Методрозробка "Онлайн ресурси у викладанні англійської мови в умовах дистанційного навчання"

Про матеріал
У методичній розробці розглядаються можливості використання онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання. Вона містить опис робіт з онлайн-ресурсами, приклади завдань, створених за їх допомогою, та обґрунтовує доцільність їх застосування на заняттях з англійської мови. Методична розробка адресована викладачам англійської мови закладів фахової передвищої освіти, вчителям 10-11 класів.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки

Українського державного університету науки і технологій»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

 

ОНЛАЙН РЕСУРСИ  У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

        

 

 

 

 

Дар’я ПУХАЛЬСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

Кам’янське

2023

Онлайн-ресурси у викладанні англійської мови в умовах дистанційного навчання:

методична розробка Кам'янське, ВСП ДФКІП УДУНТ, 2023 - 76 с.

 

Автор – Пухальська Дар’я Леонідівна, викладач першої категорії, викладач англійської мови ВСП ДФКІП УДУНТ 

 

Рецензент – Костриця Ольга Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач англійської мови ВСП ДФКІП УДУНТ

 

 

Розглянуто і схвалено цикловою комісією педагогічних та соціально-гуманітарних дисциплін ВСП ДФКІП УДУНТ  Протокол № 8 від 1.03.2023р. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено науково-методичною радою ВСП

ДФКІП УДУНТ

 

 

Протокол № 5 від 6.03.2023р. 

 

Затверджено вченою радою

УДУНТ 

Протокол № 5 від 27.04.2023р.     

 

 

 

 

 

Анотація: у методичній розробці розглядаються можливості використання онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання. Вона містить опис робіт з онлайн-ресурсами, приклади завдань, створених за їх допомогою, та обґрунтовує доцільність їх застосування на заняттях з англійської мови. Методична розробка адресована викладачам англійської мови закладів фахової передвищої освіти, вчителям 10-11 класів.

 

    

 

РЕЦЕНЗІЯ

Представлена до рецензування методична розробка за темою «Використання онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання» виконана викладачем першої категорії Пухальською Дар’єю Леонідівною. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографічного опису.

Представлена робота є високо актуальною, важливою та якісно виконаною. В роботі дано коротку характеристику додаткам Google та можливостям їх використання на заняттях. Викладач ділиться власним досвідом впровадження онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання, а саме Google Classroom, Google Meet, YouTube, Google Малюнок, Google Forms,

Google Документ, Google Презентація зі спільним редагуванням, онлайнконструктор інтерактивних вправ LearningApps, онлайн-дошка Padlet та онлайнтести на різних навчальних сайтах з вивчення англійської мови. 

Необхідність використання онлайн-ресурсів при вивченні англійської мови є нагальною в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси надають можливість аудіовізуалізувати навчальний матеріал і репрезентувати його більш привабливо та зрозуміло, що допомагає викладачу цікаво проводити заняття, а здобувачам освіти - краще засвоювати новий навчальний матеріал. Онлайн-ресурси підвищують інтерес здобувачів освіти  до вивчення англійської мови, розвивають пам’ять, навички читання, перекладу, аудіювання і письма, дають можливість якісно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту з англійської мови.

У методичній розробці висвітлені апробовані на практиці онлайн-ресурси та можливості їх застосування на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання. Методична розробка може бути використана викладачами англійської мови у навчальному процесі із застосуванням даних сервісів.

 

 

 

Рецензент: викладач вищої категорії,                                                                  Ольга  КОСТРИЦЯ 

викладач англійської мови  

ВСП ДФКІП ДВНЗ УДХТУ

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

1.     Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

2.     Онлайн-ресурси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

3.     Онлайн-ресурси для вивчення нового матеріалу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

4.     Онлайн-ресурси для закріплення вивченого матеріалу та перевірки 

знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

4.1.   LearningApps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

4.2.   Google Малюнок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.3.   Запитання в Google Classroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.4.   Тести в Google Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

4.5.   Онлайн-тести на сайтах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

4.6.   Онлайн-дошка Padlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   63

4.7.   Google Презентація зі спільним редагуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

4.8.   Google  Документ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

5.     Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 6. Бібліографічний опис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

Дистанційна форма навчання в Україні триває близько трьох років. Спочатку два роки пандемії коронавірусу COVID-19, потім повномасштабна війна. За цей час майже всім навчальним закладам вдалося організовувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, а педагогічним працівникам освоїти різні цифрові освітні платформи та інструменти для якісного проведення онлайн-занять.

 За три роки дистанційного викладання напрацьовано досвід роботи з різними онлайн-ресурсами. Їм хочу поділитися з вчителями та викладачами англійської мови.

         Мета методичної розробки є ознайомлення вчителів та викладачів англійської мови з можливостями й особливостями використання онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови під час дистанційного онлайн-навчання.

 

2. Онлайн-ресурси

Дистанційне навчання стало альтернативою очному навчанню під час пандемії та незамінним після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В цих надскладних умовах всі навчальні заклади освіти змушені були перейти на дистанційну форму навчання, це стало викликом як для викладачів, так і для здобувачів освіти та їх батьків. Постала проблема як організувати дистанційне навчання, які онлайн-ресурси використовувати?

 Організувати освітній процес за дистанційною формою навчання допомагають різноманітні освітні онлайн-ресурси. Для освітніх установ з метою створення захищеного освітнього інформаційного середовища Міністерством освіти і науки України рекомендовано використання платформи G Suite for Education. Саме на цій платформі працює наш коледж. Хмарні інструменти Google (Google Apps Education Edition) розроблені спеціально для навчальних закладів, які організовують освітній процес за дистанційною формою навчання. У пакет G Suite for Education входять 14 основних та 51 додатковий сервіс  Google, серед яких пошта Gmail, Google Диск, Google Classroom (навчальний клас), Google Meet (засіб для відеоконференцій подібно до Skype, Zoom), YouTube, Google Календар, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації (подібні до Microsoft Word, Excel та PowerPoint), Google Малюнки, Google Sites, Google Forms

(тести), а також цифрова інтерактивна дошка Jamboard. Це все, що потрібно сучасному навчальному закладу для організації дистанційної форми навчання.           На дистанційних заняттях з англійської мови використовую додатки Google. Опанувати навичками роботи з ними допомогли онлайн-курси «Додатки Google в освітній діяльності» від Академії цифрового розвитку під керівництвом Антоніни Букач. 

Додатки Google можна розподілити за метою їх використання:  1) для вивчення нового матеріалу 

2)для закріплення вивченого матеріалу та перевірки знань 

 

 

3. Онлайн-ресурси для вивчення нового матеріалу

 

         Для вивчення нового матеріалу під час дистанційного навчання  використовую такі Google додатки, як: Google Classroom, Google Диск, Google Meet, YouTube, Google Презентація, цифрова інтерактивна дошка Google Jamboard.  

Платформа Google Classroom - це сервіс, що пов’язує всі інші додатки Google та дозволяє викладачам організувати стандартний навчальний процес через Інтернет. На платформі Google Classroom можна створювати класи навчання по дисциплінам і додавати в них здобувачів освіти відповідних навчальних груп. Можна створювати матеріали та завдання різних типів, призначати їх здобувачам освіти, організовувати тематичні обговорення. Здобувач освіти отримує завдання через сервіс, виконує його онлайн (наприклад, в Google Документах) і прикріплює свою роботу до завдання. 

Всі документи зберігаються в каталогах на Google Диску, до них можна отримати доступ з власного акаунту з будь-якого комп’ютера чи ґаджета. Список виконаних робіт у реальному часі оновлюються на панелі викладача – він може перевірити роботу здобувача освіти, поставити відповідну оцінку і написати приватний коментар.

Для пояснення нової теми проводиться відео-конференція зі здобувачами  освіти  в додатку Google Meet, котрий інтегрований на платформу Google Classroom, залишається лише увімкнути посилання на відео зустріч. 

Під час зустрічі можна надати доступ до свого екрану (демонстрація екрану), щоб показати презентацію, електронний підручник, текстові документи, сайт, навчальне відео з YouTube або іншу інформацію на робочому столі, а також застосовувати вбудовану інтерактивну дошку Google Jamboard для можливості пояснювати та ілюструвати матеріал, організовувати спільну роботу здобувачів освіти під час заняття. Таким чином здобувачі освіти можуть слідкувати за ходом заняття, читати текст чи робити вправи колективно, немов вони сидять у класі і дивляться на дошку чи в підручник.  

Всі навчальні матеріали розміщуються на Google Диску і додаються в Google клас за темами у текстовому вигляді. Теми поділяються на лексичні та граматичні. Якщо це лексична тема, то додається список слів для вивчення. Якщо це граматична тема, то додається конспект теми. 

В Google Classroom можна прикріпити різні додаткові матеріали для кращого розуміння теми: підібрати короткі навчальні відео з YouTube; розмістити корисні посилання на сайти, електронні підручники, посібники, таблиці; створити Google Презентацію та додати інші документи з Google Диску.

Одним із потужних та ефективних інструментів у вивченні англійської мови є відео портал YouTube. Сюди щодня завантажують тисячі освітніх відео, що стосуються усіх сфер. Зокрема, є спеціальні канали, присвячені вивченню англійської мови з фото-, відео- та аудіо матеріалами для всіх рівнів підготовки, присвячені граматиці, лексиці, читанню та аудіюванню. 

Відео-метод – це високоефективна можливість подачі інформації, оскільки основною перевагою цього методу є наочність інформації, яка є більш доступною для сприйняття, а відтак, легше і швидше засвоюється. Цікавою та корисною функцією є також субтитри англійською мовою, які можна ввімкнути при необхідності.

Значною перевагою цього ресурсу є: безкоштовність матеріалів; їх автентичність; відеоролики послуговують підвищенню мотивації у здобувачів освіти  до вивчення англійської мови; дають можливість підібрати відповідне відео за спеціалізацією здобувачів освіти; відеоматеріали сприяють збільшенню активного та пасивного лексичних запасів; ефективність розуміння змісту матеріалу зростає, адже при слухозоровому сприйнятті засвоюється 90% інформації; перегляд відео сприятиме виробленню правильної інтонації та усуненню акценту. 

Для здобувачів освіти  навчальні відео з YouTube є дуже зручним ресурсом, який може компенсувати відсутність під час онлайнового заняття. Є можливість повернутись до незрозумілих моментів та переглянути пояснення кілька разів, повільніше, з паузами, відповідно до власного стилю навчання. 

 

Приклад викладення нового лексичного матеріалу в Google Classroom

 

image 

 

 

 

 

 

 

Приклад викладення нового граматичного матеріалу в Google Classroom

 

image 

 

image 

 

 

4. Онлайн-ресурси для закріплення вивченого матеріалу та перевірка знань

 

Для закріплення вивченого матеріалу та перевірки знань під час дистанційного навчання використовую ресурс LearningApps, онлайн-тести на різних навчальних сайтах, онлайн-дошку Padlet і такі Google додатки, як: Google Classroom, Google Диск, Google Малюнок, Google Forms, Google Презентація зі спільним редагуванням і Google Документ (копія кожному).  

 

4.1. LearningApps

 

Сьогодні в Інтернеті існує велика різноманітність онлайн-сервісів для створення інтерактивних завдань, у тому числі тренажерів, які можуть суттєво полегшити роботу викладача. Одним із найзручніших ресурсів, для мене,  став онлайн-сервіс LearningApps (http://learningapps.org/).

LearningApps.org – безкоштовний онлайн-конструктор, за допомогою якого можна легко створювати різноманітні інтерактивні навчальні вправи в ігровій формі з різних предметних дисциплін на основі великої кількості шаблонів різної категорії та складності. На жаль, часом викладачі сприймають його як іграшку, а насправді це потужний інструмент для підтримки процесу навчання.  

Конструктор LearningАpps призначений для розробки, зберігання та використання інтерактивних завдань з різних предметів. Виконуючи дані вправи, здобувачі освіти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу.

Цей сервіс є універсальним і може використовуватися як на синхронних онлайн-заняттях на інтерактивній дошці, так і для асинхронної, домашньої роботи та відстроченого контролю в Google класі. Його можна застосувати у позакласній роботі з англійської мови: під час проведення гуртків, факультативів, олімпіад, конкурсів, змагань, а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови.

Вправи, створені на сайті learningapps.org, можна використовувати не тільки як тренажери для тренування та закріплення раніше вивченого лексичного або граматичного матеріалу, для систематизації та узагальнення вивченого матеріалу, але й для контролю та перевірки знань з теми.

       Принцип роботи сервісу схожий на сервіс типу YouTube. На сервісі є загальнодоступна бібліотека вправ, розроблених викладачами з різних країн для усіх предметів і на різну тематику. Будь-яку вподобану вправу можна скопіювати за посиланням і розмістити у власному Google класі або на сайті. Можна взяти готову вправу за основу і переробити під власні потреби, розробити схожу вправу  чи перекласти на будь-яку мову. При цьому збережеться і стара вправа, і нова. Іноді змінити готове простіше, ніж створювати нове. Проблема лише в тому, що не завжди можна швидко знайти вправу потрібного типу для переробки.

Важливою допоміжною функцією цього сайту є можливість переглянути завдання інших користувачів як приклад для розроблення власної інтерактивної вправи. Вправи на сайті подаються у зручному візуальному режимі сітки зображень, при наведенні на які вказівником миші можна побачити тип вправи та її рейтинг на сайті, що залежить від кількості переглядів та оцінок користувачів.

Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, який має доступ до Інтернету: на комп'ютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці.

Головною перевагою сервісу LearningApps є велике різноманіття вибору шаблонів вправ та функцій їх виконання, що надає викладачеві англійської мови невичерпне джерело для організації та проведення інформативних та одночасно захоплюючих занять в умовах дистанційного навчання.

Це один із найзручніших ресурсів, за допомогою якого можна створювати різноманітні види вправ для відпрацювання лексичних та граматичних навичок: вікторини, кросворди, ребуси та ігри з літерами на складання слів, заповнення пропусків у тексті, пазли, сортування картинок, хронологічна лінійка, зіставлення, перший мільйон, таблиця відповідностей, знайти пару та багато іншого. Ресурс дозволяє створювати завдання з різним рівнем складності та включати до вправ не лише текст, а й картинки, аудіо- та відеоролики, що дуже корисно при вивченні англійської мови.

За допомогою шаблона «Знайди пару» можна створювати вправи на закріплення нового лексичного або граматичного матеріалу. Наприклад, поєднати нові англійські слова, стійкі словосполучення, ідіоми, фразові дієслова, афоризми, прислів’я з їх перекладом чи зображенням, або поєднати дві частини речення з граматичною структурою.

 

Приклад вправи за шаблоном «Знайди пару» на тему «Живопис» - “Painting”

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/6921394

Приклад вправи за шаблоном «Знайди пару» на повторення всіх видо-часових форм дієслова в активному стані

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7051686

 

Приклад вправи за шаблоном «Знайди пару» на закріплення 1 типу умовного речення

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/13025810

Приклад вправи за шаблоном «Знайди пару» на тему «Інфінитив та герундій»

- “Infinitive and Gerung”

 

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7044066

 

 

Шаблон «Класифікація» зручно використовувати, коли нам треба щось класифікувати або розділити. Наприклад, розділити дієслова на правильні і неправильні, ті, які вживаються з інфінитивом і ті, що вживаються з герундієм;  умовні речення розділити за типами; речення за видо-часовими формами або за станами, в яких вони побудовані: активному чи пасивному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Класифікація» на тему «Умовні речення» -

“Conditional sentences”

 

image 

 

 

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/13007278

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Класифікація» на повторення всіх видочасових форм дієслова теперішнього часу

 

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/23830139

 

 

Шаблон «Простий порядок» використовую, коли треба розташувати речення, частини тексту, діалогу у правильній логічній послідовності, встановивши причинно-наслідкові зв'язки між ними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приклад вправи за шаблоном «Простий порядок» на закріплення 1 типу умовного речення

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/13081278

 

Приклад вправи за шаблоном «Простий порядок» на тему «Сімейні

відносини» - “Family relationships”

image 

https://learningapps.org/16105730

Приклад вправи за шаблоном «Простий порядок» на тему «Пасивний стан дієслів» - “Passive Voice”

 

image 

 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7050323

 

 

Шаблон «Вікторина» зручний для перевірки знань з будь-якої лексичної або граматичної теми в тестовому форматі, його використовую для поточного,  тематичного та підсумкового контролю засвоєння матеріалу нарівні з тестами в Google Forms. 

Зазвичай обираю форму тестування, коли здобувач освіти лише в кінці тестування бачить скільки правильних відповідей він надав, але для самоперевірки прямо на онлайн-занятті та для забезпечення формуючого оцінювання здобувачів освіти (самооцінювання). Можна обрати й іншу форму тестування, щоб правильну відповідь було видно одразу. 

 Результативність проходження вікторини полягає у тому, що її можна проходити безліч разів, поки здобувач освіти не побачить, що відповів на всі питання правильно. Мета вікторини – допомогти здобувачу освіти зрозуміти свої слабкі місця в знаннях і підходити усвідомлено до процесу свого навчання.

 

 

 

 

 

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Вікторина» на тему «Умовні речення» -

“Conditional sentences” з опцією «Оцінка в кінці»

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/14323673

 

Приклад вправи за шаблоном «Вікторина» на тему «Активний і Пасивний стан дієслів» - “Active and Passive Voice” з опцією «Оцінка в кінці»

image 

https://learningapps.org/15126457

Приклад вправи за шаблоном «Вікторина» на тему «Активний стан дієслів» - “Active Voice” без опції «Оцінка в кінці»

 

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/15570111

 

 

Для вивчення англійської мови тренування навичок з таких видів мовної діяльності як читання та аудіювання дуже важливе. На сервісі LearningApps є багато шаблонів, які підтримують роботу з картинками, аудіо та відео матеріалами, що дозволяють створювати вправи на перевірку навичок читання та аудіювання. Наприклад, за допомогою таких шаблонів, як «Заповнити пропуски», «Аудіо/відео контент» та «Вікторина» можна створювати вправи на перевірку навичок аудіювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему «Зовнішність» -

“Appearance”  для перевірки навичок аудіювання

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/20901861

 

Приклад вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему «Пасивний стан дієслів» - “Passive Voice”  для перевірки навичок аудіювання

image 

https://learningapps.org/15743613


Приклад вправи за шаблоном «Аудіо/відео контент» на закріплення 3 типу умовного речення для перевірки навичок аудіювання

image 

https://learningapps.org/13075997

Приклад вправи за шаблоном «Вікторина» на тему «Національні символи Великобританії» - “The National Symbols of Great Britain” для перевірки навичок аудіювання

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/24111996

 

 

Шаблон «Заповнити пропуски» взагалі універсальний, він дозволяє додавати не тільки аудіо або відео з порталу YouTube, але і текст та картинки з Інтернету, тому його зручно використовувати для створення вправ на перевірку навичок читання та аудіювання. Вправи за цим шаблоном максимально наближені до формату вправ ЗНО або НМТ з англійської мови, тому їх виконання допомагає здобувачам освіти підготуватися до здачі екзамену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексичної вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему «Видатні художники Великобританії» - “Famous English painters” для перевірки навичок читання

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/12995336

 

Приклад граматичної вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему

«Конструкція I wish» - “Construction I wish”

image 

https://learningapps.org/13496232


граматичної вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему

«Інфінитив та герундій» - “Infinitive and Gerung”

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7021760

 

Приклад вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на тему «Зовнішність» - “Appearance” для перевірки навичок читання

image 

https://learningapps.org/20773009

лексико-граматичної вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на

теми «Освіта в Великобританії» і «Пасивний стан дієслів» - “Education in Great

Britain” і “Passive Voice ” для перевірки навичок читання

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/24033993

 

Приклад лексико-граматичної вправи за шаблоном «Заповнити пропуски» на теми «Харчування» і «Пасивний стан дієслів» - “Food” і “Passive Voice” 

image 

https://learningapps.org/23988720

Перелічила найуживаніші стандартні шаблони для створення вправ learningapps. Такі шаблони, як «Введення тексту», «Сортування картинок», «Хто хоче стати мільйонером?», «пазл Вгадай-ка», «Кросворд», «Стрибки», «Таблиця відповідностей», «Заповнити таблицю», «Вгадування слів» (або «Шибениця») використовую нечасто, лише у випадках, коли вони добре підходять для закріплення і перевірки знань з конкретної теми. Так, наприклад, шаблон «Введення тексту» добре підходить для відгадування ребусів для завдань олімпіади з англійської мови.

 

Приклад вправи за шаблоном «Введення тексту» для завдань олімпіади з англійської мови

 

image 

 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/6922104

 

Шаблон «Сортування картинок» зручно використовувати при вивченні теми «Зовнішність», оскільки він надає можливість додавати картинки і робити на них позначки для написів.

 

 

 

 

 


Приклади вправ за шаблоном «Сортування картинок» на тему «Зовнішність»

- “Appearance”

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/20778583

 

image 

https://learningapps.org/20908088

Шаблони «Хто хоче стати мільйонером?» і «Стрибки» подібні до шаблону «Вікторина», їх можна використати для заохочення і зацікавлення здобувачів освіти. Особливість даних шаблонів полягає в тому, що виконання завдань організовано як змагання здобувача освіти з комп'ютером.

 

Приклад вправи за шаблоном «Хто хоче стати мільйонером?» на повторення видо-часових форм дієслова

image 

 

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/19919775

Приклад вправи за шаблоном «Стрибки» на повторення видо-часових форм дієслова

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/19913113

Шаблони «Пазл «Вгадай-ка», «Кросворд», «Таблиця відповідностей», «Заповнити таблицю», «Вгадування слів» (або «Шибениця») добре підходить для вивчення і закріплення нових слів і граматичних структур. Також їх можна використовувати для створення завдань олімпіади з англійської мови в умовах дистанційного навчання.

 

Приклад вправи за шаблоном «Пазл «Вгадай-ка» на тему «Умовні речення» -

“Conditional sentences”

 

image 

 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/13101296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Пазл «Вгадай-ка» для олімпіадних завдань з англійської мови

 

image 

 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7056029

 

Шаблон «Кросворд» можна використати при вивченні лінгвокраїнознавчих тем, таких як «Великобританія» і «Лондон». Також цей шаблон добре підходить для вивчення теми «Неправильні дієслова».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад вправи за шаблоном «Кросворд» на тему «Великобританія» - “Great Britain”

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/12931360

 

Приклад вправи за шаблоном «Кросворд» на тему «Неправильні дієслова» - “Irregular verbs”

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/13001190

Приклад вправи за шаблоном «Шибениця» для завдань олімпіади з англійської мови

image 

Посилання на вправу: https://learningapps.org/7039326

 

Усі представлені вправи вирішують низку дидактичних завдань: поповнити словниковий запас здобувачів освіти, сформувати лексичні та граматичні навички, удосконалити навички та вміння читання, аудіювання та письма.

Інтерактивні вправи LearningApps мають ряд переваг як для здобувачів освіти, так і для викладачів. По-перше, вправи перевіряються автоматично, без участі викладача. По-друге, виконання і перевірка вправ не займає багато часу.

Викладач заздалегідь позначає правильні відповіді у вправі, коли їх створює, тому він лише перевіряє наявність всіх скіншотів з отриманими результатами, які надсилає йому здобувач освіти. 

Здобувач освіти може виконувати одну вправу довільну кількість разів без ризику отримати погану оцінку. Правильні відповіді відображаються одразу після виконання завдання, що дає змогу моментально перевірити правильність виконання завдання, побачити та проаналізувати допущені помилки, та самостійно їх виправити, що створює ситуацію успіху для здобувача освіти.

Коли здобувач освіти натискає по синій галочці справа внизу вправи, вона перевіряється автоматично, і якщо відповіді всі правильні - вони загоряються зеленим кольором і з'являється фінальне віконечко "Молодець, ти виконав все правильно!" 

Якщо в завданні слово виділено червоним кольором, це означає помилка, потрібно вибрати інший варіант чи поміняти слова місцями, а потім ще раз натиснути по синій галочці справа внизу, і так доки не вигорить в кінці вікно "Молодець, ти виконав все правильно!" Коли вигоріло таке вікно, треба зробити скріншот, вставити його в малюнок і надіслати викладачу в Google Classroom.

Сервіс LearningApps – це зручний, сучасний інструмент формуючого оцінювання, який дозволяє розвивати у здобувачів освіти навички самооцінювання. Виконавши завдання, здобувач освіти перевіряє себе і відразу бачить, що виконано правильно, а що ні. Тут же проводить роботу над помилками. Виправивши помилку, здобувач освіти знову виконує перевірку та миттєво отримує рекомендацію викладача. Таким чином, запускається механізм безперервного зворотного зв'язку, який є основою формуючого оцінювання.

 

Приклади виконання вправ LearningApps з помилками

image

image 

 

image 

 

Приклади виконання вправ LearningApps без помилок

image 

 

image 

 

image 

Розповідаючи про власний досвід використання інтерактивного ресурсу LearningApps, хотілося б підкреслити, що здобувачі освіти припускаються помилок при виконанні вправ learningapps лише на початку, коли ще не знають як з ними imageпрацювати.

Саме через те, що здобувачі освіти завжди виконують вправи LearningApps якісно і безпомилково, довелося призначати їм в Google Classroom не одну вправу learningapps, а дванадцять вправ, і ставити оцінку за кількість виконаних вправ - по

1-му балу за кожну правильно виконану вправу. Практика показала, що тільки ліниві та непрацьовиті здобувачі освіти не виконують всі 12 вправ learningapps.

В Google Classroom створюю завдання для домашньої роботи на певну лексичну або граматичну тему, до якого прикріплюю 12 заздалегідь створених вправ learningapps різних типів (за різними шаблонами). Велика різноманітність вправ не робить роботу здобувача освіти з їх виконання нудною та монотонною. Здобувачі освіти виконують вправи і надсилають скріншоти з результатами. За кожну виконану вправу здобувач освіти отримує 1 бал, тобто, якщо він правильно виконає 12 вправ він отримає оцінку 12 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання з вправами LearningApps в Google Classroom

image 

 

Приклад виконання завдання з вправами LearningApps в Google Classroom

image 

 

 

image

Приклад завдання з вправами LearningApps в Google Classroom

Приклад виконання завдання з вправами LearningApps в Google Classroom

Приклади різних завдань з вправами LearningApps в Google Classroom

image

 

 

Хочу зазначити ще одну з переваг використання вправ LearningApps на заняттях з англійської мови під час дистанційного навчання, це - запобігання списуванню відповідей до підручників з англійської мови з Інтернету. Сьогодні у відкритому доступі в Інтернеті здобувачі освіти можуть знайти відповіді на всі вправи, які пропонуються в підручниках з англійської мови. Тому, щоб перешкодити бездумному списуванню відповідей до підручника, викладачам доцільно використовувати інтерактивні вправи learningapps.

Здобувачам освіти дуже подобається виконувати вправи LearningApps. Вони їх виконують охоче і з задоволенням, саме через їхню ігрову форму. Відомий факт, що цікаво вчитися граючи, проте вправи, створені з допомогою даного сервісу, носять ігровий характер, тим самим мотивуючи здобувачів освіти на виконання завдань.

Використання цього сервісу на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання дозволяє не тільки закріпити вивчений матеріал в ігровій формі, але й зробити процес навчання цікавим, захоплюючим та різноманітним. За допомогою вправ learningapps під час онлайн-занять можна розбудити інтерес та підвищити увагу здобувачів освіти до вивчення англійської мови.

Єдиний недолік сервісу LearningАpps - це те, що на створення інтерактивних вправ викладач витрачає дуже багато часу, оскільки необхідно детально продумати побудову кожного завдання, підібрати необхідні тексти, діалоги, картинки, аудіо- та відеофайли на YouTube, скласти запитання до них. Але воно того варто, коли читаєш захоплені коментарі здобувачів освіти після виконання вправ, або коли швидко перевіряєш домашні завдання в Google Classroom за наявністю всіх скріншотів.

Творчість і працелюбність викладача є запорукою успіху здобувачів освіти. Створення вправ LearningАpps надає можливість викладачу реалізувати свій творчий потенціал та полегшити організацію контролю та перевірки знань здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.

Власний практичний досвід застосування ресурсу LearningApps на заняттях з англійської мови під час дистанційного навчання доводить, що даний навчальний ресурс сприяє:

1.       Підвищенню навчальної мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи та включення ігрових вправ;

2.       Поліпшенню процесу запам'ятовування нових слів та правил утворення граматичних форм, удосконаленню лексичних та граматичних навичок;

3.       Відпрацюванню навичок швидкого перекладу;

4.       Міцному закріпленню та автоматизації лексичного та граматичного матеріалу;

5.       Удосконаленню навичок читання, аудіювання та письма;

6.       Подоланню страху припуститися помилки та створенню ситуацій успіху у здобувачів освіти;

7.       Підвищенню якості знань, рівня володіння мовою та ефективності навчання;

8.       Заповненню дефіциту джерел навчального матеріалу;

9.       Розвитку навичок та вмінь інформаційно-пошукової діяльності та самостійної роботи здобувачів освіти;

10.   Якісній підготовці до складання ЗНО та НМТ з англійської мови;

11.   Об'єктивності оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти у більш короткі терміни;

12.   Розвитку навичок формуючого оцінювання шляхом залучення здобувачів освіти до процесу оцінювання (самооцінювання);

13.   Економії навчального часу за рахунок автоматичної перевірки вправ;

14.   Полегшенню праці викладача та процесу навчання здобувачів освіти;

15.   Створенню атмосфери співробітництва та миттєвого зворотнього зв'язку між викладачем та здобувачем освіти;

16.   Активізації розумових процесів (аналіз, синтез, порівняння та ін.);

17.   Розвитку пам'яті, інтелекту, уяви, уважності, спостережливості, допитливості, винахідливості, кмітливості, працьовитості, логічного, критичного та творчого мислення як у здобувачів освіти у процесі виконання цих вправ, так і у викладача в процесі їх створення;

18.   Запобіганню бездумному списуванню відповідей до підручника з англійської мови з Інтернету;

19.   Зростанню зацікавленості англійською мовою як навчальним предметом в цілому.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна сказати, що простота у використанні, безкоштовність, барвистість в оформленні, велика різноманітність готових шаблонів виділяють LearningApps з величезної кількості освітніх онлайнресурсів. Порівнюючи LearningApps з іншими подібними сервісами, стає очевидним, що він є найкращим онлайн-конструктором для створення навчальних ігор та ігрових вправ.

Сподіваюся, що цей освітній ресурс стане хорошим помічником у роботі викладачів під час дистанційного навчання, а різноманітний інструментарій запропонованих шаблонів дасть невичерпне джерело для педагогічної творчості та дозволить проводити інформативні та водночас цікаві онлайн-заняття з англійської мови.

4.2. Завдання в Google Малюнок

 

Додаток Google Малюнок, на перший погляд, використовувати на заняттях з англійської мови здається недоцільно. Але цей онлайн-ресурс можна використовувати для закріплення лексичного матеріалу до тем «Сімейні відносини» та «Зовнішність».

В завданні до теми “Family relations” – “Сімейні відносини” здобувачам освіти треба уважно прочитати текст про сім'ю Сільвії і намалювати її сімейне дерево в Google Малюнку за описом.  

Звісно, що до цього завдання мені треба було ретельно підготуватися: скласти опис сімейного дерева, підготувати картинки з написами імен всіх членів родини та прикладами виконання завдання, потім створити на власному Google Диску завдання Google Малюнок, завантажити в нього зображення і відкрити на нього доступ з дозволом редагувати, щоб здобувачі освіти могли змінити малюнок, тим самим виконати завдання. 

Далі робимо все за схемою: створюємо завдання в Google Classroom, додаємо до нього заздалегідь створений Google Малюнок з Google Диску і обираємо опцію «Копія кожному». Здобувачі освіти будують сімейне дерево – кожен в своїй копії, і здають їх викладачу в Google Classroom. Всі зміни, які вони роблять в малюнку, зберігаються автоматично.

Приклад завдання в Google Малюнок на тему «Сімейні відносини» - “Family

relations”

 

image 

 

image 

Приклад виконання завдання в Google Малюнок на тему «Сімейні відносини» - “Family relations”

image 

Хочу зазначити, що завдання в Google Малюнок здобувачі освіти можуть виконати лише на комп’ютері, смартфон не підтримує даний додаток. 

Наступне створене мною завдання в Google Малюнок спрямоване на закріплення лексичного матеріалу до двох тем: теми “Family relations” – “Сімейні відносини” і теми “Appearance” – “Зовнішність”. Ці теми здобувачі освіти вивчають одна за одною, тому доцільно було створити завдання на закріплення обох тем одночасно. 

В завданні здобувачам освіти треба уважно прочитати опис 17 членів однієї сім'ї, поєднати кожного члена сім’ї з його фотокарткою та правильно розташувати всі фотокартки на сімейному дереві в Google Малюнку, надрукував при цьому ім’я кожного члена сім’ї англійською мовою під його фотокарткою. Завдання складне, але цікаве. Воно дає можливість викладачу оцінити знання здобувачів освіти одразу з двох тем: “Family relations” та “Appearance”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання в Google Малюнок на тему «Зовнішність» - “Appearance”

 

image 

Приклад виконання завдання в Google Малюнок на тему «Зовнішність» - “Appearance”

image  

4.3. Запитання в Google Classroom

 

Щоб зрозуміти, наскільки добре здобувачі освіти засвоїли новий матеріал, використовую такий зручний інструмент Google Classroom, як «Створити запитання». 

За допомогою цього допису можна створювати два типи запитання: 

1)            запитання, що має варіанти відповіді, тобто тестове запитання; 

2)            запитання з короткою відповіддю, коли здобувач освіти повинен надрукувати правильну відповідь у відповідному полі власноруч, а не просто обрати правильний варіант відповіді, як у запитанні першого типу.

Другий тип запитання більш складний, ніж перший тип, тому здобувачі освіти не завжди з ним справляються.

Обидва типи запитання дають можливість викладачу використовувати посилання на файли будь-якого виду з власного Google-диску та посилання на відео з YouTubе. Для вивчення англійської мови це дуже важливо, оскільки дозволяє перевірити навички здобувачів освіти з аудіювання, читання та письма.  

 

 

 

Приклади запитань з варіантами відповіді на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

image 

 

 

image

 

 

 

 

 

 

 

Приклади запитань з варіантами відповіді на тему «Активний і Пасивний стан дієслів» - “Active and Passive Voice”

image 

 

 

Приклади запитань з короткою відповіддю на тему «Умовні речення» -

“Conditional sentences”

image 

 

 

Приклади запитань з короткою відповіддю на тему «Активний і Пасивний стан дієслів» - “Active and Passive Voice”

image

 

При створенні запитання, що має варіанти відповіді, викладач може обрати опцію «Студенти можуть бачити підсумок відповідей для всього курсу», яка дозволяє бачити як здобувачам освіти, так і викладачу, який варіант відповіді обрала найбільша кількість опитаних здобувачів освіти. Це дає можливість викладачу проаналізувати результати опитування та виявити прогалини у знаннях здобувачів освіти з цієї теми.

image 

4.4. Тести в Google Forms 

 

Google Форми – додаток Google для створення тестів з автоматичним підрахунком балів за кожну правильну відповідь. За допомогою цього сервісу викладач може створювати різного типу онлайн-тести, навіть із додаванням зображень та відео з YouTube, і переглядати результати тестування здобувачів освіти в загальній електронній таблиці. 

 Додаток Google Forms зручний для контрольної перевірки знань з будь-якої лексичної або граматичної теми в тестовому форматі, його використовую для тематичного та підсумкового контролю засвоєння матеріалу нарівні з вікториною LearningApps. 

Google Forms є універсальним і може використовуватися як на синхронних онлайн-заняттях, так і для асинхронної, самостійної роботи та відстроченого контролю.

Google Forms – це ефективний засіб для проведення формуючого оцінювання знань здобувачів освіти в процесі дистанційного навчання з англійської мови.  

Переваги використання Google Forms на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання:

1.     Миттєва обробка результатів, автоматична перевірка і нарахування балів. Перевіряє тест машина, а не викладач, що допомагає в роботі з групами та економить навчальний час. 

2.     Висока швидкість та універсальність. Можна за короткий час перевірити знання з урахуванням великого обсягу вивченого матеріалу. Завдяки використанню онлайн-тестів є можливість зробити завдання по окремій темі або по всьому вивченому матеріалу за семестр, розмістити їх в хронологічному порядку або в розкид, ранжувати за рівнем складності або вибрати тільки один рівень, скласти завдання з однією відповіддю або з декількома.

3.     Об'єктивність і точність. Тестова форма перевірки дозволяє прибрати людський фактор (суб'єктивна або упереджена думка викладача, особисте ставлення, погане самопочуття), а розроблена шкала оцінювання та чіткі критерії відповідей та оцінок дають точний результат, дозволяють зробити тестування прозорим для всіх учасників навчального процесу.

4.     Справедливість. Всі здобувачі освіти знаходяться в рівних умовах, тому навіть слабкий здобувач освіти може добре підготуватися і пройти тест на досить пристойний бал. 

5.     Зрозумілість та передбачуваність. Здобувач освіти може передбачити результат і підготуватися заздалегідь, що робить онлайн-тести менш нервовим процесом.

6.     Можливість додавання відео з YouTube та зображень з інтернету дозволяє перевіряти навички здобувачів освіти з таких видів діяльності як читання, аудіювання і письмо.

7.     Можливість заповнення форм на мобільному телефоні. 

8.     Безкоштовність використання форм. 

9.     Можливість вбудовування у власний Google Classroom, блог чи сайт за посиланням.

10.Можливість переглянути відповіді здобувачів освіти поіменно із зазначенням дати і часу, коли дана форма опрацьовувалася.

11.Можливість проходити тест кілька разів, з яких зараховується кращий отриманий бал. Викладач при цьому бачить повну статистику відповідей своїх здобувачів освіти та може скорегувати навчальний процес так, щоб виправити прогалини у засвоєнні знань.

Через усі ці переваги тести в Google Forms люблять як здобувачі освіти, так і викладачі.

Але є один недолік Google Forms - система оцінювання відповідей тесту далека від досконалості, деякі типи питань не оцінюються.

Власний практичний досвід застосування ресурсу LearningApps на заняттях з англійської мови під час дистанційного навчання доводить, що додаток Google Forms полегшує працю викладача з организації контроля і перевірки знань здобувачів освіти і сприяє якісному та швидкому опитуванню та оцінюванню в умовах дистанційного навчання.

 

Приклад тесту в Google Forms на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

image 

image 

 

image 

image 

 

Приклад тесту в Google Forms на тему «Конструкція I wish» - “I wish Constraction”

image 

image 

 

image 

 

 

Приклад тесту в Google Forms на тему «Неправильні дієслова» - “Irregular verbs”

image 

 

image 

Приклад тесту в Google Forms на тему «Активний і Пасивний стан дієслів» - “Active and Passive Voice”  

image 

 

image 

4.5. Онлайн-тести на сайтах

 

Контрольну перевірку знань можна проводити не тільки за допомогою додатку Google Forms та вправами за шаблоном «Вікторина» сервісу LearningApps, а й також за допомогою онлайн-тестів на різних навчальних сайтах з вивчення англійської мови, котрі можна вільно знайти на просторах Інтернету. 

Англійська мова – це загальноосвітній предмет, тому в Інтернеті викладач англійської мови може знайти багато онлайн-тестів на закріплення різних граматичних тем. Такі тести перевіряються автоматично, що дозволяє організувати швидке оцінювання рівня опанування навчального матеріалу здобувачами освіти.

Для тематичного та підсумкового контролю засвоєння граматичного матеріалу підбираю ті сайти, на яких неможливо побачити правильні відповіді після проходження тесту, а лише кількість набраних балів.

У Google Classroom створюю завдання та прикріплюю посилання на навчальні сайти з тестами. Посилань на сайти з тестами даю багато, щоб кожен здобувач освіти міг вибрати відповідний до його рівня володіння мовою тест. Здобувачі освіти вибирають із даних посилань одне, проходять по ньому онлайн-тестування, наприкінці якого роблять скріншот із результатом та здають його в Google Classroom викладачу.

Як показує практика, здобувачі освіти успішно справляються із цим завданням.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна сказати, що онлайн-тести на сайтах нарівні з додатком Google Forms та вправами за шаблоном «Вікторина» сервісу LearningApps виступають головними інструментами викладача для контроля та перевірки знань здобувачів освіти під час дистанційного навчання. Вони дозволяють не лише швидко та ефективно проаналізувати успішність навчання, але й також зробити онлайн-заняття з англійської мови цікавими та продуктивними.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання з онлайн-тестами на сайтах на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

image 

Приклад виконання завдання з онлайн-тестами на сайтах на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

image 

Приклади виконання завдання з онлайн-тестами на сайтах на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

 

image 

 

image 

image 

 

Приклади завдань з онлайн-тестами на сайтах на закріплення видо-часових форм дієслова в активному та пасивному стані

image 

image 

 

 

4.6. Онлайн-дошка Padlet

 

Існує значна кількість онлайн-ресурсів для організації групової роботи. Тобто, над створенням електронного документа (презентація, зображення, графік, сайт) може працювати як один користувач, так і група. Відповідно, подібний онлайнресурс виступає у якості комунікативної платформи для обміну даними та досвідом між користувачами.

На заняттях під час дистанційного навчання використовую такий онлайнресурс для організація групової роботи, як Padlet, щоб урізноманітнити навчання та зацікавити здобувачів освіти вивчати англійську мову. 

Padlet (http://ru.padlet.com/) – мультимедійний онлайн-ресурс для спільного наповнення, редагування та зберігання інформації. Онлайн-ресурс Padlet являє собою віртуальну онлайн-дошку чи стіну, на яку можна прикріплювати фото, картинки, текстові файли, посилання на сторінки мережі Інтернет, відео-та аудіо матеріали з YouTube. 

Інтерактивну дошку Padlet можна успішно використовувати для організації групової форми роботи, для проектної роботи, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації від всіх учасників процесу в одному місці.

Сервіс Padlet надає можливість аудіовізуалізувати навчальний матеріал і репрезентувати його більш привабливо та зрозуміло, що допоможе викладачу цікаво провести заняття, а здобувачам освіти - краще засвоїти новий навчальний матеріал.

Робота з Padlet сприяє кращому сприйманню навчального матеріалу, підвищенню мотивації до вивчення предмету, формує вміння як самостійної пошукової діяльності, так і спільної групової роботи.

Сервіс надає три безкоштовні дошки, які можна постійно редагувати, стирати попередню інформацію та наповнювати новою. До того ж дошка працює на всіх пристроях - мобільних, планшетах, ноутбуках, комп’ютерах, її можна вбудувати у власний блог, сайт, Google Classroom. 

Padlet – це специфічний онлайн-ресурс, котрий використовується для закріплення та узагальнення не кожної лексичної або граматичної теми англійської мови. 

При викладанні англійської мови в умовах дистанційного навчання ресурс Padlet використала лише двічі: для закріплення граматичного матеріалу до теми «Умовні речення» та для узагальнення лінгвокраїнознавчої теми «Визначні пам’ятки Лондона» - “London sights”.

Для першого завдання підібрала велику кількість афоризмів в картинках на умовні речення. Здобувачам освіти треба було обрати два будь-яких афоризми, правильно визначити їх тип і перекласти на англійську мову.

Для другого завдання підібрала фотокартки із зображенням визначних пам’яток Лондона. Здобувачам освіти треба було обрати п’ять будь-яких фотокарток визначних пам'яток Лондона і надрукувати під ними їх назви на англійській мові. Таким чином намагалася пробудити інтерес у здобувачів освіти до вивчення лінгвокраїнознавчої теми «Визначні пам’ятки Лондона» - “London sights”.

Приклад завдання в Padlet на тему «Умовні речення» - “Conditional sentences”

image 

 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання в Padlet на тему «Визначні пам’ятки Лондона» - “London sights”

 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Google Презентація зі спільним редагуванням

 

Для тренування навичок письма, а також для закріплення вивченого лексичного і граматичного матеріалу, здобувачі освіти зазвичай пишуть твори на різноманітні теми. Теми творів підбираю в залежності від вивченого матеріалу. Такі творчі завдання дозволяють здобувачам освіти підготуватися до здачі ЗНО з англійської мови. 

Для написання творів можна використовувати такі додатки Google, як Google Документ або Google Презентація зі спільним редагуванням.

Хочу докладно зупинитися на другому способі написання твору, а саме на Google Презентації зі спільним редагуванням. Для того, щоб усі здобувачі освіти групи мали можливість побачити твори один одного та коментувати їх, треба створити на власному Google Диску Презентацію та надати доступ для спільного редагування.

Спільна робота розширює можливості навчання, здобувачі освіти можуть допомагати один одному. Такий підхід безумовно сприяє виробленню навичок співпраці і розвитку комунікативної компетентності.

Google Презентацію зі спільним редагуванням використала для закріплення теми «Умовні речення і конструкція I wish». Здобувачі освіти повинні були написати твір на тему "What would you do if you were a millionaire?" - "Що б ви зробили, якби були мільйонером?" Твір мав включати приблизно 100 слів (Times

New Roman, шрифтом №14 інтервал 1,5), в ньому повинні бути умовні речення 0, 1, 2, 3 типу чи змішаного типу, або речення з конструкцією "I wish".

Для кожного члена групи відвела одну сторінку слайду для написання твору. Кожен здобувач освіти повинен був відкрити спільну презентацію, на вільний слайд додати власне ім'я та прізвище і під ним надрукувати власний твір на дану тему розміром на одну сторінку. 

Твір треба було набрати з клавіатури в Microsoft Word, а потім скопіювати текст і вставити в презентацію за допомогою кнопок "Ctrl+V", а можна було друкувати одразу прямо в самій презентації.

Кожен здобувач освіти мав можливість прочитати твори своїх одногрупників та використати їх в якості джерела натхнення та прикладу для наслідування при написанні власного твору на запропоновану тему. 

Відповідно, викладач міг спостерігати як наповнюється творами презентація, як відповідають здобувачі освіти, мав можливість редагувати роботи здобувачів освіти, відзначати або виправляти помилки, залишати свої коментарі або зауваження до кожного твору, а також виставляти оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання в Google Презентації зі спільним редагуванням  

image 

 

image 

 

 

 

 

 

 

Приклади виконання завдання в Google Презентації зі спільним редагуванням  

image 

 

4.8. Google Документ

 

Google Документ - це додаток Google для створення і зберігання текстових файлів на Google Диску. Фактично, Google Document - це аналог документу Word. Він має дуже схожий вигляд та функціонал. 

Схема роботи з додатком Google Документ така: створюємо текстовий документ на власному Google Диску, надаємо доступ на редагування, вбудовуємо готовий документ в Google Classroom і не забуваємо обрати опцію «Зробити копію кожному», щоб кожен здобувач освіти зміг редагувати документ у своїй копії.

Простий інструмент Google Документ можна успішно використовувати для створення завдань з англійської мови в умовах дистанційного навчання. 

Завдання в Google Docs зручно створювати у вигляді таблиці на 2 колонки. В одній колонці розміщувати текст, а в іншій зображення. 

Пропоную розглянути докладно можливості додатку Google Document для закріплення лексичних і граматичних тем з англійської мови.

Для закріплення лексичного матеріалу до теми «Живопис», створила завдання в додатку Google Документ у вигляді таблиці на 2 колонки. Здобувачі освіти повинні заповнити таблицю, а саме - поєднати 10 картин видатних художників світу з їх описами англійською мовою.  

Для закріплення лексичного матеріалу до теми «Зовнішність» слід уважно прочитати описи зовнішності 22 здобувачів освіти англійською мовою та з'єднати їх з їхніми фотокартками. Таке завдання в Google Docs розвиває навички читання та перекладу.

Для закріплення граматичного матеріалу до теми «Неправильні дієслова» треба заповнити пропуски в таблиці неправильних дієслів. Здобувачі освіти повинні надрукувати форми дієслів, яких бракує в таблиці. Таке завдання допомагає здобувачам освіти краще запам’ятати три форми неправильних дієслів та їхнє правильне написання на письмі.

Суттєвою перевагою Google Документ є зручність оформлення записів, вбудований словник, що дає можливість моментально виправити раптову помилку, можливість вставлення зображень із Інтернету або матеріалів із Google Диску. 

Недоліком є те, що здобувачі освіти можуть виконувати завдання в Google Документ лише на комп’ютері, а перевірка виконаних завдань займає у викладача багато часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання в Google Документ на тему «Живопис» - “Painting”

image 

 

image 

image 

 

image 

 

Приклад завдання в Google Документ на тему «Зовнішність» - “ Appearance”

 

image 

 

 

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад завдання в Google Документ на тему «Неправильні дієслова» - “Irregular verbs”

image 

 

image 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

Через пандемію та війну останні три роки навчання в Україні проходить в дистанційній формі. У зв’язку з цим актуальним стало використання різноманітних онлайн-ресурсів для якісного проведення занять в умовах дистанційного навчання. 

Проаналізувавши онлайн-ресурси, які доцільно використовувати при плануванні занять в умовах дистанційного навчання, можна виділити як найбільш зручні та ефективні наступні: додатки Google, сервіс LearningApps, онлайн-дошку Padlet та онлайн-тести на навчальних сайтах.

Для вивчення нового матеріалу під час дистанційного навчання  рекомендую використовувати такі додатки Google, як: Google Classroom, Google Диск, Google Meet, YouTube, Google Презентації, цифрова інтерактивна дошка Google Jamboard.

Для закріплення вивченого матеріалу та перевірки знань під час дистанційного навчання раджу використовувати: ресурс LearningApps, онлайн-тести на навчальних сайтах, онлайн-дошку Padlet і такі додатки Google, як: Google Classroom, Google Диск, Google Малюнок, Google Forms, Google Презентація зі спільним редагуванням і Google Документ (копія кожному). 

Всі вищезазначені онлайн-ресурси можна використовувати як для синхронних онлайн-занять, так і для асинхронної, домашньої самостійної роботи. Також їх можна застосувати у позакласній роботі з англійської мови: під час проведення гуртків, факультативів, олімпіад, конкурсів, змагань, а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови.

Для якісного проведення занять в умовах дистанційного навчання рекомендую поєднувати між собою різні онлайн-ресурси. Наприклад, для пояснення нової теми найбільш доцільним буде створити відео-конференцію в Google Meet із демонстрацією екрану, використовуючи не просто друкований конспект, а Google Презентацію та за потребою онлайн-дошку Google Jamboard для візуалізації інформації. 

Якщо немає можливості синхронної роботи, то зручно давати матеріал у текстовому вигляді з додаванням навчальних відео з YouTube в Google Classroom.

Для набуття практичних лексичних або граматичних навичок можна використовувати ресурс LearningApps. Перевіряти рівень отриманих знань допомагає додаток Google Forms та онлайн-тести на навчальних сайтах.

Для систематизації та узагальнення вивченого матеріалу можна використовувати онлайн-дошку Padlet, Google Малюнок, Google Документ або Google Презентацію зі спільним редагуванням.

Власний практичний досвід застосування вищезазначених онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання доводить, що вони:

 

1.       Урізноманітнюють процес навчання;

2.       Надають можливість аудіовізуалізувати навчальний матеріал і репрезентувати його більш привабливо для здобувачів освіти;

3.       Роблять заняття насиченими та цікавими, що сприяє підвищенню мотивації здобувачів освіти до опанування англійською мовою;

4.       Сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу завдяки аудіовізуалізації інформації (презентації, онлайн-дошка Google Jamboard, відео з YouTube); 

5.       Надають можливість якісно відпрацювати навички читання і перекладу, аудіювання і письма, сформувати соціокультурні знання, вміння і навички;

6.       Заповнюють дефіцит джерел навчального матеріалу;

7.       Допомагають викладачеві об'єктивно оцінити знання та вміння здобувачів освіти у більш короткі терміни;

8.       Полегшують працю викладача і процес навчання здобувачів освіти;

9.       Підвищують ефективність навчання та успішність здобувачів освіти;

10.   Розвивають навички та вміння як самостійної роботи, так і спільної групової роботи;

11.   Сприяють розвитку пам’яті та творчих здібностей;

12.   Дають величезні можливості викладачу реалізувати свої творчі педагогічні ідеї, потенціал та обмінятися досвідом з колегами;

13.   Сприяють створенню атмосфери співробітництва та миттєвого зворотнього зв'язку між викладачем та здобувачем освіти;

14.   Розвивають цифрові навички у здобувачів освіти, комп'ютерну грамотність, вміння користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, здійснювати інформаційно-пошукову діяльність в Інтернеті;

15.   Сприяють розвитку навичок формуючого оцінювання шляхом залучення здобувачів освіти до процесу оцінювання своєї діяльності не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення;

16.   Вимагають від викладача багато часу на їх опанування та підготовку матеріалів до занять; 

17.   Вимагають від викладача та здобувачів освіти постійних грошових інвестицій в технічне обладнання для підтримки та оновлення.

 

Таким чином, підбиваючи підсумки, треба зазначити, що використання запропонованих онлайн-ресурсів на заняттях з англійської мови в умовах дистанційного навчання дозволяє не лише підвищити якість знань та рівень володіння англійською мовою здобувачів освіти, а й зробити процес навчання цікавим, захоплюючим та творчим.

Сподіваюся, що дані апробовані освітні ресурси стануть незамінними помічниками в роботі викладачів англійської мови та допоможуть підвищити якість занять під час дистанційного навчання.

 

 

 

 

 

Бібліографічний опис  

 

1.      Офіційний сайт сервісу LearningApps – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://learningapps.org/. 

2.      Аман І. С. Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps / І. С. Аман [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html

3.      Офіційний сайт сервісу Padlet – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.padlet.com

4.      Воронцова, Т. Ю. Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови. Режим доступу:

http://eprints.zu.edu.ua/11105/1/33.pdf

5.      Букач А. Сайти Google як платформа для організації дистанційного навчання. https://sites.google.com/site/edugservis/google-sites (дата звернення 25.03.2023).

6.      Букач А. Про сервіси Google. URL:

https://sites.google.com/site/edugservis/google-drive (дата звернення 27.03.2023).

7.      Букач А. Курс «Додатки Google в освітній дільності». – Режим доступу: https://classroom.google.com/c/MzA4OTM5ODAwMzZa  

8.      Як налаштувати дистанційне навчання: досвід та поради вчителів. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rubryka.com/article/distancelearning/   

 

 

 

 

 

 

pdf
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
7 лютого
Переглядів
193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку