Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

мій чек-лист підготовки учнів до ДПА(ЗНО) 2021 з математики

Про матеріал
Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році здобудуть повну загальну середню освіту, мають вибрати математику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Для підготовки своїх учнів склала план у вигляді чек-листа.
Перегляд файлу

https://zno.osvita.ua/mathematics/tema.html

https://www.iznotest.info/matematika-2/

 

Чек-лист підготовки до ДПА та ЗНО з математики

2020

Вересень

Обчислення. Арифметичні задачі (тест А - 1,2,3,4)

Тригонометричні вирази. Тригонометричні рівняння

(тест А - 17, 18, 20)

Декартові координати на площині. Вектори на площині (тест Г -19, 20)

Похідна функції, її геометричний та механічний зміст. Застосування похідної для дослідження функції (тест А - 25, 26)

Аксіоми стереометрії. Паралельність прямих і площин у просторі. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Відстані і кути у просторі                         (тест Г - 21, 22)

 

Жовтень

Найпростіші геометричні фігури на площині (тест Г - 1, 2, 3)

Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії (тест А - 16)

Цілі вирази. Цілі рівняння (тест А - 6, 7, 8)

Дробово-раціональні вирази. Раціональні рівняння (тест А - 9)

 

 

 

Листопад

Трикутники та їх види                                          (тест Г - 4, 5, 6,7, 10, 13)

Цілі нерівності. Раціональні нерівності (тест А - 15)

Елементарні функції та їх  властивості. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень                                      (тест А - 12, 13,14)

Чотирикутники (тест Г - 14, 15, 16)

 

Грудень

Ірраціональні вирази. Ірраціональні рівняння (тест А - 10, 21)

Логарифмічні та показникові вирази.  Логарифмічні та показникові рівняння та нерівності  (тест А – 23, 24)

 Коло і круг, їх елементи

(тест Г - 8, 9, 10)

  Системи рівнянь (тест І- 13, 14)

 

https://zno.osvita.ua/mathematics/tema.html

https://www.iznotest.info/matematika-2/

 

Чек-лист підготовки до ДПА та ЗНО з математики

 

2021

 

Січень

Відсотки. Задачі на відсотки (тест А -5)

Многокутники та їх властивості

Правильні многокутники та їх властивості (тест Г - 17)

Многогранники. Призми, їх види і властивості (тест Г - 23)

 

 

 

Лютий

Піраміди, їх види та властивості

(тест Г - 24)

Первісна, невизначений і визначений інтеграли. Застосування визначеного інтеграла (тест А - 27, 28)

Циліндри та їх властивості. Конуси та їх властивості (тест Г - 27, 28)

Декартові координати у просторі. Вектори у просторі (тест Г - 31,32)

 

 

Березень

Кулі (сфери) та їх властивості. Площі поверхонь і об’єми тіл обертання

 (тест Г - 29, 30)

Початки теорії ймовірності. Вступ до статистики (тест І- 31, 32)

Площі поверхні та об’єм многогранників. (тест ІІ- 25)

Пробне ЗНО                                         (Тренувальний тест у форматі ЗНО!)

 

 

 

Квітень, травень

  Розв’язування завдань з вибором однієї правильної відповіді (тести)

Розв’язування завдань на встановлення відповідності                       ( «логічні пари» )

Розв’язування завдань відкритої форми з короткою відповіддю (структурованих і неструктурованих)                                                      Розв’язування завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю

 

 

 

 

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму ЗНО  з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

 

 будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

 

 виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);

 

 виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

 

 будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;

 

 розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;

 

 знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;

 

 знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);

 

 розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;

 

 аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

docx
Пов’язані теми
Математика, 11 клас, Планування
Додано
24 листопада 2020
Переглядів
3553
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку