, читала.

— То скажи, будь ласка, Що за TBip це:

Приказка чи .

1. ЧОРНОГУЗ. 2. КАЗКА.


З.Мовна гра „Сплесни в

         (Спчеснути в                 тот, коли почусш звук „л ”)

                        Лелека                питае:

— Хто вище BCix птах(в JJiTa10Tb люди нище BCix, На   сво1х легких.

Легко, легко, аж

Листям липа

Два лелеки на спочивали.

Як лелеки

Липа

4.    Гра „Знайди зайве слово”

Лелека, чорногуз, ворона, бусол, буцян, сорока, гайстер, бузько.

5.    Гра ,Два в одному”

51ki слова с в             гайстер? (гай, стер)

6.    Перестав        слова i склади

Там, лелека, родиться, де, водиться, щастя. (Де лелека водиться, там щастя роДиться)

7.    Перестав        частини        i склади речення.

Килеле од гонашо ласе. (Лелеки npwtemiJtu До нашого села)

Хвилинки —

1.                Чи знаете ви, що...

— лелеки живуть близько 20 P0kiB;

— зимують на берегах Середземного моря;


— доросл' итахи              не чають;

— виткладдють на весн' З —6 6LIHX ядиь, в яких чс;хч мкяиь 3' являються безпораш пташеняга; — лелеченята мають голос — пишать:

лелеки пойають шки.тивих комах. жаб. мишей; — лелеку занесено ло Червонот книги YkpaiHH.

2.                Слово    зайшло до нас (з  кратв. з кримсько   татарськот мови.       Там ця назва звуконасл\дувштьна.

Назва чорџоту — давня украГнська. Вона вказуе на  птаха: шия, груди. вся передня частнна тулуба, чорний лише XBiCT.

Назва бд:дод, Оуцдн,     - це        одного слова,  у польськ\й i монах.

Назва цапеддр поширена в захЙних обласгях Укра\ни, походить вона з н[мецькоТ мови, означае „велика сорока”.

niCHi

Ой не коси, бузьку, ciHa —

Заросишся по

Нехай його чапля косить,

Що високу сукню носить.

Бузьки

13 краю — вирою бузьки

До нашоТ хати дороги питають.

                         — Гей,           ви, бузьки,         небом CHHiM,

Аж там, де кружляють плуги на

А ми прилет[ли, звисока дивились,

Ой чи ви нас ждали, ой чи ви смутились...

Бузьки — лелеки

13 краю — вирою — тут: з

Цирина — околиця край села.

Вист „ круж.тяюп1ь птуги ” змсиьовус працю xJli60p06i6 — оранку ni() nociBtl.

чорногузу, дядьку, Зроби MeHi хатку,

I ставок, i Млинок, вишневенький садок!

А горобець впився, з чорногузом бився

Як ударив чорногуза, чорногуз звалився!

Легенди про лелеку Про бузька

А ви знаете, взявся бузьок? Та бузьок колись  був. Правда, то було дуке, дуже давно. ще почав творитися CBiT.

Задумав Бог винищити усяку паскудоту: гади, жаби, i друге, що сувалося по Та й загнав BiH, усе те паскудство в один великий Mix, потому перев'язав Mix сильним мотузком, закликав до себе одного та й каже йому:

— Видиш, там е мочар. Занеси той Mix до того мочара i кинь у воду. Але не розв'язувати Mix i позирати, що там е.

Бере той,  на плече та й несе, але кортить його узнати, що то BiH несе. Так i не витримав нетерпеливий Над мочаром розв'язав той Mix, а гади, жаби, i швидко по та й заховалися в TpaBi, корчах. Почав i туди, i сюди, хоче ту паскуду назад загнати у дарма, в нього не виходить.


перед ним з'явився Бог i каже йому:

— Що ж ти наробив? Чому ти не слухав наказу? Чому розв'язав той Mix? Тепер T06i вже не бути

А будеш бузьком,   ноги, довгий дзьоб, щоб з(брати все те, що з MiHIka повипускав.

I тут нараз    зробився бузьком та зараз почав ходити по полях,   i мочарах, ловлячи жаб,

 I так робить BiH аж до наших          I кажуть, що якщо

BiH визбирае всю ту паскудь, то назад зробиться: чоловпам. Але коли то буде?

Бузьок дуже нудиться за ижею, в BiH жив, ще як був  Тому i в'е c06i на дахах, i сам живе близько коло людей.

м о ч а р — болото, яке заросло травою 1. За що Бог перетворив      на бузька?

2 Чому бузьок будуе свое поблизу людських осель?

Лелека i гроно винограду

В часи турецьких завоювань молдавська фортеця Городешти була обложена лютими яничарами. Хоробро билися П захисники з ворогом, але  в них запаси води й вичерпалися сили, загибель здавалася неминучою. Та сильний BiTep   крил змусив притиснутися до   До     coTHi лелек i несли в дзьобах    грона винограду з piJlH0i

Воти були спраги та голоду. З новими силами кинулися вони на ворога та й розбили яничар.

я н и ч а р и — KaptL4bHi загони apMii турецького султана.

1. Ж лелеки врятували B0iAiB

                          Як лелеки         врятували

Давно це було, коли на укратську землю нападали орди koqiBHMkiB. Налетять,    хати, виженуть худобу, заберуть у полон    i ж(нок. А   кидали напризволяще на згарищах. Це бачили лелеки i стукотом

почали кликати козаиав на допомогу. Але далеко були козаки, не почули. I птахи  на крила i шдняли високо-високо в небо, Почули кинулися наздоганяти А лелеки кружляли над ними, вказуочи дорогу. З того часу лелекам на YkpaiHi завжди

1. Чому лелекам на YkpaiHi завжди

Тексти  та nepeka3iB

2 клас

З весни жодного дощу. Дихати     Та нам хоч деревом сховатися можна. А як ото лелекам? Стоять в      крила порозпускали. Пташенята в TiHi ними дзьобики розкривають.

(А.ДавиДов)

З клас

Лелеки

Миколчиного будинку росло високе дерево. На ньому влаштували

Миколка любив за красивими птахами. Спочатку лелека — насиджувала яйце. Пот{м вилупились пташенята. Миколка бачив, як батьки турбувалися про них.

Щодня лелеки на болото, ловили там жаб, i приносили свотм пташенятам. А вечорами птахи стояли на краю й

(57

4 клас

Лелеки прилет\.ли прилег[ш, на крилах ключик сонця ирннсы•лн,

Де живе лелека — сонячний п ЛАХ. BiH 3ycTpitlae сонце вранц\ проводжае на спочинок YBeqcpi. На 30Pi лелеки пане.ма•оп.ся з й високо в небо. Там paAicH0 клекочыь - tAi\atotb сонще.

А вв.•чскй С!оягь нм ['Hi3J!0M i дивляться на 3axiA. То вони скоькн AltiB ходилмме сонце так високо й почнс нся. (За В, ( З:ходыпнськии, 69 слпз)

Перека

Не;внчайннй насажир

Пгийш.та весна. А.гс однаА ноч\ вдарив мороз, Нелегко

Лелеки

ЈЕгять 3T1i3HiJTi з далекого вир\ю — додому. на Укра\ну, на 30Pi, на води, де оце тЁтьки зараз прокинулась весна...

Хоч як потомились, а линуть на одчай проти аби швидше, аби рантом — нечувана упала на лелек орлина зграя. Залунав лютий полегто, кружляючи,      1 вже перший       птах з розбитою головою грудкою звалився в море; за ним ще i ще...

Та лелеки хугко отямились i стали боронитися. Били HanaJIH14kiB довгими дзьобами,      в голову, нападали гуртом, намагались зашарпати.

Ось п'ятеро на орла, почали дзьобами щосили скубти Той заклекотт невдоволено, знявся вгору... Але зарав же каменем упав на лелеку з пораненим крилом, що, шукаючи рятунку, спустився низько, майже до самоТ води...

Тут уже Михайлик не витримав, скрикнув: «Ой, дайте лука!»

З тонким посвистом шугнула вп'ялася в орлину шию.

Братчики заворушилися, загули: «Молодця!» То тут, то там тенькнула в дужих руках нап'ята тятива, одна за одною  хижаки важко падали вниз, силкуючись втриматися на широко розкинутих крилах. орли з криком знялися у що програли Деякий час ширяли, сонцем, noTiM наче розтшји: хтозна, де й лелеки стали шикуватися двома ключами: знов вперед. (М. Пригара.) (2()3 слова.)

Конспект уроку з навчання грамоти 1 клас

Написания рядково7 букви (ел). Складовий диктант

Мета. Вчити учн(в писати малу букву         (ел), поеднувати Й


з вивченими буквами, проводити звуковий розвивати мовлення     мислення, увагу; вчити писати склади      диктування,

Обладнання. Зошит; картки з друкованими й рукописними малюнок лелеки.

3MicT уроку

1. Повторення вивченого.

1.                       Повторення 3BYkiB.

Учитель називае звуки, а виставляють на Ha6ipH0MY букви, якими вони позначаються.

2.                       Повторення вивченого на попередньому уро ЦЕ

            З. Звуковий             слова

П. Робота за малюнком у              (с. 26).

L загадки.

Птах великий i красивий,

Чорний або

Гострий дзьоб, T0HeHbki ноги.

Повернувсь з далекоТ дороги. (Лелека)

 Яким уже вам словом можна слово лелека? (BiH.)

— Хто з вас банив лелеку? Де саме? Яка в нього шия?  крила? Чому Тх не можна побачити взимку?

2.

            Лелеки в(дјйтають у              крат — в Африку.

двох MicTliB летять вони луди. А зворотнитђ шлях на бтгькпшшну долаогь       швидшс.      влаштовують з паличок i riJ10k на дахах        хат. У    лелеки бувас трое п'ятсро лелеченят. Батьки     про свот„х пташеняг, принося н, 'iM жаб, комах, мишей, У вважаиугь.      лслски принося гь пщастя. З. Т«уко-скмадовнп аншпз слова

[1'сля анал'зу yqHi називають yci предмети, на малишку, в на яких е звук визначають ix Словах.


Ш. Моямван\я навчально\

— Якою буквою нозначають звуки Покажт. ix у kaci. Ром•ляньте на картш малу рукописну ,'йтеру. Чи вона до друковано\'? З яких елемечгйв складасться мшта писана буква ” (ел).

будемо вчитнся писатн малу букву “л “ (ел).

     lV. Робота в            на с. 26.

L Написання малог букви

— Починаемо писатн трохи вище нижньо\ рядково\ заокруглюсмо праворуч, торкаючись нижньо\ рядково\, i ведемо вгору до верхньо\ рядковог JIiHii. Не втриваючи руки, пишемо пряму похилу (спочатку недемо по вже написаному) i3 заокругленням унизу. Пишемо гпд раз-(

„пишуть” букву „ч ” у [10BiTpi, обводягь зразки в а [10TiM пишугь самост\йно. V.

1.  Гра “Лелека в польоппее.       слова вфша тти за вчителем виконують вправи).

Ходять лелекн по

Ходять лелеки у TY3i:

                                 Завтра у             далекий

Будуть J1eTiTH лелеки.

(М. Познанська)

2.  Гра “Качечки вппаються      ”ПШЛЬЧИКИ борються VI. Продов•ження роботи в зошит[

1.ПоеДнання букв

Букви пишуться безв(дривно. Учитель звертас увагу на те, щоб кожна буква мала правильний початок i ктець. 2.ПоеДнання букви дел i3 виачени.ми буквами.

читаљоть склади й 06epHeHi. Називають слова, у яких е склади ,эта, ло”. Вчитель звертас увагу на поеднання букв. При HarmcaHHi обернених склад(в використовусться  нижне поеднання, бо букву „ел” починаемо писати зразу ж над рядковою

                    З. ФЬкультппузш Гра ”Будь уважни.м          (на

втпочинок м miB та очей).

4.Написання загадки.

Мию, мию без жалю, Мию там, де брудно.

Цю роботу я люблю,

Та нет худну. (Мило)

Хто стоћь на

I невпинно махае руками? (Млин)

5.3вуко-буквений  запис ix на

та в зошитах

6. Сюшдовий Диктант.

Учитель диктуе склади: му, но, ви, ла ом, ал. записутоть ix у запису написане з записом диктанту на VII. Розфарбовування малюнка. VIII. уроку.

— Яку букву ви вчилися писати?

— Чи важко було ii писати?

— звуки позначае ця буква?

— Ha3BiTb слова, де були б звуки.

Конспект уроку розвитку зв•язного мовлення, читання та природознавства. 2 клас

Мета. Вчити будувати     опис птаха за планом. УДосконалювати      поеднувати речення в текстд словесно зображувати виатяД пташки. Розвивати зв'язне усне та писемне мовлення  Збагатшпи знання    цјкавими вПомостями про лелеку. Виховувапш почуття любот та бережливе ставлення до прироДи.

Обладнання Записи на .мсыюнки лелеки

6iT0.•o та ле-чеки чорного ребус.

XiA уроку

1. Фонетична хвилинка. Ходять лелеки по луз), Ходять лелеки в TY3i:

Завтра у далекий Будуть лелеки.

(М. Познанська)

 Про якого представника пташиного царства цей — Який звук чуемо на початку назви цього птаха?

 Якою букво10 на позначасгься цей звук?(„ел”). 2. Хвилинка

            — Напишемо                      цю

JI.a Пл. Лл ЛЯЛ ллл Ле ле ля ли лу ла З. Оголошешш теми та завдання уроку.

на       ми подорож у пташине царство i ближче познайомимося  з одним, з його А хто цей представник? Допоможе нам на це питання загадка.

ноги, такий Hic,

По болоту ходить CkPi3b.

Хату на xaTi мае,

Жабам рахунок знае. (Лелека)

*                   Ви  багато  про лелеку, напишемо опис цього птаха.:

 в  Укра1ни цього птаха називають по pi3H0MY.

*                   Пригадаемо i запишемо назви: лелека, бусел, чорногуз, бузько, боцюн, гайстр.

— До яко; чистини мови належать слова?

(/менники).

            —        вони за значенням?

— Отже, вони

— Записати речення диктовку.


Лелека — символ миру, щастя, добра. Цей чудовий птах  у легендах, казках,

— Визначимо грю,латичну основу першого речення.

4.  юних

1-й учены Цей великий красивий птах i3 оперенням здавна живе б[ля житла людини.

BipHicTb тим самим виюликали у людей любов до лелек. З люди лелек HaBecHi, коли Ti повертаються до старих

2-й учень Лелека на досить рано i починаючи з середини березня i до кпшя  Лелеки живугь парами. майже мостять на дахах на старих деревах, електричних стовпах. У цих птахи живуть багато P0kiB.

3-й учень. Лелек часто можна бачити в       де вони сидять або стоять на довгих тонких ногах (а то й на одн(й), видаючи    звуки, виникають частини дзьоба об друту.      лелеки голосу не мають.

4-й учень.     лелек легкий, величний. Вони на луки й поля, де, повагом походжаючи, шукають здобич. Живляться лелеки не     жабами, як дехто вважас, 1Хньою Тжею €       ховрахи, багато комах, особливо водяних, саранових. Цим лелеки приносять велику користь рибному та  господарству.

що протягом дня лелеки приносять Вку пташенятам 9 pa3iB.

5-й учень. З  HaBecHi 2-7 яець, яка птахи насиджують по вилуплюються  пташенята. На порослих nTaxiB вони мають голос — пищать. Пташенята швидко ростуть, коли починають      то з батьками шукають Тжу на луках i полях, разом з ними повертаються до чи  Так вони живугь до 6-й ученъ. [Леред ведльотом у    кра\' на зиму лелеки збираються у згра\. У BepecHi->k0BTHi вони залишають i  на в Африку,

Середземне море 3i сходу. Живе лелека близько 20 P0kiB.

5.

Щось не

Треба трохи

Руки вгору, руки, вниз, На подивись.

Руки вгору, руки в боки,

Вище руки

А тепер onycTiTb.

раз

За роботу, все гаразд.

               6.                       хвилинка.

— Розпочинаемо     хвилинку. А.Малишко присвятив       свою      „Бусел”.

Бусел

                          BiH               з далекого краю,

Не спочиваючи, лине, лине,

                              Здаеться, на CBiTi               немас,

                               Чим наше                  стара яворина,

Стотгь вона здавна, листом багата,

Бува зашумить, а, бува, не шелесне. от BiH шукае й хату,  те, що прожито, як сон чудесний.

Спочине звечора в темному

Де в чайка кигиче, А   купасться c06i в, лаштуе, буслиху юшче.

Давно спарувались, як птицям гоже, назносять, кладуть        BiT0k,

                              1               вже             (чи 6N11YTb, ноже).

                          Як розмовляли вони       шток,

Таким його знаю. Лкбтю недаром .

За крила чи за бистре око. (Вбивае гадюку одним удара.

А пойм в He6i кружля€ високо).

Чи, може, за те шо у час негожий;

Летить у забуваючи втому. Не я теж на бусла схожий, Такою ж любов'ю до отчого дому.

(А.Машшко, 1940)

— За що полюбив автор бусла? -

— Чим поет схожий на цього птаха?

— А Сухомлинський назвав лелеку сонячним гттахом.


Лелеки  на крилах ключик BiA сонця принесли. Де живе лелека — там щастя живе. Бо лелека сонячний птшх. BiH сонце й проводжас його на спочинок На 30Pi лелеки      з      й злй•ають високо в небо. Там клекочуть —    сонце.

А стоять над    i дивляться на    То вини думають,    ще сонце ходитиме так високо й коли почне опускатися. (За В. О. СухоммШСЬКШ1)

— Така увага до цього птаха  що тоблять його в Yrcpaihi та шанують.

7. Опис лелеки за поданим планом.

План

                Лелека              поширений по .

Оперення: чорне. Ноги:      TOHki, Шия: гнучка.

мов смородини. червоний, гослрий.


CkiJ1bk14 P0kiB живе птах? Чим живляться лелеки? Якими реченнями можна цей опис?

робота     Запис опису уроку.

нашу розмову про лелек, хочу сказати, що лелека — загадковий птах. Восени можна побачити, як птахи забивали сво\х найслабших  Але як вогги хто хвориЙ, а хто здоровий? Це поки шо таемниця для вчених. Може, комусь з вас — майбутньому — вдасться розгадати. Таких k-paceHiB-11TaxiB, як лелека, треба охороняти, приваблювати до сво1Ъх осель, бо та оселя, на 5116й живе лелека, каже народ —

Конспект уроку з розвитку зв'язного мовлення Зклас

TBip за „Врятували лелеку“

Мета. Формувати в                          складати TBip за

Розвивати Додержувати речень у текст[

Виховувати бажання     пташок, Допомагати Ем.

Обладнання. Малюнки, грамзапис, niCHi, на слова Д.Павличка «Лелеченьки» (або загадки,  скоромовки,       вправа 107.

робота. Читання легенД, Вивчення скоромовок, лппиок, загаДоњ Виготовлення

уроку I. опорних знань

1. Загадка.

ноги, такий XBiCT, по болоту ходить CkPi3b,


Хату на xaTi мае, жабам рахунок знае.

(Лелека) Що це за птах? (Вчитель показус мамонок).

               ще е слова в           MOBi для назви цього птаха?

(Чорногуз, бусом). навчальнот YAHiB.

II.                              теми i мети уроку.

1.                      вчителя.

Цей велиютй красивий птах i3 i чорним оперенням здавна живе житла людини.

BipHicTb тим самим гнгздування викликшти в людей любов до лелек. З гподи лелек HaBecHi, коли Ti повертаються до старих Влаштовують  пристроТ на даху деревах (колеса, борони, дошки), щоб птахи оселялися тут. Лелеки е героями багатьох легенд, казок, Лелеки — символ BipHocTi.

   лелеки голосу не мають.          лелек плавний, величний.

Лелеки живляться жабами, мишами, ховрахами, комахами, особливо водяними.

Лелек   треба     й привабловати. Не можна Тх турбувати у    € випадки, коли лелеки на стовпах високовольтних

    Ш. Слухання грамзапису         <<Лелеченьки».

IV. Робота над твором.

1.                                           Ознайомлення 3i 3MicT0M в вправа 107,

2.                                           за 3MicT0M MaJ110HkiB.

Малюнок 1

Кого побачили Чому лелека не Малюнок 2.

               Куди        принесли чорногуза?

Хто доглядав за пташкою?

Малюнок 3

Коли пташину випустили на волю?

Чому waki Bece:li? V. заголовка.

VI. Складання плану (opi(HT0BH0 такнй):

1.  Кого побачи.ли ДАТИ?

2.  Чому лелека не [10„1eTiB? З. Куди принесли чорногуза?

4.    Хло доглядав за пташкою?

5.    Коли пташину випустили на волю?

б.Чому

Vll.

Ходить бусол по Чап Чап!

жабок по однпй. Хап! Хап!

жабки:

Ква Ква!

Пострибали пџд листки:

Раз! Два!

VIII.    Усний переказ       за планом.

IX.             Хвилина ллл, ллл, ллл, лл, лл, Ла ли м ле лз лв лр , Лелека, липа, лан, Х.

Учнг Добирають гмена ДЈтям: Юрко, [вась, Катруся.

вони,

М. Написання твору (opi€HT0BH0).

Врятували пташку

Восени знаЙшли в кущах лелеку, У нього було поранене крило. Юрко, Јвась i Катруся принесли пп1ашку Додому Довго вон!' чорноруза.

Взимку лелека залишився житн в СВОЈ* с)рузгв. Дјти годували пого напува,ш водою, I лелека видужсш.

HaBecni лелеку випуспшли на 60Jlk). Хлопчикгч були дуже paDi, що лелека видужав.


ХИ. Зачи»вання p06iT.

МИ. уроку. Додатково.

Лелеченьки

З Дачекого краю

Лелеки .чет[чи Та в одного лелеченьки

Кричонька зомлгли Висушила силу

Чужина промята,

Bi3bMiTb мене, лелеченьки, На свог• крилята. накрича очј

MeHi молоДому, Несгть мене, лелеченьки, Мертвого Додому.

Д. ылоус

Знайшли лелеку

— Лелеко, лелеко, до oceHi далеко! — викрикуе на засмагла

А BiH веслуе в XMapi з лелечихою в мовляв, у MeHi ще не пора.

А ген над зрослись верба з вербою, лелечина там хата i3 хмизу в А в с(м'я лелеча, сидить його малеча, лелечата,

HocaTi та


Якось 6ypi у    день похмурий знайшли лелеку в    за селом.

Ой леле! Ой лелеко! У теплий край далеко, а як T06i з пораненим крилом? Взялися юннати лелеку Летить його родина у теплий край сама. А BiH у Тсть рибу, м'ясо, i жде Tiei днини, коли мине зима.


I ось над весною.

Пускають      В kBiTHi лелеку у

А BiH, немов вттрила, розправив      крила,

кричать йому: —

— Лелеко, лелеко, до oceHi далеко? — знов голос     щирий лунае i3 двора.

Гляди ж но, довгоногий, щоб не забув дороги, як   у настане знов пора!

Конспект уроку з розвитку зв'язного мовлення 4 клас

                  Робота над складанням                 nanepiB.

                           Написання               до газети.

Мета. Вчити писати 3a.MiTkY до газепш, висловлювати свој' враження i почутпш. Розвивати мову, збагачувати активний словник, прищеплювати noc„qib0BH0 виклаДати думку, використовуючи частини мови.

Виовувати любов до природи, до пташок.

Обладнання. Зошити, газети з Дописали теми.

кожно; шодини виникас потреба корист увапаперами: написати заяву, розписку, доруй допис до газети, протокол, акт, 3BiT та (није.

початкових     можуть писати дописи до товариша, оголошення.

зо

От  ми й будемо вчилмся писати замЈтку до газети.

2. Ak1-ya.1i3al!i$1 опорних знань.

с тс, що кожен з них мас певну форму; MOBi        [1anepiB       ToqHicTJ) i лавислову, спокТиий тон; образн( вирази, слова в переносному 3HaqeHHi не ВЖИВаються. З. Робота над дописом.

Роботу над кожним видом д[лових папер{в сл1д починати з розгляду зрика того чи     паперу,

Пояснити призначення допису, розкрити учням потребу в  його писати. Зачитування зразка, розгляд 3pa3kiB у газетах, зачитування. P036ip 3aMiT0k, пояснення, про це говориться i як про це написано в i3 них.

P036ip форми  паперу      заголовок, 3MicT основно; частини, кшщвка.

Зразок допису у газету.

Руки, що створшии добро

Незвичайна nmaxiG заткавита ().тексанДра Васи„љовича. метушився однн лелека. тривожно курликав Другий.

ОлексанДр ВаСИЛЬОВИЧ побачет серед €“i.70k повсиеного Дерева зруйноване лелечцне ISi!15i нього трос пташенят. ОлексанДр Васичьович 3i6PCIG у руки .патсчу i  ix у ШКОЛУ, поки не Тс)новлять ix

                 Покликавши Допомогу, .чюди -закопа.чи ноечпй                i

трое маченьких .че.чеченят с•почгаыачп г А стовп нагпдге нам нро р.гк•и, створиии Добро.

4-А' класу

4, Колектнвна робота над складанням допису:

—            теми;

— визначення заголовка;

— опрацювання основноТ частини i

— запис у зошитах колективно сютаденого допису;

Зачитати дописи у газету. Звернути увагу на побудову 3MiCT, побудову речень, викладу  оформлення      (дотримання       культура мовлення).

6. Домашне завдання.  скласти такий же допис, але 3MicTY)

Твори для позакласного читання про лелек

1ванна Блаэюкевич лелека Чорногуз-лелека здалека,

CiB на вершок хати,

Давай клекотати;

Давай клекотати,  край

М. Познанська.

Що сказав MeHi лелека Довгу зиму жив лелека у      cTopoHi, а тепер вернувсь здалека i таке сказав MeHi: „У краю TiM — i нема    зими, та свою kpaiHY, любим ми”

32

Д. Павличко

Ходить по лугах лелека

У червоних q06iTkax, BiH скидае жаб до глека несе в    на дах,

[3iH приносить

В збанку Вку залюбки. Лелечиха вишива€

                           Свогм            сорочки.

Костенький.

Чорногуз

               — Де         ти, чорногуз?

Купував c06i картуз.

— Де ж в(н? Дай но подивиться.

на

— Що ж узимку тепло буде.

               — Де там ix           на бублик.

— А куди ж його

— Та лет[в назад i — 3'ii. .

Дмитро барви у       MOBi; pi3Hi       сейму аж по Сян!

говорять    нВк у    чорногуз, i бусол, лелека i боцян .

Костенко Чорногуз поклонився лугам i садам. в Африку, пакував чемодан.

Бузьки бузьки, на стодол\  мостять г»йзлечко

У старому

Кле-юле, кле-кле-кле-кле !

Калатай нам бузьку

                           На           стодол(

,'1ivvraHe111

Та й з барабол(

Кле-кле, кле-кле-кле-кле!

Кличе Грнць до BCix гуртом:

„Гляньте ми ось тутхн!

Поим селом

Надттаюгь буьки !“

Гей! Зрал[јн дни руками: „Бушки! Ьувьки в ссл\, весна вже мА нами!“

[ванна Кгигж•кевич

Пр...ет'в летка

 . велска

Препв вдалека, св на вершок хати.

Давай к:ккотати край вттатм.


Микола Вгнгрсчносський

.IIiTIH,oi notii

(Уривок)

Тихо, як у BYCi. Спить на жито в снопах. Сплять чорнобривцј. Сплять у CTPici. Спить i лелека на  Це вже я добре що цЈлу весну i наш лелека спить на однјй H03i. Друга у нього в'дпочивас. Вона у нього для Африки.  в Африку, стае на ту вщпочилу ногу, а нашу цю шдгинае. Так i живе: одма нога — для Африки, друга — для нашоТ хати. На цГй H03i бачить нашј сни, на — бачить сни  Так живе: одна нога тут, друга — там.

Розповть з лситпш

Ранок. Гуде потужний трактор вивертаючи чорнозем. Що там 60BBaHic попереду? Лелека!.. Стотгь на Не Tikae юд 3asri3H0f0 велета .

 Що за смјливець?      тракторист, зупинжочи машину майже    самого птаха.

— T06i що, жити набридло?

Але птах стоћь, i тракторист бачить за ним кубло з безпорадними зайчатами.

I лише по тому, як зайчат було перенесено на межу, лелека з свого рубежу i дав TpakTopoBi дорогу.

1ПДтршиати в ckpymi

Птахи добре знають, що таке втома i голод! kiJ1bka J)0kiB тому ми з друзями так проводили випустку: 3U1i3HI4[It210 веземо p036ipHoro човна до    якоТ-небудь  там збирасмо його i спускаемося човном, ж доки дозволяс  Всього зазнасш у

Якось, пробираючись нетрями, ми дуже потомилися. А зупинитись Болото. Будь-що треба на


до села прибитись... Так  шо й поћёти не мали часу i добре

Коли ми вже 30BciM знемогли, над човном завис лелека i кинув жабу! Вечерею

Звичайно, ми жаби не 1ли, тле подякували nTaxoBi за в CkP>Ti. Де й сили взялися! До села добрались ше до

Казки

Лелечич i крук

По BecHi з теплих краћз повернувся на старий лелечич. Зморений далекою дорогою, BiH важко махав крильми, стурбовано кружляв над околицею села. Лелечич шукав сво€ старе     на   низенькоТ хати солом'яною Як нет вдивлявся, але Hi знайомоТ Hi i свого     не побачив. На тому!    стояла нова хата       шиферним дахом.

Покружляв-покружляв лелечич, i та й дал(. Вдень на ловив жаб. Ночував на сумй верб[,

громовицею.

BiH щодня виглядав свою подругу, яка, за лелечими звичаями, трохи

Цього разу лелечиха чомусь  i це непокођто його. lH111i лелеки вже давно стояли парами у свот,х  ('Треба негайно мостити нове лелечич i,  кучеряву галузку, поклав П на безверхий стовбур.

Д-р-р-р! Д-р-р-р! BiH довгим дзьобом, усьому птаству, що туг буде його

День за днем, галузку до галузки   i на Bep6i закостричилась велика темна шапка.

Якось на ггллячку лелечино} верби ciB чорний крук.

Добридень, друже! —стиха каркнув BiH.

36

— День добрит . —заклекотав лелечич.

— Гарне вибрав для Лелечиха похвалить.  я тут поблизу на       будемо.

Лелечич не любив з воронням, 60 серед них е розбишаки. Але цей здався йому сумирним i

— То, може, разом подамося в — по хмиз? — по-дружньому за лелечич.

 13 задоволенням, та я щось нездужаю,— закректав крук. — Ну, як зна€ш.— Лелечич трохи на cTpyHki ноги i, махнувши крильми, утору. день BiH носив cyxi галузки, бур'янець. повернувся ночувати.

Що за диво? — вже вкотре обурився BiH.

У той час, як крука росло, гриб дощу, у нього воно й аж покосилося.

                  Невже                       обкрадае? —зашдозрив вж крука.

Друтого дня, лелечич  як до нього крук.

— Куди це ти — поспитав.

— На оболонь    А     в      по жмиз,— одказав лелечич.

— клопоту з  MeHi хоч гава (нколи допомагае. А ти ж усе один. Щось твоя лелечиха забарилася...

Лелечич не став слухати TepeBeHi,       жвав(ше. Крук     повернув назад.

Упевнений, що лелечич не скоро повернеться, крук метнувся до його Висмикнув галузку i до осики. Та аж гульк — у його cT0iTb лелечич. Крук прис(в на краем ока позирае.

— Оце позичив у тебе одну галузку,—стиха каркнув BiH. Крук добре знав, що лелеки птахи  але про всяк випадок настовбурчив BiH XOTiB нтлякати i прогнати лелечича.


Кар-р-р! Дрон-тон! Кар-р-р! Дрон-тон!

Та той немов нЈчого не чув i не бачив, мовчки розглядав

— А це чия? — Лелечич тримав у кучеряву вербову галузку.

— Ту я вчора у тебе позичив, та забув сказати.

— А 6epe30Bi? Крук промовчав.

 Пора б уже й позичене! Орудуючи дзьобом, лелечич висмикував одну за одною свот галузки i кидав 12х на землю.

Коли залишилося саме днище, крук стулив хвоста, опустив i шугнув у гущавину.

Лелечич ще трохи постояв на  i c06i додому. Та в цю мить BiH зачув у He6i знайомий kJ1ekiT. То був голос його подруги.

Рвучко      i хвацько хльоснувши крильми, BiH не

Лелека i   Хиар ђэина Калинець Казка

Лелека ловив у 03epi жабенят своћт на вечерю. день стояв вгн у спочатку на H03i, бо другу а на другйй H03i, бо першу Ноги йому холоду, та Лелека все стояв i стояв у — треба ж лелеченятам щось \сти. А в 03epi спав страшний Хмар. квакання-вереску жабенят BiH розбудився i страшенно розшотувався:

*                   Що-о? Обкррррадати мос озеррро? Ловити M0ix жабенят? Не дозволо!

Лелека чимдуж затргпотт крилами,  до  а лютий Хмар, закутавшись у пухнастий халат, кинувся за ним — Дожену! Спопелю!

38


*                   Допоможи!  зойкнув MeHi згори Лелека.— Допоможи, 60 залишаться мот лелеченятка сиротами!

Я швиденько вил(з на дах i примостив коло комина високий  наћкачився насупроти Хмара, а Хмар, заслЙ1лений 3JlicT10, не зауважив його i зачепився за полою халата. Ох, як BiH борсався в yci боки — аж

А Лелека тим часом встиг домчати до     тТзда. Hapemxi халат Хмара порвався на   — 1• голенький щупленький Хмарко. Засоромлений, BiH чимшвидше кинувся назад у озеро, бурмочучи:

— Клятий  Як же ж я його не зауважив!

А Лелека на другий pik прин{с MeHi в подарунок маленьку очинку, кажи.

Може, тебе дивус [м'я Хмар, а не Хмара? А ти куй: е Шван i [ванна, Мирослав i Мирослава, i ще ти можеш пригадати iMeHa, що могли б личити

pdf
До підручника
Літературне читання 4 клас (Барна М. М., Волошенко О. В., Козак О. П.)
Додано
14 березня
Переглядів
120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку