Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙСУ «ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ»

Про матеріал

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙСУ «ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ»

Заняття з використанням кейсу «Повторне використання мобільного телефону» проводиться по аналогії з описаною методикою заняття «Конструктивні рішення стін».

Перегляд файлу

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙСУ «ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ»

Заняття з використанням кейсу «Повторне використання мобільного телефону» проводиться по аналогії з описаною методикою заняття «Конструктивні рішення стін».

1. Мета заняття

Ознайомити учнів з кейс-методом, поглибити, розширити й закріпити знання з теми «Повторне використання мобільного телефону», виробити навички критичного оцінювання різних точок зору, здійснення самоаналізу, самоконтролю та самооцінки, підвищити зацікавленість учнів в освоєнні навчального матеріалу, створити умови для розкриття внутрішнього інтелектуального потенціалу і самооцінки учнів, довести до максимуму природні можливості усіх учнів.

2. Організаційна структура заняття

У занятті бере участь академічна група. Зі складу учасників формуються робочі підгрупи (команди) по 4 учнів.

 

3. Процес заняття по кейс-методу

 Заняття сконструйоване із чотирьох етапів, що послідовно реалізуються. У свою чергу, кожний етап складається із кількох стадій. Процес заняття відбувається відповідно до графіка (табл. 1).

На підготовчому етапі учням необхідно уважно прочитати кейс, ознайомитися із ситуацією (Додаток 1).

Обговорення кейсу – постановка діагнозу, з’ясування можливих шляхів переробки старих холодильників. Необхідно виявити проблему, узагальнити й проаналізувати інформацію. Коментар викладача з більш детальним поясненням цілі кожної команди. Він ставить запитання до тексту, які могли б стимулювати учнів до постановки проблеми даної ситуації:

  1.  Про які проблеми свідчать наведені дані?
  2. Який прогноз подальшого розвитку можна зробити виходячи з даної ситуації?
  3. Яким чином, на Вашу думку, можна було б покращити ситуацію? Обґрунтуйте свою думку?

Користуючись знаннями, отриманими під час вивчення теми «Повторне використання мобільного телефону» запропонуйте проект переробки старого мобільного телефону. Презентуйте Вашу роботу у вигляді проекту, в якому подайте перелік всього необхідного для переробки.

Таблиця 1

Графік процесу заняття

Етапи, час

Перелік стадій і їхні назви

Стадії, їх тривалість, хв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Етап організації роботи, 10 хв.

1. Інструктаж.

2. Формування команд, вибір капітанів, видача кейсів.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовчий етап, 15 хв.

3. Знайомство зі змістом кейсу, його аналіз.

4. Обговорення кейсу. 

5. Коментар викладача з детальним поясненням цілі кожної команди і як має бути поданий звіт про роботу.

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Аналітичний (робочий) етап, 45 хв.

6. Вивчення відповідного теоретичного матеріалу, використовуючи конспекти лекцій і практичних занять, підручники й навчальні посібники, інші методичні видання.

7. Розроблення плану ситуаційного аналізу.

8. Рішення ситуаційних задач, обговорення результатів у кожній команді. Оформлення рішень.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Підсумковий етап, 20 хв.

9. Виступи капітанів усіх команд з доповіддю про результати роботи. Участь учнів в обговоренні  доповідей капітанів.

10. Оцінювання роботи кожної команди, учнів.

11. Підведення підсумків заняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Учні вивчають відповідний теоретичний матеріал (Додаток 2), використовуючи конспекти лекцій і Інтернет, відеоматеріали тощо. Виписують етапи перероблення старих мобільних телефонів. Для загальної дискусії  під час звіту команд про роботу з кейсами можливе використання низки прийомів організації дискусії: круглий стіл; симпозіум; дебати; відкрита дискусія. Усі учні виступають слухачами і опонентами доповідача, а потім оцінюють доповідь капітана. Обговорення проблеми закінчується підсумковим виступом викладача. На стадії оцінювання на кожну команду і кожного учня заповнюється бланк оцінювання (табл. 2) і виставляється загальна оцінка (табл.3).

Таблиця 2

Шкала премій і штрафів для оцінювання команд

№ з/п

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

Набрана кількість балів командами

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

5

1

Правильне рішення ситуації

+20

 

 

 

 

 

2

Неточності і погрішності, які не привели до помилкового рішення

-5

 

 

 

 

 

3

Частково правильне рішення

+10     

 

 

 

 

 

4

Підтвердження правильного рішення ситуації

+10     

 

 

 

 

 

5

Не підтвердження правильного рішення ситуації

-10

 

 

 

 

 

6

Оригінальність рішення

+10     

 

 

 

 

 

7

Рецензія звіту:

добра

задовільна

незадовільна

 

+5

0

-5

 

 

 

 

 

8

Якість оформлення звіту:

 добра

 задовільна

 незадовільна

 

+5

0

-5

 

 

 

 

 

9

Дострокове закінчення аналізу ситуації з оформленням звіту

+5

 

 

 

 

 

10

Закінчення аналізу ситуації з порушенням часового режиму

-5

 

 

 

 

 

 

Всього

100

 

 

 

 

 

 

Наприкінці заняття викладач підраховує кількість балів й виставляє оцінку кожному учаснику заняття (табл. 4), підводить підсумки заняття, наголошує на домашній самостійній роботі, рекомендує літературу, дає методичні поради щодо її виконання.

 

 

 

 

Таблиця 3

Оцінювання участі учасників дискусії

Прізвище учня _______________________

№ з/п

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

Набрана кількість балів

1.

Висловлення чіткої аргументованої позиції

+30

 

2.

Формування істотного зауваження

+10

 

3.

Використання аргументів та джерел інформації

+30

 

4.

Володіння категоріальним апаратом, прагнення давати визначення, виявляти зміст понять

+10

 

5.

Пропозиція альтернатив, які раніше залишалися без уваги

+10

 

6.

Пропозиція певного плану дій або плану втілення рішення

+10

 

7.

Активна участь в обробці кількісних даних, проведення розрахунків

+10

 

8.

Залучення до дискусії інших учасників

+10

 

9.

Постановка уточнюючих запитань для подальшого розвитку дискусії

+10

 

10.

Виявлення суперечностей в аналізі явища

+10

 

11.

Дотримання правил дискутування

+10

 

12.

Підведення підсумків обговорення

-10

 

13.

Пасивність у дискусії

-10

 

14.

Перебивання інших учасників дискусії

-10

 

15.

Намагання говорити тільки самому

-10

 

16.

Приниження інших учасників дискусії

-10

 

Загальна кількість балів

150

 

 

Таблиця 4

Загальна оцінка

Прізвище учня _______________________

№ з/п

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

Набрана кількість балів

Оцінка за 4-бальною системою

1.

Оцінка участі учасника дискусії

+150

 

 

2.

Індивідуальна письмова презентація

+40

 

3.

Бали набрані командою

+100

 

4.

Додаткові бали

+10

 

Загальна кількість

300

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

Ситуація для кейс-методу

У зв'язку з постійним зниженням вартості стільникових телефонів і постійною появою нових моделей майже у кожного можна знайти кілька невикористовуваних стільникових телефонів різного ступеня застарілості. Якщо телефон хоча і застарілий, але цілком справний, то з нього можна зробити якусь систему віддаленого оповіщення, наприклад, GSM сигналізацію або GSM мікрофон. Інша справа, якщо пристрій дісталося вам у неповній комплектації або зовсім у вигляді уламків. Здається, що такого пристрою вже не можна витягти нічого корисного, однак це не так. Знімати для повторного використання SMD елементи зовсім не раціонально. Але будь-який стільниковий телефон має вібромотор.

Використовувати вібромотор можна по-різному, у найпростішому випадку він може стати основною частиною найпростішого віброробота . Основою такого робота, служить плата з фольгованого склотекстоліту, розміром приблизно 40 х 10 мм. В платі проробляється два отвори для установки елемента живлення, інше для ексцентрика вібромотора. По суті плата являє собою два живлять провідника від джерела живлення до висновків вібромотора. З нижньої сторони до «тіла» робота приклеюють «ноги» з будь-якого пружного матеріалу, наприклад з спіненого полімеру (пінополіуретан, мікропориста гума тощо). Вібромотор закріплений за допомогою епоксидного пластиліну. Контакти для елемента живлення виконані з латунної фольги.

Таким чином, отримуємо найпростішу конструкцію, яка завдяки неоднаковій висоті своїх опор, нерівностей та нахилу поверхні буде виписувати хитромудрі траєкторії. Втім, віброробота можна ускладнити, наприклад, змусити рухатися по лінії.

Крім вібромотора можна використовувати рідкокристалічний екран. Розшукати технічну документацію на даний конкретний екран може бути складно. Але в силу особливостей фізики роботи будь-який рідкокристалічний екран має плівки поляризуючі світло.

Поляризація світла – це явище доводить, що електромагнітні (і як окремий випадок світлові хвилі є поперечними, тобто вектори, що характеризують електричну і магнітну складову електромагнітної хвилі завжди спрямовані перпендикулярно до напрямку поширення хвилі). Прикладом механічних поперечних хвиль можуть служити хвилі на поверхні води, де рідина коливається вгору-вниз, при цьому хвиля поширюється горизонтально.

Не вдаючись у фізику хвильових явищ, просто зазначу, що крім поперечних хвиль існують, поздовжні, прикладом яких можуть служити звукові хвилі. В поздовжніх хвилях частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Втім, про все це можна прочитати в хорошому підручнику фізики. Зараз для нас важливо, що покриття рідкокристалічного екрана може поляризувати світло, тобто з різноманітних електромагнітних коливань вибирати тільки орієнтовані певним чином хвилі. Таким чином, поляризатор відразу послабляє природне світло в два рази.

Після проходження поляризатора в світловому промені залишилися тільки хвилі, що коливаються в певній площині. Тепер якщо помістити на шляху світлового променя ще одну поляризаційну плівку (її називають аналізатор), то, змінюючи взаємну орієнтацію поляризатора і аналізатора можна плавно змінювати яскравість світлового променя. Промінь лазера спочатку повністю поляризований, так що для зміни її яскравості аналізатор не потрібен. Що стосується практичного застосування даного явища, то вони досить різноманітні. Наприклад, відбите світло майже завжди є частково поляризованим, так що окуляри з поляризаторами або поляризаційний фільтр на об'єктиві фотоапарата сильно зменшують відблиски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Базові матеріали

  1. Мамичев Д. Виброход. Журнал Радио №6 2013 г. с.49
  2. Мамичев Д. Виброход идет по линии. Журнал Радио №11 2013 г. с.49-50
  3. Дмитриев А. С. Законы физики в повседневной жизни. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 244 с.
  4. Элементарный курс физики: Учеб. Пособие. В 3 т. / Под ред. акад. Г. С. Ландсберга: Т. 3.
  5. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. – 13-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – С. 367 - 372.

Інтернет-джерела

http://radiokot.ru/articles/68/

http://elwo.ru/publ/skhemy_okhrannykh_ustrojstv/okhrannaja_signalizacija_gsm_svoimi_rukami/18-1-0-427

http://radioskot.ru/publ/mobilniki/okhrannaja_signalizacija_s_mobilnym_telefonom/19-1-0-437

http://elwo.ru/publ/skhemy_okhrannykh_ustrojstv/okhranno_pozharnaja_signalizacija/18-1-0-455

 http://radioskot.ru/publ/mobilniki/gsm_proslushka/19-1-0-177

http://radioskot.ru/publ/mobilniki/mobilnyj_zhuchek/19-1-0-322

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризация_волн

http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/chto_mozhno_sdelat_iz_starykh_telefonov/13-1-0-1116

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
25 липня 2018
Переглядів
245
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку