Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методичний посібник для вчителя початкових класів"Фізкультурно-оздоровча робота в початкових класах"

Про матеріал

Посібник містить методичні рекомендації для вчителя,фізкультхвилинки, фізичні вправи,комплекс вправ гімнастики для очей, рухливі ігри,естафети, спортивне свято « Кращий велоспортсмен»,свято «Подорож у країну Здоров'я» ,виховну годину«Здоровому все здорово» ,фізкультурно-художнє свято« Тато, мама і я – спортивна сім'я»,фізкультурно-оздоровче свято« Веселі старти» ,інформацію про загартування ,як одну з важливих частин фізичного виховання, про проектну діяльність,учнівську презентацію « Загартування-як частина здорового способу життя" ,вчительську презентацію « Загартування ,як засіб здорового способу життя»

Перегляд файлу

Фізкультурно-оздоровча робота  у початкових класах

(Впровадження в практику роботи здоровязбережувальних технологій)

Рисунок32

 Здоров'я дітей—одне з основ­них джерел щастя, радості і по­вноцінного життя батьків, учи­телів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов'язана з майбутнім держа­ви, є збереження і зміцнення здо­ров'я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршен­ня стану фізичного та розумового розвитку підростаючого поколін­ня, зниження рівня народжуванос­ті й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

       Основне завдання, яке стоїть перед вчителем - покращити всебічний розвиток школярів, формувати в них високі естетичні смаки, а також збереження здоров'я дітей та їх оздоровлення.

66Рисунок41

        Крім рухливих та естафетних ігор вчителі-початківці для оздоровлення дітей можуть застосовувати в своїй роботі під час занять фізкультхвилинки, вправи для корекції зору, для корекції постави, вправи для дітей із захворюванням серцево-судинної і дихальної систем, із захворюваннями внутрішніх органів, а також різні види спортивно-масової роботи: змагання та спортивні свята.

Рисунок48Рисунок45

 

Рисунок47Рисунок46

 

Діти приходять до школи не просто вчитися, а вчитися добре. І дуже важ­ливо з перших днів створити їм такі умови, щоб це бажання не зникло. Тому класовод прагне, щоб кожен вихованець повірив у свої можли­вості, радів дзвінку на урок, зустрі­чі з учителем, щоб шкільне життя стало для нього змістом особистого. Тільки за таких умов першокласник зростатиме духовно й розумово.  71       72

      Коли дитина тільки переступила поріг школи, їй важко звикати до уроку, режиму роботи, тут потрібна вміла, чуйна і тактовна підтримка вчителя.

SDC15286SDC15294

Малим школярам потрібний пев­ний час, щоб адаптуватися до но­вих умов, нового режиму роботи без шкоди для здоров'я і нервової напруги. Краще це вдається дітям із розвиненим інтелектом, ґрунтовни­ми пізнавальними інтересами і са­моконтролем. Проте 35-хвилинне сидіння за партою згубно діє на фі­зіологічний розвиток усіх школярів, призводить до порушення основних нервових процесів, зниження ро­зумової та м'язової працездатнос­ті. Тому, розробляючи навчальний режим, особливу увагу необхідно приділяти чергуванню різних видів діяльності, активному відпочинку на уроках, де превалює статистич­не навантаження на учнів. Причому активно відпочивати повинні не лише м'язи кисті руки, що стомлю­ються від письма, малювання, лі­плення, а й усі м'язи тулуба, нижніх і верхніх кінцівок. На уроках письма в 1 -му класі необхідно проводити дві фізпаузи по 2 хв кожна на 10-й хви­лині заняття, що має бути постійним компонентом структури уроку в по­чатковій школі. Як тут не нагадати мудрі слова В. О. Сухомлинського, який в кількох своїх статтях під­креслював: «Я не боюся ще й ще раз повторити: турбота про здоров'я — це найважливіша праця вчителя і вихователя. Від життєрадісності, бадьорості ді­тей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міц­ність знань, віра у власні сили».     

SDC15315SDC15321

      Ми знаємо, що в даний період, наші діти далеко не всі 100% здорові і значну частину їх за станом здоров'я відносять до спеціальної медичної групи. Програми фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, створені на основі існуючих програм для основної медичної групи з певними змінами і доповненнями, що випливають з особливостей стану та функціональних можливостей організму цієї категорії учнів. До програм включені теоретичні відомості з фізичної культури, дихальні й загальнорозвиваючі вправи, вправи для виховання правильної пози та формування постави, профілактики і корекції плоскостопості, основної та художньої гімнастики, елементи спортивних ігор і вправ на розслаблення.

SDC15308SDC15302

Загальнорозвиваючі вправи - основна стійка, стійка нарізно. Рухи руками в основних напрямках. Різні рухи головою. Напівприсідання, присідання. З вихідного положення лежачи на животі. Поєднання вивчених на уроках вправ у комплекси ранкової гімнастики, фізкультхвилинки, фізкультпаузи та заняття хореографією.

SDC15336Рисунок11

67Рисунок43

  Нормативна база фізкультхвилинок  для початкових класів— на 15—20 хв. уроку по 1 хв. з 3-х легких вправ з 3-разовими повторюваннями.

      Ігрові фізкультхвилинки пов'язані із життєвим досвідом першокласників, їх спо­стережливістю і кмітливістю.

    Важливу роль в естетичному ви­хованні дітей відіграє, музика, тому частину фізкультхвилинок радимо починати з народних пісень.

 

docx
Додано
14 січня 2018
Переглядів
1191
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку