26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Моделі молекул. Ненасичені вуглеводні. Етилен та ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів

Про матеріал

Розробка уроку«Моделі молекул. Ненасичені вуглеводні. Етилен та ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів»

Мета: Навчити складати молекулярні і структурні формули гомологів метану, дати їм назви. Ознайомити із зигзагоподібною будовою карбонового ланцюга, фізичними властивостями. Дати поняття про ненасичені вуглеводні на прикладах етилену (етену) і ацетилену (етіну). Порівняти склад, структурні, електронні формули етану, етену і етіну. Ввести поняття кратності зв'язку: одинарний, подвійний, потрійний. Ознайомити з гомологами ряду етилену (алкенами), гомологами ряду ацетилену(алкінами).

Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку 

«Моделі молекул. Ненасичені вуглеводні. Етилен та ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку  «Моделі молекул. Ненасичені вуглеводні. Етилен та ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів»

Мета: Навчити складати молекулярні і структурні формули гомологів метану, дати їм назви. Ознайомити із зигзагоподібною будовою карбонового ланцюга, фізичними властивостями. Дати поняття про ненасичені вуглеводні на прикладах етилену (етену) і ацетилену (етіну). Порівняти склад, структурні, електронні формули етану, етену і етіну. Ввести поняття кратності зв’язку: одинарний, подвійний, потрійний. Ознайомити з гомологами ряду етилену (алкенами), гомологами ряду ацетилену  (алкінами).

Цілі уроку.

Дидактичні:

 • Сприяти формуванню знань учнів про ненасичены вуглеводні,;
 • забезпечити умови для засвоєння учнями понять: кратності зв’язку: одинарний, подвійний, потрійний зв'язки;
 • сформувати вміння записувати гомологи етилену та ацетилену;
 • сприяти осмисленню учнями ролі ненасичених вуглеводнів на Землі і в житті людини .

Розвиваючі:

 • Сприяти формуванню умінь:
 • виділяти загальні та суттєві ознаки і властивості,
 •  бачити проблему і знаходити шляхи її вирішення,
 •  застосовувати отримані знання на практиці і оцінювати результати виконаних дій;
  • Продовжувати розвиток самостійності, уміння працювати в парах і групах.

Виховні:

 • Сприяти вихованню сумлінного ставлення до праці, позитивного ставлення до знань,
 • ініціативності, наполегливості, здатності долати труднощі для досягнення мети.

 

 

Обладнання та реактиви.

Пластилин або набір для створення кулестержневих моделей,сульфатна кислота, етиловий спирт, прилад для добування газів, колба, пісок, пальник,розчин перманганату калію,сірники.

Мультимедійні засоби навчання:

Комп'ютер, мультимедійний проектор, екран

Програмні ресурси:

 • Презентація
 • Відео дослідів, або СD «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11».

Друкований роздатковий матеріал:

 1. інформаційні листи  для виконання лабораторної роботи
 2. перевірочні листи

Тип уроку. Комбінований; основна частина - формування нових знань і умінь.

Епіграф до уроку. «Наука тільки тоді дає плоди, коли сприймається не тільки розумом, але і сердцем».                                            

Д.І. Мєнделеєв

План проведення уроку:

 1. Вступне слово вчителя.
 2. Актуалізація знань.
 3. Формулювання теми уроку, мети.
 4. Засвоєння нового матеріалу.
 5.  Робота в группах: виконання лабораторного досліду.
 6. Виклад нового матеріалуз теми алкени
 7. Демонстраційні досліди, що підтверджують отриману інформацію.
 8. Аналіз, конкретизація отриманої інформаціїпро алкени.
 9. Виклад нового матеріалу з теми алкіни
 10. Аналіз, конкретизація отриманої інформації про алкіни.
 11. Робота в групах: узагальнення інформації з теми уроку, корекція отриманих знань,.
 12. Рефлексія
 13. Домашнє завдання.

Технологічна карта уроку «Речовини. Чисті речовини й суміші»

 

Етапи уроку, зміст уроку, діяльність вчителя

час

 

Діяльність учнів

Ресурси

 1.  

Вступне слово вчителя:

Добрий день! Хочу почати урок словами Д.І.Мендєлеєва «Наука тільки тоді дає плоди, коли сприймається не тільки розумом, але і сердцем».Сьогодні у нас урок, дещо незвичний ви будете працювати в групах.

1хв

 

 

Слайд 1

 

 1.  

Актуалізація знань.

Я пропоную вам виконати це завдання для того, щоб ви згадали ключові поняття минулого уроку.

 1. Хімічна розминка (мозкова атака)
 2. Виконання завдань  на картках

5 хв

 

 Учні виконують завдання

 

 

Слайд2-3

 

 1.  

Формулювання теми уроку, мети, плану роботи

 • Навчити складати моделі молекул, гомологічного ряду метану
 • Дати поняття про ненасичені вуглеводні на прикладах етилену (етену) і ацетилену (етіну).
 • Порівняти склад, структурні, електронні формули етану, етену і етіну.
 • Ввести поняття кратності зв’язку: одинарний, подвійний, потрійний

2 хв

 

 

 

 

 

Обговорення теми, формулювання мети уроку.

 Запис у зошит визначення кола питань для дослідження

Слайд 4-7

 

 1.  

Засвоєння нового матеріалу моделі молекул

 • Моделі молекул, так само, як і моделі атомів, кристалів тощо, допомагають зримо уявити собі реальні об'єкти, безпосереднє спостереження за ЯКИМИ проводити незручно або неможливо.
 • Хімічні моделі умовно поділяють на знакові (символьні) та матеріальні,
 • Знакові моделі - це символи елементів, хімічні формули, рівняння реакцій тощо.
 • Матеріальні моделі - моделі атомів, йонів, кристалів, молекул, хімічних приладів і промислових апаратів хімічних виробництв.
 • Для моделювання молекул найчастіше використовують кулестержневі та об'ємні моделі.
 • Вони лише відображають структуру мікрооб'єктів, принципи їхньої будови, однак не відтворюють зовнішнього вигляду.

4хв

Учні записують в зошит основні поняття

Слайди 8-17

 1.  

Робота в группах: виконання лабораторного досліду.

Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

Завдання. Виготовте моделі молекул метану, етану, пропану, бутану, пентану та підготуйте план складання моделей.

Обладнання: пластилін темного і світлого кольорів, сірники або набір для складання кулестержневих моделей молекул.

 • Об'єднайтеся в групи, ознайомтеся із завданням, кожен з вас має спочатку записати формулу вуглеводню, який моделюватиме ваша група.
 • Усі  члени групи виготовлятимуть модель одного й того самого вуглеводню.
 • Разом складіть план її виготовлення.
 • Порівняйте готові моделі і складені плани, виокремте ті пункти плану, які можна використати для самоконтролю.

 

5хв

 

 

 

 

 

 

Учні в групах виконують лабораторне завдання, записують план виготовлення моделі молекули

Відповідають на запитання інструкцій

Презентують виконані моделі

Слади 18-19

 

 

 

 

 

 1.  

Виклад нового матеріалуз теми алкени

 • Девіз  наступної частини уроку
 • Ненасичені вуглеводні – ті, в яких атоми Карбону сполучені між собою за допомогою кратних (подвійних або потрійних) зв'язків.
 • Вуглеводні з одним подвійним зв'язком у молекулі належать до етиленових вуглеводнів, за назвою найпростішого – етилену С2Н4
 • Формули етилену
 • Будова молекул
 • Отже, між атомами Карбону в молекулі етилену утворюється подвійний з'язок : один s-, другий - p-зв'язок.

Довжина подвійного зв'язку – 0,134 нм, валентні кути – 120º, енергія зв'язку – 614 кДж/моль

 • Ізомерія етиленових вуглеводнів

9хв

Учні записують в зошит основні поняття

Слайди 20-42

 1.  

Демонстраційні досліди, що підтверджують отриману інформацію

Дослід який демонструє ненасиченість етилену

Добування етилену з етилового спиртув присутності сульфатної кислоти та доведення його ненасиченості

3 хв

 

 Учні спостерігають

 

Слайд 43, диск «Віртуальна хімічна лабораторія 8-11»

Чи демонстрація досліду безпосередньо

 1.  

Аналіз, конкретизація отриманої інформації про алкени

Вам всім дуже відома поширена гра в хрестики-нолики,вірну відповідь вам підкажуть формули алкенів. Молодці!Давайте з вами піднімемося сходинками знань про алкени.

3хв

Учні відповідають

 

Слайди 44-45

 

 1.  

Виклад нового матеріалу з теми алкіни

 • Вуглеводні з одним потрійним зв'язком у молекулі належать до ацетиленових вуглеводнів, за назвою найпростішого – ацетилену
 • Міжнародна назва ацетиленових вуглеводнів – алкіни.
 • Загальна формула алкенів СnН2n-2.
 • Формули ацетилену
 • Будова молекул
 • Ізомерія алкінів

 

Учні записують в зошит основні поняття

Слайди 46-59

 1.  

Аналіз, конкретизація отриманої інформації про алкіни.

Пограємо в хрестики-нолики вже для алкінів. Молодці!

І також закріпимо знання про алкіни за допомогою сходинок знань про алкіни

 

Учні відповідають

 

Слайди 60-62

 1.  

Робота в групах: узагальнення інформації з теми уроку, корекція отриманих знань.

У кожної групи є таблиця порівняння насичених та ненасичених вуглеводнів, та лабіринт в якому потрібно знайти правильні відповіді.

4 хв

 

Виконують відповідні завдання

Після виконання завдання учні здають роботи вчителю.

Результатом роботи є визначення достатності власних знань.

Слайди 63-66

 

 1.  

Рефлексія

 

2хв

Учні відповідають на запитання, оцінюють повноту отриманих знань, виробляють самооцінку своєї роботи. Виявляють найбільш цікаві та повноцінні відповіді, обгрунтовують свою точку зору.

 

Слайди 67

 

 1.  

Домашнє завдання

 

1хв

Записують завдання у щоденники

Слайд 68

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
868
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку