13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Методичний посібник "Спортивні свята в початковій школі"

Про матеріал

Гра - це спонтанна, природжена, повна радості своєрідна діяльність дитини, яка відбувається не заради якої-небудь зовнішньої мети, а для власного задоволення, для елементарної дії. Інші доповнення гри - вільна, добровільна, необмежена умовами, неповторна, з непередбаченим закінченням, з можливими змінами в процесі гри, вигадана, творча діяльність дитини.

Перегляд файлу

Running-with-Kids.jpg

 

 

 

1504506335.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Відділ освіти ,молоді і спорту Любешівської РДА

            Районний методичний кабінет

            ОНЗ” Любешівський НВК” ЗОШ 1-111 ступенів - гімназія”

 

 

 

 

 

 

 

   Спортивні свята в

   початковій школі

 

                                                                                 Підготувала

                                                  вчитель початкових класів

                                                                Савчук Н.В

 

                                          2018

 

       В даних методичних рекомендаціях зібрано багато ігор і естафет, сценаріїв

       різних спортивних свят ,подані методичні поради щодо їх проведення на

       заняттях з фізичного виховання та у позанавчальний час.

  Методичні рекомендації будуть корисні для вчителів, студентів ,школярів 

  та їх батьків.

 

 

  Автор –упорядник         Савчук Н.В.,вчитель початкових класів  ОНЗ «Любе-

                                              шівський НВК «ЗОШ 1-111 ступенів –гімназія»

  Рецензенти                      Остапчук Л.С., вчитель початкових класів ОНЗ

                                            « Любешівський НВК «ЗОШ 1-111 ступенів-гімна-

                                            зія                                

                                              Шукалович Н .У.,методист РМК відділу освіти ,

                                              молоді та спорту  Любешівської РДА .

 

 

 

 

  Схвалено та затверджено на засіданні методичної ради ОНЗ”Любешівський

  НВК “ЗОШ 1-111 ступенів

 

 

 

                                  Зміст

 1. Вступ                                                       ст. 5-9
 2. Веселі старти                                        ст. 10-14
 3.  Козацькі забави                                  ст. 14-23
 4.  Здорова сім’я – здорова держава ст. 24-30
 5.  Тато, мама, я – спортивна сім’я     ст. 31-36
 6.  Рух заради здоров’я                          ст.36-41
 7.  Спорт – здоров’я, спорт – це сила ст. 41-44
 8.  Козацькі естафети                              ст.44-50
 9.  Спритні, дужі, небайдужі                 ст.50 -59

camp.jpg

                                        Вступ

      Гра - це спонтанна, природжена, повна радості своєрідна діяльність дитини, яка відбувається не заради якої-небудь зовнішньої мети, а для власного задоволення, для елементарної дії. Інші доповнення гри - вільна, добровільна, необмежена  умовами, неповторна, з непередбаченим закінченням, з можливими змінами в процесі гри, вигадана, творча діяльність дитини.

      Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, її творча діяльність, потрібна для її розвитку. У грі дитина живе і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, свої ростові потреби, нейтралізує свої емоційні конфлікти. У неї розвивається фізична сила, моторні вміння, швидкість і точність рухів, координація. У грі її учасники вчаться думати, працювати, творити, набуває досвід в різних ігрових ситуаціях і навіть такий, що допоможе в різних життєвих ситуаціях.

      У грі дитина вчиться не лише швидко спостерігати, але й успішно діяти, критично думати й оцінювати те, що кругом неї діється. Особливо сприятливим для цього середовищем є організовані ігри з правилами, в яких гравці вчаться змагатися, перемогти в ситуаціях якими регулюють правила. Гравці вчаться також контролювати свої бажання, критично   оцінювати   дійсні обставини гри, додержуватися її правил, що є дуже важливим для морального виховання. В ігрових ситуаціях відбуваються зміни, у гравців формується їхня особистість, їхній характер, розвиваються суспільні риси, як чесна гра, дружнє ставлення один до одного, намагання бути щораз кращим.

      Гра творить місток до дійсності, сприяє усуспільненню дитини, її підпорядкуванню ігровій спільності з тенденцією дати особистий вклад для успіху групи. Психологічний розвиток дитини, формування її особистості є процесом засвоєння нею суспільного досвіду, виробленого людством і зафіксованого в продуктах його матеріальної і духовної культури. З допомогою різних видів діяльності реалізуються взаємовідносини дитини з об'єктивною дійсністю. Тому від змісту і характеру діяльності й залежить надбання дитиною конкретних властивостей,  її  психологічний розвиток.

      Давно помічено, що людина, яка в дитинстві достатньою мірою не залучалась до гри, в дорослому житті виявляє нестачу певних необхідних їй якостей і умінь.

      Чим детальніше й глибше вчені-психологи й педагоги вивчають можливості такого феномену, як гра, тим далі знаходяться межі її застосування, тим вище піднімається її віковий ценз. Вона сприяє вихованню, навчанню, відпочинку, відновленню сил, емоційному зарядженню, корегуванню набутого досвіду, не лише у дітей, а й у дорослих. Гра заполонила телеекран розважальними шоу-програмами, стала необхідним атрибутом свят і обрядів, проникає у солідні установи у вигляді ділових, рольових і комунікативних ігор. Безперечно, гра стала одним із найпопулярніших видів людської діяльності. Грають діти, школярі, студенти, дипломовані спеціалісти.

      Міркування відносно суті і значення гри можна віднайти у працях філософів, педагогів, а також в літературних творах. І як не дивно, найбільш простим і одночасно геніальним залишається пояснення гри, зроблене автором "Пригод Тома Сойєра" Марком Твеном "Гра - все, що ми робити не зобов'язані". З цього твердження випливають найважливіші характеристики гри. Вона мимовільна, часто без відкритої зовнішньої мети, стимульована внутрішніми    потребами,    інтересами,     емоціями     задоволення    і радості, прагненнями до активної діяльності. Ці ознаки гри є основними. Бо внесення в її процес хоч незначної частки зовнішнього примусу, обов'язково перетворює гру в якийсь інший вид діяльності, який зовні може мати цікаву барвисту форму, але внутрішньо не сприйматиметься дитиною як розвага та задоволення. Отже, гра для дитини - це обставини, в яких вона почувається вільно,   розкуто,   емоційно   піднесено.   Саме   в   такій   невимушеній ситуації, помітно для себе без напруження і втоми діти набувають соціального досвіду, вчаться думати, працювати, творити.

      Уміння створити ігрову ситуацію, перенести учасників в іншу, частково умовну, площину реальності, затримати плин часу і викликати захоплення - все це є виявом високого професіоналізму організатора ігрової діяльності.

Рухливі ігри — це один із основних засобів та методів фізичного виховання, спрямованих на розв'язання завдань всебічного розвитку фізичних і розу­мових здібностей учнів, на вироблення у них необхідних у житті вмінь і нави­чок, виховання патріотизму, відданості нашій Батьківщині. В основу підбору ігор покладено розподіл за ознакою організації гравців та їх взаємних стосунків у процесі гри. Також враховується ступінь рухливості, види рухів та вікові можливості учнів згідно з шкільною програмою з фізич­ної культури. Розподіл деяких ігор за класами можна вважати умовним, тому що одна і та сама гра зі зміною правил і видів рухів, з додатковими завданнями викори­стовується на уроках у всіх класах.

Виникнення фізичних вправ та ігор у на­родів, які проживали на території України, як і в інших народів світу, відноситься до первісного суспільства. Археологічні та ет­нографічні дослідження дають можливість робити висновки про використання різних видів фізичних вправ та ігор у трудовому та військовому вихованні стародавнього народу України.

        Упродовж віків в Україні формувалися самобутні рухливи ігри, забави, естафети. У них відображалися звичаї нашого народу, його побут та уявлення про світ. Різноманітні природні умови, історичні особливості розвитку певного регіону України наклали свій відбиток на народні ігри.

        Основи поведінки формуються в дитинстві. В процесі різних видів діяльності діти ознайомлюються з елементарними нормами поведінки в колективі, набувають навичок спілкування з ровесниками і з дорослими. Спостереження показують, що діти, які не підкоряються вимогам дорослих у звичайній обстановці, сумлінно виконують їх під час гри. Дотримуючись правил, вони вчаться стримувати свої емоції, викликані бажанням виграти, засвоюють норми поведінки.

Структура ігор (ігор із правилами) дозволяє опосередковано керувати поведінкою дітей. Гравцеві здається, що він виконує ігрові дії і правила за своїм бажанням, насправді, він виконує вказівки організатора, які сформульовані у вигляді цікавого завдання або умов гри. Коли хтось із дітей порушує правило, намагаючись швидше і без зусиль виграти, інші протестують проти цього і в наступних іграх діти виконують вимоги друзів.

Поступово діти привчаються оцінювати свої дії і вчинки. Дитина усвідомлює значення своїх вчинків у процесі активного спілкування з дорослими і друзями під час ігор. Засвоївши критерії вимог до поведінки гравця, діти об'єктивно оцінюють вчинки своїх товаришів і правильно реагують на них.

Важливу роль у справі формування в дитини вміння об'єктивно оцінювати свої дії відіграє колектив. Адже у взаєминах з колективом, іншими дітьми складається особистість дитини. Це є прообразом складного дорослого життя, де потрібно підкорятись правилам, виконувати вимоги, вміти вигравати і програвати. Дітям молодшого шкільного віку це вдається не відразу, деякі з них прагнуть лише виграти, диктуючи свою волю, не узгоджуючи свої дії з товаришами по команді. Заняття іграми повинні сприяти вихованню дружби, чесності, свідомої дисципліни, відповідальності.

Ігри з активними рухами умовно називають «рухливими іграми».  Різноманітні рухи і дії дітей під час гри позитивно впливають на їх серцево-судинну, дихальну та інші системи організму, на загальний фізичний розвиток та здоров'я. Рухливі ігри є ефективним засобом активного відпочинку після три­валої розумової праці.

Рухливі ігри підвищують функціональну діяльність, залучають в різноманітну динамічну роботу різні великі і дрібні м'язи тіла, збільшують рухливість в суглобах.

Особливо цінним в оздоровчому відношенні є проведення рухливих ігор на відкритому повітрі і взимку, і влітку, так як при русі на відкритому повітрі значно підсилюється обмін речовин зі збільшенням припливу кисню, що благотворно позначається на всьому організмі. Рухливі ігри можуть бути активним відпочинком після тривалої розумової діяльності. З цією метою їх застосовують на перервах в школі, після закінчення уроків на майданчику під час прогулянки, вдома після приходу зі школи і після закінчення приготування уроків.

До рухливих ігор входять рухи, що за своїм змістом і формою прості та доступні для учнів різних вікових груп. За допомогою ігор у дітей закріплюються та вдосконалюються навички з бігу, стрибків, метання, лазіння, рівноваги, поліпшується загальна координація рухів.  Велике значення рухливих ігор у вихованні фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості. Причому в рухливих іграх фізичні якості розвиваються в комплексі.

Більшість рухливих ігор вимагає від учасників швидкості (швидше втекти, наздогнати, миттєво реагувати на звукові, зорові сигнали).

Постійно зміни, що відбувалися в грі, що вимагає від учасників швидкого переходу від одних дій до інших, сприяє вихованню спритності.

Ігри з швидкісно-силовою спрямованістю виховують силу.

Ігри з частими повтореннями напружених рухів, з безперервної рухової діяльністю, пов'язаною із значною витратою сил та енергії, розвивають витривалість.

Ігри, пов'язані з частою зміною напрямку рухів, сприяють вихованню гнучкості.              Рухливі ігри мають широке застосування в оволодінні легкоатлетичними вправами, лижною підготовкою, спортивними іграми, плаванням, гімнастикою.

Використання спрощених технічних прийомів і тактичних дій у рухливих іграх позитивно впливає на засвоєння техніки і тактики спортивних ігор.

Величезну роль відіграють рухливі ігри у вихованні свідомої дисципліни учнів. Дисципліна – неодмінна умова кожної колективної гри. Кожен гравець має навчитись погоджувати свої інтереси і дії з інтересами і діями інших гравців, дотримуватися правил гри, підкорятися вказівкам керівників, суддів, капітанів і ведучих. Виконуючи відповідну роль у грі, потрібно вміти як підкорятися, так і керувати своїми товаришами. Все це, безумовно, сприяє вихованню і зміцненню свідомої дисципліни, моральної і вольової стійкості дій і вчинків. У школярів формується правильне поняття про норми громадянської поведінки, розвиваються і вдосконалюються навички культури.

Усі педагогічні завдання (виховні, оздоровчі та освітні), які вирішуються під час проведення рухливих ігор, зумовлені загальними вимогами подальшого підвищення рівня фізичної підготовки учнів і функціональними можливостями їхнього організму. Практичне здійснення цих завдань втілюється в цілеспрямованому доборі рухливих ігор.

images (1).jpg

                                                     

                                Веселі старти

Мета: залучати учнів до систематичних занять фізичною культурою та спортом; розвивати фізичні якості (швидкість, спритність); виховувати волю до перемоги.

Склад команди:  3 дівчинки, 7 хлопців і 4 батьків. 

Назва команд: «Кока-кола», «Живчик». 

Хід заходу

Спортивна зала школи прикрашена різнокольоровими кульками, плакатами («Нумо, дівчата!», «У здоровому тілі — здоровий дух!»), малюнками на спортивну тематику. Присутні учні 4-х класів, класні керівники, батьки, члени адміністрації, учителі, гості.

Лунає музика. До зали шеренгою заходять команди-учасниці на чолі з капітанами та ведучий.

Ведучий. Любі – друзі, учасники змагань, гості спортивного свята! Ми дуже раді вас бачити у нашій залі           

 Спорт —це чудово,

Спорт — це вищий клас,

До всіх учасників це слово:

Прийміть низький уклін від нас!

Бажаємо, щоб спорт ви любили, 

Сьогодні, завтра і завжди.

Щоб перемогами жили:

щоб ні в чому не знали біди.

Запам'ятайте: за порушен­ня правил проведення свята оцінка знижується на 1 бал (в інших видах змагань резуль­тати підраховуються за цією самою системою). За перше місце команда отримує 3 бали, за друге — 2 бали, за третє — 1 бал. Після кожного конкур­су журі підводить підсумки.

Отже, команди, увага старт!

До програми першого виду змагань входить підготовка ко­манд до свята: спортивна фор­ма, дії капітана, емблема, девіз, привітання журі, привітання суперників, оформлен­ня стінної газети, спортивно­го плакату, а також підтрим­ка болільників.

Естафета «Ромашка»

На старті стоять команди в колону до одному. На відстані 5 м від лінії старту лежать серцевинки та пелюстки ромашки. За сигналом перший гравець біжить до пелюсток, бере одну,пелюстку і біжить до прапорця, де викладає ромашку поклавши пелюстку на підлогу, повертається назад до своєї команди. Другий гравець виконує анало­гічні дії, що й перший гравець. Перемагає коман­да, яка першою склала «ромашку», не припуска­ючись помилок.

Естафета —- конкурс капітанів «Стрибки через скакалку» 

У капітанів в руках — по скакалці. За сиг­налом капітани починають разом стрибати через скакалку. Перемагає той, хто найдовше простри бає на скакалці, не припустившись помилок.

 Естафета «З обручами»

Навпроти кожної команди на відстані 20 м ле­жать обручі. За сигналом перші гравці біжать до обруча, присідають біля нього, беруть його з під­логи і виконують 3 стрибки через нього, кладуть його на підлогу та повертаються до своєї команди. Другий гравець виконує те саме, що й перший. Перемагає команда, яка першою завершила еста­фету, не припускаючись помилок.

Ведучий. Зараз вас привітають юні гімнасти з групи підтримки!

Хлопці 4  класу (гімнасти) виконують показні гімнастичні вправи.

Естафета «Ведення баскетбольного м'яча»

На відстані 20 м від команд стоять прапорці. На дистанції до прапорця стоять 6 кеглів; За сиг­налом перший гравець веде баскетбольний м'яч «змійкою» до прапорця та назад до своєї коман­ди. Передає м'яч другому гравцеві. Перемагає ко­манда, яка першою завершила естафету, не припускаючись помилок.

Естафета «Передача естафети»

На лінії старту стоять команди в колону по одному. У перших гравців у руках — естафетна палиця з естафетною паличкою, повертається назад до команди та передав паличку другому гравцеві. Перемагає команда, яка першою завер­шить естафету та не втратить естафетну паличку.

Ведучий. Зараз вас привітають  учні  запальним танцем .

 Естафета «Найспритніший»

Від команд по черзі виходять по гравцеві, з обручем у руках. За сигналом учні починають парами водночас крутити обруч. Перемагає той, хто довше прокрутить обруч, не упустивши його. Перемагає команда, яка матиме більше перемог.

Естафета «Комбінована»

На лінії старту стоять команди, в колону по одному. Навпроти команд на відстані 5 м від них стоять гімнастичні лави, від гімнастичної лави на відстані 3 м лежать гімнастичні мати, на відстані З м від гімнастичного мату стоїть бар'єр.

За сигналом перший гравець біжить до гім­настичної лави, проповзає по лаві, підводиться, біжить до гімнастичного мату, виконує перекид уперед, біжить до бар'єра, проповзає під ним, під­водиться та бігом повертається до своєї команди. Перемагає команда, яка; завершила естафету, не припустившись помилок.

Естафета «Біг зі скакалками»

На лінії старту стоять команди, в колону по одному, перші гравці у, руках тримають по скакалці. За сигналом гравці біжать зі стрибками через скакалку до прапорця та назад, передають скакалку наступному гравцеві. Перемагає команда, яка завершила естафету, не припустившись помилок.  

Естафета «Потяг»

На лінії старту стоять команди в колону по одному. На відстані 15 м від лінії старту стоїть прапорець. За сигналом перший гравець біжить до прапорця, оббігає його та повертається до своєї команди, другий гравець приєднується до нього (кладе руки на пояс), і вони біжать удвох до прапорця, оббігають його і повертаються до своєї команди, до них приєднується третій гравець і та ін. Перемагає команда, яка першою завершить еста­фету, не припустившись помилок (не розірвавши рук).

Ведучий. Для  підбиття  загальних  підсумків нашого свята слово надаємо головному судді.

 Головний суддя оголошує переможців, активних учасників, уболівальників і нагороджує їх грамотами, солодощами. Потім дякує всім учасникам змагань, суддям, організаторові змагань та ведучим, запрошує охочих узяти участь у наступних змаганнях. Дорогі друзі, наше свято «Веселі старти!» завершено. До побачення!

Хай вам щастить! До нових зустрічей! 

 

        Козацькі забави

Мета: Прилучити учнів до джерел національної історії і культури, сприяти патріотичному вихованню кожного учня, осмисленню себе як частини великого українського народу; пробуджувати національну свідомість; загартовувати вихованців фізично і морально.

                                                          Хід свята

Ведуча: Добрий день вам, друзі щирі,

Хай живеться вам у мирі.

Не минайте нашу хату,

Бо у нас сьогодні свято!

Кошовий: Сьогодні свято, конкурс нині,

І все козацтво тут як тут.

У цьому залі радість лине.

Козацькі ігри всіх вас ждуть.

Ведуча: Кличе вас Вкраїна- ненька

Є і шабля і бунчук.

Хоч ще кажуть, ви маленькі,

Та козацький є в вас дух.

Кошовий: Ось і настав чудовий день.

Повен розваг він і пісень,

А для сміху і добра є у нас чудова гра.

Показати хочим нині,

Як колись на Україні

Веселились козаки – наші прадіди й діди.

Разом: Тож розпочнемо разом з вами свято „Козацькі забави”!

Ведуча: Славна добрими і героїчними традиціями Українська земля. Її сини – запорізькі козаки навіки увійшли до скарбниці пам’яті українського народу. Ми, їх нащадки, маємо свято шанувати і примножувати козацьку славу. Чи спроможні на це сьогоднішні козаки, покаже нам нинішнє спортивне свято „Козацькі забави”. Разом зі мною його вестимуть: Кошовий отаман - ………………………… А також наш Наказний гетьман – ваш учитель фізичного виховання –    Савчук Н.В

Кошовий: Пане наказний гетьмане! Песецький кіш козаків на свято прибув! Чи дозволяєте ви розпочати свято.

Наказний гетьман: Свято „Козацькі забави ” провести дозволяю! Наказую розпочати його внесенням державного прапора України! Під внесення державного прапора України стояти струнко! Внести прапор!

Кошовий: Курені „Золота булава” та „Червона калина”! Приготуватися до проведення змагань.

Курінь „Золота булава” з піснею кроком руш.

Отаман „З.Б.”: Курінь на місці стій! Раз – два! Курінь „З.Б.” готовий до проведення козацьких забав. Наш девіз :

Разом: Козацькому роду нема переводу.

Кошовий: Курінь „Червона калина” з піснею кроком руш!

Отаман „Ч.К.” Курінь, на місці стій! Раз – два! Курінь „Ч.К.” готовий до проведення козацьких забав. Наш девіз:

Разом:  „За Україну за її волю, за честь і славу, за народ.!”

Кошовий: Рівняйсь! Струнко! Пане наказний гетьмане курені „З.Б.” та „Ч.К.” До змагань готова.

Наказний гетьман: Вільно! Козаки! Сьогодні ви позмагаєтесь у різних конкурсах, поміряєтесь силою, спритністю, витривалістю і навіть розумом та дотепністю. То ж покажіть, на що ви здатні! Не осоромте славне ім’я „козака”. А судити у змаганнях вас буде Генеральна Старшина. Шануйте та поважайте її.      Генеральний писар - …………………….                                                                                                                     

Генеральні судді - ……………………….

А вам, панове судді, Хочу показати яких козаків я виховав. То ж розпочинаємо наші змагання!

(Звучить козацький марш Курені стройовим кроком виходять на свої місця.)

Ведуча: Ми розпочнемо наші змагання з козацької естафети. З давніх – давен в Україні козаки славились силою та спритністю. Ось зараз і перевіримо вашу спритність.

Кошовий: Нумо, браття козаки! Покажіть на що ви здатні. Не зганьбіть звитяжне ім’я козака.

 

1 конкурс: „Козацька естафета”

Учасники стають у дві шеренги. За сигналом перший учасник біжить з прапором у руці потрібну дистанцію, повертається, і передає стяг наступному учаснику. Перемагає курінь, який закінчить естафету першим.

 

Ведуча: Молодці! Бачимо, що ви спритні! Козаків завжди боялися вороги за силу та спритність. А ще за військову доблесть та влучність, тому подивимось чи влучні ви вояки. Правда, попадати в ціль будете ви не кулею, а м’ячем.

Кошовий: Наші козаки теж влучні стрільці, а ну, братчики, доведіть це.

 

2 конкурс „Влучні вояки”

Учасники куренів стають у дві шеренги. На відстані 6 м. від них намальоване коло. За сигналом перший учасник бере м’яч, біжить із ним у коло, Звідти кидає м’яча наступному учаснику, доки той не впіймає. Потім перший учасник біжить і стає в кінці шеренги, А тим часом наступний учасник робить те саме. Переможе курінь, перший учасник якого першим стане знову в колі із м’ячем.

 

Ведуча: Гарно стріляєте, молодці. За вас вболівали ваші болільники – дівчата – українки. Вони теж візьмуть участь у конкурсах, і додадуть кожна своєму кошу шансів на перемогу.

Кошовий: Запрошуємо наших україночок до конкурсу. А козаки тим часом можуть перепочити і сили набратися.

 

(Звучить козацький марш. Козаки сідають на лавочки в центр виходять дві команди дівчат – українок)

 

Ведуча:  Нелегкою була доля українки – козачки: матері, доньки, дружини, коханої. Поки рідний боронив неньку – Україну, вона мусила сама вести господарство, виховувати дітей та молити бога, аби оберіг козака від ворожої кулі, від безславної смерті… А ще козака рятував незмінний оберіг – подарована милою вишиванка. Конкурс для наших дівчаток і має таку назву  - „Вишиванка”

3 конкурс „Вишиванка”

Команди дівчаток стають в дві шеренги. Їм дається по одному Фломастеру (різних кольорів). Напроти на папері намальовані контури сорочок завдання дівчаток – намалювати орнамент – „вишити сорочку” При цьому перша учасниця біжить, розфарбовує одним кольором і повертається, далі – наступні учасниці. Переможе команда, котра першою і краще „вишиє сорочку”.

Ведуча: Нелегке було завдання у дівчат: показати і спритність, і майстерність. Але вони справились. А зараз не лише продемонструють свої вишивки а й танок затанцюють.

( Танок „Рушничок”)

Кошовий:  Бачу, рушників дівчата надбали, отже, й сватів засилати можна. Та не тепер. Ви, дівчата ще трохи підростіть, а ви, браття – козаки, знову до бою!

Ведуча: Багато випробувань доводилося долати козакам. В бою вони були відчайдушні і завжди надавали перевагу смерті, аніж ворожому полону. Але якщо таке вже трапилось, то вони прикладали всі зусилля, аби втекти. І які б перешкоди не стояли, козаки долали їх.

Кошовий: Наші козаки теж не будуть сидіти, чекати на смерть. Тікати з полону треба, а ось як ми це будемо робити.

4 конкурс „Біг у мішках”

(Учасники обох куренів стають у шеренги, перший учасник за сигналом одягає на ноги мішок і біжить потрібну дистанцію, повертається, і це саме роблять всі  учасники)

Ведуча: Молодці! З полону всі повтікали, незважаючи на спутані ноги. А траплялося, під час втечі когось з козаків поранили, тож товариші ніколи не залишали побратима в біді.

Кошовий: Ану ж козаки! Покажіть як рятуватимете пораненого товариша з біди.

5 конкурс „Винеси пораненого”

(Двоє учасників тримають мішок, або складають руки „стільчиком” несуть раненого на вказану  відстань і повертаються. Так доти поки кожен не стане „пораненим”.)

Ведуча: Славні наші козаки! І з полону втекли і вірних товаришів врятували.

Недаремно народна мудрість каже: Гуртом і батька добре бити !То ж зараз ви всі гуртом позмагаєтесь у перетягуванні канату.

Кошовий : Нумо, козаки! Покажіть силу своїх куренів!

                                     6 конкурс ,, Перетягування канату”

Ведуча: Після нелегких випробувань спішитимуть козаки соколами додому, де їх чекатимуть рідні матері і кохані. Отже ,зараз наших козаків зустрічатимуть наші українки.

Кошовий: Дівчата, а чи знаєте ви, як потрібно зустрічати козака з далекої дороги? Ні?  Підказую: зустрічати їх треба з повною макітрою гарячих вареників

7 конкурс „Із сиром пироги”

(Дівчатам дається тісто, качалка, стільничка, мука і начинка. 1-а д. – робить з тіста кульки, 2 – розкачує їх, 3-тя заліплює. Переможе та команда дівчат, яка швидше і якісніше заліпить вареники.

(Пісня „Із сиром пироги”)

Кошовий: Ану, подивимось, які з вас будуть господині?! Ось,  віднесу хай  генеральна старшина оцінить ці вареники…

(Відносить суддям)

Ведуча: Козаки любили добре поїсти. Вдома вареники були улюбленою стравою. А от на Січі, чи у поході нею була козацька каша – куліш, або „соломаха”.

Кошовий: А, що, козаки; Чи не пора нам поїсти козацької каші?

8 конкурс „Козацька каша”

(Кожному куреню у макітрі подається каша із дерев’яними ложками. Переможуть ті хто першими  впорються із кашею.

Ведуча: Смачна була каша! Поїли, тепер і порозважатися можна, а як розважатимуться наші козаки?

Кошовий: Козаки були веселий народ. Любили вони повеселитись, пожартувати… Як почнуть було розказувати жарти, анекдоти, бувальщини – аж здригається січ від реготу! Наші козаки теж дотепні, зараз ви в цьому переконаєтеся. А конкурс жартів дозвольте почати мені.

Гумореска

9 конкурс „ Жартівливі і дотепні”

(Курені представляють інсценівки, жарти, анекдоти.)

Кошовий: А давайте ми у співах позмагаємось.

10 конкурс „Переспівки”

(По черзі виконують по стовпчику козацьких пісень. Хлопці – дівчата, хлопці – дівчата. Переможе курінь, що знає більше пісень.)

Ведуча: Крім жартів та пісень, любили козаки ще й танець. „То не козак, що до танцю не мастак” – каже українська приказка. До речі, славнозвісний козацький гопак, тривалий час був не просто танцем, а видом боротьби, а рухи „гопака” за складністю не поступаються рухам давньосхідних видів боротьби, таких як кунгфу, карате та ін.

Кошовий: А що, козаки? Вдаримо гопака?

1К. А якби ж нам ті музики,

Весело заграли.

Ми би дружно гопака,

Та й затанцювали!

 

Нумо браття, дружно в коло

Наша справа не легка.

Хай дрижить земля під нами

Затанцюєм гопака!

Україно, земле рідна!

Наша отча сторона!

Спритні тілом, духом вільні

Затанцюєм гопака!

 

Танець „Гопак”

Ведуча: Бачимо наші козаки – до танцю мастаки. А поки ви відпочиваєте, запрошуємо до участі у змаганнях ваших „козачок”.

(Хлопчики сідають. Виходять дівчатка)

Ведуча:  Як відомо козаків, хлопців, виховувала Січ, адже саме на січі вони вчилися військовому мистецтву, відваги та героїзму.

Але виховання майбутнього козака починалося із жінки – козачки – матері.  З материнської колискової, щирою молитвою, а в сім’ї безмежною любов’ю  до неньки України починалося життя українського хлопчика.

Тож наступний конкурс для дівчаток має назву.

11 конкурс „Турботлива мама”

(Два стільці, розкладені речі: сорочка, спідниця фартух, пояс хустина. На відстані навпроти на стільці сидить дитина (один із козаків куреня)

Завдання дівчаток – одягнути „дитину”. Спочатку перша учасниця несе одну річ і одягає, повертається, потім інша учасниця – одну річ і т. далі. Переможе команда, що першою одягне „дитину”.)

Ведуча: Наші дівчатка чудово справились із завданням, молодці. А тим часом повернемось до наших козаків.

Кошовий: Вірним супутником козака завжди був кінь. Адже він вірно, що побратим. І від погоні врятує, і на полі бою до перемоги понесе. А то й не помітно для ворога допоможе пробратися у ворожий стан.

 

12 конкурс „Гей ви, коні воронії ”

(Перший учасник „кінь” стає на руки, другий вершник, тримає його за ноги – біжать дистанцію. На зворотному шляху міняються місцями. Хто швидше промчить на „конях” той переможець)

Кошовий: Ану, козаки, мерщій сідлайте коней, та помчали.

( 2 варіант конкурсу.

За сигналом ведучого перший учасник пробігає відстань до стільця, до нього прив’язаний „кінь” (гімнастична палка) бере її між ноги і повертається до куреня. На коня сідає другий учасник, тепер вони у двох „їдуть” до стільця, потім у трьох і т.д. Виграє курінь, який у повному складі „обїде” стілець і повернеться не місце.)

Ведуча: Я гадаю, що ні в кого не залишилося сумніву, що учасники сьогоднішніх змагань – гідне покоління запорізьких козаків.

Кошовий: Курені ’’ Золота булава” та ’’ Червона калина”! Для підведення підсумків змагань вишикуватись!

( Марш. Учасники свята шикуються в одну шеренгу.)

Кошовий: Пане Наказний гетьмане! Курені ” Золота булава” та ” Червона калина” до закриття свята приготувалися!

Наказний гетьман: Рівняйсь! Струнко! Свято ,, Козацькі забави” закриваємо винесенням державного прапора України. Під винесення прапора стояти струнко! Винести прапор!

(Звучить гімн. Винесення прапора.)

Наказний гетьман: Вільно! Шановні присутні! Ось і підійшло до завершення наше спортивно - розважальне свято ,,Козацькі забави”, учасники якого продемонстрували нам усім свої вміння, таланти, силу і спритність, фізичну та моральну підготовку. Дякуємо усім козакам і козачкам! Ростіть  здорові, сильні духом і тілом на славу нашій Україні! А зараз я надаю слово Генеральній старшині.

(Члени Генеральної старшини  оголошують результати змагань, вручають грамоти, і на завершення кажуть такі побажання)

 

 

Генеральна старшина: Сміливі будьте, козачата!

                                           Даруйте Україні вірність.

                                           У старших вчіться захищати

                                            Домівку рідну, людську гідність!

 

                                            Думи козацькі, діти, читайте,

                                            Пісню козацьку не забувайте,

                                            Мужність плекайте в собі залюбки,

                                            І пам’ятайте, що ви – козаки!

                                            Завжди цінуйте братерство і згоду,

                                            Бо ви – нащадки козацького роду!

 

 Козаки  кажуть слова:

 

1.Від січі ведемо родовід свій

Козаків звитягу поважаємо.

Відродивши чистоту традицій

Єдність із минулим відчуваємо.

2.І хоча ми поки – що малі,

Та свою історію вже знаємо

Що живемо на святій землі

Й українських предків маємо.

3.Є багато країн на землі

В них озера річки і долини

Є країни великі й малі.

Та найкраща завжди – Батьківщина

4.Батьківщина – сонечко, рідний край

Тут топчу я стежечку з краю в край!

Тут я народилася, тут росту

І тягнусь мов квіточка в висоту

5.Солов’їну, барвінкову,колосисту на віки

Українську рідну мову в дар дали мені батьки.

Берегти її плекати буду всюди й повсякчас

Бож єдина як та мати – мова в кожного із нас.

 

6.Вишита колоссям і калиною

Виспівана співом солов’я

Зветься веселково Україною

Ненька зачарована моя

7.Вірні діти ми народу

Бо з козацького ми роду

Щиро ми свій рід кохаєм

Роду іншого не знаєм

8.Все, що рідне хай нам буде

Найдорожче і святе

Рідна віра, рідна мова,

Рідний край наш над усе.

9.Ми є діти українські

Український славний рід

Дбаймо, щоб про Україну

Добра слава йшла у світ.

 10 Прихилюсь я до тебе уклінно,

        Побажаю і щастя, й добра.

        Тільки вірю – не вмреш, Україно,

         Бо козацький твій рід не вмера !

11. Переміниться світу будова,

        І сягне у космічну блакить,

        Рідна мова моя пелюсткова

        На далекі зірки полетить.

       12. І не буде нас доля цуратись

        У Карпатських, Таврійських садах,

        І не зможе ніхто відібрати

        Те, що ти берегла у віках.

       13. Доки пісня звучить солов’їна,

        Щире слово в козацьких устах,

        Ти не вмреш ! Вічно жити тобі , Україно,

        В наших думах, серцях і піснях!

 

         Здорова сім’я – здорова держава!

 

Мета: виховувати в дітей інтерес до фізичної культури і спорту, як вагомого засобу зміцнення здоров’я; усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя; сприяти розвитку рухових якостей; почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги; дати орієнтири щодо активного проведення вільного часу і дозвілля з користю для здоров’я молодої української сім’ї.

 

Місце проведення: святково прибраний  спортзал, спортмайданчик. На стінах висять стенди які пропагують здоровий спосіб життя, спортивні стінгазети, плакат “Здоров’я сім’ї – здоров’я держави!”, народні приказки і загадки про здоров’я, добірка літератури щодо використання засобів фізичної культури з метою зміцнення здоров’я. 

 

Учасники: до участі у святі запрошуються учні 1–4 класів з батьками. Склад команди 3 чоловіка (1 дитина + тато і мама).

 

Суддівська бригада: журі складається з представників адміністрації школи, класоводів, вчителя фізичної культури. Оцінювання проводиться за схемою: перемога – 1 очко, нічия – 2 очки, поразка – 3 очки. Переможець визначається за найменшою сумою набраних очок. 

 

Інвентар: м’ячі баскетбольні, футбольні, набивні; канат; обручі; скакалки.

 

Порядок проведення свята.

Свято починається виходом під урочисту музику команд і їх шикування.

Виходять ведучі: хлопець і дівчина.

1-й ведучий:

Шановні друзі, наше сьогоднішнє свято , присвячене: ”Дню здоров’я”, і називається : Здорова сім’я – здорова держава!

2-й ведучий:

Сьогодні ми будемо змагатись у силі, спритності, винахідливості, кмітливості і просто відпочинемо.

1-й ведучий:

Ми раді бачити всіх вас здоровими, бадьорими і готовими до фізичних

випробовувань. Отже, привітаємо оплесками наших учасників.

2-й ведучий:

Здорові сім’ї – це-чудово,

Здорові сім’ї – вищий клас,

До всіх учасників це слово,

Прийміть низький уклін від нас!

1-й ведучий:

Живіть щасливо і багато

Любов до спорту бережіть,

Хай кожний день ваш буде святом,

Життям упевнено ідіть.

2-й ведучий:

Запрошуємо до слова голову журі.

Голова журі.

Вітає учасників змагань і оголошує свято відкритим.

Команди вітають одна одну, журі, вболівальників і йдуть до місця старту. Паузи між стартами заповнюються веселою музикою і піснями.

Конкурс 1: “Біг з надувною кулькою”.

Команди шикуються в колони. Попереду кожної колони на відстані 12 – 15 метрів розміщують набивні мячі. Кожна команда має надуту кульку. За сигналом перший учасник, підбиваючи кульку вгору біжить до набивного мяча, оббігає його і повертається назад, де на лінії старту передає кульку другому учаснику команди і т. д.

 Виграє команда, котра швидше впоралась з завданням, при цьому не опустила кульку на землю.

 Конкурс 2 : Естафета “Кенгуру”.

На стартовій лінії перед командами лежать полотняні мішки однакової ширини і висоти. На відстані 15–20 метрів набивні м’ячі. За командою один з членів команди одягає мішок і стрибає в ньому до набивного м’яча, обстрибує його і повертається назад, де за лінією старту знімає мішок і передає другому учаснику і т. д.

 Виграє та команда, яка без порушень правил і швидше за всіх виконала завдання.

1-й ведучий: А зараз ми проведемо конкурс для мам.

Конкурс 3: “Чиста картопля”.

Мами стоять на стартовій лінії, де навпроти них на відстані 10–15 метрів на кріслі стоїть каструля з 5-ма картоплинами і ножик. По команді мами біжать до каструль і чистять картоплю, почистивши її повертаються назад.

 Виграє та мама котра швидше виконала завдання.

2-й ведучий:

Ну а тепер ми подивимось чи такі ж спритні наші татусі.

Конкурс 4: “Перенеси сім’ю”.

По команді тато бере маму на руки і бігом переносить її до вказаного місця (15–20 метрів від стартової лінії), залишивши її там повертається по дитину і несе її до мами, а потім взявши їх двох на руки він бігом повертається до місця старту.

 Виграє той тато, котрий швидше впорався із завданням.

1-й ведучий:

Але і наші найменші учасники команд також хочуть показати, що вони можуть так само швидко і спритно виконувати вправи  як тато імама.

 Конкурс 5: Учасники стоять на лінії старту, у кожного у руках ложка ,на певній відстані від стартової лінії, напроти кожного учасника на табуретці стоїть тарілка з 10-ма варениками. По команді учасники біжать до тарілки і беруть ложкою один вареник, після чого повертаються до місця старту і кладуть вареник у пусту тарілку. Естафета продовжується поки всі вареники не будуть перенесені до тарілки біля старту.

 Перемагає та команда, якій швидше за всіх вдалось виконати завдання, при цьому не порушивши правил.

Конкурс 6: “Перетягування каната”.

В цьому конкурсі беруть участь одночасно дві команди. Вони шикуються в колони один проти одного, лицем до суперника. Відстань між колонами 3–4 метри одна від одної, по центрі між командами накреслена лінія, на підлозі лежить канат. По команді учасники беруть в руки канат і за свистком починають перетягування.

 Виграє та команда, яка перетягла суперників за лінію.

Конкурс 7: “Водолій”.

Команди шикуються в колони, у кожного учасника у руці стакан. На стартовій лінії стоїть відерце з водою, а на відстані 10-ти метрів від лінії старту–порожнє відро. По команді ,учасники якомога швидше повинні наповнити порожнє відро, переносячи воду стаканами.

 Виграє та команда, яка перенесла більше води за 1-ну хвилину.

 Конкурс 8: ”Всезнайко”.

Команди шикуються в колону по одному. Перед кожною командою на відстані 15-ти метрів лежить планшет із запитаннями і ручка. По команді всі учасники команд разом біжать до планшетки і спільно дають відповіді на запитання. Виграє та команда, котра дала більше правильних відповідей і швидше за інших прибігла до фінішу. 

Орієнтовні запитання до конкурсу:

 1. Які народні рухливі ігри ви знаєте ?

Перемагає та команда котра назве більшу кількість ігор.

 1. Чи можна без дозволу і догляду дорослих дітям заходити у річку ?

Ні не можна.

     3) Хто такі літаючі лижники ?

Стрибуни з трампліна.

     4) Який м’яч є найважчим : Футбольний, баскетбольний, набивний, волейбольний ?

Набивний.

     5) Назвіть прочитані вами книги у яких розповідається про спорт та фізкультуру ?

     6) Назвіть народні приказки, загадки, які ви знаєте про здоров’я.

     7) Чи регулярно ваша сім’я виконує ранкову зарядку ?

     8) Які стрибкові вправи ви знаєте ?

Стрибки у висоту, довжину, стрибки через скакалку, стрибки на одній нозі, багатоскоки.

    9) Які спортивні прилади є у вас вдома, і як часто ви використовуєте їх?

    10) Які різновиди бігу ви знаєте ?

Гладкий, бар’єрний, кросовий, естафетний.

 

 Конкурс 9: ”Футболісти”.

Команди шикуються в колону по одному. По команді, направляючий веде м’яч ногою, обводячи стійки, повертається назад і передає м’яч наступному учаснику команди і т. д.

 Перемагає та команда, яка швидше і без штрафних очок впоралась з завданням.

Конкурс 10:”Стрибунці”.

Команди шикуються в колону по одному перед стартовою лінією. За сигналом усі гравці стрибають на одній нозі до лінії фінішу, тримаючись один за одного, а у зворотному напряму стрибають на другій нозі

 Перемагає та сімейна команда, яка першою фінішує з меншою кількістю помилок.

Конкурс 11:”Садіння і збір картоплі”.

Команди шикуються в колону по одному перед стартовою лінією. Капітан команди тримає в руках мішечок з десятьма картоплинами. На відстані 10-15 метрів від стартової лінії, напроти кожної команди накреслено 10 кружечків. За сигналом капітани біжать до кружечків і кладуть в кожний картоплину(таким чином садячи її), після цього повертаються і передають пустий мішечок наступному гравцю, котрий взявши мішечок біжить збирати картоплю.

Перемагає та команда, яка першою впоралась з садінням і збором картоплі.

Конкурс 12: ”Комбінована естафета”.

Команди шикуються в колону по одному. За сигналом капітан біжить по гімнастичній лаві; робить перекид вперед; біжить по коридору з п’яти обручів, піднімає і пролізає через них; оббігає п’ять стійок, і повертається назад, де передає естафету наступному гравцю.

Перемагає та команда, яка першою виконала завдання і не зробила при цьому помилок.

 

Конкурс 13: ”Стрибки через обруч”.

Команди шикуються в колону по одному. У капітанів у руках обруч. По команді капітан перестрибує через обруч, так неначе через скакалку, просуваючись таким чином вперед. Оббігши стійку , повертається назад і передає обруч наступному учаснику команди, який виконує теж і т. д.

 Перемагає та команда, якій швидше за всіх вдалось виконати завдання, при цьому не порушивши правил.

Конкурс 14: ”Швидкий стілець”.

 Тато з мамою роблять захват рук один одного “стільчик”. За сигналом дитина застрибує на цей ”стільчик” і батьки бігом переносять дитину до стійки, яка знаходиться на відстані 15-20 метрів. Добігши до стійки опускають дитину і взявшись втрьох за руки бігом повертаються назад.

 Виграє команда, яка швидше перетнула фінішну лінію.

1-й ведучий:

Ось і закінчується наше спортивне свято. Ми всі гарно відпочили і отримали насолоду від сьогоднішніх змагань, а також вкотре переконалися, які дружні і спортивні сім’ї є у нашій школі.

2-й ведучий:

А зараз ми запрошуємо до слова суддів, які підведуть підсумки сьогоднішніх змагань.

 Оголошення результатів і нагородження проводить головний суддя змагань.

1-й ведучий:

На цьому наше свято закінчується, бажаємо вам зростати міцними і здоровими, дружити з фізкультурою і спортом, і завжди пам’ятати гасло:

“Тато, мама і я – здорова сім’я!”

 “Здорова сім’я – здорова держава!”

2-й ведучий:

До нових зустрічей!

Під оплески і веселу музику команди проходять повз глядачів.

fizkultura9_i.jpg

 

 

                              Тато, мама, я – спортивна сім'я

 

Мета: виховувати в дітей інтерес до фізичної культури і спорту, як вагомого засобу зміцнення здоров’я; усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя; сприяти розвитку рухових якостей; почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги; дати орієнтири щодо активного проведення вільного часу і дозвілля з користю для здоров’я молодої української сім’ї.

 

Спортивний інвентар: м’яка іграшка сердечко, естафетні палички,стійки, крейда,тенісні кульки,іграшки, м’ячі, гімнастичні обручі, гімнастичні лави, мішки, 4пари шаровар, кульки, «крижини» , кеглі, мати, скакалки.

 

Підготовчий момент! Напередодні свята необхідно провести бесіди з батьками сформувати 1 команду з кожного класу. Кожна команда повинна складатися з тата мами і дитини.

 

Вступне слово: фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально­ культурної сфери, захищати Батьківщину. Отож завданням школи – не тільки в підготовці високоосвіченої висококультурної молодої людини, а й у створенні необхідних передумов для її всебічного фізичного розвитку. Найпершими вихователями, вчителями дітей є батьки, сім’я. Від рівня їхньої культури залежить рівень сформованої людяності, духовності, гідності дітей, у яких закладаються основи багатьох умінь і навичок, звичок. Тому актуальним залишається питання про співпрацю школи і сім’ї щодо фізичного виховання і, зокрема, таких аспектів, як зміцнення здоров’я. Основним видом навчальних рухів усе таки є уроки. Кожний урок – це сюжет із життя, гра. І це не випадково, адже діти потребують гри. Найулюбленішим заняттям дітей – біг. Саме під час гри у дітей виникають позитивні емоції, які створюють для нервової системи найкращі умови формування найрізноманітніших рухових навичок і розвитку фізичних якостей. Граючись, діти засвоюють широкий набір рухових умінь, вчаться орієнтуватися в часі, просторі, оцінюють рівень м’язових зусиль. Ось так на уроках діти граються, вигадують, творять свої казки, і водночас стають сміливішими, спритнішими, вмілішими.

 

Виходять ведучі хлопчик і дівчинка.

 

1 ведучий: Шановні друзі, у нас сьогодні родинно – спортивне свято і називається: «Тато, мама і я – спортивна сім’я».

2 ведучий: Сьогодні на нашому святі присутні сім’ї. Давайте запросимо їх до залу.

Під оплески гостей, болільників, суддів сім’ї у спортивній формі входять до залу і займають свої почесні місця.

 

Сім'я – це пристань і гавань,

Сюди повертаєшся знов

Із мандрів далеких і плавань,

Тут вічно панує любов.

Тебе тут завжди пам'ятають

Куди ти не їхав, не йшов,

На тебе постійно чекають

Увага, турбота, любов

Сімейний вогонь палає,

Теплом наповнивши дім.

Хай тато маму кохає,

Хай  щастя не зраджує їм.

 

1 ведучий: А які спортивні змагання відбудуться без суддівської бригади?

2 ведучий: Сьогодні цю місію будуть виконувати.

- старший суддя –

- старший секретар -

 - суддя при учасниках – _______________ - вчитель фізичної культури, який має пояснювати проведення всіх спортивних конкурсів.

1 учень:  Спортивні сім’ї – це чудово,

Спортивні сім’ї – вищий клас,

До всіх учасників це слово,

Прийміть низький уклін від нас!

2 учень:  Живіть щасливо і багато,

Любов до спорту збережіть,

Хай кожен день вам буде святом,

Життям упевнено ідіть!

3 учень:  Любов до праці передайте,

Своїм нащадкам, й кожний день

Щораз зі спорту починайте,

Неначе із дзвінких пісень!

4 учень:  Нехай мов факел запалає

Любов до спорту у серцях

І хай ніколи не згасає,

Зігріє вам життєвий шлях!

5 учень:  Хай не буде суперечок

Серед нас ніколи!

Нехай спорт нас обєднає

В нашій рідній школі.

6 учень:  Бажаємо, щоб ви спорт любили,

Сьогодні завтра і завжди,

Щоб перемагали та успіхами жили,

І щоб ні в чім не знали ви біди.

7 учень:  Бажаєм проявити силу й волю,

Усе віддати в чесній боротьбі.

Знайти удачу на спортивнім полі

Й принести задоволення нам і собі.

 

1 ведучий: Але жодні змагання не починаються з розминки.

 2 ведучий: На розминку всі виходьте, і м’язи свої розімніть.

 

Розминка

 1. В.п. – руки до плечей, ноги на ширині плечей.

Колові обертання плечей. 4 оберти вперед, 4 – назад, 4 оберти поперемінно вперед, 4 – поперемінно назад.

 1. В.п. – руки на поясі, ноги на ширині плечей.

Пружні нахили ліворуч і праворуч.

 1. В.п. – руки перед грудьми, ноги на ширині плечей. Махи ногами.
 2. В.п. – руки на поясі, ноги на ширині плечей.

1 – нахил униз; 2 – руки вгору, прогнутися; 3- присісти; 4 – випрямитися.

 1. В.п. – руки « в замку», нога в упорі на носку.

Обертання кистями рук і гомілковостопним суглобом.

 1. Біг на місці.
 2. Відновлення дихання.

 

1 ведучий: Дорогі діти та батьки! Сьогодні ми зібралися, щоб позмагатися в конкурсах і довести, що всі ми сильні, спритні, здорові і веселі.

2 ведучий: Ми вітаємо всіх учасників, які вирішили присвятити сьогодні день собі, своїй сім`ї та спорту!

 

Учитель фізкультури: Починаємо спортивні конкурси.

 

Конкурс «Від серця до серця»

Інвентар: м’яка іграшка сердечко.

Усі учасники стають у коло. В руках у одного сердечко. Говорячи побажання супернику, сердечко слід передавати з рук в руки з побажанням. Побажання бажано не повторювати.

 

1 ведучий: Усім дякуємо за теплі та щирі побажання.

2 ведучий: А тепер почнемо з найпростішого.

(Перед кожною естафетою помічники ведучих демонструють як проводиться гра).

 

ПЕРША ЕСТАФЕТА «Швидкі ноги»

Інвентар:8 обручів, 12 м’ячів.

На дистанції 8-9м напроти кожної команди лежить два круга. В кожному з них по 3 мячі. За командою кожний учасник повинен перенести мячі із кожного кола в інший і повернутися до своєї команди, передаючи естафету іншому учаснику.

 

1 ведучий: Молодці сімї, вправно впорались із завданням.

А поки журі працює, ми пропонуємо нашим учасникам перевести дух.

2 ведучий: Уболівальники сьогодні прийшли підтримати свої команди. Зараз ми вивчимо рухи групи підтримки на футбольному матчі. (Розучування рухів)

 

ДРУГА ЕСТАФЕТА «Біг по крижинах»

Інвентар:12 «крижин»

Кожна команда отримує по 3 «крижини». Завдання: перший біжить тато, кладе одну крижину і стає на неї. Потім кладе іншу «крижину» переміщається на неї,  а є дитина стає на другу. Кладе третю переступаючи на неї, дитина переходить на другу, а мама стає на першу. Потім мама переходить до дитини, а першу крижину передає тату, який її кладе вперед і пересувається, а за ним так само переміщаються дитина і мама. Яка з команд першою дійде до фінішу.

 

ТРЕТЯ ЕСТАФЕТА «Біжи обережно»

Інвентар: 4 ложки,  4 тенісні   кульки.  

(Учаснику кожної команди дають у руки ложку, в яку кладуть кульку). Ваше завдання: оббігти кругом стільця, не випустивши кульки і не  допомагати рукою. Повернутись на своє місце і передати ложку з кулькою іншому. Яка команда швидше справиться із завданням.

 

1 ведучий: Журі працює, а ми також часу не гаймо.

2 ведучий: У нашій школі навчаються талановиті учні, які не тільки гарно вчаться, а й у вільний час створюють цікаві танцювальні композиції.

1 ведучий: Отож, зустрічайте учнів  із танцювальною композицією

 

(Слово журі)

 

ЧЕТВЕРТА ЕСТАФЕТА «Біг з перешкодами»

Інвентар:4 гімнастичні лави, 4 скакалки,4 обручі, 4 тунелі,4 стійки

Пробігти по гімнастичні лаві, пролізти в тунелі (для дитини), добігти до скакалки і два рази пригнути (для мами),Вибити  м’яч( для тата, поки мама скакає), перелізти в обруч, переплигнути через перешкоду і повернутися назад.

 

П’ЯТА ЕСТАФЕТА «Українські козаки»

Інвентар:шаровари.

Тато із дитиною одягають шаровари. Тато влазить в одну колошу, а дитина в іншу і так вони біжать до позначки і повертаються на фініш.

 

ШОСТА ЕСТАФЕТА для мам «Впізнай своїх дітей»

Інвентар: 4 пов’язки на очі.

 Мами із зав'язаними  очима впізнають своїх дітей на дотик. А діти стоять рядочком з витягнутими вперед руками.

 

СЬОМА ЕСТАФЕТА «Великі гонки»

Батько кожної команди повинен (будь-яким чином) перенести свою команду від початку до наміченого місця. Повернутися назад бігом всі разом взявшись за руки.

 

Гра з уболівальниками (Загадки про спорт)

 

(Слово журі)

 

ВОСЬМА ЕСТАФЕТА «Мішень»

Інвентар: пластикові пляшки з водою, м’ячі.

На відстані 9 м від стартової лінії команд розміщені ворота на лінії яких наставлені пластикові пляшки з водою, на яких написані цифри які означають кількість очок.

Завдання попаданням мяча збити кеглі. Перемогла команда яка більше набере очок.

 

ДЕВ’ЯТА ЕСТАФЕТА «Підводники»

Інвентар:4 пари ласт, 4 маски, 4 трубки для підводників.

Дитина у ластах біжить дистанцію, тримаючи за руку маму, яка одягла маску, але очі на масці заклеєні.

 

ДЕСЯТА ЕСТАФЕТА «Малий і ще менший»

Інвентар:іграшки.

На відстані 10м лежать іграшки. Перший учасник підбігає, бере одну іграшку, повертається і передає цю іграшку іншому. Другий гравець бере іграшку і рухається до всіх іграшок. Бере ще одну, передає вже дві іграшки третьому. Так триває, аж поки закінчаться всі іграшки.

 

ОДИНАДЦЯТА ЕСТАФЕТА «Спіймай мишку»

Інвентар: 4 іграшкові мишки, мотузки, ковпаки.

До ноги дитини прив’язати іграшку. Тато з  іншої команди полює за іграшковою мишкою. Його завдання ковпаком спіймати іграшку поки дитина бігтиме певну відстань.

 

ДВАНАДЦЯТА ЕСТАФЕТА «Транспортування потерпілого»

Інвентар:4 рулони туалетного паперу.

Батьки складають руки у вигляді стільця. Дитина сідає  на руки. Біг всією родиною до наміченого місця. Зробити перев’язку «пораненому» і доставити його назад.

 

1 ведучий: Ось і закінчилися наші естафети.

2 ведучий: А поки журі з’ясовують, яка з команд найсильніша, ми пропонуємо вашій увазі виступ.

1 ведучий: Гра -  це сфера співдружності, форма співтворчості дітей і дорослих.

2 ведучий: Гра неповторний, суверенний світ дитинства, який живе за своїми вічними законами, зберігаючи безцінну реліквію минулого.

1 ведучий: Гру можна віднести до найбільшого винаходу людства, де закладенні величезні потенціали народної мудрості, її неперевершеною цінністю виховання людини.

2 ведучий: Здорові діти – нація здорова,

Багата Україна і чудова.

Тож, діти, ви здоровими ростіть,

В майбутнє добрими ідіть!

1 ведучий: Ось і закінчилося наше спортивне свято. Зараз надаємо слово суддям, які обслуговували наші спортивні конкурси.

Оголошення результатів.

 

 

 

                       Рух заради здоров’я

Мета: виховувати в дітей інтерес до фізичної культури і спорту, як вагомого засобу зміцнення здоров’я; усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя; сприяти розвитку рухових якостей; почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги; дати орієнтири щодо активного проведення вільного часу і дозвілля з користю для здоров’я молодої української сім’ї.

Місце проведення – спортивний зал.

Зал прикрашається прапорцями, плакатами, повітряними кульками. На баскетбольному щиті знаходиться – емблема з зображенням п’яти олімпійських кілець, в кожному з яких смішлива мордочка, а внизу підпис «Переможе найсильніший». Про початок сповіщає музика. Ведучий вітає гравців, болільників. Знайомить їх з програмою змагань. Зачитуються жартівливі телеграми від зірок спорту. Представляються члени журі. Звучить гімн. За сигналом виходять капітани команд. Вони віддають голові журі яскраво оформлені заявки на участь у змаганнях. Під музику та аплодисменти болільників команди проходять по залу і шикуються. Роблять привітання.

Перед першим конкурсом шикування в напівколо.

                                     1 конкурс (На увагу).

Ведучий читає уривок з книжки Д. Світа «Пригоди Гулівера». Коли вчитель каже слово «ліліпути» або «чоловічки» всі відображають «ліліпутів» (присідають), Якщо ведучий каже слово «Гулівер» - всі встають  навшпиньки і піднімають руки вгору. Другий ведучий весь час робить  те саме, але інколи спеціально робить навпаки. Діти повинні виконувати все за розповіддю, а не за  показом. Судді фіксують помилки і нараховують штрафні очки. Виграє команда, в яких цих очок буде менше. По закінченю журі повідомляє підсумки змагання.                                     

2 конкурс

      («Конкурс футболістів», участь приймають хлопці).

На стартовій смузі біля кожної команди лежить футбольний м’яч. За сигналом перші гравці кожної команди ведуть м’яч по напрямку до булав. Першу булаву обводять справа, другу – зліва, третю – справа. Назад повертаються так само, передають м’яч наступному гравцеві, а самі стають останніми. Виграє команда, яка закінчить вправу раніше. Якщо м’яч збиває булаву, гравець повинен підняти її,  і з цього місця продовжити вправу. Якщо це правило порушується, команда отримує штрафне очко.

                                          3 конкурс

   («Конкурс баскетболістів», участь приймає вся команда).

Шикування і правила ті самі що у попередньому конкурсі, але замість футбольних м’ячів гравці працюють з баскетбольними і ведуть м’яч рукою.

                                         4 конкурс

     («Конкурс на спритність», участь приймають дівчата).

Шикування як у попередніх естафетах. Замість м’ячів дають повітряні кульки. За сигналом дівчата вибігають вперед, підбиваючи рукою кульки в повітрі. Огинають стійку, повертаються на місце та передають кульки наступним гравцям. Якщо кулька впаде, її треба підняти, і з того місця продовжити біг. Якщо це правило порушується, команда отримує штрафне очко.

                                       5 конкурс

            По одному номеру художньої самодіяльності.

                                      6 конкурс

                            (Гра « Гонка м’ячів»).

1) М’ячі у направляючих. За сигналом гравці передають м’яч над головою, останній вибігає з м’ячем вперед. Гра триває, поки попереду знову не з'явиться направляючий і підніме руку догори. Забороняється передавати м’яч, пропускати гравців. За це нараховуються штрафні очки.

2) Те саме, але вихідне положення гравців «широка стійка», м’яч передається під собою з рук в руки.

3) М’яч прокачується по підлозі між ногами.

                                       7 конкурс

                     (Конкурс «Найуважніший»).

Гравці однієї команди сідають на лаву. До них виходить представник іншої. Стає спиною до лави і заплющує очі. За 10 с. гравці на лаві приймають різні пози. За сигналом ведучий повертається і старається за 10 с. запам’ятати пози дітей. Знов повертається спиною на 10 с. В цей час діти змінюють пози. Ведучий повертається і помічає, хто змінив позу. Виграє команда ведучий якої помітить більше змін.

  8 конкурс

                          («Доставка  пакунку»).

Кожна команда готує пакунок (конверт з емблемою команди). Хлопці шикуються в колони за смугою старту Дівчата з обручами в руках будують «тунель».

За сигналом хлопці з «секретними пакунками» вибігають, пролазять крізь обручі («тунель»), оббігають булаву, повертаються і передають пакунок наступному. Останні замість оббігання булави несуть свій пакунок суддям, які стоять навпроти кожної команди. Судді здають їх голові журі. Виграє та команда, яка віддасть пакунок раніше.

  9 конкурс

                                («Конкурс капітанів»).

На трьох стільцях сидять капітани з зав’язаними очима. Навпроти них стоять стільці. На них знаходиться по 3 кеглі. Гравці за сигналом встають, переходять до стільців навпроти. Беруть одну кеглю і переносять її на свій стілець. Так само повертаються за другою і третьою кеглями. Виграє той, хто зробить все раніше.

                                        10 конкурс

                            Конкурс болільників»).

Кожній команді роздається лист з незакінченим віршем. Болільники повинні самі його закінчити. Хто справиться краще – виграв.

                             «Раз» - підняти руки вгору

                             «Два» - нагнутися додолу

                              Не згинайте, діти, ноги

                              Як торкаєтесь підлоги.

 Діти обдумують вірш під час естафети. По закінченні естафети вони повинні віддати свої варіанти, або виголосити голосно.

                  11 конкурс

(Комбінована естафета ).

Шикування як у попередніх конкурсах.

1) етап – біг гусячим кроком (хлопці);

2) етап – стрибки на правій, лівій нозі (хлопці);

3) етап – стрибки на двох (хлопці);

4) етап – переміщення «павуком» обличчям вперед (хлопці);

5) етап – стрибки на двох через скакалку з рухом вперед (дівчата);

6) етап – біг через скакалку (дівчата);

7) етап – біг приставними кроками туди правим, назад лівим  

               (дівчата);

8) етап – біг зі згинанням рук в упорі лежачи на обумовленому 

               місці (хлопці);

9) етап – біг до обумовленого місця, 5 присідань на місці,  

                повернення бігом (дівчата);

10) етап – звичайний біг (дівчата).

По закінченню естафети, підводяться її підсумки, та підсумки конкурсу болільників. Після цього слово надається голові журі. Він підводить підсумки свята. Всі штрафні очки, які команди отримали під час змагань, вираховуються з загального рахунку. Виграє команда в якої більше очок. 

 

               Спорт-здоров’я,спорт-це сила     
Мета: виховувати в дітей інтерес до фізичної культури і спорту, як вагомого засобу зміцнення здоров’я; усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя; сприяти розвитку рухових якостей; почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги; дати орієнтири щодо активного проведення вільного часу і дозвілля з користю для здоров’я молодої української сім’ї.


Завдання:

1) пропагувати здоровий спосіб життя та заняття фізичними вправами;

2) розвивати фізичні якості;

3) виховувати організованість, взаємну підтрим­ку, колективізм;

4) оздоровлювати дітей.
       Хід заходу

 Ведучий: Шановні друзі! Сьогодні ми прове­демо змагання , привітаємо учасників нашого свята.
Лунає «Спортивний марш». На середину зали ви­ходять команди та шикуються в колону по одному.
Ведучий перешиковує команди в дві ше­ренги й проводить розминку (загально-розвивальні вправи на місці або фізкульт. хвилинку).
 Ведучий: Почнемо наші змагання!
 

1-й КОНКУРС «Привітання команд»
Команди оголошують свої назви та девізи. 

    2 КОНКУРС «Козак на коні».
 Естафета з пересуванням, затиснувши гімнастичну палицю (коня) колінами та тримаючи рукою. Завдання команди проїхатися на коні до позначки і передати коня наступному учаснику. Перемагає команда, яка першою виконає завдання

   3-й Конкурс  «Естафета математична»

Команди вишикувані в колону по одному. Напроти кожної команди на відстані 10-12 м від лінії старту на підлозі зали – плакат з математичними завданнями і маркери. За командою вчителя гравець біжить до плакатів з математичними завданнями, вирішує одне з них, повертається на зад, передає естафету наступному гравцеві. Виграє команда, яка швидше і правильно виконає завдання.
 

    4-й Конкурс « Зоряний краб »

Опис естафети : Гравці стоять по парах за стартовою лінією . Перед кожною командою на відстані 15 метрів знаходиться фішка ( стійка) .

За сигналом судді перша пара учасників кожної команди приймає положення « м'яч перед грудьми » (« крабик » ) баскетбольний м'яч кладеться між гравцями. За сигналом судді учасники кожної команди починають рух підстрибом до фішки ( стійки) , добігають і підстрибом у зворотному напрямку повертаються до команди і передають естафету - м'яч другій парі учасників.

У разі втрати м'яча гравці повинні підібрати його і продовжити естафету з того місця , де м'яч був загублений.

    5 конкурс « Перенеси предмет »

 Перевіримо , чия команда найдружніша , згуртована .

На старті стоять у кожної команди 8 предметів ( кубики або будь-які іграшки), до фінішу розташовані гігантські сліди босих ніг. Необхідно взяти один предмет і стрибаючи по слідах , донести його до фінішу і поставити в обруч , повернутися . Виграє та команда , яка перенесе швидше за всіх.

    6-й Конкурс  «Стрибки в мішках» 
 Перший учасник кожної команди стоїть у мішку, за командою пересувається стрибками в мішку до позначки повертається назад до команди. Беруть участь усі члени команди. Виграє команда, яка першою завершить естафету.  

 

   7-й Конкурс  «Стрибки на скакалці» 
 За командою учителя кожен гравець бере скакалку і стрибає до позначеного місця. Назад повертається бігом зі скакалкою у руці.

                      8-й Конкурс

 Шикування як у попередніх конкурсах.

1 учасник – біг гусячим кроком

2 учасник – стрибки на правій, лівій нозі

3 учасник – стрибки на двох

4 учасник – біг приставними кроками туди правим, назад лівим  

5 учасник – біг із піднятими колінами

6 учасник – біг до обумовленого місця, 5 присідань на місці, повернення бігом

7 учасник – біг спиною вперед

8 учасник – біг із закиданням ніг назад

    9-й Конкурс «Збираємо урожай»

Всі шикуються. На фініші стоїть корзина. По дорозі кожен учасник повинен назбирати урожай до кошика. Чия команда перша виконає завдання та і виграла.
           Ведучий: Спортивне свято – це завжди свято здоров’я. Бажаємо всім учасникам, уболівальникам та гостям свята міцного здоров’я, сили і добра.

 

                                         Козацькі естафети

 

Мета.      Розширити знання учнів про запорізьких козаків, їх традиції, побут, звичаї. Сформувати шанобливе ставлення до запорожців, спонукати до наслідування їх кращих рис характеру: добродушності, безкорисливості, товариськості, бажання завжди прийти на допомогу. Розвивати фізичні якості дітей, спритність, кмітливість.   

 

Інвентар.  Гімнастичні палиці, кеглі, кубики, канат, стрибуни, м’ячі, стільці,  круги, тарілки, насіння бобових культур, папір.

 

1 Ведучий :               Добрий день вам, люди добрі,

                                   Щиро просимо до нашої господи.

2 Ведучий :               Раді вас усіх вітати,

                                   Щастя та добра бажати.

1 Ведучий :               Сьогодні свято ,конкурс нині,

                                   Сьогодні все козацтво тут.

2 Ведучий :               Хай в цьому залі радість лине,

                                    Козацькі ігри всіх нас ждуть.

                                    Гей, поплещемо завзято,

                                    Хай виходять козачата!

(Звучить козацький марш. Під цю музику до спортивної зали заходять команди хлопчиків, учасники спортивного свята. Попереду йде поважний гетьман.)

В центрі залу емблема вечора та девіз “Козацькому роду нема переводу”. У запису звучить народна музика.

1 Ведучий: У сьогоднішніх розвагах беруть участь команди , учнів 3-х класів.

2 Ведучий: Кожен учасник сьогоднішніх змагань виборюватиме право називатися …Як ти гадаєш (до ведучого 1), ким ?

1 Ведучий: Звичайно, козаком!

2 Ведучий: Тож не будемо часу гаяти, а починатимемо змагання!

1 Ведучий: Ні, нехай наші хлопці познайомлять нас зі своїм гуртом.

 Гетьман:

Нумо, хлопці, покажіться!

А ви, друзі, подивіться,

За якого вболівати

Ви прийшли на наше свято?!

(Отаман кожної команди називає назву своєї команди, а команда вигукує девіз і побажання суперника)

Гетьман: Перший курінь.

І  курінь   «Хортиця»

Девіз: «Степ да воля – козацька доля»

Отаман: Для боротьби ми не збирали

                Ані рушниць, ані гармат.

                Здоров’я й знань понабирали,

                Що вистачить для всіх команд.

Гетьман: Другий курінь.

ІІ курінь       «Корсунь»

Девіз: «Борітеся – поборете»

Отаман:  Прибули ми змагатися і перемагати.

                Отож і просимо вболівальників щиро

                Нам у цій грі допомагати. 

1 Ведучий: А знаєте, козаки, на що йдете!?

Козаки: Знаємо!

2 Ведучий:  А знаєте, що можете програти?

Козаки:  Не біда!

1 Ведучий:

А визначати переможців

Буде в нас журі поважне.

Воно, ми знаємо точно,

Обєктивне і уважне.

(Представлення журі)

2 Ведучий:    Хай гумор хороший

                       У цім залі лунає,

                        І сміх щиросердний

                        Усіх нас єднає.

1 Ведучий: Удачі вам бажаю:

                     «Ні пуху, ні пера».

                     Нехай вже почнеться

                     Спортивна наша гра.

Гетьман:

За шляхами, за дорогами,

За Дніпровськими порогами,

За лісами за високими

Наші прадіди жили.

Мали Січ козацьку сильную,

Цінували волю вільную

І Вкраїну свою рідную,

Як зіницю берегли…

Пісня

1 Ведучий: Отже, розпочинаємо наш конкурс «Козацькі забави». Вам доведеться пройти через дев’ять випробувань. Це стільки, скільки було колись порогів на Дніпрі. В давні часи ці пороги були страшною перешкодою на шляху до того, хто плив Дніпром на Січ. Вважалося, що справжнім козаком може зватися лише той, хто пройшов хоч раз у житті через пороги.

2 Ведучий: Як відомо козаки вміли швидко бігати. Вони могли наздогнати і зловити дикого коня. А чи вміють швидко бігати учасники змагань?

Конкурс 1. «Біг у чоботях» (показує всі конкурси гетьман).

 За сигналом перші учасники взувають чоботи, біжать у них до прапорця і назад. Передають естафету наступному гравцеві. Перемагає команда, яка швидше закінчить естафету.

1 Ведучий:  Козацька молодь постійно розвивала свої природні здібності за допомогою таких фізичних вправ, як їзда верхи, перехід через яр чи річку по стовбуру дерева, стрибки через мотузку. Ми також перевіримо, чи наші хлопці стрибучі й сильні в гурті?

Конкурс 2. «Козаки-вершники».

 За сигналом учасники на «конях» прямують до кегель і повертаються назад. Передавши «коня» наступному учаснику, сам стає у кінці команди. Перша команда, яка виконала завдання, є переможцем.

2 Ведучий: Про козацьку дружбу написано безліч легенд, пісень, оповідань. Ніколи не кидали козаки своїх товаришів у біді. Дружбу цінували понад усе.

                          Конкурс 3. «Пліч-о-пліч із товаришем».

 Затиснувши м’яч плечима, учасники долають відстань. У кінці естафети передають м’яч наступній парі учасників.

 

1 Ведучий: Правду кажуть, що душа народу в його пісні. Ще козаків із-за гори не видно, а козацька пісня котиться попереду.

Конкурс 4. «Козацький свист».

Команди по черзі, висвистуючи,  виконують пісні, які прозвучали.

 

2 Ведучий: А ще козаки славилися своїми кулінарними здібностями. Щоб приготувати їжу, козаки заготовляли дрова, розпалювали багаття і тоді вже готували. Хто з вас не чув про козацький куліш?             

Конкурс 5. «Забави кашоварів».

 Приготування каші. Слід якомога швидше відділити горох, квасолю, кукурудзу..

 

1 Ведучий:     Слово для оголошення результатів перших пяти конкурсів надається журі. А ми надаємо можливість нашим козакам відпочити перед наступними випробуваннями.

2 Ведучий:   Козаки всі спритні, здібні.

                         Чи є ще до них подібні?!

                         Потомились? Діло в тому,

                         Їм потрібно зняти втому.

                         Відпочинок – справа звична:

                         Для всіх пауза музична.

 

Пісня

 

1 Ведучий: Коли підходили вороги, то сторожа, яка стояла далеко в степу в дозорі, запалювала високу вежу, сповіщаючи: «Ворог іде». І у нас буде схожий конкурс.

Конкурс 6. «Засвіти вежу».

 Підбігти до уявної вежі (кульки), прикріпити зірочку та повернутися назад.             

2 Ведучий:   Козаки бігали швидко і в цьому ми вже переконались. Та були серед них і найпрудкіші, які могли швидко попередити козаків про небезпеку, передати цінну інформацію гетьману. Тож, наступний  конкурс для швидких і кмітливих.

Конкурс 7. «Доставка цінних пакетів».

 Перед учасниками лежать «пакети» (аркуш паперу з друкованою літерою). Завдання: кожному козаку добігти до відмітки й залишити «пакет». Останній учасник з літер повинен викласти слово «ОТАМАН». 

       1 Ведучий:                     

Конкурс 8. «Заморочки із бочки».

 По черзі отамани команд витягують завдання із бочечки і відповідають на нього, обговоривши відповідь 30 с.

1. Що означає слово «козак»? (У перекладі з тюркської мови - «вільні озброєні люди», вільна, смілива, ні від кого незалежна людина).

2. Як називали козацькі човни? («Чайки»).

3. Як називалась козацька зачіска! (Оселедець. Закручували 2-3 рази за вухо, щоб звисав до плеча).

4. Чи допускались на Січ жінки? (Ні! Вважалося, що в степу під час бойових походів вони будуть зайвими. Якщо хтось з козаків приводив на Січ навіть матір чи сестру, то це вважалося злочином, який суворо карався).

5. Коли козаки прокидалися? (До сходу сонця).

6. Що робили козаки після пробудження? (Бігли на річку купатись).

7. Назвіть козацьку їжу (Куліш, соломаха, риба, мед, галушки).

8. Яких ви знаєте гетьманів? 

2 Ведучий: У сиву давнину козаки були завзяті й спритні вояки, тому їх дуже боялись вороги. Впродовж століть вони пильно стояли на сторожі свободи й гідності України. Тому подивимося, які влучні наші вояки?

Конкурс  9. «Влуч у ціль».

 На відстані 5-7 м від команд стоять кеглі, в які треба влучити. Перемагає та команда, яка збила найбільше кегль.                                          

1 Ведучий:   Дорогі хлоп`ята!

                       Всі переконалися: ви справжні козачата!

                       Щоб ніколи не хворіли,

                       Нас від лиха захистили,

                       Щоб всі мужніми зростали

                        І про нас не забували. 

2 Ведучий: Директорові центру туризму і краєзнавства права передаю,

   Йому для привітання я слово надаю.

(Директор центру туризму і краєзнавства оголошує результати змагань. Учасників свята нагороджують грамотами й солодкими призами.)

Гетьман:  Ми чудово гралися, та завершувати час!

                   Найкращі побажання ви прийміть від нас.

1 Ведучий: І у вас, і у нас усе буде гаразд!

2 Ведучий: Щоб ви і ми здорові були!

Гетьман: Щастя і здоров`я зичимо всім.            

 

               Спритні ,дужі ,небайдужі

 

 Мета: виховувати в дітей інтерес до фізичної культури і спорту, як вагомого засобу зміцнення здоров’я; усвідомлення необхідності ведення здорового способу життя; сприяти розвитку рухових якостей; почуття колективізму, дружби, взаємодопомоги; дати орієнтири щодо активного проведення вільного часу і дозвілля з користю для здоров’я молодої української сім’ї.

 

Реквізити

1. Грамоти

2. Горня з великою ложкою

3. Відерце з черпаком

4. Стіл і стільці для журі, ручки та папір

5. Таблички з емблемою і назвою команд

6. Зубна паста, зубна щітка

7. 3 мотузки

8. 2 м'ячі, 2 коні, 2 шаблі

9. 2 дзвоники

10. 2 білі мішки

11. 2 червоні мішки-т

12. 10 листків із учнівських зошитів

13. 10 газет

14. Дитячі малюнки про здоровя

Вступне слово  вчителя

Дівчинка: Розпочинаємо наше свято .

З протилежних боків, тримаючись за руки, виходять назустріч команди.

1 команда:

Батьківщино-сонечко, рідний край,

тут топчу я стежечку з краю в край.

Тут я народилася, тут росту.

І тягнусь, мов квіточка, в висоту.

2 команда:

Лугом поміж квітами я іду,

пісеньку-співаночку я веду,

і лунає пісенька скрізь моя:

«Батьківщину-сонечко славлю я».

 

Команди  (стають в одну шеренгу перед журі):

Добрий день вам, люди добрі,

щиро просим до господи!

Раді вас у нас вітати,

щастя та добра бажати!

Сьогодні свято, конкурс нині,

сьогодні все козацтво тут.

І в цьому залі радість лине,

козацькі ігри всіх нас ждуть.

Ми роду козацького діти,

ми любимо сонце і квіти,

і сонце нам шле свій привіт.

Ми роду козацького діти,

землі української цвіт.

Хай, добрі люди, вам щастя буде.

Хай буде доля на все роздолля.

А до того — літ пребагато

на добро і згоду !

Хай не буде переводу козацькому роду!

 

 

Командири тримають таблички з емблемою та назвою, ставлять їх на стіл  журі.

Хлопчик (1 команда):

Для боротьби ми не збирали

ані рушниць, ані гармат,

здоров'я повен міх набрали,

вистачить його для всіх команд.

Хлопчик 2 команда:

Ми прийшли сюди сьогодні,

щоб вести запеклий бій,

тільки ні, не кулаками,

а в веселій, дружній грі.

Хлопчик (1 команда):

Наша невелика команда

і поки молодий у неї вік,

а Тараса ми вибрали за отамана,

бо він здоровий чоловік.

Хлопчик (2 команда):

Андрій наш парубок моторний

і хлопець хоч куди козак,

на всяке діло він проворний,

на всякі витівки мастак.

Хлопчик (1 команда):

Хочете перемогти

ви команду нашу,

то візьміть оцей горнець

і з'їжте всю кашу.

Хлопчик (2 команда):

А якщо хочете перемогти

ви команду нашу,      

то візьміть оце відро

і випийте все молоко.

Команди співають.

1 команда:

Ми сюди прийшли сьогодні —

Раз-два-три,

Щоби всіх вас розважати —

раз-два-три,

і свої могутні сили —

всім вам зараз показати —

раз-два, раз-два, раз-два-три.

2 команда:

Ви команда дуже сильна —

раз-два-три,

ми команда ще сильніша —

раз-два-три.

Проти вас ми будем грати,

постараємось обіграти —

Раз-два, раз-два, раз-два-три.

1 команда:

Ми всі веселі й жартівливі,

тут хлопці і дівчата є,

в тут високі і низенькі,

худенькі і повненькі е.

2 команда:

А що ми дуже дружелюбні

і щоб повірили ви нам,

прийміть усі від нас ви

такі малесенькі дари.

2 команда: Команді суперників даруємо зубну пасту.

1 команда: Команді суперників даруємо зубну щітку.

Вчитель оголошує програму свята:

1. Конкурс отаманів «Хто більше знає прислів'їв про здоров'я».

2. Конкурс на краще виконання українського народного танцю.

3. Спортивні змагання між козаками.

4. Веселі змагання між козачками.

5. Конкурс віршів про здоровий спосіб життя.

6. Конкурс пісень про здоров'я і спорт.

7. Конкурс загадок про здоров'я.

8. Конкурс малюнків про здоров'я.

9. Визначення команди-переможця. Нагороджен­ня.

 

Конкурс отаманів

 на краще знання прислів'їв про здоров'я

1. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, поки молодий.

2. Здоров'я входить золотниками, а виходить пудами.

3. Здоров'я всьому голова.

4. Гіркий тому вік, кому треба ліків.

5. Як немає сили, то й світ не милий.

6. В здоровому тілі — здоровий дух.

7. Чиста вода — для хвороби біда.

8. Найбільше багатство — здоров'я.

9. Без здоров'я нема щастя.

10. Здоров'я маємо—не дбаємо, а загубивши— плачемо.

11. Хто день починає з зарядки, у того все буде в порядку.

12. Шкіра — дзеркало здоров'я.

13. Зуби — візитна картка здоров'я.

14. Як про здоров'я дбаєш, так і маєш.

15. Наше здоров'я — в наших руках.

16. Які зуби — такий і шлунок.

17. Без уроків фізкультури не зміцниш мускула­тури.

 

 

Конкурс танців

«Полька»

Гей, музики, не дрімайте,

українську польку грайте,

а ми будем танцювати,

гостей наших звеселяти.

Приспів:

Грай, музико, дужче грай,

всім охоти додавай.

полечку ти вигравай,

гостей наших звеселяй.

Нехай усі люди знають,

як сьогодні в нас гуляють,

на зеленім  Поліссі

ми танцюєм польку нині.

Приспів.

І дівчата разом з нами

витинають каблучками,

а ми будем танцювати,

вам радості додавати.

Приспів.

 

«Гопак» (на мелодію коломийки)

1 коло.

Всіх гостей на цьому світі

будем радо веселить,

дітвора пішла у танець,

аж ногами тупотить.

 

«Колупалка».

Та ми собі заспіваєм

пісню веселеньку,

що співала наша мама,

як була маленька.

 

«Голубці».

А як нам та й не співати,

як же не радіти,

коли свої співаночки

не знаєм де діти.

 

«Кружляння».

А весною дощик тихо

крапає дрібненький,

не боїмось цього дощу,

бо ми всі міцненькі.

 

 «Струмок»

А улітку дощі дужчі,

крапають сильніше,

грай, музико, дужче грай,

буде веселіше.

2 коло

Ой весела наша пісня,

весела та жвава,

станцювали гопачок ми,

аж земля дрижала!

 

Вчитель  оголошує командні спортивні змагання.

1. “Вартові-сигнальники”.

Залізти на драбину, засвітити вгорі ліхтарик, передати естафету.

Перед другим змаганням представники обох команд читають вірші про здоров'я.

Наступний тур — спортивні змагання.

1.  «Швидкі вершники».

Між ногами м'яч-кінь, у руках палки-коні, шабля. Дострибати до воріт, вдарити шаблею по дзвіночку і передати естафету.

2.«Втеча полоненого козака з полону» — стрибки у мішках естафетою.

 

Конкурс пісні про здоров'я (виконує вся команда).

Як здоровим стати

Сл. Т. Волгіної

Муз. В. Філіпенка

Всім відомо, усім ясно

І що здоровим бути краще,

треба тільки знати,

як здоровим стати.

Треба вчасно спати лягати,

вранці свіжий душ приймати,

на зорі вставати,

допізна не спати.

Ти привчися до порядку,

кожен день роби зарядку,

гартуйсь сміливіш

— будеш здоровіш!

Хто із спортом міцно дружить,

той здоров'я не спаплюжить.

І не треба ліків,

щоб прожити вік!

5. Для хлопчиків — «Пролізь через тунель» — через довгі мішки з передачею естафети.

Конкурс пісні про здоров'я (виконує вся команда).

 

 «Рукоборство».

Козаки лягають командами один проти одного на мішки-тунелі і борються правими руками, ліві на землі.

Перед наступним конкурсом театралізованої вистави частина учнів іде переодягатись у костюми. Вистава «Шкідливий вплив нікотину й алкоголю».

Для інших членів обох команд журі зачитує загадки про здоров'я.

Конкурс загадок

1.На обличчі в людини

     дві маленькі пташини.

     Одна одну не знають,

     та в парі літають. (Очі).

2. Гладеньке й пахуче, миє чисто. (Мило).

3. Який брудний ти є —

      таким тебе й покаже.

      І без усяких слів про чистоту

      тобі усе розкаже. (Дзеркало).

4. Зуби є, а рота нема. (Гребінець).

5. Білий хлівець повен овець, відкрию хлівець — випущу овець. (Зуби).

6. Два брати через дорогу живуть, один одного не бачать. (Очі).

7. Люблю мити, всіх купаю,

     саме ж худну й пропадаю. (Мило).

8. Костяна спинка, на черевці щетинка, по брамі стрибала, всі кришки виганяла. (Зубна щітка).

9. Зубате, а не кусається, як воно називається? (Гребінець).

10. Своїх очей не маю, а іншим помагаю. (Окуляри).

11. Коли пінюсь — на бруд злюсь,

      людям я допомагаю, з тіла їхнього мікроби змиваю. (Мило).

12. Що дістав зубами до потилиці?. (Гребінець).

Конкурс малюнків про здоров'я.

Журі оцінює малюнки дітей про спорт, антиалко­гольну й антинікотинову пропаганду.

Шикування команд на закінчення ранку.

Підсумки свята, визначення й нагородження грамотами команд .

Виконується пісня «Скільки б не співали».

Скільки б не співали,

а кінчати час.

Кращі побажання

ви прийміть від нас.

Приспів:

                  І в вас, і в нас

                  хай буде гаразд,

                  щоб ви і ми здорові були.

Прощавайте, люди,

низький вам уклін,

щастя і здоров'я

зичим вам усім.

Приспів.

Дівчинка: На цьому наш конкурс-змагання  закінчено. Щиро дякуємо за увагу ..

sport-dlja-detej-kak-pravilno-vybrat1.jpg

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
23 березня 2018
Переглядів
2941
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку